ALT BİRİMLERİ

 

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Mete Şen

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Haluk KARADOĞAN
Prof. Dr. Kadir KIRKKÖPRÜ
Prof. Dr. Erkan AYDER
Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ
Yard. Doç. Dr. Şükrü BALTA
Yard. Doç. Dr. Levent KAVURMACIOĞLU
Yard. Doç. Dr. Murat ÇAKAN
Öğr. Gör. Dr. Hakan ÖKSÜZOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Sertaç ÇADIRCI
Öğr. Gör. Dr.Y.Müh. Metin GÜLEÇ
Arş. Gör. Ayhan Nazmi İLİKAN
Arş. Gör. Fırat Nuri İLYASOĞLU
Arş. Gör. Özer Bağcı
Arş. Gör. Hıdır MARAL
Arş. Gör. Umut Can COŞKUN
Araş.Gör. Mustafa ÖZSİPAHİ

 

İçerik
hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

İçerik hazırlanmaktadır.
Mecvut Laboratuvar İmkanları

POTAM (Pompa Türbin Test Standı)
Açık Su Kanalı
Rüzgar Tüneli (30X30 )
Rüzgar Tüneli (20X20 )
Su Tüneli    
Veri toplama sistemi    
Basınç/Sıcaklık/Debi ölçüm aletleri    
Eksenel/Radyal Türbin/Pompa Deney Düzeneği
Su Tasarruf Gereci Deney Düzeneği
Pompa Karakteristik Eğrilerinin Belirlenmesi - Öğrenci Deney Düzeneği
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Katkılı Polimer Malzemelerin Reolojik      Özelliklerinin Karakterize Edilmesi ve Üç Katmanlı Koekstrüzyon  Kalıbı Tasarımı
Çinko Fırınında Konveksiyonla Isı Transferinin İyileştirilmesi
Yıkama / Kurutma Makinası
Soğutucu kaynaklı gürültü kontrolü    
Pompa Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
Gemilerde soğutma amaçlı kullanılan nozullerin (nozzle) simülasyonu ve geometrik optimizasyonu
Yeni Nesil Midibüsün Dış Aerodinamik Optimizasyonu
Ağır Kamyon Kabin Geometrisinin ve Aksesuarlarının Dış Aerodinamik Optimizasyonu
Development and Testing of a Jet and Vortex Actuator  for Active Flow Control
Optimization of computational fluid dynamics problems using Kriging and POD methods
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
O. Yilmaz and K. Kirkkopru, Design of Conical Coat-Hanger Dies for Plastics Extrusion by Analytical Approach Aided by CFD, 2nd International Scientific Conference on Engineering, Antalya, 22.11.2012-24.11.2012
A. Begüm Baş, Oktay Yılmaz, Mustafa Doğu, Kadir Kırkköprü, F. Seniha Güner, "Grafit-  Polipropilen Kompozitlerin Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi", 2012, 10'ncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi-İstanbul, 03.09.2012 - 06.09.2012
Nart, C, Yilmaz, O and Kirkkopru, K, “The Effects of Operating Conditions on the Design of Radial Spiral Mandrel Dies”, ASME International Mechanical Engineering
     Congress & Exposition,  IMECE2011, Denver, Colorado, USA,  November 11-17, 2011
Yılmaz O., Kısasöz E., Güner F. S., Nart C., Gökgöz I., Doğu M. ve Kırkköprü K., “The Effects of Operating Conditions on the Design of Conical Spiral Mandrel Dies”, 7th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, June 18-22, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 2011. 
Gören G., Balaban M., Yılmaz O., Kırkköprü K., Doğu M., "Plastik Boru Üretimi İçin Spiral
       Kanallı Ekstrüzyon Kalıbının Sistematik Tasarımı", 05/2010, 3. Ulusal Polimer Bilim ve
       Teknoloji Kongresi, Kocaeli Üniversitesi - Umuttepe Yerleşkesi, Mayıs 2010
Yilmaz, O., Gunes, H. and Kirkkopru, K., “Design Optimization of an    L-Shaped Extrusion Die”, ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2009, Florida, USA, 13-19 November 2009.  
Ayder, E., Ilikan, A., Sen, M., Ozgur, C., Kavurmacioglu, L.  and Kirkkopru, K,   
       “Experimental Investigation of The Complete Characteristics of Rotodynamic Pumps,”
        Proceedings of  FEDSM2009, ASME 2009 Fluids Engineering Division Summer Meeting,
        Vail, Colorado, USA, August 2-6, 2009. 
Yilmaz, O . and Kirkkopru, K. “ A Method to Obtain Balanced Flow in Profile         Extrusion Dies”, Society of Plastic Engineers, Annual Technical Conference, Chicago,    USA, 22-24 June, 2009.
O. Yılmaz, K. Kırkköprü, "Profil Ekstrüzyonunda Dengeli Malzeme Çikişi için Kesiti Dairesel Kanallara Bölme Yöntemi", 10/2008, Anova Kullanıcılar Konferansı, Ankara
Uygun, M. and Kirkkopru, K.   “Katı yakıtlı Roket Motorlarında Daimi Olmayan
         Akışların İkili Zaman Adımlaması Yöntemi ile Sayısal Benzetimi” İTÜ Dergisi/d: 
          Mühendislik , Cilt 8,  Sayı 2(2009),41-52
Uygun, M. and Kirkkopru, K.   "Computation of Time-Accurate Laminar Flows Using
         Dual Time Stepping and Local Preconditioning with Multigrid",Tübitak DOĞA,   Turkish
         J. Eng. Env. Sci., 31, (2007), 211-223
Uygun, M. and Kirkkopru, K.  "Numerical Solution of 2-D Euler Equations with   
          Multigrid," , Journal of Aeronautics and Space Technologies, Vol. 3, No. 1,
          pp.1-  9,January  2007
Gunes, H. Rist, U. On the use of kriging for enhanced data reconstruction in a separated transitional flate-plate boundary layer, Phys. Fluids 20, 104109 (2008). 
Gunes, H. Rist, U. Spatial resolution enhancement/smoothing of stereo"particle-image-velocimetry data using proper-orthogonal-decomposition"based and Kriging interpolation methods, Phys. Fluids 19 , 064101 (2007). 
Cadirci, S., Selenbas, B. and Gunes, H., “Optimization of a centrifugal fan impeller using Kriging-simulated annealing”, ASME 2011-International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE), November 11-17, 2011, Denver, USA.
Cadirci, S., Akguc, A. and Gunes, H., “A Kriging-simulated annealing meta-algorithm for optimization of convective heat transfer in a grooved channel”, ASME 2011-International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE), November 11-17, 2011, Denver, USA.
Cadirci, S. and Gunes, H., “Flow separation control behind a backward facing step” 7. International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT), July 18-22, 2011, Istanbul, Turkey
Cadirci, S., Gunes, H., Rist, U. And Peters, B., “Flow visualizations of jet and vortex actuator under cross flow conditions” 7. International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT), July 18-22, 2011, Istanbul, Turkey
Selenbas, B., Gunes H., Gocmen, K., Bahceci U., Bayram, B. "Aerodynamic desing and optimization of a heavy truck for drag reduction" ESDA2010-24482, Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering System Design and Analysis ESDA2010, July 12-14 2010, Istanbul, Turkey
Cadirci S., Gunes H. "On the Use of POD Models for Convective Flow in a Grooved Channel" ESDA2010-24892 , Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering System Design and Analysis ESDA2010, July 12-14 2010, Istanbul, Turkey
Cadirci S., Gunes H., Rist U.,"Numerical Investigation of Jet and Vortex Actuator (JaVA) for Active Flow Control" AIAA- 5th Flow Control Conference , 28 June-01 July 2010 Chicago, USA
Cadirci, S.,Gunes, H., Rist, U. "Experimental Investigation of Jet and Vortex Actuator Using Particle Image Velocimetry", ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE-2012, 09-15 November 2012, Houston, Texas USA
Gunes, H., Cadirci, S. "Modeling and Inverse Design of Convective Heat Transfer in a Grooved Channel Using Proper Orthogonal Decomposition", ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE-2009, 07-10 November 2009, Lake Buena, Florida USA
Gunes, H., Cadirci, S., Gocmen, K. "Numerical Simulation of Mixed Convection in a Rectangular Cavity with Multiple Heat Sources", ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE-2009, 07-10 November 2009, Lake Buena, Florida USA
Gunes, H. Cekli, H. E., Rist, U. "Data enhancement, smoothing, reconstruction and optimization by kriging interpolation", Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference, 07-10 December 2008- Miami, Florida " USA.
Rist, U., Gunes, H., Cadirci, S. "Qualitative and quantitative characterization of a Jet and Vortex Actuator", (Workshop)- 16-18 October 2008-FLUBIO Workshop, Italy.
Gunes, H., Cadirci, S. Baldani, F., Peters, B., Rist, U. "Temporal analysis of jet and vortex actuator (JaVA)-induced flows", Int. Conf. On Jets, Wakes and Separated Flows, Sept. 16-19, 2008, Technical University of Berlin, Berlin, Germany.
Gunes, H., Cadirci, S., Rist, U. "An experimental investigation of jet and vortex actuator for active flow control" AIAA 38th Fluid Dynamics Conference and Exhibit 23-26 June 2008, Seattle, WA, USA
Rist, U. and Gunes, H., Cadirci, S. "Experimental verification of the jet and vortex actuator (JaVA)", 13th STAB Workshop, DLR-Göttingen, 14-16 November 2007.
Aerodynamic character of partial squealer tip arrangements in an axial flow turbine. Part II: Detailed numerical aerodynamic field visualisations via three dimensional viscous flow simulations around a partial squealer tip, Kavurmacioglu, L., Dey, D., Camci, C. 2007 Progress in Computational Fluid Dynamics 7 (7) , pp. 374-386
Aerodynamic character of partial squealer tip arrangements in an axial flow turbine. Part I: Detailed aerodynamic field modifications via three dimensional viscous flow simulations around baseline tip
Kavurmacioglu, L., Dey, D., Camci, C. 2007 Progress in Computational Fluid Dynamics 7 (7) , pp. 363-373
Cadirci, S.,Gunes, H. "Active Flow Control with an Oscillating Backward Facing Step in a shallow Open Channel", ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE-2012, 09-15 November 2012, Houston, Texas USA
Cadirci S., Gunes H., Rist U., 2014,“Numerical investigation of a jet and vortex actuator in a cross flow boundary layer”, European Journal of Mechanics-B 44, pp. 42-59
Cadirci, S.,Gunes, H., Rist, U. ‘Active flow control applications with a jet and vortex actuator in a laminar cross flow’, International Journal of Heat and Fluid Flow, 2013
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ