ALT BİRİMLERİ

İç Mimari Tasarım ve Yapımda Yönetim Bilimleri
İç Mimari Tasarım ve Yapım Teknolojisi
İç Mimari Tasarım ve Malzeme
İç Mimari Tasarım ve Fiziksel Çevre Kontrolü
İç Mimari Tasarım ve Tipoloji
İç Mimari Tasarım ve Teknoloji/Bilişim
İç Mimari Tasarım ve İç Mimarlık Tarihi
İç Mimari Tasarım ve Koruma/Yenileme
İç Mimari Tasarım ve Felsefe/Kuram/Eleştiri/Yöntem
İç Mimari Tasarım ve İnsan-Toplum-Bilim
İç Mimari Tasarım ve Morfoloji
İç Mimari Tasarım ve Donatı/Donanım
 
İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Koordinatör: Doç. Dr. Deniz Ayşe KANOĞLU

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Gül KOÇLAR ORAL
Doç.Dr. Nilüfer Sağlar ONAY
Doç.Dr. Banu GARİP
Doç.Dr. Emine GÖRGÜL
Öğr.Gör.Dr. Müge BELEK FIALHO TEIXEIRA
Öğr.Gör.Dr.Özge CORDAN
Öğr.Gör.Dr. Deniz ÇALIŞIR
Öğr.Gör.Dr. Bahadır NUMAN
Öğr.Gör.Dr. Çağıl YURDAKUL
Araş.Gör.Dr. Ayşe Hilal UĞURLU
Araş.Gör. Benek ÇİNÇİK
Araş.Gör. Mehmet GÜREN
Araş.Gör. Sibel Yasemin ÖZGAN
Araş.Gör. Tuba ÖZKAN
Araş.Gör. Özgün YÜCETÜRK
Araş.Gör. Sıla Burcu BAŞARIR (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Araş.Gör. Enes Can KILIÇ ( Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)
Uzman Dr. Demet DİNÇAY
Mevcut Laboratuvar İmkanları

Fotoğraf Çekim Laboratuarı
İTÜ BDMA (Bilgisayar Destekli Maket Atölyesi)
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Çalışma Grubu Ar-Ge Projeleri (2010-2015)
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Deniz A.Kanoğlu)
Proje Yürütücüsünün adı-soyadı Destekleyen kurum -DİĞER Proje bilgisi Statüsü Başlangıç Yılı -Bitiş Yılı
1 Deniz A.Kanoğlu DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. Ve TİC.A.Ş. Mutfak Sistemleri Üreten ve Pazarlayan Firmaların Tasarım Performanslarının Artırılmasına Yönelik Bütüncül Bir Süreç Yönetim Modeli SÜRMEKTE 2015
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Banu Garip)
Proje Yürütücüsünün adı-soyadı Destekleyen kurum KAMU (DPT, TÜBİTAK, BAP) Proje bilgisi Statüsü Başlangıç Yılı -Bitiş Yılı
1 Sağlar Onay, N. (Yürütücü) KAMU (TÜBİTAK) Belek Fialho Teixeira, M.; Garip, B.; Fialho Leandro Alves Teixeira, F; Tolunay Berber, C. ve Berber A. "Toplu Konut Birimleri İçin Esnek İç Mekan Tasarımına Yönelik Kullanıcı Odaklı Bir Model Araştırması", TÜBİTAK 1001 Projesi, 114K279, İTÜ. SÜRMEKTE 2014
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Emine Görgül)
Proje Yürütücüsünün adı-soyadı Destekleyen kurum AB Projeleri Proje bilgisi Statüsü Başlangıç Yılı -Bitiş Yılı
“T.C. Sağlık Bakanlığı 2011 Yönergesi’nin Ardından, TRSM-Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Mekân Örgütlenmesinin Analizi ve TRSM Tasarım Kriterlerinin Geliştirilmesi” Ulusal Araştırma Projesi
Proje Koordinatörleri: Y.Doç.Dr. Emine Görgül
Araştırmacı: Y.Doç.Dr. Nilay Ünsal Gülmez
Bursiyer: Mim. A. Imre Açıkkan
Proje Yürütücüsünün adı-soyadı Destekleyen kurum KAMU (DPT, TÜBİTAK, BAP) Proje bilgisi Statüsü Başlangıç Yılı -Bitiş Yılı
1 Emine Görgül TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜ SÜRMEKTE 2015
2 Emine Görgül BAP YÜRÜTÜCÜ SÜRMEKTE 2015
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Nilüfer Sağlar Onay)
Proje Yürütücüsünün adı-soyadı Destekleyen kurum KAMU (DPT, TÜBİTAK, BAP) Proje bilgisi Statüsü Başlangıç Yılı -Bitiş Yılı
1 Nilüfer Sağlar Onay TÜBİTAK, BAP Toplu Konut Birimleri İçin Esnek İç Mekan Tasarımına Yönelik Kullanıcı Odaklı Bir Model Araştırması: Kentsel Dönüşüm Konutları; Müge Belek Fialho Teixeira, Banu Garip, Frederico Fialho Teixeira SÜRMEKTE 2014
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr. Müge Belek Fialho Teixeira)
Proje Yürütücüsünün adı-soyadı Destekleyen kurum KAMU (DPT, TÜBİTAK, BAP) Proje bilgisi Statüsü Başlangıç Yılı -Bitiş Yılı
1 Sağlar Onay, N. (Yürütücü) KAMU (TÜBİTAK) Belek Fialho Teixeira, M.; Garip, B.; Fialho Leandro Alves Teixeira, F; Tolunay Berber, C. ve Berber A. "Toplu Konut Birimleri İçin Esnek İç Mekan Tasarımına Yönelik Kullanıcı Odaklı Bir Model Araştırması", TÜBİTAK 1001 Projesi, 114K279, İTÜ. SÜRMEKTE 2014
Proje Yürütücüsünün adı-soyadı Destekleyen kurum AB Projeleri Proje bilgisi Statüsü Başlangıç Yılı -Bitiş Yılı
1 Nether, U. Avrupa Birliği IP Projesi Belek, M., Teixeira, F., Yurdakul, C., Emmett, M., Littlefield, D., Haag, D., Reisinger, M., Perception of Space in Architecture and Culture TAMAMLANMIŞ 2007-2013
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
Çalışma Grubu Yayınlar-Kitap-Kitap içinde bölüm (2010-2015)
Öğretim Elemanı (Doç.Dr. Deniz A.Kanoğlu)
Yayın bilgisi (Ulusal Kitap) Yılı
1 Yazıcıoğlu D.A., Mutfak Tasarım Süreci, 222 sayfa, Literatür Yayınları, ISBN:978-975-04-0547-1 2010
2 Yazıcıoğlu D.A., Konutta İç Mekan Tasarımı, 468 sayfa, Literatür Yayınları, ISBN: 978-975-04-0607-2 2012
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Emine Görgül)
Yayın bilgisi (Ulusal Kitap-içinde bölüm) Yılı
1 (Görgül, E., Gülmez, N.) “İç Mimarlık Mesleğinin Gelişme Mecralarından Biri Olarak Kültürpark ve İzmir Fuarı” Kültürpark’ın Anımsattıkları: Temsiller, Mekanlar, Aktörler, ed. Ahenk Yılmaz, Burkay Pasin, Kıvanç Kılınç, İletişim Yayınları. 2015
2 (Görgül, E.) “Işık ve Mekan Etkileşimi, Mekansal Dinamizm ve Mehmet Konuralp’in iki Yapısı”, Ed. Mehmet Konuralp, Ela Güngören, Mart 2012, Mimarlığa Emek Verenler Dizisi, Mehmet Konuralp, No:5, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 301 ss.201-203, ISBN: 978-605-01-0306-9. 2012
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr. Müge Belek Fialho Teixeira)
Yayın bilgisi (Uluslararası-Kitap içinde bölüm) Yılı
1 Fialho, F. and Belek, M., ‘On Other Natural Spaces’, Perception of Space in Architecture and Culture Study of Sensory Living, Germany, ISBN: 978-3-88778-415-7, p. 55-68, 2014. 2014
2 Belek M. ve Hilal Uğurlu Akçal, IMIAD Istanbul 2013 Workshop, Turkey, ISBN: 978-975-561-441-0, p. , March 2014. 2014
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr.Özge Cordon)
Yayın bilgisi (Ulusal- Kitap içinde bölüm) Yılı
1 CORDAN, Ö., (2014). Shopping Culture and Spaces of Exchange: IMIAD Istanbul 2013 Workshop, Bölüm Adı:
“Shopping Culture in Istanbul from Nineteenth Century up Today”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Editör: Özge CORDAN, ISBN 978-975-561-441-0, İngilizce (Bilimsel Kitap), Revolta Grafik & Matbaa Ethem Gültepe, İstanbul, Mayıs.
2014
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Çağıl Yurdakul)
Yayın bilgisi (Uluslararası-Kitap içinde bölüm) Yılı
1 Teixeira Fialho F., Yurdakul, Ç., Perception of Space in Architecture And Culture Study of Industrial Ruins; International Summer School Bölüm adı:(Virtuality/Augmented Reality) (2013)., DAAD, Almanya,ISBN 978-3-88778-391-4 2013


Çalışma Grubu Yayınlar-A Tipi Yayın (2010-2015)
Öğretim Elemanı (Doç.Dr. Deniz A.Kanoğlu)
Yayın bilgisi (Uluslararası) Yılı indeks
1 Yazıcıoğlu D.A. and Meral P.S., İç Mekan Tasarımının Kurum Kimliğine Uygunluğunun Ölçülmesine Yönelik Yöntem Önerisi, The Journal of Social Sciences for Yalova University, Vol.1, s.111-131. 2010
2 Yazıcıoğlu D.A., The Working Culture and Office Design of the Future-New Approaches and Ways of Thinking, Gateway International Professional Journal, Vol. 13, pp. 21-25. 2010
3 Yazıcıoğlu D.A., How Should a Good Office Environment be?-Prioritising Design Principles for an Efficient Atmosphere, Gateway International Professional Journal, Vol. 13, pp.78-79. 2010
4 Yazıcıoğlu D.A. How Should a Hotel Room be?-Prioritising Design Principles for an Efficient Atmosphere, Gateway International Professional Journal, Vol. 12, pp. 64-65. 2010
5 Yazıcıoğlu D.A., The Integration of Interior Architecture Education With Digital Design Approaches, US-China Edition Review, Vol.8, No.5, pp.637-658. 2011 Database of EBSCO, Chinese Database of CEPS, Chinese Scientific Journals Database, ULRICH, ASSIA Database and LLBA Database of ProQuest, Excellent Papers in ERIC, Norwegian Social Science Data Service (NSD), Summon Serials Solutions, Universe Digital Library Sdn Bhd (UDLSB).
6 Yazıcıoğlu D.A., Comparison of Kitchen Remodeling Alternatives In Respect of The Costs Involved, International Journal of Academic Research, Vol.3, No.3, pp.620-628. 2011 ISI-Master Journal List (Thomson Reuters), ZentralBlatt MATH (Springer-Vergal), CAB Abstracts, Global Health, Periodicos (CAPes), ULRICH, SCIRUS (Elsevier), EBSCO-Academic Search Complete, IndexCopernicus International, JournalSeek
7 Yazıcıoğlu D.A. and Üst S., Suggestions As to Increasing Reliability Levels of Bathroom Remodeling Cost-Estimating Software, International Journal of Academic Research, Vol.4, No.4, pp.118-123. 2012 ISI-Master Journal List (Thomson Reuters), ZentralBlatt MATH (Springer-Vergal), CAB Abstracts, Global Health, Periodicos (CAPes), ULRICH, SCIRUS (Elsevier), EBSCO-Academic Search Complete, IndexCopernicus International, JournalSeek
8 Yazıcıoğlu D.A., Regression Model for Interior Design Cost Estimate in Preliminary Stage, Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp.595-608. 2012 ISI-Proceedings-Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect, Scopus
9 Yazıcıoğlu D.A., Increasing Reliability Levels of Bedroom Renovation Cost Estimating at The Feasibility Stage, International Journal of Academic Research, Vol.4, No.5, pp. 87-94. 2012 ISI-Master Journal List (Thomson Reuters), ZentralBlatt MATH (Springer-Vergal), CAB Abstracts, Global Health, Periodicos (CAPes), ULRICH, SCIRUS (Elsevier), EBSCO-Academic Search Complete, IndexCopernicus International, JournalSeek
10 Yazıcıoğlu D.A., Increasing the Level of Reliability of The Living Room Cost-Estimating Software Used in The Feasability Stage, International Journal of Academic Research, Vol.5, No.3, pp. 258-263 2013 ISI-Master Journal List (Thomson Reuters), ZentralBlatt MATH (Springer-Vergal), CAB Abstracts, Global Health, Periodicos (CAPes), ULRICH, SCIRUS (Elsevier), EBSCO-Academic Search Complete, IndexCopernicus International, JournalSeek
11 Yazıcıoğlu D.A., An Analytical Approach on Material Selection For Increasing Design Performance in Interior Architecture Projects, Academic Research International, Vol. 5, No. 3, 2014, pp.1-11. 2013 Copernicus International, ULRICH, SCIRUS (Elsevier), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), EBSCO-Academic Search Complete, ProQuet, ResearchGate, Genamics, EZB, ourGlocal Academic Resources, Open J-Gate, ZDB Germany, Staatsbibliothek, Dynapresse, vifaost, Google Scholar, Global Impact Factor Australia
12 Yazıcıoğlu D.A., A Statistical Data Analysis for Increasing The Kitchen Design Performance, ITU AIZ, Vol. 11, No. 1, pp. 174-184. 2014 ICONDA (International Construction Database), DAAI (Design and Applied Art Index), AVERY Index to Architectural Periodicals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), GENAMICS JournalSeek
13 Yazıcıoğlu D.A., An Analytical Approach for Cabinet Door Type Selection in Kitchen Design, Academic Research International, Vol. 5, No. 4, pp.14-22. 2014 Index Copernicus International, ULRICH, SCIRUS (Elsevier), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), EBSCO-Academic Search Complete, ProQuet, ResearchGate, Genamics, EZB, ourGlocal Academic Resources, Open J-Gate, ZDB Germany, Staatsbibliothek, Dynapresse, vifaost, Google Scholar, Global Impact Factor Australia
14 Yazıcıoğlu D.A., An Analytical Approach on Improvement of Kitchen Design Performance In Terms of Psycho-Social User Requirements In Turkey, Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 6, No. 1, pp. 179-186. 2014 DOAJ, Open Access, ULRICH'S, Cross Ref, Scirus, Mendeley, ProQuest, Quarttzy, Academina.Edu, Index Copernicus International, Cornell University Library, Cite Seer X Beta, Cite Factor, LM Information Delivery, LOCKSS, Portico, dblp Computer Science Bibliograpy
15 Karaaslan T. and Yazıcıoğlu D.A., Enhancement of The Designer Performance In Office Interior Design, Advances in Social Sciences Research Journal, Vol.2, No.1, pp.139-146. 2015 DOAJ, Open Access, ULRICH'S, Cross Ref, Scirus, Mendeley, ProQuest, Quarttzy, Academina.Edu, Index Copernicus International, Cornell University Library, Cite Seer X Beta, Cite Factor, LM Information Delivery, LOCKSS, Portico, dblp Computer Science Bibliograpy
16 Yazıcıoğlu D A, Belek Fialho Teixeira M, Interior Architecture Education Model At Bachelor's Level For Increasing Student Achievement In Design-Cost Control, Academic Research International, Vol. 3, No. 6,pp.9-21 2015 Copernicus International, ULRICH, SCIRUS (Elsevier), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), EBSCO-Academic Search Complete, ProQuet, ResearchGate, Genamics, EZB, ourGlocal Academic Resources, Open J-Gate, ZDB Germany, Staatsbibliothek, Dynapresse, vifaost, Google Scholar, Global Impact Factor Australia
17 Karaaslan, T. and Yazıcıoğlu D A, Determination of the Most Significant Design Criteria Affecting the Performance of Those Working on Open-Plan Offices, Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, Vol.3, Issue.2, pp.452-460 2015 CAB abstract, World Cat, Journal Index, SIS, Indian Citation Index, EyeSource, Journal Seek, Get-Cited, Library Directory (USA), Research Bible, Cite Factor, Science Central, Open Access, Google Scholar
18 Yazıcıoğlu D A, The Role of Computer Technologies in Restructuring of Design Education, Anadolu Journal of Educational Sciences Internetional, No. April 2015 ASOS Academia Sosyal Bilimler İndeksi, DOAJ Directory of Open Access Journals, Google Schoolar Beta, Open J Gate
19 Yazıcıoğlu D A, Improving Design Performance of Students in Interior Architecture Undergraduate Education, American Journal of Educational Reserach, Volume 3, Number 5, pp.604-609 2015 J-Gate, WorldCat, CorssRef, JournalTOCs, AcademicKeys, Academia, Computer Literature Index, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Open Access Journals Search Engine, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), Genamics JournalSeek, Directory of Research Journals Indexing, Index Copernicus
20 Sağlar Onay, N. and Yazıcıoğlu, D. A.Functional Continuity in Adaptive Reuse of Historic Buildings: Evaluating A Studio Experience, American Journal of Educational Reserach, Vol. 3, No. 6, pp.674-682 2015 J-Gate, WorldCat, CorssRef, JournalTOCs, AcademicKeys, Academia, Computer Literature Index, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Open Access Journals Search Engine, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), Genamics JournalSeek, Directory of Research Journals Indexing, Index Copernicus
21 Yazıcıoğlu, D.A.,Improvement of Effectiveness of Instructors in Undergraduate Education,International Journal of Development Reserach, Volume.5, Issue.5, pp.4286-4293 2015 Electronic Journals Library, Google Scholar, DOAJ, New Journals.
22 Yazıcıoğlu D.A. and Kanoğlu A., Enhancement of The Designer Performance in Kitchen Interior Design" Advances in Social Sciences Research Journal, Advances in Society for Sciences and Education, Vol.2, No.6 2015 DOAJ, Open Access, ULRICH'S, Cross Ref, Scirus, Mendeley, ProQuest, Quarttzy, Academina.Edu, Index Copernicus International, Cornell University Library, Cite Seer X Beta, Cite Factor, LM Information Delivery, LOCKSS, Portico, dblp Computer Science Bibliograpy.
Yayın bilgisi (Ulusal) Yılı indeks
1 Yazıcıoğlu D A, Mutfağı Yenilemenin Pratik Yolları, Mutfak Banyo Dekorasyon, Sayı.74, s.164-165. 2010
2 Yazıcıoğlu D A, Küçük Banyolar İçin İşlevsel Çözümler, Mutfak Banyo Dekorasyon, Sayı.73, s.74. 2010
3 Yazıcıoğlu D A, Suyun Mutfak Tasarımına Etkisi, Banyo Mutfak, Sayı.69, s.114-116. 2010
4 Yazıcıoğlu D A, Mutfakta Armatür Seçimi, Mutfak Banyo Dekorasyon, Sayı.75, s.102-103. 2010
5 Yazıcıoğlu D A, Mutfak Tasarımında Ahşap Kullanımı, Mutfak Banyo Dekorasyon, Sayı.76, s.86-87. 2010
6 Yazıcıoğlu D A, İç Mekanda Işığı Nasıl Daha Etkin Kullanmalı: Konforlu Bir Aydınlatma İçin Öncelikli Tasarım İlkeleri, Gateway-Ayrıntılardan Yaşama Yansımalar, Sayı.14, s.72-73. 2010
7 Yazıcıoğlu D A, Mimari Aydınlatma ve Tasarımın Yeni Boyutu: Yapıları ve Mekanları Işıkla Giydirmek, Gateway-Ayrıntılardan Yaşama Yansımalar, Sayı.14, s.18-23. 2010
8 Yazıcıoğlu D A, Mutfak Tasarımına Yönelik Ön Çalışmalar: Mekan Analizi, Mutfak Banyo Dekorasyon, Sayı.77, s.110-111. 2010
9 Yazıcıoğlu D A, Yeni Nesil Kültür ve Eğitim Yapıları-Bileşim Teknolojileriyle Değişen ve Dönüşen Mimari, Gateway-Ayrıntılardan Yaşama Yansımalar, Sayı.15, s.25-30. 2010
10 Yazıcıoğlu D A, Doğru Akustik Nasıl Tasarlanır?- Verimli Bir Mekan İçin Öncelikli Tasarım İlkeleri, Gateway-Ayrıntılardan Yaşama Yansımalar, Sayı.15, s.80-81. 2010
11 Yazıcıoğlu D A, Mutfak Tasarımında Tezgaharasında Kullanılacak Malzemenin Seçimi, Mutfak Banyo Dekorasyon, Sayı.78, s.80-81. 2010
12 Yazıcıoğlu D A, Eko-Teknolojilerin Sürdürülebilir Mimarinin Biçimlenişindeki Rolü, TMMOB-Mimarlık, No. 358, s. 61-68. 2011 Arthistoricum.net (Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte), Avery Index, DAAI (Design and Applied Arts Index), ULRICH
13 Yazıcıoğlu D A, Bilgisayar Teknolojilerinin Günümüz Sanat ve Tasarım Anlayışına Olan Etkileri, Marmara Üniversitesi-Sanat-Tasarım Dergisi, Vol. 1, No. 2, s.5-18. 2011
14 Yazıcıoğlu D A, Banyo Tasarımında Renk Kullanımı, Mutfak Banyo Dekorasyon, Sayı.79, s.78-79. 2011
15 Yazıcıoğlu D A, Çağdaş Konut Mimarisi, Değişen Yaşam Anlayışı, Yeni Malzeme ve Yapım teknolojileri, Gateway-Ayrıntılardan Yaşama Yansımalar, Sayı.17, s.20-27. 2011
16 Yazıcıoğlu D A, Konutta Planlama Nasıl Olmalı?, Gateway-Ayrıntılardan Yaşama Yansımalar, Sayı.17, s.78-79. 2011
17 Yazıcıoğlu D A, İyi Bir Restoran Nasıl Tasarlanmalı?-İç Mekanda Verimli ve Konforlu Alanların Yaratılması, Gateway-Ayrıntılardan Yaşama Yansımalar, Sayı.18, s.78-79. 2011
18 Yazıcıoğlu D A, Restoran Bar ve Klüpler-Benzersiz Konseptler ve Yeni Tasarım Yaklaşımları, Gateway-Ayrıntılardan Yaşama Yansımalar, Sayı.18, s.20-27. 2011
19 Yazıcıoğlu D A, Evin Rengi Ruhu Etkiliyor, Häfele Evim, Sayı.1, s.56-57. 2012
20 Yazıcıoğlu D A, Engelli Kullanıcılar İçin Mutfak Tasarımı, Mudergi-Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği Dergisi, Sayı.18, 40-41. 2012
21 Yazıcıoğlu D A, İç Mekanda Dekoratif Aydınlatma, Häfele Evim, Sayı.2, s.80-84. 2012
22 Yazıcıoğlu D A, Spor Yapıları-En Büyük Kamusal Alanlar ve Evrensel Tasarım Anlayışı, Gateway-Ayrıntılardan Yaşama Yansımalar, Sayı.19, s.26-31. 2012
23 Yazıcıoğlu D A, Müzik Dinleme ve Televizyon İzleme Alanları, Häfele Evim, Sayı.3, s.98-102. 2013
24 Yazıcıoğlu D A, Iç Mekan Tasarımında Mekansal Algının Artırılmasına Yönelik Ön Çalışmalar, TMMOB-İçmimar Dergisi, No. 32. 2014
25 Yazıcıoğlu D A, Çalışma Odası Tasarım Kriterleri, TMMOB-İçmimar Dergisi, No. 33. 2014
26 Yazıcıoğlu D A, İç Mekan Tasarımında Doku ve Desen Seçiminin Temel Prensipleri, TMMOB-İçmimar Dergisi, No.34. 2014
27 Yazıcıoğlu D A, Iç Mekan Tasarımında Halı Seçiminin Temel Prensipleri, TMMOB-İçmimar Dergisi, No. 35. 2014
28 Yazıcıoğlu D A, Antropometrik Boyutların İç Mekan Tasarımdaki Önemi, TMMOB-İçmimar Dergisi, No. 36. 2014
29 Yazıcıoğlu D A, Jaime Hayon ile Graffiti Sanatının İç Mekan Tasarımında Yeniden Biçimlenişi, TMMOB-İçmimar Dergisi, No. 36. 2014
30 Yazıcıoğlu D A, “Çokuluslu" Tasarımcı: Tom Dixon, Arredamento Mimarlık, Sayı: Ekim. 2014
31 Yazıcıoğlu D A, Mimari Uygulamalarda Doğaya Saygılı Bir Tasarım Yaklaşımı: Yeşil Çatılar, İstanbul Art News, Sayı: Eylül. 2014
32 Yazıcıoğlu D A, Dijital Teknolojilerle Doğaya Hizmet Eden Mimari Tasarımlar, Istanbul Art News, Sayı: Ekim. 2014
33 Yazıcıoğlu D A, Eko Mimarinin Geleceği Şekillendiren Gökdelenleri, Istanbul Art News, Sayı: Kasım. 2014
34 Yazıcıoğlu D A, Güneş Enerji Sistemlerinin Mimaride Etkin Kullanımı, Istanbul Art News, Sayı: Aralık. 2014
35 Yazıcıoğlu D A, Kentsel Tarım, Yeni Ulaşım Yaklaşımları ve Endüstriyel Parklarla Sürdürülebilir Şehirler, Istanbul Art News, Sayı: Mart. 2015
36 Yazıcıoğlu D A, Mimari Tasarımda Sürdürülebilir Cepheler, Istanbul Art News, Sayı: Nisan. 2015
37 Yazıcıoğlu D A, Sürdürülebilir Mimari ve İç Mimari Tasarıma Hizmet Eden Geleneksel Bir Malzeme: Bambu, Istanbul Art News, Sayı: Mayıs. 2015
38 Yazıcıoğlu D A, Tasarımda Sürdürülebilir Bir Malzeme: Beton, Istanbul Art News, Sayı: Haziran. 2015
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Banu Garip)
Yayın bilgisi (Uluslararası) Yılı indeks
1 (Garip, S.B. & Garip, E.) “Addressing Environmental Design in Interior Architecture Education: Reflections on the Interior Design Studio”, Procedia Social and Behavioral Sciences- Elsevier, Vol:51, 972-979, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.08.272 2012 Scopus, ScienceDirect (ISI)
2 (Garip, E. & Garip, S.B.) “Aesthetic Evaluation Differences Between Two Interrelated Disciplines: A Comparative Study on Architecture and Civil Engineering Students”, Procedia Social and Behavioral Sciences- Elsevier, Vol:51, 533-540, 2012, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.08.202 2012 Scopus, ScienceDirect (ISI)
3 (Garip, S.B. & Şener, H.) “Analysing Environmental Satisfaction in Gated Housing Settlements: A Case Study in Istanbul”, A | Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, p. 120-133, Vol.9, Spring 2012 ICONDA, DAAI, Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP), SCOPUS, DOAJ, GENAMICSJournalseek
4 (Garip, S.B., Garip, E.) “Developing a Model For Public Green Areas in Istanbul: Handmade Urbanism as a Participatory Activity Which Integrates School Interiors and Outdoor Spaces”, International Journal of Natural and Engineering Sciences, p. 01-06, Vol.8 (1)_ ISSN: 1307-1149 2014 ISI Master Journals, SCOPUS, DOAJ, INDEX COPERNICUS
Yayın bilgisi (Ulusal) Yılı indeks
1 Garip, E., Garip, S.B., “Kendini Yeniden Üretebilen Kamusal Mekanlar”, Güney Mimarlık, Sayı:10, Aralık 2012. 2012
2 Garip, E., Garip, S.B., Altıntaş, T., “[ARADA]”, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Sayı:50, 32-33, Aralık 2011. 2011
3 Garip, E., Garip, S.B., “Türkiye’de Kentsel Tasarım ve Yarışmalar”, Planlama Dergisi 1-2, Sayı:51, 37-40, 2011. 2011
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Emine Görgül)
Yayın bilgisi (Uluslararası) Yılı indeks
1 Cordan, Ö., Görgül, E., Çinçik, B., Numan B.Curriculum Development in Interior Design
Education: ITU Case, A I Z ITU Journal of Faculty of Architecture, Vol: 11, No: 1, ss. 22-34, ISSN: 1302-8324.
2014 ICONDA, DAAI, Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP), SCOPUS, DOAJ, GENAMICSJournalseek
2 Görgül, E.Tracing the Hints of Spatial and Social-Cultural Miileus of Exchange in Istanbul, IJAR- International Journal of Academic Research, Mayıs 2014, Vol: 6, No: 3, ss. 51-59. DOI: http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-3/A.8 2014 ISI-Thomson-Reuters Index), (Index Copernicus International), (ProQuest-ULRICH Periodicals), (SCIRUS (Elsevier)), (DRJI-Directory of Research Journals Indexing), (EBSCO-Academic Search Complete
3 Görgül, E.Mahremiyetin Temsili- Gizli Olanın Gösterilmesi: Kadın Oluş Kavramı ve Farnsworth Evi Üzerine Eleştirel Bir Okuma, MimarIst, Eylül 2013, 2013/2, Sayı: 48, ss. 28-34, ISSN: 1302-8219. 2013 AVERY Index to Architectural Periodicals), (DAAI-Design and Applied Art Index)
4 Görgül, E(In)Corporeal Architecture, A I Z ITU Journal of Faculty of Architecture, Vol: 9, No: 2, ss. 22-34, ISSN: 1302-8324. 2012 ICONDA, DAAI, Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP), SCOPUS, DOAJ, GENAMICSJournalseek
5 Görgül, Er., Görgül, E.Teaching Creatvity: Developing Experimental Design Studio Curricula for Pre-Collage and Graduate Level Students in China, Procedia Social and Behavioral Journal, Elsevier, Vol: 51, Ekim 2012, ss. 714-720. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.230. ISSN: 1877-0428. 2012 Science Direct, Scopus, ISI Web of Sciences Index
6 Görgül, E., Numan, B., Atasoy A.International Education Practices: Inıtıal outcomes of IMIAD Design Studios, Procedia Social and Behavioral Journal, Elsevier, Vol: 51, Ekim 2012, ss. 745-751. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.234. ISSN: 1877-0428. 2012 Science Direct, Scopus, ISI Web of Sciences Index
Yayın bilgisi (Ulusal) Yılı indeks
1 Görgül, E. Geleceğin Yapay Ormanında: Sou Fujimoto", Yapı Dergisi, No. 355, Haziran 2011, ss.54-58, ISSN: 1300-3437. 2011
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Nilüfer Sağlar Onay)
Yayın bilgisi (Uluslararası) Yılı indeks
1 N.S. Onay, H. Uğurlu, A Public Meeting Point: "Sebil" of Nuruosmaniye", AIZ ITU Journal of the Faculty of Architecture (ISI) , 38-53 pp., Cenkler Publishing 2010 ICONDA, DAAI, Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP), SCOPUS, DOAJ, GENAMICSJournalseek
2 N. S. Onay, M. Ricci,Stone as a Determinant of Architectural Identity in the Florence of Renaissance, AIZ ITU Journal of the Faculty of Architecture , 121-134 pp., Cenkler Publishing 2012 ICONDA, DAAI, Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP), SCOPUS, DOAJ, GENAMICSJournalseek
3 N.S. Onay, Commercial Use of Antique Interiors: Dialectics of the Contemporary and the Conservative, IJAR (ISI Master List) , 162-169 pp., DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-4/A.23, Progress Publishing 2013 ISI Master List
4 N.S. Onay, Endüstrileşme ve İç Mekan, Mimarlık Dergisi, 03/2014, Mimarlar Odası Yayınları 2014 Avery Index, DAAI, EBSCOhost
5 N.S. Onay, Evaluating Partial Reuse of Antique Buildings as Commercial Interiors: A Case Study in Florence, The International Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design, 02/2014, Common Ground Publishing 2014 EBSCO-Current Abstracts-Art and Architecture Database
6 N.S. Onay, D.A.Yazıcıoğlu, Functional Continuity in Adaptive Reuse of Historic Buildings: Evaluating a Studio Experience, American Journal of Educational Research, 05/2015 2015 EBSCOhost, SCOPUS, ProQuest
Yayın bilgisi (Ulusal) Yılı indeks
1 Nilüfer Sağlar Onay, Mimari iç mekanda çeper oranlarının irdelenmesi, İTÜ Dergisi a- Mimarlık, Planlama, Tasarım, Vol. 10, No. 2, 2010, Cenkler Matbaası 2010
2 Nilüfer Sağlar Onay, Brunelleschi'nin Kubbesinin Sırrı: Deneyle Doğrulanan Çağdaş bir Teori, Yapı dergisi, No. 357, 08/2011, s. 106-111, YEM Yayınevi 2011
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr. Müge Belek Fialho Teixeira)
Yayın bilgisi (Uluslararası) Yılı indeks
1 Yazıcıoğlu, D. A. ve M. Belek Fialho Teixeira, Interior Architecture Education Model at Bachelor’s Level for Increasing Student Achievement in Design-Cost Control, Academic Research International Vol. 6(3) May 2015. 2015 Copernicus International, Ulrich's web, elsevier, DRJI, Ebsco, ProQuest, Genamics, Google Scholar
2 Fialho Teixeira, F. ve M.Belek, Emosphera:An Autopoeisis Synesthetic Space, Technoetic Arts, Volume 9, Numbers 2-3, pp. 121-128, 17 May 2012. 2012 MLA; Artbibliographies; Academic Search Elite; Academic Search Alumni Edition; Academic Search Premier; Academic Search Complete; Art & Architecture Complete; Art & Architecture Index; Art Abstracts; British Humanities Index; Ulrich's; Public Affairs Index; International Bibliography of Theatre & Dance; Advanced Placement Source; GreenFILE; Film and Television Literature Index; Grolier; SCOPUS
3 Fialho Teixeira, F. ve Belek, M. Evolutionary Total Artwork: Biology, Media and Space, The International Journal Of The Arts In Society, Volume 6, Issue 1, p.87-98, November 2011. 2011 Cabell Publishing, Inc.; Ulrich's;
Yayın bilgisi (Ulusal) Yılı indeks
1 Belek M. ve F. Fialho, Granada’nın İncisi ‘MA’, Betonart, Mimarlık ve Beton, Sayı 27, p.28-33, Yaz 2010. 2010
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr. Özge Cordon)
Yayın bilgisi (Uluslararası) Yılı indeks
1 CORDAN, Ö., GÖRGÜL, E., ÇİNÇİK, B., NUMAN, B., Curriculum Development in Interior Design Education ITU Case, A I Z ITU Journal of Faculty of Architecture, Vol: 11/1, June 2014, pp. 185-197. 2014 DAAI-Design and Applied Arts Index, AVERY Index to Architectural Periodicals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Genamics Journal Seek
2 CORDAN, Ö., DİNÇAY, D., TEIXEIRA, F.F.,Adaptive Reuse in Interior Architecture: A Case Study in Famagusta, Cyprus, The International Journal of Architectonic, Spatial, andEnvironmental Design, Volume 8, issue 1, pp.1-15, , Champaign, USA. Published online: June 25 2014 Scopus,Ulrich's Periodicals Directory, Genamics Journal Seek, Cabell’s, The Australian Research Council
3 CORDAN, Ö., KARAGÖZ, E.Pop Up Mekan Tasarımı ve Pazarlama İlişkisi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9, Güz, Giresun 2014 Index Copernicus International, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi
Yayın bilgisi (Ulusal) Yılı indeks
1 CORDAN, Ö., KARAGÖZ, E., Pop Up: Tasarım ve Ötesi, Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası Yayını, 379, ss 53-59 2014 Avery Index, Arthistoricum.net, DAAI-Design and Applied Arts Index, EBSCO-Host, Ulrichs Periodical Directory
2 CORDAN, Ö., DİNÇAY, D., TEIXEIRA, F.F., Yeniden İşlevlendirme, XXI: Mimarlık Tasarım Mekan Dergisi, s.118. 14-16. 2013
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr.Deniz Çalışır)
Yayın bilgisi (Ulusal) Yılı indeks
1 Çalışır, D. İftar Sofrası: Sanatçısı Kim?, Sanat Tarihi Yıllığı, 17, s. 27-41, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını , İstanbul, ISSN 0579-4080 2011
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör. Dr. Bahadır Numan)
Yayın bilgisi (Uluslararası) Yılı indeks
1 CORDAN, Ö., GÖRGÜL, E., NUMAN, B., ÇİNÇİK, B.Curriculum Development in Interior Architecture Education: ITU Case, yayınlanacak, A | Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, VOL: 11, NO:1, Mayıs 2014, pp.185-197, ISSN: 1302-8324 2014 Avery and DAA indexes
2 Gorgul, E., Numan, B., Atasoy, A. International Education Practices: Initial Outcomes of IMIAD Design Studios, WORLD CONFERENCE ON DESIGN, ARTS AND EDUCATION (DAE-2012), pp. 745-751, ISSN: 1877-0428, DOI No:10.1016/j.sbspro.2012.08.234 2012 Science Direct, Scopus, ISI Web of Sciences Index
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Çağıl Yurdakul)
Yayın bilgisi (Ulusal) Yılı indeks
1 YURDAKUL ÇAĞIL, ÖZER FİLİZ. Metinden Mekâna; Kültürel Farklılıkların Alice’in Kaçış Uzamı. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi(5), 183-207. 2013 kademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Türk Eğitim İndeksi


Çalışma Grubu Yayınlar-B Tipi Yayın (2010-2015)
Öğretim Elemanı (Doç.Dr, Deniz A.Kanoğlu)
Yayın bilgisi (Uluslararası)
Yılı
1 Yazıcıoğlu D.A., Integration of Interior Architecture Education With Digital Design Approaches, The Second International Kongress of Educational Research, abstract book, 29 Nisan- 2 Mayıs, Antalya, Türkiye, s.134. 2011
2 Yazıcıoğlu D.A., Tasarım Eğitiminde Deneysel Yaklaşımlar, International Symposium on East of the West - West of the East; New Approaches in Art and Design, 8-9 Haziran, Istanbul, Türkiye, s.577-583.
2011
3 Yazıcıoğlu D.A., Alüminyumun Geri Dönüşüm Maddesi Olarak İnşaat Sektöründe Etkin Kullanımı, International Sustainable Buildings Symposium, 26-28 Mayıs, Ankara,Türkiye, s.823-829.
2011
4 Yazıcıoğlu D.A., Mimarlık Eğitiminde Malzeme Kullanımının Sayısal Tasarım Teknolojileri Üzerinden İrdelenmesi, 4th International Computer and Instruction Technologies Symposium, 24-26 Eylül, Konya, Türkiye, s.1093-1097.
2011
5 Yazıcıoğlu D.A., Mimarlığın Yeni Kimliğinin Oluşmasında Hesaplamalı Bilmin Rolü, International Architecture Media Arts Symposium, 24-26 Kasım, İstanbul, Türkiye, s.142-151.
2011
6 Yazıcıoğlu D.A., Betonun Geri Dönüşüm Maddesi Olarak Kullanımının Mimari Yapıların Sürdürülebilirlik Değerine Katkısı, Greenage 1st International Symposium, 6-8 Aralık, İstanbul, Türkiye, s.130-138.
2011
7 Yazıcıoğlu D.A., Bitkilendirilmiş Çatı Teknolojilerinin Ekolojik Mimarlık Yönünden Değerlendirilmesi, Greenage 1st International Symposium, 6-8 Aralık, İstanbul, Türkiye, s.149-160.
2011
8 Yazıcıoğlu D.A., Interior Design In Part of Theoritical Principles of Bioharmology, 23. International Building and Life Congress, 24-26 Mart, Bursa, Türkiye, s.61-70.
2012
9 Yazıcıoğlu D.A., Review of Experimental Projects Designed for Increasing the Sustainability Value of High buildings, 24-25 Kasım International Ecological Architecture and Planning Symposium, Antalya, Türkiye, s.239-241.
2012
10 Yazıcıoğlu D.A., Evaluation of The Competence of Software Used in House Interior Design, 20-22 Ekim, International Fine Arts Symposium, Konya, Türkiye, s.126-130.
2012
11 Yazıcıoğlu D.A., Potential Created by Computer Technology As to Design of the Lighting Elements, International Art and Design Congress, İzmir, Türkiye.
2012
12 Yazıcıoğlu D.A., Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarının Dijital Teknolojilerle Yeniden Düzenlenmesinin, Öğrencilere Üç Boyutlu Düşünme Becerisi Kazandırılmasında Sağlayacağı Avantajlar, IIX. International Computer and Instruction Symposium, Edirne, Türkiye.
2015
13 Kanoğlu A. ve Yazıcıoğlu D.A., Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Zorunlu Staj Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Bir Model, VII. International Congress of Educational Research, Ankara, Türkiye.
2015
14 Yazıcıoğlu D.A. ve Kanoğlu A., Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitim/Öğretiminde Kalite Güvence Sistemi Bağlamında Başarım Tabanlı Yaklaşım, VII. International Congress of Educational Research, Ankara, Türkiye.
2015
15 Yazıcıoğlu D.A., The Role of Computer Technologies in Restructuring of Design Education, 2014, International Art and Education Symposium, Eskişehir, Türkiye.
2015
Yayın bilgisi (Ulusal)
Yılı
1 Yazıcıoğlu D.A., Mutfaklardaki Teknolojik Ürünlerin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi, 16.Ulusal Ergonomi Kongresi, 3-5 Aralık, Çorum, Türkiye, s.643-655.
2011
2 Yazıcıoğlu D.A., Türkiye’de Tasarım Öncesi ve Ön Tasarım Evrelerinde İnşaat Maliyeti Tahmininde Kullanılan Veri Tabanlarının İncelenmesi, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim, Ankara, Türkiye, s.145-152.
2011
3 Yazıcıoğlu D.A., Bilgisayar Teknolojilerinin Uzaktan Erişimle Mimarlık Eğitiminde Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi, 1. Sanat Tasarım Eğitimi Sempozyumu Dün, Bugün, Gelecek, 27-29 Nisan, Ankara, Türkiye, s.508-512.
2012
4 Yazıcıoğlu D.A., Bina Entegre Aktif ve Pasif Güneş Enerji Sistemlerinin İncelenmesi, 02-04 Mayıs, 1. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi, Uşak, Türkiye, s.98-110.
2013
5 Yazıcıoğlu D.A., Yükseköğretim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin Revizyonu, VI-Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11 Mayıs, Sakarya, Türkiye.
2014
6 Yazıcıoğlu D.A., Bir Kamusal Strüktür Olarak Pavyon Yapılarının Dijital Teknolojilerle Yeniden Biçimlenişi, 8. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, İzmir, Türkiye.
2015
7 Belek Fialho Teixeira M., Sağlar Onay,N., Yazıcıoğlu,D.A. İTÜ İç Mimarlık Bölümü’nde bir Tasarım Stüdyosu: Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi İçin Farklı Yaklaşımlar, 1. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 10/12/2015 - 10/13/2015
2016
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Banu Garip)
Yayın bilgisi (Uluslararası)
Yılı
1 Garip, S.B. “Examining the Effects of Social Spaces on Social Networks and Satisfaction: A Study on Gated Housing Settlements in Istanbul”. 6th International Conference of the Research Network “Private Urban Governance and Gated Communities”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 8-11 Eylül
2012
2 Garip, S.B. & Garip, E. “Addressing Environmental Design in Interior Architecture Education: Reflections on the Interior Design Studio”, Abstract, World Conference on Design, Arts and Education, Antalya, 1-3 Mayıs
2013
3 Garip, E. & Garip, S.B. “Aesthetic Evaluation Differences Between Two Interrelated Disciplines: A Comparative Study on Architecture and Civil Engineering Students”, Abstract, World Conference on Design, Arts and Education, Antalya, 1-3 Mayıs
2013
4 Garip, S.B., Garip, E. “COPYING THE URBAN IDENTITY AND PASTING TO RESIDENTIAL ARCHITECTURE: “THEMES” FOR GATED SETTLEMENTS IN ISTANBUL”. 3rd International Environment and Design Congress, “Rethinking Residential Environments”, Bahçeşehir Üniversitesi, Aralık
2015
Yayın bilgisi (Ulusal)
Yılı
1 Garip, S.B. “İstanbul’da Kapalı Konut Sitelerinde Yaşamak: Evin Anlamı Ve Mekana Bağlılık Üzerine Bir Çalışma”, Ulusal Kapalı Konut Yerleşmeleri Konferansı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 4-5 Mart
2011
2 Garip, E.& Garip, S.B. “İç Mimarlık Eğitiminde Yaratıcılık ve Yarışmalar”, 2. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, IKU, 20 Aralık
2013
3 Garip, E., Garip, S.B., “Kendini Yeniden Üretebilen Kamusal Mekanlar”, Güney Mimarlık, Sayı:10, Aralık 2012.
2013
4 Garip, E., Garip, S.B., Altıntaş, T., “[ARADA]”, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Sayı:50, 32-33, Aralık 2011.
2012
5 Garip, E., Garip, S.B., “Türkiye’de Kentsel Tasarım ve Yarışmalar”, Planlama Dergisi 1-2, Sayı:51, 37-40, 2011.
2012
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Emine Görgül)
Yayın bilgisi (Uluslararası)
Yılı
1 Görgül, E., Köksal C., "Critical Reading of Spatio-Formal Expression of Contemporary Socio-Cultural Relations in Turkey Through Cinematic-Interiors of Ceylan’s Winter Sleep", CineCri Film Studies and Cinematic Art Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey, June, 2015.
2015
2 Görgül, E., “Spatial Heterogeneity and Disjunctive Synthesis: A Critical Reading of Philips Pavilion (Le Poéme Électronique) Case as a Space of Becoming", The Third International Deleuze Studies in Asia Conference, Manipal Centre for Philosophy and Humanities, Manipal University, India
2015
3 Görgül, E., ““Transfiguring Ontology of Space: Space as a Becoming” , The Third International Deleuze Studies in Asia Conference, Manipal Centre for Philosophy and Humanities, Manipal University, India
2015
4 Görgül, E., “Augmented Spatial Mediators of Late 20th Century and Their Impact on the Realization Process of the Smooth Space in Architectural Discourse: Fresh H2O Expo Pavilion Case”, Keynote speaker in Gilles Deleuze’s Philosophy "Philosophy, Art, and Society", CUCP-Center for Philosophical Studies at the Pontifical Catholic University of Peru, Lima, Perú.
2015
5 Görgül, E., “Revit Practices in Interior Architecture Education” 8th Design Principles and Practices Conference, Vancouver, Canada, January, 2014.
2015
6 Görgül, E., " Aalto and the Modernist Manniera: A Critical Reading of the Modernism and Aalto as a Baroque Machine", Archtheo '13 Theory of Architecture Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey, December, 2013
2014
7 Görgül, E., “From Frankenstein’s Monster to Zombie: The Epigenesis of Architectural Machines” 1st Deleuze Studies in Asia Conference, Tamkang University, Taipei, May, 2013.
2014
8 Görgül, E., “Autopoiesis or Dictation: A Critical Reading of ParametricISM as a the Contemporary Regime of Architectural Becoming” Archhist '13 Theory of Architecture_Politics_Art Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey, April, 2013.
2014
9 Görgül, E., “Evaluating Design Creativity through Formal and Informal Procedures” 7th Design Principles and Practices Conference, Chiba University, Chiba, Japan, March, 2013.
2014
10 Görgül, E., " Exposure of the Hidden: Critical Reading of Farnsworth House and Becoming ", Archtheo '12 Theory of Architecture Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey, October, 2012.
2013
11 Görgül E., Görgül Er., “Novel Curriculums in Design Education and Teaching Design Creativity”, 3rd International Journal of Arts and Sciences' Multidisciplinary Conference, Harvard University, Boston, June 2012.
2013
12 Görgül, E., "Revealing the Modern in the Production of Architectural Space Around Denizli And its Surroundings", ISVS-International Seminar On Vernacular Settlements 2012 Contemporary Vernaculars: Places, Processes and Manifestation, EMU-East Meditarenean University, Famagosta, North Cyprus, April, 2012.
2013
13 Görgül, E., "Dematerialization and Intangibility of Space in Early Modern Architecture", Archtheo '11 Theory of Architecture Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey, November, 2011.
2012
14 Gülmez, N., Görgül, E., Töre E., “Reading of Jerusalem Representations in the Chora Church”, Archi-Cultural Translations through the Silkroad, Istanbul, Turkey, March 2011.
2012
15 Görgül, Er. & Görgül, E., “Experimental Design Education Curriculum for Pre-College Level Students in China: Towards to a New Studio Framework”, ConnectEd 2010 International Conference on Design Education, Sydney, Australia, July 2010.
2011
16 Görgül, E. & Atasoy, A., “Territorializing Pera: IMIAD İnternational Interior Architectural Design Studio Experience ”, ConnectEd 2010 International Conference on Design Education, Sydney, Australia, July 2010.
2011
Yayın bilgisi (Ulusal)
Yılı
1 Görgül, E, Garip, B., “İç Mimarlık Tasarım Stüdyolarında Bir İlham Konusu Olarak Gelecek ve
Istanbul” , İÇMEK 2015 İç Mimarlık Eğitimi Kongresi III, IKU, Kasım 2015.
2016
2 Görgül, E., Ünsal-Gülmez, N., Özgen, A.I. “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Tasarım Rehberi
Ar&Ge Çalışması”, İÇMEK 2015 İç Mimarlık Eğitimi Kongresi III, IKU, Kasım 2015.
2016
3 Tunalı S., Görgül E., “Küreselleşme Ve Kültürün Çağdaş İç Mekân Tasarimina Etkileri”, 1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, KTU, Ekim 2015
2016
4 Görgül, E., Koçlar Oral, G. “SSürdürülebilirlik Bağlamında Eğitimde Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı", İÇLEK İç Mimarlık Lisans Üstü Eğitimi Kongresi I, ITU, Şubat 2015
2016
5 Köksal C., Görgül E. “İnsan ve İç Mekân Etkileşimi ve Temsilinde Bir Araç Olarak Sinemasal
Mekân ve Araştırma Yöntemi Önerisi Olarak Semiyoloji ve Sinematografi İlişkisi”, İÇLEK İç Mimarlık Lisans Üstü Eğitimi Kongresi I, ITU, Şubat 2015
2016
6 Özgen, A.I., Görgül, E., Ünsal-Gülmez N. “Yüksek Lisans Eğitimi Kapsamında Kamu-Üniversite İş Birliğine İlişkin Bir Model Önerisi: ITÜ ve Erenköy RSHH İşbirliği ve TRSM- Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Tasarım Rehberi Ar&Ge Çalışması”, İÇLEK İç Mimarlık Lisans Üstü Eğitimi Kongresi I, ITU, Şubat 2015.
2016
7 Cordan, O, Görgül, E., Çincik, B., Numan B.,“İç Mimarlık Eğitiminde Günceli Yakalamak:
İTÜ Örneği, İÇMEK 2012 İç Mimarlık Eğitimi Kongresi II, IKU, Aralık 2012.
2013
Öğretim Elemanı (Doç.Dr.Nilüfer Sağlar Onay)
Yayın bilgisi (Uluslararası)
Yılı
1 Sağlar Onay, N. "Commercial Spaces of the Ottoman and RenaissanceCities during the 15th and 16th Century; Istanbul and Florence", 12/2011, ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu –VII, Ankara, 12/1/2011 - 11/2/2011
2012
2 Sağlar Onay, N. "Evaluation of Spatial Proportions in Architectural Interiors by Using 3d Models", 11/2011, WCIT_Second World Conference on Information Technology, Antalya, 11/23/2011 - 11/26/2011
2012
3 Sağlar Onay, N. "Evaluating The Partial Reuse Of Historical Buildings As Commercial Interiors: A Case Study In Florence", 03/2013, 7th International Conference on Design Principles and Practices, Chiba, Japan, 3/6/2013 - 3/8/2013
2014
4 Sağlar Onay, N. "Interiors Seeking a New Design Language", 01/2014, 8th International Conference on Design Principles and Practices, Vancouver, Canada, 2/24/2014 - 2/24/2014,
2015
5 Kılıç, E.C., Sağlar Onay, N. "A Framework to Determine the Appropriate Use for Historic Buildings: Analyzing a Han in Istanbul", 03/2015, 9th International Conference on Design Principles and Practices, Chicago, 3/12/2015 - 3/14/2015
2016
6 Sağlar Onay, N.,Belek Fialho Teixeira M., Fialho Teixeira F., Garip B., Özkan T., Çinçik B., Özdemir E., "A User-centered Research Model for Flexible Interior Spatial Design in Mass Housing Units: Urban Renewal Housing", 03/2015, 9th International Conference on Design Principles and Practices, Chicago, 3/12/2015 - 3/14/2015
2016
7 Sağlar Onay, N. "An Analytical Approach for Analyzing and Evaluating Historic Buildings", 03/2015, 9th International Conference on Design Principles and Practices, Chicago, 3/12/2015 - 3/14/2015
2016
8 Sağlar Onay, N. "Spatial Potentials and Functional Continuity in Historic Buildings", 07/2015, Re-Cond'15 International Conference, Re-Evaluating Comtemporary Design, İstanbul, 7/22/2015 - 7/24/2015
2016
9 Sağlar Onay, N. "A Framework to Analyse Historic Buildings and Interiors", 07/2015, Stremah,14th International Conference on Studies, Repairs and Maintena, Coruna, Spain, 7/13/2015 - 7/15/2015
2016
Yayın bilgisi (Ulusal)
Yılı
1 Sağlar Onay, N. "Rönesans Kentinde Mimari Kimliği Belirleyici Bir Unsur Olarak Doğal Taş Kullanımı", 03/2012, s. 16-24, Doğal Yaşam Doğal Taş Sempozyumu, İstanbul, 3/29/2012 - 3/29/2012
2013
2 Sağlar Onay, N. "Endüstrileşme ile Mekansal Bileşenlerin Değişimi ve Mimari Kimlik Tartışmaları", 03/2013, s. 140-149, 3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, 1/1/2013 - 1/1/2013
2014
3 Sağlam N., Önal,P., Sağlar Onay,N. "IMIAD Programı Tez Çalışmalarının Bütünsel Eğitim Süreci Bağlamında Metodolojik Olarak İrdelenmesi", 01/2015, İÇLEK I_Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi-I, Taşkışla, 2/26/2015 - 2/27/2015
2016
4 Sağlar Onay,N., Özkan,T., Özgan,S.Y. "Türkiye’de İç Mimarlık Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Başlıca Araştırma Alanları ve Konular Bağlamında İrdelenmesi", 01/2015, İÇLEK I_Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi-I, Taşkışla, 2/26/2015 - 2/27/2015
2016
5 Belek Fialho Teixeira M., Sağlar Onay,N., Yazıcıoğlu,D.A. "İTÜ İç Mimarlık Bölümü’nde bir Tasarım Stüdyosu: Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi İçin Farklı Yaklaşımlar", 10/2015, 1. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 10/12/2015 - 10/13/2015
2016
6 Sağlar Onay,N., Belek Fialho Teixeira,M. "Tarihi İç Mekanlara Müdahalede Kültürel ve İşlevsel Verilerin Değerlendirilmesi", 09/2015, I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 10/13/2015 - 10/14/2015
2016
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr. Müge Belek Fialho Teixeira)
Yayın bilgisi (Uluslararası)
Yılı
1 M. Belek Fialho Teixeira, Yurdakul, Ç. ve Başarır S. B., ‘Collaboration Between University, Nongovernmental Organization and Municipality: Sokollu Mehmet Paşa Complex’, iaSU 2015 International Conference “Archi-Cultural Interactions through the Silkroad, İstanbul, 25-27 Mart 2015.
2016
2 Dilmen, H., M. Belek Fialho Teixeira ve Ceylan Belek Ombregt, ‘Scalar Analysis of Urban Quietness’, Internoise 2012: Quieting the World’s Cities, New York, 19-22 Ağustos 2012.
2013
3 Fialho Teixeira, F. ve M.Belek, ‘Emosphera:An Autopoeisis Synesthetic Space’, TECHNOETIC TELOS: Art, Myth and Media,Ionion Centre for the Arts and Culture, Kefalonya, Yunanistan, 30 Nisan – 2 Mayıs 2012.
2013
4 Fialho Teixeira, F. ve M. Belek, ‘Nurbulations: Gastrulation and Modeling Systems of Control in Generative Art’;ALGODE 2011 Symposium, Tokyo, Japonya, 13-14Kasım 2011.
2012
5 Fialho Teixeira, F. ve M. Belek, ‘Evolutionary Total Artwork: Biology, Media and Space’, the Sixth International Conference on the Arts in Society, the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, Berlin, 9-11 Mayıs 2011.
2012
Yayın bilgisi (Ulusal)
Yılı
1 M. Belek Fialho Teixeira, Yurdakul, Ç. ve Başarır, S. B., ‘Belediye, Sivil Toplum Kuruluşu Ve Akademi Arasinda İşbirliği: Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’, I. Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi, Istanbul, 26-27 Şubat 2015.
2016
2 Yurdakul, Ç., M. Belek Fialho Teixeira, Cordan, Ö. ve Başarır, S. B., ‘Valilik, Özel Sektör Ve Akademi Arasinda İşbirliği: Mardin Artuklu Anadolu Lisesi Konferans Salonu İç Mimari Projelendirmesi’, I. Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi, Istanbul, 26-27 Şubat 2015.
2016
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr.Özge Cordon)
Yayın bilgisi (Uluslararası)
Yılı
1 AYDINLI, S., CORDAN, Ö., “Dialogue as inbetween Reality-Istanbul and its Reflection on
Design Education”, Samvad/Dialogue, Proceedings of International Seminar, 31 Ağustos- 1 Eylül, pp. 140-152, SID Research Cell, Faculty of Design, CEPT University, Ahmedabad- Gujarat, Hindistan.
2012
2 CORDAN, Ö., “Shopping Culture and Spaces of Exchange”, The 7thIDEA International
Symposium-Situation 14, RMIT Design Hub, 31 Temmuz-3 Ağustos, 124, Melbourne, Avustralya.
2015
3 CORDAN, Ö., TEIXEIRA F. F., “Adaptive “Re-Mardin”: Adaptve Re Use, Beyond Cultural and Historical
Conversation”, The 7thIDEA International Symposium-Situation 14, RMIT Design Hub, 31 Temmuz-3 Ağustos, Melbourne, 200-209, Avustralya
2015
Yayın bilgisi (Ulusal)
Yılı
1 CORDAN, Ö., GÖRGÜL, E., ÇİNÇİK., B., NUMAN B. İç Mimarlık Eğitiminde Günceli Yakalamak:
İTÜ Örneği, ICMEK II. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, Bildiri Kitabı, IKU, İstanbul, 20 Aralık, 13-23.
2013
2 Yurdakul Çağıl, Belek Fialho Teixiera Müge, Cordan Özge, Başarır Sıla, "BÜTÜNLEŞİK VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI STÜDYO DENEYİMİ MARDİN ARTUKLU ANADOLU LİSESİ KONFERANS SALONU İÇ MİMARİ PROJELENDİRMESİ",İÇLEK I Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi-I, 26-27 Şubat 2015, İstanbul.
2016
3 Cordan, Ö., Başarır, S.B., Kılıç, E.C., Dünya'da ve Türkiye'de İç Mimarlık'ta Lisansüstü Eğitime Genel Bir Bakış, İÇLEK I Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi-I, Istanbul, 26-27 Şubat 2015.
2016
4 Dinçay, D., Cordan, Ö., Yurdakul, Ç., Hadi Ölçeklendir!, İÇLEK I Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi-I, Istanbul, 26-27 Şubat 2015.
2016
5 Cordan, Ö., Belek Fialho Teixeira,M., Çinçik, B., Başarır, S.B., "İçe Dokunan Bir Mimar Adolf Loos ve Bir Çalıştayın Düşündürdükleri", 09/2015, I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 10/13/2015 - 10/14/2015
2016
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr.Deniz Çalışır)
Yayın bilgisi (Uluslararası)
Yılı
1 Çalışır Pençe, D. Süleyman Seyyid'in Natürmortlarında Zihinsel Kurgu: Şemlar ve Motifler, Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, , 22-25.10.2014 ( Aydın)

2015
2 Çalışır, D & Köse, B. Re-Used Industrial Buildings and their Interior Interventions: A Case study Santral/Istanbul , IE Internatinal Conference 2012, Reinventing Architecture and Interiors: The past, the present and the future, 28-29 March 2012, Ravensbourne (London)

2013
3 Çalışır, D. Değişen Kadın İmgesi: Couture Kültürü ve iç Mekan Tasarımları, içinde 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme, International Multidisciplinary Women Congress, 13-16 Sept. 2009, 3. cilt, s. 770-81, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
2011
Yayın bilgisi (Ulusal)
Yılı
1 Çalışır Pençe, D. Mardin Evi İç Mekan Tasarımında “Mihrap-benzeri Bezemeli Niş”: Bir Tipoloji Denemesi, 1. Ulusal İç Mimari tasarım Sempozyumu, İç Mimari Tasarımında esin Sorunu/İçe Dokunmak, 12-13 Ekim 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

2016
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr.Bahadır Numan)
Yayın bilgisi (Uluslararası)
Yılı
1 Cordan O., Gorgul E., Çinçik B., Numan B.İç Mimarlık Eğitiminde Günceli Yakalamak:İTÜ Örneği', ICMEK 2012 İç Mimarlık Eğitimi Ulusal Kongresi, Türkiye, İstanbul, 20.12.2012
2013
Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.Dr.Çağıl Yurdakul)
Yayın bilgisi (Uluslararası)
Yılı
1 Yurdakul Çağıl, Belek Fialho Teixiera Müge, "Collaboration between university, nongovernmental organization and municipality: Sokollu Mehmet Paşa Complex", 3rd International Conference of iaSU “Archi-Cultural Interactions through the Silk Road”, 25-27 Mart, İstanbul
2015
2 Yurdakul Çağıl (2013). Beyond Wonderland; Designing The Scene Within The Psychoanalytic Dialogue. AVANCA International Conference Cinema-Art, Technology (tam Metin)
2014
3 Yurdakul Çağıl, Numan Bahadır (2012). An Interior Design Studio Experience Shifting Joined Houses Into A Hotel. Ie International Conference 2012(abstract)
2013
Yayın bilgisi (Ulusal)
Yılı
1 Yurdakul Çağıl, Belek Fialho Teixiera Müge, Cordan Özge, Başarır Sıla, "BÜTÜNLEŞİK VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI STÜDYO DENEYİMİ MARDİN ARTUKLU ANADOLU LİSESİ KONFERANS SALONU İÇ MİMARİ PROJELENDİRMESİ", ICLEK Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi-I, 2014, İstanbul
2015
2 Yurdakul Çağıl, Belek Fialho Teixiera Müge, Arısoy Alp, Başarır Sıla, "BELEDİYE, SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE AKADEMİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ: SOKOLLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ", ICLEK Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi-I, 2014, İstanbul
2015
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ