ALT BİRİMLERİ

Hilmi İleri Makina Elemanları Laboratuvarı
Asansör Teknolojileri Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Tahsin Kut

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Tahsin Kut
Prof. Dr. Erdem İmrak
Prof. Dr. Hikmet Kocabaş
Doç. Dr. Sait Yücenur
Doç. Dr. Serpil Kurt
Doç .Dr. Cemal Baykara
Y. Doç. Dr. İsmail Gerdemeli
Y. Doç. Dr. Vedat Temiz
Y. Doç. Dr. Mehmet Palabıyık
Y. Doç. Dr. Zeynep Parlar
Y. Doç. Dr. Atakan Altınkaynak
Öğr. Gör. Dr. Ali Aydeniz
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Özkırım
Öğr. Gör. Yusuf Ziya Kocabal
Öğr. Gör. Fırat Mehmet Günkan
Öğr. Gör. Yunus Çimenli
Ar. Gör. Şengül Arı
Ar. Gör. Ersin Kamburoğlu
Ar. Gör. Özlem Salman
Ar. Gör. Eren Kayaoğlu
Ar. Gör. Adem Candaş
Ar. Gör. İsmail Kaya
Ar. Gör. Umut Şahin
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Çok Kanallı Göstergesiz Straingage Amplifikatörü
Muhtelif Yük Hücreleri
Kompresör
Kaymalı Yatak Test Sistemi
Basınç Ölçer
Hassas Tartı
Telemetri Sistemi
Hassas Terazi 
SOMAT Veri işleme cihazı
Tork Anahtarı
Termometre
Osiloskop
Pin-on Disk Tribo-Tester
Sızdırmazlık Elemanları Test Düzenekleri - II
Straingage Amplifikatörü
Pin-on Plate Tribo-Tester
Sürtünme Kaynaklı Gürültü Ölçüm Sistemi
Temassız Termometre
Sızdırmazlık Elemanları Test Düzenekleri
Takometre
Torna Tezgahları
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Cihazı
Asansör Test kulesi ve düzeneği
Hidrolik Asansör Test kulesi ve düzeneği
Kabin ve taşıyıcı test düzeneği
ADIASYSTEM – Advanced Diagnostic System for Elevator
EVA-625 - Asansör Titreşim Analiz cihazı
PROSIG data logger (16 kanallı)
WTB 4.5 ton yük hücresi ve CRLC - 20 ton yük hücresi ve PWI-P kontrolör
TV-300 portatif vibrasyon test cihazı
HLN-11A  Portatif Sertlik Ölçme cihazı
Analog NK 300 Analog Force Gauge
DLE-150 Laser mesafe ölçer
Dijital takometre
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
BAP: Aktif Temassız Sızdırmazlık Elemanı Tasarımı ve Performans Karakteristiğinin Deneysel Olarak İncelenmesi Yürütücü: Y. Doç. Dr. Vedat Temiz
SAN-TEZ: Termoplastik esaslı polimer köpük boru geliştirilmesi Yürütücü: Y. Doç. Dr. Mehmet Palabıyık
BAP: Çift Katlı Asansörlerin Trafik Modellemesi, Analizi ve Montaja Uygun Tasarımı Yürütücü: Prof. Dr. Erdem İmrak
BAP: Asansör Kılavuz Ray Mesnet Bağlantılarının Dinamik Yük Altında Modellenmesi ve Analizi Yürütücü: Prof. Dr. Erdem İmrak
BAP: Tek Vida Ekstrüzyon Makinalarında Polimer Ergimesi ve Akışının Sonlu Elemanlar Analizi Yürütücü: Y. Doç. Dr. Atakan Altınkaynak
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Sabit Hız İletimi Sağlayan Küresel Kavrama Patent: Prof. Dr. Hikmet Kocabaş
Küresel Parallel Kenar Mekanizmalı Tutucu Patent: Prof. Dr. Hikmet Kocabaş
Yayınlar, Patentler vb.
PARLAR, Z., KOCABAL, Y.Z., TEMİZ, V. ve DERBENTLİ, T., “Üniversitelerde Staj Uygulamaları ve Sanayi-Üniversite İşbirliği Açısından Önemi”, USİMP, Universite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, pp 155-163, Adana, Haziran 2008. 
ERBİL, E., PARLAR, Z., TEMİZ, V., “Performance Characteristics of Polyurethane Foam Gaskets”, 12th International Research/Expert Conference TMT 2008, August 2008, Istanbul, TMT08-212
KERKÜKLÜ, Y., PARLAR, Z., TEMİZ, V., İMRAK, E.C., “The Effects Of The Shaft Surface Roughness On Performance Of The Rotary Shaft Seals”, The 13th International Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design, August 2008, Slovakia
ÜNGÖR, M.Y., TEMİZ, V., PARLAR, Z., “Performance Characteristics Of Reciprocating Seals”, The 13th International Conference on Machine Design and Production, September 2008, İstanbul, Turkey
GEDİKTAŞ, M., PARLAR, Z., TEMİZ, V. “The Effect of Internal Lubrication and Operating Temperature on the Tribological Characteristics of Cast Polyamide 6”, Prof. Dr. Mustafa GEDİKATAŞ anı kitabı, Eylül 2007, İstanbul
GEDİKTAŞ, M. , TEMİZ, V.,  PALABIYIK, İ.M. ve PARLAR, Z. Makina Elemanları Problemleri, Çağlayan Kitabevi, 1999.
C. Baykara, A Comparison of Stress Concentration in Thin Sheets with Plastic Anisotropy, Journal of Reinforced Plastics & Composites, Vol. 26, No: 14, pp. 1455-1459, 2007.
C.Erdönmez, C.E.İmrak, "Modeling techniques of nested helical structure based geometry for numerical analysis”, Strojniski Vestnik Journal of Mechanical Engineering, Vol. 57, No 4, 2011, pp. 283-292.
M.E.Erdoğan, C.E.İmrak, “Flow due to noncoaxial rotation of a porous disk and a second grade fluid rotating at infinity”, Int J of Non-Linear Mech., Vol.46, No.7, 2011, pp.986-989.
Y.A.Onur, C.E.İmrak, “The influence of rotation speed on the bending fatique lifetime of steel wire ropes”, Proc. IMech E Part C: J. Mechanical Engineering Science, Vol. 225, No.3, 2011, pp.520-52.
C.E.İmrak, C.Erdönmez, “On the problem of wire rope model generation with axial loading”, Mathematical & Computational Applications, Vol. 2010, No.2, pp.259-268.
M.E.Erdoğan, C.E.İmrak,” Steady circulatory flow of a second grade fluid about a rotating porous cylinder”, Int J of Engineering Science, Vol 48, No.11, 2010, pp.1225-1232.
M.E.Erdoğan, C.E.İmrak, “An analytical solution of the Navier-Stokes equation for flow over a moving plate bounded by two side walls”, Strojniski Vestnik Journal of Mechanical Engineering, Vol. 55, No 12, 2009, pp. 749-754.
C.E.İmrak, C.Fetvacı, “The deflection solution of a clamped rectangular thin-plate carrying uniformly load”, Mechanics Based Design of Structures & Machines, Vol. 37, No 4, 2009, pp. 462-474.
M.E.Erdoğan, C.E.İmrak, “Some effects of side walls on unsteady flow of a viscous fluid over a plane wall”, Math. Probl. in Eng., Vol.2009, 2009, Article Number: 725196/
M.E.Erdoğan, C.E.İmrak, “On the comparison of the solutions obtained by using two different transform methods for the second problem of Stokes for Newtonian fluids”, Int J of Non-Linear Mech., Vol.44, No.1, 2009, pp.27-30.
M. Guria, B.K. Das, R.N. Jana, C.E. Imrak, “Hydromagnetic flow between two porous disks rotating about non-coincident axes”, Acta Mechanica Sinica, Vol.24, No.5, 2008, pp.489-496.
M.E.Erdoğan, C.E.İmrak, “Effects of the side walls on unsteady flow of a second grade fluid over a plane wall”, Int J of Non-Linear Mech., Vol.43 No.8, 2008, pp.779-782.
C.E.İmrak, İ. Gerdemeli, “Determination of the friction coefficient of groove forms using the stress-function method (vol 53, pg 13, 2007)”, Strojniski Vestnik Journal of Mechanical Engineering, Vol. 54, No 2, 2008, p. 154.
M.E.Erdoğan, C.E.İmrak, “On the flow in a uniformly porous pipe”, Int J of Non-Linear Mech., Vol.43 No.4 , 2008, pp.292-301.
M.E.Erdoğan, C.E.İmrak, “Steady flow of a second grade fluid in an annulus with porous walls”, Math. Probl. in Eng., Vol.2008, 2008, Article Number: 867906 .
C.E.İmrak, “Artificial Neural Networks Application in Duplex/Triplex Elevator Control System”, Strojniski Vestnik Journal of Mechanical Engineering, Vol. 54, No 2, 2008, pp. 103-114.
M.C.Fetvacı, C.E.İmrak, “Mathematical model of a spur gear with asymmetric involute teeth and its cutting simulation”, Mechanics Based Design of Structures & Machines, Vol. 36, No 1, 2008, pp. 34-46.
C.E.İmrak, İ. Gerdemeli, “Determination of the friction coefficient of groove forms using the stress-function method”, Strojniski Vestnik Journal of Mechanical Engineering, Vol. 53, No 1, 2007, pp. 13-17.
C.E.İmrak, İ. Gerdemeli, “The problem of clamped isotropic rectangular plate with four clamped edges”, Sadhana - Academy Proc. in Engineering Sciences, Vol. 32, No.3, 2007, pp. 181-186.
C.E.İmrak, İ. Gerdemeli, “A numerical method for clamped thin rectangular plates carrying a uniformly distributed load”, International Applied Mechanics, Vol. 43, No.6, 2007, pp. 701 -705.
M.E.Erdoğan,  C.E.İmrak, “On the steady flow of a second-grade fluid between two coaxial porous cylinders”, Math. Probl. in Eng., Vol.2007, 2007, Article Number: 42651.
M.E.Erdoğan, C.E.İmrak, “On the comparison of the methods used for the solutions of the governing equation for unsteady unidirectional flows of second grade fluids”, Int J of Engineering Science, Vol 45, No.9, 2007, pp.786-796.
M.E.Erdoğan, C.E.İmrak, “The effects of the side walls on the flow of a second grade fluid in ducts with suction and injection”, Int J of Non-Linear Mech., Vol.42 No.5 , 2007, pp.765-772. 
M.E.Erdoğan and C.E.İmrak, “On some unsteady flows of a non-Newtonian fluid”,  Applied Mathematical Modelling, Vol 31, No.2, 2007, pp. 170– 180 .
PARLAR, Z., BAKKAL, M. and SHİH, A. J, “Sliding Tribological Characteristics of Zr-based Bulk Metallic Glass”, Intermetallics,16 (2008), 34-41
ERBİL, E., PARLAR, Z., TEMİZ, V., “Performance Characteristics of Polyurethane Foam Gaskets”, Archives of Materials Science, Vol.28, No:1-4, 2008
PARLAR, Z., CANBAZ KARAKAŞ, H., “Friction Characteristics of Polypropylene Fibers”, Tekstil, 59(4), 2010, 115-121
BULUT, G., PARLAR, Z., “Dynamic stability of a shaft system connected through a Hooke's joint”, Mechanism & Machine Theory, 46(11), 2011, 1689-1695
CİLİNGİR,A., GECKİLİ,O., PARLAR, Z., GENCEL,B., BOZDAG, E.,TEMİZ, V., “ The influence of steam cleaning procedures on the surface roughness of commonly used type III dental stone for the fabrication of removable dentures”, Gerodontology, 2012
H. Kocabaş, "Design and Analysis of a Spherical Constant Velocity Coupling Mechanism", the Journal of Mechanical Design, Vol. 129, No. 9, 09/2007, s. 991-998, ISSN: 1050-0472, American Society of Mechanical Engineers
Hikmet Kocabas, "Gripper Design With Spherical Parallelogram Mechanism", Journal of Mechanical Design, Vol. 131, No. 7, 07/2009, s. 075001-1 075001-9, ISSN: 1050-0472, ASME
Gerzeli, I., Baykara, C., Kutlar, O.A., 2009. Mechanical Design and Theoretical Analysis of a Skip-Cycle Mechanism for an Internal Combustion Engine. International Congress on Mechanical Engineering, May 27-29, 2009, Tokyo, Japan.
Altınkaynak, A., Gupta, M, Spalding, M.A., and Crabtree, S.L., "Melting in a Single Screw Extruder: Experiments and 3D Finite Element Simulations", Int. Polym. Proc., 26, 2, 182–196 (2011).
Altınkaynak, A., Gupta, M, Spalding, M.A., and Crabtree, S.L., "An Experimental Study on Shear Stress Characteristics of Polymers in Plasticating Single-Screw Extruders", Polym. Eng. Sci., 49, 471–477 (2009).
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ