ALT BİRİMLERİ

Mikro-nano Robotik Laboratuarı
İnsansı Robot Laboratuarı
Akışkan Gücü Kontrolu LaboratuarıYÜRÜTÜCÜLER

Lider: Ad / Soyad
Prof.Dr. Metin GökaşanARAŞTIRMACILAR

Y.Doç.Dr. Pınar Boyraz
Y.Doç.Dr. İlker Murat Koç
Y.Doç.Dr. Zeki Yağız Bayraktaroğlu
Doç.Dr. Erdinç Altuğ
Doç.Dr. E. Müştak Yalçın
Ar.Gör. C. Bora Yiğit
Ar.Gör. Gökçe Burak Tağlıoğlu
Ar.Gör. Ziya Ercan
Ar.Gör. Hakan Ülker
Ar.Gör. Ömer Faruk Argın
Ar.Gör. Ersin Daş
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Mazak Variaxis 500-5XII (Freze)  
Mazak QuickTurn Nexus 200-IIM (Torna)
3 adet Staubli Rx160 Endüstriyel Manipülatör
1 adet Schunk MM500 Mobile Platform
Objet Alaris 30 (Hızlı Prototipleme)
LPKF Laser-Electronics
LPKF Proto Place
LPKF Zel Print
LPKF ProtoMat H100
LPKF Promask
Kumaş yüzey sürtünme kuvveti ölçüm sistemi
Interferometre
Lazer mesafe ölçüm cihazı
Titreşim izolasyon masası    
Fiber karakterizasyon sistemi
Mikro/Nano hassasiyette lineer ve döner hareket sistemleri
Ters mikroskop ve mikroskop altında fotoğraf/video çekimi
Çok kanallı veri toplama sistemi
Atomik kuvvet mikroskop probları
Piezo eyleyici ve algılayıcılar
Eyleyici yapımı için çeşitli şekil hafızalı malzemeler
Vakum çemberi
Sinyal jeneratörü, osiloskop, güç kaynağı  
Empedans tüpü
Titreştiriciler
Manyetik karıştıcı, ısıtıcı
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
BAP: UMAY: Eğitim ve Rehabilitasyon Amaçlı İnsansı Robot Tasarımı ve Üretimi (2011-2014) (Yürütücü: P Boyraz), Bütçe: 45.000
TUBITAK 1001: ITECH-HR1: İnsansı Robot Tasarımı ve Üretimi(Yürütücü: Ş.Ertuğrul, Araştırmacılar: Z.Y. Bayraktaroğlu, P. Boyraz), 2012 I. Dönem gönderildi.
SANTEZ: Çoklu Sensör  ile Desteklenmiş Yapay Görü ile Şerit Takibi ve Sürücü Uyarı Sistemi Tasarımı, Yürütücü: P. Boyraz, 2012, Bütçe: 120.000.
İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 31 Ekim 2010, 12  Ay süreli , Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Bütçe: 51,575 TL,  2010-2011. Konu: Yeni Nesil Dokunsal Algılayıcı: İki Boyutlu Basınç Dağılımı Çıkarabilen Piezoelektrik Temelli Mikro-Nano Fiber Dizisi Tasarımı ve Üretimi.
İ.M.Koç, Polimer Malzemelerin (Fiberlerin) Sürtünme ve Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi Amacıyla Otonom JKR Düzeneği Kurulması ve Geliştirilmesi, BAP, Bütçe: 5000 TL. 
İ.M.Koç, Sürtünme Ölçüm Düzeneklerinin Geliştirilmesi ve Hassas Konum Kontrolü, BAP, Bütçe: 5000 TL.
İ.M. Koç, Şekil Hafızalı Alaşımla Eyleyici Tasarimi, Üretimi, Karakterizasyonu ve Robot Uzerinde Uygulanması, BAP, Bütçe: 5000 TL.
İ.M. Koç, Design and characterization of a new generation bio-inspired micro/nano pillars for vibratory energy harvesting and tactile sensing, Tübitak-2219, Bütçe: 17400 Euro.
İ.M. Koç, Çamaşır makinasında LDR algılayıcı temelli renk algılama sisteminin tasarımın yapılması, Arçelik A.Ş. İle birlikte, Bütçe: 10,000 TL.
İ.M. Koç, Araştırmacı,  15 Ağustos 2012, 29 Ay süreli, Bütçe: 193,225 TL, Konu: Biyolojiden Esinlenilmiş Yeni Nesil Bütünleşik Eyleyici ve Algılayıcı Olarak Kullanabilen Mikro-Nano Sentetik Polimer Fiber Dizisi Tasarımı ve Üretimi
İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 15 Ağustos 2011- 15 Ağustos 2012, TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Projesi, Bütçe: 17,400 Euro, Konu: Design and characterization of a new generation bio-inspired micro/nano pillars for vibratory energy harvesting and tactile sensing.
İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 29 Mart 2012, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi, Bütçe: 5000 TL. Konu: Şekil Hafızalı Alaşımla Eyleyici Tasarimi, Üretimi, Karakterizasyonu ve Robot Uzerinde Uygulanması.
İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 30 Mart 2010,  Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi, Bütçe: 5,000 TL. Konu: Altı Eksenli Üç Robot Kullanılarak Gerçekleştirilecek Yuva Montaj İşleminin Petri Ağları Yardımı ile Modellenmesi, Simülasyonu ve Programlanması.
TÜBİTAK 106M340: İki Ayaklı Yürüyen Robot Tasarımı ve Prototip İmalatı, Yürütücü: Z.Y. Bayraktaroğlu, Bütçe: 187,590 TL. 
TÜBİTAK MİSAG-277: Yılan Tipi Tekerleksiz Hareketli Bir Robotun Tasarımı ve Prototip İmalatı, Araştırmacı: Z.Y. Bayraktaroğlu, Bütçe: 26,500 TL. 
Ş.Ertuğrul, Çimento İncelik Kontrol Sistemi ve Optimizasyonu, SANTEZ, Proje yürütücüsü, 2012
Ş.Ertuğrul, Gemilerde Yalpa Azaltıcı Kontrol Yüzeyleri İçin Denetleyici Tasarımı, İTÜ Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 2010.
Ş.Ertuğrul, Vites seçimi için Sürücünün Dinamik Modellenmesi, Ford-OTOSAN/İTÜ Geliştirme Vakfı, Proje No: ÜG 03.005, Proje Yürütücüsü, 2004.
Ş.Ertuğrul,  Giyilebilir Algılayıcılar ile Yaşamsal Verilerin Ölçülmesi, İletilmesi ve Görüntülenmesi, İTÜ Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 2006
Ş.Ertuğrul, Endüstriyel Sistemlerde İleri Kontrol Algoritmalarının Uygulanması, İTÜ Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 2006.
TÜBİTAK 105E103 Doğrusal Olmayan Uzay-Zaman Dalgalarını Kullanarak İşaret İşleyen Bir Yapay Sinir Ağı Tasarımı,     
Gerçeklenmesi ve Robot Yönlendirme Problemine Uygulanması Bütçe : 254800, Yürütücü: M. Erhan Yalçın    
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Mikro-Nano ölçekli yapılarda yüzey sürtünme kuvveti ölçüm sistemi
Yüzey konstrüksiyon farklılığının dokunsal olarak algılanması
Piezo elektrik malzeme ile dokunsal algılayıcı tasarımı ve biomedikal uygulamaları
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Mikro/Nano çözünürlükte basınç ölçümü ve dokunsal algılamada kullanımı
Fiber karakterizasyon sistemi
12 serbestlik dereceli, 142cm boyunda ve 56kg ağırlığında iki ayaklı robot
Yayınlar, Patentler vb.
 I.M.Koc, E.Akca, “Design of a piezoelectric based tactile sensor with bio-inspired micro/nano pillars”, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, In press, June 2012, DOI: 10.1016/j.triboint.2012.06.003
I.M.Koc, C.Aksu, “Tactile sensing of constructional differences in fabrics with a polymeric finger tip”, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, In press, April 2012, DOI: 10.1016/j.triboint.2012.04.021
A.Carcaterra, A.Akay, and I.M.Koc, “Near-irreversibility in a conservative linear structure with singularity points in its modal density”, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 119, 2141-2149, April 2006, DOI: 10.1121/1.2179747
 I.M.Koc, A.Carcaterra, Z.Xu, and A.Akay, “Energy Sinks: Vibration absorption by an optimal set of undamped oscillators”, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 118, 3031-3042, Nov 2005, DOI: 10.1121/1.2074807
A.Akay, Z.Xu, A.Carcaterra, and I.M.Koc, “Experiment on vibration absorption using energy sinks”, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 118, 3043- 3049, Nov 2005, DOI: 10.1121/1.2046767
C.Aksu, I.M.Koc, “A novel method for measuring the frictional properties of worsted woven fabrics”, 15th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Wollongong NSW – AUSTRALIA, 23-26 September 2012.
 A.Guvenc, B.Sumer, I.M.Koc, “Pattern detection on an artificial skin by preload control, Special session on Tactile Sensing”, 38th Leeds-Lyon Symposium on Tribology, Lyon-France,  6-9 September 2011.
M.Gul, I.M.Koc, N.C.Gursoy, “A study on the investigation of frictional properties of woven fabrics”, 5th International Textile, Clothing & Design Conference, Croatia, October 3-6, 2010.
M. Gul, I.M. Koc, N.C. Gursoy, “A new instrumental method for measuring the surface frictional properties of textile fabrics”, Textile Conference, India, 7-9 December, 2009.
N. Ucar, P. Boyraz, "Measurement of fuzz fibres on fabric surface using image analysis methods", Fibres and Polymers, Vol. (1), No. 6, 2005, pp. 79-81.
P. Boyraz, M. Acar, D. Kerr, "Multi-sensor Driver Drowsiness Monitoring", IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol. D11, No. 222, 2008, pp. 2041-2063.
P. Boyraz, J.H.L. Hansen, "Active vehicle safety system design based on driver characteristics and behaviour", International Journal of Vehicle Safety (IJVS), Vol. 4, No. 4, 2009, pp. 330-364. (indexed in Scopus, Compendex and Transportation Research Information Services TRIS)
A. Sathyanarayana, P.Boyraz, J.H.L. Hansen, "Information Fusion for Context and Driver Aware Active Vehicle Safety Systems", Information Fusion, vol.12, no:4, Oct 2011, pp.293-303.
K.Takeda, J.H.L.  Hansen, P.Boyraz, H. Abut, L.  Malta, C. Miyajima ‘An International Large-Scale Vehicle Corpora for Research on Driver Behavior on the Road’ , IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 12, issue:4, pp. 1609-1623, December 2011.
E. Kayacan, Z.Y. Bayraktaroglu and W. Saeys "Modeling and control of a spherical Rolling robot: A decoupled Dynamics approach" , Robotica, vol. 30(4), pp. 671-680, 2012.
Z.Y. Bayraktaroglu "Snake-like locomotion: Experimentations with a biologically inspired wheel-less snake robot" , Mechanism and Machine Theory, vol.44(3), pp.591-602, 2009.
Z.Y. Bayraktaroglu and P. Blazevic "Understanding snake-like locomotion through a novel push-point approach" , Journal of Dynamic Systems, Measurement & Control, vol.127(1), pp.146-152, 2005.
Z.Y. Bayraktaroglu and P. Blazevic "A controllability criterion based on a physical analogy: Limbless locomotion and Object grasping in robotics" , Robotica, vol.22(5), pp.493-503, 2004.
Z.Y. Bayraktaroglu, F. Butel, V. Pasqui and P. Blazevic "Snake-like Locomotion : Integration of Geometry and Kineto-statics" , Advanced Robotics, vol.14(6), pp.447-458, 2000.
Seniz Ertugrul, Nuray Ucar, "Prediction of Bursting Strength of Plain Knitted Fabrics Using Intelligent Techniques", 70(10), pp.845-851, Textile Research Journal, 2000.
Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, "Prediction Of Circular Knitting Machine Parameters for Cotton Plain Fabrics by Means of Conventional and Neuro-Fuzzy Methods", 72(4), pp.361-366, Textile Research Journal, 2002.
Seniz Ertugrul, Aydin Hizal, “Neuro-Fuzzy Controller Design via Modeling Human Operator Actions”, vol.16, pp.133-140, J. of Intelligent and Fuzzy Systems, 2005.
Ozkan Celik, Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, “Determination of Spirality in Knitted Fabrics by Image Analyses”, vol.13, no.3, pp.47-49, Journal of Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2005
Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, “Prediction Of Fuzz Fibers On Fabric Surface By Using Neural Network And Regression Analysis" vol.15, no.2, April/June 2007, Journal of Fibres & Textiles in Eastern Europe.
Seniz Ertugrul, “Modeling Human Operator Actions Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inferencing System Based on a Man-Machine Interaction Computer Experiment", Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol.21, pp.259-268, 2008.
Ugur Simsir, Seniz Ertugrul, “Prediction of Manually Controlled Vessels’ Position and Course Navigating in Narrow Waterways Using Artificial Neural Networks”, Applied Soft Computing, Vol.9, No.4, pp. 1217-1224, September 2009.
Ozkan Celik, Seniz Ertugrul, “Predictive Human Operator Model to be Utilized as a Controller Using Linear, Neuro-Fuzzy and Fuzzy-ARX Modeling Technigues”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 23, pp. 595–603, 2010.
Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, "Prediction Of Circular Knitting Machine Parameters for Cotton Plain Fabrics by Means of Conventional and Neuro-Fuzzy Methods", 72(4), pp.361-366, Textile Research Journal, 2002.
Seniz Ertugrul, Aydin Hizal, “Neuro-Fuzzy Controller Design via Modeling Human Operator Actions”, vol.16, pp.133-140, J. of Intelligent and Fuzzy Systems, 2005.
Ozkan Celik, Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, “Determination of Spirality in Knitted Fabrics by Image Analyses”, vol.13, no.3, pp.47-49, Journal of Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2005
Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, “Prediction Of Fuzz Fibers On Fabric Surface By Using Neural Network And Regression Analysis" vol.15, no.2, April/June 2007, Journal of Fibres & Textiles in Eastern Europe.
Seniz Ertugrul, “Modeling Human Operator Actions Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inferencing System Based on a Man-Machine Interaction Computer Experiment", Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol.21, pp.259-268, 2008.
Ugur Simsir, Seniz Ertugrul, “Prediction of Manually Controlled Vessels’ Position and Course Navigating in Narrow Waterways Using Artificial Neural Networks”, Applied Soft Computing, Vol.9, No.4, pp. 1217-1224, September 2009
Ozkan Celik, Seniz Ertugrul, “Predictive Human Operator Model to be Utilized as a Controller Using Linear, Neuro-Fuzzy and Fuzzy-ARX Modeling Technigues”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 23, pp. 595–603, 2010.
Yeniceri R. and Yalcin M.E. "Path planning on cellular nonlinear network using active wave computing technique," in Proc. SPIE 7365, 736508 (2009), DOI:10.1117/12.821669
Yalcin M. E., "A Simple Programmable Autowave Generator Network for Wave Computing Applications," IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs (TCAS-II), vol. 55, no. 11, pp. 1173-1177, 2008, http://dx.doi.org/10.1109/TCSII.2008.2002569.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ