ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Orhan KURAL  kural@itu.edu.tr  +90 212 285 66 88

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Gündüz ÖKTEN 0212 285 63 40 okten@itu.edu.tr
Prof. Dr. Hasan ERGİN 0212 285 62 64 hergin@itu.edu.tr
Prof. Dr. Cengiz KUZU 0212 285 63 41 kuzu@itu.edu.tr
Doç. Dr. Türker HÜDAVERDİ 0212 285 63 06 hudaverdi@itu.edu.tr
Araş. Gör Erim Güçlü 0212 285 63 61 guclueri@itu.edu.tr
Araş. Gör Samet Can ÖZER 0212 285 74 44 canozer@itu.edu.tr
Araş. Gör. Mikail BAŞYİĞİT 0212 285 74 44 mbasyigit@itu.edu.tr
Araş.  Gör. Olgun ESEN 0212 285 73 64 esenolgun@itu.edu.tr
Araş. Gör. Özge Akyıldız   0212 285 73 64  akyildizoz@itu.edu.tr 
Prof. Dr. Vedat DİDARİ 0372 257 40 10 didari@karaelmas.edu.tr
Assoc. Prof. Dr. Hugh B. MILLER +1 303 273  35 58 hbmiller@mines.edu
Prof.Nikola M. LILIC +381 11 3219131 lilic@rgf.bg.ac.rs
Prof.Vojin B. COKORILO +381 11 3219118 cokorilo@rgf.bg.ac.rs
Prof. Ivan Obradovic (Dean) +381 11 3219101 dean@rgf.bg.ac.rs
Prof. Bozo  Kolonja  +381 11 3219101 kolonja@rgf.bg.ac.rs
                                                        
Mevcut Laboratuvar İmkanları : 

 • Kaya Mekaniği ve Doğal Taş Laboratuvarı
 • Maden Havalandırması ve İş Güvenliği Laboratuvarı
 • Bilgisayar Destekli Maden Tasarımı ve Planlaması Laboratuvarı
 • Kırmataş ve Briketleme Laboratuvarı
 • Mikrotünel Açma, Sondaj ve Zemin Şartlandırma Laboratuvarı
Başlıca Çalışmalar ve Projeler :
 • Hüdaverdi, T., Akyıldız Ö. (2015). “ÖZKA İnşaat A.Ş. Beykoz yağmur suyu tünelinde patlatma kaynaklı yer sarsıntısının incelenmesi” ÖZKA İnşaat A.Ş., İstanbul.
 • Hüdaverdi, T., Fişne, A., Başyiğit, M., Akyıldız, Ö. (2015). “Patlatma tasarımındaki değişimin ve ateşleme sisteminin patlatma kaynaklı yer sarsıntısına etkisinin araştırılması” İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, İstanbul.
 • Fisne, A., Ökten, G., Didari, V., Öztürk, C.A., Özer, S.C., Esen, O. (2013). "Zonguldak Taşkömürü Havzası'nda Kömür Damarlarının Gaz İçerikleri İle Gaz Yayma Karakteristiklerinin Belirlenmesi" Proje No: 113M460 (TÜBİTAK 1001 Projesi-MAG).
 • Hüdaverdi, T., Tunçdemir, H. (2012). “Maden Yapı A.Ş.’ye ait kayaç numunelerinin tek eksenli basınç dayanımlarının ve nokta yük dayanım indeksinin tespiti” Maden Yapı A.Ş., Kocaeli, (Yurtiçi Araştırma Projesi).
 • Ökten, G., Fişne, A., Hüdaverdi T., Özer S. C. (2011). “Soma – Eynez yeraltı kömür madeni havalandırma projesi”, İmbat Madencilik, Manisa, (Yurtiçi Araştırma Projesi).
 • Kuzu, C., Hüdaverdi, T. (2010). “İstanbul çevresi taş ocakları için çevre dostu patlatma tasarımlarının araştırılması”, (İTÜ Araştırma Projesi). 
 • Tunçdemir, H., Hüdaverdi, T., Bayram, O. (2010). “Akçansa Kumtaşının mekanik özelliklerinin belirlenmesi ” Akçansa A.Ş. İstanbul, (Yurtiçi Araştırma Projesi).
 • Ökten, G., Fişne, A., (2006). “Yeraltı  Yapılarında (Metro ve Tüneller) Havalandırma Koşullarının ve Hava Kalitesindeki Değişimlerin Araştırılması”, Proje No: 30705, İTÜ Araştırma Projesi, Maden Fakültesi, İstanbul.
 • Ökten, G., Fişne, A., 2001-2002. “Yeraltı Madenlerinde Radon Gazı Konsantrasyon Seviyelerinin Belirlenmesi ve İşçi Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, Proje No: 1972, İTÜ Araştırma Projesi, Maden Fakültesi, İstanbul.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb. :

 

 • Hüdaverdi, T. (2015). Farklı Regresyon Modelleri ile Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tahmin Edilmesi,Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 30, No:1, s. 141-150.
 • Fisne, A., Esen, O. (2014) “Coal and gas outburst hazard in Zonguldak Coal Basin of Turkey, and association with geological parameters”, Natural Hazards, No. DOI: , ISSN: 1573-0840, Springer Netherlands.
 • Ergin, H., Kılıc, M., Durgut, E., Kayacı, K., Altıntaş, a.,Yıldırım, Y. (2014). “Determination of Dry Grinding Properties of Floor Tile Wastes”, Advances in Science and Technology, 92,pp.121-126.
 • T. Hudaverdi, C. Kuzu, A. Fisne, (2012). Investigation of the Blast Fragmentation Using the Mean Fragment Size and Fragmentation Index, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 56, pp. 136-145.
 • T. Hudaverdi,  P.H.S.W. Kulatilake, C. Kuzu, (2011). Development of a new model for blast fragmentation prediction, Transactions of the Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Vol. 330, pp.  549-557.
 • T. Hudaverdi, P.H.S.W. Kulatilake, C. Kuzu, (2011). Prediction of Blast Fragmentation Using Multivariate Analysis Procedures, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 35, No. 12, pp. 1318-1333.
 • Okten, G., Fisne, A., Hudaverdi T., Onur Ç. (2011). Assessment of Coal and Gas Outburst Hazards in Zonguldak Coal Basin, Turkey. 22th World Mining Congress & Expo, 11 – 16 September, Istanbul, Turkey, pp. 677 – 685.
 • P.H.S.W. Kulatilake, W. Qiong, T. Hudaverdi,  C. Kuzu, (2010). Mean Particle Size Prediction in Rock Blast Fragmentation Using Neural Networks, Engineering Geology, Vol. 114, No. 3-4, pp. 298-311.
 • Kuzu C, Guclu E, (2009). “The problem of human response to blast induced vibrations in tunnel construction and mitigation of vibration effects using cautious blasting in half-face blasting rounds”, Tunnelling and Underground Space Technology, Elsevier, Vol. 24, Issue 1, pp 53-61 
 • Kuzu C, (2008). “The mitigation of vibration effects caused by tunnel blasts in urban areas: a case study in Istanbul”, Environmental Geology International Journal of Geosciences, Springer-Verlag, Vol. 54, Nr.5, pp 1075-1080.
 • Tumaç, D., Bilgin N., Feridunoğlu, C., Ergin, H., (2007). Estimation of rock cuttability from Shore Hardness and Compressive Strength properties, Rock Mech. Rock Engineering, 2007, Vol. 40(5), pp: 477-490.
 • Fisne, A., Okten, G., Hudaverdi, T., Kuzu, C. (2007). Investigation of Noise Exposure Levels For Mechanized Coal Mine Workers in Turkey, 36th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering (INTER-NOISE 2007), 28-31 Aug., Istanbul, pp. 07-517.
 • Fişne, A., Öztürk, C. A., Ökten, G., (2006). “Fire Dam Construction for Underground Openings” 4 th Asian Rock Mechanics Semposium, ISRM, 8 -10 November, Singapore.
 • Fişne, A., Ökten, G. ve Hüdaverdi, T. (2006). Yeraltı Madenciliğinde Ani Gaz ve Kayaç Püskürmesine Eğilimli Zonların Belirlenmesi, 8. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 2-3 Kas., İstanbul, s. 395-403.
 • Kuzu C, Fişne A, (2001). “Application of sublevel caving with high-pressure air blasting into steeply dipping hard coal seam at Zonguldak colliery” Proceeding of the MPES 2001-10th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, New Delhi, 19- 21 November, p. 911-916.
 • Ökten G, Tuncel Z, Kuzu C, (1998). “An investigation of noise pollution in Istanbul Metro tunnel drivages“, Proceedings of the 5th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production-SWEMP-98, Ankara, 18-20 Mai, p. 189-193.
 • Bilgin N, Kuzu C, Eskikaya Ş, Özdemir L, (1997) “Cutting performance of jack hammers and roadheaders in Istanbul Metro drivages“, Proceedings of World Tunnel Congress'97 Tunnels for People (Balkema), Vienna, 12-17 April, p. 455-460. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ