ARAŞTIRMACILAR


Ad / Soyad:                                         Tel:                                           e-mail:
Koordinatör:
Doç.Dr. Mustafa KUMRAL           0532 7755485                         kumral@itu.edu.tr

Prof.Dr. Sezai KIRIKOĞLU                                                              sezai@itu.edu.tr
Doç.Dr. Murat BUDAKOĞLU                                                         budak@itu.edu.tr
Doç.Dr. Emin ÇİFTÇİ                                                                       eciftci@itu.edu.tr
Doç.Dr. Hakan ÇOBAN                                                                  coban@mmf.sdu.edu.tr
Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ                                                            nurullah@istanbul.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Demet KIRAN YILDIRIM                                            kirand@itu.edu.tr
Yük.Müh. Muhittin KARAMAN                                                      mkaraman@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Şenel ÖZDAMAR                                                       ozdamarse@itu.edu.tr
Arş.Gör. Zeynep DÖNER                                                               donerz@itu.edu.tr
Arş.Gör. Amr Abdelnessar KHALİL                                              abdelnasser82@gmail.com 
Arş.Gör. Hüseyin KOCATÜRK                                                       kocaturkhu@itu.edu.tr 
Arş.Gör. Ali Tuğcan ÜNLÜER                                                        unluera@itu.edu.tr
Jeo.Müh. Mustafa KAYA                                                                mustafakaya.jeo@gmail.com
Kimya Müh. Beril TANÇ                                                                 tancb@itu.edu.tr
 
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Proje No Proje Adı Proje Tipi Birim Yürütücü Başlama Tarihi Bitişi Tarihi
1 Türkiye Yapıtaşı Malzemeleri Potansiyeli, Üretimi ve Pazarlamasının Araştırılması  Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı Projeleri MADEN FAKÜLTESİ MUSTAFA KUMRAL Y.Doç.Dr. 26.03.2004 26.03.2005
2 Muş Bölgesi Barit Yataklarının Oluşum Koşullarının ve Endüstriyel Niteliklerinin Araştırılması Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projeleri MADEN FAKÜLTESİ MUSTAFA KUMRAL Y.Doç.Dr. 23.11.2004 23.11.2006
3 Muş Bölgesi Barit Yataklarının Oluşum Koşullarının ve Endüstriyel Niteliklerinin Araştırılması Aşama-2 Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projeleri MADEN FAKÜLTESİ MUSTAFA KUMRAL Y.Doç.Dr. 09.05.2005 09.05.2006
5 Burdur Yeşilova ve Tefenni Kromitlerinin Platın Grubu Elementelirin ve Ağır Metal İçeriklerinin Arıştırılması Yüksek Lisans Tezlerini Destekleme Programı Projeleri FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MUSTAFA KUMRAL Y.Doç.Dr. 07.05.2007 07.12.2007
8 Kalkım(Yenice-Çanakkale)Yöresi Sülfür Cevherleşmelerine Bağlı Ekonomik İz Elementlerin Araştırılması Yüksek Lisans Tezlerini Destekleme Programı Projeleri FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MUSTAFA KUMRAL Y.Doç.Dr. 08.04.2009 31.12.2010
9 Geological and Geochemical Characteristics of Küre Kastamonu Copper Deposits,Turkey Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı Projeleri MADEN FAKÜLTESİ MUSTAFA KUMRAL Y.Doç.Dr. 20.04.2011 31.12.2011
10 Balıkesir Dursunbey Bölgesindeki Fe-Skarn oluşumlarının Kökeninin Araştırılması Yüksek Lisans Tezlerini Destekleme Programı Projeleri FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MUSTAFA KUMRAL Y.Doç.Dr. 10.05.2011 10.05.2013
11 Batı Anadolu ( ÜçKöprü-Muğla, Yeşilova-Burdur, ve Beyağaç-Denizli) Kromitlerinin Platin Grubu Elementlerinin ve Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri MADEN FAKÜLTESİ MUSTAFA KUMRAL Y.Doç.Dr. 09.08.2011 09.08.2013
12 Mineroloji - Maden Yatakları Araştırma Merkezi  DPT  Projeleri MADEN FAKÜLTESİ MUSTAFA KUMRAL Y.Doç.Dr. 01.01.2009 31.12.2010
13 Göl Kıyısı Güncel Mikrobial Matris Alanlarının ve Göl Jeokimyasal Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri MADEN FAKÜLTESİ MURAT BUDAKOĞLU Doç.Dr 05.01.2011 05.01.2014
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

1) Tübitak projeleri kapsamında çalışılan ve çalışılmakta olan Çorum Kargı bölgesi ekeonomiye kazandırılmaktadır.  

2) İTÜ-JAL bünyesinde araştırılması yapılmış olan Bitlis bölgesi Fe ve Au oluşumları üretim aşamasına gelmiştir.

3) Bilimsel araştırma projesi kapsamında çalışılacak olan Balıkesir Havran-Hallılar Cu-Au oluşumu ve Nahcivan Porfiri Cu-Mo-Au oluşumları dünya literarürüne ve ekonomiye kazandırılacaktır.

4) Kütahya Dağardı yöresinde halen daha işletilmekte olan Gömülü Antimon Oluşumları İTÜ JAL Ekibi tarafından tespit edilmiştir.

5) Dünya piyasasındaki hızla yükselen ekonomik değeri ve doğada az bulunması nedeniyle çok büyük önem arz eden Nadir Toprak Elementlerinin Ülke Ekonomisine kazandırılmasına yönelik nitelikli araştırma projeleri ilk kez çalışma grubunun üyeleri tarafından önerilerek, ülke sınırları içerisinde ekonomik tenör değerlerine ulaşabilmiş bir çok saha ekip üyeleri tarafından raporlanmıştır. 

Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
- İTÜ-JAL ( jeokimya araştırmaları laboratuvarı) bünyesinde LA- ICP-MS yöntemi ile  prop analizi yöntemi geliştirilmekte olup ülkemizde az oranda bulunan mikroprop çalışmalarına alternatif olarak çalışılması planlanmaktadır. Ayrıca  Bu yöntem ile dünyada kullanılan ancak ülkemizde olmayan zirkon mineralinden U-Pb izotop çalışmaları konusunda girişimler başlamıştır.

- Maden Arama faaliyetleri sırasında Uzaktan Algılama Tekniklerini ve Yüksek Saha Teknolojilerini kullanabilecek ekip üyelerinden oluşan çalışma grubu, Dağardı yöresinde yürütülen toprak jeokimyası çalışmaları gibi farklı bir çok araştırma sırasında prospeksiyon süreçlerine yenilik ve kalite kazandırabilecek yeni yöntem ve prosedürün ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır.  
Yayınlar, Patentler vb.

1. Numan ELMAS, Mustafa KUMRAL, Fikret Suner,Suat Taşdelen, 2012, Stratiform Barite deposits hosted in Metamorphic assemblages of Dinek and surrounding regions, Isparta Turkey, Journal of Asian Earth Sciences, 48, 150-159, Elsevier.

2. D.Kiran Yildirim, A.Kilinc, F.Suner, M.Kumral, G.K.Ustunisik and M.Budakoğlu; Origin of Galena and Sphalerite mineralization in the Koru Volcanics, Biga Peninsula, Turkey: insight from MELTS modeling and SUPCRT calculations; International Geology Review First,2012, 1-12

3. Ahmet Şaşmaz, Bayram Türkyılmaz, Nevin Öztürk, Fuat Yavuz, Mustafa Kumral; 2013, Geology and Geochemistry of Middle Eocese Maden complex ferromanganese deposits from the Elazığ-Malatyaregion, eastern Turkey, Ore Geology Reviews 01061; no of pages 21

4.  Fuat Yavuz, Necati Karakaya, Demet K. Yıldırım, Muazzez Ç. Karakaya, Mustafa Kumral; 2014, A Windows program for calculation and classification of tourmaline-supergroup, Computers&Geosciencespg63,70-87

Prooceedings:

 1. B.Karabel, M.Kumral, E.Cifci, S.Uzascı, M.Karaman, M.Budakoğlu; Geochemistry and Ore Microscopy of Manganese Mineralization from Kütahya, Northwest Turkey; Society of Economic Geologists 2010 Conference Keystone Resort, Colorado, Septemder 30- October 9, 2010
 2. M.Kumral, D.Kiran Yildirim, Cuneyt Tigli; Geological and Geochemical Investigation of REEElements of  Kizicaoren-Eskisehir, Northwest Turkey; ; Society of Economic Geologists 2010 Conference Keystone Resort, Colorado, Septemder 30- October 9, 2010
 3. S.Tasdelen, M.Budakoğlu, M.Kumral, M.Karaman, B.Karabel; Dissolved Sulfate Budget of aHypersaline Lake: Acıgöl, Southwest Anatolia, Turkey;Society of Economic Geologists 2010 Conference Keystone Resort, Colorado, Septemder 30- October 9, 2010

Abstract:

 1. Budakoglu, M., Karaman, M., Avcı Uca, D., Kumral, M., Karabel, B., 2011, Spatial and Temporal Analysis of Salt Ponds Using ASTER Images: Lake Acıgöl (Denizli), Southwest Anatolia, Turkey, The 47th Forum on the Geology of Industrial Minerals, May 15-17, 2011, Champaign, Illinois, USA.
 2. Kumral, M., Budakoglu, M., Karaman, M., Karabel, S.B., Yıldırım Kıran, D., Ciftci, E., 2011, Geological and Geochemical Characteristics of Küre Kastamonu Copper Deposits, The 47th Forum on the Geology of Industrial Minerals, May 15-17, 2011, Champaign, Illinois, USA.
 3. Kumral, M., Budakoglu, M., Karaman, M., Karabel, S.B., Maral Temel, D., Uzasci, S.,  Ciftci, E., 2011, Geochemical Investigation and Economic Properties of Chromite Occurences aroundKöyceğiz Lake, Muğla, Southwest Turkey, The 47th Forum on the Geology of Industrial Minerals, May 15-17, 2011, Champaign, Illinois, USA.
 4. M. Irfan Yesilnacar, T.Rastgeldi Doğan, M.Kumral; The Effect Of High Fluoride in Groundwater on Human Health: Iniat Findings and Recommedations a Case Study From Sanliurfa,Turkey; ISEB 20,27th-30th September 2011,Istanbul,Turkey
 5. M.Karaman, M.Budakoğlu, Z.Damla Uca Avcı, M.kumral, S.Burak Karabel, A.Bülbül, S.Tasdelen;Investigation of Anoxic Lake Water Areas by Using ASTER Thermal Imagert; Lake Acigol; ISEB20, 27th-30th September 2011,Istanbul,Turkey
 6. M.Budakoğlu, M.Karaman, M.Kumral, A.Tunga Akarsubaşı, A.Bülbül, H.Kurt, M.Kumru, S.BurakKarabel; Recent Sulfur Cycle of Lake Acıgöl (Denizli) Basin, SW Turkey; ISEB 20, 27th-30thSeptember 2011,Istanbul,Turkey
 7. M.Budakoğlu, M.Karaman, S.Burak Karabel, S.Uzascı, A.Bülbül, S.Tasdelen, M.Kumral; Redox Sensitive and Trace Element Geochemistry of Spring and Water Column Samples from aHypersaline Lake: Lake  Acigol, Turkey; ISEB 20, 27th-30th September 2011,Istanbul,Turkey
 8. Alev Kan Bostanci, Demet Kiran Yildirim, Muhittin Karaman, Anıl Sena Sert, Murat Budakoğlu; Mineralogical, Petrographical and geochemical investigation of Tefenni-Burdur chromiteoccurences; Goldschmidt, 25-30 August 2013, Florence,Italy
 9. Mustafa Kumral, Murat Budakoğlu; Organic genesis of the sulphur occurences and their relationship with black shales in the Isparta Region,SW, Turkey; Goldschmidt, 25-30 August 2013, Florence,Italy

10. Demet Kiran Yildirim, Serena Uzasçi Sultanay, Salih Burak Karabel, Alev Kan Bostanci, MustafaKumral; Geochemical and petrographical investigation of chromite occurences in Burdur-Salda,Turkey;Goldschmidt, 25-30 August 2013, Florence,Italy

11. Salih Burak Karabel, Lokman Gumus, Demet Kiran Yildirim, Serena Uzasçi Sultanay, MuratBudakoğlu,Mustafa Kumral; The platinum group and precious metals contents of Mugla-Ortaca AreaChromites; Goldschmidt, 25-30 August 2013, Florence,Italy

12. Serena Uzasçi Sultanay, Salih Burak Karabel, Demet Kiran Yildirim, Murat Budakoğlu, MuhittinKaraman, Mustafa Kumral;Production of the Sodium Sulphate from Acigöl by Solution Mining Method,Denizli, Turkey; Goldschmidt, 25-30 August 2013, Florence,Italy

 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ