ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. İ. Murat EREKE

İçerik hazırlanmaktadır.
Test odası

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Cem SORUŞBAY
Prof. Dr. H. Ertuğrul ARSLAN
Prof. Dr. Ahmet GÜNEY
Prof. Dr. Turgut ÖZAKTAŞ
Doç. Dr. Özgen AKALIN
Yrd. Doç. Dr. O. Akın KUTLAR
Yrd. Doç. Dr. Hikmet ARSLAN
Öğr. Gör. Dr. Alper Tolga ÇALIK
Öğr. Gör. Dr. Orhan ATABAY
Öğr. Gör. Dr. O. Taha ŞEN
Öğr. Gör. Dr. Kubilay YAY
Uzman O. Necat SEZGİN
Arş. Gör. Abdurrahman DEMİRCİ
Arş. Gör. Ömer CİHAN
Arş. Gör. H. Emre DOĞAN
Arş. Gör. Öncel ÖNCÜOĞLU
Arş. Gör. N. Firuze ÖNDER
Arş. Gör. Hasan ŞAHİN
Mecvut Laboratuvar İmkanları

Akustik ve egzoz emisyonu test laboratuvarı

Hidropuls Donanımı (Schenck)

Motor Yükleme Donanımları (Schenck)

Tambur Donanımı (Schenck)

Araştırma Motorları

Akustik Ölçüm ve Değerlendirme Ekipmanı

Fren Dinamometreleri (Otomobil Ve Kamyon İçin) (Bosch)

Güç dinamometresi (otomobil için) (Bosch)

Araştırma ve Ölçüm Ek Donanımları

YAZILIMLAR

 •  AVL BOOST, CRUISE, EXCITE, FIRE
 •  ANSYS - Sistem analizi, sonlu elemanlar programı.
 •  I-DEAS - Mekanik tasarım otomasyonu; tasarım, çizim, analiz ve test programı.
 •  ADAMS - Mekanik sistem simulasyonu
 •  LMS Virtual.Lab  akustik, hareket, gürültü ve titreşim, dayanıklılık, yapısal analiz
 •  MTS - Ses kalitesi
 •  PHOENIX (ADAPTIVE 2000) - Sayısal akışkanlar dinamiği programı.
  •  FLUENT / FLUENT UNS – Sayısal akışkanlar dinamiği programı.
  •  KIVA 3V - KIVA 4 Sayısal akışkanlar dinamiği ve yanma programı.
  •  Ensight GOLD 9.0 - SAD sonuç görselleştirme programı
  •  nCode ICE-flow 4.0 - Yorulma, sinyal işleme, hasar

İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Gerçekleştirilmiş ve süren projelerden örnekler

İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

KİTAPLAR

SAFGÖNÜL, B., ARSLAN, E. ve ÖZAKTAŞ, T.; "Motorların Yapısı ve Tasarımı (İçten Yanmalı)", Baskıda.

EREKE, M., "Sonlu Eleman Deplasman Yöntemi ve Taşıt Gövde Tasarımına Dair Uygulamalar", Baskıda. 

İ.T.Ü. Mechanical Engineering Faculty, O.S.D. and Ford OTOSAN; "ICAT 2004 - International Conference on  Automotive Technology",Proceedings, Istanbul, Kasım 2004. 

 İ.T.Ü. Mechanical Engineering Faculty and O.S.D.; "ICAT 2000 - International Conference on  Automotive Technology",Proceedings, Istanbul, Ekim 2000. 

 

KUTLAR, A.; ERGENEMAN, M.; ARSLAN, H.; MUTLU, M; " Taşıt Egzozundan Kaynaklanan Kirleticiler - İşletme, Bakım, Yapısal ve Yasal Önlemler, Bu Önlemlerin Güncel Uygulamaları", Birsen Yayınevi, İstanbul, ISBN 975-511-178-6, 1998.

GÖKTAN, A.G. ve SORUŞBAY, C.; "Otomotiv Sanayii ve Çevre Konferansı Bildiriler Kitabı", Teknik Yayıncılık A.Ş., İstanbul, Kasım 1995. 

GÖKTAN, A.G., GÜNEY, A. ve EREKE, M.; "Taşıt Frenleri", AlliedSignal Automotive - Türkiye, Panel Matbaacılık, ISBN 975-95017-0-8, Kasım 1995.

SAFGÖNÜL, B., ERGENEMAN, M., SORUŞBAY, C. ve ARSLAN, E., "İçten Yanmalı Motorlar", Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000 (3. baskı).

GÖKTAN, Ali G.; "Taşıt Tasarımı", İ.T.Ü. Rektörlüğü, Sayı: 1482, İ.T.Ü. Matbaası, İstanbul, 1992. 

ÖZEMİR, Y. ;"Traktörler", Nr. 1449 (ikinci baskı), İ.T.Ü., İstanbul, 1991.

MITSCHKE, M. "Motor Titreşimleri ve Motor Asılışları - Motorerregte Schwingungen und Motoraufhängungen ", Çeviri EREKE, M.;"Seyir Özelliklerinin DeğerlendirilmesiSubjektivurteile und Begründung", Çeviri GÖKTAN, A.G.; İTÜ Makina Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı 1990 yılı Davetli Konferansı,  İTÜ Makina Fakültesi Ofset Atölyesi 1991.

SAFGÖNÜL, B.; "Pistonlu Motorlar (İçten Yanmalı) ",İ.T.Ü., İstanbul, İkinci Baskı, 1989.

ERGENEMAN, M., SARAÇOĞLU, S., GÖNÜLTAŞ, B., SORUŞBAY, C., ARSLAN, E.; "Motor Laboratuvarı Notları", Ders Kitabı, İ.T.Ü.Sakarya Mühendislik Fakültesi Matbaası, Aralık 1983.

MAKALELER

MEHDİYEV, R, BAYKA, D, ARSLAN, H, GÜDÜ, T, “Düşük Emisyonlu ve Yüksek Verimli Yeni Bir Kademeli Dolgulu Benzin Motoru” (Özet İngilizce), Mühendis ve Makine, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Ekim 2005, sayfa 42-50.

ATABAY, O., GOKTAN, A.G., 2005. „Sürüş Simülatörü Uygulamaları için Bir Tüm-Taşıt ModeliGeliştirilmesi“, İTÜ Dergisi Seri D. Cilt 4. Sayı 4. pp 39-50. Ağustos 2005. ISSN1303-703X

KUTLAR, O. A., ARSLAN, H., CALIK, A. T., Methods To İmprove Efficiency Of Four-Stroke Spark-Ignition Engines at Part Load, Energy Conversion&Management, Elsevier Science Ltd, Accepted 14 March 2005

YAY, K.,EREKE, M."Hızlandırılmış Taşıt Ömür Testlerinde Yol Verisi Kullanımına Yeni bir Yaklaşım", İTÜ dergisi, seri d, cilt 2, sayı 5, sayfa 61-73, ISSN 1303-703X, istanbul, Türkiye, Ekim 2003.

SOYHAN, H.S., MAUSS, F. and SORUSBAY, C., Chemical Kinetic Modelling of Combustion in Internal Combustion Engines Using Reduced Chemistry, Combust Sci and Tech., 174 (11 & 12), 1—19, 2002.

CHERNG, J.G., GOKTAN, A., FRENCH, M., YI GU, JACOB, A.; "Improving Drive Files For Vehicle Road Simulations ", Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 15, No. 5, Sep 2001, pp. 1007-1022.

MEHDİYEV, R. İ., ASKEROV, R., BABAEV, A.; “İki Döngülü Yanma Odasında Türbülans Hızının Hidrodinamik Hesabı” (Rusça), Aerospace Technique and Technology. - Kharkov, 2001. Iss. 27, pp. 50-54.

MEHDİYEV, R. İ., KUTLAR, O. A., ARSLAN, H., "Kademeli Dolgulu Benzin Motorundaki Yanma Sürecinin Termodinamik Analizi" (Rusça), Aerospace Technique and Technology. - Kharkov, 2001. Iss. 26,pp.46-49.

ÖZAKTAŞ, T., “Compression Ignition Engine Fuel Properties of the Used Sunflower  Oil-Diesel Fuel Blend”, Energyy Sources,  22,  4, 377-382, 2000 

KARAOSMANOĞLU, F., KURT, G.,  OZAKTAŞ, ,T., “Direct Use of  Sunflower Oil as aCompression   Engine Fuel”, Energy Sources , 22, 7, 659-672, 2000

ÖZAKTAŞ, T., Ergeneman, M., Karaosmanoğlu,F., Arslan, E., “Ignition Delay and Soot Emission Characteristics of Methanol-Diesel Fuel Blends”, Petroleum Science and Technology, vol.18, (1-2), 15-32,  2000 

KUTLAR, O. A., ARSLAN, H., ÇALIK, A. T., Benzin (Otto) Motorunda Kısmi Yükte Yakıt Tüketimini Azaltmaya Yönelik Yöntemler: Değişken Supap Zamanlaması ve Açılma Miktarı, Değişken Sıkıştırma Oranı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makine, Sayı 483, Nisan 2000

KUTLAR, O. A., ARSLAN, H., ÇALIK, A. T., Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Meteoroloji Mühendisliği, Sayı 1, Ocak 2000

EREKE, M.; "Taşıt Gövdesini Burulmaya Zorlayan Faktörler ve Burulma Katılığının Taşıt Tipi Bakımından Önemi" , OTOMOTİV DERGİSİ – İSOD, Anka Ofset, Sayı 75, Kasım/Aralık 2000.

SOYHAN, H.S., AMNEUS, P., LOVAS, T., NILSSON, D., MAIGAARD, P., MAUSS, F. and SORUSBAY, C., Automatic Reduction of Detailed Chemical Reaction Mechanisms for Autoignition Under SI Engine Conditions, SAE Transactions, Technical Paper No. 2000-01-1895, pp. 1435 – 1444, 2000.

 SORUŞBAY, C., "Direkt Püskürtmeli Benzin Motorları", Otomotiv Dergisi, ISOD, Sayı 73, 16-19, Mart – Nisan 2000.

R.MEHDİYEV, H.BAGIROV, M.FARZALİYEV. İYM’ larda yanmış ürünlerin denge konsantrasyonlarının hesabı (Rusça: Расчет равновесного состава продуктов сгорания в ДВС).«Ученые записки» АзТУ, том Х, № 1, Баку,  2000, стр. 53-58.

R. MEHDİYEV, Kademeli Dolgulu 4 Supaplı Motor (Rusça: Четырехклапанный двигатель с расслоенным зарядом.) Aerospace Technique and Technology, Encines, Kharkov, KrAU, No:19, 2000 (Авиационно-космическая техника и технология. Двигатели), p.p. 35-40. 

R. MEHDİYEV, P. WOLANSKİ, Bi-Modal Combustion Chamber for a Stratified Charge Engine. “Advances in Combustion”. “SAE papers”, 2000-01-0196, March 2000, Detroit, USA, p.p. 53-61. 

ÖZLÜ, F., GÜNEY, A., ; "Motorlu Taşıt Gürültüsü ve Azaltma Yöntemleri" ; Mühendis ve Makina; Cilt 41 Sayı 483; Sayfa 22-29, Nisan 2000

KARAOSMANOĞLU,F., KURT, G., ÖZAKTAŞ, T., “Long Term CI Engine Test of Sunflower Oil”,  Renewable Energy, 1999

SOYHAN, H.S., AMNEUS, P., MAUSS, F. and SORUSBAY, C., "A Skeletal Kinetic Mechanism for the Oxidation of iso-Octane and n-Heptane Validated under Engine Knock Conditions", SAE Transactions, Technical Paper No.1999-01-3484, 1999.

ERGENEMAN, M., SORUŞBAY, C., GÖKTAN, A.G.; "Environmental aspects and exhaust emissions from duel fuel diesel engine driven vehicles", Energy Sources, volume 21, number 3, pp. 257-268, Nisan 1999.

KUTLAR, O. A., ARSLAN, H., ÇALIK, A. T., Benzin (Otto) Motorunda Kısmi Yükte Yakıt Tüketimini Azaltmaya Yönelik Yöntemler: Değişken Supap Zamanlaması ve Açılma Miktarı, Değişken Sıkıştırma Oranı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mühendis ve Makine, Sayı 477, Ekim 1999

BİLDİRİLER

MEHDİYEV, R., TERBENTLİ, T., SORUŞBAY, C., ÖZGÜR, L. ve ARSLAN, H., Zırhlı Araçlar İçin Çok Yakıtlı Ulusal Dizel Motoru Geliştirilmesi, SAVTEK 2006, Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ, Ankara, 29 – 30 Haziran, 2006

MEHDİYEV, R., SORUŞBAY, C., ÖZGÜR, L., ARSLAN, H. ve KUTLAR, A., Dizel Motorların Geliştirilmesinin Alternatif Bir Yolu, 3. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON'06, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 26 - 28 Haziran, 2006

SORUŞBAY, C., Sustainable Transport : Principles, Indicators and Focus on Turkey, German – Turkish Workshop on Sustainable Development – Meeting the Chalanges, Forschungszentrum Jülich, Germany, August 31 – September 2, 2005

KUTLAR, O. A., ARSLAN, H., ÇALIK, A. T., ERGENEMAN, M., MEHDİYEV, R., Dört Zamanlı Kıvılcım Ateşlemeli Motorlarda Kısmi Yükte Yakıt Tüketimini Azaltmak İçin Yeni Bir Yöntem (Çevrim Atlatmalı Motor), 15.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK’05, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 7-9 Eylül 2005

İMREN, A., SORUŞBAY, C., ERGENEMAN, M., ŞAN, D. and GÜRARSLAN, E., “Multidimensional Modelling of Combustion and Emissions in Diesel Engines”, CAPAC2005, 1st International Conference on Air Pollution and Combustion, ODTU, Ankara, Turkey.

GOLOVITCHEV, V. I., RENTE, T., CALIK, A. T., Computational and Experimental Study of MK Diesel Spray Combustion, Engine Combustion Processes Current Problems and Modern Techniques (VII. Congress), Munich, Germany, 15-16 March 2005 

ARSLAN, H., MEHDIYEV, R., KUTLAR, O. A., CALIK, A. T., A New Calculation Method for Spark-Ignition Engines in Relation to Different Combustion Mechanisms, 8th Combustion Symposion, Gazi University&Turkey Section of the Combustion Institute, Ankara, Turkey, September 8-9, 2004

İMREN,A., SORUŞBAY,C., ERGENEMAN, M., “Investigation of  Combustion Process in a Diesel Engine by Using KIVA-3V Multidimensional Code”, CDRF’04, Chemical Kinetics &Diffusion Processes in Reactive Flows, poster presentation, Istanbul, Turkey, 2004

ATABAY, O., GÜLER, K., GÖKTAN, A.G., 2004. „Sürücü-Taşıt-Çevre Etkileşim Etütlerine Yönelik Bir Sürüş Simülatörü Geliştirilmesi“, OTEKON’04. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 21-23 Haziran 2004, Bursa. 

ATABAY, O., GÖKTAN, A.G., 2004. „Seyir Dinamiği’nde Simülasyon“, OTEKON’04. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 21-23 Haziran 2004, Bursa.

MEHDİYEV, R., SORUŞBAY, C., ARSLAN, E., ARSLAN, H., ERGENEMAN, M., KUTLAR, O. A., ÇALIK, A. T., Yerli Üretim Dizel Motorları için Verimli ve Düşük Emisyonlu Yanma Odası Geliştirilmesi, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON'04, Bursa, 21-23 Haziran 2004

YAY, K.,EREKE, M." Bir Kamyon Gövdesinin Sanal Yol Verisi Yardımıyla S-N Yorulma Ömrü Analizi”,  OTEKON’04 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 21-23 Haziran 2004,    Bursa,TÜRKİYE.

YAY, K.  " A New Approach For Using Road Data In Accelerated Vehicle Life Tests”, FISITA 2004 World Automotive Congress, Barcelona,SPAIN, 23-27 May 2004.

 MEHDİYEV R. I., SORUŞBAY C. ve ÇOĞALAN, F., Benzin Motorlarında Türbülanslı Yanmanın Termodinamik Modellenmesi, 1. Ege Enerji Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 22 – 24 Mayıs, 2003.

MEHDİYEV, R., ERGENEMAN, M., ARSLAN, H., KUTLAR, O. A., ÇALIK, A. T., Dizel Motorlarında İki Döngülü Yanma Odasının Uygulanması, 1. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 22-24 Mayıs 2003

SORUŞBAY C., Hidrojeni Doğrudan Yakıt Olarak Kullanan Taşıt Uygulamaları, II. Ulusal Hidrojen Kongresi, Ankara, 9 Temmuz, 2003.

ÇOĞALAN, F., MEHDİYEV R. I. ve  SORUŞBAY C.,  Benzin Motorlarında Azot Oksit Emisyonlarının Hesaplanması ve Kontrolu, VIII. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, Bursa, 17 – 18 Ekim, 2003.

SORUŞBAY C.,  İçten Yanmalı Motor Teknolojisindeki Gelişmeler, VIII. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, Bursa, 17 – 18 Ekim, 2003.

MEHDİYEV, R., ERGENEMAN, M., KUTLAR, O. A., ARSLAN, H., ÇALIK, A. T., İçten Yanmalı Motorlar ve Savunma Sanayi, Savunma Teknolojileri Kongresi, SAVTEK 2002 Kongre Kitabı Cilt II, s. 23-30, Ankara, 24-25 Ekim 2002

MEHDİYEV, R., KUTLAR, O. A., ARSLAN, H., ÇALIK, A. T., Motor Yakıtları için Ekolojik ve Verimli bir Yanma Yöntemi, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 2002, İstanbul, 16-18 Ekim 2002

ATABAY, O., KUTLAR, O. A., ARSLAN, H., ÇALIK, A. T., Otomotiv Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler ve Çevre, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 2002, İstanbul, 16-18 Ekim 2002

ATABAY Orhan; GÖKTAN, Ali G.; “A Simulation Environment For A Vehicle Dynamics Model With Statistics-Based Driver & Surroundings” ; ESDA2002, 6th Biennial Conference On Engineering Systems Design And Analysis, Istanbul, Turkey, July 8-11, 2002.

GÖKŞENLİ, Ali; GÖKTAN, Ali G.; “Vehicle Design Analyse And Optimization Using A Mathematical Model” ; ESDA2002, 6th Biennial Conference On Engineering Systems Design And Analysis, Istanbul, Turkey, July 8-11, 2002.

AYÇİÇEK, Teoman; ATABAY, Orhan; GÖKTAN Ali G.; “Bir Taşıt Seyir Dinamiği Modeli”; OTEKON’02 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Haziran 24-26 2002.

ÇALIK A. T., KUTLAR O. A., ARSLAN H., AKIN A., Yerli Olanaklarla Tek Silindirli bir Deney Motoru Tasarımı ve Geliştirilmesi, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON'02, Bursa, 24-26 Haziran 2002

MEHDİYEV, R., İSMAİLOV, A., ERGENEMAN, M., ÇALIK, A. T., ŞAN, D., YILDIRIM, M., Dizel Motorlarında NO Emisyonunu Azaltma ve Hesap Yöntemleri, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON'02, Bursa, 24-26 Haziran 2002

ATABAY, Orhan, GÖKTAN Ali G.; “Taşıt Dinamiği Araştırmalarını Desteklemek Üzere Sanal Bir Taşıtın Geliştirilmesi”; OTEKON’02 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Haziran 24-26 2002.

YETKIN, A., GÖKTAN, A.G.; "Road Load Data Estimation on Multiaxial Test Rigs for Exhaust System Vibrations"; SAE 2002 World Congress, Detroit, Michigan, March 4-7, 2002.

EREKE, M., YAY, K., "Theoretical Analysis of Fatigue Strenght of a Double-Deck Bus Body Using FEM", ASME Engineering Technology Conference on Energy, ETCE 2002, Houston, Texas, USA, February 4-6, 2002.

SOYHAN, H.S., MAUSS, F. and SORUSBAY, C., Chemical Kinetic Modelling of Combustion in Internal Combustion Engines Using Reduced Chemistry, Second Mediterranean Combustion Symposium, Sharm El-Sheikh, Egypt, 6 – 11 January, 2002.

SORUŞBAY, C., Ulaştırma Sektöründe Enerjinin Etkin Kullanımı, Türkiye Enerji Forumu, İstanbul, 27 - 29 Kasım, 2001.

MEHDİYEV R. I., SORUŞBAY C., KUTLAR O. A., ARSLAN H. ve ÇALIK A. T.; "Two-Stage Combustion in a Stratified Charge Spark Ignition Engine for Reduced Emissions and Improved Fuel Economy", International Scientific-Technical Conference on Internal Combustion Engines, Automobile Techniques and Transport MOTAUTO 2001, Varna, Bulgaristan, 17 - 19 Ekim 2001.

KUTLAR O. A., ARSLAN H. ve ÇALIK A. T.; "A Review of Some Methods to Decrease the Fuel Consumption at Part Load of Four Stroke Spark Ignition Engine ", International Scientific-Technical Conference on Internal Combustion Engines, Automobile Techniques and Transport MOTAUTO 2001, Varna, Bulgaristan, 17 - 19 Ekim 2001.

ÇALIK A. T, KUTLAR O. A., ARSLAN H. ve AKIN A.; "Design and Development of a Low Cost Light Duty Single Cylinder Research Engine with Native Technology", International Scientific-Technical Conference on Internal Combustion Engines, Automobile Techniques and Transport MOTAUTO 2001, Varna, Bulgaristan, 17 - 19 Ekim 2001.

YAY, K., EREKE, M.; "Fatigue Strenght of a Rim Model With FEM Using a New Approximation Technique", ATTCE , Automotive and Transportation Technology Congress and Exhibition/SAE, Barcelona, Spain, 1-4 Ekim, 2001.

ÇALIK A. T., ARSLAN H ve KUTLAR O. A.; "Automobile Emissions and Air Quality", 2nd Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales AQM2001, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2001.

ARSLAN H, KUTLAR O. A. ve ÇALIK A. T.; "Exhaust Emission Trends of Light Duty Vehicles in Urban Driving Cycle", 2nd Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales AQM2001, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2001.

MEHDİYEV R. I., KUTLAR O. A.ve ARSLAN H.; "The Thermodynamic Analysis of the Combustion Process in Gasoline Engines with Stratified Chargel", 6.Uluslararası Motor Üreticileri Kongresi, Kırım, Ukrayna, 6-11 Eylül 2001.

YETKİN, Argun, GÖKTAN, Ali G.; "A Mathematical Model for Exhaust System Vibrations", SAE 2001 World Congress, Detroit, Michigan, 5-8 Mart , 2001.

KUTLAR O. A., ARSLAN H., ÇALIK A. T., ÖZAKTAŞ T., and KARAOSMANOĞLU F.; "Hydrogen: Future of the Vehicle Fuel", III. National Clean Energy Symposium, Maçka, İstanbul, 15 - 17 Kasım, 2000.

ÇALIK A. T., ARSLAN H. ve SORUŞBAY, C.; "Benzin Motorlu Taşıtlarda LPG Kullanımı", III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Maçka, İstanbul, 15 - 17 Kasım, 2000.

ÇAĞAN, M. ve SORUŞBAY, C.; "Otobüs Aerodinamik Özelliklerinin FLUENT Ortamında İncelenmesi", 5. Figes Kullanıcılar Toplantısı, Belek, Antalya, 19 - 21 Ekim, 2000.

SOYHAN, H.S., MAUSS, F. and SORUŞBAY, C.; "Modeling of Autoignition Process in SI Engines using Reduced Chemical Mechanisms", International Conference on Automotive Technology, ICAT 2000, Istanbul, 19 - 20 Ekim, 2000.

EREKE, M.,"Şasi Eğilme Titreşiminin Yorulma Dayanımı ve Titreşim Konforu Yönünden Transfer Matris Metodu Yardımıyla Analizi", 9th International Conference on Machine Design and Production, 13-15 Eylül, 2000, METU, Ankara Turkey.

KUTLAR, O. A., ÇALIK, A. T., ARSLAN, H., ÖZAKTAŞ, T., KARAOSMANOĞLU, F.,"Hydrogen Use in Vehicles", World Renewable Energy Congress - VII 2000, Brighton, Metropole Hotel, United Kingdom, Temmuz 1 - 7, 2000.

SOYHAN, H.S., AMNEUS, P., MAUSS, F. and SORUŞBAY, C.; "Redundant Species in a Kinetic Mechanism for Natural Gas Fuelled SI-Engines", 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, 28-29 Şubat 2000.


SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER

SORUŞBAY,C.,2006, “Küresel İklim değişikliğinde ulaştırma sektörünün rolü ve Türkiye’deki durum”İ.T.Ü. Makine Fakültesi konferansları, Bahar 2006, 12 Mayıs 2006

GÜNEŞ,D., 2006, “Alternatif yakıt olarak Biodiesel ve Türkiye’deki durum”, İ.T.Ü. Makine Fakültesi konferansları, Bahar 2006, 17 Şubat 2006

ATABAY, O., 2003. " Sürücü-Taşıt-Çevre Etkileşim Etütlerine Yönelik Bir Sürüş Simülatörü Geliştirilmesi ", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü – Makina Mühendisliği Anabilim Dalı - Doktora Semineri, Aralık 2003. İTÜ Ayazağa Kampüsü, Motorlar ve Taşıtlar Lab. İstanbul. Türkiye.

ARSLAN, H.;"Four-Stroke Internal Combustion Engine With Skip-Cycle System ", İ.T.Ü. Makina Fakültesi, İTÜ-TU Braunschweig Seminerleri, 05.10.2000

AKALIN, Ö.;"Investigations on Piston-Cylinder Tribology", İ.T.Ü. Makina Fakültesi, İTÜ-TU Braunschweig Seminerleri, 05.10.2000

GÖKTAN, A.;"A Mathematical Model for Exhaust System Vibrations", İ.T.Ü. Makina Fakültesi, İTÜ-TU Braunschweig Seminerleri, 05.10.2000

GÜNEY, A.;"Vehicle Acoustics in İ.T.Ü.", İ.T.Ü. Makina Fakültesi, İTÜ-TU Braunschweig Seminerleri, 05.10.2000

GÖKTAN, A.;"Generic Road Load Profiles ", Tenneco Automotive, Grass Lake, MI, USA 28.08.2000

ATABAY, O., "Seyir Dinamigi Açisindan Sürücü-Tasit-Çevre Kontrol Çevrimi",  ITÜ Makina Fakültesi Otomotiv Anabilim Dali Seminerleri, Haziran 2000.

ÇALIK, A.T."Benzinli ve Tek Silindirli Deney Motoru için Geliştirilmiş Basit ve Esnek Bir Bilgisayarlı Kontrol Sistemi", İ.T.Ü. Makina Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Seminerleri, Nisan 2000

ATABAY, O., "Projekt Fahrsimulator - Phase I", Braunschweig Teknik Üniversitesi Tasit Teknigi Enstitüsü Semineri, Kasim 1999.

GÖKTAN, A.;"Yol Profilinden Kaynaklanan Egzoz Titreşimleri", İ.T.Ü. Makina Fakültesi Seminerleri, 03.11.1999

GÖKTAN, A., "Dynamics of Exhaust System under Road Excitation", Tenneco Automotive, Grass Lake, MI, USA 30.08.1999

ATABAY, O., "3F-Parameterraum und Fahrdynamiksimulation", Braunschweig Teknik Üniversitesi Tasit Teknigi Enstitüsü Iç Seminer Programi, Temmuz 1999.

TEZER, E., GÖKTAN, A., GÜNEY, A., BATIGÜN, C., KORAL, M. ;"Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayiinde AR-GE Projelerinin Yönlendirilmesinde Teknik Düzenlemelerin Etkileri ve Türkiye Özelinde Durum" , Panel, ARGE 99 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı, TÜYAP-Tepebaşı Konferans Salonu, 10.04.1999.

ATABAY, O., "Erstellung eines Simulationsmodells und eines 3F-Parameterraums für Fahrzeugquerdynamik", Braunschweig Teknik Üniversitesi Tasit Teknigi Enstitüsü Iç Seminer Programi, Mart 1999.

PATENTLER

KUTLAR, O. A."Dört Zamanlı Motorlarda Çevrim Atlatma Sistemi", PCT/TR99/00027, F02D 17/02
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ