ALT BİRİMLERİ

İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (PDGM)

Grup Hakkında:
Son yıllarda, petrol fiyatlarında ve dünyada gelişmekte olan ülkelerin petrole olan taleplerindeki artışa bağlı olarak birincil üretim aşaması sonrasına gelmiş veya ağır petrol içeren petrol sahalarından ek petrol üretimini sağlayabilmek için su, hidrokarbon gaz, CO2, ısıl (yerinde yanma, buhar) veya kimyasal (köpük, polimer, alkali ve/veya yüzey aktif madde katkılı) öteleme gibi petrol üretim artırma yöntemleri (EOR – Enhanced Oil Recovery Methods) üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları hız kazanmıştır. Ayrıca, yeni ve kolay petrol keşfi dönemlerinin artık sona ermesi ve alışılmadık petrol üretimindeki gelişmeler, petrol endüstrisini söz konusu sahalarda bu yöntemleri kullanmaya yöneltmektedir. Örneğin, yaklaşık 1.8 Milyar varille Türkiye’nin en yüksek yerinde petrol rezervine sahip Batı-Raman sahasından, ağır (düşük graviteli) petrolün üretiminin artırılması ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak, bu sahaya uygun üretim artırma yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulaması ile mümkün olabilecektir. 
 
Şuan itibarıyla, grubumuz elemanlarınca İTÜ PDGM Bölümünde yürütülen bir TÜBİTAK projesi kapsamında ısıl yöntemlerden biri olan Yerinde Yanma işleminin homojen ve çatlaklı sistemlerdeki performansı deneysel olarak incelenmektedir. Ayrıca Malezya’daki Universiti Teknologi PETRONAS’taki bazı öğretim üye ve doktora öğrencileri ile döngüsel su-gaz enjeksiyonu konularında birlikte araştırmalar yapılmaktadır.
 
Grubun Araştırma Konuları:
Araştırma konularımız arasında;
 • Homojen ve çatlaklı sistemlerde yerinde yanma ve buhar ötelemesi gibi ısıl teknikler ile petrol üretiminin deneysel ve saha ölçeğinde simülasyon ve modelleme çalışmaları,

 • Kumtaşı ve karbonatlı su, petrol veya karışık ıslatımlıkayaçlarda döngüsel su ve gaz (CO2) ötelemesi ile petrol üretimi deneysel ve modelleme çalışmaları,

 • Histersis etkili döngüsel su ve gaz ötelemesi sırasında su/gaz cephesi yerini ve performansını belirlemeye yönelik kararsız akış testi enjeksiyon ve kapama dönemi basınç testi verilerinin analizi çalışmaları,

 • Kumtaşı ve karbonatlı kayaçlarda kimyasal (köpük, polimer, jel, alkali, yüzey aktif madde) katkılı öteleme ile petrol üretimi deneysel ve modelleme çalışmaları,

 • Düşük tuzlulukluveya “akıllı” su ötelemesi ile petrol üretiminin su ıslatımlıkumtaşı ve petrol ıslatımlıkarbonatlı kayaçlarda deneysel ve modelleme çalışmaları,

 • Gözenekli ortamda CO2 ötelemesinin asfalt çökelmesi ve göreli geçirgenlik eğrileri üzerine etkisinin araştırılması çalışmaları

 • Sıcaklığın göreli geçirgenlik ve ıslatımlılık üzerine etkisinin incelenmesi

 • Petrol-CO2 karışımlarının faz davranışlarının incelenmesi ve modellenmesi çalışmaları

 • Rezervuar tanımlama, kayaç-akışkan etkileşmeleri, akışkan-akışkan etkileşimleri, karışabilirlik (“miscibility”) basıncını azaltıcı yöntemlere ait çalışmalar

 • Üretim artırma veya enjeksiyonamaçlı kullanılacak mevcut veya yeni açılacak kuyularda kullanılacak kuyu teknolojileri ve rehabilitasyon tekniklerinin araştırılması

 • Alışılmadık yöntemler (mikrodalga ısıtma, elektromagnetik, mikrobiyal, nano-akışkan, nano-parçacık) ile petrol üretim artırma tekniklerinin araştırılması

yer almaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Mustafa Onur (Yürütücü)
E-mail: onur@itu.edu.tr
Tel: +90-212-285-6269

Yrd. Doç. Dr. Murat Çınar (Yürütücü Yardımcısı)
E-mail: cinarmura@itu.edu.tr
Tel: + 90-212-285-6280

Grubun Amacı
Grubumuzun amaçları arasında, homojen veya çatlaklı gözenekli ortamlar için daha önce belirtilen çeşitli üretim artırma yöntemlerinin arkasındaki temel fiziksel ve kimyasal ilke ve mekanizmaları anlamaya yönelik hem laboratuvar hem de saha ölçeğinde inceleme, modelleme, simülasyon ve pilot çalışmaları yapmak ve bu çalışmalar ışığında yeni ve etkin petrol üretim artırma yöntemlerini geliştirmek yer almaktadır.
 

Grubun orta vadede amacı, İTÜ içerisinde ve dışındaki üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerden, çalışma grubunun araştırma konularına katkı yapacak ilgili araştırmacıları grubuna davet ederek disiplinler-arası, ulusal ve uluslararası bir araştırma grubuna dönüşmektir.

Grubun nihai amacı ise, gerçek pilot ve saha uygulamalarında kullanıldığında petrol üretimini önemli ölçüde artıracak (birincil üretimden sonra kalan petrolün %50 ve üzerinde kurtarımını sağlayabilecek) ticarileştirilebilir üretim artırma yöntemlerini endüstrinin hizmetine sunmaktır.

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Abdurrahman Satman (İTÜ PDGM)
Yrd. Doç.Dr. İ.Metin Mıhçakan(İTÜ PDGM)
Yrd. Doç.Dr. Şenol Yamanlar(İTÜ PDGM)
Yrd. Doç.Dr. Hakan Özyurtkan(İTÜ PDGM)
Yrd. Doç.Dr. Hülya Sarak(İTÜ PDGM)
Dr. Yıldıray Palabıyık(İTÜ PDGM)
Dr. Kayhan Develi(İTÜ PDGM)
Dr. E.Didem Korkmaz(İTÜ PDGM)
Yük. Müh. Melek Deniz(Doktora Öğrencisi)
Yük. Müh. Ali Ettahadi(Doktora Öğrencisi)
Yük. Müh. Eda Ay(Uzman)

Mevcut Laboratuvar Olanakları

İTÜ PDGM Lab.
İTÜ PDGM Kayaç Özellikleri Lab.
İTÜ PDGM Akışkan Özellikleri Lab.
İTÜ PDGM Sayısal Simülasyon Lab.

İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

− Yerinde yanmanin catlakli sistemlerde deneysel olarak incelenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 112M726, 2013-2016. (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Murat Çınar)

− Theoretical and Experimental Modelling of Gas Relative Permeability Hysteresis During Immiscible Water Alternating Gas Injection, PETRONAS Research Sdn. Bhd. and Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. EOR R&D Research Collaboration, July 2009-Aug. 2013 (Principal Investigator: Prof. Dr. Mustafa Onur)

− Theoretical and Experimental Modelling of Gas Relative Permeability Hysteresis During Immiscible Water Alternating Gas Injection, PETRONAS Research Sdn. Bhd. and Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. EOR R&D Research Collaboration, July 2009-Aug. 2013 (Principal Investigator: Prof. Dr. Mustafa Onur)

− Experimental and Numerical Simulation Study of Polymer and Surfactant Adsorptions During Chemical EOR Flooding, PETRONAS Research Sdn. Bhd. and Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. EOR R&D Research Collaboration, Jan. 2011-31 Dec. 2013 (Principal Investigator: Prof. Dr. Mustafa Onur)

− Investigation of the Effect of Asphaltene Deposition on Relative Permeability Characteristics During WAG Process, PETRONAS Research Sdn. Bhd. and Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. EOR R&D Research Collaboration, 2010-2013 (Principal Investigator: Prof. Dr. Mustafa Onur)

− An X-Ray Imaging and Numerical Simulation Modelling of Different Immiscible Water Alternating Gas Injection Schemes for Optimum Displacement Efficiency, PETRONAS Research Sdn. Bhd. and Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. EOR R&D Research Collaboration, 2010-2013 (Principal Investigator: Prof. Dr. Mustafa Onur)

− Pressure Transient Behavior of Immiscible Water Alternating Gas (IWAG) Injection with and without Relative Permeability Hysteresis Effects (PhD Study, 2012-2015, University Teknologi Petronas, Azeb Habte; Co-Supervisior: Prof. Dr. Mustafa Onur)

− Schlumberger center for excellence in in-situ combustion at Stanford University, 2007 - 2011. Project aimed at proposing a workflow for evaluation of in situ combustion applications. (Researcher: Yrd. Doç. Dr. Murat Çınar).

− Stanforfd-Rice - Enhanced oil recovery collaborative project, 2007 - 2011. Project aimed at evaluating enhanced oil recovery methods for a large fractured carbonate field (Researcher: Yrd. Doç. Dr. Murat Çınar).

− Investigation of fracture development due to injection and effect of fractures on steam injection efficiency in petroleum reservoirs. (Supported by Istanbul Technical University Research Fund - Project No: 901, 1998, Researcher: Dr. Kayhan Develi).

İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Seyedeh-Hosna, T., Tan, I.M, Masoudi, R. and Onur, M. “Fluid-Fluid Interactions in a System of CO2, Oil, Surfactant Solution, and Brine at High Pressures and Temperatures - A Malaysian Reservoir Case",” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 24, December 2014, pp. 313-322.

Habte, A. and Onur, M. “Laplace-transform finite-difference and quasi-stationary solution method for water injection/falloff tests,” SPE Journal, Vol. 19, No. 3 (paper SPE 168221-PA) (Aug. 2014), pp. 398-509.

Hashmet, M.R., Onur, M., Tan, I.M., “Empirical Correlations for Viscosity of Polyacrylamide Solutions with the Effects of Temperature and Shear Rate: II,” J. Dispersion Science and Technology, Vol. 35, No. 12 (Aug 2014), pp. 1685-1690.

Khanifar, A., Onur, M., Darman, N.: “New Experimental Correlations to Predict Water-Oil Relative Permeability Curves Affected from Asphaltene Deposition,” paper OTC-24769-MS presented at and published in the proceedings of the 2014 Offshore Technology Conference (OTC) Asia, 25-28 Mar., Kuala Lumpur, Malaysia.

Hamid, A.M. and Onur, M. “Effects of Concentration, Temperature, and PH on Anionic Surfactant Adsorption Isotherm,” UTP Platform, A Journal of Engineering, Science and Society, Vol. 9, No. 1, Jan.-June 2013, 36-42.

Majidaei, S., Khanifar, A., Onur, M., Tan, I. “A Simulation Study of Chemically Enhanced Water Alternating Gas (CWAG) Injection,” paper SPE 154152 presented at the SPE EOR Conference at Oil and Gas West Asia, Muscat, Oman, 16-18 Apr. 2012.

Cinar, M., Castanier, L.M., Kovscek, A.R. , Combustion Kinetics of Heavy Oils in Porous Media,
Energy and Fuels, 2011, 25 (10), 4438 - 4451.

Cinar, M., Hascakir, B., Castanier, L. M., and Kovscek, A. R. Predictability of crude oil in-situ
combustion by the isoconversional kinetic approach. SPE Journal 16(3), September 2011, 537 -
547.

Cinar, M., Castanier, L.M., Kovscek, A.R. , Isoconversional Kinetic Analysis of the Combustion
of Heavy Hydrocarbons, Energy and Fuels, 2009, 23, 4003 - 4015.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ