ALT BİRİMLERİ

Cevher ve Kömür Hazırlama Pilot Tesisi
Kömür Teknolojisi Laboratuvarı
Kuru Kömür hazırlama pilot tesisi
Kömür Analiz Laboratuvarı
Boyut Küçültme ve Ürün Hazırlama Laboratuvarı
Flotasyon ve Flokülasyon Laboratuvarı
Yüzey Kimyası Laboratuvarı
Reoloji Laboratuvarı
Mineraloji Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Gündüz ATEŞOK
0212 285 61 78/ 0532 625 30 48
atesok@itu.edu.tr

İnce Boyutta Ayırma Yapabilen AKAFlow Kuru Kömür Ayırıcısı
(Kapasite: 2000-3000 kg/saat)

Kömür Teknolojisi Laboratuvarı Genel Görünüm

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Mehmet S. ÇELİK 212 285 63 45 mcelik@itu.edu.tr
Prof.Dr. Hayrünnisa ATEŞOK 212 285 61 77 hdincer@itu.edu.tr
Prof.Dr. Ayhan Ali SİRKECİ 212 285 30 11 sirkecia@itu.edu.tr
Doç.Dr. Feridun BOYLU 212 285 62 27 boylu@itu.edu.tr
Doç.Dr. M. Olgaç KANGAL 212 285 68 86 kangal@itu.edu.tr
Dr. Müh. Mustafa ÖZER 212 285 61 42 ozermust@itu.edu.tr
Araş.Gör. Dr. Fırat BURAT 212 285 73 59 buratf@itu.edu.tr
Araş.Gör. Dr. Fırat KARAKAŞ 212 285 61 23 karakasf@itu.edu.tr
Araş.Gör. Onur GÜVEN 212 285 61 85 oguven@itu.edu.tr
Araş.Gör.Beste AYDIN 212 285 73 60 even@itu.edu.tr
Araş.Gör. Hüseyin BAŞTÜRKÜ

212 285 73 60

basturkcu@itu.edu.tr
Araş.Gör. Zeynep EŞİLYURT 212 285 61 34 yesilyurtz@itu.edu.tr
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Yüzdürme Batırma Deneyi Düzeneği
Ağır Ortam  Zenginleştirme Sistemleri; Stripa Teknesi, Ağır ortam siklonu 
Garvite Ayırma Sistemleri: Jig, Sarsıntılı Masa, Spiral
Santrifüj Ayırma Sistemleri: Multi Gravite Separatörü (MGS), Falcon Separatör,  Knelson Separatör
Konvansiyonel Flotasyon Aygıtları,: Denver, Wemco, Wedag Tip
Kolon ve Jet Flotasyon Üniteleri
Yüksek Alan Şiddetli Kuru ve Yaş Manyetik Ayırma Üniteleri; Rems Tipi, Jones Tipi, 
Düşük Alan Şiddetli Manyetik Ayırma Üniteleri; Tamburlu, bantlı
Yarı Koklaştırma Amaçlı Döner Fırın
Yarı Koklaştırma Amaçlı Titreşimli Fırın
Boyut Sınıflandırma Amaçlı Cihazlar; Elekler ve Hidrosiklon
Suzulandırma Amaçlı Titreşimli Elek
Tikiner
Filtrasyon Ünitesi (Press)
Kömür Yakma Sistemi
Testo Marka Emisyon Ölçme Cihazı
Parça Emisyonu Ölçme Cihazı
Viskozimetre (Brookfield DV-II+ Pro )
ELTRA CS580 Karbon/Kükürt Tayin Cihazı
Protherm PLF 130/6 Kül Fırını
IKA C200  kalorimetre
AKAFlow Kuru Kömür Ayırıcısı 
ALLAIR JIG Havalı kömür ayırıcısı 
Boyut Küçültme amaçlı Kırıcılar; Çeneli, Konili, Merdaneli, Çekiçli, Darbeli Tip
Polarizan Mikroskoplar
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Türk Kömürlerinin Kuru Olarak Zenginleştirilmesi”, TUBİTAK 1007 KAMAG, İTÜ/TKİ Ortak Projesi,             2010-2013; Doç.Dr. Feridun BOYLU

"BLI Keles ve Sağırlar Sektörü Kömürlerinin Yıkanabilirliklerinin İncelenmesi”, TKİ, Doç.Dr. Feridun BOYLU(Araştırmacı), Dr.Müh. Mustafa ÖZER (Araştırmacı),Kim.Müh. Sezin BAKAN (Araştırmacı); 

“TKİ Kömür Gazlaştırma Pilot Tesisi Kurulması”, Prof.Dr. Neşet ACARKAN, Prof.Dr. Gündüz ATEŞOK,             Prof.Dr. Ali Ayhan SİRKECİ 

“Hema Kandilli 0,5 mm Altındaki Şlam Kömürlerinin İyileştirilmesi- Susuzlandırılması ve Proses Akım Şemasının Oluşturulması”, Prof.Dr. Gündüz ATEŞOK, Dr.Müh. Mustafa ÖZER, Araş.Gör.Fırat BURAT, Araş.Gör.Onur GÜVEN  

Türk Linyitlerinin Çevreye Uyumlu Bir Yakıt Olan Kömür Su Karışımları Teknolojisinde Kullanımı ve Pilot Ölçekte Yakılması, D.P.T. Proje No:90172, Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK 

Çeşitli Kömür Termik Santrali Cüruflarından Yanmamış Karbon ve Metalik Değerlerin Kazanılması, İTÜ-BAP (Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi) Prof. Dr. Neşet ACARKAN

“Adıyaman Gölbaşı Kömürlerinin Kurutulması ile İlgili Teknolojik Araştırma Projesi”, SANKO Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gündüz ATEŞOK, M. Olgaç KANGAL, Mustafa ÖZER; 2010

“0,5 mm Boyutlu Kömürün Susuzlandırılması ve Değerlendirilmesi”, Uysal Madencilik Nakliyat San. Ve Tic. Ltd. Şti., İTÜ Maden Fakültesi Vakfı, M. Olgaç KANGAL, Mustafa ÖZER, Ünzile YENİAL; 2010

"Abhazya Bölgesi Kömürünün Zenginleştirilmesi Teknolojik Araştırma Projesi"Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, İTÜ Döner Sermaye Projesi, 2006

Kömür-Su Karışımlarının Pilot Ölçekli Akışkan Yatakta Yakılması, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK,  DPT Araştırma Projesi, 2005

Bolu Mengen Kömürlerinin Kükürdünden Arındırılması (Teknolojik Araştırma Projesi), Mustafa ÖZER (Araştırmacı), Fırat BURAT (Araştırmacı), 2006

Soma-Eynes, Konya-Ilgın Ve Erzurum-Oltu Yöresi Kömürlerinin Ön Teknolojik Araştırma Projesi, ERDEMİR Adına, Mustafa ÖZER (Araştırnacı), 2005

Tunçbilek Ömerler Lavvarı Tikineri Kömür Şlamının Çöktürülmesi, TKİ Adına, Hayrunnisa Dinçer (Yürütücü), Mustafa ÖZER (Araştırmacı)

Kömürlerin Yanmasında Uçucu Madde Miktarının Parça ve Gaz Emisyonuna Etkisi, Kömür İthalatçıları Derneği Adına, Mustafa ÖZER (Araştırmacı), 2003

Gediz Kömürlerinin Yanmasında Kireç İlavesi ile Yanar Kükürt Miktarının Azaltılması Olanaklarının Araştırılması, Mustafa ÖZER (Araştırmacı)

Şırnak Asfaltitlerinin Biriketlenmesi, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, Standart AŞ., 2004.

TTK Zonguladak Merkez Lavvarının Performans Etüdü, Kozlu ve Üzülmez Bölge Kömürlerinin Yıkanabilmesine Yönelik Lavvar Yerinin Tesbiti. Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, 2004.

Kömür-Su Karışımları teknolojisinde Kullanılan Kimyasalların Kömürlerin Öğütülmesindeki Etkileri, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 2003 

Çevre Dostu Yeni Bir Enerji Hammaddesi: Kömür-Su Karışımları. Hazırlanması ve Yakılması, DPT Projesi Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, 2002. 

G.L.İ. Tunçbilek Lavvarının Revizyonu,  TKİ Genel Müdürlüğü, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, 2002. 

Şırnak Asvaltitlerinin Zenginleştirilmesi ve Değerli Metallerin Kazanılması, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, Şırnak Valiliği, 2002.

Yeniköy Yöresi İnce toz Kömürlerinin Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, 1995, ( MİLTEN Ltd. Şti.)

T.K.İ. Saray ve Keles Bölgesi Kömürlerinin Teknolojik Araştırılması, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK,  1992, (T.K.İ. Genel Müdürlüğü)

Karabük Demir-Çelik İşletmeleri Müessesesi Tesislerinde Mevcut Cevher ve Kok Besleme, Kırma Eleme Sistemlerinin İncelenmesi ile İlgili Araştırma Projesi, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, 1991, (T.D.Ç.İ. Genel Müdürlüğü)

T.K.İ. Eynes Lavvarı İle İlgili Araştırma ve Ön Fizibilite Çalışmaları, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK,  1990, (T.K.İ.)

T.K.İ. Soma Lavvarı Performans Etüdü, İyileştirilmesi ve Arıtma Tesisi İle İlgili Araştırma Projesi, 1989, (T.K.İ. Genel Müdürlüğü), Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK

Yeniköy Linyit Kömürlerinin Zenginleştirilmesi ve Üretim Artıklarının Değerlendirilmesi, 1986, (Seda Madencilik A.Ş.), Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK

Elazığ ve Antalya Kok Kömürü Kırma, Eleme Tesislerinin Tasarımı ile İlgili Araştırma Projesi, 1986 (ETİBANK),Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK

Yeniköy Linyit Kömürlerinin Zenginleştirilmesi ve Üretim Artıklarının Değerlendirilmesi, 1986, (Seda Madencilik A.Ş.), Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK

 

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Kömür-Su karışımlarının Hazırlanması
İnce Boyutlu Kömürlerin Titreşimle Eleklerle Susuzlandırılması
Kömürün Öğütülmesinde Kimyasalların Kullanımı
Kömürün yıkmanmasında Stripa Teknesinin Uygulanması
İnce Boyutlu Kömürlerin Zenginleştirilmesinde Santrifüj Chazların Kullanımı
Kömürün susuzlandırılmasında farklı yüzey aktif maddelerin kullanımı
Asfaltitlerin katkı maddesi ilavesi olmaksızın Briketlenmesi
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Kömür-Su karışımlarının Hazırlanması
İnce Boyutlu Kömürlerin Titreşimle Eleklerle Susuzlandırılması
Kömürün Öğütülmesinde Kimyasalların Kullanımı
Kömürün yıkmanmasında Stripa Teknesinin Uygulanması
İnce Boyutlu Kömürlerin Zenginleştirilmesinde Santrifüj Chazların Kullanımı
Kömürün susuzlandırılmasında farklı yüzey aktif maddelerin kullanımı
Asfaltitlerin katkı maddesi ilavesi olmaksızın Briketlenmesi
Yayınlar, Patentler vb.

ATEŞOK, G., ÖZER, M., BOYLU, F., DINÇER, H., 2005, "The Effects of Anionic Dispersants on Grindability of Different Rank Coals" International Journal of Mineral Processing, Volume 77, Issue, 1 December 2005, Pages 199-207.

ATEŞOK, G., ÖZER, M., BURAT, F., DİNÇER ATEŞOK, H., (2012) “Investigation on Interaction of Combustion Parameters of Coal-Water Mixtures Used in Fluidized Bed Combustor”, International Journal of Coal Preparation and Utilization, 32: 57–68.

ATEŞOK, G., ÖZER, M., BURAT, F., GÜLEN, J., ÖNAL, G., 2005, “Briquetting of Fine Sizes Asphaltite without Binder” Mineral Processing & Extractive Metallurgy Review, 26: 187-201.

ATEŞOK, G., DİNÇER, H., ÖZER, M., MÜTEVELLİOĞLU, A., 2005 “The Effects of Dispersants (PSS-NSF) Used in Coal-Water Slurrieson the Grindability of Coals of Different Structure”, Fuel, 84, pp 801-808.

BOYLU, F., ATEŞOK, G., DİNÇER, H., 2005, “The Effect of Carboxymethyl Cellulose (CMS) on the Stability of Coal-Water Slurries”, Fuel, 84, pp. 315-319  

Özer, M., Dinçer, H., Ateşok, M.G., Boylu, F., : 'The effect of anionic dispersants on grindability of different rank coals', International Journal of Mineral Processing, 8/2005, sayı 77, syf. 199-207.

BOYLU, F., DİNÇER, H., ATEŞOK, G., 2004, “Effect of Coal Particle Size Distribution, Volume Fraction and Rank on the Rheology of Coal Water slurries”, Fuel Processing Technology, 85, 241-250.  

DİNÇER, H., BOYLU, F., SİRKECİ, A.A., ATEŞOK, G., 2003, “The Effect of Chemical on the Viscosity and Stability of Coal Water Slurries”, Int. Jour. Of Mineral Processing, 70, 41-51.

ATESOK, G., BOYLU, F., SİRKECİ, A., DİNÇER, H., (2002), The Effect of Coal Properties on the Viscosity of Coal-Water Slurries, Fuel, 81, pp. 1855-1858.

ATESOK, G., BOYLU, F., CELİK, M.S., (2001), Carrier Flotation for Desulfurization and Deashing of Difficult-To-Float Coals, Minerals Engineering, 14, pp. 661-670.

ATEŞOK, G., ÇELİK, M.S., (2000), A New Flotation Scheme for a Difficult-to-Float Coal Using Pitch Additive in Dry Grinding, Fuel, 1509-1513, 

ATEŞOK, G., PEREK, T., DİNÇER, H and ÇELİK, M.S., (1999), Reduction of Ash and Sulfur Contents of Low-Rank Turkish Semicoked Lignite by High Intensity Dry Magnetic Separation, Coal Preparation, Vol. 20/3-4. 

YILDIRIM, İ., ATEŞOK, G., ÖNAL, G., ÇELİK, M.S., (1995). Cleaning of Coals in A Stripa Heavy Medium Separator: Effect of Particle Size, Coal Preparation, vol. 15, pp.195-206.

ATEŞOK, G., YILDIRIM, İ., ÇELİK, M.S., 1993. Applicability of the Reichert Spiral for Cleaning Bitiminous an Lignitic Coals: A Pilot Scale Study, International J. Mineral Processing, 40, 33-44

BAŞTÜRKCÜ, H., ACARKAN, N., "Comparison of Centrifugal Separators in Desulfurization of Coal", 4th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, 12-15 November 2012. Venice, Italy.

 BOYLU, F., SARIOĞLU, S., KÖKKILIÇ, O., YEŞİLYURT, Z., “Use of Falcon Enhanced Gravity Separator for Effective Fine Coal Processing”, Proceedings of the XIII. Int. Mineral Processing Symposium, 765-771, 10-12 October 2012, Bodrum, Turkey.

KUYUMCU, H.Z., SANDER, S., BURAT, F., “Investigation on the Coal Compacting Processes in the Cokemaking Industry”,  Proceeding of the XIIIth International Mineral Processing Symposium, Bodrum, Turkey, 10-12 October 2012, pp. 707-715.

CİĞER, C.H., ÖZER, M., ATEŞOK, G., “Güney Afrika Menşeli İthal Taşkömürünün Saklanma Koşullarına Bağlı Olarak Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi”, Türkiye 12. Enerji Kongresi ve Sergisi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 14-16 Kasım 2012.

ÖNAL, G., ACARKAN, N., SİRKECİ, A. A., ATEŞOK, G., “Design of Comminution Unit for the Gasification Pilot Plant of Turkish Coal Enterprises”, XIV. Balkan Mineral Processing Congress, 14-16 June 2011, Tuzla Bosnia- Herzegovina, Vol. 1, p. 114-116

ATEŞOK, G., ÖZER, M., KAHRAMAN, M.,(2008) “Turkey’s Energy Affairs with European Union and Coal Trend”, Proceedings of XXIV International Mineral Processing Congress, 24-28 September, Beijing, China, 2013-1019.

Ateşok, G.; Özer, M., Boylu, F.; Dinçer, H.; Mütevellioğlu, N.A., 2007, “Advantages of grinding by using anionic dispersants for clean coal technologies” XII Balkan Mineral Processing Congress, 10-14 June 2007 Delphi-Greece, pp 1181-1185

BAŞTÜRKCÜ, H., ACARKAN, N., “Removal Sulphur from Coal with Falcon Concentrator”, XIV. Balkan Mineral Processing Congress, 14-16 June 2011, Tuzla Bosnia- Herzegovina, Vol. 1, p. 363-368

YENİAL, Ü., ÖZER, M., AKIN, S., KANGAL, M. O., “Dewatering of Fine Coals and Performance Study of Coal Preparation Plant”, Proceedings of the XIV Balkan Mineral Processing Congress, Volume I, 14-16 June, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 497-501

ATEŞOK DİNÇER, H., ATEŞOK, G., ÖZER, M., “The Determination of Drying Properties of High Moistured Turkish Lignites”, Twenty-Eighth Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 12-15 2011, Pittsburgh, PA USA.

ATEŞOK, G., ÖZER, M., GÜLEN, J., “Effect of the Burning Profile on the Reactivity of Lignite”, Twenty-Eighth Annual International Pittsburgh Coal Conference, September 12-15 2011, Pittsburgh, PA USA.

Güney, A. E. Yüce, M. O. Kangal, M. Özer, O. Kökkılıç “Kömür Şlamlarının Değerlendirilmesi”, 17. Kömür Kongresi, 2-4 Haziran 2010, Zonguldak

 Boylu, F., Sirkeci, A.A:, Ateşok, G., 2007, “The effect of aspect ratio on the stability of coal-water slurries”,  24th Pittsburgh Coal Conference 2007,Johannesburgh South Africa, cd proceeding

F. Boylu, G. Ateşok, M. Özer, J. Gülen, 2006, "Combustion of coal water slurries with different coalification degree of Turkish coals" XXIII. International Mineral Congress, İstanbul, Turkey, Volume 2, pp.1250-1255

F. Boylu, G. Ateşok, 2006, "Atomization properties of CWS’s depending on the coal rank" XXIII. International Mineral Congress, İstanbul, Turkey, Volume 2, pp.1187-1191

ÖNAL, G., ACARKAN, N., ÖZER, M., ASMATULU, R. and ÖZDİNGİŞ, M., “Beneficiation of Lignites by Heat Treatment” XVI International Coal Preparation Congress, April 26-29 2010, Lexington, Kentucky, USA (CD Proceeding).

Güven ÖNAL, Islam MUSTAFAEV,  Mustafa ÖZER “The Influence Of Coal Moisture And Volatile Matter Contents On Emissions Of Coal” The 30th International Technical Conference on. Coal Utilization & Fuel Systems,2005, pp: 477-484, Clearwater. 

Güven Önal, Islam Mustafaev, Mustafa Özer ”Sulphur Reduction In The Combustion Of Lignite By Lime Addition” 22th Pittsburgh Coal Conference 2005, September 12-15 2005, Pittsburgh, USA

ONAL, G., MUSTAFAEV, I., ÖZER, M., BOYLU, F., KURAL, O., “The Effect Of  Volatile Matter Of Coal To  The Particle And Fluid Gas Emissions” Proceedings of Xth International Mineral Processing Symposium Sayfa: 981-986, Çeşme İzmir Turkey,5-7 Eylül  2004

Burat, F, Özer, M., Acarkan, N., Önal, G., Desulphurization of high sulp hur content coal by chemical methods XII Balkan Mineral Processing Congress 2007, June Greece, pp. 341-345.

Yüce, A. E., Kangal, O., Özer, M., Kökkiliç, O., Güney, A., Önal, G., The comparison of MGS and Knelson Concentrator in the fine coal beneficiation, Balkan Mineral Processing Congress, 10-14 June, 2007 Delphi, Greece

BURAT, F., DINÇER, H., ONAL, G., “The Effect Of Vibration And Reactive Addition on Dewatering of
Coal Fines”, XXIV International Mineral Processing Congress, 24-28 September 2008, Beijing, China,
2123-2128.

G. Ateşok, M. Özer, F. Boylu, H. Dinçer, N. A. Mütevellioğlu, 2006, "Advantages of grinding by using anionic dispersants for clean coal technologies" XXIII. International Mineral Congress, İstanbul, Turkey, Volume 2, pp.1181-1186

Boylu, F., Ateşok, G., Özer, M., 2005, “Evaluation of lignite coal in waste character as coal-water slurry fuel”, 22th Pittsburgh Coal Conference 2005.

Özer, M., Önal, G., Ateşok, G., Burat, F., 2005 “The Properties of Briquettes Produced from Fine Size Asphaltite without Binder”, 20th World Mining Congress and Expo 2005. 

Boylu, F., Ateşok, G., Özer, M., 2005 “The Application of Coal-Water Slurry Technology to Turkish Bituminous Coal”, 22th Pittsburgh Coal Conference 2005.

Boylu, F., Ateşok, G., Özer, M., 2005 “Atomization studies on coal water slurries with different kind of Turkish coals”, XI Balkan Mineral Processing Congress 2005.

Boylu, F., Dinçer, H. Ateşok, G., 2004, "The effect of time during the viscosity measurements for coal water slurries" Procedings of X.th International Mineral Processing Symposium, Çeşme, Turkey,2004

BOYLU, F. & ATEŞOK, G., (2003) “The Effect of PSS (Sodium Polystyrene Sulphonate) dispersant on Grindability of Coal-water Slurries” Proceedings of X Balkan Mineral Processing Congress, Varna, Bulgaria, 15-20 June, Mineral Processing in the 21st Century, pp. 308-314.

BULUT, G., GÜL, A., ÖZER, M., GÜNEY, A., ATEŞOK, G., ÖNAL, G. (2003) “Development of A Process Flow-Sheet For The Evaluation Of Şırnak Asphaltite”, Proceedings of X Balkan Mineral Processing Congress, Varna, Bulgaria, 15-20 June 2003, pp. 465-468.

ATEŞOK, G., BOYLU, F., SİRKECİ, A., (2002), Rheological Behaviour of Low Rank Turkish Coal-Water Slurries, IX. International Mineral Processing Symposium, September, pp. 208- 210.

DİNÇER, H., BOYLU, F., ATEŞOK, G., (2002), The Stability of Coal Water Slurries and Its Standardization, 19th International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh-USA, ISBN I-890977-19-5

M. ÖZER, Y. E.BENKLİ, G. ÖNAL, H.DİNÇER,”Settling of Coal Slimes By Flocculation”, IX.International Mineral Processing Symposium, 18-20 September,2002, Cappadocia-Turkey

Önal, G., Mustafaev, I., Özer, M., “Air Pollution by Particles and gases at The Combustion of Lignites”, 2nd  International Symposium on Airquality Management at Urban, Regional and Global Scales, 25- 28 September, 2001,İstanbul.

Önal, G., Mustafaev, I., Özer, M., “Effect of Adding to Coal on Sulphur Reduction Prior to Combustion”, 26th  International Technical Conference on Coal Utilisation & Fuel Systems, Florida-USA, March 5-8, 2001.

ÖNAL, G., GÜL, A., BULUT, G., ÖZER, M., GÜNEY, A., ATEŞOK, G., “Evaluation of Şırnak-Turkey Asphaltite” Sortieren Innovationen und Anwendungen, Vortrage zum 3. Kolloquium Sortieren, am 09. und 10. Oktober 2003 in Berlin, Leitung: Prof. Dr.-Ing. Halit Z. Kuyumcu, Berlin, 88-95.

DINCER H., ÖNAL G., ATEŞOK, G., (2001), Upgrading Possibilities of Low Quality Lignites by Using Selective Flocculation, 7th International Symposium on Agglomeration, 29-31 May 2001, Albi France

ATEŞOK, G., ÇELİK, M.S., YILDIRIM, İ., BOYLU, F.,(2001), Flotation of Heat Treated Low Rank Coals After Dry Grinding With Tar Addition, VI. Southern Hemisphere Meeting on Minerals Technology, May 27-31, Rio De Janeiro, Brazil

ÇELİK, M.S., ÖZDEMİR, B., YİĞİT, B., BOYLU, F., ATEŞOK, G., (2001), Colloidal Behavior of Coal-Water Slurries in the Precense of Various Surfactants, New Developments in Mineral Processing:Proceedings of 9th Balkan Congress, İstanbul-11-13 September, pp.391-394

BOYLU, F., ATEŞOK, G., ACARKAN, N., KOÇAK, E., (2001), Determining Properties of Soma Turkish Lignite for the Coal-Water Slurry Technology, New Developments in Mineral Processing:Proceedings of 9th Balkan Congress, İstanbul-11-13 September, pp.395-400.

ATEŞOK, G., BOYLU, F., ÇELİK, M.S.,(2001), Carrier Flotation for Production of Low-Ash and Low Sulphur Coal, XVI International Coal Preparation Congress, 11-15 March, Sandhon,  South Africa, pp. 63-67

DİNÇER, H., ATEŞOK, G., DOĞAN, M.Z., GİRGİN, Ş., BOYLU, F., YÜKSEL, Ö., (2000), Removal of Sulfur and Mineral Matter From Coal Slurry By a Pilot Scale Wet Magnetic Separator, Proceedings of the XXI International Mineral Processing Congress, Volume C, Ed. Paolo Massacci, pp C7 15-22, Rome-Italy  

BOYLU, F., ATEŞOK, G., DOĞAN, M.Z., Effect of Dispersant Addition on Separation of Sulphur from Coal by Magnetic Separation, Proceeding of Mineral Processing on the Verge of 21st Century, eds. Özbayoğlu et al, Balkema, Rotterdam, ISBN 90 5809, pp 379-383

 ATEŞOK, G., BOYLU, F., (1999), Çevre Dostu Yeni Bir Enerji Hammaddesi:Kömür-Su Karışımları, Türkiye’ de Kömür Politikaları ve Temiz Kömür Teknolojileri Sempozyumu, 21-22 Ekim, Ankara

YILDIRIM, İ., ATEŞOK, G., FENERCİOĞLU, B., SİRKECİ, A. A., 1997, Improving the Hydrophobicity of Lignites by the Addition of Neutral Hydrocarbons During Dry Grinding, European Coal Conference’ 97 , İzmir-Türkiye, 5-10 May, pp 589-593.

DİNÇER, H., ÖNAL, G., ATEŞOK, G., YILDIRIM, İ., 1997, Concentration of Coal By REMS High Intensity Magnetic Separator, 7 th. Balkan Conference on Mineral Processing, Romania, 26-30 May, Vol. II, pp. 69-74

YILDIRIM, İ., ATEŞOK,G., YÜCE, A.E., AKGÜN, İ., 1997,  Flotation of Heat treated Low rank Coals After Dry Grinding With Tar Addition, Al-Azhar Engineering Fifth International Conference’ 97, Nasr City, Cairo, Egypt, Dec. 19-22

ATEŞOK, G., SİRKECİ, A.A., İLHAN, M., 1996, The Oxidation Properties of İmported Hard Coals by the Turkish Iron and Steel Association, Proceedings of 6 th International Mineral Processing Symposium, (Eds. Kemal, Arslan, Akar and Cambazoğlu), p. 449-454, A.A. Balkema, Rotterdam, Holland

YILDIRIM, İ., ÖNAL, G., ATEŞOK, G., ÇELİK, M.S., 1995. A Novel Dense Medium Separator for Coarse Coal  Cleaning ,  XIX.  Internatıonal Mineral Processing Congress, October 23-27, San Francisco, U.S.A. Vol. 2, 143-146.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ