ALT BİRİMLERİ

Isı Geçişi
Isı Tekniği

Laboratuarımızın ana çatısı altında faaliyetlerimizin devam ettiği laboratuarlar ; 
O. F. Genceli Isı Tekniği Laboratuarı, Optik Ölçmeler Lab.
Duscio Laboratuarı
Kazan ve Motorlar Laboratuarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Cem PARMAKSIZOĞLU

Isı Geçişi Laboratuarlarımızın çatısı altında bulunan lab.
Prof. Dr. alpin Kemal DAĞSÖZ Isı Geçişi Arş. Lab.
Isı Geçişi Araştırma Laboratuarı
Tarihi Makinalar (Teneke Palas)

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. A. Taner DERBENTLİ

Prof. Dr. A. Feridun ÖZGÜÇ

Prof. Dr. Ahmet ARISOY

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ

Prof: Dr. Cem PARMAKSIZOĞLU

Prof. Dr. Nurdil ESKİN

Prof. Dr. Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU

Prof. Dr.Lutfullah KUDDUSİ

Prof. Dr. Mesut GÜR

Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR

Prof. Dr. Nihad DUKHAN (Misafir Profesör, A.B.D)

 

Doç. Dr. Erhan BÖKE

Yrd. Doç. Dr. Yalçın URALCAN

Yrd. Doç.Dr. İ.Necmi KAPTAN

Yrd.Doç.Dr. Turgut Yılmaz

Öğr.Gör.Dr. Kazım BECEREN

Öğr.Gör.Dr. Ersin SAYAR

Öğr.Gör.Dr. Ahmet Can SABUNCU

Araş Gör. Orhan Veli KAZANCI

Araş Gör. Büşra Hepgüzel

Araş Gör. Tuba TETİK

Araş. Gör. İbrahim Hakkı TONYALI

Araş Gör. Altay ERBAK

Araş Gör. Mahmut Caner ACAR

Araş Gör. Burhan YÖRÜK

Araş Gör. Murat Deha DEĞER

Araş Gör. Eren DİKEÇ

Araş Gör. Faruk ÖZDEMİR

.
Mecvut Laboratuvar İmkanları
  • Makro ve mikro ölçekli sistemlerde tek ve iki fazlı (sıvı-buhar) ısı ve kütle taşınımı olayları
  • Katı-gaz ve katı-sıvı iki fazlı sistemlerinde ısı ve kütle geçişi (gözenekli ortamlar, akışkan yataklar ve kurutma)
  • Yakıtlar, yakıcılar, ocaklar ve yanma olayları
  • Bina havalandırması, duman yayılımı
.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Bir veya çok bileşenli akışkanların (özellikle soğutucu akışkanların) çeşitli yüzeyler üzerinde tek veya iki fazlı (kaynama ve yoğuşma) ısı geçişi olaylarındaki davranışlarını, ısı değiştiricilerin kapasite ve etkenliklerini ve nemli maddelerin (özellikle gıda maddelerinin) kurutulması için akışkan yataklı sistemde ısı ve kütle geçişini incelemek amacıyla kurulmuş olan çok sayıdaki deney sistemlerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları devam etmektedir.

Katı, sıvı ve gaz yakıtların çeşitli türden yakma sistemlerinde ve ocaklarda yanması olaylarını incelemek üzere kurulmuş olan deney sistemleri ve çeşitli ölçekte gaz analiz cihazları, araştırma çalışmalarımızda kullanılmaktadır.

.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Mikro Ölçekli Termik Makinalar.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Standart Kapasite Ölçme Denyleri
Isıtıcı (Radyatör) Güç Ölçüm Deneyleri gibi
Yayınlar, Patentler vb.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ