ALT BİRİMLERİ

Ürün Geliştirme Laboratuvarları
Malzeme Karekterizasyonu Laboratuvarı
Yüzey Modifikasyonu Laboratuvarları
Reoloji Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. F. Seniha GÜNER

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Hüsnü ATAKÜL
Doç. Dr. Ahmet SİRKECİOĞLU
Doç. Dr. Sibel ERKAL-İLHAN
Yar. Doç. Dr. Özge KÜRKÇÜOĞLU-LEVİTAS
Araş. Gör. Dilek DALGAKIRAN (Doktora Öğrencisi)
Mehdi MERAN (Doktora Öğrencisi)
İlker DEMİRYOL (Doktora Öğrencisi)
İsminur GÖKGÖZ (Doktora Öğrencisi)
Zülfiye YILMAZ (Doktora Öğrencisi)
Selin HİLKAT (Yük. Lisans Öğrencisi)
Ece ERTEM (Yük. Lisans Öğrencisi)
Nergiz SÖNMEZ (Yük. Lisans Öğrencisi)
Tuğçe İNAN (Yük. Lisans Öğrencisi)
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Frourier transform kızılötesi (FTIR) spektroskopisi 
Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC)
Dinamik mekanik analiz (DMA)
Isıl gravimetrik analiz (TGA)    
Taramalı elektron mikroskopu (SEM)
Jel geçirgenlik kromatografisi (GPC)    
UV-spektrofotometre
BET yüzey alanı, gözeneklilik analizi ve gözenek boyut dağılımı ölçüm cihazı
Gonyometre
Reometre
Plazma cihazı
Mikroskop
HP DL380 G7 Yüksek performanslı bilgisayar sunucu sistemi (Simülasyonlar için)
Atomik kuvvet mikroskopu (AFM)    
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Güner, F.S. (İTÜ Kimya Müh., Proje Yürütücüsü), Yara Örtüsü Olarak Kullanılacak Biyopoimerlerin ve Biyopolimer Nano-Kompozitlerin Hazırlanması, DPT Projesi, DPT90181, 2005-2007.
Güner, F.S. (İTÜ Kimya Müh., Proje Yürütücüsü), Manyetoreolojk (MR) Akışkanların Üretim ve Uygulama Teknolojilerinin Geliştirilmesi, DPT Projesi, DPT 90186, 2006-2008.
Güner, F.S. (İTÜ Kimya Müh., Proje Yürütücüsü), Antibakteriyel Poliüretan Filmlerin Üretimi, İTÜ-BAP Projesi, 2008.
Güner, F.S. ((İTÜ Kimya Müh., Proje Yürütücüsü),Biyomedikal Uygulamalar için Şekil Hafızalı Poliüretan Jel Sentezi ve Karakterizasyonu, İTÜ-BAP Projesi, devam ediyor.

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
 
Yayınlar, Patentler vb.
http://akademi.itu.edu.tr/guners/Duzenle/Makale
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ