ALT BİRİMLERİ

1. Gravite Zenginleştirme Laboratuvarı
2. Manyetik ve Elektrostatik Zenginleştirme Laboratuvarı
3. Flotasyon ve Flokülasyon Laboratuvarı
4. Boyut Küçültme ve Ürün Hazırlama Laboratuvarı
5. Pilot Ölçekli Kolon ve Jet Flotasyon Laboratuvarı
6. Mineralojik ve Kimyasal Karakterizasyon Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜ

Prof.Dr. Ali GÜNEY

Tel: 212 2856179/ 0532 253 5015

e-mail: guneyali@itu.edu.tr

ARAŞTIRICILAR

 
Prof.Dr. Neşet ACARKAN 212 2856229 acarkan@itu.edu.tr
Prof.Dr. Fatma ARSLAN 212 2856357 arslanf@itu.edu.tr
Prof.Dr. Hayrünnisa ATEŞOK 212 2856177 hdincer@itu.edu.tr
Prof.Dr. Gülay BULUT 212 2856173 gbulut@itu.edu.tr
Doç.Dr. Ekrem YÜCE 212 2856181 yucea@itu.edu.tr
Doç.Dr. Alim GÜL 212 2856228 gulalim@itu.edu.tr
Doç.Dr. M. Olgaç KANGAL 212 2856886 kangal@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Tahsin PEREK 212 2856170 perek@itu.edu.tr
Araş.Gör. Dr. Mustafa ÖZER 212 2856142 ozermust@itu.edu.tr
Araş.Gör.Dr. Fırat KARAKAŞ 212 2856123 karakasf@itu.edu.tr
Araş.Gör. Dr. Fırat BURAT 212 2857359 buratf@itu.edu.tr
Araş.Gör.Dr. Ozan KÖKKILIÇ 212 2856137 kokkilic@itu.edu.tr
Araş. Gör. Ünzile YENİAL 212 2856304 yenial@itu.edu.tr
Araş.Gör. Hüseyin BAŞTÜRKCÜ 212 2857360 basturkcu@itu.edu.tr
Araş.Gör. Zeynep YEŞİLYURT 212 2856134 yesilyurtz@itu.edu.tr

 

ARAŞTIRMACILAR

Mevcut Laboratuvar İmkanları
Pilot Ölçekli Kolon Flotasyon Ünitesi, Cominco, 10" Çap, 6,5 m Yük. Otomatik Kontrollu
Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırıcı Jones Tip, 1,6 Tesla
Multi Gravity Seperator, Mozley
Jet Flotasyon Ünitesi, 250 kg/saat kapasiteli
Plastik Atık Boyut Küçültme ve Kıymıklama Aygıtı
Plastik Atık Değerlendirme Kolon Flotasyon Aygıtı
 
 
Sarsıntılı Masa Aygıtları, Wilfley
Düşük Alan Şiddetli Manyetik Ayırma Cihazı, Dings Tip
 Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırıcı Carpco Tip
 
 Elektrostatik Ayırma Cihazı
 
 Yüksek Alan Şiddetli Kuru Manyetik Ayırıcı, Permroll  Tip
 
 Ağır Ortam Ayırma Sistemleri
 
 Gravite Ayırma Sistemleri: Jig, Spiral
 
 
 Santrifüj Ayırma Sistemleri: Falcon, Knelson Konsantratörleri
 
 
 Konvansiyonel Flotasyon Aygıtları,: Denver, Wemco, Wedag Tip
 
 
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

 

Bulgiza Krom Artıklarının ve Lateritik Nikel Cevherlerinin Değerlendirilmesi(Ön Araştırma),  İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Projesi, (2000).
Etibank Üçköprü Krom Pasa Artıklarının Değerlendirilmesi, 5 ton saat Kapasiteli Araştırma Pilot Tesisinin Kurulması, F. Almanya BGR Kurumu-Eti Holding-İTÜ Vakfı, (2000). 
Mersin Tarsus Arasındaki Bölgede Yeralan Alüvyonda ve Sahil Kumlarında Kromit Minerali Dağılımı, Miktarı ve Kökeninin Araştırılması, İTÜ Maden Fakültesi İktisadi İşletmeleri Projesi (2001). 
Şırnak Asfaltitlerinin Değerlendirilmesi ve Kıymetli Metal Kazanım Olanaklarının İncelenmesi, (2002). 
Çayeli Bakır Cevherlerinin Kolon Flotasyonu Kullanılarak Seçimli Zenginleştirilmesi (Proj. No: 1684), (2003).
“Türkiye Kromit Oluşumlarına Bağlı Platin Grubu Minerallerin Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması” Araş Fonu Projesi (2005).
Göller Bölgesi Huntit Cevherlerinin Zenginleştirme Özelliklerinin Tesbiti (Proj No: 1693), (2004).
Ereğli Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Divriği Konsantratör Artıklarının Değerlendirilmesi Ve Ön Fizibilite Etüdü Teknolojik Araştırma Projesi, (2004).
Ereğli Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Divriği Konsantratör Artıklarının Değerlendirilmesi ve Ön Fizibilite Etüdü Teknolojik Araştırma Projesi, (2004-2005).
Artık Barajı Büyütme Seçeneklerine ilişkin Değerlendirme ve Öneriler, (2005).
Orhaneli Bölgesi Deniz ve Ovayaka Krom Cevherleri İle Tesis Artıklarının Zenginleştirilme Olanaklarının Araştırılması ve Uygun Proses Akım Şemasının Oluşturulması, (2006).
Küre Cüruflarıyla Samsun İzabe Tesisi, Cüruf Flotasyonu Artıklarından Bakır ve Kobaltın Kazanılması, İ.T.Ü. Maden Fakültesi Vakfı, (2006).
TKİ Tunçbilek ve Soma Şlamlarının Değerlendirilmesi Teknolojik Araştırma Projesi İ.T.Ü Döner Sermaye Projesi, (2006).
Aladağ Oksitli-Sülfürlü Kurşun-Çinko Cevherinin Flotasyonu ve Tesis Artığının Çöktürülmesi, (2007).
Eti Murgul A.Ş. Murgul İşletmesi Atıkların Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Çökme Koşullarının İncelenmesi, YMGV Projesi, (2007).
Lefke Bakır Madeni Artıklarındaki Metallerin, Fiziksel Yöntemlerle Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması Projesi, (2007).
Türk Maadin İşletmesi, Kavak Krom Cevheri Artıklarının Değerlendirilmesi, İ.T.Ü Maden Vak Projesi, (2008).
Global Madencilik ve Taşm.Tic. San. A.Ş. Çanakklae Bölgesi Altın Cevherlerinin Gravite Yöntemleri İle zenginleştirilmesi, İ.T.Ü Maden Vak Projesi, (2008).
K.K.T.C Lefke Bölgesinde Bulunan Eski Bakır Madeni Atıklarının Değerlendirilmesi ile İlgili Olarak Boyut Küçültme-Dağıtma ve Doğal Metal Sülfatlarından Bakır-Çinko Üretilebilirliğinin Araştırılması Projesi, (2008).
KKTC Lefke Bölgesinde Bulunan Eski Bakır Artıklarının Değerlendirmesi ile İlgili olarak Sülfatlaştırma Sonrası Bakır ve Kobalt’ın Üretilebilirliğinin Araştırılması Projesi, (2008).
Malatya Hekimhan Hasançelebi Demir Cevheri Artıklarından Bakır Kobalt ve Nikel Kazanımı Olanakları, Erdemir Madencilik Adına İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Araştırma Projesi, (2009).
Eczacibaşi  Esan Balya Pb-Zn İşletmesi Tüvenan Cevherinin Spiral İle Zenginleştirileme Olanaklarının Araştırılması Ve Tesis Artıklarındaki Nadir Toprak Element İçeriğinin Karakterizasyonu Ve Zenginleşme Olanaklarının Araştırılması, İ.T.Ü Maden Vak Projesi, ( 2010).
Plastik Atıklarının Geri Kazanımına Yönelik Uygun Flotasyon Proseslerinin Geliştirilmesi, Proje No: 108042 (2008-2010)
“Kullanılmış Elektrik Kablolarından Bakırın Geri Kazanılması (İTÜ-BAP Projesi).
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Kromit Zenginleştirme Tesis Artıklarından Satılabilir Konsantre  Üretimi
Pet ve PVC Artıklarından PET ve PVC'in Seçimli Olarak Ayrılması
Aluminyum Tesis Artığı Kırmızı Çamurlardan Yüksek Tenörlü Demir Üretimi
Düşük İçerikli Altın Cevherlerinden, Yüksek Tönerlü Konsantre Üretimi
Kolemanit Artıklarından Satılabilir Ürün Üretimi
Demir Zenginleştirme Tesis Artıklarından Cu, Co ve Nikel Üretimi
Curuflardan Cu ve Co Üretimi
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İnce Boyutlu Kromitlerin Flotasyonla Zenginleştirilmesi
Kolon Flotasyonunun Kromit Artıklarının Zenginleştirilmesinde Kullanılması
Yüksek Alan Şidetli Yaş Manyetik Ayırmanın Artık Değerlendirilmesinde Kullanılması
Plastik Atıklarının Geri Kazanımına Yönelik Uygun Flotasyon Proseslerinin Geliştirilmesi
Plastik Atıkların Değerlendirilmesinde Kolon Flotasyon Tekniğinin uygulanması
İnce Kömürlerin Değerlendirilmesinde, Yeni Gravite Zenginleştirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Feldpat Artıklarının Değerlendirilmesinde Flotasyon ve Manyetik Ayırma tekniklerinin Kullanılması
Kolemanit Artıklarından Flotasyon ve Atrisyonla Satılabilir Ürün Üretimi
Demir Zenginleştirme Tesis Artıklarından Cu, Co ve Nikel Üretimi İçin Uygun Yöntemlerin Geliştirilmesi
Curuflardan Flotasyonla Metalik Değerlerin Kazanımı
Küre Bakır Curuflarından Flotasyon, Kavurma ve Çözündürme İle Cu, Co Kazanımı
Aluminyum tesis Artığı Kırmızı Çamurların Yüksek Alanlı Manyetik Ayırma İle Değerlendirilmesi
Yayınlar, Patentler vb.

 

BİLDİRİLER              
Dinçer, H., Önal, G., Arslan, F., (1998). Recovery of Silver and Barite from Cyanidation Plant Tailings”, 4th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Boston-USA, August 9-13,
Dinçer H., Önal G., (2000). Recovery of Silver and Barite From Silver Plant Tailings and Their Economical Evaluation, XXI. Int. Mineral Processing Congress, 23-27 July,Rome, Italy
Dinçer H., Önal G., (2000). The Recovery of Silver from Tailing Pond, Proceedings V. International Conference on Clean Technologies for the Mining Industry, May 9-13, Santiago-Chile, vol.1, ISBN 956-227-230-3, p.331-341
Dinçer, H., Önal, G., Gock, E., Lips, R., (2002). Recovery of Valuable Materials and Reclamation of Old Copper Flotation Tailing in Lefke (Cyprus).  ISWA World Environment, July, 8-12, Istanbul
Dinçer, H., Önal, G., Gock, E., Lips, R., (2002). The possibilities of Copper, Cobalt and Gold Production from Old Copper Flotation Tailings in Lefke Cyprus, IXth  International Mineral Processing Symposium, 18-20 September, Cappadocia-Turkey. 
Önal, G., Güney, A., Yüce, A.E., (2003). The beneficiation of chromite tailings by Multi-gravity separator, Proceeding of the International Seminar on Mineral processing Technology MPT-2003, ISBN:81-7764-405-x, pp. 203-207, February, 6-8, Goa, India.
Önal, G., Boylu, F., Özer, M., (2004). Clean Coal Production from Coal Washing Plant Wastes, Waste Processing and Recycling in Mineral and Metallurgical Industries V, (COM 2004) 407-415, 22-25 August, Hamilton, Ontario CANADA
A.E. Yüce; A. Güney, G.Önal (2005), Üçköprü Krom Artıklarından Geri Kazanım ve Atık Alanının Rehabilitasyonu,TMMOB, Maden Mühendisleri Odası, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, ISBN: 975-395-860-9, s: 109-115, 5-6 Mayıs, Ankara.
Sirkeci, A.A., Gül,  A., Bulut, G., Perek, K.T., Özer, M., Burat, F.,  Arslan, F.,  Önal,G., (2006). Flotation of Iron Ore Processing Plant Tailings” XXIII. International Mineral Processing Congress,  2225-2229, 3-8 September.
Gül, A., Özer, M., Önal, G.,  (2006). Beneficiation of Copper Slag,  XXIII. International Mineral Processing Congress, 3-8 September, İstanbul
Önal, G., Özer, M., Yüce, A. E., Kökkiliç, O., Kangal, O., Güney, A., (2007). The advanced monitoring method to beneficiation of coal fines from Soma, Twenty - Fourth Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 10-14,  Johannesburg, South Africa.
 Önal, G., Yüce, A. E., Kangal, O., Özer, M., Kökkiliç, O., Güney, A., (2009). Comparison of Spiral and MGS for Recovery of Fine Coal From Slimes, 26th Annual International Pittsburg Coal Conference–Coal, Energy, Environment and Sustainable Development-, Session 11, Coal Science: Coal Beneficiation-I, September 20–23, Pittsburg, PA, USA 
 Ateşok, G., Açma, E.,  Özer, M.,  Dinçer, H., (2010). Evaluation Of Old Copper Mines Tailings In Cyprus Lefke emikonaği By Water Leaching” Proceeding of the XIIth International Mineral Processing Symposium, 559-567, 06-08 October, Cappadocia, Nevşehir.
Ateşok, G., Özer, M., Dinçer Ateşok, H.,  (2011). Evaluation of Feasibility for Lefke-Xeros Area Ancient Copper Mine’s Tailing of Northhern Cyprus With Solvent Extraction Plus Elektrowinning Process” Proceedings of XIV Balkan Mineral Processing Congress, 791-797, 14-16 June, Tuzla,Bosnia and Herzegovina.
Ateşok, G., Özer, M., Perver, M., (2011). “Neutralization Of Cyprus Lefke-Gemikonagi Flotation Tailings Using Fly Ash” Proceedings of XIV Balkan Mineral Processing Congress, 230-236, 14-16 June, Tuzla,Bosnia and Herzegovina. 
Özer, M., Önal, G., (2003). Concentration Of Chromite Slimes By Multi Gravity Separator, X. Balkan Mineral Processing Congress, Varna, BULGARIA, June 15 – 20, 2003.
Güney, A. E. Yüce, M. O. Kangal, M. Özer, O. Kökkılıç “Kömür Şlamlarının Değerlendirilmesi”, 17. Kömür Kongresi, 2-4 Haziran 2010, Zonguldak
A. E. Yüce, O. Kangal, M. Özer, O. Kökkiliç, A. Güney, G. Önal (2007). Evaluation of Coal Fines from Tailings, Balkan Mineral Processing Congress, 10-14 June, 2007 Delphi, Greece
Önal, F. Arslan, A.E. Yüce, F. Burat, A.S. Alpyıldız, (2007). Recovery of Nickel and Chromite from Chromite Tailings”, Proceedings of the International Seminar on Mineral Processing Technology (MPT 2007), Eds. N.K. Khosla and G.N. Jadhav, 28-33, Feb 22-24, Mumbai-India.
Yüce, A.E., Kangal, O., Özer, M., Kökkiliç, O., Güney, A., Önal, G., (2007). Evaluation of Coal Fines from Tailings, Balkan Mineral Processing Congress, 10-14 June,  Delphi, Greece
Önal, G., Özer, M., Yüce, A. E., Kökkılıç, O., Kangal, O., Güney, A., (2007). Beneficiation of Coal Fines from Soma Coal Washing Plant Tailings, 24. Annual International Pittsburgh Coal Conference, Coal-Energy, Environment and Sustainable Development, 10-14 September, Johannesburg, South Africa.
Güney, A.,  Saraçoğlu,T., Burat F., Kangal, O., (2008). Selective Separation of Post-Consumed Plastics (PET & PVX) by Flotation Method, Proceedings of XXIV International Mineral Processing Congress, 3670-3676, Beijing, Edt: W.D. Zuo, S.C. Yao, W.F.Liang, Z.L. Cheng, H.Long, China 24-28 September.
Önal, G. Yüce, A.E. Kangal,O., Özer, M., Kökkılıç, O., Güney, A., (2009). Comparison of spiral and MGS for recovery of fine coal from slimes, 26th Annual International Pittsburg Coal Conference –Coal, Energy, Environment and Sustainable Development-, Session 11, Coal Science: Coal Beneficiation-I , September 20 – 23, Pittsburg, PA, USA.
Kangal, O., Yenial,Ü., Güney,A., Yüce, A.E.,  Burat,F., (2010). The Effects of Different Plasticizers on PET-PVC Flotation, Proceedings of the 12th International Mineral Processing Symposium,1217-1225,  6-8 October  Cappadocia, Nevşehir, Turkey.
Güney, A., Özdılek, C., Kangal, O., Yüce, A.E,(2010). Selectıve Separatıon Of Plastics Wastes By Usıng Column Flotatıon, 14th Conference On Environment And Mineral Processing&Exhibition, 3. - 5. 6. 2010 VSB - Technical University Of Ostrava, Czech Republic
Çelik, C., Kökkılıç, O., Eke, K., Kangal, M. O., Arslan, C., Arslan, F., (2012).Recovery of Copper and Plastics from Waste Electrical Cables”, XIII International Mineral Processing Symposium, 259-266,10-12 October, Bodrum, Turkey.
Karakaş F., Güven O., Müdüroğlu M., Çelik M.S., (2012). Separation of lime from petroleum coke in lime furnace flue dust, XII International Mineral Processing Symposium, October 10-12, Bodrum, Türkiye.
MAKALELER              
Güney, A., Önal, G., Çelik, M.S., (1999). A new flowsheet for processing chromite fines by column flotation and collector adsorption mechanism, Minerals Engineering, 12(9), 1041-1049.
Güney, A., Önal, G., Atmaca, T., (2001). New aspect of chromite gravity tailings re-processing, Minerals Engineering, 14(11), 1527-1530
Güney, A., Önal, G., Ergut, Ö., (2002). Application of Free Jet Flotation System to fine coal beneficiation, Fuel Processing Technology, 75, 141-150.
Kangal, O., Güney, A.,  (2003). Beneficiation of low grade feldspar by using Free Jet Flotation, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 23, 129-140.
Kangal, O., Sirkeci, A.A., Güney, A., (2004). Flotation Behaviour of Huntite (Mg3Ca(CO3)4) with anionic collector, International Journal of  Mineral Processing, 75, 31-39.
Kangal, O., Güney, A., (2004). Pilot Scale Tests for Evaluation of Feldspar Tailings for Ceramic Industry, Key Engineering Materials, 264-268, 1415-1418.
9. Kangal, O., Fırat, C., Güney, A.,(2005). Flotation Properties of Unusual Carbonates: Huntite and Hydromagnesite, Minerals Engineering, 18, 631-634
Sirkeci A. A., Arslan F., Bulut G., Önal G., Gül A., Yüce E., (2006). Recovery of Co, Ni, and Cu from the Tailings of Divriği Iron Ore Concentrator, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 2(27), 131-141. 
Gül A., Kaytaz Y., Önal G., (2006). Beneficiation of Colemanite Tailings by Attrition and Flotation, Minerals Engineering, 19, 368-369. 
Kangal, O., Güney, A., (2006). A new industrial mineral: Huntite and recovery, Minerals Enginnering, 19, 376-378. 
Kangal, O., Güney, A., (2006). Flotation Characteristics of Magnesite and Huntite, Minerals and Metallurgical Processing, 23,3, 171 .
Bulut G., Perek K. T., Gül A., Arslan F., Önal G., (2007). Recovery of Metal Values from Copper Slags by Flotation and Roasting with Pyrite, Minerals & Metallurgical Processing, 24(1), 13-18. 
Kangal, O., Güney, A., (2007). Effect of Modifying Reagents on Huntite Flotation, Mineral Processing & Extractive Metall. Rev., 28(2), 117-126.
Burat, F., Güney, A., Kangal, O., (2009). Selective Separation of Virgin and Post-Consumed Polymers (PET & PVC) by Flotation, Waste Management, 29,1807-1813
Kangal, O., (2010). Selective Flotation Technique for Separation of PET and HDPE Used in Drinking Water Bottles”, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 31(4), 214-223
Yenial, Ü., Burat , F., Yüce, A. E., Güney, A., Kangal, M.O., (2013). Separation of PET and PVC by Flotation Technique without Using Alkaline Treatment, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 34(6), 412-421.
Yenial, Ü., Kangal, O., Güney, A., (2013). Selective Flotation of PVC using Gelatin and Lignin Alkali, Waste Management and Research, 31(6), 613-617.
Güney, A., Poyraz, M. I., Kangal, O., Burat, F., (2013). Investigation of Thermal Treatment on Selective Separation of post Consumer Plastics prior to Froth Flotation, Waste Management, 33(9), 1795-1799.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ