ALT BİRİMLERİ

Kara Jeolojisi ve Uzaktan Algılama Çalışmaları
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Çalışmaları
Aktif Fay Araştırmaları
Jeoarkeoloji, Tarihsel Deprem ve Tsunami  Araştırmaları
Kuvaterner Paleoiklimi,Jeolojisi ve Morfolojisi Araştırmaları

YÜRÜTÜCÜLER

Cenk YALTIRAK (Prof.Dr.)
yaltirak@itu.edu.tr
+90 212 285 62 98
https://www.researchgate.net/profile/Cenk_Yaltirak

 

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Serdar Akyüz

2856156

akyüz@itu.edu.tr

https://www.researchgate.net/profile/H_Serdar_Akyuz

Prof. Dr. Hülya Kurt

2856255

kurt@itu.edu.tr

https://www.researchgate.net/profile/Hulya_Kurt

Doç. Dr. Gürsel Sunal

2856216

gsunal@itu.edu.tr

https://www.researchgate.net/profile/Guersel_Sunal

Yrd Doç Dr. Vural Yavuz

2856218

vural@itu.edu.tr

https://www.researchgate.net/profile/Vural_Yavuz

Ar. Gör. Dr. Ufuk Tarı

2856076

utari@itu.edu.tr

https://www.researchgate.net/profile/Ufuk_Tari

Ar. Gör. Dr. Ümmühan Sancar

 

sancarum@itu.edu.tr

https://www.researchgate.net/profile/Uemmuehan_Saadet_Sancar

Ar. Gör İrem Eltiez

 

elitezi@itu.edu.tr

https://www.researchgate.net/profile/Irem_Elitez

Ar. Gör Murat Şahin

 

sahinmurat2@itu.edu.tr

https://www.researchgate.net/profile/Murat_Sahin3

 


 
Jeoloji-ARCGIS Laboratuvarı
 
Bilgisayarlarda ArcGIS, Mapİnfo, Caris Hips&Sips, Global Mapper, programları kara ve deniz çalışmalarında haritalama için kullanılmaktadır.
Proje ve Tez Çalışmaları
Burdur-Fethiye Makaslama Zonu'nun Miyosen Güncel Jeodinamik Evrimi (Doktora tez çalışması)
Nallıhan Kamasının Miyosen-Güncel Tektoniği (Yüksek Lisans Çalışması)
Marmara Denizi ve Çevresinde Tarihsel Depremler ve Etki Alanları
Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Kuzey Kolunda 15 yy boyunca stres transferi
İstanbul Boğazı Marmara Çıkışının Holosen sedimatolojik evrimi ve paleocoğrafyası
Çanakkale Boğazı Ege Çıkışının Holosen sedimatolojik evrimi ve paleocoğrafyası (Yüksek Lisans Çalışması)
 

 
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

2014

Aksu, A.E., Hall, J., Yaltırak, C., Çınar, E., Küçük, M., Çifçi, G. 2014. Late Miocene–Recent evolution of the Finike Basin and its linkages with the Beydağlari complex and the Anaximander Mountains, eastern Mediterranean, Tectonophysics, 635, 59-79.

Aksu, A.E., Walsh-Kennedy, S.,Hall, J., Hiscott, R.N. Yaltırak, C., Akhun S.D.,Çifçi, G., 2014. The Pliocene–Quaternary tectonic evolution of the Cilicia and Adana basins, eastern Mediterranean: Special reference to the development of the Kozan Fault zone. Tectonophysics, 622, 22-43.

Florentin, J.A., Blackwell, B.A.B., Tuysuz, O., Tari, U., Genc, S.C., Imren, C., Mo, S., Huang, Y.W.E.W., Blickstein, J.I.B., Skinner, A.R., 2014. Monitoring tectonic uplift and paleoenvironmental reconstruction for marine terraces near Magaracik and SamandaC, Hatay Province, Turkey, RADIATION PROTECTION DOSIMETRY. 159, 1-4, 220-232   

Forte, E., Sugan, M., Del Ben, A., Pipan, M., Gasperini, L.,  Kurt, H., 2014. Multidisciplinary analyses to understand the tectonic activity and the evolution of the North Anatolian Fault in the Hersek Peninsula (izmit Gulf, Turkey),  BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA ED APPLICATA ,55 ,3 ,589-616.

Hall, J., Aksu, A.E. King, H., Gogacs, A., Yaltırak, C.,Çifçi, G., 2014. Miocene–Recent evolution of the western Antalya Basin and its linkage with the Isparta Angle, eastern Mediterranean Marine Geology, 349, 1-23.

Hall, J., Aksu, A.E., Elitez,İ., Yaltırak, C.,Çifçi, G., 2014. The Fethiye–Burdur Fault Zone: A component of upper plate extension of the subduction transform edge propagator fault linking Hellenic and Cyprus Arcs, Eastern Mediterranean Tectonophysics, 635, 80-99.

Reber, R., Akcar, N., Yesilyurt, S., Yavuz, V., Tikhomirov, D., Kubik, P.W., Schluchter, C., 2014. Glacier advances in northeastern Turkey before and during the global Last Glacial Maximum. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 101, 177-192.

Vardar, D., Ozturk, K., Yaltırak, C.,  Alpar, B., Tur, H., 2014, Late Pleistocene–Holocene evolution of the southern Marmara shelf and sub-basins: middle strand of the North Anatolian fault, southern Marmara Sea, Turkey, Marine Geophysical Researches DOI 10.1007/s11001-013-9210-8

Walsh-Kennedy, S., Aksu, A.E., Hall, J., Hiscott, R.N. Yaltırak, C.,Çifçi, G., Source to sink: The development of the latest Messinian to Pliocene-Quaternary Cilicia and Adana Basins and their linkages with the onland Mut basin, eastern Mediterranean, Tectonophysics, 622, 1-21.DOI.org/10.1016/j.tecto.2014.01.019 J.

2015

Elitez, I., Yaltırak, C., Hall, J., Aksu, A.E., G. Çifçi, 2015.  Reply to the comment by M.C. Alçiçek on “The Fethiye–Burdur Fault Zone: A component of upper plate extension of the subduction transform edge propagator fault linking Hellenic and Cyprus Arcs, Eastern Mediterranean,” Tectonophysics, 635, 80–99.  Tectonophysics, http://dx.doi.org/10.1016/ j.tecto.2015.04.0

Tur, H., Yaltırak, C., Elitez, İ., Sarıkıvak, K., 2015. Pliocene-Quaternary tectonic evolution of the Gulf of Gökova, southwest Turkey, Tectonophysics, 638,158-176. 

Sancar, T., Zabci, C., Akyuz, H.S., Sunal, G., Villa, IM., 2015. Distributed transpressive continental deformation: The Varto Fault Zone, eastern Turkey. TECTONOPHYSICS, 661, 99-111

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ