AMAÇ

 “Yeraltı ve Açık Ocak Maden Tasarım ve Planlama” çalışma grubu, akademisyen ve sektörde çalışmakta olan kişilerden oluşmakta olup, özellikle son yıllarda artan madencilik faaliyetleri dikkate alınarak, üniversite-sanayii işbirliği kapsamında, innovatif araştırmalar yaparak, ülke yeraltı kaynaklarının en optimum şekilde üretilmesi için gerekli mühendislik çalışmalarını yerine getirmeyi sağlamak için oluşturulmuştur.

 

Çalışma grubu, bünyesinde barındırdığı sanayi ve özel sektörde çalışmakta olan paydaşları ile yıllık toplantılar gerçekleştirerek, yeni araştırma alanları ve sanayinin ihtiyacı olan sorunları yerinde tespit ederek uygulanabilir ve sürdürebilir çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. S. Erkin NASUF       (Yürütücü)

Mail  :           nasuf@itu.edu.tr          

İş Tel :         0212 2856365           

GSM  :         0532 3354085Prof.Dr. Selamet Erçelebi  (Projeler Koordinatörü)

Mail: ercelebi@itu.edu.tr 

İş Tel : 0  212 285 63 21ALT BİRİMLER

1) Kaya Mekaniği ve Doğal Yapıtaşları Laboratuvarı

2) Bilgisayar Destekli Maden Tasarımı ve Planlaması Laboratuvarı

3) Maden Havalandırması ve İş Güvenliği Laboratuvarı

4) Kırmataş ve Briketleme Laboratuvarı

5) Numune Kesme ve Hazırlama Atölyesi


YAZILIMLAR

Bilgisayar Destekli Maden Tasarımı ve Planlaması Laboratuvarı’nda maden planlamasına yönelik ve bunun yanında, kaya mekaniği uygulamalarında ihtiyaç duyulan yazılımlar mevcuttur. Bunlar; Micromine, Plaxis 3D Tunnel, Plaxis 2D, Phase2, Slide, Galena, GS+, Ventsim

DONANIMLAR

Kayaç malzemelerin fiziksel, dayanım ve deformabilite özelliklerinin araştırılabilmesine imkan sağlayan tüm laboratuvar ekipmanları “Kaya Mekaniği ve Doğal Yapıtaşları Laboratuvarı”’nda mevcuttur. İnşaat ve maden sektöründe sıklıkla kullanılan agregaların fiziksel ve mekanik özelliklerini araştırabilmek için gerekli tüm ekipmanlar “Kırmataş ve Briketleme Laboratuvarı”nda mevcuttur. Maden havalandırması ve iş güvenliği laboratuvarındaki olanaklarla, değişik amaçlı yeraltı kazı çalışmaları sırasında (madencilik, metro ve tünel kazısı vb.) ortam havasının fiziksel özellikleri (sıcaklık, nem, basınç, hava hızı vb.) ile ortam havasına karışan gazlar (CH4, CO, CO2, NO2 ve O2) ve toz yoğunluğu belirlenmektedir. Ayrıca, çalışma ortamındaki fiziksel çevre faktörleri (gürültü, aydınlatma, titreşim) ölçümleri de yapılmaktadır. Laboratuvardaki iki adet küçük ölçekli hava kanalı ile havalandırmanın temel parametreleri olan P,R,Q değerleri arasındaki ilişkiler incelenmektedir.


ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA ALANLARI

 1) Maden yataklarının jeoistatistiksel yöntemler ile değerlendirilmesi ve bu alana özel 3 boyutlu jeoistatistiksel araştırmalar,

2) Maden rezervlerinin sınıflandırılması ve rezerv-tenör konularında ileri araştırmalar,

3) Cevher yatağının 3 boyutlu modellenmesi,

4) Yeraltı maden üretim yöntemlerinin seçimi,

5) Yeraltı maden üretim planlaması,

6) Yeraltı açıklıklarının tahkimatı,

7) Yeraltı maden ve tünellerde havalandırma ve iş güvenliği uygulamaları,

8)  Açık ocak üretim planlaması,

9)  Açık ocak maden uygulamaları: ekipman seçimi, maliyet vb.,

10) Açık ocak kaya ve zemin ortamları için şev stabilite analizleri,

11) Taşocakları ve yapı taşları (mermer, granit vb.) maden işletme tasarım ve planlaması.

 

ARAŞTIRMACILAR

1

Prof. Dr. Erkin Nasuf

İTÜ Maden Müh. Bölümü

nasuf@itu.edu.tr

0 212 285 63 65

2

Prof. Dr. Selamet Erçelebi 

İTÜ Maden Müh. Bölümü

ercelebi@itu.edu.tr

0 212 285 63 21

3

Yard. Doç. Dr. C. Atilla Öztürk

İTÜ Maden Müh. Bölümü

ozturkc1@itu.edu.tr

0 212 285 63 56

4

Yard. Doç. Dr. Abdullah Fişne

İTÜ Maden Müh. Bölümü

fisnea@itu.edu.tr

0 212 285 63 63

5

Yard. Doç. Dr. Vural Yavuz

İTÜ Jeoloji Müh. Bölümü

vural@itu.edu.tr

0 212 285 62 18

6

Dr. Cengiz Kırmanlı

İTÜ Maden Müh. Bölümü

kirmanli@itu.edu.tr

0 212 285 61 84

7

Aslan Yaman

Ado Grub

İktisat  Doktoru

aslanyaman@yahoo.com

8

Aydın Karatepe

Erdemir Madencilik

 

akaratepe@erdemirmaden.com.tr

9

Engin Doğan

Eczacıbaşı Esan

engin.dogan@eczacıbasi.com.tr

10

Nedim Özturan

Hema

nedimozturan@hattat.com.tr 

11

Ramazan Yön

Park Elektrik AŞ.

ryon@cinergroup.com.tr

12

Ünal Alınca

Eti Maden

 

13

Ar. Gör. Emre Önsel

İTÜ Maden Müh. Bölümü

onsel@itu.edu.tr

0 212 285 61 40

14

Ar. Gör. Murat Özkan

İTÜ Maden Müh. Bölümü

ozkanmu@itu.edu.tr

0 212 285 61 41

15

Ar. Gör. Ozan Bayram

İTÜ Maden Müh. Bölümü

bayramo@itu.edu.tr

0 212 285 61 39

16

Ar. Gör. Samet Can Özer

İTÜ Maden Müh. Bölümü

canozer@itu.edu.tr

0 212 285 73 64

17

Ar. Gör. Olgun Esen

İTÜ Maden Müh. Bölümü

esenolgun@itu.edu.tr

0 212 285 73 64

18

Emrah Şimdi

Avrasya Metro Grup Maden Mühendisi

esimdi@avrmg.com

19

Ömer Faruk Uğurlu

Maden Mühendisi

ofugurlu@gmail.com

20

Hüseyin Serhat Mamat

Eczacıbaşı Esan

Maden Mühendisi

serhat.mamat@eczacibasi.com.tr


MEVCUT ÇALIŞMALAR

Üniversite - Sanayii İşbirliği Kapsamında Yapılan Çalışmalar

1) Hasançelebi Rezerv Hesaplama, Tenör Atama ve Açık İşletme Projesi - Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş., 2010.

2) Açık Ocak Sahası Geçirimsizliğinin Sağlanması İşinin Etüdü - Eti Maden İşletmeleri Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü, 2010.

3) İzmir-Karşıyaka Altıntepe ve Çilektepe Altın Sahaları Değerlendirme Projesi - Metro Maden A.Ş., 2010.

4) İzmir-Karşıyaka Altıntepe Filon II Yeraltı Maden İşletme ve Maliyeti Ön Araştırma Projesi - Metro Maden A.Ş., 2010.

5) Açık Ocak Dekapaj Döküm Sahası Stabilitesinin Sağlanması İşinin Etüdü - Eti Maden İşletmeleri Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü, 2011.

6) Yeraltı İşletmesi Proje Revizyonun İrdelenmesi - Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş., 2010.

7) Kışlaköy Açık İşletmesi İç Döküm Sahası Şev Stabilizasyonu ve Açık İşletme Genel Şev Açılarının Optimizasyonu - EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi, 2011.

8) Üçkardeşler Asfaltit Filonu İşletme Ön Projesi ve Ön Fizibilitesi - Şırnak Enerji A.Ş., 2012.

9) Konya – Ilgın Linyit İşletmesi Şev Dizaynı Araştırma Projesi - Konya Ilgın Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş., 2012 - Devam.

10) Siirt-Madenköy Bakır İşletmesi Basamak ve Genel Eğim Stabilite Araştırma ve Geliştirme Projesi - Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2012 - Devam.

13). İstanbul, Küçükçekmece de Açılan 7 Adet Sondaj Kuyusunda Gaz Geliri ve Bileşiminin İncelenmesi,  Zemin Etüd ve Tasarım A.Ş., 2007.

14) BP Maslak İstasyonu Altı Metro Tünelleri Kazısı Sırasında Hava Kalitesinin Denetlenmesi” İTÜ Döner Sermaye Projesi, 2006.

15) Soma – Eynez Yeraltı Kömür Madeni Havalandırma Projesi, İmbat Madencilik A.Ş., 2011.

Bilimsel Araştırma Amaçlı Yürütülen Çalışmalar

1) Kayaçlardaki Süreksizlik Ölçümleri İçin Objektif Yöntemlerin Geliştirilmesi - İTÜ BAP Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, 2011 - Devam.

2) Metal Madenciliğinde Yeraltı Açıklarının İncelenmesinde Nümerik Modellemenin Kullanılması ve Nümerik Modelleme ile Tahkimat Analizi - İTÜ BAP Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, 2013 - Devam.

3) Yeraltı Maden İşletmelerinde Kullanılan Dolgu Malzemesinin Araştırılması ve Kaya Kütle – Dolgu Arası Etkileşimlerinin İncelenmesi - İTÜ BAP Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, 2013 - Devam.

4) Metal Madenciliğinde Yeraltı Açıklıkları İçin Macun Dolgu Malzemelerinin Araştırılması - İTÜ BAP Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, 2013 - Devam.

5) Kadıköy-Kartal Metro İnşaatında Formasyon ve Açıklık Geometrisine Göre Geçici Tahkimat Uygulaması - İTÜ BAP Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, 2013 - Devam.

6) Açık ocak işletmelerinde optimum üretim planlamasında yeni bir yöntem geliştirilmesi - İTÜ BAP Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, 2013 - Devam.

7) Yeraltı  Yapılarında (Metro ve Tüneller) Havalandırma Koşullarının ve Hava Kalitesindeki Değişimlerin Araştırılması, Proje No: 30705, İTÜ Araştırma Projesi, Maden Fakültesi, İstanbul.

8) Yeraltı Madenlerinde Radon Gazı Konsantrasyon Seviyelerinin Belirlenmesi ve İşçi Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Proje No: 1972, İTÜ Araştırma Projesi, 2002
YAYINLAR , PATENTLER VB.

- Öztürk, C.A., Şimdi, E., 2012. “Subway Project in Istanbul, Turkey”,  46th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium (ARMA 2012), Chicago, ABD.

- Hüdaverdi T, Kuzu C, Fisne A,. 2012. Investigation of the blast fragmentation using the mean fragment size and fragmentation index, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 56, 136-145.

- Fişne, A., Ökten, G., Hudaverdi, T., 2012. Outburst of Coal and Gas in Zonguldak Coal Basin Turkey, SME Annual Meeting, February 19-22, Seattle, Washington.

- Hüdaverdi, T., Kuzu, C. and Fişne, A., 2012. Evaluation of Blast Fragmentation in Quarries Nearby Istanbul, SME Annual Meeting, February 19-22, Seattle, Washington.

- Fişne, A., Ökten, G., Hudaverdi, T. Onur, Ç. and Günay, E., 2011. Assessment of Coal and Gas Outburst Hazards in Zonguldak Coal Basin Turkey. 22th World Mining Congress & Expo, 11 – 16 September 2011, Istanbul, Turkey, V I, p. 677 – 685.

- Öztürk, C.A., Onsel E., Fisne, A., Nasuf, E. 2011. Support Design of an Underground Pb-Zn Mine in Turkey.   ARMA 45th US Rock Mechanics Symposium, 26-29 June, San Francisco, ABD.  

- Bayram, O, Ercelebi S, Öztürk C. A., 2011. Correlations among Textural, Mechanical, Physical Properties Based on Petrographical Classification of Some Natural Stones. ARMA 45th US Rock Mechanics Symposium, 26-29 June, San Francisco, ABD.

- Ercelebi, S., Öztürk, C.A., Ozkan, M., Onsel I.E., Yalcin T., 2011. Slope Stability Analysis of Underground Water Induced Failure for Kestelek Open Pit Boron Mine in Turkey. ARMA 45th US Rock Mechanics Symposium, 26-29 June, San Francisco, ABD.  

- Ozkan, M., Nasuf, E., Kocak, P., Öztürk C.A., Ercelebi, S. 2011. Slope Stability Investigation of a Boron Mine in Kirka, Turkey. ARMA 45th US Rock Mechanics Symposium, 26-29 June, San Francisco, ABD.

- Onsel, E., Öztürk C.A., Ozkan M, Nasuf, E. 2011. Software for RQD and Rock Mass Evaluation. ARMA 45th US Rock Mechanics Symposium, 26-29 June, San Francisco, ABD.

- Fisne, A., Okten, G., Öztürk, C.A. 2011. Radon Exposure Assessment For Turkısh Underground Coal Mines, WMC 2012 Congress, 11-16 Eylül, Istanbul.

- Fisne, A., Kuzu, C. and Hudaverdi, T. 2011. Prediction of environmental impacts of quarry blasting operation using fuzzy logic, Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 174, 461 – 470.

- Fişne, A. and Ökten, G. 2009. Türkiye Taşkömürü Kurumu ocaklarında gürültü etkilenim düzeylerinin istatistiksel analizi. İTÜ Dergisi ,Seri d, cilt 9, sayı 3, Haziran, s. 87-98.

- Fişne, A. ve Ökten, G., 2009. “TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Yeraltı İşyerlerinde Gürültü Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi TUMKS‘09, Antalya, 6 – 8 Mayıs 2009.

- Ercelebi S.G., H. Toros, 2009. Extreme Value Analysis of Istanbul Air Pollution Data.

Clean-Soil Air Water, 37(2).

- Kuzu, C., Fisne, A. and Ercelebi, S.G. 2008.  Operational and geological parameters in the assessing blast induced airblast-overpressure in quarries. Applied Acoustics, 70(3), 404 – 411.

- Fisne, A., Okten, G., 2008. Occupational noise exposure assessment for underground coal mine workers in Turkey. 21th World Mining Congress & Expo, 7 – 12 September 2008, Krakow, Poland.

- Ozkan M., S.G.Erçelebi, 2007. Determining Ultimate Pit Limit for Kestelek Boron Open Pit Mine Using Lerchs-Grossmann Algorithm. 33rd International Symposium on Application of Computers and Operation Research in The Mineral Industry, 303-308.

- Fişne, A. ve Ökten, G., 2007. “Maslak BP İstasyonu'ndan Sızan Petrol Ürünlerinin Tünel Havası Üzerindeki Etkileri”, Ulaşımda Yeraltı Kazıları 2. Sempozyumu, 15 – 17 Kasım 2007, İstanbul/Türkiye.

225 – 230.

- Fişne, A.,  Ökten, G., Hüdaverdi, T. and Kuzu, C., 2007. Investigation of noise exposure levels for mechanized coal mine workers in Turkey. The 36th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Inter-Noise 2007, 28-31 August 2007 Istanbul, Turkey.

- Fişne, A., Hüdaverdi, T. and Kuzu, C., 2007. Assessment of noise levels in Istanbul metro tunnel drivage. The 36th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Inter-Noise, 28-31 August 2007 Istanbul, Turkey.

- Öztürk, C. A., Fisne, A., ve Nasuf, E., 2006. Rock burst characterization for underground constructions, ISRM 4th Asian Rock Mechanics Sym., 8-10 Nov., Singapore, ISBN 981-270-437-X.

- Fisne, A., Öztürk, C. A., Ökten, G., 2006. Fire dam construction for underground openings, ISRM 4th Asian Rock Mechanics Sym., 8-10 Nov., Singapore, ISBN 981-270-437-X.

- Kirmanli C., S.G.Erçelebi, 2006. Expert System Application in Surface Mining Equipment Selection. Mine Planning and Equipment Selection, 125-130.

- Fişne, A., Ökten, G. & Hüdaverdi, T., 2006. Yeraltı Madenciliğinde Ani Gaz ve Kayaç Püskürmesine Eğilimli Zonların Belirlenmesi, VIII. Ulusal Kaya Mek. Semp., 2-3 Kasım, İstanbul. 395 - 401.

- Öztürk, C. A., Nasuf, E., 2005. Fuzzy relations among mechanical properties of rocks, Computer Appl. Mining Industries Smp. 1-3 Nov, Canada, pp. 979-993.

- Fişne, A., Ökten, G. and Çelebi, N. 2005. Radon Concentration Measurements in Bituminous Coal Mines. Radiation Protection Dosimetry. Vol. 113 (2) 173-177.

- Kırmanlı, C., Erçelebi, G.S., 2005, “Açık işletmelerde optimum ekipman seçimi”, İTÜ dergisi /d, cilt 4, sayı 2, 67-78.

- Fişne, A., Ökten, G. 2004. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Yeraltı Maden Ocaklarında Radon Gazı Yayılımının İncelenmesi. Türkiye 14th Kömür Kongresi, 2-4 Haziran, Zonguldak, Türkiye.

- Öztürk, C. A., 2004. Stand-up time for unsupported span in underground openings. ISRM Regional Symposium EUROCK 2004 & 53rd Geomechanics Colloquy, Salzburg, Austria, 7-9 Oct.

- Öztürk, C. A., Nasuf, E., Bilgin, N., 2004. The assessment of rock cuttability, and physical and mechanical rock properties from a texture coefficient. Journal of South African Institute of Mining and Metallurgy, V. 7., pp. 397-403.

- Öztürk, C.A. and Nasuf, E., 2002, Geostatistical Assessment of Rock Zones for Tunnelling, Tunnelling and Underground Space Technology. v. 17 (3), pp. 275-285.

- Öztürk, C.A., Fişne, A., and Nasuf, E. 2004. Using indicator variograms for solving estimation problems. 1st Int. Conf. Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology. 7-9 June, Crete, Greece, pp. 771-775.

- Fisne, A., Öztürk, C.A., and Nasuf, E. 2004. Hazard risk assessment of radon for coal mines. 1st Int. Conf. Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology. 7-9 June, Crete, Greece, pp. 767-770.

- Öztürk, C.A. and Nasuf, E. 2003. The Effect of Rock Texture on Intact, Rock Mass and Cuttability Properties of Rocks. Computer Applications in the Minerals Industries Symposium, September 8 - 10, Calgary, Canada.

- Avsar M.S., Bouazza A., Kavazanjian E. Jr. and Öztürk, C. A. 2003. Interpolation of solid waste shear wave velocity using geostatistics. Proceedings XIIIth European Conference On Soil Mechanics And Geotechnical Engineering, Prague, 25-28th August, Vol.1, pp. 21-26.

- Öztürk, C.A. and Nasuf, E. 2002.  Comparative Study Between Point Cumulative Semivariogram and Kriging For A Coal Deposit, Proc. Of the 11th Int. Symp. on MPES, Ostrava, Czech Republic, 9–11 Sept, pp. 313-318.

- Öztürk, C.A. and Nasuf, E. 2002. Fuzzy Logic Modelling of Schmidt Hardness Determining Uniaxial Compressive Strength, Eurock 2002 Symposium, 25-28 November, Portugal.

- Öztürk, C.A. and Nasuf, E. 2002, Assessment of The Correlation Between Mechanical and Textural Properties of Rocks, 1st Int. Symp. of ITU the Faculty of Mines On Earth Sci. and Eng., Istanbul, Turkey, Abstract and Oral Presentation, 16-18 May: 197.

- Öztürk, C.A. and Nasuf, E. 2001. Point Cumulative Semivariogram Spatial Description of Ore Deposit Area, Proc. of the 10th Int. Symp. on MPES, New Delhi, 19-21 November: 605-612.

 

   
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ