ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr.Orhan AKYILMAZ
212 2853823 akyilma2@itu.edu.tr
Doç.Dr. Hakan TUNÇDEMİR
212 2856339
tdemir@itu.edu.tr
Doç.Dr. Ümit ÖZER  212 4737070 / 17815  uozer@istanbul.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Y.Doç.Dr. Özgün AKÇAY (ÇOMÜ) 286 218 00 18 / 2201 akcay@comu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. R. Cüneyt Erenoğlu (ÇOMÜ) 286 218 00 18 / 2121 ceren@comu.edu.tr
Erim Güçlü (Araş.Gör., Dr Öğr.) (İTÜ) 212 285 6361 guclueri@itu.edu.tr
Zeynep Sertabipoğlu (Dr. Öğr.) (İÜ) 212 473 70 00 / 17871
zeysert@istanbul.edu.tr
Serhat YILMAZTÜRK (YL Öğr.) (İTÜ) 212 285 3823 syilmazturk@itu.edu.tr

Mecvut Laboratuvar İmkanları
Mekanik özellik testleri
Fiziksel Özellik testleri
Bilgisayar laboratuvarı (micromine, gs+ vb yazılımlar)
Yüksek prezisyonlu,  nivelman, teodolit vb. aletler   
Total station 10 adet (Geomatik)
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Açık Ocak Maden İşletmelerindeki Şev Hareketlerinin InSAR ve GPS Teknikleriyle İzlenerek aşırı yer değiştirmelerin önceden belirlenmesi
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
H.Tunçdemir, Ö.Akçay, O.Akyılmaz, E.Güçlü, S.Yılmaztürk, M. Motagh. "A Methodology for Deformation Control with InSAR: Orhaneli Open Pit Mine Case Study" Turkish International Mining Congress 16-19 Nisan 2013 
Ö.Akçay, O.Akyılmaz, H.Tunçdemir, E.Güçlü, S.Yılmaztürk, M. Motagh.Monitoring and evaluation of the continuous surface changes on Orhaneli open-pit mine. 5th TerraSAR-X / 4th TanDEM-X Science Team Meeting
German Aerospace Center (DLR).10-14 June 2013 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ