YÜRÜTÜCÜ: Prof. Dr. Haluk EROL

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Vahit MERMERTAŞ
Doç. Dr. Erdinç ALTUĞ
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Araştırma ve Uygulama Alanları:
Titreşim ve akustik ölçümler, Modal analiz çalışmaları, Çekiç ve sarsıcı kullanılarak yapının frekans cevabının ölçülmesi, Yorulma ve dayanım testleri, Dönen makinaların dengelenmesi, Makinalarda erken uyarıcı dinamik bakım çalışmaları, Gürültü düzeyi ölçümleri, Endüstriyel ürünlerin ses gücü düzeylerinin belirlenmesi, Gürültü kaynaklarında ses şiddeti ölçümleri, Endüstriyel ürünlerde gürültü kaynaklarının ve toplam gürültüye katkısının belirlenmesi, Ürüne yönelik ses kalitesi çalışmaları, Egzost susturucularının akustik performans ölçümleri, İçten yanmalı motorlar için susturucu tasarımı.
 
Daha fazla bilgi için: http://www.vibroakustik.itu.edu.tr/
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

 

1 Taşıtlarda Kullanılan Fren Kompresörlerinin Dinamik ve Akustik Analizi. İTÜ Araştırma Fonu. Temmuz 98 - Temmuz 00.
2 Elektrik Süpürgesinde Gövde Titreşimlerinin Toplam Ses Düzeyine Katkısının İncelenmesi. İTÜ Araştırma Fonu. Mayıs 01 - Kasım 01.
3 Çelik Demiryolu Köprüsünde Çevresel Gürültü ve Yapısal Titreşimlerin Ölçülmesi. İTÜ Araştırma Fonu. Temmuz 09 - Ağustos 09.
4 Yakıt tankının yapısal titreşim özelliklerinin sayısal olarak incelenmesi. İTÜ Araştırma Fonu. Mayıs 10 - Temmuz 10.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yeralan Yayınlar

 1. M. Gürgöze, K. Özgür ve H. Erol, On the Eigenfrequencies of a Cantilevered Beam With a Tip Mass and In-span Support, Computers and Structures, Vol. 56, No. 1, pp. 85-92, 1995.
 2. H. Erol ve M. Gürgöze, On the Effect of An Attached Spring-Mass System on the Frequency Spectrum of Longitudinally Vibrating Elastic Rods Carrying a Tip Mass, Journal of Sound and Vibration, Vol.227, No.2, pp. 471-477, 1999.
 3. M. Gürgöze ve H. Erol, On the Eigencharacteristics of Longitudinally Vibrating Rods Carrying a Tip Mass and Viscously Damped Spring-Mass In-span, Journal of Sound and Vibration, Vol.225, No.3, pp. 573-580, 1999.
 4. H. Erol, Noise Source Identification of a Reciprocating Refrigeration Compressor, Shock and Vibration, Vol.32, No.1, pp.20, 2000.
 5. M. Gürgöze ve H. Erol, Determination of the frequency response function of a cantilevered beam simply supported in-span, Journal of Sound and Vibration, Vol.247, No.2, pp. 372-378, 2001.
 6. M. Gürgöze ve H. Erol, On the frequency response function of a damped cantilever simply supported in-span and carrying a tip mass, Journal of Sound and Vibration, Vol.255, No.3, pp. 489-500, 2002.
 7. M. Gürgöze ve H. Erol, On the “modes” of non-homogeneously damped rods consisting of two parts, Journal of Sound and Vibration, Vol.260, No.2, pp. 357-367, 2003.
 8. M. Gürgöze ve H. Erol, On the eigencharacteristics of multi-step rods carrying a tip mass subjected to non-homogeneous external viscous damping, Journal of Sound and Vibration, Vol.267, No.2, pp. 355-365, 2003.
 9. M. Gürgöze ve H. Erol, On laterally vibrating beams carrying tip masses, coupled by several double spring-mass systems, Journal of Sound and Vibration, Vol.269, No.2, pp. 431-438, 2004.
 10. M. Gürgöze ve H. Erol, On the eigencharacteristics of multi-step beams carrying a tip mass subjected to non-homogeneous external viscous damping, Journal of Sound and Vibration, Vol.272, No. 3-5, pp. 1113-1124, 2004.
 11. H. Erol ve M. Gürgöze, Longitudinal vibrations of a double-rod system coupled by springs and dampers, Journal of Sound and Vibration, Vol.276, pp. 419-430, 2004.
 12. H. Erol, Vibration analysis of stepped-pipe strings for mining from deep-sea floors, Ocean Engineering, Vol.32, pp. 37-55, 2005.
 13. H. Erol, Characteristic equations of longitudinally vibrating rods carrying a tip mass and several viscously damped spring-mass systems in-span, Proceedings of the IMechE – C, Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 218, pp. 1103-1114, 2004.
 14. M. Gürgöze ve H. Erol, Dynamic response of a viscously damped cantilever with a viscous end condition, Journal of Sound and Vibration, Vol.298, pp. 132-153, 2006.
 15. Z.Öztürk, T.Öztürk, H. Erol ve V.Arlı, Influences of railway vibrations on passenger comfort invesigation on example tracks, Teknik Dergi, Vol.20(3), pp. 4811-4815, 2009.
 16. H. Erol ve C. Meriç, Application of resonators and a side branch duct with an expansion chamber for broad band noise control, Noise Control Engineering Journal, Vol.57(5), pp. 476-492, 2009.
 17. M.E. Öztürk ve H. Erol, On the dynamics of a washing machine with flexible components, Noise Control Engineering Journal, Vol.58(6), 2010.
 18. S. Öztürk ve H. Erol, Numerical and Experimental Studies on the Structure-Borne Noise Control on a Residential Kitchen Hood, International Journal of Acoustics and Vibration, Vol. 18, No. 1, 2013 (pp. 3-6).

Hakemli Uluslararası Konferans/Kongrelerde Sunulan ve Bildiriler Kitabında Yeralan Yayınlar

 1. H. Erol, T. Durakbaşa ve H.T. Belek, Dynamic Modeling and Measurements on a Reciprocating Hermetic Compressor, Proceedings of 13rd International Compressor Engineering Conference, Vol.1, pp. 199-204, 1996.
 2. H. Erol, The Noise Source Identification of a Reciprocating Refrigeration Compressor, Proceedings of 6th International Congress on Sound and Vibration, Vol. 5, pp. 2427-2434, 1999.
 3. H. Erol ve M. Ünal, On The Noise and Vibration Characteristics of a Reciprocating Compressor With Two Different Type of Cylinder Heads: Conventional Head and a New Design Head, Proceedings of 7th International Congress on Sound and Vibration, Vol. 2, pp. 651-658, 2000.
 4. E. Altınsoy ve H. Erol, An Experimental Study On Vibro-acoustic Characteristics of a Wet and Dry Type Vacuum Cleaner, Proceedings of 7th International Congress on Sound and Vibration, Vol.2, pp. 667-674, 2000.
 5. H. Erol ve A. Gürdoğan, The Noise and Vibration Characteristics of a Reciprocating Compressor: Effects of Size and Profile of Discharge Port, Proceedings of 15th International Compressor Engineering Conference, Vol.2, pp. 677-683, 2000.
 6. H. Erol, On the contribution of vibrating shell to the sound power level of a vacuum cleaner, 8th International Congress on Sound and Vibration, Vol.5, pp. 2575-2582, 2001.
 7. H. Erol, Measurements and analysis of the noise to which passengers are exposed in İstanbul metro, 17th International Congress on Acoustics, 2001.
 8. V. Mermertaş ve H. Erol, Effect of mass attachment on the free vibration of cracked beam, 8th International Congress on Sound and Vibration, Vol. 5, pp. 2803-2810, 2001.
 9. V. Mermertaş ve H. Erol, On the nodes of a cracked cantilever beam, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA 2002.
 10. H. Erol ve V. Mermertaş, On the dynamic response of closed-loop robotic manipulators, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA 2002.
 11. H. Erol ve M. Gürgöze, On the frequency response function of a viscously damped cantilever simply supported in-span, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA 2002.
 12. H. Erol ve M. Gürgöze, On the “modes” of non-homogeneously damped rods having two parts and carrying a tip mass, 10th International Congress on Sound and Vibration, Vol. 8, pp. 4449-4456, 2003.
 13. H. Erol, A. Akbaş, E. Tanaydın ve Ö. Ahmetoğlu, Acoustic attenuation of a circular expansion chamber including fiber material and extended inlet/outlet tubes, 12th International Congress on Sound and Vibration, 2005.
 14. H. Erol ve Ö. Ahmetoğlu, Acoustic attenuation in fully-filled perforated dissipative mufflers with extended inlet/outlet, 13th International Congress on Sound and Vibration, 2006.
 15. H. Erol, Environmental noise and structural vibration measurements on a steel railway bridge, Proceedings of 16th International Congress on Sound and Vibration, 2009.
 16. H. Erol ve V. Arlı, Measurements and analysis of the vibration to which passengers are exposed in Istanbul metro, Proceedings of 16th International Congress on Sound and Vibration, 2009.
 17. H. Erol ve O. Saf, Experimental studies on acoustic attenuation and pressure drop characteristics of perforated pipes in expansion chamber, Proceedings of 16th International Congress on Sound and Vibration, 2009.
 18. S. Öztürk ve H. Erol, Noise control studies on a residential kitchen hood, Proceedings of Inter-Noise, 2010.
 19. E. Özçiçek ve H. Erol, Numerical analysis of vibration characteristics of a fuel tank, Proceedings of 17th International Congress on Sound and Vibration, 2010.
 20. O. Saf ve H. Erol, On acoustics and flow behaviour of the perforated mufflers, Proceedings of 17th International Congress on Sound and Vibration, 2010.
 21. M.A. Temiz ve H. Erol, Acoustic Investigation of Cross Flow – Extended Closed End Muffler, Proceedings of 19th International Congress on Sound and Vibration, 2012.
 22. S. Öztürk ve H. Erol, Determination of Acoustic Performance of Reverse Flow – Extended Closed End Muffler Element, Proceedings of Inter-Noise 2012.
 23. D. C. Deveci, O. Çelikkan, E. Şafak ve H. Erol, Study on the noise of freezer fan, Proceedings of 20th International Congress on Sound and Vibration, 2013.
 24. H. Erol, H. Karabulut ve K. Kaynar, On the dynamics of a gearshift system in manual transmission, Proceedings of Inter-Noise 2013.
 25. H.T. Belek ve H. Erol, Sound and Vibration Teaching Environment at Istanbul Technical University, Proceedings of Inter-Noise 2013.
   
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ