ALT BİRİMLERİ

1. Yakıt Hazırlama ve Analiz Lab. 
2. Malzeme Karakterizasyonu Lab.
3. Termal Analiz Lab.
4. Termal Proses Lab.
5. Biyomalzeme Üretim Lab.

YÜRÜTÜCÜLER


Prof.Dr. Sadriye Küçükbayrak-Oskay

 

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Ayşegül Ersoy-Meriçboyu (İTÜ)
Prof.Dr. Hanzade Açma (İTÜ)
Prof.Dr. Serdar Yaman (İTÜ)
Doç.Dr. Melek Erol-Taygun (İTÜ)
Dr. Ayşe Arifoğlu (İTÜ)
Y.Müh. Ayşen Aktürk (İTÜ)
Y.Müh. Seza Özge Gönen (Doktora Öğrencisi)
Y.Müh. Gül Şentürk (Doktora Öğrencisi, TEKLAS)
Araş.Gör. Özge Çepelioğullar (Doktora Öğrencisi)
Y.Müh. Ahmet Baykan (Doktora Öğrencisi, TÜBİTAK)
Buse Gerçek (Y.Lisans Öğrencisi)
Çağla Mustafaoğlu (Y.Lisans Öğrencisi)
Nalan Kılıç (Y.Lisans Öğrencisi)
MEVCUT LABORATUVAR İMKANLARI

Kalorimetre bombası
Distilasyon ünitesi
Kapalı kap alevlenme noktası tayin cihazı
Açık kap alevlenme noktası tayin cihazı 
Engler viskozimetresi
Akma-bulutlanma noktası tayin cihazı
Reid buhar basıncı tayin cihazı
Deiyonize su cihazı
Yüksek sıcaklık fırını 
Halkalı öğütücü
Titreşimli elek cihazı
Gazlaştırma üniteleri
BET cihazı  
Porozimetre 
Reometre          
Kriyostat 
Elementel analiz cihazı
Gaz kromatografi cihazı
Termal analiz cihazı (TGA, DTA, DSC)
Zetametre
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Ersoy- Mericboyu A., Karatepe N., Baca Gazlarının Uçucu Kül Kullanılarak Desülfürizasyonu, DPT Projesi (No.125), 2005.

Ersoy- Mericboyu A., Ünal G., Ünsal G., Nebioğlu Ç., Otomotiv Egzoz Gazı Resirkülasyon Sistemi İçin Hortum geliştirilmesi,  SAN-TEZ Projesi, (No.00560.STZ.2010-1), 2011.

Küçükbayrak S., Erol M., Açma H., Bitkisel Atıklardan Aktif Karbon Üretimi, İTÜ BAP, 2012. 

Meriçboyu A., Erol M., Biyoaktif Cam ve Biyoaktif Cam-seramiklerden İmplant Üretimi, İTÜ BAP, 2010. 

Erol M., Bitkisel Atıklardan Mikrodalga Uygulaması ile Aktif Karbon Üretimi, İTÜ BAP, 2008. 

Yaman S., Küçükbayrak S., Açma H., Bitkisel Atıkların Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi, DPT Projesi (No:136), 2005.

Yaman S., Küçükbayrak S., Açma H., Çeşitli Kömürlerin ve Biyokütle Kaynaklarının Birlikte Pirolizindeki ve Birlikte Yakılmasındaki Sinerjinin İncelenmesi, İTÜ BAP, 2009.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Nanokompozit doku iskeleleri
Endüstriyel atıklardan üretilen cam seramikler
Bitkisel atıklardan üretilen aktif karbonlar
Evsel kömür ve kömür/biyokütle karışımı yakıt briketleri
Kömür ve bitkisel kaynaklı çevre dostu katı yakıtlar
Egzoz gazı resirkülasyon sistemi için kauçuk hortum üretilmiştir ve kullanılmaktadır. 
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Kömürün kısa analizi için uygulanabilen termogravimetrik yöntem 
Kömürün kükürdünü giderme yöntemleri
Kömür ve/veya biyokütleden temiz katı yakıt üretim yöntemleri
Sıvı ve gaz faz uygulamaları için adsorban hazırlama yöntemleri
Sorbentlerin sülfatasyon kapasitesini belirleme yöntemleri

YAYINLAR

Erol, M., Haykiri-Acma, H., Küçükbayrak, S., Calorific value estimation of biomass from their proximate analyses data, Renewable Energy, 35, 170-173, 2010. 

Erol, M., In vitro bioactivity and crystallization behavior of bioactive glass in the system SiO2-CaO-Al2O3-P2O5-Na2O-MgO-CaF2, Chemical papers, 64(2), 482-490, 2010.

Erol, M., Özyuğuran, a., Çelebican, ö., Synthesis and in vitro Characterization of sol-gel derived Zn, Mg and Zn-Mg doped bioactive glasses, Chemical Engineering&Technology, 33(7), 1066-1074, 2010.

Aldo R. Boccaccini, Melek Erol, Wendelin J. Stark, Dirk Mohn, Zhongkui Hong, João F. Mano, Polymer/bioactive glass nanocomposites for biomedical applications: A review, Composites Science and Technology 70 (2010) 1764–1776.

D.Meng, M. Erol, Aldo R. Boccaccini, Processing Technologies for 3D Nanostructured Tissue Engineering Scaffolds, Advanced Engineering Materials, 12 (9), (2010), B467-B487.

Haykiri-Acma,H., Yaman, S., “Interaction between Biomass and different Rank Coals during Co-pyrolysis”, Renewable Energy, Technical Note, 35(1), 288-292, 2010.

Haykiri-Acma,H., Yaman, S., “Effect of Heating Rate on the non-isothermal Burning Mechanism of Sunflower Seed Shell, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 24(2), 113-124, 2010.

Haykiri-Acma,H., Yaman, S., Kucukbayrak, S., “Comparison of the Thermal Reactivities of Isolated Lignin and Holocellulose during Pyrolysis”, Fuel Processing Technology, 91(7), 759-764, 2010.

Haykiri-Acma,H., Yaman,S., Kucukbayrak,S. “Effect of Biomass on Temperatures of Sintering and Initial Deformation of Lignite Ash”, Fuel, 89(10), 3063-3068, 2010.

Haykiri-Acma,H., Turan, A.Z., Yaman, S., Kucukbayrak, S., “Controlling the Excess Heat from Oxy-combustion of Coal by Blending with Biomass”, Fuel Processing Technology, 91, 1569-1575, 2010.

Erol, M., Küçükbayrak, S., Ersoy-Meriçboyu, A., Influence of particle size on the crystallization kinetics of glasses produced from waste materials, Journal of Non-crystalline Solids, 357, 211-219, 2011.

Lutz-Christian Gerhardt, Kate L. Widdows, Melek M. Erol, Charles W. Burch, José A. Sanz-Herrera, Ignacio Ochoa, Rolf Stämpfli, Iman S. Roqan, Simon Gabe, Tahera Ansari, Aldo R. Boccaccini, The pro-angiogenic properties of multi-functional bioactive glass composite scaffolds, Biomaterials, 32(17), 4096-4108, 2011.

Haykiri-Acma,H., Yaman,S., Kucukbayrak ,S., “Burning Characteristics of Chemically Isolated Biomass Ingredients”, Energy Conversion and Management, 52, 746-751, 2011.

Haykiri-Acma,H., Yaman,S., N. Ozbek, S. Kucukbayrak, “Mobilization of Some Trace Elements from Ashes of Turkish Lignites in Rain Water”, Fuel, 90, 3447-3455, 2011.

M.M. Erol, V. Mouriňo, P. Newby,  X. Chatzistavrou, J.A. Roether, L. Hupa,  Aldo R. Boccaccini, Copper-releasing, boron-containing bioactive glass-based scaffolds coated with alginate for bone tissue engineering, Acta Biomaterialia, 8. 2012, 792–801.

M. Erol, A. Özyuğuran, Ö. Özarpat and S. Küçükbayrak, Investigation of Strontium effect on the bioactive behavior of glasses in the system SiO2-CaO-P2O5-Na2O-SrO, Key Engineering Materials 493-494, 68-73, (2012).

Melek Erol, Ayşe Özyuğuran, Özlem Özarpat, Sadriye Küçükbayrak, 3D Composite Scaffolds Using Strontium Containing Bioactive Glasses, Journal of the European Ceramic Society 32, 2747–2755, 2012.

Haykiri-Acma,H., Yaman,S., “Burnout Characteristics during Co-combustion of Binary Lignite Blends”,Journal of the Energy Institute, 85(1), 1-6, 2012.

Haykiri-Acma,H., Yaman,S., Kucukbayrak ,S., “Combustion Characteristics of Sodium-free Pyrolytic Char from Hazelnut Shell”, Fuel Processing Technology, 96, 169-174, 2012.

Haykiri-Acma,H., Yaman,S., Kucukbayrak ,S., “Effect of Pyrolysis Temperature on Burning Reactivity of Lignite Char”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 29(2), 1203-1216, 2012.

Melek Erol, Hanzade Haykırı-Acma, Ayse Özyuguran, Burcu Kükürtçü, Sadriye Küçükbayrak, Bioactivity of Glass and Glass-Ceramic in the System SiO2-CaO-Al2O3-P2O5-Na2O-MgO-CaF2, Advanced Science&Letters, 19(11), 2013, 3328-3332.

Yasemin Dösemen, Melek Erol, Hanzade Haykiri-Acma, Sadriye Küçükbayrak Experimental and statistical studies on the preparation of activated carbons from chestnut shell, Advanced Science&Letters, 19(11), 2013, 3361-3365(5).

Melek Erol, Ayse Ozyuguran, Mustafa Maraslı, Sadriye Kucukbayrak, In vitro evaluation of Sr and Cu doped bioactive glasses, Advanced Science&Letters, 19(11), 2013, 3333-3337(5).

L.-C. Gerhardt, K. L. Widdows, M. M. Erol, A. Nandakumar, T. Ansari, A. R. Boccaccini, Neocellularization and neovascularization of nanosized bioactive glass-coated decellularized trabecular bone scaffolds, Journal of Biomedical Materials Research A, 101A (3), 827-841, 2013.

Melek Erol-Taygun, Kai Zheng, Aldo R. Boccaccini, Nanoscale Bioactive Glasses in Medical Applications, Int. J. of Applied Glass Science 4(2), 136-148, 2013. 

Haykiri-Acma,H., Yaman,S., Kucukbayrak ,S., “Co-combustion of Low Rank Coal / Waste Biomass Blends Using Dry Air or Oxygen”, Applied Thermal Engineering, 50(1), 251-259, 2013.

Haykiri-Acma,H., Baykan,A., Yaman,S., Kucukbayrak ,S., “Are Medium Range Temperatures in Drop Tube Furnace Really Ineffective?”, Fuel, 105, 338-344, 2013.

Haykiri-Acma,H., Yaman,S., Kucukbayrak ,S., “Production of Biobriquettes from Carbonized Brown Seaweed”, Fuel Processing Technology, 106, 33-40, 2013.

Haykiri-Acma,H., Baykan,A., Yaman,S., Kucukbayrak ,S., “Effects of Fragmentation and Particle Size on the Fuel Properties of Hazelnut Shells”, Fuel, 112, 326-330, 2013.

Haykiri-Acma,H., Yaman,S., Alkan, M., Kucukbayrak ,S., “Mineralogical Characterization of Chemically Isolated Ingredients from Biomass”, Energy Conversion and Management, 77, 221-226, 2014.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ