ALT BİRİMLERİ

1. Membran hazırlama laboratuvarı

2. Membran karakterizasyon laboratuvarı

3. Malzeme karakterizasyon laboratuvarı

4. Moleküler simulasyon laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER


Prof. Dr. Ş. Birgül Tantekin-Ersolmaz
Prof. Dr. Ş. Birgül Tantekin-Ersolmaz

ARAŞTIRMACILAR

1. Prof. Dr. Ahmet Sirkecioğlu
2. Doç. Dr. M. Göktuğ Ahunbay
3. Araş. Gör. Dr. Çiğdem Atalay-Oral
4. Araş. Gör. Sadiye Halitoğlu Velioğlu
5. Araş. Gör. Barış Demir
6. Araş. Gör. Ayşe Kılıç
7. Araş. Gör. Ahmet Halil Avci
8. Araş. Gör. Marcel Balçık
9. Araş. Gör. Özlem Demirel

Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
1 Böbrek hastaları için hemodiyaliz membranları geliştirilmesi , DPT projesi, Proje No: 90079, 7.4 milyar TL, 1996-1999.
2 Zeolit katkılı PDMS membranlarda moleküler elek mekanizmasının varlığının belirlenmesi, İTÜ-BAP Projesi, Proje No: 794, 850 milyon TL, 1997-2000.
3 Kopoliimid gaz ayırma membranlarının geliştirilmesi, İTÜ-BAP projesi, Proje No: 31375, 42000 YTL , 2005-2006. 
4 Zeolit-polimer karışık matrisli membranlarla doğal gazın saflaştırılması, TUBITAK 1001 projesi, Proje No: 106M179, 279000 YTL , 2006-2009.
5 Nanofiltrasyon su yumuşatma ünitesi tasarımı, Arcelik A.Ş. Projesi, 2011-2012.
6 Antibakteriyel Gümüş Zeolit-Polimer Kompozitlerin Moleküler Modelleme ve Simülasyon Yöntemleriyle Tasarımı,  Tübitak Proje No:110M086, 94280 TL, 2010-2012.
7 Organik Bileşiklerin Nanogözenekli Organik ve İnorganik Membranlarda Adsorpsiyonunun Moleküler Düzeyde Modellenmesi, Tübitak Proje No: 106M339, 161858 TL, 2007-2010.
8 Karadeniz Sahilindeki Turistik ve Diğer Küçük İşletmelerdeki Atıksu Arıtma Sistemleri için İleri Malzemeler (BS-ERA.NET), Tübitak Proje No: 111M800, 108000 TL, 2011-2014,.
9 Uçucu Organik Bileşiklerin Zeolitlere Difüzyonunun Moleküler Simülasyonu, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 31825,  12000 TL, 2006-2008.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
1 Erdem, İ., Ulger, Z. , Ozturk, E., Ersolmaz, S.B.T., Krantz, W.B., Paul, E., International Patent Application, WO2013/000839 A1 (2013)
2 Tantekin-Ersolmaz, S.B., Atalay-Oral, C., Tatlıer, M., Erdem-Senatalar, A., Schoeman, B., Sterte, J., “Effect of Zeolite Particle Size on the Performance of Polymer-Zeolite Mixed- Matrix Membranes”, Journal of Membrane Science, 175(2), 285-288 (2000).
3 Tatlıer, M., Tantekin-Ersolmaz, S.B., Atalay-Oral, C., Erdem-Senatalar, A., “Power-law Scaling Behavior of Membranes”, Journal of Membrane Science, 182(1-2), 183-193 (2001).
4 Tantekin-Ersolmaz, S.B., Senorkyan, L., Kalaonra, N., Tatlıer, M., Erdem-Senatalar, A., “n-Pentane/i-Pentane Separation by Using Zeolite/PDMS Mixed Matrix Membranes”, Journal of Membrane Science. 189(1), 59-67 (2001).
5 Erdem-Senatalar, A., Tatlıer, M., Tantekin-Ersolmaz, S.B., “Questioning the Validity of Present Models for Estimating the Performances of Zeolite-Polymer Mixed Matrix Membranes”, Chemical Engineering Communications, 190(5-8), 677-692 (2003).
6 Er, O.O., Atalay-Oral, C., Güner F.S., Tantekin-Ersolmaz, S.B., “Copolyimide Membranes for Gas Separation”, Desalination, 200 (1-3), 259-261 (2006).
7 Velioglu S., Ahunbay, M. G., Tantekin-Ersolmaz S.B. “Investigation of CO2-induced Plasticization in Fluorinated Polyimide Membranes via Molecular Simulation”, Journal of Membrane Science, 417-418, 217-227 (2012).
8  Ungerer P., Nieto-Draghi C., Rousseau B., Ahunbay G., Lachet V. "Molecular Simulatıon of the Thermophysical Properties of Fluids: From Understanding Toward Quantitative Predictions", Journal of Molecular Liquids, 134 (1-3): 71-89 Sp. Iss.  SI, 2007.
9 Ahunbay, M. G., "Molecular simulation of adsorption and diffusion of chlorinated alkenes in ZSM-5 zeolites", Journal of Chemical Physics, 127, 044707, 2007.
10 Ahunbay, M. G., Karvan, O., Erdem-Senatalar, A, "MTBE adsorption and diffusion  in silicalite-1", Microporous and Mesoporous Materials, 11 (1-2), 93-97, 2008.
11 Ahunbay, M. G., " Monte Carlo Simulation of Water Adsorption in Hydrophobic MFI Zeolites with Hydrophilic Sites”, Langmuir, 27, 4986–4993, 2011.
12 Güvenç, E.; Ahunbay, M. G. “Adsorption of Methyl Tertiary Butyl Ether and Trichloroethylene in MFI-Type Zeolites”, J. Phys. Chem. C, 116, 21836−21843, 2012.
13 Ramin Ekhteiari Salmas, Barış, Demir, Erol Yıldırım , Ahmet Sirkecioğlu, Mine Yurtsever, Goktug Ahunbay, "Silver-Sodium Ion Exchange Dynamics in LTA Zeolite Membranes ",  J. Phys. Chem. C ,doi: 10.1021/jp311534e, 2012.
14 Kavran, O, Sirkecioğlu, A, Atakül, H., Investigation of nano-CuO/mesoporous SiO2 materials as hot gas desulphurization sorbents, Fuel Processing Technology 90 (2009) 1452–1458
15 Esenli F, Sirkecioglu A, The Relationship Between Zeolite (Heulandite-Clinoptilolite) Content and the Ammonium-Exchange Capacity Of Pyroclastic Rocks In Gordes, Turkey, Clay Minerals, 40(4), 557-564, 2005. 
16 Andac O, Tatlier M, Sirkecioglu A, Ece I, Erdem-Senatalar A, Effects of Ultrasound on Zeolite Synthesis, Microporous  and Mesoporous Materials, 79(1-3), 225-233, 2005
17 Akcay K. Sirkecioglu A, Tatlier M, Savasci OT, Erdem-Senatalar A, Wet ball milling of Zeolite HY, Powder Technology, 142, 121-128, 2004
18 Tatlier M, Sirkecioglu A, Erdem-Senatalar A, Estimation Of The Temperature Effect On The Adsorption Capacities of Zeolites, Colloids and Surfaces A-Phyicochemical and Engineering Aspects, 193 (1-3), 139-144, 2001
19  Erdem-Senatalar A, Tatlier M, Sirkecioglu A,. The relationship of the geometric factor in the Dubinin-Astakhov isotherm equation with the Fractal dimension, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 173)1-3), 51-59, 2000
20 Tezel H, Sirkecioglu A, Predescu L, Adsorption of nitrogen methane, carbon monoxide and their mixture on Zeolite 5A, Adv. Environmental Research, 2(1), 74-76, 1998
21 Sirkecioglu A, Altav Y, Erdem-Senatalar A, Adsorption of H2S and SO2 on Bigadic Clinoptilolite, Separation Science and Technology, 30(13), 2747-2762, 1995
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ