ALT BİRİMLERİ

1. Sondaj akışkanları laboratuvarı
2. Kayaç özellikleri laboratuvarı
3. Kuyu çimentolama laboratuarı
4. Sondaj ve kuyu tamamlama teknolojileri
5. Jeotermal kuyularda üretim arttırma, çatlatma ve asitleme
6. Jeotermal kuyularda koruma borusu tasarımı
7. Jeotermal kuyularda çimentolama
8. Sondaj ve kuyu tamamlama uygulamalarında hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanımı

YÜRÜTÜCÜLER

Yard. Doç. Dr. Gürşat Altun (İTÜ)
Tel: 0212 285 6265
e-posta: galtun@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

1. Yrd. Doç. Dr. M. Hakan Özyurtkan   (İTÜ)         ozyurtkan@itu.edu.tr
2. Prof. Dr. Niyazi Aksoy  (DEU)                          niyazi.aksoy@deu.edu.tr
3. Doç. Dr. Umran Serpen (NTU Danışmanlık)       umran.serpen@gmail.com
4. Y. Müh. Hüseyin Çiloğlu (Halliburton)                hciloglu@tpao.gov.tr
5. Ar. Gör. Ali Ettehadi Osgouei (İTÜ)                   ettehadi@itu.edu.tr
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Rheometre /Baroid
Lubricity tester / Fann
Differential sticking tester / Fann
Yüksek Sıcaklık Rheometresi / Fann
Viskometre / Fann
Yüksek Sıcaklık Yüksek Basınç Filtrasyon Presi /Fann
API Filtrasyon Presi/Baroid
Retort Analizörü
Çamur karıştırıcısı / Fann, Baroid
Gözenek Tıkama Cihazı / Fann
Elek sarsma Cihazı ( yaş ve kuru elek analizi)
Çamur Terazisi /Fann, Baroid
Basınçlı Çamur Terazisi /Fann, Baroid
Atmosferik konsistometre /Fann
Karotiyer
Sıvı Geçirgenlik Ölçme Donanımı
Gaz Geçirgenlik Ölçme Donanımı
Kum Tüpü
pH Metre
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
1. Yüksek sıcaklık reometresi ile sepiyolit çamurlarının reolojik ve kesinti taşıma özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK Projesi - 113M601, Ekim 2013-halen.
2. Sepiyolit Bazlı Sondaj Çamuru filtrasyon özelliklerinin Gözenek Tıkama Donanımı (PPA) kullanılarak belirlenmesi, İTÜ BAP Projesi - 36633, 2012-2013.
3. Petrol, Gaz ve Jeotermal Kuyularda Koruma Borusu Harcı Özelliklerinin ve Geçirgenliğinin Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Basınç Koşullarında Kontrol Edilmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2010.
4. ARI Katkılı  A ve G Sınıf Çimentoların Basınç Dayanımı ve Geçirgenlik Özelliklerinin Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Basınç Koşullarında Belirlenmesi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Saha Kullanımına Sunulması, Döner Sermaye Projesi -861: (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), 2008-2012.
5. Sepiyolit Bazlı Çamurların Reoloji ve Su Kaybı Özelliklerinin Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Basınç Koşullarında Belirlenmesi, Döner Sermaye Projesi-862:  (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), 2008-2012.
6. Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik İnşaatından Alınan Plastik Beton Karışımı Örneklerinin Geçirgenliklerinin Belirlenmesi, Endüstri Projesi, 2007.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
1. Geçirimsiz sondaj çimentosu tasarımı (ticarileşme potasiyeli) 2. YSYB sondaj koşullarında sepiyolit bazlı sondaj çamuru tasarımı (ticarileşme potansiyeli)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
1. Geçirimsiz kuyu çementosu kompozisyonu
2. Çimento katkı maddelerinin neden olduğu çimento dayanımı azalımının yeni bir katkı maddesi kullanarak önlenmesi
3. Sepiolit çamurlarının yüksek sıcaklık ve tuzlu ortamlarda su kaybı ve reolojik özelliklerinin kontrol altına alınması
4. Yüksek geçirgenlikli ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda kayıp sirkülasyonun sepiolit katkılı kalsiyum karbonat kompozisyonu ile kontrol altına alınması
Yayınlar, Patentler vb.

 • Gursat Altun and Ali Ettehadi Osgouei, 2014. Investigation and Remediation of Active-Clay Contaminated Sepiolite Drilling Muds, Applied Clay Science, accepted to be published,CLAY3193, September.
 • Ali Ettehadi Osgouei, M. Hakan Ozyurtkan, and Gursat Altun, 2014. Dynamic Filtration Properties of Fresh Water Sepiolite-based Muds. Journal of Energy Resources, Part A Recovery, Utilization and Environmental Effects. 36:19, 2079-2086, July.
 • Gursat Altun, Ali Ettehadi Osgouei, and Mustafa Hakan Ozyurtkan, 2014, “Customization of Sepiolite Based Drilling Fluids at High Temperatures”, ARMA 14-7031 Copyright 2014 ARMA, American Rock Mechanics Association, presented at the 48th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, Minneapolis, MN, USA, 1-4 June 2014. 
 • Mustafa Hakan Ozyurtkan and Mileva Radonjic, 2014. An Experimental Study of the Effect of CO2 Rich Brine on Artificially Fractured  Well-Cement.  Cement Concrete and Composites Journal, January 2014, Volume 45, p 201-208.
 • Gürşat Altun, M. Hakan Özyurtkan, İ. Metin Mıhçakan ve Umran Serpen, “Goins ve Lubinski Yöntemleri ile Koruma Borusu Oturtma Pratiği”, Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 2013), 15-17 Mayıs 2013, Ankara.
 • Ali Ettehadi Osgouei and Gürşat Altun. “A Review of Application of Computational Fluid Dynamics in Prediction of Oil and Gas Well Problems”, Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 2013), 15-17 Mayıs 2013, Ankara.
 • Gürşat Altun, Ali Ettehadi Osgouei, Ümran Serpen, "Su bazlı sepiolit çamurları özelliklerinin zorlu sondaj koşullarında deneysel olarak incelenmesi", 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre ve Sergisi (TESKON 2013), İzmir, Türkiye, 17-20 Nisan 2013. 
 • M.Hakan Ozyurtkan, Gursat Altun, I. Metin Mıhçakan, Umran Serpen, " An Experimental Study on Mitigation of Oil Well Cement Gas Permeability", IPTC 16577, 6th International Petroleum Technology Conference, Beijing, China, 26-28 March 2013. 
 • Mustafa Hakan Ozyurtkan, Russell Detwiler, Mileva Radonjic, “An Experimental Study of the Effect of CO2 Rich Brine on Hydraulic Conductivity of Induced Fractures in Wellbore Cements”, 46th U.S. Rock Mechanics Geomechanics Symposium, ARMA 12376 , Chicago, USA, June 2012. 
 • Ali Ettehadi Osgouei, Mustafa Hakan Ozyurtkan, Gursat Altun., “Dynamic Filtration Properties of Clay Based Drilling Muds at Elevated Temperature” , Kuwait International Petroleum Conference and Exhibition, SPE 163325, 10-12 December 2012. 
 • Ali Ettehadi Osgouei., 2012 “Sepiolite Muds for Hostile Drilling Environments” ,German Section of Society of Petroleum Engineering Student Technical Conference, Wietze, Germany, 18-19 October 2012. 
 • Ali Ettehadi Osgouei, Mustafa Hakan Ozyurkan and Gursat Altun.,“Dynamic Filtration Properties of Fresh Water Sepiolite Based Muds" Journal paper accepted (11-Feb-2011) to be published in Energy Sources Part A Recovery, Utilization, and Environmental Effects (UESO-2011-0007.R1), 2011 . 
 • Ahmet Asena, Onur Karabacak, Mustafa Hakan Ozyurtkan, Gursat Altun, Ibrahim Metin Mihcakan , “Investigation of the Effect of Additives on Strength Properties of Cement” , 18. Türkiye Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 12 Mayıs 2011. 
 • Mustafa Hakan Ozyurtkan, Tevfik Yalcinkaya, Mileva Radojnic , “The Effect of CO2 Saturated Brine on Artificially Fractured Well Cement”, 18. Türkiye Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 12 Mayıs 2011. 
 • Gürşat Altun, Ali Ettehadi Osgouei, Ümran Serpen, Mehmet Çelik., “Katkılı sepiolit temelli sondaj çamurlarının kil kirlenmesine karşı reolojik ve su kaybı özelliklerinin incelenmesi " 10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre ve Sergisi, (TESKON 2011), İzmir, Türkiye ,13-14 Nisan 2011. 
 • Gursat Altun, Ali Ettehadi Osgouei and Umran Serpen., "Controlling Rheological and Fluid Loss Properties of Sepiolite Based Muds under Elevated Temperatures" Proceedings World Geothermal Congress , Bali, Indonesia, 25-29 April 2010. 
 • Ali Ettehadi Osgouei, Eda Ay Dilsiz, Gürşat Altun, Ümran Serpen, Mehmet Çelik., 2009 "Sivrihisar-Eskişehir Yöresi Sepiolit Killerinin Sondaj Çamuru Olarak Reoloji Ve Su Kaybı Özellikleri" TMMOB Jeotermal Kongresi , Ankara, Türkiye, 23 - 25 Aralık 2009.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ