ALT BİRİMLERİ

Otonom Araç Tasarım Laboratuvarı
Mikro-nano Robot Laboratuvarı
İnsansız hava taşıtları Laboratuvarı
İnsansı Robotlar Laboratuvarı
Rapid Protoyping Laboratuvarı
Üretim Hücresi ve Otomasyon Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Ata Muğan

ARAŞTIRMACILAR


Prof.Dr. Metin Gökaşan
Prof.Dr. Seta Boğosyan
Y.Doç.Dr. Pınar Boyraz
Ar.Gör.Dr. Volkan Sezer
Ar.Gör. Ziya Ercan
Ar.Gör. Alper Öner
Ar.Gör. Hasan Heceoğlu
Mevcut Laboratuvar İmkanları
Cherry Elektrikli Araç
Laser Scanner IBEO Lux (X2)
Kamera SONY-XCI-SX100
Laser Scanner SICK LMS 151    
Ultrasonic Sensor Banner-QT50ULB
Differential GPS Trimble SPS 851&SPS551H  
Digital compass- KVH Azimuth 1000
NI PXI 8110RT processor PXI- 7954R FPGA module on PXI1000B chassis
Dspace Microautobox 1401
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
SANTEZ OTOKAR: ‘Çoklu Sensör  ile Desteklenmiş Yapay Görü ile Şerit Takibi ve Sürücü Uyarı Sistemi Tasarımı, Yürütücü: Y.Doç.Dr. Pınar Boyraz
TUBITAK EVRENA: Dizel Motorlu Seri Hibrid Araçlarda (HEV) Yakıt Tüketimi ve Emisyonu Azaltacak Optimum Kontrol Stratejilerinin Tasarım ve Uygulaması, Bütçe: 100.000.
TUBITAK 1001: Su altı Patlamaları Analiz ve Deneysel Doğrulaması, Bütçe: 300.000
DPT: İleri Araç Teknolojileri Araştırma Merkezi (2012-2015): Yürütücü: Prof.Dr. Ata Muğan, Prof.Dr. Metin Gökaşan, Bütçe: 10 Milyon TL. Proje konusu elektrikli ve hibrid taşıtlar, aktif emniyet ve akıllı sürüş sistemleridir.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Elektrikli minibüs, hidrojen yakıt hücreli kamyonet
Sürüş durumunu izleyen akıllı araç için çeşitli görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Follow the gap method for obstacle avoidance.
A new speed planning method.
A new speed control method.
Elektrikli minibüs, otonom zeplin, Airbus A400M Gövde Tasarımı danışmanlığı
Yayınlar, Patentler vb.
P. Boyraz, M. Acar, D. Kerr, "Multi-sensor Driver Drowsiness Monitoring", IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol. D11, No. 222, 2008, s. 2041-2063, IMechE
P.Boyraz, J.H.L. Hansen, "Active vehicle safety system design based on driver characteristics and behaviour", International Journal of Vehicle Safety (IJVS), Vol. 4, No. 4, 2009, s. 330-364.
A. Sathyanarayana, P.Boyraz, J.H.L. Hansen, "Information Fusion for Context and Driver Aware Active Vehicle Safety Systems", Information Fusion, Special Issue on Information Fusion for Cognitive Automobile, Vol. 4, No. 12, 10/2011, s. Pages 293-303, Elsevier, http://www.sciencedirect.com/, available online from Elsevier: doi:10.1016/j.inffus.2010.06.004
Kazuya Takeda, John H.L. Hansen, Pınar Boyraz, Huseyin Abut, Lucas Malta, Chiyomi Miyajima, "An International Large-Scale Vehicle Corpora for Research on Driver Behavior on the Road", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2011, available online December 2011: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6046133
Volkan Sezer , Pınar Boyraz , Ziya Ercan ,Çagri Dikilitaş , Hasan Heceoğlu , Alper Öner , Gülay Öke , Metin Gökaşan “Unmanned Ground Vehicle Otonobil: Design, Perception, and Decision Algorithms” ,Smart Mobile In-Vehicle Systems Next Generation Advancements, Springer Book Chapter (submitted)
Sezer V., Gokasan M., “A Novel Obstacle Avoidance Algorithm: ‘Follow the Gap Method’ ” Elsevier- Robotics and Autonomous Systems, Volume 60, Issue 9, pp 1123-1134, 2012
Sezer V., Gokasan M., “Low Level Speed Controller Application for Unmanned Ground Vehicles”, İTÜ Journal/Engineering, 2012 (accepted)
Sezer V., Ercan Z., Heceoglu H., Gokasan M., Bogosyan S., “A New Fuzzy Speed Control Strategy Considering Lateral Vehicle Dynamics”, IEEE International Conference on Intellegent Transportation Systems-ITSC 2012 , pp. 19-24, 16-19 Sept, 2012, Alaska, USA.
Sezer V., Ercan Z., Heceoglu H., Bogosyan S., Gokasan M., “A New Fuzzy Speed Planning Method for Safe Navigation”, IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety(ICVES’12), pp. 381-386, 24-27 July, 2012, Istanbul-Turkey. 
Sezer V., Dikilitas Ç, Ercan Z., Heceoglu H., Öner A., Apak A., Gökasan M. and Mugan A., 2012: Conversion of a Conventional Electric Automobile Into an Unmanned Ground Vehicle (UGV) IEEE - International Conference on Mechatronics, pp. 564-569, April 13-15, 2011 ˙Istanbul, Turkey.
Ercan Z., Sezer V., Heceoglu H., Dikilitas Ç, Gökasan M. and Mugan A. And Bogosyan S. 2011: Multi-Sensor Data Fusion of DCM Based Orientation Estimation for Land Vehicles IEEE - International Conference on Mechatronics, pp. 672-677, April 13-15, 2011, ˙Istanbul, Turkey
Sezer V., “Unmanned Ground Vehicle ‘Otonobil’ with New Algorithms for Obstacle Avoidance”, Challenges and Opportunities for Green and Smart Vehicles-in Conjunction with IEEE ICVES’12, İstanbul, Turkey, 2012  
Sezer V., Dikilitas C., Ercan Z., Heceoglu H., Boyraz P., Gökaşan M., “Hardware and Software Structure of Unmanned Ground Vehicle Otonobil” , 5th Biennial Workshop on DSP for In-Vehicle Systems, Kiel, Germany, 2011
Ercan Z., Sezer V., Heceoglu H., Boyraz P., Gökaşan M., “Multi-Sensor Data Acquisition, Processing and Logging Using Labview ” , 5th Biennial Workshop on DSP for In-Vehicle Systems, Kiel, Germany, 2011
Baykasoglu, C.; Sunbuloglu, E.; Bozdag, S. E.; Aruk F.; Toprak T.; Mugan A., INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS  Volume: 17   Issue: 5   Pages: 519-528, 2012.
Baykasoglu, Cengiz; Sunbuloglu, Emin; Bozdag, Sureyya E.; Aruk F.; Toprak T.; Mugan A., INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS  Volume: 16   Issue: 3   Pages: 319-329   DOI: 10.1080/13588265.2011.566475   Published: 2011
Apak, A.; Koyuncuoglu, Y.; Heceoglu, H.; Samur, A.B.; Dogan, U.; Kurtulus, E.; Unver, B.; Gokasan, M.; Mugan, A,Design and construction of an electric minibus, Mechatronics (ICM), 2011 IEEE International Conference on.
Sezer, V.; Dikilita, C.; Ercan, Z.; Heceoglu, H.; Oner, A.; Apak, A.; Gokasan, M.; Mugan, A, Conversion of a conventional electric automobile into an unmanned ground vehicle (UGV), Mechatronics (ICM), 2011 IEEE International Conference on.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ