ALT BİRİMLERİ

Prof.Dr.Nimet Özdaş Otomatik Kontrol Laboratuarı http://www.kontrol.mkn.itu.edu.tr
İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Şeniz Ertuğrul


İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Doç.Dr. Zeki Yağız Bayraktaroğlu
Doç.Dr. İlker Murat Koç
Y.Doç.Dr. Pınar Boyraz
Ar.Gör. C. Bora Yiğit
Ar.Gör. Gökçe Burak Tağlıoğlu
Ar.Gör. Ekim Yurtsever
Ar.Gör. Burak Boyacıoğlu

Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

BAP: UMAY: Eğitim ve Rehabilitasyon Amaçlı İnsansı Robot Tasarımı ve Üretimi (2011-2014) (Yürütücü: P Boyraz), Bütçe: 45.000 

İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 31 Ekim 2010, 12  Ay süreli , Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Bütçe: 51,575 TL,  2010-2011. Konu: Yeni Nesil Dokunsal Algılayıcı: İki Boyutlu Basınç Dağılımı Çıkarabilen Piezoelektrik Temelli Mikro-Nano Fiber Dizisi Tasarımı ve Üretimi. 

İ.M.Koç, Polimer Malzemelerin (Fiberlerin) Sürtünme ve Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi Amacıyla Otonom JKR Düzeneği Kurulması ve Geliştirilmesi, BAP, Bütçe: 5000 TL. 

İ.M.Koç, Sürtünme Ölçüm Düzeneklerinin Geliştirilmesi ve Hassas Konum Kontrolü, BAP, Bütçe: 5000 TL. 

İ.M. Koç, Şekil Hafızalı Alaşımla Eyleyici Tasarimi, Üretimi, Karakterizasyonu ve Robot Uzerinde Uygulanması, BAP, Bütçe: 5000 TL. 

İ.M. Koç, Design and characterization of a new generation bio-inspired micro/nano pillars for vibratory energy harvesting and tactile sensing, Tübitak-2219, Bütçe: 17400 Euro. 

İ.M. Koç, Çamaşır makinasında LDR algılayıcı temelli renk algılama sisteminin tasarımın yapılması, Arçelik A.Ş. İle birlikte, Bütçe: 10,000 TL. 

İ.M. Koç, Araştırmacı,  15 Ağustos 2012, 29 Ay süreli, Bütçe: 193,225 TL, Konu: Biyolojiden Esinlenilmiş Yeni Nesil Bütünleşik Eyleyici ve Algılayıcı Olarak Kullanabilen Mikro-Nano Sentetik Polimer Fiber Dizisi Tasarımı ve Üretimi 

İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 15 Ağustos 2011- 15 Ağustos 2012, TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Projesi, Bütçe: 17,400 Euro, Konu: Design and characterization of a new generation bio-inspired micro/nano pillars for vibratory energy harvesting and tactile sensing. 

İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 29 Mart 2012, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi, Bütçe: 5000 TL. Konu: Şekil Hafızalı Alaşımla Eyleyici Tasarimi, Üretimi, Karakterizasyonu ve Robot Uzerinde Uygulanması. 

İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 30 Mart 2010,  Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi, Bütçe: 5,000 TL. Konu: Altı Eksenli Üç Robot Kullanılarak Gerçekleştirilecek Yuva Montaj İşleminin Petri Ağları Yardımı ile Modellenmesi, Simülasyonu ve Programlanması. 

TÜBİTAK 106M340: İki Ayaklı Yürüyen Robot Tasarımı ve Prototip İmalatı, Yürütücü: Z.Y. Bayraktaroğlu, Bütçe: 187,590 TL. 

TÜBİTAK MİSAG-277: Yılan Tipi Tekerleksiz Hareketli Bir Robotun Tasarımı ve Prototip İmalatı, Araştırmacı: Z.Y. Bayraktaroğlu, Bütçe: 26,500 TL.
  
Ş.Ertuğrul, Çimento İncelik Kontrol Sistemi ve Optimizasyonu, SANTEZ, Proje yürütücüsü, 2012 

Ş.Ertuğrul, Gemilerde Yalpa Azaltıcı Kontrol Yüzeyleri İçin Denetleyici Tasarımı, İTÜ Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 2010. 

Ş.Ertuğrul, Vites seçimi için Sürücünün Dinamik Modellenmesi, Ford-OTOSAN/İTÜ Geliştirme Vakfı, Proje No: ÜG 03.005, Proje Yürütücüsü, 2004. 

Ş.Ertuğrul,  Giyilebilir Algılayıcılar ile Yaşamsal Verilerin Ölçülmesi, İletilmesi ve Görüntülenmesi, İTÜ Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 2006 

Ş.Ertuğrul, Endüstriyel Sistemlerde İleri Kontrol Algoritmalarının Uygulanması, İTÜ Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 2006. 

BAP: UMAY: Eğitim ve Rehabilitasyon Amaçlı İnsansı Robot Tasarımı ve Üretimi (2011-2014) (Yürütücü: P Boyraz), Bütçe: 45.000 

İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 31 Ekim 2010, 12  Ay süreli , Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Bütçe: 51,575 TL,  2010-2011. Konu: Yeni Nesil Dokunsal Algılayıcı: İki Boyutlu Basınç Dağılımı Çıkarabilen Piezoelektrik Temelli Mikro-Nano Fiber Dizisi Tasarımı ve Üretimi. 

İ.M.Koç, Polimer Malzemelerin (Fiberlerin) Sürtünme ve Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi Amacıyla Otonom JKR Düzeneği Kurulması ve Geliştirilmesi, BAP, Bütçe: 5000 TL. 

İ.M.Koç, Sürtünme Ölçüm Düzeneklerinin Geliştirilmesi ve Hassas Konum Kontrolü, BAP, Bütçe: 5000 TL. 

İ.M. Koç, Şekil Hafızalı Alaşımla Eyleyici Tasarimi, Üretimi, Karakterizasyonu ve Robot Uzerinde Uygulanması, BAP, Bütçe: 5000 TL. 

İ.M. Koç, Design and characterization of a new generation bio-inspired micro/nano pillars for vibratory energy harvesting and tactile sensing, Tübitak-2219, Bütçe: 17400 Euro. 

İ.M. Koç, Çamaşır makinasında LDR algılayıcı temelli renk algılama sisteminin tasarımın yapılması, Arçelik A.Ş. İle birlikte, Bütçe: 10,000 TL. 

İ.M. Koç, Araştırmacı,  15 Ağustos 2012, 29 Ay süreli, Bütçe: 193,225 TL, Konu: Biyolojiden Esinlenilmiş Yeni Nesil Bütünleşik Eyleyici ve Algılayıcı Olarak Kullanabilen Mikro-Nano Sentetik Polimer Fiber Dizisi Tasarımı ve Üretimi 

İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 15 Ağustos 2011- 15 Ağustos 2012, TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Projesi, Bütçe: 17,400 Euro, Konu: Design and characterization of a new generation bio-inspired micro/nano pillars for vibratory energy harvesting and tactile sensing. 

İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 29 Mart 2012, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi, Bütçe: 5000 TL. Konu: Şekil Hafızalı Alaşımla Eyleyici Tasarimi, Üretimi, Karakterizasyonu ve Robot Uzerinde Uygulanması. 

İ.M. Koç, Proje yürütücüsü, 30 Mart 2010,  Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi, Bütçe: 5,000 TL. Konu: Altı Eksenli Üç Robot Kullanılarak Gerçekleştirilecek Yuva Montaj İşleminin Petri Ağları Yardımı ile Modellenmesi, Simülasyonu ve Programlanması. 

TÜBİTAK 106M340: İki Ayaklı Yürüyen Robot Tasarımı ve Prototip İmalatı, Yürütücü: Z.Y. Bayraktaroğlu, Bütçe: 187,590 TL. 

TÜBİTAK MİSAG-277: Yılan Tipi Tekerleksiz Hareketli Bir Robotun Tasarımı ve Prototip İmalatı, Araştırmacı: Z.Y. Bayraktaroğlu, Bütçe: 26,500 TL.
  
Ş.Ertuğrul, Çimento İncelik Kontrol Sistemi ve Optimizasyonu, SANTEZ, Proje yürütücüsü, 2012 

Ş.Ertuğrul, Gemilerde Yalpa Azaltıcı Kontrol Yüzeyleri İçin Denetleyici Tasarımı, İTÜ Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 2010. 

Ş.Ertuğrul, Vites seçimi için Sürücünün Dinamik Modellenmesi, Ford-OTOSAN/İTÜ Geliştirme Vakfı, Proje No: ÜG 03.005, Proje Yürütücüsü, 2004. 

Ş.Ertuğrul,  Giyilebilir Algılayıcılar ile Yaşamsal Verilerin Ölçülmesi, İletilmesi ve Görüntülenmesi, İTÜ Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 2006 

Ş.Ertuğrul, Endüstriyel Sistemlerde İleri Kontrol Algoritmalarının Uygulanması, İTÜ Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 2006. 
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

1) I.M.Koc, E.Akca, “Design of a piezoelectric based tactile sensor with bio-inspired micro/nano pillars”, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, In press, June 2012, DOI: 10.1016/j.triboint.2012.06.003

2) I.M.Koc, C.Aksu, “Tactile sensing of constructional differences in fabrics with a polymeric finger tip”, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, In press, April 2012, DOI: 10.1016/j.triboint.2012.04.021

3) A.Carcaterra, A.Akay, and I.M.Koc, “Near-irreversibility in a conservative linear structure with singularity points in its modal density”, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 119, 2141-2149, April 2006, DOI: 10.1121/1.2179747

4) I.M.Koc, A.Carcaterra, Z.Xu, and A.Akay, “Energy Sinks: Vibration absorption by an optimal set of undamped oscillators”, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 118, 3031-3042, Nov 2005, DOI: 10.1121/1.2074807

5) A.Akay, Z.Xu, A.Carcaterra, and I.M.Koc, “Experiment on vibration absorption using energy sinks”, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 118, 3043- 3049, Nov 2005, DOI: 10.1121/1.2046767

6) C.Aksu, I.M.Koc, “A novel method for measuring the frictional properties of worsted woven fabrics”, 15th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Wollongong NSW – AUSTRALIA, 23-26 September 2012.

7) A.Guvenc, B.Sumer, I.M.Koc, “Pattern detection on an artificial skin by preload control, Special session on Tactile Sensing”, 38th Leeds-Lyon Symposium on Tribology, Lyon-France,  6-9 September 2011.

8) M.Gul, I.M.Koc, N.C.Gursoy, “A study on the investigation of frictional properties of woven fabrics”, 5th International Textile, Clothing & Design Conference, Croatia, October 3-6, 2010.

9) M. Gul, I.M. Koc, N.C. Gursoy, “A new instrumental method for measuring the surface frictional properties of textile fabrics”, Textile Conference, India, 7-9 December, 2009.

10) N. Ucar, P. Boyraz, "Measurement of fuzz fibres on fabric surface using image analysis methods", Fibres and Polymers, Vol. (1), No. 6, 2005, pp. 79-81.

11) P. Boyraz, M. Acar, D. Kerr, "Multi-sensor Driver Drowsiness Monitoring", IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol. D11, No. 222, 2008, pp. 2041-2063.

12) P. Boyraz, J.H.L. Hansen, "Active vehicle safety system design based on driver characteristics and behaviour", International Journal of Vehicle Safety (IJVS), Vol. 4, No. 4, 2009, pp. 330-364. (indexed in Scopus, Compendex and Transportation Research Information Services TRIS)

13) A. Sathyanarayana, P.Boyraz, J.H.L. Hansen, "Information Fusion for Context and Driver Aware Active Vehicle Safety Systems", Information Fusion, vol.12, no:4, Oct 2011, pp.293-303.

14) K.Takeda, J.H.L.  Hansen, P.Boyraz, H. Abut, L.  Malta, C. Miyajima ‘An International Large-Scale Vehicle Corpora for Research on Driver Behavior on the Road’ , IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 12, issue:4, pp. 1609-1623, December 2011.

15) E. Kayacan, Z.Y. Bayraktaroglu and W. Saeys "Modeling and control of a spherical Rolling robot: A decoupled Dynamics approach" , Robotica, vol. 30(4), pp. 671-680, 2012.

16) Z.Y. Bayraktaroglu "Snake-like locomotion: Experimentations with a biologically inspired wheel-less snake robot" , Mechanism and Machine Theory, vol.44(3), pp.591-602, 2009.

17)Z.Y. Bayraktaroglu and P. Blazevic "Understanding snake-like locomotion through a novel push-point approach" , Journal of Dynamic Systems, Measurement & Control, vol.127(1), pp.146-152, 2005.

18)Z.Y. Bayraktaroglu and P. Blazevic "A controllability criterion based on a physical analogy: Limbless locomotion and Object grasping in robotics" , Robotica, vol.22(5), pp.493-503, 2004.

19) Z.Y. Bayraktaroglu, F. Butel, V. Pasqui and P. Blazevic "Snake-like Locomotion : Integration of Geometry and Kineto-statics" , Advanced Robotics, vol.14(6), pp.447-458, 2000.

20) Seniz Ertugrul, Nuray Ucar, "Prediction of Bursting Strength of Plain Knitted Fabrics Using Intelligent Techniques", 70(10), pp.845-851, Textile Research Journal, 2000.

21) Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, ""Prediction Of Circular Knitting Machine Parameters for Cotton Plain Fabrics by Means of Conventional and Neuro-Fuzzy Methods"", 72(4), pp.361-366, Textile Research Journal, 2002.

22) Seniz Ertugrul, Aydin Hizal, “Neuro-Fuzzy Controller Design via Modeling Human Operator Actions”, vol.16, pp.133-140, J. of Intelligent and Fuzzy Systems, 2005.

23)Ozkan Celik, Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, “Determination of Spirality in Knitted Fabrics by Image Analyses”, vol.13, no.3, pp.47-49, Journal of Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2005

24)Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, “Prediction Of Fuzz Fibers On Fabric Surface By Using Neural Network And Regression Analysis"" vol.15, no.2, April/June 2007, Journal of Fibres & Textiles in Eastern Europe.

25)Seniz Ertugrul, “Modeling Human Operator Actions Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inferencing System Based on a Man-Machine Interaction Computer Experiment"", Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol.21, pp.259-268, 2008.

26)Ugur Simsir, Seniz Ertugrul, “Prediction of Manually Controlled Vessels’ Position and Course Navigating in Narrow Waterways Using Artificial Neural Networks”, Applied Soft Computing, Vol.9, No.4, pp. 1217-1224, September 2009.

27)Ozkan Celik, Seniz Ertugrul, “Predictive Human Operator Model to be Utilized as a Controller Using Linear, Neuro-Fuzzy and Fuzzy-ARX Modeling Technigues”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 23, pp. 595–603, 2010.

28) Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, "Prediction Of Circular Knitting Machine Parameters for Cotton Plain Fabrics by Means of Conventional and Neuro-Fuzzy Methods", 72(4), pp.361-366, Textile Research Journal, 2002.
  
29) Seniz Ertugrul, Aydin Hizal, “Neuro-Fuzzy Controller Design via Modeling Human Operator Actions”, vol.16, pp.133-140, J. of Intelligent and Fuzzy Systems, 2005.

30) Ozkan Celik, Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, “Determination of Spirality in Knitted Fabrics by Image Analyses”, vol.13, no.3, pp.47-49, Journal of Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2005

31) Nuray Ucar, Seniz Ertugrul, “Prediction Of Fuzz Fibers On Fabric Surface By Using Neural Network And Regression Analysis" vol.15, no.2, April/June 2007, Journal of Fibres & Textiles in Eastern Europe.

32) Seniz Ertugrul, “Modeling Human Operator Actions Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inferencing System Based on a Man-Machine Interaction Computer Experiment", Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol.21, pp.259-268, 2008.

33) Ugur Simsir, Seniz Ertugrul, “Prediction of Manually Controlled Vessels’ Position and Course Navigating in Narrow Waterways Using Artificial Neural Networks”, Applied Soft Computing, Vol.9, No.4, pp. 1217-1224, September 2009

34)Ozkan Celik, Seniz Ertugrul, “Predictive Human Operator Model to be Utilized as a Controller Using Linear, Neuro-Fuzzy and Fuzzy-ARX Modeling Technigues”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 23, pp. 595–603, 2010.

İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ