ALT BİRİMLERİ


YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Cüneyt ARSLAN, Direktör
Doç.Dr. Murat BAYDOĞAN, Direktör Yrd.

ARAŞTIRMACILAR


Prof.Dr. Cüneyt ARSLAN
Prof.Dr. İsmail DUMAN
Prof.Dr. Eyüp Sabri KAYALI
Prof.Dr. Mustafa Lütfi ÖVEÇOĞLU
Prof.Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL
Prof.Dr. Kenan Yüce ŞANLITÜRK
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Prof.Dr. Üner ÇOLAK
Doç.Dr. Murat BAYDOĞAN
Doç.Dr. Hüseyin KIZIL
Doç.Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ (YTÜ)
Dr. Selim ERTÜRK
Dr. Hasan GÖKÇE
Dr. Şükrü Levent SEZER
Dr. Bülent TUTKUN
Dr. Hasan KÖRÜK
Dr. Duygu AĞAOĞULLARI
Araş.Gör. Faiz MUHAFFEL
Araş.Gör. Onur TAZEGÜL
Yard.Doç.Dr. Derya DIŞPINAR (İÜ)

Mecvut Laboratuvar İmkanları
EPMA
SIMS
Atomik Absorbsiyon Spektrometresi
Metal Lab Plus OES    
ICP-OES
Lazer Taramalı Titreşim Ölçer    
LMS SCADAS-III
TIRA Titreşim Sistemi
Fotoelektirk Takometreler
Ses Seviyesi Ölçerler
Hidrolik ve El Presleri
4 Nokta Eğme Cihazı
Isıl İletkenlik Cihazı    
TGA-DTA Termal Analiz Cihazı    
Yüksek Sıcaklık Dilatometresi    
Yüksek Sıcaklık Fırınları    
Titreşimli Değirmen, Atritör, Kırıcı, Karıştırıcı ve Elekler  
Elektron Mikroskobu    
X Işınları Difraktometresi    
Sürünme Test Cihazı    
Darbe Test Cihazı    
Çekme Test Cihazı    
Sertlik Test Cihazları    
Yorulma Test Cihazı    
Burma Test Cihazı    
Basma Test Cihazı    
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Nano Boyutlu Volfram(W), Kobalt(Co), Nikel(Ni), Metal Tozlarının Ultrasonik Sprey Piroliz(USP) ve Hidrojen Redüksiyonu Yöntemi ile Üretimi ve Bu Tozların Toz Metalurjisi Yöntemleriyle İleri Teknoloji Malzemelerine Dönüştürülmesi, 01.09.2005-01.09.2007, Ulusal, 123693.07 TL.
Kriyoyojenik ve Normal Şartlarda Yüksek Enerjili Öğütme Ortamında Mekanik Alaşımlama ve Aktive Edilmiş Sinterleme Süreçleri ile Volfram Esaslı Hibrit Kompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Çalışmaları, Ulusal, 01.10.2010-01.10.2012, 240000 TL, 
Production-Characterization and Development of Physical Vapor Deposited(PVD) Coatings, NATO Science for Stability Programme III, 01.01.1994-31.12.1997, Uluslararası, 1500000 TL.
Çeşitli Maddelerden İleri Malzemelerin Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi, Ulusal, 01.01.2003-31.12.2005, 7025000 TL. 
Soğuk Dinamik Gaz Sprey Yöntemi ile Metal Yüzeylerinin Bor Karbür Takviyeli Kompozit Kaplanması, 01.04.2008-31.03.2010, Ulusal, 50896 TL. 
İleri Teknolojiler Araştırma ve Eğitim Programı, Ulusal, 01.01.2001-31.12.2009, 38000000 TL. 
İleri Toz Metalurjisi Yöntemleri ile Antitank Roket Malzemesi Üretimi, Ulusal, 01.10.1991-01.05.1994, 670000000 TL. 
High Temperature Mechanical Properties of Dispersion Strengthened Alloys, 01.04.1982- 01.04.1986, 590000 TL.
Uçak Motorlarında Kullanılan Dövme Inconel 718 Alaşımının Yüksek Sıcaklık Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin Isıl İşlem Koşullarına Bağlı Olarak Belirlenmesi, 01.12.2011-30.11.2013, 1082371 TL, ULUSAL.
Yerli Hammaddelerden İstanbul İli İhtiyacını Karşılamaya Yönelik Su Bazlı Yol Çizgi Boyası Üretimi ve Karakterizasyonu, İTÜ-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ortak Projesi, Devam Ediyor (24 ay), 01.04.2011, 20,000 TL
Reolojik Katkı Malzeme Geliştirilmesi (00832STZ.2011-1), İTÜ/Kalekim Ortak projesi, San-Tez, Devam Ediyor (24 ay), 01.09.2011-01.09.2013, 812.273 TL
 Dış cephe boyalarında dolgu ve katkı maddesi olarak borun kullanılabilirliğinin geliştirilmesi, (BOREN-2011-Ç0282), Boren projesi, Devam Ediyor (24 ay), 01.10.2011-30.09.2013, 219.500 TL
Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi(MİLRES), Ulusal, 01.07.2011-01.07.2013, 5360101 TL. 
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Ni esaslı süper alaşımların karakterizasyonu
EPMA ile karakterizasyon
Titreşim analizleri
CFD ile modelleme
Yayınlar, Patentler vb.
1 Özdoğru, E. F., Kaya, A. A., Kayalı, E. S., CrCoNi Esaslı Bir Süperalaşımın Yüksek Sıcaklık Oksidasyon Davranışı, Elektron Mikroskobu Kongresi, İzmir, Eylül 2003.
2 Atar E., Kayali E. S., Cimenoglu H., Wear Behaviour of As-Deposited and Oxidized Ternary(Zr,Hf)N Coatings, Metallurgical and Materials Transactions, 36A (2005) 2793-2800
3 E.Atar, C.Sarıoğlu, H.Çimenoğlu, E.S.Kayalı, Residual Stresses in (Zr,Hf)N Films (up to 11.9 at % Hf) Measured by X-ray diffraction Using Experimentally Calculated XECs, Surface and Coatings Technology, 191, (2005), 188-194  
4 Ağaoğulları D., Balcı Ö., Demirkan Ö. U., Gökçe H., Genç A., Öveçoğlu M. L., Duman I., "Development of Mechanically Alloyed and Sintered W-1 wt. %1 Ni Matrix Composites Reinforced with TiB2", Solid State Phenomena, 194, 2013, 194-198. 
5 BAYDOGAN M., KAYALİ E. S., CİMENOGLU H. SERVICE LIFE ESTIMATION FOR A REFORMER TUBE AGAINST  CREEP DOMINANT FAILURE, MATERIALS TESTING, 54,2012, PP:49-52. 
6 Çimenoğlu, H., Kayalı, E.S., Kobalt Esaslı Alaşımların Aşınma Özellikleri, 4. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Nisan 1991. 
7 Petrov E., Sanliturk K. Y., Ewins D. J., "A New Method for Dynamic Analysis of Mistunes Bladed Discs Based on Exact Relationship Between Tuned and Mistuned Systems", scheduled for publicationin Proc ASME: Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, April 2002, Vol.124. 
8 Sanliturk K. Y., Ewins D. J., Elliot R. and Green J. S., "Friction Damper Optimization: Simulation of Rainbow Tests", ASME Journal of the Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 123, No.4, pp. 930-939.(2001) 
9 Sanliturk K. Y.,  Imregun M., and Ewins D. J. "Statistical Analysis of Random Mistuning of Bladed Assemblies". 7-10 September 1992, 51-58, C432/110, IMechE Proc. Int.Conf. on Vib. In Rotating Machinery, Univ. of Bath, UK. 
10 Sanliturk K. Y., Imregun M., and Ewins D. J. "A Probabilistic Analysis of Single-Degree-Of-Freedom Blade Vibration". May 24-27, 1993, 93-GT-264, ASME, Int. Gas Turbine and Aeroengine Cong. And Exp. Cincinnati, Ohio. 
11 Sanliturk K. Y., Ewins D. J. and Stanbridge A. B., "Underplatform Dampers for Turbine Blades: Theoretical Modelling, Analysis, and Comparison with Experimental Data", ASME Journal of the Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 123, No.4 pp.919-929.(2001)
12 E. Ölçer, F. O. Edis, A. R. Aslan, "Helikopter Etrafındaki Akışın Sayısal Analizi ve Helikopterlerin Aeromekanik Analizi", Havacılıkta İleri Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, HHO, 9-10 Aralık 2004
13 "Coupling dynamic mesh technique and heuristic algorithms in 3-D-tapered wing design", İ. Özkol, V. Ergüven, International Journal for Numerical Methods in Engineering, V 74, n 12, p 1771-1794, June 18, 2008 
14 Kavrar D., Öveçoğlu M. L., Türkmen H. S., "Production of a Helicopter Tail Boom and Associated Mechanical Tests", Advanced Materials Research, 445, (2012), 566-570. 
15 Imregun M., Sanlıturk k. Y. "Natural Frequency and Damping Changes Produced by Fatigue Cracks", 1990, 791-805, Proc. 9th Int. Sem. On Modal Analysis, Leuven.  
16 Sanliturk K. Y.,  Imregun M.,  "Theoretical Modelling of the Damping Produced by Fatigue Cracks"F, 1991, Proc. 9th Int. Modal Analysis Conference, Florence, Italy, pp. 1370-1374
17 Dinc, H., Motallebzadeh, A., Baydoğan, M., Cimenoglu, H., "Thermochemical Boridingof Inconel 718 Superalloy, International Journal of Art and Science, 28-31 May 2013, Prague, Czech Republic. 
18 İnanır, Z., Günay, R., Meydanoğlu, O., Baydoğan, M., Çimenoğlu, H., "Yüksek Çalışma Sıcaklıklarının Inconel 718 Alaşımının Yapısal ve Mekanik Özeliikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", 14th International Materials Symposium, IMSP 8217;2012, Pamukkale University, pp. 1526-1530, 10-12 October Denizli, Turkey. 1526-1530. 
19 Baydogan M., Çimenoğlu, H., Kayalı, E.S., "Bir Buhar Türbini Kanadının Hasar Analizi", 9. Uluslararası Kırılma Konferansı, 19-21 Ekim 2011, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
20 Bhate, N., Thermos, A., Aksit, M., Demiroğlu, M., Kizil, H. "Non-metallic brush seals for Gas Turbine bearings", Proc. Of ASME Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air, June 16-19 2004
21 D. Dispinar, M. Erkelik, A. Bodur, 14th International Metallurgy and Material Konferansı dahilinde "14th International Metallurgy and Material" bildiri kitapçığındaki "Use of MagmaSoft for similation of casting of metals and alloys", -pp., Istanbul, Turkey, 2008.
22 Sanliturk K. Y.,  Imregun M., and Ewins D. J. "An Analytical Solution For the Forced Vibration of Tuned Blade Disc Assemblies", 1990, 523-528. Proc. 3rd Int. Conf. on Rotordynamics, Lyon.  
23 Ağaoğulları D., Gökçe H., Duman I., Öveçoğlu M. L., "Influences of metallic Co and mechanical alloying on the microstructural and mechanical properties of TiB2 ceramics prepared via presureless sintering" Journal of the European Ceramic Society, Volume 32, Issue 9, July 2012, Pages 1949-1956.
24 Celik O., Baydoğan M., Atar E., Kayali E.S., Cimenoglu H., Fatigue Performance of Low Temperature Nitrided AISI 321 Grade Austenitic Stainless, Materials Science & Engineering A, V.565,2013, pp.38-43
25 Atar E., Kayali E. S., Cimenoglu H., The Effect of Oxidation on the Structure and Hardness of (Zr,Hf)N Coatings, Defects and Diffusion Forum, Vols.297-301,2010, pp 1395-1399
26 Cingi, M., Meydanoğlu, O., Guleryuz, H., Baydogan, M., Cimenoglu, H.,Kayali, E. S., High Cycle Fatigue Behaviour of thermally Oxidized Ti6Al4V Alloy, Materials Science Forum, 561-565(2007) 2179-2182. 
27 Özdoğru, E. F., Kaya, A. A., Kayalı, E. S., CrCoNi Esaslı Bir Süperalaşımın Yüksek Sıcaklık Oksidasyon Davranışı, Elektron Mikroskobu Kongresi, İzmir, Eylül 2003.
28 Çelik, H., Onma, A., Çimenoğlu, H., Kayalı, E.S., Kobalt Esaslı İki Alaşımın Yüksek Sıcaklıklarda Aşınma Davranışları, 7. Uluslararası Metalürji ve Malzeme Kongresi, Ankara, Mayıs 1993. 
29 Özdoğru, E. F., Kaya, A. A., Kayalı, E. S., Bir Süper Alaşımın Yüksek Sıcaklıkta Oksidasyon ve Karburizasyon Davranışı, 11. Uluslararası Metalürji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, 5-8 Haziran 2002. 
30 Kayalı, E. S., Çakır, A.F., Ürgen, M., University-Industry Cooperation in High Technology Hard Ceramic Coatings Production-Application and Development, Proceedings of the International Conference on Technology Management: UniG'96, June 24-26 (1996), Istanbul, 5-8 Haziran 2002
31 Öveçoğlu M. L., Froes F. H., Srisukhumbowornchai N., Chen X., Mukhopadhyay D. K., "Grain Growht Behaviour of Nanograined Gamma TiAl Compacted by Hot Isostatic Pressing", Proceedings of the International Conference on Hot Isostatic Pressing, American Society for Metals, Andover, Masschussetts, A.B.D., 20-22 Mayıs 1996, 227-234. 
32 Srisukhumbowornchai N., Senkov O. N., Froes F. H., ÖveçoğluM. L., Hebeisen J., "Stability of Nanocrystalline Structure in Ti-47.5Al-3Cr(at%) Alloy Produced by Mechanical Alloying and Hot Isostatic Pressing", Synthesis/Processing of Lightweight Metallic Materials II, Editörler; C. M, Ward-Close, F. H. Froes, D. J. Chellman and S. S. Chou, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Cincinnati, Ohio, held at the TMS Annual Meeting in Orlando, Florida, A.B.D., 9-13 February 1997, 243-252. 
33 Senkov O. N.,Srisukhumbowornchai N.,  Froes F. H., ÖveçoğluM. L., Hoo N., Goodwin S., Tsakiropoulos T., Ward-Close C. M., "Microstructural Evolution of Mechanically Milled and Hot Isostatically Pressed Nanocrystalline Ti-47.5Al3Cr Alloy Annealed at 1200 ˚C and Air Cooled", Synthesis/Processing of Lightweight Metallic MAterials II, Editors: C. M, Ward-Close, F. H. Froes, D. J. Chellman and S. S. Chou, The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), Cincinnati, Ohio, held at the TMS Annual Meeting in
34 M.Baydogan, E.S.Kayali, H.Çimenoğlu, "Service Life Estimation for Reformer Tube against Creep Dominated Failure", Materials Testing, Materialprüfung, 54-1, 49-52, 2012 
35 Sanliturk K. Y. and Imregun M. "Fatigue Life Prediction Using Frequency Response Functions", J. of Vibration and Acoustic, 114, (1992), 381-386
36 H. Koruk, K. Y. Sanliturk, "Modelling, Analyses and Validation of Riveted Helicopter Structures", Inter-Noise 2012, New York City, USA, 19-22 August 2012. 
37 Sanliturk K. Y., Ewins D. J. and Stanbridge A. B., "Underplatform Dampers for Turbine Blades: Theoretical Modelling, Analysis, and Comparison with Experimental Data", Presented at the ASME TURBO EXPO8217;99, Indianapolis, USA, June 7-10 1999, 99-GT-335
38 Sanliturk K. Y.,  Stanbridge A. B. and Ewins D. J. "Friction damper Optimisation for Turbine Blades: Experiments and Theoretical Predictions", 9-12 Sep., 1996, 171-186, C500/019/96, Proc. 6th Int. Conf. on Vibrations in Rotating Machinery, Oxford.  
39 Sanliturk K. Y.,  Stanbridge A. B. and Ewins D. J. "Friction dampers: Measurement, Modelling and Application to Blade Vibration Control", 1995, 1377-1382, Vol 3-Part B, DE-Vol.84-2, ASME, Proc. Des. Eng. Tech. Conf., USA
40 Balcı Ö., Demirkan Ö. U., Ağaoğulları D., Gökçe H., Genç A., Öveçoğlu M. L., Duman I., "Effects of La2O3 Addition on the Microstructure and Properties of Activated Sintered W-Ni Compacts", Solid State Phenomena, 194, 2013, 217-221.
41 Ağaoğulları D., Balcı Ö., Gökçe H., Öveçoğlu M. L., Duman I., "Comparative Investigations of the Activated Sintered W-1 wt.% Ni Composites Reinforced with Various Boride and Oxide Particles", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, In Press, Corrected Proff, Available online 26 July 2013. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ