ALT BİRİMLERİ

Alt birim bulunmamaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu

ARAŞTIRMACILAR

Doç. Dr. Murat Baydoğan
Araş. Gör. Faiz Muhaffel
Araş. Gör. Onur Tazegül
Araş. Gör. Yakup Yürektürk
Araş. Gör. Doğukan Çetiner
Mecvut Laboratuvar İmkanları

Isıl İşlem Laboratuvarı

 • Elektrikli Direnç Fırınları
1200°C’ye kadar ısıtma kapasitesine sahip 3 adet PID kontrollü elektrikli direnç fırını.
 • Tuz Banyosu

Fırın sıcaklığı 1200°C’ye kadar PID kontrollü olarak ayarlanabilmektedir. Demir esaslı ve demir dışı malzemelerin izotermal ısıl işlemlerine uygundur.

 • Vakumlu Tüp Fırın

1200°C maksimum sıcaklık PID kontrolü ile ayarlanabilmektedir. Vakum seviyesi           10-2 mbar değerinde kadar düşürülebilmektedir.

 • Atmosfer Kontrollü Fırın

2200°C maksimum sıcaklık PID kontrolü ile ayarlanabilmektedir. 10-1 mbar değerine kadar vakum ortamında, ayrıca N2 ve Ar gazı atmosferinde kontrollü ısıl işlem ve sinterleme yapılabilmektedir.

 • Akışkan Yataklı Fırın

Azot, propan ve amonyak gazları kullanılarak homojen ısıl işlem, karbürizasyon, nitrürasyon, karbonitrürasyon,

 • Etüv

300°C’ye kadar ısıtma kapasitesine sahip ve hava sirkülasyonludur.

Mekanik Deneyler Laboratuvarı

 • Makro Sertlik Cihazı

Rockwell ve Brinell sertlik ölçümleri.

 • Mikro Sertlik Cihazı  (Maksimum yük: 2 kg)

Vickers ve Knopp mikro sertlik ölçümleri,

Seramik malzemelerde kırılma tokluğu ölçümü,

Yüzey kaplamalarının sertlik profili.

 • Elektromekanik kontrollüUniversal Test Cihazı(Kapasite: 10 kN)

Tellerin ve polimer malzemelerin çekme, basma ve eğme deneyleri.

 • Hidrolik kontrollü Universal Test Cihazı(Kapasite: 1000 kN)

Metalik malzemelerin, çekme, basma ve eğme deneyleri.

 • Servohidrolik kontrollü Universal Test Cihazı (Kapasite: 250 kN)

Metalik malzemelerin, çekme, basma, eğme ve kısa ömürlü yorulma deneyleri.

 • Servohidrolik kontrollü Universal Test Cihazı (Kapasite: 100 kN)

Kırılma tokluğu, yorulma çatlak ilerleme hızı deneyleri,

Düşük ve yüksek çevrimli yorulma deneyleri,

Metalik malzemelerin, çekme, basma ve eğme deneyi,

-70° +600°C sıcaklık aralığında test yapma olanakları

Servohidrolik kontrollü Universal Test Cihazı (Kapasite: 100 kN)

Kırılma tokluğu, yorulma çatlak ilerleme hızı deneyleri,

Düşük ve yüksek çevrimli yorulma deneyleri,

Metalik malzemelerin, çekme, basma ve eğme deneyi,

1100°C’ye kadar test yapma olanağı.

 • Dönel Eğmeli Yorulma Cihazı

Metalik malzemelerin yüksek çevrimli dönel eğmeli yorulma deneyi,

Yüksek test frekansı (50 Hz.),

600°C’ye kadar test olanağı.

 • Düzlemsel Eğmeli Yorulma Cihazı (25 Hz.)

Metalik malzemelerin eğme, burma ve eğme + burma koşullarında yüksek çevrimli dönel eğmeli yorulma deneyi.

 • Burma Test Cihazı (Kapasite: 30 Nm)

Metalik malzemelerin burma deneyi.

 • Sac Şekillendirme Test Cihazı

Şekillendirme Limit Diyagramlarının belirlenmesi,

Çökertme ve Derin Çekme gibi işlemlerle sacların şekillendirilme kabiliyetinin ölçülmesi

 • Darbe Cihazı (Kapasite: 50 J)

Metalik malzemelerin, polimer, seramik ve kompozitlerin Izod ve Charpy darbe deneyleri.

 • Darbe Cihazı (Kapasite: 300 J)

Metalik malzemelerin, seramik ve kompozitlerin Izod ve Charpy darbe deneyleri.

 • Sürünme Test Cihazı (Maksimum Yük: 30 kN, Sıcaklık: 1200°C )

Sürünme, gerilme gevşemesi ve gerilme kopması deneyleri, sürünme hızının belirlenmesi.

 • Yüksek Hızlı Darbe Cihazı

Metal, seramik ve polimerlerin yüksek hızlı Charpy darbe deney sonuçlarını enerji – mesafe, enerji – zaman eğrileri ile belirlemeye uygundur.

Aşınma Laboratuvarı (Sıcaklık ve Nem kontrollü)

 • Pin-on-Disk Aşınma Cihazı

800°C’ye kadar aşınma testi,

Sürtünme katsayısının belirlenmesi.

 • Karşıt Hareketli (Reciprocating) Aşınma Cihazı

Metalik malzemelerin, polimer ve kompozitlerin kuru ve yağlı ortamda aşınma testleri, sürtünme katsayısının belirlenmesi.

 • 4-bilyalı Aşınma Cihazı

Malzemelerin, abrasiv aşınma testler ve yağlayıcı performansının belirlenmesi.

 • Abrasiv Aşınma Cihazı

Metalik malzemelerin, polimer ve kompozitlerin abrasiv aşınma testleri.

 • Block on ring Aşınma Cihazı

Metalik malzemelerin, polimer ve kompozitlerin abrasiv aşınma testleri.

Karakterizasyon Laboratuvarı

 • Derinlik Hassasiyetli Makro Sertlik Cihazı (Maksimum yük: 2500 N)

Rockwell, Brinell, Vickers ve Knopp sertlik ölçümleri, yük-batma derinliği grafiklerinin eldesi,

Seramik ve metalik malzemelerde batma derinliği ve ucun batması sırasında harcanan enerjinin belirlenmesi,

Malzemelerin deformasyon davranışının analizi,

Seramik malzemelerin tokluk ve diğer mekanik özelliklerinin belirlenmesi.

 • Derinlik Hassasiyetli Nanosertlik ve Çizik Test Cihazı

Yük aralığı (0.1 mN – 30 N),

Seramik ve metalik malzemelerde batma derinliği ve ucun batması sırasında harcanan enerjinin belirlenmesi, nanosertlik, mikrosertlik ve mikroçizik deneyleri.

 • 3-boyutlu Stereo Mikroskop (Büyütme oranı: x230’a kadar)

Kırılma ve aşınma yüzeylerinin 3 boyutlu topografik görüntüsü,

Yüzeye pürüzlülük değerlerinin belirlenmesi.

 • Konfokal Lazer Mikroskop (Büyütme Oranı: x3000’e kadar)

Optik mikroyapı görüntüleme, 3 boyutlu topografik görüntüleme,

Yüzey pürüzlülük değerlerinin belirlenmesi.

 • Optik ve Stereo Mikroskoplar

Optik mikroyapı görüntüleme,

Mikroyapı analizi

Kırılma ve aşınma yüzeylerinin görüntülenmesi.

 • Yüzey Profilometresi

Yüzey profili eldesi,

Yüzey pürüzlülük parametrelerinin belirenmesi.

 • Islatılabilirlik Test Cihazı

Sıvıların ıslatma (temas) açısının belirlenmesi,

Yüzey enerjisinin belirlenmesi.

 • Kalıntı Gerilme Ölçüm Cihazı

X-ışınları yöntemiyle kalıntı gerilme ölçümü,

Kalıntı östenit oranının belirlenmesi,

Fazların belirlenmesi,

Tekstür Analizi (Pole figürlerinin belirlenmesi).

 • Elastisite Modülü Ölçüm Cihazı

Ultrasonik metotla malzemelerin elastisite modülü ölçümü.

Teknolojik Uygulamalar Laboratuvarı

 • Soğuk Gaz Dinamik Sprey Cihazı

Metal, seramik ve polimerler üzerine metal, alaşım, seramik ya da karışımların ergitme olmaksızın kaplanması olanağı

 • Mikro Ark Oksidasyon (Plazma Elektrolitik Oksidasyon)

DC güç, darbeli akım ve voltaj kontrolü,

 • Anodik Oksidasyon

DC güç, darbeli akım ve voltaj kontrolü.

 • Sol-gel kaplama cihazları

Metal, seramik ve cam malzemelerin yüzeyinde daldırma ve döndürme yöntemleri uygulanarak sol-gel prosesiyle ince film oluşturma olanağı

 • Hidrolik Presler (25 ton ve 150 ton) ve İndüksiyon Fırını

Yüksek oranda seramik partikül takviyeli aluminyum matriksli kompozit malzeme üretimi.

Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ