ALT BİRİMLERİ

1.Yakma ve Karbondioksit Tutma Teknolojileri
2.Gazlaştırma Teknolojileri
3.Piroliz Teknolojileri
4.Gaz Teknolojileri ve Hava Kirliliği Kontrol Laboratuvarı
5.Yer altı Kömür Gazlaştırma Laboratuvarı
6.Atıktan Madde ve Enerji Kazanımı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Hasancan OKUTAN   okutan@itu.edu.tr
    


ARAŞTIRMACILAR

1. Prof. Dr. Hüsnü ATAKÜL (İTÜ Kim. Müh.) atakul@itu.edu.tr
2. Prof. Dr. Birgül TANTEKİN ERSOLMAZ (İTÜ Kim. Müh.) ersolmaz@itu.edu.tr
3. Prof. Dr. Selim SENKAN (UCLA) ssenkan@gmail.com
4. Prof. Dr. Ahmet ARISOY (İTÜ Mak. Müh.) arisoyah@itu.edu.tr
5. Prof. Dr. Mesut GÜR (İTÜ Mak. Müh.) mesutgur@itu.edu.tr
6. Prof. Dr. Nurdil ESKİN (İTÜ Mak. Müh.) eskinn@itu.edu.tr
7. Prof. Dr. Birol KAYIŞOĞLU (N. Kemal Üni.) bkayisoglu@nku.edu.tr
8. Doç. Dr. Erhan BÖKE (İTÜ Mak. Müh.) boke@itu.edu.tr
9. Doç. Dr. A. Alper AYDIN (İTÜ Kim. Müh.) aydinal@itu.edu.tr
10. Dr. Nalan ERDÖL (İTÜ Kim. Müh.) erdol@itu.edu.tr
11. Ögr. Gör. Serkan TUĞ (N. Kemal Üni.) stug@nku.edu.tr
12. Araş. Gör. Halil DERTLİ (İTÜ Kim. Müh.) hder@itu.edu.tr
13. Araş. Gör. Ali ÖZTÜRK (İTÜ Kim. Müh.) kmali@itu.edu.tr
14. Berrin ENGİN (Doktora Öğrencisi) berrin.engin@tubitak.gov.tr
15. Yeliz ÇETİN (Doktora Öğrencisi) yeliz.durak@tubitak.gov.tr
16. Nilüfer İLHAN (Doktora Öğrencisi) nilufer.ilhan@tubitak.gov.tr
17. Anıl ÜNSAÇ (Doktora Öğrencisi) aunsac@iet.com.tr
18. Sahand FARAJİ (Doktora Öğrencisi) sahandfaraji@gmail.com
19. Oğuz BÜYÜKŞİRİN (Doktora Öğrencisi) oguzbuyuksirin@hotmail.com
20. İrem TUNÇ (Yüksek Lisans Öğrencisi) irem-tunc@hotmail.com
21. Ünal ALTINTAŞ (Yüksek Lisans Öğrencisi) altintasu@itu.edu.tr
22. Ahmet YILDIZ (Yüksek Lisans Öğrencisi) yildizah@itu.edu.tr
23. Berk ÇELİKTAŞ(Yüksek Lisans Öğrencisi) berk.celiktas@gmail.com
24. Oğuz  KIRANLAR (Lisans Öğrencisi) oguzkranlar@gmail.com
25. Burç TÜRKOĞLU (Lisans Öğrencisi) burcturkoglu@gmail.com
26. Feride Öykü SEFİLOĞLU (Lisans Öğrencisi) oykusefiloglu@gmail.com
27. Emirhan DEMİRBAŞ (Lisans Öğrencisi) emrhn-d@gmail.com
Mecvut Laboratuvar İmkanları
1. Yanma Gazları Tayin Cihazlar (TESTO 360, TESTO 350)
2. Andersen Universal İzo Kinetik Örnekleme Cihazı
3. MK3A İzo Kinetik Toz Örnekleme Cihazı
4. Hız Ölçüm Cihazları    
5. Aneometre/Termometre Cihazları (3 Adet)
6. Nem Ölçüm Cihazı    
7. VOC Numune Alma Cihazı
8. Gaz Kromatografisi
9. Yer altı Kömür Gazlaştırma Model Deney Düzeneği
10. Gaz Temizleme Üniteleri
11. Yarı Pilot Ölçek Sıvı Atık İnsineratörü
12. Lab Ölçek Piroliz Ünitesi
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
1. "Dolaşımlı Akışkan Yatak Yakma Sisteminde Linyit, Biyokütle ve Biyokömürün Oksijence Zengin Ortamda Yakılması”, TÜBİTAK 1003  Kömür Teknolojileri Öncelikli Alanlar Destekli AR-GE Projesi, Proje No:113M003, 2014-2017(Proje Yöneticisi:H. Okutan)
2. “Ülkemiz Kömürleri için Yer altı Kömür Gazlaştırma Teknolojisinin Geliştirilmesi”, TÜBİTAK 1003 Kömür Teknolojileri Öncelikli Alanlar Destekli AR-GE Projesi, Proje No:113M038, 2014-2017(Proje Yöneticisi:M. Gür)
3. “Çeltik Saplarının Gazlaştırılması İçin Mekanik Karıştırıcılı Aşağı Akışlı Prototip Bir Gazlaştırıcı Tasarımı”, TÜBİTAK 1001 Destekli Proje, Proje No:113O434-2013-2015 (Proje Yöneticisi: B. Kayışoğlu)
4. "Türk Linyitlerinin Gazlaştırılması ve Gazın Enerji Üretiminde Kullanılması", Destekleyen Kuruluş: ENERJİSA, 2011-2012, (Proje Yürütücüleri: H. Okutan, A. Arısoy)
5. "Kömür Biyokütle Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretilmesi", TÜBİTAK KAMAK 1007, 2009-2015, (Proje Yürütücüsü: H. Atakül)
6. "Endüstriyel Sıvı Atıkların Gazlaştırılması İçin Sürekli Tip (Entrained Bed) Gazlaştırma Reaktörü Geliştirilmesi", TÜBİTAK TEYDEB, Ekolojik Enerji, 2011(Proje Yürütücüsü: H. Okutan)
7. Gaz Sıvı Faz Yüksek Sıcaklık Absorbsiyonu ve Kütle Transfer Hesaplamaları, Destekleyen Kuruluş: İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 2008-2010, (Proje Yürütücüsü:H. Okutan)
8. Türk Linyitlerinin Gazlaştırılması ve Ham Gazın Temizlenmesi, Destekleyen Kuruluş: Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müd., 2007-2010, (Proje Yürütücüsü:H. Okutan)
9. Yüksek Uçuculu Taşkömürlerin Uçuculuklarının Yanma Verimine ve Hava Kirliliğine Etkisinin Araştırılması, Destekleyen Kuruluş: Türkiye Taş Kömürü Kurumu, 2002, (Proje Yürütücüsü: H.Okutan)
10. UNILEVER Çorlu Tesisleri Buhar Kazanlarında Alternatif Yakıt Olarak Bitkisel Yağın (Acid-Oil) Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Destekleyen Kuruluş: UNILEVER San. ve Tic. A.Ş. İTÜ Kimya-Metalurji Fakü., 2001 (Proje Yürütücüsü:H. Okutan)
11. Regional Energy Project Under the Framework of the MEDA Regulation, Destekleyen Kuruluş: MEDA/EU, 2001. (Proje Yürütücüsü: E. Ekinci)
12. Püskürtmeli Kurutucuda Trona ile Yanma Gazlarındaki Kirleticilerin Giderilmesi, TÜBİTAK-MAM, Proje No.12.1.005, Eylül 1994 (Proje Koordinatörü:H. Okutan)
13. Kömür Rutubetinin Emisyonlara Etkisinin Araştırılması, Destekleyen Kuruluş: Milten Müteahhaitlik Hafriyat ve Tic. Ltd. Şti., İTÜ Enerji UY-GAR Müdürlüğü, 1998. ( Proje Yürütücüsü: H. Okutan)
14. Motorlarda Soğutma Sisteminin Modellenmesi ve Yeni Motor ve Radyatör  Tasarımı Projesi Bölüm-2,  Destekleyen Kuruluş: Mercedes Benz -Crysler A.Ş., TÜBİTAK Projesi 2001. (Modelleme Kısmı Yürütücü:N.Eskin)
15. Motorlarda Soğutma Sisteminin Modellenmesi ve Yeni Motor ve Radyatör Tasarımı, Destekleyen Kuruluş: Mercedes-Benz Turk A.Ş., TÜBİTAK Projesi,1998. (Araştırmacı: N. Eskin)
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
1. Akışkan Yataklı Sıvı Atık İnsineratörü
2. Atık Isı Geri Kazanımlı Katı, Sıvı ve Gaz Atık İnsineratörleri
3. Yanma Gazları ve Proses Atık Gazları İçin Temizleme Üniteleri
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
1. Pilot Ölçek Aşağı Akışlı Gazlaştırma Reaktörü
2. Pilot Ölçek Sürüklemeli Sıvı Atık Gazlaştırma Reaktörü
3. Pilot Ölçek Sürekli Piroliz Ünitesi
Yayınlar, Patentler vb.
1. Aydın, A.A., Okutan, H., "Solubilityof Sulfur Dioxide in Commercial Hydrocarbon Mixture in the Temperature Range of (303 to 343) K: Effect of Hydrocarbon Composition on Absorption ", Journal of Chemical Engineering Data,   57, 1146-1151, 2012.
2. Okutan, H., Ekinci, E., Alp, K., “Update and Revision of Turkish Air Quality Regulation”, International Journal of Environment and Pollution, Vol. 39, No: ¾, 340-351, 2009
3. Haykırı-Açma, H; Yaman, S; Kucukbayrak, S; Okutan, H. “Investigation of the combustion characteristics of Zonguldak bituminous coal using DTA and DTG” Energy Sources Part A-Recovery Utilization And Environmental Effects,28 (1-3); 135-147, 2006.  
4. Aydın, A.A., Erciyes, A. T., Okutan, H., “Sulfur Dioxide Solubility in Heat Transfer Oil in the Temperature Range of (293.15 to 313.15) K: Experimental Results and Related Correlations”, J. Chem. Eng. Data, 51(4); 1289-1293, 2006.
5. Ekinci, E., Okutan, H., “Energy and Environmental Issues in Turkey”, Water Air and Soil Pollution: Focus 3:337-343, 2003.
6. Erdol, N., Callı, L., Okutan, H., Arısoy, A., Ekinci, E., “Effect of Coal Moisture on Particulate Emission in a Fixed Bed Combustion Appliance”, Fuel Processing Technology, 58 (2-3):109-118, 1999.
7. Hilmioğlu, B., Okutan, H., Darcan, İ., Ekinci, E., “Incineration of a Polyester Plant Liquid Wastes”, Environmental Research Forum, 7-8:217-222, 1997.
8. Tırıs, M., Ekinci, E., Okutan, H., “Modelling of SO2 Pollution Changes with Fuel Shifting in Gebze Turkey”, Energy, 21 (5):371-375, 1996.
9. Okutan, H., Uzluk, B., Erçıkan, D., Ekinci, E., “Pyrolysis of Seyitömer Oil Sahale and Lignite Under Different Processing Conditions”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 29:25-31, 1994.
10. Okutan, H., Dilek, D., Çıtıroğlu, M., Ekinci, E., “Polycyclic Aromatic Compounds Detected In Pyrolysis Residues of Seyitömer Oil Shale and Lignite”, Environmental Technology, 15:333-342, 1994.
11. Okutan, H., Önen, A., Çıtıroğlu, M., Ekinci, E., “Pyrolysis of Oil Shale and Lignite”, Erdöl&Kohle Erdgas. Petrochemie, Heft 4, 150-152, 1993.
12. Ozdemir, K., Hepbasli, A., Eskin, N. “Exergoeconomic analysis of a fluidized-bed coal combustor (FBCC) steam power plant”, Applied Thermal Engineering, 30 (13): 1621-1631, 2010.
13. Eskin,N., Gungor,A., Ozdemir,K., Effects of operational parameters on the thermodynamic performance of FBCC steam power plant, Fuel, Volume 88, Issue 1,pp 54-66,  January ( 2009). 
14. Eskin, N, Gungor, A; Ozdemir, K.,   Thermodynamic analysis of a FBCC steam power plant Energy Conversion and Management, 50 (9): 2428-2438 SEP 2009.
15. Gungor,A., Eskin,N., Effects of operational parameters on emission performance and combustion efficiency in small-scale CFBCs Journal of the Chinese Institute of Chemical Engineers, Volume 39, Issue 6, pp 541-556, (2008).
16. Güngör, A., Eskin, N., Two dimensional coal combustion modeling of CFB, International Journal of Thermal Sciences International Journal of Thermal Sciences, Vol. 47, Issue 2, pp 157-174, (2008).
17. Güngör, A., Eskin,N. “Sirkülasyonlu Akışkan Yataklı Yakıcıların Modellenmesi”, ITU dergisi, Seri D Cilt 6 Sayı 5-6, p27-38, 2007
18. Güngör, A., Eskin, N.,  Analysis of Environmental Benefits of CFB Combustors via One Dimensional Model, Chemical Engineering Journal Vol.131 Iss. 1-3 pp 301-317 (2007).
19. Güngör, A., Eskin, N., Hydrodynamic Modelling of a Circulating Fluidized Bed, Powder Technology Vol 172 Iss.1 p1-13 ( 2007)
20. Eskin,N.,Güngör,A., Effects of Immersed Surfaces on the Combustor Efficiency of Small-Scale Fluidized Beds, International Journal of Thermodynamics Vol.8 No:3 pp 127-136, (2005). 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ