ALT BİRİMLER

İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü
İTÜ Enerji Enstitüsü
Grubun amacı:  Son yıllarda, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de jeotermal enerji araştırmaları ve etkinlikleri hızlanmış durumdadır. İTÜ’de jeotermal enerji araştırmaları ağırlıklı olarak Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü ve Enerji Enstitüsü’nde yürütülmektedir. Grubun temel amaçları: Türkiye’de ve Dünyada jeotermal enerji araştırmalarını üretmek ve geliştirmenin yanısıra, jeotermal enerjinin sürdürülebilir, çevreyle dost ve ekonomik olarak rekabet edebilir alternatif enerji kaynağı olarak geliştirilmesini temel bilimsel ve mühendislik yaklaşımlarını kullanarak sağlamak ve bu konuda gerek lisans gerekse lisansüstü seviyesinde eğitim vermek, uluslararası düzeyde tanınan bir Türkiye Jeotermal Enerji Mükemmelliyet Merkezi kurmaktır.

YÜRÜTÜCÜ

Prof.Dr. Abdurrahman Satman

Tel: (212) 285 6268
E-Mail: mdsatman@itu.edu.tr

Grubun üç yıllık hedefleri:  İTÜ Jeotermal Araştırma Grubunun hedefi; jeotermal araştırmalarda ulusal bir merkez olmak ve bu hedef doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada jeotermal enerji araştırmalarını üretmek ve geliştirmenin yanısıra, jeotermal enerjinin sürdürülebilir, çevreyle dost ve ekonomik olarak rekabet edebilir alternatif enerji kaynağı olarak geliştirilmesini temel bilimsel ve mühendislik yaklaşımlarını kullanarak sağlamak ve bu konuda gerek lisans gerekse lisansüstü seviyesinde çalışmalar yürütmek ve eğitim vermektir. İTÜ’de Türkiye Jeotermal Mükemmelliyet Merkezi kurma konusunda girişimler yapılacaktır. Bu bağlamda, jeotermal enerji konusunda eğitim ve bilimsel araştırmalarda işbirliğini geliştirmek üzere, İTÜJAG ile Bochum Üniversitesi’nde kurulu The International Geothermal Research Center (GZB) arasında 11 Aralık 2010 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. 

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Mustafa Onur                              (212) 285 6269                    onur@itu.edu.tr
Prof.Dr. Altuğ Şişman                               (212) 285 3938                    sismanal@itu.edu.tr
Doç.Dr. Ömer İnanç Türeyen                   (212) 285 6150                    inanct@itu.edu.tr
Yard.Doç.Dr. İ. Metin Mıhçakan               (212) 285 6266                    mihcakan@itu.edu.tr
Yard.Doç.Dr. Şenol Yamanlar                  (212) 285 6192                   yamanlar@itu.edu.tr
Yard.Doç.Dr. Gürşat Altun                        (212) 285 6265                   galtun@itu.edu.tr
Yard.Doç.Dr. Hülya Sarak                         (212) 285 6277                  hülya@itu.edu.tr
Yard.Doç.Dr. Murat Çınar                          (212) 285 6280                  cinarmura@itu.edu.tr
Dr. E. Didem Korkmaz Başel                    (212) 285 6090                  korkmazem@itu.edu.tr
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışma Konuları
1. Türkiye ve dünyada jeotermal enerji kullanımı, kapasitesi ve potansiyeli
2. Jeotermal sondaj akışkanlarının tasarımı
3. Jeotermal sahaların tanımlanması, üretimi ve rezervuar performans analizleri
4. Jeotermal enerjinin elektrik üretiminde ve doğrudan kullanımda değerlendirilmesi
5. Jeotermal sahaların analitik ve sayısal modellenmesi, performans tahminleri ve fizibilite çalışmaları

Projeler
1. Germencik-Aydın Jeotermal Sahasının Üretim ve Rezervuar Performans Değerlendirme Projesi, Aralık 2012-Aralık 2013, Yürütücü: Abdurrahman Satman, Destekleyen Kuruluş: Güriş/Gürmat
2. Isı Pompası ve Toprak Arasındaki Isı Alış-Verişinin İyileştirilmesi ve Toprak Kaynaklı Bir Isı Pompası Prototipinin Geliştirilmesi, 2012-Halen, Yürütücü: Altuğ Şişman, Destekleyen Kuruluş: BAYMAK ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı
3. İzmir ve Çevresinin Jeotermal Potansiyelinin Anlaşılabilmesi İçin Çok Disiplinli Yaklaşım Projesi, Mayıs 2013-Halen, Araştırmacı: Dr. E. Didem Korkmaz Başel, Destekleyen Kuruluş: İTÜ-BAP
4. Kızıldere Jeotermal Sahasındaki CO2'in Üretim ve Rezervuar Performansına Etkisi ve Davranışının Modellenmesi İşbirliği, Mart 2013-Halen, Yürütücü: Ö. İnanç Türeyen, Destekleyen Kuruluş: Zorlu Jeotermal
5. Sepiyolit Bazlı Sondaj Çamuru Filtrasyon Özelliklerinin Gözenek Tıkama Donanımı (PPA) Kullanılarak Belirlenmesi, 2012-Halen, Yürütücü: Gürşat Altun, Destekleyen Kuruluş: İTÜ BAP
6. Manisa-Alaşehir-Kavaklıdere Jeotermal Alanında Elektrik Üretimi Potansiyelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi, Ağustos 2011, Yürütücü: Abdurrahman Satman, Destekleyen Kuruluş: Turcas Enerji Holding
7. Tek Faz Su İçeren Jeotermal Rezervuarlar İçin 2B (r-z) Akışkan ve Isı Akışı Modelinin Geliştirilmesi ve Basınç ve Sıcaklık Ölçümlerinin Türev-Tabanlı ve Kümeli Kalman Filtresi Optimizasyon Yöntemleri ile Tarihsel Çakıştırması, 2010-2013, Yürütücü: Mustafa Onur, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK
8. Tek Faz Su İçeren Jeotermal Rezervuarlardan Parametre Tahmini için Basınç ve Sıcaklık Ölçümlerinin Tarihsel Çakıştırması, 2010-2013, Yürütücü: Mustafa Onur, Destekleyen Kuruluş: İTÜ BAP
9. Jeotermal Sahaların Enerji Potansiyel/Kapasite Değerlendirme Projesi, Ekim-Aralık 2008, Yürütücü: Abdurrahman Satman, Destekleyen Kuruluş: Global Yatırım Holding
10. Assessment of the Denizli-Kızıldere Geothermal Field, Şubat 2008, Yürütücü: Mustafa Onur, Destekleyen Kuruluş: Global Yatırım HoldingBaşlıca Çalışmalar ve Projeler
Başlıca Çalışma Konuları
1. Türkiye ve dünyada jeotermal enerji kullanımı, kapasitesi ve potansiyeli
2. Jeotermal sondaj akışkanlarının tasarımı
3. Jeotermal sahaların tanımlanması, üretimi ve rezervuar performans analizleri
4. Jeotermal enerjinin elektrik üretiminde ve doğrudan kullanımda değerlendirilmesi
5. Jeotermal sahaların analitik ve sayısal modellenmesi, performans tahminleri ve fizibilite çalışmaları

Projeler
1. Germencik-Aydın Jeotermal Sahasının Üretim ve Rezervuar Performans Değerlendirme Projesi, Aralık 2012-Aralık 2013, Yürütücü: Abdurrahman Satman, Destekleyen Kuruluş: Güriş/Gürmat
2. Isı Pompası ve Toprak Arasındaki Isı Alış-Verişinin İyileştirilmesi ve Toprak Kaynaklı Bir Isı Pompası Prototipinin Geliştirilmesi, 2012-Halen, Yürütücü: Altuğ Şişman, Destekleyen Kuruluş: BAYMAK ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı
3. İzmir ve Çevresinin Jeotermal Potansiyelinin Anlaşılabilmesi İçin Çok Disiplinli Yaklaşım Projesi, Mayıs 2013-Halen, Araştırmacı: Dr. E. Didem Korkmaz Başel, Destekleyen Kuruluş: İTÜ-BAP
4. Kızıldere Jeotermal Sahasındaki CO2'in Üretim ve Rezervuar Performansına Etkisi ve Davranışının Modellenmesi İşbirliği, Mart 2013-Halen, Yürütücü: Ö. İnanç Türeyen, Destekleyen Kuruluş: Zorlu Jeotermal
5. Sepiyolit Bazlı Sondaj Çamuru Filtrasyon Özelliklerinin Gözenek Tıkama Donanımı (PPA) Kullanılarak Belirlenmesi, 2012-Halen, Yürütücü: Gürşat Altun, Destekleyen Kuruluş: İTÜ BAP
6. Manisa-Alaşehir-Kavaklıdere Jeotermal Alanında Elektrik Üretimi Potansiyelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi, Ağustos 2011, Yürütücü: Abdurrahman Satman, Destekleyen Kuruluş: Turcas Enerji Holding
7. Tek Faz Su İçeren Jeotermal Rezervuarlar İçin 2B (r-z) Akışkan ve Isı Akışı Modelinin Geliştirilmesi ve Basınç ve Sıcaklık Ölçümlerinin Türev-Tabanlı ve Kümeli Kalman Filtresi Optimizasyon Yöntemleri ile Tarihsel Çakıştırması, 2010-2013, Yürütücü: Mustafa Onur, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK
8. Tek Faz Su İçeren Jeotermal Rezervuarlardan Parametre Tahmini için Basınç ve Sıcaklık Ölçümlerinin Tarihsel Çakıştırması, 2010-2013, Yürütücü: Mustafa Onur, Destekleyen Kuruluş: İTÜ BAP
9. Jeotermal Sahaların Enerji Potansiyel/Kapasite Değerlendirme Projesi, Ekim-Aralık 2008, Yürütücü: Abdurrahman Satman, Destekleyen Kuruluş: Global Yatırım Holding
10. Assessment of the Denizli-Kızıldere Geothermal Field, Şubat 2008, Yürütücü: Mustafa Onur, Destekleyen Kuruluş: Global Yatırım Holding
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

-   Korkmaz, E.D., Serpen, U., Satman, A., 2014, "Geothermal Boom in Turkey: Growth in Identified Capacities and Potentials", Renewable Energy, 68 (2014), 314-325.
 
-   Kutun, K., Tureyen, O.I., Satman, A., 2014, "Temperature Behavior of Geothermal Wells During Production, Injection and Shut-in Operations", Proceedings, Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 24-26.

- Tureyen, O.I., Sarak, H., Gulgor, A., Erkan, B., Satman, A., 2014, "A Study on the Production and Reservoir Performance of the Germencik Geothermal Field", Proceedings, Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 24-26.

-   Satman, A., 2013, ”Geothermal Energy and Sustainability”, Keynote Speaker, 4th International       Symposium on Sustainable Development, 24-26 Mayıs, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

-   Türeyen, Ö.İ., Sarak, H., Satman, A., 2013, ”Çok İşletmecili Sahalar İçin Üretim Performansları, Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, 15-17 Mayıs 2013, Ankara.

-   Hoşgör, F.B., Türeyen, Ö.İ., Satman, A., 2013, ”Karbondioksit İçeren Jeotermal Rezervuarların Yeni Bir Boyutsuz Parametre (Tank) Modeli ile Modellenmesi”, Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, 15-17 Mayıs 2013, Ankara.

-   Satman, A., 2013, Jeotermal Enerji Semineri, Editör, MMO Yayın No: E/2013/601-3.

-   Satman, A., 2013, ”Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Enerji”, TESKON 2013, 17-20 Nisan 2013, İzmir.

-   Türeyen, Ö.İ., Satman, A., 2013, :”Çok İşletmecili Sahalar İçin Üretim Performansları”, TESKON 2013, 17-20 Nisan 2013, İzmir.

-   Başel, E.D.K., Satman, A., Serpen, U., 2013, “Türkiye’nin Tahmini Yer Altı Sıcaklık Haritaları”, TESKON 2013, 17-20 Nisan 2013, İzmir.

-   Hoşgör, F.B., Çınar, M., Türeyen, Ö.İ., Satman, A., 2013, ”Karbondioksit İçeren Rezervuarların Yeni Bir Boyutsuz Parametre (Tank) Modeli ile Modellenmesi”, TESKON 2013, 17-20 Nisan 2013, İzmir.

-   Palabiyik, Y., Türeyen, Ö.İ., Onur, M., Paker, M.D., 2013, “Sıvının Hakim Olduğu Jeotermal Sahaların Kuyu Basınç ve Sıcaklık Davranışlarının İncelenmesi”, TESKON 2013, 17-20 Nisan 2013, İzmir.

-   Altun, G., Osgouei, A.E., Serpen, U., 2013, “Su Bazlı Sepiolit Çamurları Özelliklerinin Zorlu Sondaj Koşullarında Deneysel Olarak İncelenmesi”, TESKON 2013, 17-20 Nisan 2013, İzmir.

-   Aydın, M., Şişman, A., Dinçer, Ş., Erdoğan, C., Gültekin, A., 2013, “Toprak Kaynaklı Isı Pompalarında Isıl Cevap Testi ve Kuyu Performansının Analitik Öngörüsü”, TESKON 2013, 17-20 Nisan 2013, İzmir.

-   Palabiyik, Y., Tureyen, Ö.İ, Onur, M., Paker, M.D., 2013, “A Study on Pressure and Temperature Behaviors of Geothermal Wells in Single-Phase Lquid Reservoirs”,  Thirty-Eight Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 11-13.

-   Hosgor, B., Cinar M., Haklidir F.T., Tureyen, O.İ., Satman, A., 2013,”A New Lumped Parameter /Tank) Model For Reservoirs Containing Carbon Dioxide”, Thirty-Eight Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 11-13.

-   Tureyen, Ö.İ., Satman, A., 2013,”Multiple Licence Holders in the Same Area: An Expected Risk to Geothermal Development in Turkey”, Thirty-Eight Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 11-13.

-   Osgouei, A.E., Ozyurtkan, M.H., Altun, G., 2012, “Dynamic Filtration Properties of Clay Based Drilling Muds at Elevated Temperature”, SPE 163325, the Kuwait International Petroleum Conference and Exhibition, Kuwait, 10-12 December.

-   Satman, A., Tureyen, Ö.İ., 2012,”Sustainability Factors for Doublets and Conventional Geothermal Systems”, Thirty-Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 30- Febr. 1.

-   Sarak, H., 2011, “Future Performance Predictions by Lumped Parameter Models: A Field Application”, 33rd New Zealand Geothermal Workshop, Auckland, New Zealand, 21-23 November.

-   Altun, G., Osgouei, A.E., Serpen. U., Çelik, M., 2011, “Katkılı Sepiolit Temelli Sondaj Çamurlarının Kil Kirlenmesine KArşı Reolojik ve Su Kaybı Özelliklerinin İncelenmesi”, TESKON 2011, 13-14 Nisan, İzmir.

-   Satman, A., 2011, “Jeotermal Rezervuarlarda Yenilenebilirlik ve Sürdürülebilirlik”, TESKON 2011, 13-14 Nisan, İzmir.

-   Osgouei, A.E., Ozyurtkan, M.H., Altun, G., 2011, “Dynamic Filtration Properties of Fresh Water Sepiolite Based Muds”, Journal paper accepted (11 Febr. 2011) to be published in Energy Sources Part A: Recovery.

-   Satman, A., 2011, “Sustainability of Geothermal Doublets”, Thirty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, California, Jan. 31-Febr. 2.

-   Türeyen, O.İ., Onur, M., 2011, “Investigation of the Use of the Ensemble Kalman Filter (EnKF) for History Matching Pressure and Temperature Data from Geothermal Reservoirs”, Thirty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, California, 31 Jan.-2 February.

-   Tureyen, O. I., Akyapı, E., 2010, “A Generalized Non-Isothermal Tank Model for Liquid Dominated Geothermal Reservoirs”, Geothermics,  DOI: 10.1016/j.geothermics.2010.10.004.

-   Satman, A., Serpen, U., Basel, E.D.K., 2010, “Turkey’s Geothermal Energy Potential”, Der Geothermie Kongress 2010, Karlsruhe, Germany, 17-19 November.

-   Basel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A., 2010, “Turkey Geothermal Resource Assessment”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April.

-   Basel, E.D.K., Satman, A., Serpen, U., 2010, “Predicted Subsurface Temperature Distribution Maps for Turkey”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April.

-   Satman, A., 2010, “Sustainability of a Geothermal Reservoir”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, April 25-29.

-   Onur, M., Sarak, H., Tureyen, O.I., 2010, “Probabilistic Resource Estimation of Stored and Recoverable Thermal Energy for Geothermal Systems by Volumetric Methods,”  World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-30 April.

-   Türeyen, Ö.İ., Onur, M., Sarak, H., 2010, “An Investigation of the Information Content of Temperature Using Non-Isothermal Lumped Parameter Models”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-30 April.

-   Onur, M., 2010, “Analysis of Well Tests in Afyon Ömer-Gecek Geothermal Field, Turkey”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-30 April.

-   Altun, G., Osgouei, A.E., Serpen, U., 2010, “Controlling Rhelogical and Fluid Loss Properties of Sepiolite Based Muds under Elevated Temperatures”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-30 April.

-   Basel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A., 2010, “Turkey’s Geothermal Energy Potential:Updated Results”, Thirty-Fifth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Ca., 1-3 February.

-   Onur, M., Sarak, M., Türeyen, Ö.İ., 2009, “Probabilistic Reserve Estimation Based on Volumetric Methods for Oil, Natural Gas, and Geothermal Reservoirs”, 17th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhişbition of Turkey, Ankara, 13-15 Mayıs.

-   Sarak, H., Tureyen, O.I, Onur, M., 2009, “Assessment of Uncertainty in Estimation of Stored and Recoverable Thermal Energy in Geothermal Reservoirs by Volumetric Methods,” Thirty-Fourth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 9-11 February.

-   Tureyen, O.I, Onur, M., Sarak, H., 2009, “A Generalized Nonisothermal Lumped-Parameter Model For Liquid Dominated Geothermal Reservoirs,” Thirty-Fourth  Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 9-11 February.

-    Basel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A., 2009, “Assessment of Turkey Geothermal Resources”, Thirty-Fourth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Ca., 9-11 February.

-   Basel, E.D.K., Cakin, K., Satman, A., 2009, ”Türkiye’nin Yeraltı Sıcaklık Haritası ve Tahmini Isı İçeriği”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2009.

-   Onur, M., Sarak, H., Tureyen, O.I., Satman, A., 2008, “A New Non-Isothermal Lumped Parameter Model For Low-Temperature Liquid Dominated Geothermal Reservoirs and Its Applications”, Thirty-Third Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Ca., 28-30 January.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ