ALT BİRİMLERİ

Grupta alt birim mevcut değildir.

YÜRÜTÜCÜLER

Yürütücü: Prof. Dr. M. Ferhat Yardım

ARAŞTIRMACILAR

Grup Çalışanları
      Yönetici Tel: e-mail
M. Ferhat Yardım, Prof.Dr. 212-285 3349 ferhat@itu.edu.tr
      Ekip    
  Hüsnü Atakül, Prof.Dr. 212-285 68 57 atakul@itu.edu.tr
  Reha Yavuz , Prof.Dr. 212-285 68 73 kmyavuz@itu.edu.tr 
  Serdar Yaman, Prof.Dr. 212-285 33 51 yamans@itu.edu.tr
  Ahmet Sirkecioğlu, Doç.Dr. 212-285 35 41 asirkeci@itu.edu.tr
  Devrim Barış Kaymak, Doç.Dr. 212-285 35 39 kaymakd@itu.edu.tr
LABORATUVARLAR

1- Karbon Malzemeler Karakterizasyonu Laboratuvarı
2- Sentez Laboratuvarı
3- Adsorpsiyon Laboratuvarı
4-GC-MS Laboratuvarı

MEVCUT CİHAZLAR
1 Frourier transform kızılötesi (FTIR) spektroskopisi 
2 Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC)
3 Dinamik mekanik analiz (DMA)
4 Isıl gravimetrik analiz (TGA)
5 Taramalı elektron mikroskopu (SEM)
6 Jel geçirgenlik kromatografisi (GPC)
7 UV-spektrofotometre
8 BET yüzey alanı, gözeneklilik analizi ve gözenek boyut dağılımı ölçüm cihazı
9 Gaz kromatografisi kütle spektroskopisi (GC-MS)
10 Volumetrik ve gravimetrik gaz adsorpsiyon sistemlerini 
11 Yüksek hızlı Santrifüj (100000 rpm)
12 Muhtelif Fırınlar
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1 Karadeniz Sahilindeki Turistik ve Diğer Küçük İşletmelerdeki Arıtma Sistemleri için İleri Malzemeler TÜBİTAK ERA-Net 2011-2013
2 New approaches for SiC and Si3N4 obtaining via polymer nanocomposites and their use for structural ceramics Manunet 2013-2016
3 Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarının Giderilmesi: Aktif Karbon Uygulaması, TÜBİTAK (Proje No: 107Y343 ) 2008-2009
Yayınlar , Patentler vb.
1 Kayserili Z., Yavuz R., "Adsorption of Bisphenol A by Multi-Wall Carbon Nanotubes", AES-ATEMA 2011 International Conference, Advances and Trends in Engineering Materials and Their Applications, July 04-08, Milan, Italy, 2011
2 Yavuz R., Akyıldız H., Karatepe N., Çetinkaya E., "Influence of Preparation Conditions on Porous Structures of Olive Stone Activated by H3PO4", Fuel Processing Technology, 91, 80-87, 2010.
3 Karatepe N., Orbak İ., Yavuz R.,  Özyuğuran A., "Sulfur dioxide adsorption by activated carbons having different textural and chemical properties", Fuel, 87(15-16), 3207-3215, 2008.
4 Eksilioglu A., Gencay N., Yardim M.F, Ekinci E., “Mesophase AR Pitch Derived Carbon Foam: Effect of Temperature, Pressure and Pressure Release Time” Journal of Materials Science, Vol. 41, No: 10, 2743-2748, 2006.
5 Yavuz R., Orbak İ., Karatepe N., "Factors Affecting the Adsorption of Chromium (VI) on Activated Carbon", Journal of Environmental Science and Healt (Part A) Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 41(9),  1967-1980, 2006.
6 Kaymak D.B., Luyben W.L., "Quantitative Comparison of Reactive Distillation with Conventional Multiunit Reactor/Column/Recycle Systems for Different Chemical Equilibrium Constants", Ind. Eng. Chem. Res., 43, 2493-2507, 2004.
7 Yardim M.F., Budinova T, Ekinci E, Petrov N, Razvigorova, Minkova M., “Removal of mercury (II) from aqueous solution by activated carbon obtained from furfural", Chemosphere, V.52(5),  835-841, 2003.
8 Apak E., Yardım M.F., Ekinci E., ‘’Preparation of Carbon Fibre Precursors from the Pyrolysis and Copyrolysis Of Avgamasya Asphaltite and Göynük Oil Shale:Vacuum Distillation and Hexane Extraction’’ Carbon, Vol 40:8, pp 1331-1337, 2002.
9 Xiao B., Zhao X., Yavuz R., Thomas K.M., "Adsorption Studies of Toxic Chlorinated Aromatic Species on Activated Carbons", American Carbon Society, Carbon 01, International Conference on Carbon, Lexington, Kentucky, July 14-19, 2001, Paper 35.6.
10 El Akrami H.A., Yardim M.F., Atakul H., “Preparation Of Pitches For Carbon Fiber Production ” 10th International Conference on Coal Science, Sep 12-17, 1999 
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Grupta çalışmaları sonunda ticarileşme potansiyeli olan ürünler:
Karbon Köpükler
Zift Esaslı Karbon Fiberler
Aktif Karbonlar
Karbon Kompozitler
Biokarbon Malzemeler
Karbon Nanotüpler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

Grup çalışmaları sonucunda laboaratuar ölçeğinde Türkiye' de mevcut hammaddeler (Batı Raman Ağır Petrolü, Bitümlü Şist, Asfaltit) kullanılarak zift esaslı karbon fiber ürünü ve karbon nöpük ürünü elde edilmiştir.
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

1 Kayserili Z., Yavuz R., "Adsorption of Bisphenol A by Multi-Wall Carbon Nanotubes", AES-ATEMA 2011 International Conference, Advances and Trends in Engineering Materials and Their Applications, July 04-08, Milan, Italy, 2011
2 Yavuz R., Akyıldız H., Karatepe N., Çetinkaya E., "Influence of Preparation Conditions on Porous Structures of Olive Stone Activated by H3PO4", Fuel Processing Technology, 91, 80-87, 2010.
3 Karatepe N., Orbak İ., Yavuz R.,  Özyuğuran A., "Sulfur dioxide adsorption by activated carbons having different textural and chemical properties", Fuel, 87(15-16), 3207-3215, 2008.
4 Eksilioglu A., Gencay N., Yardim M.F, Ekinci E., “Mesophase AR Pitch Derived Carbon Foam: Effect of Temperature, Pressure and Pressure Release Time” Journal of Materials Science, Vol. 41, No: 10, 2743-2748, 2006.
5 Yavuz R., Orbak İ., Karatepe N., "Factors Affecting the Adsorption of Chromium (VI) on Activated Carbon", Journal of Environmental Science and Healt (Part A) Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 41(9),  1967-1980, 2006.
6 Kaymak D.B., Luyben W.L., "Quantitative Comparison of Reactive Distillation with Conventional Multiunit Reactor/Column/Recycle Systems for Different Chemical Equilibrium Constants", Ind. Eng. Chem. Res., 43, 2493-2507, 2004.
7 Yardim M.F., Budinova T, Ekinci E, Petrov N, Razvigorova, Minkova M., “Removal of mercury (II) from aqueous solution by activated carbon obtained from furfural", Chemosphere, V.52(5),  835-841, 2003.
8 Apak E., Yardım M.F., Ekinci E., ‘’Preparation of Carbon Fibre Precursors from the Pyrolysis and Copyrolysis Of Avgamasya Asphaltite and Göynük Oil Shale:Vacuum Distillation and Hexane Extraction’’ Carbon, Vol 40:8, pp 1331-1337, 2002.
9 Xiao B., Zhao X., Yavuz R., Thomas K.M., "Adsorption Studies of Toxic Chlorinated Aromatic Species on Activated Carbons", American Carbon Society, Carbon 01, International Conference on Carbon, Lexington, Kentucky, July 14-19, 2001, Paper 35.6.
10 El Akrami H.A., Yardim M.F., Atakul H., “Preparation Of Pitches For Carbon Fiber Production ” 10th International Conference on Coal Science, Sep 12-17, 1999 
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ