YÜRÜTÜCÜLER 

Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü, ozurlan@itu.edu.tr
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

UYGULAMALI JEOFİZİK ÇALIŞMA GRUBU ALT GRUPLARI

A. DOĞAL AFET / DOĞAL RİSK ANALİZ GRUBU

B. EKONOMİK DEĞERİ OLAN DOĞAL KAYNAKLARI ve ENERJİ KAYNAKLARINI ARAMA GRUBU

C. MADEN ARAMA GRUBU

D. ÇEVRE JEOFİZİĞİ GRUBU

E. ARKEOJEOFİZİK GRUBU

F. YERALTI SUYU GRUBU

ÇALIŞMA GRUBUNUN AMACI

Yeraltı kaynaklarının (maden, petrol, doğal gaz, jeotermal enerji, vb) çok disiplinli jeofizik yöntemlerle araştırılması. Bu kapsamda yer içine ait sıcaklık ve akış modelleme çalışmalarının yanısıra uygulamalı jeofizik yöntemlerle (sismik kırılma/yansıma yöntemi, elektrik ve elektromanyetik yöntemler vb) yer içine ait fiziksel parametrelerin kestirimi. Karada ve denizde yürütülen sismik çalışmalar ile aktif fayların haritalanarak ekonomik değere sahip potansiyel alanların yapısal unsurlarının ortaya çıkarılması.

ARAŞTIRMACILAR

Doç.Dr. Neslihan Ocakoğlu Gökaşan
Yrd.Doç.Dr. Caner İmren
Yrd.Doç.Dr. Doğa Düşünür Doğan
Arş.Gör. Zehra Altan
BAŞLICA PROJELER

 Özürlan Ağaçgözgü, G., (2011), Zaman ortamı elektromanyetik alanların sonlu elemanlar yöntemiyle çok boyutlu modellenmesi (İTÜ Fen Bilimleri Lisansüstü Tezlerini Destekleme Projesi).

Düşünür-Doğan D.Ocakoğlu, N., Basel, E.D., Yağcı, D., Altan, Z. İzmir bölgesinin jeotermal potansiyelinin çok disiplinli yöntemlerle araştırılması ve faylarla ilişkili yeriçi sıcaklık dağılımının modellenmesi, İTÜ BAP Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projeleri, 2013-2015 (Proje No: 37167).

 İmren, C., Hatay(Antakya)-Samandağ bölgesinin pliyo-kuvaterner evrimi (İTÜ BAP A Tipi).

 

 İmren, C., Asi nehri ve Samandağ kıyılarındaki nehir ve deniz taraçaları ile bunların güneydoğu Anadolu’nun neotektoniğindeki yeri (TÜBİTAK-109Y128).

 İmren, C., Hazar Gölü’nde (Elazığ) Pleyistosen-Holosen dönemi yüksek çözünürlü iklim ve su seviyesi değişimleri (TÜBİTAK –111Y045)

İmren, C., (araştırmacı). Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu boyunca gelişen gaz çıkışlarının (cold seeps) incelenmesi (Marnaut Projesi; CNRS, İTÜ, CEREGE, LSCE, IFREMER).

BAŞLICA YAYINLAR
• Beşkardeş, G.D. ve Özürlan Ağaçgözgü, G., 2012. Geçici Elektromanyetik Alan Difüzyonunun
  Du Fort-Frankel Sonlu Farklar Yaklaşımı ile İki Boyutlu Modellenmesi. Yerbilimleri, 33 (3), 
 269-282.

• Yalcın, T., Ozurlan, G. and Cekirge, N., 2007. Hydrogeochemical and geophysical investigation
  of the İstanbul Tuzla-Icmeler spring area for environmental and land use planning purposes.
  Environmental Monitoring and Assessment, 132, 125-140.

• Kaya, M.A., Ozurlan, G. and Sengul, E., 2007. Delineation of soil and groundwater 
  contamination using geophysical methods with integration of geochemical measurements 
  at a waste disposal site in Çanakkale, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 
  135, 441-446.

• Ozurlan, G., Candansayar, M.E. and Hudavendigar, S.M., 2006. Deep resistivity structure 
  of Dikili- Bergama region, West Anatolia, revealed by two dimensional inversion of vertical
  electrical sounding data. Geophysical Prospecting, 54, 187-197.

• Ozurlan, G. and Hudavendigar, S.M., 2006. Integrated geophysical investigations in the 
  Hisar geothermal field, Demirci, Western Turkey. Geothermics, 35, 110-122.

• Özürlan, G. ve Ulugergerli, E.U., 2005. Jeofizik Mühendisliğinde Elektromanyetik Yöntemler. 
  Birsen Yayınevi, İstanbul, ISBN: 975511-433-5, 250 s.

• Ozurlan, G. and Karaman, A., 2002. Characterizing water level changes due to fracturing
  generated by the strike-slip fault of November 12, 1999, Düzce, Turkey, earthquake using 
  VLF method. Environmental Geology, 42, 61-64.

• Ozurlan-Karlik, G. and Kaya, M.A., 2001. Investigation of groundwater contamination 
  using electric and electromagnetic methods at a solid waste disposal site: A case study 
  from Isparta, West-Turkey. Environmental Geology, 40 (6), 725-731.

• Wolfgram, P.A. and Ozurlan-Karlik, G., 1995. Conductivity-depth transform of GEOTEM 
 data, Exploration Geophysics, 26, 179-185.

• Ocakoğlu, N., 2012. Investigation of Fethiye-Marmaris Bay (SW Anatolia): seismic and
  morphologic evidences from the missing link between the Pliny Trench and the Fehiye-Burdur
  Fault Zone. Geo-Marine Letters, 32 (1), 17-28. 

• Böhm, G., Ocakoglu, N., Picotti, S. and Le Santis, L., 2009. West Antarctic Ice Sheet 
  evolution: New insights from a seismic tomographic 3D depth model in the Eastern Ross 
  Sea (Antarctica), Marine Geology, 266 (1-4), 109-128.

• Carton, H., Singh, S.C., Hirn, A., Bazin, S., de Voogd, B., Vigner, A., Ricolleau, A., Cetin, S.,
  Ocakoglu, N., Karakoc, F. and Sevilgen, V., 2007. Seismic imaging of the three-dimensional
  architecture of the Cinarcik Basin along the North Anatolian Fault. Journal of Geophysical
  Research-Solid Earth, 112 (B6), B06101.

• Ocakoglu, N., Demirbag, E. and Kuscu, I., 2005. Neotectonic structures in Izmir Gulf and
  surrounding regions (western Turkey): Evidences of strike-slip faulting with compression in 
  the Aegean extensional regime. Marine Geology, 219, 155-171.

• Ocakoglu, N., Demirbag, E. and Kuscu, I., 2004. Neotectonic structures in the area offshore
  of Alacati, Doganbey and Kusadasi (western Turkey): evidence of strike-slip faulting in the
  Aegean extensional province. Tectonophysics, 391, 67-83.

• Tarı, U., Tüysüz, O., Genç, Ş.C., İmren, C., Blackwell, B.A.B., Lom, N., Tekeşin, Ö., Üsküplü,
   S., Erel, L., Altıok, S. and Beyhan, M.,  2014. The geology and morphology of the Antakya 
   Graben between the Amik Triple Junction & the Cyprus Arc. Geodinamica Acta,
   doi: 10.1080/09853111.2013.858962

• Şengör, A.M.C., Grall, C., İmren, C., Le Pichon, X., Görür, N., Henry, P., Karabulut, H. and
  Siyako, M., 2014. The geometry of the North Anatolian transform fault in the Sea of Marmara 
  and itstemporal evolution: Implications for the development of intracontinental transform 
  faults. Canadian Journal of Earth Sciences, doi: 10.1139/cjes-2013-0160. 

• Le Pichon, X., İmren, C., Rangin, C., Şengör, A.M.C. and Siyako, M., 2014. The South 
  Marmara Fault. International Journal of Earth Sciences, 103, 219-231. 

• Cukur, D., Krastel, S., Demirel-Schlüter, F., Demirbağ, E., Imren, C., Niessen, F., 
  Toker, M. and PaleoVan Working Group, 2012. Sedimentary evolution of Lake Van 
  (Eastern Turkey) reconstructed from high-resolution seismic investigations. International 
  Journal of Earth Sciences, 102, 571-585.

• Shillington, D.J., Seeber, L., Sorlien, C.C., Steckler, M.S., Kurt, H., Dondurur, D., 
  Çifçi, G., İmren, C., Cormier, M.-H., McHugh, C.M.G., Gürçay, S., Poyraz, D., Okay, S.,
  Atgın, O. and Diebold, J.B., 2012. Evidence for widespread creep on the flanks of 
  the Sea of Marmara transform basin from marine geophysical data. Geology, 40, 439-442.

• Sorlien, C.C., Akhun, S.D., Seeber, L., Steckler, M.S., Shillington, D.J., Kurt, H., Çifçi, G.,
   Timur Poyraz, D., Gürçay, S., Dondurur, D., İmren, C., Perinçek, E., Okay, S., Küçük, H.M.
   and Diebold, J.B., 2012. Uniform basin growth over the last 500 ka, North Anatolian 
  Fault, Marmara Sea, Turkey. Tectonophysics, 518-521, 1-16.

• Armijo, R., Pondard, N., Meyer, B., Ucarkus, G., de Lepinay, B.M., Malavieille, J., 
  Dominguez, S., Gustcher, M.A., Schmidt, S., Beck, C., Cagatay, N., Cakir, Z., Imren, C.
  Eris, K., Natalin, B., Ozalaybey, S., Tolun, L., Lefevre, I., Seeber, L., Gasperini, L., 
  Rangin, C., Emre, O. and Sarikavak, K., 2005. Submarine fault scarps in the Sea of Marmara
  pull-apart (North Anatolian Fault): Implications for seismic hazard in Istanbul. 
  Geochemistry Geophysics Geosystems, 6, Q06009.

• Sengor, A.M.C., Tuysuz, O., Imren, C., Sakinc, M., Eyidogan, H., Gorur, G., Le Pichon, X.
  and Rangin, C., 2005. The North Anatolian Fault: A new look. Annual Review of Earth 
  and Planetary Sciences, 33, 37-112.

• Rangin, C., Le Pichon, X., Demirbag, E. and Imren, C., 2004. Strain localization in the 
  Sea of Marmara: Propagation of the North Anatolian Fault in a now inactive pull-apart. 
  Tectonics, 23 (2), TC2014.

• Oktay, F.Y., Gokasan, E., Sakinc, M., Yaltirak, C., Imren, C. and Demirbag, E., 2002. The 
  effects of the North Anatolian Fault zone on the latest connection between Black Sea and 
  Sea of Marmara. Marine Geology, 190, 367-382.

• Rangin, C., Demirbag, E., Imren, C., Crusson, A., Normand, A., Le Drezen, E. and 
  Le Bot, A., 2001. Marine Atlas of the Sea of Marmara (Turkey), 11 plates and 1 booklet, 
  Special publication by Ifremer Brest Technology Center, France. ISBN: 2-84433-068-1.

• Le Pichon, X., Sengor, A.M.C., Demirbag, E., Rangin, C., Imren, C., Armijo, R., 
  Gorur, N., Cagatay, N., de Lepinay, B.M., Meyer. B., Saatcilar, R. and Tok, B., 2001. 
  The active Main Marmara Fault. Earth and Planetary Science Letters, 192 (4), 595-616.

• Imren, C., Le Pichon, X., Rangin, C., Demirbag, E., Ecevitoglu, B. and Gorur, N., 
  2001. The North Anatolian Fault within the Sea of Marmara: a new interpretation based 
  on multi-channel seismic and multi-beam bathymetry data. Earth and Planetary 
  Science Letters, 186 (2), 143-158.

• Okay, A.I., Kaslilar-Ozcan, A., Imren, C., Boztepe-Guney, A., Demirbag, E. and 
  Kuscu, I., 2000. Active faults and evolving strike-slip basins in the Marmara Sea, 
  northwest Turkey: a multichannel seismic reflection study. Tectonophysics, 321 (2), 
  189-218.

• Düşünür Doğan, D., 2014. Investigation of fault-related small-scale fluid flow in 
   geothermal fields by numerical modeling. Turkish Journal of Earth Sciences, 23 (1), 67-79.

• Crawford, W.C., Singh, S.C., Seher, T., Combier, C., Dusunur, D., Cannat, M., 2010. 
  Crustal structure, magma chamber and faulting beneath the Lucky Strike hydrothermal 
  fields. Diversity of Hydrothermal Systems on Slow-Spreading Ocean Ridges, Geophysical
  Monograph Series, Vol.188, 350 pp., ISBN 978-0-87590-478-8.

• Lucazeau, F., Leroy, S., Rolandone, F., d'Acremont, E., Watremez, L., Bonneville, A.,
  Goutorbe,B., Düsünur, D., 2010. Heat-Flow measurements in the eastern Gulf of Aden.
  Earth and Planetary Science Letters, 295 (3-4), 554-570. 

• Seher, T., Crawford, W.C., Singh, S.C., Cannat, M., Combier, V. and Dusunur, D., 2010. 
  Crustal velocity structure of the Lucky Strike segment of the Mid-Atlantic Ridge at 37°N 
  from seismic refraction measurements. Journal of Geophysical Research, 115, B03103.

• Lucazeau, F.,  Leroy, S., Autin, J., Bonneville, A., Goutorbe, B., Watremez, L., d'Acremont, E.,
  Düsünur, D., Rolandone, F., Huchon, P., Bellahsen, N. and Tuchais, P., 2009. Post-Rift
  Volcanism and high heat-flow at the Ocean-Continent Transition of the eastern Gulf of Aden.
  Terra Nova, 21, 285-292.

• Dusunur, D., Combier, V., Escartin, J., Seher, T., Crawford, W., Cannat, M., Singh, S.C., 
  Matias, L.M. and Miranda, J.M., 2009. Seismological constraints on the thermal structure and
  interaction of tectonic and magmatic processes around the Lucky Strike magma chamber, 
  slow-spreading Mid-Atlantic Ridge. Marine Geophysical Researches, 30, 105-120.

• Lucazeau, F., Leroy, S., Bonneville, A., Goutorbe, B., Rolandone, F., d'Acremont, E., 
  Watremez, L., Dusunur, D., Huchon, P., Bellahsen, N., 2008. Persistent thermal activity 
  at the Eastern Gulf of Aden after continental break-up, Nature Geoscience, 1 (12), 854-858.

• Demirbag, E., Kurt, H., Dusunur, D., Sarikavak, K. and Cetin, S., 2007. Constructing a 
  3D structural block diagram of the Central Basin in Marmara Sea by means of bathymetric 
  and seismic data. Marine Geophysical Researches, 28 (4), 343-353.

• Singh, S., Crawford, W.C., Cartoon, H., Seher, T., Combier, V., Cannat, M., Canales, J.P.,
  Düsünür, D., Escartin, J. and Miranda, M., 2006. Discovery of a magma chamber and 
  faults beneath a Mid-Atlantic Ridge hydrothermal field, Nature, 442, 1029-1032.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ