ALT BİRİMLERİ

- Zeolit Sentez Laboratuvarı
- Adsorpsiyon ve Kataliz Laboratuvarı


Zeolit Sentez Laboratuvarı
Bu laboratuvarda değişik zeolitlerin sentezi ve metal, cam gibi çeşitli destek malzemeleri üzerinde kaplamalarının hazırlanması gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla kullanılan etüvler, su banyoları ve değişik reaktör sistemleri mevcuttur. Zeolit kaplamalarının hedeflenen kalınlıklarını ve diğer özelliklerini elde edebilmek için değişik sentez yöntemleri uygulanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Melkon TatlıerAdsorpsiyon ve Kataliz Laboratuvarı
Bu laboratuvarda zeolit adsorbanların ve kaplamalarının ısıl gravimetrik özellikleri ve adsorpsiyon kapasiteleri belirlenebilmektedir. Ayrıca gaz kromatografisi yardımıyla zeolit ve farklı katalizörlerin özelliklerinin ve bu malzemelerin yer aldıkları reaksiyonların incelenmesi de mümkündür. 

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Ayşe Erdem
Prof. Dr. Ahmet Sirkecioğlu
Araş. Gör. Çiğdem Atalay-Oral
Mecvut Laboratuvar İmkanları

- Isıl Gravimetrik Analiz (TGA)
- Zeolit Sentez Reaksiyonu ve Kaplama Hazırlama Sistemleri
- Etüv, su banyosu, ısıtıcılar
- Dondurucu-kurutucu
- Santrifüjler
- Gaz kromatografisi (GC)

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

-Tatlıer, M. (Proje Yürütücüsü). Yapay sinir ağları yöntemleri rehberliğinde değişik zeolitlerin kaplamalarının hazırlanması, TÜBİTAK Projesi 105M053, 2005-2007.
-Tatlıer, M. (Proje Yürütücüsü). Ticari adsorpsiyon ısı pompalarında kullanıma uygun zeolite kaplamalarının hazırlanması, TÜBİTAK Projesi 107M076, 2007-2008.
-Tatlıer, M. (Proje Yürütücüsü). Adsoprsiyon ısı pompalarında kullanılabilecek stabil zeolit kaplamalarının hazırlanması, TÜBİTAK Projesi 110M408, 2010-2011.
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

- Isıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılabilecek zeolit kaplama ve modülleri
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler

- Altlığın doğrudan değişik yöntemlerle ısıtıldığı ve özellikle kalın zeolit kaplamalarının hazırlanabildiği sentez yöntemleri
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
SCI Dergi Yayınları
-Tatlier, M., Munz, G., Fueldner, G., Henninger, S., “Effect of zeolite A coating thickness on adsorption kinetics for heat pump applications”, Microporous and Mesoporous Materials, 193, 115-121 (2014).
-Atakan, A., Fueldner, G., Munz, G., Henninger, S., Tatlıer, M., “Adsorption kinetics and isotherms of zeolite coatings directly crystallized on fibrous plates for heat pump applications”, Applied Thermal Engineering, 58(1-2), 273-280 (2013).
-Atakan. A., Atalay-Oral, Ç., Tatlier, M., Erciyes, T., Erdem-Şenatalar, A., “Post-synthesis treatment for improving zeolite coating stability”, Microporous and Mesoporous Materials, 156, 262-269 (2012).

-Tatlier, M., “Artificial Neural Network Methods for the Prediction of Framework Crystal Structures of Zeolites from XRD Data”, Neural Computing & Applications, 20(3), 365-3171 (2011).
-Schnabel, L., Tatlier, M., Schmidt, F., Erdem-Şenatalar, A., “Adsorption Kinetics of Zeolite Coatings Directly Crystallized on Metal Supports for Heat Pump Applications”, Applied Thermal Engineering, 30(11/12), 1409-1416 (2010).
- Teber, S., Elnekave, M., Tatlier, M., “Preparation of Zeolite A Coatings on Copper Plates by Using the Substrate Heating Method”, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 27(4), 619-626 (2010).
-Tatlier, M., Cığızoğlu, K.B., Cigizoglu, H.K., Erdem-Şenatalar, A., “Coatings of Na-aluminosilicate Zeolites Prepared Using Predictions from an Artificial Neural Network Method”, Journal of Porous Materials, 15(4), 389-395 (2008).
-Elnekave, M., Tatlıer, M., “Electrochemical Properties of Gel-Type Zeolite Synthesis Mixtures”, Chemical Engineering Communications, 195(6), 661-673 (2008).
-Ceyhan, T., Tatlier, M., Akçakaya, H., “In vitro Evaluation of the Use of Zeolites as Biomaterials: Effects on Simulated Body Fluid and Two Types of Cells”, Journal of Materials Science- Materials in Medicine, 18(8), 1557-1562 (2007).
-Tatlier, M., Demir, M., Tokay, B., Erdem-Şenatalar, A., Kiwi-Minsker, L., “Substrate Heating Method for Coating Metal Surfaces with High-Silica Zeolites: ZSM-5 Coatings on Stainless Steel Plates”, Microporous and Mesoporous Materials, 101(3), 374-380 (2007).
-Tatlier, M., Cığızoğlu, K.B., Tokay, B., Erdem-Şenatalar, A., “Microwave vs. conventional synthesis of analcime from clear solutions”, Journal of Crystal Growth, 306(1), 146-151 (2007).
-Andaç, Ö., Telli, Ş.M., Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., “Effects of Ultrasound on the Preparation of Zeolite A Coatings”, Microporous and Mesoporous Materials, 88(1-3), 72-76 (2006).
-Tatlier, M., Cigizoglu, H.K., Erdem-Şenatalar, A., “Artificial Neural Network Methods for the Estimation of Zeolite Molar Compositions That Form from Different Reaction Mixtures”, Computers & Chemical Engineering, 30(1), 137-146 (2005).
-Andaç, Ö., Tatlier, M., Sirkecioğlu, A., Ece, I., Erdem-Şenatalar, A., “Effects of Ultrasound on Zeolite A Synthesis”, Microporous and Mesoporous Materials, 79(1-3), 225-233 (2005).
-Tatlier, M., Kiwi-Minsker, L., “Catalytic Activity of FeZSM-5 Zeolites in Benzene Hydroxylation by N2O: The Role of Geometry Characterized by Fractal Dimensions”, Catalysis Communications, 6(11), 731-736 (2005).
-Tatlier, M., Elnekave, M., “Electrochemical Monitoring of Zeolite Synthesis”, Materials Chemistry and Physics, 91(1), 99-103 (2005).
-Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., “Estimation of the effective diffusion coefficients in open zeolite coatings”, Chemical Engineering Journal, 102(3), 209-216 (2004).
-Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., “Polymeric Heat Exchangers to Increase the COP Values of Adsorption Heat Pumps Utilizing Zeolite Coatings”, Applied Thermal Engineering, 24(1), 69-78 (2004).
-Akçay, K., Sirkecioğlu, A., Tatlıer, M., Savaşçı, Ö.T., Erdem-Şenatalar, A., “Wet Ball Milling of Zeolite HY”, Powder Technology, 142(2-3), 121-128 (2004).
-Tatlier, M., “Fractal Growth of Zeolite Coatings Prepared by the Substrate Heating Method”, Fractals, 11(1), 77-85 (2003).
-Erdem-Şenatalar, A., Tatlıer, M., Tantekin-Ersolmaz, Ş.B., “Questioning the Validity of Present Models for Estimating the Performances of Zeolite-Polymer Mixed Matrix Membranes”, Chemical Engineering Communications, 190(5-8), 677-692 (2003).
-Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., “When Do Thin Zeolite Layers and a Large Void Volume in the Adsorber Limit the Performance of Adsorption Heat Pumps?”, Microporous and Mesoporous Materials, 54(1-2), 89-96 (2002).
-Tatlier, M., “Inorganic Adsorbates Classified by Fractal Analysis”, Separation and Purification  Technology, 29(3), 265-270 (2002).
-Köroğlu, J., Sarıoğlan, A., Tatlıer, M., Erdem-Şenatalar, A., Savaşçı, Ö.T., “Effects of Low Temperature Gel Aging on the Synthesis of Zeolite Y at Different Alkalinities”, Jornal of Crystal Growth, 241(4), 481-488 (2002).
-Çetin, T., Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., Demirler, U., Ürgen, M., “Lower Temperatures for the Preparation of Thinner Zeolite A Coatings”, Microporous and Mesoporous Materials, 47(1), 1-14 (2001).-
-Tantekin-Ersolmaz, Ş.B., Şenorkyan, L., Kalaonra, N., Tatlıer, M., Erdem-Şenatalar, A., “n-Pentane/i-Pentane Separation by Using Zeolite-PDMS Mixed Matrix Membranes”, Journal of Membrane Science, 189(1), 59-67 (2001).
-Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., “Fractal Dimension of Zeolite Surfaces by Calculation”, Chaos, Solitons & Fractals, 12(6), 1145-1155 (2001).
-Tatlier, M., Sirkecioğlu, A., Erdem-Şenatalar, A., “Estimation of the Temperature Effect on the Adsorption Capacities of Zeolites”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 193(1-3), 139-144 (2001).
-Tatlier, M., Tantekin-Ersolmaz, Ş.B., Atalay-Oral, Ç., Erdem-Şenatalar, A., "Power-law Scaling Behavior of Membranes", Journal of Membrane Science, 182(1/2) 183-193 (2001).
-Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., “Effects of Metal Mass on the Performance of Adsorption Heat Pumps Utilizing Zeolite 4A Coatings Synthesized on Heat Exchanger Tubes”, International Journal of Refrigeration, 23(4), 260-268 (2000).
-Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., “Optimization of the Cycle Durations of Adsorption Heat Pumps Employing Zeolite Coatings Synthesized on Metal Supports”, Microporous and Mesoporous Materials, 34(1), 23-30 (2000).
-Erdem-Şenatalar, A., Tatlıer, M., “Effects of Fractality on the Accessible Surface Area Values of Zeolite Adsorbents”, Chaos, Solitons & Fractals, 11(6), 953-960 (2000).
-Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., “The Performance Analysis of a Solar Adsorption Heat Pump Utilizing Zeolite Coatings on Metal Supports”, Chemical Engineering Communications, 180, 169-185 (2000).
-Tantekin-Ersolmaz, Ş.B., Atalay-Oral, Ç., Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., Schoeman, B., Sterte, J., “Effect of Zeolite Particle Size on the Performance of Polymer-Zeolite Mixed Matrix Membranes”, Journal of Membrane Science, 175(2), 285-288 (2000).
-Erdem-Şenatalar, A., Tatlıer, M., Sirkecioğlu, A., “The Relationship of the Geometric Factor in the Dubinin-Astakhov Isotherm Equation with the Fractal Dimension”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 173(1-3), 51-59 (2000).
-Erdem-Şenatalar, A., Tatlier, M., Ürgen, M., “Preparation of Zeolite Coatings by Direct Heating of the Substrates”, Microporous and Mesoporous Materials, 32(3), 331-343 (1999).
-Tatlier, M., Tantekin-Ersolmaz, Ş.B., Erdem-Şenatalar, A., “A Novel Approach to Enhance Heat and Mass Transfer in Adsorption Heat Pumps Using the Zeolite-Water Pair”, Microporous and Mesoporous Materials, 27(1), 1-10 (1999).
-Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., “The Stability of Zeolite Coatings Grown on Metal Supports for Heat Pump Applications”, Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 125, Elsevier, Amsterdam, 101-108 (1999).
-Tatlier, M., Erdem-Senatalar, A., “The Effects of Thermal Gradients in a Solar Adsorption Heat Pump Utilizing the Zeolite-Water Pair”, Applied Thermal Engineering, 19(11), 1157-1172 (1999).
-Tatlier, M., Erdem-Senatalar, A., “The Effects of Thermal and Mass Diffusivities on the Performance of Adsorption Heat Pumps Employing Zeolite Synthesized on Metal Supports”, Microporous and Mesoporous Materials, 28(1), 195-203 (1999).
-Tatlier, M., Erdem-Şenatalar, A., “Method to Evaluate the Fractal Dimensions of Solid Adsorbents”, Journal of Physical Chemistry-B, 103(21), 4360-4365 (1999).

İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ