ALT BİRİMLERİ

Yüzey kimyası Laboratuvarı
Kil karekterizasyon Laboratuvarı
Boya teknolojisi Laboratuvarı
Reoloji Laboratuvarı
Flotasyon/flokkülasyon Laboratuvarı
Ürün geliştirme Laboratuvarı
Atomik Kuvvet Mikroskobu Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prot.Dr. Mehmet Sabri Çelik
212 2856345/532 2017733
mcelik@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Gülay Bulut (İTÜ) 212 285 6173 gbulut@itu.edu.tr
Doç.Dr. Feridun Boylu (İTÜ) 212 285 6227 boylu@itu.edu.tr
Doç.Dr. Mustafa Çınar (DÜ)   mcinar@dumlupinar.edu.tr
Doç.Dr. Cengiz karagüzel (DÜ)   ckguzel@dumlupinar.edu.tr
Doç.Dr. Birgül Benli (İTÜ) 212 285 6267 benli@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Kenan Çinku (İÜ)   Kenan@iu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Orhan Özdemir (İÜ)   orhanozdemir@istanbul.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Fırat Karakaş (İTÜ) 212 285 6123 karakasf@itu.edu.tr
Dr. İ. Ethem Karaağaçlıoğlu 212 285 6135 karaagaclioglu@itu.edu.tr
Araş.Gör.Onur Güven 212 285 6185 oguven@itu.edu.tr
Gafure Ersever (doktorant) 212 285 6135 gafure@gmail.com
Behzad Vaziri Hassas (Y.Lisans öğrencisi) 212 285 7439 vazirihassas@itu.edu.tr
Prof.Dr. J.D. Miller University of Utah   Jan.Miller@utah.edu
Prof.Dr. P. Somasundaran, Columbia University   ps24@columbia.edu
Prof.Dr. B. Moudgil, University of Florida   bmoudgil@perc.ufl.edu
Prof.Dr.Dr. Zhenghe Xu, University of Alberta   zhenghe.xu@ualberta.ca

Mecvut Laboratuvar İmkanları
 1. Zeta Meter 3.0 ve Matek Acoustic Zeta Meter 
 2. Tane Boyut Ölçüm Cihazı/Malvern 2000E 
 3. Temas açısı, Yüzey enerji bileşenleri ölçüm cihazı/Data Physics 
 4. Yüzey gerilimi ölçümü/Krüss 
 5. Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı BET 
 6. Spektrofotometre/PG 
 7. Boya üretim mikseri (10000 rpm) /Sheen 
 8. Otomatik film aplikatörü/Sheen 
 9. Örtücülük gücü ölçüm cihazı (Opacity)/Sheen 
 10. Parlaklık ölçüm cihazı (Glossmeter)/Sheen 
 11. Krebs viskozimetre/Brookfield 
 12. Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)/Parkteknik 
 13. İnkübatör 
 14. Viskozimetre/Fann, Brookfield 
 15. Reometre/Brookfield 
 16. Hamilton multi Mixer Sondaj Çamuru karıştırıcısı 
 17. Permeabilite Test Cihazı 
 18. Ultrasonik Su Banyosu 
 19. API Filtrasyon Kaybı Cihazı 
 20. Denver Tipi Flotasyon Makinaları 
 21. Wedag Tipi Flotasyon Makinaları 
 22. Wemco Tipi Flotasyon Makinaları 
 23. Kolon Seti 
 24. MİNİLAB Universal Döküm kumu Test Cihazı 
 25. Yaş Basma Mukavemeti Ölçüm Cihazı 
 26. Islak Çekme Mukavemeti Test Cihazı 
 27. Gaz Geçirgenliği Test cihazı 
 28. Konsolidasyon Test Cihazı 
 29. Isı ve ses geçirgenliği ölçüm ünitesi 
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 1. Sepiyolitin çevre teknolojilerinde kullanımının geliştirilmesi”, DPT-107, 1.1.1996-31.12.2003, Bütçe: 270,000 TL, 
 2. Improved processing technology for the recovery of boron minerals from saturated solutions, National Science Foundation destekli İTÜ/University of Utah ortak projesi, 31.1.1996-31.1.2000, Bütçe:60,000 USD 
 3. Flotation Technology for the Trona Industry, National Science Foundation/TÜBİTAK destekli Ortak projesi, 15.10.2001-15.10.2003, Bütçe:35,000 USD 
 4. Cam ve Seramik Endüstrisi Hammaddesi K-Feldspatın Feldspat Cevherlerinden Flotasyonla Kazanılması, DPT Projesi, 1.1.2002-31.12-2004, Bütçe: 50,000 TL, 
 5. Sepiyolit İçeren Su bazlı Yüksek Viskoziteli Malzeme Üretimi, Tübitak Projesi 104M179, 15.04. 2005-15.12.2006 
 6. Türkiye Bentonitlerinden Teknolojik Ürünler Elde Edilmesi, TÜBİTAK TARAL Projesi, MAM/MTA/İTÜ Ortak Projesi, 01.10.2006-10.06.2010, 705,501 TL 
 7. Boya Sanayiinde Su ve Solvent Bazlı Kıvam Artırıcı Olarak Kullanılan Bentonit Katkı Maddesinin Üretilmesi, İTÜ BAP Projesi, 01.09.2008-28.02.2010, 24,600 TL 
 8. Sepiyolit Katkili Nanokompozit Üretimi ve Üretim Süreçlerinin MD Simülasyon Destekli AFM Ölçümleri İle Denetimi, Tübitak 1001 Projesi (108M244), 01.03.2009-31.08.2010 (18 ay), 208,000 TL 
 9. Türk Kömürlerinin Kuru Yöntemlerle Zenginleştirilmesi, TÜBİTAK KAMAG Projesi, İTÜ/TKİ Ortak Projesi, 01.10.2010-Devam ediyor (30 ay), 1,156,604 TL 
 10. Yerli Hammaddelerden İstanbul İli İhtiyacını Karşılamaya Yönelik Su Bazlı Yol Çizgi Boyası Üretimi ve Karakterizasyonu, İTÜ-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ortak Projesi, Devam Ediyor (24 ay), 01.04.2011, 20,000 TL 
 11. Reolojik Katkı Malzeme Geliştirilmesi (00832STZ.2011-1), İTÜ/Kalekim Ortak projesi, San-Tez, Devam Ediyor (24 ay), 01.09.2011-01.09.2013, 812.273 TL 
 12. Dış cephe boyalarında dolgu ve katkı maddesi olarak borun kullanılabilirliğinin geliştirilmesi, (BOREN-2011-Ç0282), Boren projesi, Devam Ediyor (24 ay), 01.10.2011-30.09.2013, 219.500 TL 

Yayınlar, Patentler vb.
 1. Miller, J.D., Çelik, M. S., Özdemir, O., Çınar, M. Gupta, V., Systems and processes for producing high purity trona, International Publication Number: WO 2009 062177 A2, International Publication Date: 14.05.2009, PCTUS2008/083032. 
 2. Çınar, M., Sabah, E., Çelik, M.S., Rheological properties of sepiolite ground in acid and alkaline media, Applied Clay Sci., 42(3-4), 422–426 (2009). 
 3. Ozdemir, O., Karaguzel, C., Nguyen, A.V., Çelik, M.S., Miller, J.D., Contact angle and bubble attachment studies in the flotation of trona and other soluble carbonate salts, Minerals Engineering, 22(2), 168-175(2009). 
 4. Bulut, G., Chimeddorj, M., Esenli, F., Çelik, M.S., Production of desiccants from Turkish bentonites, Applied Clay Sci., 46(2), 141-147(2009). 
 5. Can, M.F., Çınar, M., Benli, B., Özdemir, O., Çelik, M.S., Determining the fiber size of nano structured sepiolite using Atomic Force Microscopy (AFM), Applied Clay Science, 47, 217-222(2010). 
 6. Kurama, H., Karagüzel, C., Mergan, T., Çelik, M.S., Ammonium removal from aqueous solutions by dissolved air flotation, Desalination, 253, 147-152 (2010). 
 7. Çetinel, T., Karagüzel. C., Boylu, F., Çelik, M.S., Activation of (Na, Ca)-bentonites with soda and MgO and their utilization as drilling mud, Applied Clay Sci., 48(3), 398-404 (2010) 
 8. Boylu, F., Cinku, K., Esenli, F., Celik, M.S., The separation efficiency of Na-bentonite by hydrocyclone and characterization of hydrocyclone products, Int. J. Mineral Processing, 94(3-4), 196-202(2010). 
 9. Erkan, İ., Alp, İ., Çelik, M.S., Characterization of organo-bentonites obtained from different linear-chain quaternary alkylammmonium salts, Clays and Clay Minerals, 58 (6), 792–802 (2010). 
 10. Sevim, A.M., Hojiyev, R., Gül, A., Çelik, M.S., An investigation of the kinetics and thermodynamics of the adsorption of a cationic cobalt porphyrazine onto sepiolite, Dyes and Pigments, 88, 25-38 (2011). 
 11. Benli B, Nalaskowski J, Assemi S, Celik MS, Miller JD, Evaluation of Adhesion Forces in Alginate-Filler System Using an AFM Colloidal Probe Technique, Adhesion Sci. Tech., 25(11) 1159-1173 (2011). 
 12. Özdemir, O., Hao Du, Karakashev, S.I., Nguyen, A.V., Çelik, M.S., Miller, J.D., Understanding the role of ion interactions in soluble salt flotation with alkylammonium and alkylsulfate collectors, Advances in Colloid and Interface Science, 163, 1-22 (2011). 
 13. Özdemir, O. Gupta, V. Miller, J.D., Cınar, M., Çelik, M.S., Production of trona concentrates using high-intensity dry magnetic separation followed by flotation, Minerals & Metallurgical Proc., 28 (2), 55-61( 2011).
 14. Çınar, M.,. Ersever , G., Şahbaz, O., Çelik, M.S. Çelik, Sepiolite/calcium interactions in desiccant clay production, Applied Clay Science 53(3), 386-394 (2011).
 15. Karakaş, F. Pyrgiotakis, G. Çelik, M.S. Moudgil, B.M., Na-Bentonite and MgO Mixture as a Thickening Agent for Water-Based Paints, KONA Powder and Particle Journal, 29,  96-104 (2011). 
 16. Sevim, A.M., Hojiyev, R., Gül, A., Çelik, M.S., Preparation of novel heterogeneous catalysts by adsorption of a cationic tetrapyrrole on to bentonite: equilibrium, kinetics, and thermodynamics, Monatsh Chem (Monatshefte für Chemie), 143, 385-400 (2012). 
 17. Gülgönül, İ, Karagüzel, Cınar, M. Çelik, M.S., Interactıon of sodium ions with feldspar surfaces and its effect on the selective separation of Na- and K-feldspars, Mineral Processing & Extractive Metall. Rev., 33,  233–245 (2012). 
 18. Karakaş, F., Çelik, M.S., Effect  of quantity and size  distribution of calcite filler  on the quality of water borne paints, Progress in Organic Coatings 74, 555–563 (2012). 
 19. Boylu, F., Hojiyev, R. Ersever, G., Ulcay, Y. Çelik, M.S., Production of Ultrapure Bentonite Clays through Centrifugation Techniques, Separation Science and Technology, 47:6, 842-849 (2012). 
 20. Can, M. F., Güvendik, S., Benli,  B., Trabzon, L., Kızıl, H., Çelik, M.S., Predicting the extent of hydrophilicity on Si nano-column surfaces, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik,Special Issue 43:5, 366-372 (2012). 
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
 1. Zeta potansiyel ölçüm yöntemi 
 2. AFM ile boya filmlerinin karakterizasyonu 
 3. Bentonit, sepiyolit gibi kil mineralleri üzerine ağır metallerin adsorpğsiyon mekanizması 
 4. Bor katkılı boya üretimi 
 5. Mezoporos malzemelerin çeşitli doğal bitki kaynaklarından üretimi ve karakterizasyonu 
 6. Alünitten potasyum ve alüminyum sülfat üretimi için flotasyonla ürün geliştirlmesi 
 7. Mineral katkılı izolasyon malzemesi geliştirilmesi 
 8. Sepiyolit katkılı epoksi bazlı nanokompozit üretimi 
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

 1. Su bazlı ve solvent bazlı bentonit (ticarileşme potasiyeli) 
 2. Ağartma toprağı (ticarileşme potansiyeli) 
 3. Sondaj bentoniti (Ticarileşme potansiyeli) 
 4. Mineral katkılı selülozik yalıtım malzemesi (Ticarileşme aşamasında) 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ