ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Aral Okay

İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü ve
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü 
okay@itu.edu.tr
2122856208
İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Okan Tüysüz

İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi

212 2856299

tuysuz@itu.edu.tr

Prof. Dr. Ercan Özcan

İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü

2122856148

ozcanerc@itu.etu.tr, ercan034@yahoo.com

Prof.Dr. Nilgün Okay

İTÜ, Maden Fakültesi ve Deprem Müh. Afet Yönetimi Enstitüsü

2122856063

okayn@itu.edu.tr

Prof. Dr. Ş. Can Genç

İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü

2122856366

scangenc@gmail.com

Prof. Dr. Gültekin Topuz

İTÜ, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

2122856112

topuzg@itu.edu.tr

Prof. Dr. Zekiye Karacık

İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü

2122856274

zkaracik@itu.edu.tr

Prof. Dr. Şafak Altunkaynak

İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü

212 2856272

safak@itu.edu.tr

Doç. Dr. Ziyadin Çakır

İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü

ziyadin.cakir@itu.edu.tr

 Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıkaya İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü    masarikaya@itu.edu.tr

Doç. Dr. Gürsel Sunal

İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü

212 2856216

gsunal@itu.edu.tr

Doç.Dr. Cengiz Yıldırım

İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü

212 2856108

cyildirim@itu.edu.tr

 Yrd. Doç. Dr. Oğuz Göğüş  İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü    goguso@itu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Gülsen Uçarkuş  İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü    ucarkus@itu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ufuk Tarı

İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü

utari@itu.edu.tr

Arş. Gör. Mesut Aygül

İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü

aygulm@itu.edu.tr

Remziye Akdoğan

İTÜ, Maden Fak, Jeoloji Müh. Böl. (Doktora öğrencisi)

remziyeak@gmail.com

Araş. Gör. Esra Çetin

İTÜ, Maden Fak, Jeoloji Müh. Böl. (Doktora öğrencisi)

 

cetines@itu.edu.tr

Arş.Gör. Gönenç Göçmengil                                                 İ

İTÜ, Maden Fak, Jeoloji Müh. Böl. (Doktora öğrencisi)

gocmengil@itu.edu.tr

Ömer Kamacı

İTÜ, Maden Fak, Jeoloji Müh. Böl. (Doktora öğrencisi)

05495868686

kamaciom@itu.edu.tr

Abdelrahman Khalifa

İTÜ, Maden Fak, Jeoloji Müh. Böl. (Doktora öğrencisi)

akhalifa@itu.edu.tr

Alp Ünal

İTÜ, Maden Fak, Jeoloji Müh. Böl. (Y. Lisans öğrencisi)

05075753270

alp.unal@itu.edu.tr

Sibel Üsküblü


İTÜ, Maden Fak, Jeoloji Müh. Böl. (Doktora öğrencisi)

 

suskuplu@itu.edu.tr


 Arş. Gör. Özge Tekeşin Cankurtaranlar  İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü (doktora öğrencisi)    tekesin@itu.edu.tr
    
Mecvut Laboratuvar İmkanları

Mineral Ayırma ve Zenginleştirme Laboratuvarı

Avrasya Tektonik Grubu elemanlarının en yoğun olarak kullandığı  ve en donanımlı laboratuvardır.  Laboratuvar Aral Okay, Gürsel Sunal, Gültekin Topuz ve Nilgün Okay’ın ortak sorumluluğunda yönetilmektedir.  Mineral Ayırma ve Zenginleştirme Laboratuvarı’nda kayalardan değişik yaş tayinleri için mineraller ayrılmakta (U-Pb yaş tayini için zirkon, rutil; Ar-Ar yaş tayini için mika ve amfibol; apatit fizyon iz ve apatit (U-Th)/He yaş tayinleri için apatit ve zirkon), ayrıca tüm kaya analizi için kayalar öğütülmektedir.  Laboratuvarda yer alan başlıca cihazlar aşağıda sıralanmıştır.

Hidrolik kırıcı, Çeneli kırıcı, Merdaneli kırıcı, Sallantılı masa, Retsch Elek takımı, Frantz Manyetik ayırıcı, Binokular mikroskoplar, Retsch Diskli öğütücü, Etüvler, Gravite ayırma düzenekleri, Çeker Ocak, Hassas terazi, Ultasonik Banyolar, Kayaç Dilim alma bıçağı,Distile su cihazı, Ağır sıvı düzeneği

Laboratuvar artan bir ilgiyle faaliyetlerine devam etmektedir.  Analiz yapmak için Türkiye’nin birçok üniversitesi’nden öğretim üyesinin laboratuvar olanaklarını kullanmalarına izin ve destek verilmektedir.  İstanbul, Çanakkale, Van ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri jeoloji müh. bölümü öğretim üyeleri araştırma ve öğrenci tez projeleri için laboratuvar hizmet vermiştir.

İnce kesit laboratuvarı

Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü bünyesinde kayalardan ince kesit ve parlatılmış ince kesit hazırlamaya yönelik, Doç. Dr. Gültekin Topuz’un sorumluluğunda olan bir ince kesit laboratuvarı yer almaktadır.  Bu laboratuvarda yer alan cihazlar şunlardır: Logitech LP50 otomatik aşındırma ve parlatma, Metkom Forcipol 300-1V otomatik parlatma, epoksiye gömme düzeneği, kızgın plaka, ince kesit yaylı yapıştırma düzeneği ve hasas kesme. Bu laboratuvarda, değişik türde ince kesitler hazırlanabilmektedir:

  • Normal petrografik ince kesit (üstü lamelle kaplanmışince kesit)
  • Üstü parlatılmış ince kesit (elektron mikroprob çalışmaları için)
  • Cevher örneklerinin üstten aydınlatmalı mikroskop için parlatılması
  • Mineral separatlarının ekposiye gömülmesi ve yüzeylerinin parlatılması

Araştırma Mikroskop laboratuvarı,

Avrasya Tektonik Çalışma Grubu elemanlarınca kullanılan iki adet araştırma tipi polarizan mikroskop ve bir adet binokuler mikroskop  bulunmaktadır.  Polarizon mikroskoplara bağlı dijital kamera ataçmanı bulunmakta ve kayalardan ince kesit mikfotografları rutin olarak çekilmektedir.

Mikropaleontoloji Laboratuvarı

Prof. Dr. Ercan Özcan’ın sorumluluğunda olan mikropaleontoloji laboratuvarında bir adet polarizan araştırma mkroskopu ve bir adet binokular mikroskop bulunmaktadır.  Polarizon mikroskopa bağlı kamera ataçmanı ile mikrofosillerin mikrofotografları çekilmektedir.

GPR ve sığ sismik Laboratuvarı

Prof. Dr. Okan Tüysüz’ün sorumluluğunda olan GPR (Ground Penetrating Radar) Laboratuvarında yeraltında sığ derinliklerdeki yapıları ve cisimleri görüntülemeye yönelik 24 Kanallı Sismik yansıma ve kırılma sistemi, sismik kaynak, GPR cihazı ve farklı frekansta antenleri bulunmaktadır.  Cihazlar sığ derinlikteki jeolojik yapıları görüntülemek ve mühendislik jeolojisi amaçlı kullanılmaktadır. Bu cihazlarla elde edilen verileri işlemek üzere  SeisOpt ReMi; ReflexW; Seistronics Refraction Analysis ve MASW yazılımları bulunmaktadır. Yine bu laboratuarda plaka yükleme,  Vane ve Konik Penetrometre cihazları yer almaktadır.

Cihaz sığ derinlikteki jeolojik yapıları görüntülemek ve mühendislik jeoloji amaçlı kullanılmaktadır.

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Devam eden veya bir sene önce sonlananTÜBİTAK projeleriOkay, A.I., Altıner, D, Özcan, E., Sunal, G., 2013-2016, , Kuzeybatı Anadolu'da Kıtasal Yitilme, Çarpışma ve Havza Gelişimi: Nallıhan-Mihalıççık-Haymana Bölgesi. TÜBİTAK 1001 projesi.

Genç, Ş.C., Tüysüz, O., Karacık, Z., Gülmez, F., Tüysüz, A., sürmekte. Ankara-Erzincan kenet kuşağı üzerinde yeralan Geç Kretase (?) yaşlı lösitli bazaltlar ile lamprofirlerin petrolojik evrimi ve tektonik anlamı. TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi Proje No: 110Y088. (F. Gülmez Bursiyer)

Ilıca-Şamlı plütonu ve çevresinde yüzeyleyen volkanik kayaçların jeolojisi, petrolojisi, jeokronolojisi ve KB Anadolu jeodinamiğindeki yeri (Türkiye). TÜBİTAK-ÇAYDAG (112Y093). 2012-2014. Yürütücü: Ş. Altunkaynak, Bursiyerler: Alp Ünal, Ömer Kamacı

Adakitik porfirilerin petrolojisi, jeokronolojisi ve bölge jeodinamiğindeki yeri (KB Anadolu, Türkiye). TÜBİTAK-ÇAYDAG (no:110Y082), 2011-2012.  Yürütücü: Ş. Altunkaynak, Bursiyer: Merve Yıldız.

Susurluk-Kepsut(Balıkesir)-M-Kemalpaşa (Bursa) dolayında yüzeyleyen magmatik kayaçların jeolojik ve petrolojik incelenmesi, TÜBİTAK-ÇAYDAG (no:109Y082), 2009- 2012. Yürütücü: Ş. Altunkaynak, Bursiyerler: Ömer Kamacı, Serhat Yarar

Batı Anadolu Senozoyik magmatizmasının evriminde kıta kabuğunun rolü. TÜBİTAK-ÇAYDAG (109Y010), 2009-2010. Yürütücü: Ş. Altunkaynak, Araştırıcılar: Ş.C. Genç, G. Sunal

23 Ekim 2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının GPS ve INSAR Yöntemleriyle Araştırılması, TÜBİTAK projesi,   112Y109: Yürütücü: Uğur Doğan, Araştırmacı: Ziyadin Çakır. (2012-Devam ediyor)

Cumaovası (İzmir-Menderes) Volkaniklerinin Volkanik Stratigrafisi, Petrolojisi Ve Batı Anadolu Genç Magmatizması Içindeki Yeri Ve Anlamı. TUBİTAK YDABAG Proje No 107Y014, Proje Yöneticisi, Karacık Z., Araştırıcılar: Genç, Ş.C., 2010.

Cumaovası ve Karaburun yöreleri Alt-Orta Miyosen yaşlı asidik volkanizmasının petrolojik evrimi, petrojenezi ve yaşıt (?) bazik volkanizma ile kökensel ilişkilerinin araştırılması. TUBİTAK YDABAG Proje No: 110Y161, Proje Yöneticisi, Karacık Z., 2011.

Yıldızeli (Sivas) ve Almus (Tokat) ilçeleri arasında yer alan Senozoyik yaşlı magmatik birimlerin petrojenezi ve bölgenin jeotektonik evriminin araştırılması. TUBİTAK ÇAYDAG Proje No: 112Y120, Proje Yöneticisi, Karacık Z., Araştırıcılar: Genç, Ş.C., 2012-Devam ediyor.

Orta Karadeniz dağlarında Sakarya ile İstanbul Zonları arasındaki sınırın niteliği ve jeolojik evrimi.  TÜBİTAK 109Y049 numaralı proje 2009-2012 – Yürütücü: A. Okay, Araştırıcılar: O. Tüysüz, D. Altıner, G. Sunal.

Dalma-Batma Zonunun Dinamiğine Yönelik Petrolojik Kısıtlar: İzmir-Ankara Kent Zonu Örneği  .  TÜBİTAK-CNR 106Y202 (uluslararası proje) 2012-2014  – Yürütücü: A. Okay, Araştırıcılar: G. Topuz

Karacabey (Bursa, KB Türkiye) Plutonu’nun Yaşı ve Jeokimyasal Özellikleri ile Sakarya Zonu’nun Evrimindeki Rolünün Araştırılması. TÜBİTAK 111Y314 numaralı proje 2012-2013– Yürütücü: G. Sunal.

Mudurnu Vadisi Boyunca Görünen Yükselimin Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolu Ile Olan Ilişkisi Ve Almacık Bloğunun Evriminin Araştırılması. TÜBİTAK 109Y257 numaralı proje 2009-2013 – Yürütücü: G. Sunal. Araştırıcılar: Ziyadin Çakır, Korhan Erturaç.

Doğu Pontidlerin Liyas Öncesi jeolojik evriminin sınırlandırılması: Ağvanis, Dereli ve Refahiye metamorfitlerinin basınç-sıcaklık-zaman gelişimi. TÜBİTAK109Y059; Yürütücü: G. Topuz; Araştırıcı: Ö. Faruk Çelik, tamamlandı.

Uludere Tektonik Penceresinde (Kahramanmaraş Kuzeyi) yer alan Berit Metaofiyolitleri ve Malatya Metamorfitlerinin tektonometamorfik evrimleri, TÜBİTAK110Y057; Yürütücü: O. Candan; Araştırmacı: G. Topuz, devam ediyor.

İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu içinde, Çamlıbel (Tokat) ve Kızıldağ (Sivas) çevresinde yüzeyleyen ofiyolitik ve metamorfik toplulukların petrojenezi. TÜBİTAK112Y123; Yürütücü: Ö. Faruk Çelik; Araştırıcı: G. Topuz

Asi Nehri ve Samandağ Kıyılarındaki Nehir ve Deniz Taraçaları İle Bunların Güneydoğu Anadolu'nun Neotektoniğindeki Yeri. TÜBİTAK 109Y128 Projesi. Yürütücü: Okan Tüysüz Araştırıcılar: Ş. Can Genç, Ufuk Tarı, Caner İmren (2009-2012, tamamlandı)

Ankara-Erzincan kenet kuşağı üzerinde yer alan Geç Kretase (?) yaşlı lösitli bazaltlar ile lamprofirlerin petrolojik evrimi ve tektonik anlamı. TUBİTAK ÇAYDAG Proje No:110Y088, Proje Yöneticisi, Genç, Ş.C., Araştırıcı, Tüysüz O., Karacık Z., 2010-Devam ediyor. 

Ecemis Fayi’nin Kuvaterner Kayma Hizinin kozmojenik 36Cl Jeokronoloji metodu ile belirlenmesi TÜBİTAK 112Y087 numaralı proje. 2012-2015 – Yürütücü: Mehmet Akif Sarıkaya, Araştırıcı: Cengiz Yıldırım.

Geyik Dağı’nın geç Kuvaterner buzullaşması ve Paleoklimatik yorumu. TÜBİTAK 112Y087. Yürütücü: Attila Çiner, Araştırıcı: Cengiz Yıldırım.

Anadolu Platosu’nun Dikey Hareketi. TUBİTAK 107Y333. Yürütücü: Attila Çiner, Araştırıcı: Cengiz Yıldırım

İTÜ BAP projeleri

Kuzeybatı Anadoluda felsik volkanizmanın kökeni, gelişim zamanı ve evrimi; Dursunbey volkanikleri” İTÜ-BAP, 2012-2013. Yürütücü: Ş. Altunkaynak, Araştırıcı: Ömer Kamacı

Çatalca bölgesinde Istranca Masifi ile İstanbul Zonu arasındaki jeolojik ilişki, İTÜ Araştırma Fonu Projesi - 2011 – 2013 Yürütücü: A. Okay, Araştırıcılar: E. Özcan, G. Sunal.

Amik Ovası’nda yeralan Mukiş Krallığı’nın başkenti Alalakh’dan elde edilen Geç Bronz Çağı Kıbrıs Seramiklerinin kökenlerinin arkeometrik yöntemlerle araştırılması İTÜ-BAP projesi 2012-2014. Yürütücü: G. Sunal

Istranca Masifi ve İstanbul Zonu'nun doğu sınırının araştırılması. İTÜ-BAP projesi 2010-2012. Araştırıcı: G. Sunal.

Kurtoğlu Mavişist-fasiyesli metamorfitlerinin jeolojik evrimi ve jeodinamik önemleri İTÜ-BAB 2010-2012 Yürütücü G. Topuz; Araştırmacı: G. Sunal.

 Diğer Projeler

Climate-environmental deteriorations during greenhouse phases: Causes and consequences of short-term Cretaceous sea-level changes” (IGCP 609). Yürütücü Michael Wagerich, Araştırıcılar: İsmail Ömer Yılmaz, Hu Xiumian, Silke Voigt, Svetlana Zorina, Okan Tüysüz (2013-Devam ediyor).

Vertical Anatolian Movement Project. Topo-Europe (FP 7) Project. STR373/20-1 and 25-1. Yürütücü: Manfred Strecker, Araştırıcılar: Cengiz Yıldırım, Taylor Schildgen, Helmut Echtler, Daniel Melnick, Paolo Ballato.

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Yayınlar, soyadı sırasına göre verilmiştir; çalışma grubu üyelerinin isimleri koyu renkle gösterilmiştir.

 

Aksoy, E.M., Meghraoui, M. Vallee, M., Çakir, Z., 2010, Rupture Characteristics of the 1912 Mürefte (Ganos) Earthquake Segment of the North Anatolian Fault (Western Turkey), Geology, 38-11, 991–994; doi: 10.1130/G31447.1.

Altunkaynak, Ş., Dilek, Y., Genç, C.Ş., Sunal, G., Gertisser, R., Furnes, H., Foland, K.A., Yang, J. 2012. Spatial, temporal and geochemical evolution of Oligo-Miocene granitoid magmatism in western Anatolia, Turkey.  Gondwana Research, 21, 961-986.

Altunkaynak, Ş., Genç, Ş.C. 2008. Petrogenesis and time-progressive evolution of the Cenozoic continental volcanism in the Biga Peninsula, NW Anatolia (Turkey), Lithos, 102, 316–340

Altunkaynak, Ş., Rogers, N.W., Kelley, S.P., 2010, Causes and effects of geochemical variations in Late Cenozoic volcanism in the Foça volcanic centre (NW Anatolia, Turkey), International Geology Review 52, 579–607.   

Altunkaynak, Ş., Sunal, G., Aldanmaz, E., Genç, C.Ş., Dilek, Y., Furnes, H., Foland, K.A., Yang, J. Yıldız, M.,  2012. Eocene Granitic Magmatism in NW Anatolia    (Turkey) revisited: new implications from comparative zircon SHRIMP U-Pb and 40Ar-39Ar geochronology and isotope geochemistry on magma genesis and emplacement. Lithos, 155, 289-309. DOI: 10.1016/j.lithos.2012.09.008

Aygül, M., Topuz, G., Okay, A.I., Satir, M. & Meyer, H.P., 2012, The Kemer Metamorphic Complex (NW Turkey), a subducted continental margin of the Sakarya Zone.  Turkish Journal of Earth Sciences, 21, 19-35.

Bache, F., Popescu, S-M., Rabineau, M., Gorini, C., Suc, J-P., Clauzon, G., Olivet, J-L., Rubino, J-L., Melinte-Dobrinescu M.C., Estrada, F., Londeix, L., Armijo, R., Meyer, B., Jolivet, L., Jouannic, G., Leroux, E., Aslanian, D., Dos Reis, A.T., Mocochain, L., Dumurdzanov, N., Zagorchev, I., Lesic, V., Tomic, D., Cagatay, N.M., Brun, J-P., Sokoutis, D., Csato, I., Ucarkus, G., Çakir, Z., 2012, A two step process for the reflooding of the Mediterranean after the Messinian Salinity Crisis, Basin Research, 24, 125–153, doi: 0.1111/j.1365-2117.2011.00521.x

Bardetscher, S., Fleitmann, D., Cheng, H., Edwards, R.L., Göktürk, O.M., Zumbühl, A., Leuenberher, M., Tüysüz, O., 2011, Pleistocene water intrusions from the Mediterranean and Caspian Seas into the Black Sea. Nature Geoscience, 4, 236-239.

Belabbès, S., M. Meghraoui, Z. Çakır, Y. Bouhadad, InSAR analysis of the moderate size Ain Temouchent (Algeria) blind thrust earthquake (22 12 1999, Mw 5.7), Journal of Seismology, doi: 10.1007/s10950-008-9135-x.

Belabbes, S., C., Wicks, Z. Çakır, ve M. Meghraoui, 2009, Rupture parameters of the 21 May 2003, Mw 6.8, Zemmouri (Northern Algeria) earthquake deduced from InSAR, Journal of Geophysical Research, 114, B03406, doi: 10.1029/2008JB005912.

Cakir, Z., Ergintav, S., Ozener, H., Dogan, U.,  Akoglu, A., Meghraoui, M., & Reilinger, R., 2012, Onset of aseismic creep on major strike slip faults, Geology, v. 40; no. 12; p. 1115–1118.

Çakır, Z., ve A. M. Akoglu,  Synthetic aperture radar interferometry observations of the M = 6.0 Orta earthquake of 6 June 2000 (NW Turkey): Reactivation of a listric fault, Geochemistry Geophysics Geosystems, 9, Q08009, doi:10.1029/2008GC002031 (2008).

Cavazza, W., Okay, A.I. & Zattin, M., 2009, Rapid early-middle Miocene exhumation of the Kazdağ metamorphic core complex (Western Anatolia). International Journal of Earth Sciences, 98, 1935–1947.

Cavazza, W., Federici, I., Okay, A.I. & Zattin, M., 2012, Apatite fission-track thermochronology of the Western Pontides (NW Turkey). Geological Magazine, 149, 133-140.

Cetin, E., Meghraoui, M. Çakir, Z., Akoglu, A.M. Mimouni, O., Chebbah, M., 2012, Seven years of postseismic deformation following the 2003 Mw=6.8 Zemmouri earthquake (Algeria) from InSAR Time Series, Geophysical Research Letters, 39, L10307, doi:10.1029/2012GL051344.

Çoban H., Karacık Z., Ece, O.I., 2012, Source contamination and tectonomagmatic signals of overlapping Early to Middle Miocene orogenic magmas associated with shallow continental subduction and asthenospheric mantle flows in Western Anatolia: a record from Simav (Kütahya) region. Lithos, 140, 119-141.

D’Atri, A., Zuffa, G.G., Cavazza, W., Okay, A.I. & Di Vincenzo, G., 2012, Detrital supply from subduction/accretion complexes to the Eocene–Oligocene post-collisional southern Thrace Basin (NW Turkey and NE Greece). Sedimentary Geology, 243-244, 117-129.

Demirel, S., Göncüoğlu, M.C., Topuz, G., Işık, V., 2009. Geology and chemical variations in tourmaline from the quartz-tourmaline breccias within the Kerkenez Granite-Monzonite Massif, Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey. Canadian Mineralogist 47, 787-799

Dilek Y., Imamverdiyev N., Altunkaynak Ş., 2010, Geochemistry and tectonics of Cenozoic volcanism in the Lesser Caucasus (Azerbaijan) and the Peri-Arabian region: Collision-induced mantle dynamics and its magmatic fingerprint, International Geology Review 52,, 536–578.

Dilek, Y, Altunkaynak Ş., 2010. Geochemistry of Neogene-Quaternary alkaline volcanism in western Anatolia, Turkey, and implications for the Aegean mantle. International Geology Review 52, 631–655.

Dor, O., Yıldırım, C., Rockwell, T, K., Ben-Zion, Y., Emre, O., Sisk, M., Duman, T.Y. 2008. Geologic and geomorphologic asymmetry across the rupture zones of the 1943 and 1944 earthquakes on the North Anatolian Fault: possible signals for preferred earthquake propagation direction. Geophysical Journal International - GJI-07-0253. doi: 10.1111/j.1365- 246X.2008.03709.x

Erturaç, M.K., Tüysüz, O., 2012, Kinematics and Basin Formation Along the Ezinepazar-Sungurlu Fault Zone, NE Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 21, 497-520.

Federici, I., Cavazza, W., Okay, A.I., Beyssac, O.,  Zattin, M., Corrado, S. & Dellisanti, F. 2010. Thermal evolution of the Permo-Triassic Karakaya subduction-accretion complex from the Biga Peninsula to the Tokat Massif (Anatolia). Turkish Journal of Earth Sciences, 19, 409-429.

Fleitmann, D., Cheng, H., Badertscher, S., Edwards, R. L., Mudelsee, M., Göktürk, O. M., Fankhauser, A., Pickering, R., Raible, C. C., Matter, A., Kramers, J., Tüysüz, O., 2009, Timing and climatic impact of Greenland interstadials recorded in stalagmites from northern Turkey. Geophysical Research Letters, 36, L19707.

Gand, G, Tüysüz, O. Steyer, J.S., Allain, R., Sakınc¸Ş.,Sanchez, S., Şengör, A.M.C., Şen, Ş.,  2011, New Permian tetrapod footprints and macroflora from Turkey (Çakraz Formation, northwestern Anatolia): Biostratigraphic and palaeoenvironmental implications. Comptes Rendus Palevol, 10, 617-625.

Genç, Ş.C., Tüysüz,O., 2010,Tectonic setting of the Jurassic bimodal magmatism in the Sakarya Zone (Central and Western Pontides), Northern Turkey: A geochemical and isotopic approach. Lithos, 118, 1-2, 95-111. 

Gökçeoğlu, C., Okay, A.I. & Sezer, E., 2008, International earth science literature from Turkey – 1970-2005: trends and possible causes. Scientometrics, 74, 409-423.

Göktürk, O.M., Fleitmann, D., Bardetscher, S., Cheng, H., Edwards, R.L., Leuenberher, M., Frankhauser, M., Tüysüz, O., Kramers, J., 2011. Climate on the Black Sea Coast during Holocene: Implications from the Sofular Cave record. Quaternary Science Reviews, 30, 2433-2445

Janssen, C., Bohnhoff, M., Vapnik, Y., Gorgun, E., Bulut, F., Plessen, B., Pohl, D., Aktar, M., Okay, A.I., Dresen, G., 2009, Tectonic evolution of the Ganos segment of the North Anatolian Fault (NW Turkey).  Journal of Structural Geology, 31, 11-28.

Karabacak, V., Altunel E., Çakir, Z., 2011,  Monitoring aseismic surface creep along the North Anatolian Fault (Turkey) using ground-based LIDAR. Earth and Planetary Science Letters, 304, 64-70.

Karacık, Z., Yılmaz, Y., Pearce, J. A., Ö. I. Ece., 2008, Petrochemistry of the south Marmara granitoids, northwest Anatolia, Turkey.  Int J Earth Sci (Geol Rundsch), 97, 1181-1200.

Karacık, Z., Tüysüz, O., 2010, Petrogenesis of the Late Cretaceous Demirköy Igneous Complex in NW Turkey: Implications for magma genesis in Strandja Zone. Lithos, 114, 369-384.

Şahin, S.Y., Örgün, Y., Güngör, Y., Göker, A. F., Gültekin, A.H., Karacık, Z., 2010, Mineral and Whole-rock Geochemistry of Kestanbol Granitoid (EzineÇanakkale) and Their Mafic Microgranular Enclaves in the Northwestern Anatolia: Evidences of Felsic and Mafic Magma Interaction. Turkish Journal of Earth Sciences, 19, 101-122.

Karacık Z., Genç Ş. C., Esenli F., Göller G., 2011, The Gümüldür fire opal: mode of occurrence and mineralogical aspects.  Turkish Journal of Earth Sciences, 20, 99-114.

Keskin, M., Genç, Ş.C., Tüysüz, O., 2008, Petrology and geochemistry of post-collisional Middle Eocene volcanic units in North-Central Turkey: evidence for magma generation by slab breakoff following the closure of the Northern Neotethys Ocean, Lithos, 104, 267-305. doi:10.1016/j.lithos.2007.12.011.

Kondo, H., V. Özaksoy, C. Yıldırım. 2010, Slip history of the 1944 Bolu‐Gerede earthquake rupture along the North Anatolian fault system: Implications for recurrence behavior of multisegment earthquakes, J.Geophys.Res., 115, B04316.

Özaksoy, V. Emre,Ö., Yıldırım,C., Dogan, A., Özalp, S., Tokay, F., 2010 Sedimentary record of late Holocene seismicity and uplift of Hersek restraining bend along the North Anatolian Fault in the Gulf of İzmit, Tectonophysics, 487, 3345.

Less, Gy., Özcan, E., 2008. The Late Eocene evolution of Spiroclypeus, nummulitid foraminifera in the Western Tethys. Acta Paleontologica Polonica, 53, 2, 303-316.

Less, G., Özcan, E., Okay, A.I., 2011, Stratigraphy and larger foraminifera of the Middle Eocene to Lower Oligocene shallow-marine units in the northern and eastern parts of the Thrace Basin, NW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 20, 793-845.

Less, Gy. & Özcan, E. 2012, Bartonian-Priabonian larger benthic foraminiferal events in the Western Tethys. Austrian Journal of Earth Sciences, 105, 1, 129-140.

Mahmoud, Y., Masson, F., Meghraoui, M., Cakir, Z., Alchalbi, A., Yavasoglu, H., Yonlu, O., Daoud, M., Ergintav, S., Inan, S., 2012, Kinematic study at the junction of the East Anatolian fault and the Dead Sea fault from GPS measurements, Journal of Geodynamics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2012.05.006.

Masse, J.P., Tüysüz, O., Fenerci-Masse, M., Özer, S., Sarı, B., 2009, Stratigraphic organisation, spatial distribution, palaeoenvironmental reconstruction, and demise of Lower Cretaceous (Barremian-lower Aptian) carbonate platforms of the Western Pontides (Black Sea region, Turkey). Cretaceous Research, 30, 1170-1180.

Natal’in, B.A., Sunal, G., Satır, M., Toraman E. 2012. Tectonics of the Strandja Massif, NW Turkey: History of a long-lived arc at the northern margin of Paleo-Tethys. Turkish Journal of Earth Sciences. 21, 1-44.

Oberhänsli, R., Bousquet, R., Candan, O. & Okay, A.I., 2012, Dating subduction events in East Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 21, 1-17.

Okay, A.I. & Whitney, D.L., 2010, Blueschists, eclogites, ophiolites and suture zones in northwest Turkey: a review and a field excursion guide. Ofioliti, 35, 131-172.

Okay, A.I., 2008; Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau, Beiheft 21, 19-42. Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Nr. 157.

Okay, A.I., Bozkurt, E., Satır, M., Yiğitbaş, E., Crowley, Q.G. & Shang, C.K., 2008, Defining the southern margin of Avalonia in the Pontides: geochronological data from the Late Proterozoic and Ordovician granitoids from NW Turkey. Tectonophysics, 461, 252-264.

Okay, A.I., İşintek, İ., Altıner, D., Özkan-Altıner, S., Okay, N., 2012, An olistostrome- mélange belt formed along a major suture: Bornova Flysch Zone, western Turkey.  Tectonophysics, 568-569, 282-295.

Okay, A.I., Noble, P.J. & Tekin, U.K., 2011, Devonian radiolarian ribbon cherts from the Karakaya Complex, northwest Turkey: implications for the Paleo-Tethyan evolution. Comptes Rendus Palevol, 10, 1-10.

Okay, A.I., Özcan, E., Cavazza, W., Okay; N. & Less, G. 2010.  Basement types, Lower Eocene series, Upper Eocene olistostromes and the initiation of the southern Thrace Basin, NW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 19, 1-25.

Okay, A.I., Satır, M. & Shang, C.K., 2008, Ordovician metagranitoid from the Anatolide-Tauride Block, northwest Turkey -geodynamic implications. Terra Nova, 20, 280–288.

Okay, A.I., Satır, M., Zattin, M., Cavazza, W. & Topuz, G., 2008, An Oligocene ductile strike-slip shear zone: Uludağ Massif, northwest Turkey – implications for the escape tectonics. Geological Society of America Bulletin, 120, 893–911, doi: 10.1130/B26229.1.

Okay, A.I., Zattin, M. & Cavazza, W., 2010, Apatite fission-track data for Miocene Arabia-Eurasia collision. Geology, 38, 35-38.

Okay, N., Zack, T., Okay, A.I. & Barth, M. 2011, Sinistral transport along the Trans-European Suture Zone: detrital zircon-rutile geochronology and sandstone petrography from the Carboniferous flysch of the Pontides. Geological Magazine, 148, 380-403.

Özcan, E. & Less, Gy., 2009, First record of the co-occurrence of Western Tethyan and Indo-Pacific larger Foraminifera in the Burdigalian of the Mediterranean province. Journal of Foraminiferal Research, 39, 23-39.

Özcan, E., Less Gy., Báldi-Beke M., Kollányi K. & Acar, F., 2009, Oligo-Miocene Foraminiferal Record (Miogypsinidae, Lepidocyclinidae and Nummulitidae) from the Western Taurides (SW, Turkey): biometry and implications for the Regional Geology: Journal of Asian Earth Sciences, 34, 740-760.

Özcan, E., Less, Gy. & Baydoğan, E., 2009, Regional implications of biometric analysis of lower Miocene larger foraminifera from Central Turkey. Micropaleontology, 55, 6, 559-588.

Özcan, E., Less Gy., Okay, A.I. & Yılmaz, I. Ö., 2010, Stratigraphy and larger foraminifera of the Eocene shallow-marine and olistostromal units of the southern part of the Thrace Basin, NW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 19, 1, 27-77.

Özcan, E., Less Gy., Báldi-Beke M. & Kollányi K., 2010, Oligocene hyaline larger foraminifera from Kelereşdere section (Muş, eastern Turkey). Micropaleontology, 56, 5, 465-493.

Özcan, E., Less, G.,  Okay, A.I.,  Báldi-Beke, M., Kollányi, K. & Yilmaz, İ.Ö. 2010.  Stratigraphy and larger foraminifera of the Eocene shallow-marine and olistostromal units of the southern part of the Thrace Basin, NW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 19, 27-77.

Özcan, Z., Okay, A.I., Özcan, E., Hakyemez, A. & Özkan-Altiner, S., 2012, Late Cretaceous - Eocene geological evolution of the Pontides in northwest Turkey between the Black Sea coast and Bursa. Turkish Journal of Earth Sciences, 21, 933-960.

Schildgen, T.F., Cosentino, D., Caruso, A., Buchwaldt, R., Yıldırım, C., Rojay, B., Bowring, S.A., Echtler, H., Strecker, M.R. (2012). Surface expression of Eastern Mediterranean slab dynamics: Neogene topographic and structural evolution of the SW margin of the Central Anatolian Plateau, Turkey. Tectonics, 31, TC2005.

Schildgen, T.F., Cosentino, D., Bookhagen, B., Niedermann, S., Yıldırım, C., Echtler, H.P., Wittmann, H., Strecker, M.R. (2012). Multi-phase uplift of the southern margin of the Central Anatolian plateau: A record of tectonic and upper mantle processes. Earth and Planetary Science Letters, 317-318, 85-95.

Sunal, G., Erturaç, M.K., 2012, Estimation of the pre- North Anatolian Fault Zone pseudo-paleo-topography: A key to determining the cumulative offset of major post-collisional strike slip faults. Geomorphology, 159-160, 125–141.

Sunal, G., Satır, M., Natal’in, B.A., Topuz, G., Vonderschmidt, O., 2011. Metamorphism and diachronous cooling in a contractional orogen: the Strandja Massif, NW Turkey, Geological Magazine, 148 (4), 580–596.

Sunal, G., Satır, M., Natal’in, B.A., Toraman, E., 2008. Paleotectonic Position of the Strandja Massif and Surrounding Continental Blocks Based on Zircon Pb-Pb Age Studies, International Geology Review, Vol. 50, p. 1–27. DOI: 10.2747/0020-6814.50.3

Topuz, G., Okay, A.I., Altherr, R., Satir, M., Schwarz, W.H., 2008, Late Cretaceous blueschist-facies metamorphism in southeastern Thrace (Turkey) and its geodynamic implications. Journal of Metamorphic Geology, 26, 895–913.

Topuz, G., Altherr, R., Siebel, W., Schwarz, W.H., Zack, T., Hasözbek, A., Barth, M., Satır, M., Şen, C., 2010. Carboniferous high-potassium I-type granitoid magmatism in the Eastern Pontides: the Gümüşhane pluton (NE Turkey). Lithos 116, 92-110.

Topuz, G., Okay, A.I., Altherr, R., Schwarz, W.H., Siebel, W., Zack, T., Satır, M & Şen, C., 2011, Post-collisional adakite-like magmatism in the Agvanis Massif and implications for the evolution of the Eocene magmatism in the Eastern Pontides (NE Turkey).  Lithos, 125, 131-150.

Topuz, G., Göçmengil, G., Rolland, Y., Çelik, Ö.F., Zack, T., Schmitt, A.K., 2013. Jurassic accretionary complex and ophiolite from northeast Turkey: No evidence for the Cimmerian continental ribbon. Geology, DOI:10.1130/G33577.1

Tüysüz, O., Yılmaz, İ.Ö., Svabenicka, L., Kirici, S., 2012, The Unaz Formation: A Key Unit in the Western Black Sea Region, N Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 21, 1009-1028. doi:10.3906/yer-1006-30

Yavaşoğlu, H., Tarı, E., Tüysüz, O., Çakır, Z., Ergintav, S., 2011. Determining and modeling tectonic movements along the central part of the North Anatolian Fault (Turkey) using geodetic measurements. Journal of Geodynamics 51 (2011) 339–343

Yıldırım, C., Schildgen, T.F., Echtler, H., Melnick, D., Strecker, M.R. (2011). Late Neogene orogenic uplift in the Central Pontides associated with the North Anatolian Fault - implications for the northern margin of the Central Anatolian Plateau, Turkey. Tectonics, 30, TC5005.

Yılmaz, İ.Ö., Altıner, D., Tekin, U.K., Tüysüz, O., Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., 2010, Cenomanian - Turonian Oceanic Anoxic Event (OAE2) in the Sakarya Zone, northwestern Turkey : Sedimentological, cyclostratigraphical and geochemical records. Cretaceous Research, 31, 207-226.

Zattin, M., Cavazza, W., Okay, A.I., Federici, I., Fellin, M.G., Pignalosa, A. & Reiners, P. 2010. A precursor of the North Anatolian Fault in the Marmara Sea region. Journal of Asian Earth Sciences, 39, 97–108.

Dilek Y ve Altunkaynak, Ş. 2009. Geochemical and temporal evolution of Cenozoic magmatism in western Turkey: Mantle response to collision, slab breakoff, and lithospheric tearing in an orogenic belt. In: VAN HINSBERGEN, D. J. J., EDWARDS, M. A. & GOVERS, R. (eds) Geodynamics of collision and collapse at the Africa–Arabia–Eurasia Subduction Zone. Geological Society, London, Special Publications, 311, 213-233.

Dilek Y., Altunkaynak .Ş., Oner Z. 2009, Syn-extensional granitoids in the Menderes core complex, and the late Cenozoic extensional tectonics of the Aegean province. From: RING, U. & WERNICKE, B. (eds) Extending a Continent: Architecture, Rheology and Heat Budget. Geological Society, London, Special Publications, 321, 197–223.

Duru, M., Pehlivan, Ş., Okay, A.I., Şentürk, Y. & Kar, H., 2012, Biga Yarımadası’nın Tersiyer öncesi jeolojisi.  E. Yüzer & G. Tunay (eds.), Biga Yarımadası’nın Genel ve Ekonomik Jeolojisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara, 7-74.

Erturaç, M.K., Tüysüz, O., 2010, Amasya Çevresinin Depremselliği ve Deterministik Deprem Tehlike Analizi. İTÜ Dergisi, Seri D, 9/3, 121-132

Frisial, S., Badertscher, S., Borsato, A., Susini, J.,  Göktürk, O.M., Cheng, H., Edwards, R.L., Kramers, J., Tüysüz, O., Fleitmann, D., 2008, The use of stalagmite geochemistry to detect past volcanic eruptions and their environmental impacts. Pages News, Advances in Speleothem Research, 16/ 3, 25-26

Genç, Ş.C., M.Dönmez , A.E. Akçay, Ş. Altunkaynak, M. Eyüpoğlu, , Y. Ilgar, Biga Yarımadasındaki Tersiyer volkanizmasının stratigrafik, petrografik ve kimyasal özellikleri. Editörler:Erdoğan Yüzer, Gürkan Tunay. Biga Yarımadasının genel ve ekonomik jeolojisi, MTA Özel yayın serisi-28, Ankara. 121-162, 2012.

Gökçeoğlu, C., Okay, A.I., Sezer, E.A., 2012, Türkiye’nin uluslararası yerbilimlerindeki yeri (1970-2005): eğilimler ve olası nedenler. F. Günergün (editör), Türkiye’nin Yer Bilimleri Araştırmalarına Katkılarından Kesitler (1900-2010): tarihsel Gelişim ve 1923-66 Dönemi İçin Bir Bibliyografya.  Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 86-93.

Gülmez, F., Genç, Ş.C., Keskin, M., Tüysüz, O., 2012, Geology and petrology of the Middle Eocene magmatic rocks of the Armutlu-Almacık belt, NW Turkey.  In: Robertson, A. H. F., Parlak, O. & Ünlügenç , U. C. (eds) 2012. Geological Development of Anatolia and the Easternmost Mediterranean Region. Geological Society, London, Special Publications, 372.

Kamacı, Ö., Altunkaynak, Ş., 2010. Mineral chemistry and petrography of lava successions from Kepsut-Dursunbey volcanic fieald, NW Turkey: Implications from magmatic processes and crystallization conditions. International Journal of Environmental and Earth Sciences 1:3, 109-113

Oberhänsli, R., Candan, O., Bousquet, R, Rimmele, G., Okay, A.I., Goff, B.J., 2010, Alpine HP evolution of the eastern Bitlis complex, SE Turkey.  In: Sedimentary basin tectonics from the Black Sea and Caucasus to the Arabian Platform (eds. M. Sosson, N. Kaymakçı, R. Stephenson, V. Starostenko, F. Bergerat, Geological Society, London, Special Publication, 340, 461-483.

Okay, A.I., 2008; Geology of Turkey: A synopsis. Anschnitt, 21, 19-42. Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Nr. 157.

Okay, A.I., 2011, Tavşanlı Zonu: Anatolid-Torid Bloku’nun dalma-batmaya uğramış kuzey ucu. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 142, 195-226.

Şatır, D.E., Tüysüz, O., Akyüz, S., 2009, Ecemiş Fay Zonu’nun morfotektonik özellikleri ve morfometrik analizi. İTÜ Dergisi, Seri D, 8/5, 67-79. 

Tarı, U., Tüysüz, O., 2008, İzmit Körfezi ve çevresinin morfotektoniği. İTÜ Dergisi, Seri D, 7/1, 17-28.

Yıldırım, C., Tüysüz, O., 2009, Blok rotasyonuna fluvyal tepkinin nicel analizi: Almacık Bloku örneği. İTÜ Dergisi, Seri D, 8/3, 120-130.

Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp, Cengiz Yıldırım., 2011, 1:250000 ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası Bandırma (NK-3511b) Paftası. Türkiye Diri Fay Haritası Serisi-3. Ankara.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ