ALT BİRİMLERİ

1 Gravite Zenginleştirme Laboratuvarı
2 Manyetik ve Elektrostatik Zenginleştirme Laboratuvarı
3 Flotasyon ve Flokülasyon Laboratuvarı
4 Boyut Küçültme ve Ürün Hazırlama Laboratuvarı
5 Pilot Ölçekli Kolon ve Jet Flotasyon Laboratuvarı
6 Mineralojik ve Kimyasal Karakterizasyon Laboratuvarları
7 Kimyasal Zenginleştirme Labratuvarı
İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Neşet Acarkan
İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

İçerik hazırlanmaktadır.
1 Prof. Dr. Ali Güney
2 Prof. Dr. Hayrünnisa ATEŞOK
3 Prof. Dr. Ayhan A. Sirkeci
4 Doç. Dr. Gülay BULUT
5 Doç.Dr. Alim GÜL
6 Doç. Dr. M. Olgaç KANGAL
7 Araş. Gör. Dr. Fırat BURAT
8 Araş. Gör.Dr. Ozan KÖKKILIÇ
9 Araş. Gör. Dr. Fırat KARAKAŞ
10 Dr.Mustafa Özer
11 Araş. Gör. Onur Güven
12 Araş.Gör. Hüseyin BAŞTÜRKÇÜ
13 Araş. Gör. Şükriye Beste Aydın
14 Araş. Gör. Ünzile YENİAL
Mecvut Laboratuvar İmkanları

1 Pilot Ölçekli Kolon Flotasyon Ünitesi, Cominco, 10" Çap, 6,5 m Yük. Otomatik Kontrollu
2 Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırıcı Jones Tip, 1,6 Tesla
3 Multi Gravity Seperator, Mozley Masası
4 Jet Flotasyon Aygıtı, 250 kg/saat kapasiteli
5 Pilot Öçekte Flotasyon Bataryası
6 Liç Deney Setleri
7 Sarsıntılı Masa Aygıtları, Wilfley
8 Düşük Alan Şiddetli Manyetik Ayırma Cihazı, Dings Tip
9 Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırıcı, Carpco Tip
10 Elektrostatik Ayırma Cihazı
11 Yüksek Alan Şiddetli Kuru Manyetik Ayırıcı, Permroll  Tip
12 Ağır Ortam Ayırma Sistemleri
13 Garvite Ayırma Sistemleri: Jig, Spiral,Stripa
14 Santrifüj Ayırma Sistemleri: Falcon, Knelson, Mülti Gravite Ayırıcısı
15 Konvansiyonel Flotasyon Aygıtları,: Denver, Wemco, Wedag Tip
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
1 Uranyum Üretiminde Düşük Maliyetli Proseslerin Geliştirilmesi, DPT Projesi, (1998), Yürütücü: Prof. Dr. Neşet Acarkan 
2 T.D.Ç.İ. Malatya-Hekimhan Hasançelebi Demir Cevheri Yatağının Yeniden Değerlendirilmesi, , İ.T.Ü Maden Vakfı Projesi, (1999),  Yürütücü: Prof. Dr. Neşet Acarkan
3 TKİ Tunçbilek ve Soma Şlamlarının Değerlendirilmesi Teknolojik Araştırma Projesi İ.T.Ü Döner Sermaye Projesi (2006), Yürütücü: Prof.Dr. Ali GÜNEY
4 Çetinkaya Demir Cevherinin Zenginleştirilme Etüdü,  İ.T.Ü Maden Vakfı Projesi, (2004),  Yürütücü: Prof. Dr. Neşet Acarkan
5 Artvin-Yusufeli Pb-Zn Cevherinin Ön Zenginleştirilme Etüdü, İ.T.Ü Maden Vakfı Projesi, (2005),  Yürütücü: Prof. Dr. Neşet Acarkan 
6 Küre Cüruflarıyla Samsun İzabe Tesisi, Cüruf Flotasyonu Artıklarından Bakır ve Kobaltın Kazanılması,  İ.T.Ü Maden Vakfı Projesi, (2007),  Yürütücü: Prof. Dr. Neşet Acarkan 
7 Safran Madencilik A.Ş.’ye ait Kayseri Yöresi Nikel Cevherinin Değerlendirilmesi, İ.T.Ü Maden Vakfı Projesi, (2007),  Yürütücü: Prof. Dr. Neşet Acarkan
8 Global Madencilik ve Taşm.Tic. San. A.Ş. Çanakklae Bölgesi Altın Cevherlerinin Gravite Yöntemleri İle zenginleştirilmesi, İ.T.Ü Maden Vakfı Projesi (Ocak 2008), Koordinatör: Prof.Dr. Ali GÜNEY
9 Bolkardağ Kurşun- Çinko- Altın- Gümüş Cevherinin Değerlendirilmesi,   İ.T.Ü Maden Vakfı Projesi, (2008),  Yürütücü: Prof. Dr. Neşet Acarkan
10 Kömür Termik Santrali Cüruflarından Yanmamış Karbon ve Metalik Değerlerin Kazanılması, Araş. Fonu Projesi.(2009),  Yürütücü: Prof. Dr. Neşet Acarkan 
11  “Türkiye Kromit Oluşumlarına Bağlı Platin Grubu Minerallerin Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması” Araş Fonu Projesi 2005, Yürütücü: Prof. Dr. Ali Güney
12 Kilis Musabeyli Mangan Cevherlerinden Konsantreler Üretilmesi,    İ.T.Ü Maden Vakfı Projesi, (2011),  Yürütücü: Prof. Dr. Neşet Acarkan
13 Sis Madencilik A.Ş’ye Ait Sivas Yöresi Cevherlerinden Satılabilir Mn İçeriğine Sahip Konsantreler Üretilmesine Yönelik Teknolojik Araştırma Projesi, (2009), Yürütücü: Doç. Dr. Alim Gül
14 Aladağ Oksitli-Sülfürlü Kurşun-Çinko Cevherinin Flotasyonu ve Tesis Artığının Çöktürülmesi, (2007)Proje Yürütücüsü:  Doç. Dr. Alim Gül. 
15 Gümüşhane Sülfürlü Bakır-Kurşun-Çinko Cevherinin Karakteristik (Fiziksel Ve Kimyasal) Özelliklerinin Belirlenerek Flotasyon Yöntemi İle Zenginleştirilmesi, (2010) Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Alim Gül
16  Gümüştaş A.Ş.’ne Ait Gümüşhane Yöresi Pb, Zn ve Cu Cevherinden Flotasyon ve Gravite Yöntemleriyle Pb, Zn ve Cu Konsantreleri Elde Edilmesine Yönelik Teknolojik Araştırma     Projesi, (2009),Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Alim Gül
17 Gümüşhane Yöresi Pb-Zn-Cu Cevherinden Selektif Çinko Konsantresi ve Kolektif Kurşun-Bakır Konsantresi ile Pirit Konsantresi Üretimi, (2010),  Yürütücü: Doç. Dr. Alim Gül
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

1 Krom, Demir ve Mangan Cevherlerinden Satılabilir Ürün Üretimi
2 Bakır, Kurşun ve Çinko Cevherlerinden Satılabilir Ürün Üretimi
3 Altın ve Gümüş Cevherlerinden Satılabilir Ürün Üretimi
4 Feldspat ve Barit  Cevherlerinden Satılabilir Ürün Üretimi
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler

1 İnce Boyutlu Kromitlerin Zenginleştirilmesi ve Satılabilir Konsantre Üretimi
2 Altın ve Gümüş Cevherlerinin Gravite ve Flotasyonla Değerlendirilmesi  ve Satılabilir Konsantre Üretimi
3 Mangan Cevherlerinden Manyetik Ayırma İle Satılabilir Ürün Üretimi
4 Sülfür-Oksit Karışımlı Kurşun-Çinko Cevherlerinin Flotasyonla Zenginleştirilmesi ve Satılabilir Ürün Üretimi
5 Barit Cevherlerinin Zenginleştirilmesi  ve Satılabilir Ürün Üretimi
6 Feldspat Cevherlerinden Demir ve Titanın Uzaklaştırılması
7  Sülfürlü Bakır, Kurşun, Çinko Cevherlerinden Flotasyonla Satılabilir Ürün Üretimi
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
1 Güney, A., Önal, G., Çelik, M.S., (1999): A new flowsheet for processing chromite fines by column flotation and collector adsorption mechanism, Minerals Engineering. Vol. 12, No.9. pp. 1041-1049.
2 Güney, A., Önal, G., Atmaca, T., (2001): New aspect of chromite gravity tailings re-processing, Minerals Engineering, Vol:14, No. 11, pp. 1527-1530, 2001
3 Acarkan N., Bulut G., Gül A., Kangal O., Karakaş F., Kökkılıç O., Önal G., The Effect of Collector’s Type on Gold and Silver Flotation in a Complex Ore, Separation Science and Technology, 2011, 46, 283-289. 
4 Kangal, O., Güney, A.,  (2003): Beneficiation of low grade feldspar by using Free Jet Flotation, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 23: 129-140, 2003.
5 Kangal, O., Sirkeci, A.A., Güney, A.,(2004) Flotation Behaviour of Huntite (Mg3Ca(CO3)4) with anionic collector, International Journal of  Mineral Processing, 75(2005) 31-39.
6 8. Kangal, O., Güney, A.,(2004) Pilot Scale Tests for Evaluation of Feldspar Tailings for Ceramic Industry, Key Engineering Materials Vols. 264-268(2004), pp. 1415-1418
7 9. Kangal, O., Fırat, C., Güney, A.,(2005) Flotation Properties of Unusual Carbonates: Huntite and Hydromagnesite, Minerals Engineering, 18 (2005) 631-634
8 Kangal, O., Güney, A.,(2006) A new industrial mineral: Huntite and recovery, Minerals Enginnering 19 (2006) 376-378. 
9 Gül A, Kangal O., Sirkeci A. A., Önal G., Beneficiation of Gold Bearing Ore By Gravity And Flotation, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Volume 19, 2012, No 2, 106-110.
10 Kangal, O., Güney, A.,(2007) Effect of Modifying Reagents on Huntite Flotation, Mineral Processing & Extractive Metall. Rev., Volume 28, No 2, April-June, 117-126
11 Gül A., Bulut G., Sirkeci A. A., 2013, Beneficiation of Arsenic Bearing Complex Sulfide Ore by Flotation, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2013, 49 (1), 203-212
12 Girgin, Ş., Acarkan, N., Sirkeci, A.,2002, An Investigation onto the U(VI) Extraction Mechanism of D2EHPA-TOPO from Wet Fosforic Acid, Journal of Radioanalitical and Nuclear Chemistry, Vol.251, No. 2, p. 263–271
13 Acarkan, N., Bulut, G., Kangal, O., Önal, G., (2005), A New Process for Upgrading Boron Content and Recovery of Borax Concentrate, Minerals Engineering, 18, p. 739–741
14 Acarkan, N., Hundemir, O.B., Kökkılıç, O., Sirkeci, A.A., Özer, M., (2008), A Study on Settling of Tincal Mineral Particles in Different Media; Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 29(02), p. 98–103
15 Gül A., The Role of Na2S2O5 and Activated Carbon on the Selective Flotation of Chalcopyrite from a Copper ore Using a Dithiophosphine-type Collector, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 2007, Nr 28, 235-245. 
16 Gül A., Separation of Microlite from Zircon by Flotation, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 45, 2006, Nr 1, 111-115.
17 Acarkan, N., Önal G., Bulut, G., Gül, A., (2010), Au-Ag Recovery from Complex Ore by Flotation, XXV. International Mineral Processing Congress, 6-10 Sept. 2010, Brisbane-Australia
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ