ALT BİRİMLERİ

Kazı Teknolojileri ve Maden Makineleri Laboratuvarı 
Mikrotünel Açma, Sondaj ve Zemin Şartlandırma Laboratuvarı 
Kaya Mekaniği ve Doğaltaş Laboratuvarı 
Numune Kesme ve Hazırlama Atölyesi 
İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Nuh BİLGİN
Tel: 0212 285 6159
E-mail: bilgin@itu.edu.tr

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

1 Prof.Dr. Hanifi Çopur (İTÜ,Maden Müh.Böl.) 212-285-6342 copurh@itu.edu.tr
2 Prof.Dr. Serdar Akyüz (İTÜ, Jeoloji Müh.Böl.) 212-285-6156 akyuz@itu.edu.tr
3 Doç.Dr. Cemal Balcı (İTÜ,Maden Müh.Böl.) 212-285-6138 cemalb@itu.edu.tr
4 Yrd.Doç.Dr. Deniz Tumaç (İTÜ,Maden Müh.B.) 212-285-6313 tumacde@itu.edu.tr
5 Ar.Gör. Emre Avunduk (İTÜ,Maden Müh.Böl.) 212-285-6315 eavunduk@itu.edu.tr
6 Ar.Gör. Mikail Başyiğit (İTÜ Maden Müh.Böl.) 212-285-7364 mbasyigit@itu.edu.tr
7 Prof.Dr. Levent Ozdemir (Colorado School of Mines, USA)   lozdemir1977@aol.com
8 Prof.Dr. Georg Anagnostou (ETH University, İsviçre)   GeorgAnagnostou@igt.baug.ethz.ch
9 Doç.Dr. İbrahim Ocak (İÜ)   iocak@istanbul.edu.tr
10 Dr. Mücahit Namlı (İBB)   munamli@yahoo.com
11 Ar.Gör. Ramazan Çomaklı (Niğde Ü.)   ramazancomakli@hotmail.com
Mecvut Laboratuvar İmkanları
1 Tam Boyutlu Kazı Deney Seti
2 Küçük Boyutlu Kazı Deney Seti
3 Taşınabilir Kazı Deney Seti
4 Nokta Yük Deney Aleti
5 Schmidt Çekici (N tipi)
6 Schmidt Çekici (L tipi)
7 Cerchar Aşındırıcılık Deney Aleti
8 Cerchar Sertlik Deney Aleti
9 Shore Scleroscope Deney Aleti
10 Koni Delici Deney Aleti
11 Akustik Dalga Hızı Deney Cihazı
12 Elek Sarsıntı Cihazı ve Seti
13 Yatay Sondaj Makinesi
14 Kasagrande Deney Aleti
15 Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deney Aleti
16 Konsolidasyon Deney Aleti
17 Hidrometre Deney Seti
18 Özgül Ağırlık Deney Seti
19 SBEL Stiff Pres (500 ton)
20 ELE Pres (300 ton)
21 Üç Eksenli Basınç Yanal Yük Ünitesi (70 MPa)
22 Süreksizliklerin Kesme Dayanımı Deney Aleti
23 Görüntü İşleme (Image Analyser) Seti
24 Karot Alma Makinesi
25 Taş Kesme/Hazırlama Makinesi
26 Karot Ucu Düzeltme Makinesi
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
1 "Bazı Kayaçların Kesilebilirlik Özelliklerinin Araştırılarak Mekanize Kazı Makinelerinin Seçiminde Kullanılmak Üzere Taşınabilir Doğrusal Kaya Kesme Cihazının Geliştirilmesi". Tübitak Proje No: MAG 112M859. (Başlangıç Tarihi: Ocak 2013 - Bitiş Tarihi: Devam Ediyor)
2 "Doğal Taşların Dokusal Özelliklerinin Kesilebilirliğe ve Kırılganlığa Etkisinin Araştırılması". Tübitak Proje No: MAG 112M860. (Başlangıç Tarihi: Ocak 2013 - Bitiş Tarihi: Devam Ediyor)
3 “Tam Cepheli Tünel Açma Makineleri (TBM) Performans Tahmini ve Optimizasyonu”. TÜBİTAK Proje No: 106M298. İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, (Başlangıç Tarihi: Eylül 2006 – Bitiş Tarihi: Mayıs 2009)
4 “Doğal Taş Madenciliğinde Kullanılan Zincirli Kesme Makinelerinin Kazı Performanslarının Optimizasyonu”. TÜBİTAK Proje No: 105M017. İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, (Başlangıç Tarihi: Eylül 2005 – Bitiş Tarihi: Mayıs 2008)
5 “Taş Ocaklarında Verimliliği Arttırmak İçin Çevreye Uyumlu Yeni Kazı Teknolojilerinin Geliştirilmesi”. DPT Proje No: 90175, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, (Başlangıç Tarihi: Ocak 2005 – Bitiş Tarihi: 2006)
6 “Kaya Kazı Makinelerinin Optimum Seçiminde Kullanılmak Üzere Taşınabilir Bir Test Cihazının Geliştirilmesi”. TÜBİTAK Proje No: MİSAG-274 (104M013). İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, (Başlangıç Tarihi: Ekim 2004 – Bitiş Tarihi: Temmuz 2006)
7 “Kayaçların Kırılganlığını Etkileyen Parametrelerin Kazı Mekaniği Bakımından İncelenmesi”. TÜBİTAK Proje No: İNTAG-721. İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, (Başlangıç Tarihi: Kasım 2000- Bitiş Tarihi: Aralık 2003)
8 “Türkiye Yer altı Metal Madenlerinde Üretimi ve Verimliliği Arttırmak İçin Kollu Galeri Açma Makinelerinin Kullanılabilirliğinin Etüdü”. DPT Proje No: 141. İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, (Başlangıç Tarihi: 2000- Bitiş Tarihi: 2002)
9 2013 (Ocak). Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Projesi Kapsamında Kullanılan TBM’lerin Performans Analizi ve Risklerin Belirlenmesi”. Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.’ye Sunulan Rapor, İTÜ Döner Sermaye Projesi.
10 2011 (Temmuz). “Physical and Mechanical Properties and Cuttability Characteristics of Subsea Core Samples”. Report submitted to Nautilus Minerals Inc. (Milton, Queensland, Australia), İTÜ Döner Sermaye Projesi.
11 2011 (Ocak). “İMBAT A.Ş.’nin İşletmekte Olduğu TKİ Kurumunun Uhdesinde Bulunan İR – 75153 Nolu Sahada Kalın Damarların Mekanizasyonu ve VELENJE Madeni’ndeki Önden Göçertmeli Sistemin Uygunluğunun Ön Etüdü”. İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye Sunulan Rapor, İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Projesi.
12 2011 (Ocak). “Cuttability and Drillability Studies for Predicting Performance of Mechanical Miners in Hyperbaric Conditions of Deep Sea Mining”. Report submitted to Nautilus Minerals Inc. (Milton, Queensland, Australia), İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Projesi.
13 2010 (Ağustos). “Cuttability and Physical and Mechanical Properties of the Core Samples from Boreholes of Eurasia Tunnel Construction Project”. Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Anonim Ortaklığı (Euroasia Tunnel JV)’ye Sunulan Rapor, İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Projesi.
14 2010 (Mart). “Cuttability Characteristics of Barite and Andesite in Yenice Barite Mine for Predicting Performance and Selection of a Surface Miner”. Metal Maden A.Ş.’ye Sunulan Rapor, İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Projesi.
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

1 Taşınabilir Kazı Deney Seti
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler

1 Taşınabilir Kazı Deney Seti
2 Çeşitli Kazı Makinelerinin Performans Tahmin Modelleri
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
1 Bilgin, N., Copur, H., Balci, C., 2012. “Effect of replacing disc cutters with chisel tools on performance of a TBM in difficult ground conditions”. Tunnelling and Underground Space Technology, 27:1:41-51.
2 Bilgin, N., Algan, M., 2012. “The performance of a TBM in a squeezing ground at Uluabat, Turkey ”. Tunnelling and Underground Space Tech, 32:58-65
3 Copur, H., Balci, C., Tumac, D., Bilgin, N., 2011. “Field and laboratory studies on natural stones leading to empirical performance prediction of chain saw machines”. Int J Rock Mech & Min Sci, 48:2:269-282.
4 Copur, H., Cinar, M., Okten, G., Bilgin, N., 2012. “A case study on the methane explosion in the excavation chamber of an EPB-TBM and lessons learnt including some recent accidents”. Tunnelling and Underground Space Technology, 27:1:159-167.
5 Balci, C., Tumac, D.,  2012. "Investigation into the effects of different rocks on rock cuttability by a V-type disc cutter."
Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 30, July 2012, Pages 183-193.
6 Balci, C., 2009. Correlation of rock cutting tests with field performance of a TBM in a highly fractured rock formation: A case study in Kozyatagi-Kadikoy metro tunnel, Turkey." Tunnelling and Underground Space Technology, 24:4:423-435.
7 Copur, H., Ozdemir, L., Rostami, J., 1998. “Roadheader applications in mining and tunneling”. Mining Engineering, 50:3:38-42.
8 Ocak, I., Bilgin, N., 2012. "Comparative studies on the performance of a roadheader, impact hammer and drilling and blasting method in the excavation of metro station tunnels in Istanbul." Tunnelling and Underground Space Technology, 25:2:181-187
9 Ercelebi, S.G., Copur, H., Ocak, I., 2011. “Surface settlement predictions for Istanbul Metro Tunnels excavated by EPB-TBM”. Environmental Earth Sciences, 62:2:357-365.
10 Namli, M., Cakmak, O., Pakis, I.H., Tuysuz, L., Talu, D., Dumlu, M., Balci, C., Copur, H., Bilgin, N., 2013. “A methodology of using past experiences in the performance prediction of a TBM in a complex geology and risk analysis.” The 39th ITA-AITES General Assembly and World Tunnel Congress, Switzerland, Geneve, Accepted Paper
11 Bilgin, N., Balci, C., Copur, H., Namlı, M., 2013. “Future tunnelling projects in Istanbul and some considerations for using mechanized tunnelling based on previous experiences”. The 39th ITA-AITES General Assembly and World Tunnel Congress, Switzerland, Geneve, Accepted Paper
12 Copur, H., Aksu, F., Levent, K.Y., Cinar, M., 2013. “Studies by a mobile laboratory on soil conditioning for EPB tunneling.” The 39th ITA-AITES General Assembly and World Tunnel Congress, Switzerland, Geneve, Accepted Paper
13 Tumac, D., Avunduk, E., Copur, H., Balci, C., Bilgin, N., 2013. “Estimation of the performance of chain saw machines from shore hardness and the other mechanical properties.” Sinerock 2013, China, Accepted Paper
14 Avunduk, E., Tumac, D., Copur, H., Balci, C., Bilgin, N., 2013. “Experimental comparison of single and double scroll cutting patterns by using chisel cutting tools of chain saw machines.” Sinerock 2013, China, Accepted Paper
15 Bilgin, N., Demircin, M.A., Copur, H., Balci, C., Tuncdemir, H., Akcin, N., 2006. “Dominant rock properties affecting the performance of conical cutters and the comparison of some experimental and theoretical results”. Int J Rock Mech & Min Sci, 43:1:139–156.
16 Copur, H., 2010. “Linear stone cutting tests with chisel tools for identification of cutting principles and predicting performance of chain saw machines”. Int J Rock Mech & Min Sci, 47:1:104-120.
17 Bilgin, N., Dincer, T., Copur, H., Erdogan, M., 2004. “Some geological and geotechnical factors affecting the performance of a roadheader in an inclined tunnel”. Tunnelling and Underground Space Technology, Nov, 19:6:629-636.
18 Balci, C., Demircin, M.A., Copur, H., Tuncdemir, H., 2004. “Estimation of optimum specific energy based on rock properties for assessment of roadheader performance”. Journal of South African Institute of Mining and Metallurgy, Dec., 104:11:633-642.
19 Copur, H., Bilgin, N., Tuncdemir, H., Balci, C., 2003. “A set of indices based on indentation tests for assessment of rock cutting performance and rock properties”. Journal of South African Institute of Mining and Metallurgy, Nov., 103:9:589-600.
20 Bilgin, N., Dincer, T., Copur, H., 2002. “The performance prediction of impact hammers from Schmidt hammer rebound values in Istanbul metro tunnel drivages”. Tunnelling and Underground Space Technology, 17:3:237-247.
21 Çopur, H., Tunçdemir, H., Bilgin, N., Dinçer, T., 2001. “Specific energy as a criterion for the use of rapid excavation systems in Turkish mines”. The Institution of Mining and Metallurgy, Transactions Section-A Mining Technology, Sept.-Dec., Vol. 110, pp. A149-157.
22 Tumac, D., Balci, C., Bilgin, N., Copur, H., 2012. “Comparison of cutting forces for V-type disc cutter and performance prediction of TBM using portable linear rock cutting machine (PLCM)” The 7th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS7, ISRM Regional Symposium), 15-19 October, Seoul, South Korea, Eds: K.C. Han, C. Park, J.D. Kim, S. Jeon, J.J. Song, pp. 1156-1165.
23 Bilgin, N., Balci, C., Copur, H., 2012. “Rock mechanics aspects related to cutting efficiency of mechanical excavators in complex geology, 25 years of experience in Istanbul”. European Rock Mechanics Symposium (EUROCK 2012, ISRM International Symposium), 28-30 May, Stockholm-Sweden.
24 Avunduk, E., Copur, H., Bilgin, N., Balci, C., Tumac, D., 2012. “Effect of geotechnical properties on TBM performance”. European Rock Mechanics Symposium (EUROCK 2012, ISRM International Symposium), 28-30 May, Stockholm-Sweden, 9 pages.
25 Balci, C., Copur, H., Ergunalp, D., Tumac, D., Bilgin, N., 2011. “Use of laboratory full scale cutting tests for the selection of surface continuous miners: a case study, Yenice- Barite Mine in Turkey”. The 22nd World Mining Congress and Expo, Sept. 11-16, Istanbul, Vol.2, pp. 191-196.
26 Bilgin, N., Copur, H., Balci, C., Tumac, D., Avunduk, E., 2011. “Experience gained on mechanized tunnelling in Istanbul and some recommendations for mining industry”. The 22nd World Mining Congress and Expo, ISBN: 978-605-01-0146-1, September 11-16, Istanbul, Vol.2, pp. 155-159.
27 Copur, H., Balci, C., Bilgin, N., Tumac, D., Avunduk, E., Saracoglu, M.A., Serter, A., 2011. “A deterministic model for predicting and optimizing performance of chain saw machines”. The 22nd World Mining Congress and Expo, Sept. 11-16, Istanbul, Vol.2, pp. 175-181.
28 Bilgin, N., Balci, C., Tumac, D., Feridunoglu, C., Copur, H., 2010. “Development of a portable rock cutting rig for rock cuttability determination”. Proc. European Rock Mechanics Symposium (EUROCK 2010), June 15-18, Lausanne-Switzerland, CRC Pres / Balkema, Taylor and Francis Group, pp. 405-408.
29 Balci, C., Bilgin, N., Copur, H., Tumac, D., 2010. “The selection and design of mechanical excavators and some recent projects from Turkey”. Proc. European Rock Mechanics Symposium (EUROCK 2010), June 15-18, Lausanne-Switzerland, CRC Pres / Balkema, Taylor and Francis Group, pp. 409-412.
30 Bilgin, N., Copur, H., Balci, C., Tumac, D., Akgul, M., Yuksel, A., 2008. “The selection of a TBM using full scale laboratory tests and comparison of measured and predicted performance values in Istanbul Kozyatagi-Kadikoy metro tunnels”. Proc. the 34th ITA-AITES General Assembly and World Tunnel Congress, Sept. 22-24, Agra, India, pp. 1509-1517
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ