ALT BİRİMLERİ

YÜRÜTÜCÜ

Prof.Dr. Emin Demirbağ
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
demirbag@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Hülya Kurt (ITU)
Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar (İTÜ)
Doç.Dr. Turgay İşseven (İTÜ)
Araş. Gör. Kemal Mert Önal (İTÜ)
Araş.Gör. Nigar Gözde Okut (İTÜ)
Ali Cankurtaranlar (Doktora Öğr.)
Utku Harmankaya (Doktora Öğr.)
Olcay Symons (Y.Lisans Öğr.)

Mecvut Laboratuvar İmkanları
ECHOS Sismik Veri İşlem Paketi
Geodepth Migrasyon ve Hız Modelleme Veri İşlem Paketi
Schlumberger Petrel Jeofizik Sismik Veri İşlem Modülü
DISCO/FOCUS v.5.0 Sismik Veri İşlem Paketi
Kingdom Suite Sismik Veri Yorumlama Paketi
Intel tabanlı Linux İşletim Sistemli HP Z800 Workstation
DAT teyp okuyucular
Renkli tarayıcı
Termal yazıcı
Renkli ve siyah/beyaz lazer yazıclar
A0 boyutlu çizici
Linux ve Windows işletim sistemli bilgisayarlar
SIG-SA Kuvvetli Hareket Sismografı
GEOTECH DL-24 Mikrotremor
100 kg ağırlıklı serbest düşmeli sismik kaynak
Hewlett Packard SMP Server DL580G5
Hewlett Packard SMP Server DL580G7
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1. Tan, O., (Proje Yürütücüsü), Demirbağ, E., (Danışman), TUBİTAK-MAM Yerbilimleri Enstitusu personeli (arastirmaci), 2012. Sinop Nükleer Güç Santrali için Yer Değerlendirme Parametrelemeye Yönelik Araştırmalar, TÜBİTAK-MAM’ın EÜAŞ adına yapılan Proje.

2. Gülen, L., Saatçılar, R., Demirbağ, E., Çağatay, N., İmren, C., V., D., (2010). Sapanca gölünün ayrıntılı batimetrisi, genç çökel istifi, aktif yapısal unsurları vasıtasıyla yakın bölgesinin sismojenik davranışının incelenmesi, TUJJB Projesi (Araştırmacı).

3. Okay, S., Çifçi, G., Özel, E., Dondurur, D., Kurt, H., Sorlien, C., Steckler, M., Cormier, M.H., Seeber, L., 2012. "Ortak Araştırma: Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu Transform Fay sistemi - Çok kollu transform fayının Kuvaterner sonrası evriminin incelenmesi"/"Collaborative Research: The North Anatolian Fault system in the Marmara Sea, Turkey -  Insights from the Quaternary evolution of a multi-stranded transform", TÜBİTAK-NSF (National Science Foundation) of USA Uluslararası İkili işbirliği projesi (Proje No:112Y026). (Proje yürütücüsü: Seda Okay, Dokuz Eylül Üniversitesi).

4. Kurt, H., Sismik Yansıma Genliğinin Açı ile Değişimi (AVO) Modellemesi ile Yeriçi Elastik Sabitlerinin Kestirilmesi,  İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi, Volkan Karagöl, Hülya Kurt (proje yürütücüsü)(2011)

5. Kaşlılar, A., Yüzeye Yakın Saçıcıların Saçılmış Yüzey Dalgaları Kullanılarak Ters Saçılma ve Sismik İnterferometri Yöntemleri ile Belirlenmesi, TUBITAK 1001 Araştırma Projesi 110Y250,  İstanbul Teknik Üniversitesi (Serdar Demirel, Utku Harmankaya, Ayşe Kaşlılar)  Delft University of Technology (Kees Wapenaar, Deyan Draganov, Jan Thorbecke), Boise State University Physical Acoustics Lab. (Kasper Van Wijk), (2011-2013).                                

6. Kaşlılar, A., Saçılmış Yüzey Dalgaları ile Yüzeye Yakın Saçıcıların Belirlenmesi, İTÜ Lisansüstü  Tezlerini Destekleme Programı Projesi, S. Demirel, A. Kaşlılar, (2012).                

7. Kaşlılar, A., Sismik İnterferometri ile Saçıcı Konumunun Belirlenmesi, İTÜ Lisansüstü  Tezlerini Destekleme Programı Projesi, U. Harmankaya, A. Kaşlılar, (2012).
 

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Demirbağ, E., v.d., 2012, ASELSAN Kursu: ASELSAN Personeli için Temel Deniz Jeofiziği ve Jeolojisi Kursu, İTÜ-SEM.

Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

1. Saatçılar, R., İnan, S., Cankurtaranlar, A., Duygun, F., Demirbağ, E., Ergintav, S., Yılmaz, M., Toygar, A.R., Kösebalaban, A., Yalçın, M.N., (2014), An environmentally-friendly integrated seismic imaging for coal exploration in the Miocene Soma Basin, Western Turkey, Int. J. Oil, Gas and Coal Technology, Vol. 7, No. 4

2. Cukur, D., Krastel, S., Demirel-Schlüter, F., Demirbağ, E., İmren, C.,  Niessen, F., Toker, M. and PaleoVan-Working Group, (2012), Sedimentary evolution of Lake Van (Eastern Turkey) reconstructed from high-resolution seismic investigations, Int J Earth Sci (Geol Rundsch), DOI 10.1007/s00531-012-0816-x.

3. Forte, E., Sugan, M., Del Ben, A., Pipan, M., Gasperini, L., Kurt, H., 2014. Multidisciplinary analyses to understand the tectonic activity and the evolution of the North Anatolian Fault in the Hersek Peninsula (Izmit Gulf, Turkey). BGTA, 55, n.3, 589-616, DOI 10.4430/bgta0122.

4. Kurt, H., Sorlien, C.C., Seeber, L., Steckler, M.S., Shillington, D.J., Cifci, G., Cormier, M.-H., Dessa, J.-X., Atgin, O, Dondurur, D., Demirbag, E., Okay, S.,  Imren, C., Gurcay, S., Carton, H., 2013. Steady late quaternary slip rate on the Cinarcik section of the North Anatolian fault near Istanbul, Turkey. Geophysical Research Letters, 40, 4555-4559, doi:10.1002/grl.50882.

5. Sorlien, C.C., Akhun, S.D., Seeber, L., Steckler, M., Shillington, D., Kurt, H., Çifçi, G., Poyraz, D., Gürçay, S., Dondurur, D., İmren, C., Perinçek, E., Okay, S., Küçük, H.M., Diebold, J., 2012. Uniform basin growth over the last 500 ka, North Anatolian Fault, Marmara Sea, Turkey. Tectonophysics, 518-521, 1-16.

6. Shillington, D.J., Seeber, L., Sorlien, C.C., Steckler, M.S., Kurt, H., Dondurur, D., Çifçi, G., İmren, C., Cormier, M.-H., McHugh, C.M.G., Gürçay, S., Poyraz, D.T., Okay, S., Atgın, O., Diebold, J.B., 2012. Evidence for widespread creep on the flanks of the Sea of Marmara transform basin from marine geophysical data. Geology, 40, 439-442.

7. Kaslilar, A., Harmankaya, U, Wapenaar K. and  Draganov, D., Estimating the Location of a Tunnel Using Correlation and Inversion of Rayleigh-wave Scattering, Geophysical Research Letters,  (2013), 40, 6084-6088

8. Harmankaya, U., Kaslilar, A., Thorbecke, J., Wapenaar K., Draganov, D., Locating near-surface scatterers using non-physical scattered waves resulting from seismic interferometry, Journal of Applied Geophysics (2013), 91, 66-81

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ