ALT BİRİMLERİ

Kentsel Tasarım İlke ve Uygulamaları 
Kentsel Tasarım Tarihi, Kuramı ve Metodolojisi 
Kentsel Koruma ve Yenileme
Kentsel Morfoloji ve Kent Dokusu  
İnsan ve Çevre Etkileşimi                               

                                       

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY
E-posta

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr.Nuran ZEREN GÜLERSOY
Prof.Dr. Ayşe Sema KUBAT
Prof.Dr. Mehmet OCAKÇI
Prof.Dr. Handan TÜRKOĞLU
Prof.Dr. Nilgün ERGUN
Doç.Dr. Engin EYÜBOĞLU
Doç.Dr. Hatice AYATAÇ
Doç.Dr. Reyhan GENLİ YİĞİTER
Doç.Dr. Zeynep GÜNAY
Y.Doç.Dr. Gülden Demet ORUÇ
Öğr.Gör.Dr. Cem BEYGO
Öğr.Gör.Dr. Hasan Serdar Kaya
Araş.Gör. Eren KÜRKÇÜOĞLU
Araş.Gör. Gökçer OKUMUŞ
Araş.Gör. Meriç DEMİR
Araş.Gör. Ceyda SUNGUR
Araş.Gör. Özge ÇELİK
Mevcut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Gülersoy Zeren, Nuran, Özsoy, Ahsen, Tezer, Azime, Genli Yiğiter, Reyhan, Günay, Zeynep     2012      E-Kitap Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli. İstanbul: İTÜ [E-kitap, ISBN: 978-975-561- 415-1]

GÜLERSOY, ZEREN, Nuran           2012      AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol:9, No:1, spring 2012, pp. 1-15.          "International arena of all arhitects and urban planners celebrates the 100th anniversary of the birth of professor, architect, urban planner Kemal Ahmet Arû”, Dossier - 2012 - 100th anniversary of the birth of Kemal Ahmet Arû, architect and urban planner (1912-2005)

GÜLERSOY, ZEREN, Nuran; ÖZBAY, Merve,         2012      Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Sayı: 2012/ Şubat-Mart.  “Kentsel Alanlarda Dönüşüm ve “Gentrification Süreci, Tanımlar, Örnekler",

Gülersoy Zeren, Nuran; Ayrancı, İrem   2011      Kitap     Koruma Alanlarında Yönetim Planı, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi, İstanbul.

CHwB,  GÜLERSOY ZEREN, Nuran; EYÜBOĞLU, Engin; KORAMAZ, Kerem             2011      İngilizce Kitap    Prizren Conservation and Development Plan for the Historic Zone of Prizren, Kosovo, Advantages and challenges of implementation, Sida (Swedish International Development Agency), CHwB (Cultural Heritage Without Borders), Sweden/Kosovo Office (Uluslararası Kitap-Araştırma Raporu).

GÜLERSOY, ZEREN Nuran; GÜRLER, Ebru             2011      AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol:8, No:1, 2011, pp.12-24, ITU, Faculty of Architecture, Istanbul.   “Conceptual challenges on urban transformation” ITU, İstanbul. AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture

KORAMAZ, T. Kerem; GÜLERSOY ZEREN, Nuran               2011      Disegnarecon, Vol. 7, No. 4, 2011, s. 30-41, http://disegnarecon.cib.unibo.it/article/view/2299       "Users’ Responses to 2D and 3D Visualization Techniques, Representing the Change in Historic Townscape",

UZER, Evren; ZEREN GÜLERSOY, Nuran,               2011      itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, Cilt: 10, Sayı: 1, s. 15-26.          “Kentsel kültür mirası için risk analizi, Büyükada örneği”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; SARIKAYA, Özden     2011      Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, 3-4 Aralık 2009, Taşkışla, Istanbul, s.185-219.      “Toplu Konut Uygulamalarında Ölçek Büyümesi”

GÜRLER, Ebru; GÜLERSOY, ZEREN Nuran             2010      The 14th Conference of the International Planning History Society, IPHS 2010–Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges, ITU Faculty of Architecture, Istanbul Technical University Urban and Environmental Planning and Research Center, 12-15 July 2010, Istanbul, pp.427- 439.       “Paradigm Shifts and Urban Regeneration Process”

KORAMAZ, T. Kerem; GÜLERSOY, ZEREN Nuran               2010      14th IPHS Conference, Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges, ITU Faculty of Architecture, Istanbul Technical University Urban and Environmental Planning and Research Center 12-15 July 2010, Istanbul, pp.359-371.     “3D Visualization of Transformation in Historic Townscape: Case of Zeyrek Urban Site”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; AYATAÇ, Hatice, ONEM, Buket, ARSLANLI, Kerem Yavuz, (GÜLERSOY ZEREN, Nuran; GEZİCİ Ferhan; ONEM, A. Buket, ARSLANLI, Kerem Yavuz, editors)       2009      New Approaches in Urban and Regional Planning (in honor of Prof.Dr. Vedia Dökmeci), Istanbul Technical University, Urban and Environmental Planning and Research Center, Cenkler Publishing Company, Istanbul, pp. 345-363.  "A Research on Technology Development Centers"

AYRANCI, İrem, GÜLERSOY ZEREN, Nuran; (GÜLERSOY ZEREN, Nuran; GEZİCİ Ferhan; ONEM, A. Buket, ARSLANLI, Kerem Yavuz, editors)  2009      New Approaches in Urban and Regional Planning (in honor of Prof. Dr. Vedia Dökmeci), Istanbul Technical University, Urban and Environmental Planning and Research Center, Cenkler Publishing Company, Istanbul, pp. 203-219.             "Management Plan for Conservation Sites”

KILINÇASLAN, İsmet; ERKUT, Gülden; GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÖZSOY, Ahsen; DİNÇER, İclal; GEZİCİ, Ferhan; KERİMOGLU, Ebru, (GÜLERSOY ZEREN, Nuran; GEZİCİ Ferhan; ONEM, A. Buket, ARSLANLI, Kerem Yavuz, editors)                 2009      New Approaches in Urban and Regional Planning (in honor of Prof. Dr. Vedia Dökmeci), Istanbul Technical University, Urban and Environmental Planning and Research Center, Cenkler Publishing Company, Istanbul, pp. 114-133.    "An Evaluation on Squatter Housing and Ownership Patterns in two Neighbourhoods of Istanbul"

KORAMAZ, T. Kerem; GÜLERSOY ZEREN, Nuran               2009      ”A|Z, ITU Journal of Faculty of Architecture, Vol:6, No: 2 s. 1-19, ITU, Faculty of Architecture, Istanbul.                “Evaluation of Users’ Responses for 3D Urban Model in Urban Conservation Process"

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÖZSOY, Ahsen; TEZER, Azime; YİĞİTER GENLİ, Reyhan, GÜNAY, Zeynep        2009      AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol:6, No:1, 2009, pp.109-125, ITU, Faculty of Architecture, Istanbul       “Strategic Quality Planning in Historic Urban Environment”

KORAMAZ, T.Kerem; GÜLERSOY ZEREN, Nuran                2009      22nd CIPA Symposium, 11-15 Ekim 2009, Kyoto, Japonya (Dijital Baskı)   “Comparison Between Users’ Responses For Static 3D Model And VR Application In Zeyrek Urban Historic Site”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran            2009      Cumhuriyetin Mimari Mirası Sempozyumu, TMMOB, Mimarlar Odası, 26-27 Şubat 2009, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, s. 71-90. “Cumhuriyet Döneminde Planlama ve Mimari Miras İlişkileri”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; TEZER, Azime; YİĞİTER, Reyhan; KORAMAZ, Kerem; GÜNAY, Zeynep             2008      İngilizce Kitap     İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study; Volume 1:, Conservation of Cultural Assets in Turkey, Volume 2: Zeyrek Case, Volume 3: Süleymaniye Case, Volume 4: Yenikapı Case, İstanbul Technical University Faculty of Architecture, Ofset Yapımevi, Istanbul.

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; AYRANCI, İrem, YAZICI, Esra,               2008      Kentsel Sit Alanlarında Alan Yönetimi Toplantısı, 29.01.2008, YTÜ, İstanbul.     “Koruma Alanlarında Planlama ve Alan Yönetimi”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran            2007      Kitap İçinde Bölüm         "Historical Peninsula and Future Projections", IMIAD Istanbul 2007 Workshop, International Master of Architectural Design, ITU, Faculty of Architecture, Department of Interior Architecture, pp: 31-38.

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; AYRANCI, İrem,         2007      Tarihi Yarımada Sempozyumu, TMMOB, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, 15.11.2007, Taşkışla, İstanbul.  “Tarihi Yarımada Yönetim Planı”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran            2007      İstanbul Karasurlarının Korunması İçin Uygun Yaklaşım ve Yöntemler, Çalıştay, İBB, 20–22 Ocak 2007,  İstanbul.                “İstanbul Karasurları Bandında Koruma İlkeleri”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran            2006      Kitap İçinde Bölüm         "Istanbul’s Cultural and Natural Assets to be Preserved", (BATUR, Afife, ed.), Architectural Guide to Istanbul, Historic Peninsula, Chamber of Architects of Turkey, Istanbul Metropolitan Branch, Istanbul, pp. 23-31.

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; AYATAC, Hatice; KORAMAZ, T.Kerem (2006), (MAZLUM, Deniz; AHUNBAY, Zeynep; KÂHYA, Yegân, editors.),             2006      International Symposium, ICOMOS, Conservation of the 20th Century Architectural and Industrial Heritage, 18–21 May 2002, Yapı-Yayın, pp. 139-142.               “Changing Function of 20th Century Housing District into Commercial Use: Levent Case”

ÖZDEMİR, Didem; GÜLERSOY ZEREN, Nuran,     2006      İTÜ Dergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, cilt 5, sayı 2, s. 209-221.       “İstanbul’da Yeni Yerleşme Alanlarının Yeni Şehircilik Akımına Göre Değerlendirilmesi”

YÜCEL, Ceyhan; GÜLERSOY ZEREN, Nuran           2006      İTÜ Dergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, cilt 5, sayı 1, s. 3–14.          “Türkiye’de Kentsel Sit Alanlarının Planlanması İçin Bir Sistem Önerisi”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran            2006      Mimar-İst, Yıl: 6, No: 19, Bahar 2006, s. 24–29.  “Prof. Kemal Ahmet Aru’nun Ardından”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; TEZER, Azime; YİĞİTER, Reyhan; KORAMAZ, Kerem; GÜNAY, Zeynep  (2005), (DÜLGEROĞLU YÜKSEL, Yurdanur, editors),       2005      City Architecture, in Between Past and Future, ITU Housing and Education Center, Istanbul, pp. 72-90.         "Zeyrek: A Study in Conservation”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran (2005),             2005      ICOMOS CIVVIH 2005 Annual Meeting and Scientific Symposium, 21-24 May 2005, Istanbul Technical University;  TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, CD.       “Istanbul and the Bosphorus"

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; TEZER, Azime; YİĞİTER, Reyhan; KORAMAZ, Kerem; GÜNAY, Zeynep             2005      European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards 2004, Europa Nostra, European Cultural Heritage Review, Special Edition: Awards 2004, p. 35.       “Istanbul Historic Peninsula Conservation Study (Turkey)”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; UZER, Evren,  (KOMUT, Emine, editor),          2005      UIA Summer School 2004, Architects and Disasters, Turkish Chamber of Architects, 2-16 July 2004,  İzmir, Turkey, pp. 86-93.                “Disaster Mitigation Issues within Urban Planning”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; GÜNAY, Zeynep        2005      Tarihi Kent Yönetimi Paneli, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, 3 Şubat 2005, s.19-34.            “Avrupa’da Kültürel Miras Koruma Yaklaşımları ve Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Türkiye’de Koruma Politikaları”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; GÜNAY, Zeynep        2004      Conference: The Black Sea Region: Past, Present and Future, Istanbul Technical University & British Academy Black Sea Initiative, 14-16 October 2004, Istanbul, pp 45-57.    “Cultural Heritage and Intercultural Dialogue in the Black Sea Region”

SELÇUK, F. Zeynep; GÜLERSOY ZEREN, Nuran   2004      ITU Dergisi/a-mimarlık, planlama, tasarım serisi, cilt: 3,  sayı: 1, 2004, Istanbul, s. 89-102               “Boğaziçi’nin Ekolojik Peyzaj Planlaması İçin Bir Değerlendirme Yöntemi”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran            2004      Türkiye İnşaat Mühendisliği On yedinci Teknik Kongresi, 15-16-17 Nisan 2004, Istanbul, s.78-85.             “İstanbul Deprem Master Planı: Risk Yönetimi ve Yerleşim Yerlerinde Deprem Güvenliğinin Sağlanması”

Gülersoy Zeren, Nuran                2003      Kitap İçinde Bölüm         "Türkiye’de Kültürel ve Doğal Çevre Koruma Anlayışının Gelişimi", Prof. Dr. Yücel ÜNAL’a Armağan Kitabı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul, s. 29-54.

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; TÜRKOĞLU, Handan; TEZER, Azime; YİĞİTER, Reyhan             2003      Kitap İçinde Bölüm                "Afet Sonrası Kalıcı Konut Alanlarının Şehir Planlama İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Yücel ÜNAL’a Armağan Kitabı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul, s. 55-63.

GÜLERSOY ZEREN, Nuran (GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ÖZSOY, Ahsen; ESIN, Nur, editors)             2003      Quality of Urban Life Policy Versus Practice, Istanbul Technical University Urban and Environmental Planning and Research Center, 3-5 December 2003, Istanbul, pp. 12-23.             “Quality Management and Planning”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; TURKOĞLU, Handan; GÜNAY, Zeynep            2003      II. International Street Furniture Symposium, Greater Municipality of Istanbul, Iston, April 2003, Istanbul, pp. 24-27.      “A Comparative Research on Users of City Parks in Istanbul, Street Responsibility in Historic Cities”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran            2003      World Heritage Papers, No. 9, 2003, Paris, pp. 54-57.     “Social Housing and Urban Conservation: Case Study on Istanbul Historic Peninsula-Turkey” UNESCO World Heritage Center, “Partnership for World Heritage Cities: Culture as a Vector for Sustainable Urban Development” Urbino, Italy, 10-13 November 2002

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; KORAMAZ, Kerem,  (JURG ALBERTZ (ed.-in-chief)    2002      Surveying and Documentation of Historic Building-Monuments-Sites, Traditional and Modern Methods, XVIIIth International Symposium of CIPA, Postdam (Germany), 18–21 September, 2001,Druckerei Weinert Gmb, Berlin, Germany, pp. 282-285. “Evaluation of Townscape in Spatial Information Systems Throughout Urban Conservation Application”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran, (TURGUT, Hülya; KELLET, Peter, eds.)             2002      Traditional Environments in a New Millenium, Second International Symposium IAPS-CSBE Network, 20–23 June 2001, Amasya, pp. 482-486.         “Conservation Approach to Cultural Assets in Turkey”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; KORAMAZ, Kerem    2002      ISPRS Commission V Symposium, Close Range Imaging, Long Range Vision, 2-6 September 2002, Corfu, Greece, pp 369-372.               “Urban Conservation Study Based on Computer Aided Design Techniques: A Case of Zeyrek-Istanbul”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran, ÖZSOY, Ahsen            2002      Urban Settlements and Natural Disasters, UIA WP Conference/Meeting Program, 18-19 May 2001, Istanbul , pp. 101-106.                “Housing and Earthquake”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran            2002      1968’den 21. Yüzyıla Ulusal Fiziki Planlama Semineri, TMMOB, Mimarlar Odası, 18-19 Ocak 2002, Ankara, Bildiriler Kitabı, s.92-98.            “Türkiye’de Kültürel ve Doğal Çevre Koruma Politikalarının Gelişimi”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; TEZER, Azime; YIGITER, Reyhan          2001      İngilizce Kitap    Zeyrek: A Study in Conservation, ITU Faculty of Architecture, Cenkler Publishing Company, Istanbul.

ÖZSOY, Ahsen; GÜLERSOY ZEREN, Nuran; ERKUT, Gülden; YİĞİTER, Reyhan; EYÜBOĞLU, Engin,  (TURGUT, H. KELLET, P. eds.),               2001      Social, Cultural and Spatial Diversity and Complexity in Urban Environments, IAPS-CSBE Network, Yem Pub. Istanbul, pp. 121-132.          “Social, Cultural and Spatial Complexity of a Squatter Settlement in Istanbul: Armutlu Districts”

GÜLERSOY ZEREN, Nuran: (MARİTANO Comoglio Nuccia; VİTALE Letitzia; TURGUT Hülya; ERKUT Gülden, GÜLERSOY Nuran Zeren; PİCCİNİ, Andrea) 2000      Kitap İçinde Bölüm         "Housing and Urban Policies for Low-Income People in the Central Areas of İstanbul and Sao Paulo,  Conservation Problems of Historic Houses in the Central Area of İstanbul”, Politechnic of Turin, Turin p. 45–60.

GÜLERSOY ZEREN, Nuran; YİGİTER Reyhan (ed: Dinçer, İclal)     2000      23. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme-Mekân-Planlama, 8–9–10 Kasım 1999, Bildiriler, YTÜ, İstanbul, s. 295–306                 “Kent Planlama Sürecinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi”


Kubat, A.S., Gümrü, F.B., Kürkçüoğlu, E., Sungur, C.       2013      "Landwalls of Istanbul : Morphological Approach"                Summer School on  Theodosian Land Walls and Urban Agriculture, Kadir Has Universitesi, İstanbul

Özbil, A., Özer, Ö., Kubat, A.S.  2013      “Sultanahmet Meydanı’nda Hareket ve Algı esaslı Kentsel Tasarım Analizi”                Mimarlık 371, 63-67

Kubat, A.S., Kevseroğlu, Ö.        2012      Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası, (Sümerbank Textile Mill in Kayseri)” Yapı Dergisi, 462, 48-53

Kubat, A.S.                                                                                                       2010      “Study of Urban Form in Turkey”            Urban Morphology: Journal of International Seminar on Urban Form”, Vol:14, No:1, 31-48, UK

Kubat, A.S., Topçu, M.  2009      “Antakya ve Konya tarihi kent dokularının morfolojik açıdan karşılaştırılması”                Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi, Güncel sayısı 6/2, ISSN:1303-5134

Kubat, A.S., Özer, Ö.      2008      "Halic Kültür Vadisi Projesi Kapsaminda Getirilen Onerilerin Galata Bolgesi Uzerindeki Olasi Etkilerinin Belirlenmesi ve Degerlendirilmesi"        İTÜ Dergisi (a) – Mimarlık, Planlama, Tasarım, cilt 7, sayı 1, p. 85-98, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları

Kubat, A.S., Ertekin, Ö. İnce Güney, Y.  2007      "Proceedings Book, 6th International Space Syntax Symposium"                TUBITAK & Istanbul Technical University, Faculty of Architecture,Cenkler, Istanbul, TURKEY                                            (ISBN: 978975561304-8 (v.1), ISBN: 978975561305-5 (v.2))

Kubat, A.S., Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö.     2007      “A New Urban Planning Approach for the Regeneration of a Historical Area within Istanbul’s Central Business District”              Journal of Urban Design, Vol:12, No: 2, 321-339, Taylor & Francis, UK

Kubat, A.S., Özer, Ö.      2007      “Future Ordinary Situation in Galata – The Foreseen Effects of the Golden Horn Cultural Valley Project” ARI Journal, Istanbul Technical University Press

Kubat, A.S., Güney, Y.İ., Özer, Ö., Başer, B., Güler, G.   2007      “6. Uluslararası Space Syntax Sempozyumu (6th International Space Syntax Symposium)”            Mimarlık, 337

Kubat, A.S., Güney, Y.İ.                2007      “6. Uluslararası Space Syntax Sempozyumu (6th International Space Syntax Symposium)”    XXI Tasarım Mimarlık ve Dekorasyon Dergisi, July-August 2007

Kubat, A.S., Güney, Y.İ., Özer, Ö., Başer, B.        2007      “Space Syntax” Yapı Dergisi, June 2007, 307, 50-55

Kubat, A.S., Güney, Y.İ., Özer, Ö., Başer, B.        2007      “Space Syntax: Biçimin Sosyal Doğası (Space Syntax: Social Logic of Space)”               Yeni Mimar Gazetesi, 60, 6-7

Kubat, A.S., Özer, Ö.      2007      "Halic Kültür Vadisi Projesi Kapsaminda Getirilen Önerilerin Galata Bölgesi Üzerindeki Olasi Etkilerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi"        ARI DERGISI-ITU Journal (a) – Architecture, Planning & Design, Istanbul Technical University Press

Kubat A., S., Asami, Y., Iida S., Kitagawa, K.         2002      “Adapting the third-dimention on Space Syntax”                 Environment and Planning B: Planning & Design,(accepted for publication) Pion Limited, England

Kubat, A.S., Yasushi, A., İstek, C.             2001      “Characterisation of the street networks in the traditional Turkish urban form”      Environment and Planning B: Planning & Design, vol: 28, issue: 5, s: 777-795, Pion Limited, England

Kubat A. S., Suher, H., Çetiner, A.           2000      “Park Otel Bilirkisi Raporu”, Tarihi ve Dogal Cevrenin Korunmasinda Bilirkisi Raporlari: Gökkafes, Park Otel, Taşkışla TMMOB Mimarlar Odasi, Istanbul Büyükkent Subesi yayini / Arsiviniz icin Dizisi, 73-88

Giritlioğlu, C., Ocakçı, M., Eyüpgiller, K. K., Yazgı, B., Gürler Erbaş, E.,     2013      Kandilli Köyiçi Kentsel ve Tarihi Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi                Yapı Dergisi, Sayı: 377, s. 76-81, İstanbul: YEM Yayınları.

Ocakçı, M.          2012      Kent Dokusu     Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük (Derleyen: M.Ersoy), s.189, Ninova Yayınları

Ocakçı, M.          2012      Kent İmgesi (İmajı)         Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük (Derleyen: M.Ersoy), s.192-193, Ninova Yayınları

Ocakçı, M.          2012      Kentsel Kimlik   Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük (Derleyen: M.Ersoy), s.226-228, Ninova Yayınları

Bostancı, S.H., Ocakçı, M.            2011      "Innovative Approach to Aesthetic Evaluation Based on Entropy" European Planning Studies, Vol. 19, No.4, pp: 705-723, London: Routledge.

Nase, İ., Ocakçı, M.        2010      Urban Pattern Dichotomy in Tirana: Socio-Spatial Impact of Liberalism European Planning Studies, Vol: 18, Isue: 11, pp: 1837-1861, London:  Routledge

Bostancı, S.H., Ocakçı, M.            2009      Relations Among Urban Design, Aesthetic and Entropy               International 4th Urban Design Congress, M.S.G.S.U., Proceedings, p.43-51, Istanbul

Bostancı, S.H., Ocakçı, M.            2007      Measuring the Aesthetic Value of Historical Urban Skylines       XVIIth International Congress of Aesthetic: Aesthetic Bridging Cultures, SANART, Ankara

Ocakçı, M.          2007      Barok Kent Vilnius          İstanbul: MİMART Dergisi, Sayı 2, s.84-89

Ocakçı, M.          2005      Urban Form Characteristics        "City Architecture in Between Past And Future, Ed: Yükseloğlu, D.,Y., pp:21-26, I.T.U Housing Research and Education Center, İstanbul: Cenkler Press

Suher, H., Ocakçı, M., Karabay, H., Ertekin, Ö.   2004      An Indicator of Sustainable Development: Urban Identity. A/Z I.T.U Journal of the Faculty of Architecture, Vol:1, No: 2,  pp: 26-42, İstanbul: İ.T.Ü. Faculty of Architecture Printing Office

Türkoğlu, H., Demir, M.                2012      Evaluation of Urban Open Spaces in Istanbul     ASPIS, International Conference: Sustainable Public Open Spaces and Participation Through Interaction and ICT, Sint Lucas, November, 12-14 Gent Belgium

Ergun, N., Türkoğlu, H.  2012      Kentsel Dönüşüm           İTÜ Vakfı Dergisi, Haziran 2012, Sayı: 59

Kısar-Koramaz, E., Türkoğlu, H. 2010      Urban Green Areas’ Contribution To Residential Quality: Cases from İstanbul                ENHR (European Network for Housing Research) Conference on “Urban Dynamics and Housing Change”, 4-7 July 2010, ITU, İstanbul

Korça Baran, P., Dülger Türkoğlu, H., Bölen, F., Marans, R. W.   2009      Walking Behahavior in İstanbul: Individual Attributes, Neighborhood Context and Perceived Safety           A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, Vol 6 No:1, Spring 2009, p. 21-40

Turkoglu, H., Korca Baran, P., Marans, R.W., Bolen, F., Terzi, F. 2009      Measuring Quality of Life in İstanbul Metropolitan Area         IAPS CSBE Housing Network, The International Symposium on 'Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places For New Uses'.12-16 October 2009, İstanbul

Dülger Türkoğlu, H., Bölen F., Korça Baran P., Marans R. W.       2008      Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi       İTU Dergisi/a, Cilt: 7, Sayı:2, Eylül 2008, s..103-113.

Turkoglu, H., Terzi, F., Bolen, F., Korca Baran, P., Marans, R. W.               2008      Using GIS to Analyse Spatial Patterns of Subjective Evaluations of Quality of Urban Life in Istanbul     ENHR 2008 Conference, Shrinking Cities, Sprowling Suburbs, Changing Countrysides, July 6-9, 2008, Dublin, Ireland

Dülger Türkoğlu, H.,  Bölen F., Korça Baran, P.,  Marans, R. W.   2007      İstanbul’da Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi                TMMOB, Mimarlar Odası Dergisi,  No: 335 Mayıs-Haziran, 2007.

Marans,  R. W.,  Stimson, R.,  Turkoglu, H.,  Baran, P.,  Bolen, F.                2006      Tales from Three Cities:  Developing and Using Quality of Urban Life Indicators          ACSP Congress, November 9 - November 12, 2006, Fort Worth Texas, United States

Seçkin, Y. Ç., Dülger Türkoğlu, H.             2006      Amasya Tarihi Kent Merkezi Açık Mekanlarının Kullanım Analizi                İTÜ Dergisi, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt 5, Sayı 1, s.15-28, Mart 2006.

Saglamer, G., Velioglu, S., Dulger Turkoglu, H., Erkut, G., Dikbas, A., Berk, O.    2006      Reconstruction of Livable Residential Neighborhood Following Natural Disasters in Turkey             IAHS Conference, September, 20-23  2006, Naples, Italy, CD Proceedings

Korça Baran, P., Turkoglu, H., Bölen, F., Marans, R.         2006      Conflict Between Growth and Quality of Urban Life: Initial Findings from an Ongoing Study in Metropoliten Istanbul              EDRA Conference, May 3-7, 2006, Atlanta, USA

Dulger Turkoglu, H., Turgut Yıldız, H.      2005      An Evaluation of Urban Housing Environment, The Case Of  New Housing Trends in Istanbul         Social Change and Spatial Transformation in Housing Environments, Third International Culture and Space Symposium Istanbul, 5-6 July, 2005 and XXII nd UIA World Congress of Architecture, 2-7 July 2005, Istanbul, Proceedings, s.147-155.

Sağlamer, G., Velioğlu, S., Dülger Türkoğlu, H., Erkut, G., Dikbaş, A., Berk, Ö.    2005      Reconstruction Of Satisfactory and Culturally Appropriate Neighborhoods In Turkey    Open House International, Special Issue, Managing Urban Disasters, December 2005. s.47-53.

Özsoy, A., Dülger Türkoğlu, H.   2004      After a Symposium: Housing Policies and Applications Examples from Turkey and France, 1950-2000  A/Z, ITU Journal of Faculty of Architecture, Vol.1 No.1 Spring, 2004, pp. 1-13

Kılıç, A., Dülger Türkoğlu, H.       2004      Kentsel Açık Alanlar: Kadıköy İskele Meydanı ve Çevresi             Yapı Dergisi, Ocak 2004, No: 266, s.49-52.

Korkmaz, E., Dülger Türkoğlu, H.              2003      Kentsel Açık Alanlar: Beşiktaş İskele Meydanı ve Çevresi             Yapı Dergisi, Kasım, 2003, No: 264, s. 65-67.

Seçkin, Y. Ç., Dülger Türkoğlu, H.             2003      İlhan Koman ve Akdeniz Heykeli              Yapı Dergisi, Ekim, 2003, No: 263, S. 92-95.

Şener, E., Pulat Gökmen, G., Dülger Türkoğlu, H., Turgut, H.      2003      Bir Tasarım Atölyesi Deneyimi, Amasya: Süreklilik ve Değişim      Yapı Dergisi, Subat, 2003, No: 255, s. 54-59.

Dülger Türkoğlu, H.        2002      Kentsel İmge: İstanbul’dan Bulgular       İTU Dergisi/A, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt 1, Sayı 1, Eylül 2002, s. 57-64

Yirmibeşoğlu, F. , Ergun, N.         2013      “Fear of Crime in Beyoglu City Center” Regional Science Inquiry Journal, forthcoming issue.

Ergun, N., Türkoğlu, H.  2012      “Küreselleşmenin Fiziksel Mekandaki Yansımaları: Kentsel Dönüşüm”  İTÜ Vakfı Dergisi, Sayı 59, sayfa:6-12

Altınçekiç, H., Ergun, N., Tandoğan, O., Yılmaz, Ş.            2010      “Design With Child, Not For Child: Example Of Istanbul“             Cultural Landscape – ECLAS Conference, 29 September-2 October 2010, Istanbul, Turkey.

Ergun, N.             2010      “Kentsel Hizmetlerden Yararlanmada Destekleyici Çevreler”     Tüm Politikalarda Sağlık ve Sağlık Alanında Eşitlik Paneli, Sağlıklı Kentler Birliği, Ürgüp Buluşması, 14, 15, 16 Mayıs 2010, Ürgüp, Nevşehir

Aksoy, Y., Ergun, N.        2009      “Kentleşme ve Yeşil Alan Sorunu Üzerine Bir Araştırma İstanbul Kenti Bakırköy İlçesi Örneği”                Türk Bilim Araştırma Vakfı, TÜBAV Bilim Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, Sayfa:426-438

Tandoğan, O., Ergun, N.               2008      "Child Friendly City Initiatives in Developing Countries: the Example of Istanbul"             Child in the City Conference-2008, 3-5 November 2008, Rotterdam, the Netherlands.

Tandoğan, O., Ergun, N.               2008      “Kentsel Mekanda Çocuk”          Yapı Dergisi, Sayı:319, sayfa: 102-107

Ergun, N., Zeren Gğlersoy, N.    2008      “Tarihi Yarımada’nın Planlama ve Koruma Tarihi”             Tarihi Yarımada Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa 71-84. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 15-16 Kasım 2007 , İTÜ, Taşkışla, İstanbul

Ergun, N., Yirmibeşoğlu, F.          2007      “Distribution of Crime Rates in Different Districts in Istanbul”    Turkish Studies, Taylor and Francis, Routledge, September 2007, Volume 8, No 3, pp: 435-455.

Yirmibeçoğlu, F. , Ergun, N.         2007      “Property and Personal Crime in Istanbul”          European Planning Studies, Carfax Publishing, April 2007, pp: 339-355

Bölen, F., Dülger Türkoğlu, H., Ergun N., Yirmibeşoğlı, F., Terzi, F., Kaya, H.S., Kundak, S.             2007      “Quality of Residential Environment in a City Facing Unsustainable Growth Problems: Istanbul”     Joint Congress of the ERSA (European Regional Science Association - 47th Congress) and ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Française - 44th Congress), 29 August – 2 September, Paris, France

Yirmibeşoğlu, F. , Ergun, N.         2007      “İstanbul’da Suç”            Dosya 6: Kent ve Suç, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Bülten 55, Kasım-Aralık,  sayfa: 24-29

Tandoğan, O., Ergun, N.               2005      “Antalya’daki Tatil Köylerinin Tasarım İlkeleri ve Genel Yerleşim Düzeni Açısından İrdelenmesi” Yapı Dergisi, Sayı:283, sayfa: 93-98

Ergun, N.             2004      "Gentrification in Istanbul"         Cities, October 2004, Volume 21, Issue 5, pp: 391-405

Ergun, N., Dündar, B.     2004      "Functional Changes as an Indicator of Transformation near the Old City Centre of Istanbul"             European Planning Studies, July 2004, Volume12, No:5,.pp. 723-738.

Ergun, N., İskender, Ö. 2003      “An Example Of Turkish Art Of Gardening: The Gardens Of The Topkapi Palace”                Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, An International Quarterly, January-March 2003, Volume23, No:1, pp.57-71.

Ergun, N.             2003      “Reflection of the Changes in User Profile and Land use upon Space in the Old City Center of Istanbul”             14. International Symposium of Urban Design and Implementations, 28-29 May 2003, Urban Regeneration and Urban Design, pp: 346-356, Mimar Sinan University, Istanbul, Turkey

 Ergun, N., Yirmibeşoğlu; F., Giritlioğlu, C.            2003      "Social Change and Criminality in the City Center of Istanbul"                ERSA 27-30 August, 2003, Jyväskylä, Finland

 Ergun, N., Acay, F.         2000      “Influences of Planning Decisions and Implementations upon the Agricultural Lands of Bursa”  40th Congress of the European Regional Science Association, 29 August - 1 September 2000, Barcelona, Spain

Ergun, N., Yirmibeşoğlu, F.          2000      “Housing Market and Household Preferences in Istanbul”         40th Congress of the European Regional Science Association, 29 August - 1 September 2000, Barcelona, Spain

Ergun, N., Ergen, S.        2000      “Sokakların Çocuk Oyun Alanı Olarak Kullanılabilirliği-Süleymaniye Örneği”,                1.İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, sayfa: 158-178. İstanbul Çocukları Vakfı Yayını, Umut Matbaası, İstanbul

Ayataç, H.           2013      “Kamusal Mekanları Yeniden Düşünmek"           Mimar ve Mühendis Grubu Dergisi, Mayıs 2013, sayı 71 (basım aşamasında)

Ayataç, H.           2012      “Değişen Kentsel Mekanlarda Kentsel Anlam”  “Değişen Kentler, Dönüşen Yaşamlar - Herkes İçin Şehir Paneli” Sabahattin Zaim Üniversitesi Seminer Salonu, Küçükçekmece, 13 Aralık 2012, İstanbul

Akpınar, İ., Ayataç, H.    2012      “Kamusallığını yitiren bir meydan: Taksim”          Güney Mimarlık, TMMOB Mimarlar Odası, Adana Şubesi Yayını, Aralık 2012, sayı 9 (basım aşamasında)

Ayataç, H.           2012      “Kentsel tasarımda pedagojik yaklaşımlar / Tasarım Stüdyoları”               Şehircilik ve Mimarlık Alanında Kemal Ahmet Aru, Doğumunun 100. Yılı Anma Etkinlikleri Kapsamında, Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu, Kentsel Tasarım Kuramdan-Pratiğe Konulu Panel, 16 Kasım 2012, Taşkışla, İstanbul

Ayataç, H.           2012      “Kentlerimizi Hepimiz için Tasarlamalıyız”            Mimar ve Mühendis Grubu Dergisi, Mart-Nisan 2012, sayı 65, s. 104-106

Ayataç, H., Yöney Baturayoğlu N., Başkaya Türer, A.      2012      "The Planning of Housing Areas in Turkey, Prof. Kemal Ahmet Aru's Design Approach in Levent Phase IV"         International Urban Planning and Design Symposium, Commemoration Events of 100th Anniversary of the Birth of Kemal Ahmet Aru, 18-19 December, 2012, ITU Taskısla

Çalışkan, M, Ayataç, H. 2012      “Kamu Yararı Bağlamında Kamusal Mekanlarda Bir Yayalaştırma Örneği: Eminönü Tarihi Yarımada (Hobyar Mahallesi ve Çevresi) Yayalaştırma Projesi”  Şehircilik ve Mimarlık Alanında Kemal Ahmet Aru’yu Anma Etkinlikleri Kapsamında düzenlenen Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar  Sempozyumu, 16 Kasım 2012, ITU Taskısla, Bildiri Özet Kitabı, s.1

Erdoğan, B.D, Ayataç,H.               2012      “Kentsel Mekan olarak Meydanlarda, Kent Kimliği Karakteristiklerinin İrdelenmesi; Ortaköy meydanı Örneği"                Şehircilik ve Mimarlık Alanında Kemal Ahmet Aru’yu Anma Etkinlikleri Kapsamında düzenlenen Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar  Sempozyumu, 16 Kasım 2012, ITU Taskısla, Bildiri Özet Kitabı, s.9

Çalışkan, M., Ayataç, H.                2011      “Yayalaştırılmış Caddelerde Kamu Yararı, Kamu Hakları, Eminönü Hobyar Mahallesi Örneği,”          “Herkes için Kent, Herkes için Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden, Dünya Şehircilik Günü, 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, 14-16 Kasım 2011, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bildiri Özet Kitabı, s. 172 (Bildiri kitabı basım aşamasındadır).

Ertürk, V., Ayataç, H.     2011      “Kentsel Dönüşümün Sosyal Aidiyete ve Kimliğe Etkileri; İstanbul Küçükçekmece ve Kartal Örneklerinde Karşılaştırmalı Değerlendirme”        “Herkes için Kent, Herkes için Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden, Dünya Şehircilik Günü, 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, 14-16 Kasım 2011, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bildiri Özet Kitabı, s. 131. (Bildiri kitabı basım aşamasındadır).

Ayataç, H.           2010      “Influence of International Planning Ideas on Istanbul‘s Urban Fabric” Urban Transformation: Controversies, Contrast and Challenges, 14th IPHS Conference , İstanbul 2010, Proceeding Books, vol.I, II, III (Eds; Gülersoy Zeren, N., Ayataç, H., Önem, B., Koramaz, K., Günay, Z., Arslanlı K.Y., Ayrancı, İ.) vol. 2, p.119-134, Urban and Environment Planning and Research Center, ITU, 2010, ISBN 978-975-561-375-8 (tk), ISBN 978-975-561-376-5 (5)

Ayataç, H. Türk,Ş.Ş.        2009      “An Assesment of Emprical Studies Focused on QoP in İstanbul”            A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol.6, No.1, Spring 2009, p.77-93. (DAAI, AIAP)

Ayataç, H.           2009      “DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu ve Ataköy Çalıştayı”           Kıyı Sempozyumu Kitabı, p.299-307., TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya (Bakırköy) Temsilciliği Yayını, İstanbul 2009. (2)

Ayataç, H.           2007      “The International Diffusion Of Planning Ideas: The Case Of Istanbul, Turkey”  Journal of Planning History (JPH), Vol. 6, No2., May 2007, pp. 114-137  DOI: 10.1177/1538513206297733 (AIAP)

Ayataç, H.           2005      A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture. , vol 2, no 3, 2005, p.93-112 (DAAI, ICONDA)                 “An Assessment of Urban Designer Identity in the 21st Century”

Suher, H., Ocakçı, M., Ayataç.Karabay, H, Ertekin.,Ö.     2004      “An Indicator of Sustainable Development; Urban Identity"             A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, issue 2. 2004. (ICONDA)

Ayataç, H.           2003      "Urban Design: A Key to Urban Regeneration" International 14th Urban Design and Implementation Symposium - Urban Regeneration and Urban Design , (Ed. Karaman, A.,) Mimar Sinan University, Faculty of Architecture, Dep., of City and Regional Planning, 18-30 May. 2003, ISBN: 975-7634-58-1, pp.118-122

Ayataç, H.           2000      "Kentlileşme Sürecinde Kentsel Yaşamda Kalite"             Yapı Dergisi (226), s. 48-56, Eylül 2000

Ayataç, H.           2000      "Kentsel Tasarım Sürecinde Güçlerin Dağılımı"  1. Kentsel Tasarım Haftası, Türkiye'de Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-2 Haziran 2000, ISBN 975-7634-45-X, s. 62-69, MSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul. (2)

Ayataç, H. (DR tezi)        2000      "Planlama Sürecinde Kentsel Tasarımın Yeri ve Rolünün Tanımlanması İçin Bir Yöntem Denemesi; Örnekleme Alanı Türkiye"   İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Doktora Programı

Günay, Z., Koramaz, T.K., Özüekren, A.Ş.            2014      "From squatter upgrading to large-scale renewal programmes: Housing renewal in Turkey"       R. Turkington, C. Watson (Ed) Renewing Europe’s Housing,  Bristol: Policy Press

Öztürk Ekdi, P., Günay, Z.            2013      "İstanbul tasarım bienali ve bir atölye deneyimi: Atölye Kusurluluk"                Mimarist (47), 95-100

Günay, Z., Dökmeci, V.                 2012      "Culture-led regeneration of İstanbul waterfront: Golden Horn Cultural Valley Project"               Cities 29 (4), 213-222

Günay, Z             2012      "Historic landscapes of exclusion in İstanbul: Right to the city?"               15th International Planning History Society Conference: Cities, Nations and Regions in Planning History, Sao Paulo, Brezilya, 14-18 Temmuz 2012

Günay, Z             2012      Kentsel koruma kavramı ve politikaları  M. Ersoy (Ed) Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, 232-234, İstanbul: Ninova

Günay, Z             2012      Tarihi çevre ve kültürel miras     M. Ersoy (Ed) Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, 418-419, İstanbul: Ninova

Günay, Z.            2010      "Conservation vs. regeneration: Case of European Capital of Culture 2010 İstanbul"                European Planning Studies 18 (8), 1173-1186

Zeren Gülersoy, N., Özsoy, A., Tezer, A., Genli Yiğiter, R., Günay, Z.      2009      "Strategic quality planning in historic urban environment"     ITU Journal of the Faculty of Architecture: A/Z Journal 6 (1), 109-125

Günay, Z.            2009      "İstanbul 2010: Whose capital? Whose heritage?"          F. Eckhardt, L. Nystrom (Ed) Culture and the City, 481-503, Berlin: Berliner Wissenschafts – Verlag

Günay, Z.            2009      "My city vs. your city: Interdisciplinary battles in urban studies"              B. Yiğit Turan, D. Aslan (Ed) Landscape Architecture, Multiculturality, Education - Peyzaj Mimarlığı, Çok kültürlülük, Eğitim, 69-75, Ankara: TÜBİTAK

Zeren Gülersoy, N., Özsoy, A., Tezer, A., Genli Yiğiter, R., Koramaz, T.K., Günay, Z.        2008      "İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study, Volume 1: Conservation of Cultural Assets in Turkey, Volume 2: Zeyrek Case, Volume 3: Süleymaniye Case, Volume 4: Yenikapı Case"  İstanbul: İTÜ

Zeren Gülersoy, N., Günay, Z.   2007      "Cultural heritage and intercultural dialogue in the Black Sea Region"   G. Erkut, S. Mitchell (Ed) Black Sea: Past, Present and Future. British Institute at Ankara Monograph (42), 45-57, London: Oxbow Books

Oruç, G.D. (DR tezi)        2005      “Şehir Eski Merkezlerinde Mekansal Değişim ve Yeniden Canlandırma Stratejileri: İstanbul-Tarihi Yarımada Eminönü Örneği”          İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlaması Programı (Prof. Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU yürütücülüğünde)Döner Sermaye Projeleri

Gülersoy, Zeren, Nuran; Eyüboğlu, Engin; Ertekin, Özhan; Özçevik, Özlem;  Akçakaya, İmge; Koramaz, Kerem; Günay, Zeynep; Ayrancı, İrem; Özer, Özlem      2008- 2011          Prizren Municipality Prizren Development Plan, Prizren Municipality, ITU Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul

Gülersoy, Zeren, Nuran; Eyüboğlu, Engin; Koramaz, Kerem       2006      CHwB-İsveç       Prizren Historic Area Conservation and Development Plan, ITU Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul. (supported by Cultural Heritage without Borders, Sweden). 

Gülersoy Zeren Nuran, Ahunbay Zeynep ve Koramaz Kerem    2012-2013           Bursa Yıldırım Belediyesi              3.Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü- Cumalıkızık, Teknik Danışmanlık, Bursa Yıldırım Belediyesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi, Istanbul.

Gülersoy Zeren Nuran, Koramaz Kerem ve Günay Zeynep,        2012      Bursa BB              Bursa 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’na altlık oluşturacak Kültür Varlıklarının Analizi ve Sentez Raporunun Hazırlanması, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi, Istanbul.

Gülersoy Zeren, Nuran; Karaman, Aykut; Dinçer, İclal; Akan, Tanju Verda; Bimtaş ÇalışmaGrubu            2011 İBB, BİMTAŞ               Tarihi Yarımada Yönetim Planı, BİMTAŞ, İBB, İstanbul.

Gülersoy Zeren, Nuran; Eyüboğlu, Engin             2004      İTU Rektörlüğü ARI I, Ayazağa Teknokent İmar Planı, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi, Istanbul.

Gülersoy Zeren, Nuran; Yiğiter, Reyhan; Tezer, Azime  1999      Fatih Belediyesi               Zeyrek Koruma Amaçlı İmar Planı, İTÜ Geliştirme Vakfı Ar-Ge İşletmesi, Proje No 98/568.

Çetiner, Ayten; Gülersoy Zeren, Nuran; Ünal, Yücel; Yıldızcı, Ahmet; Eyüboğlu, Engin; Yiğiter, Reyhan 1993                Lüleburgaz Belediyesi   Lüleburgaz Merkez Koruma Alanı İmar Planı 1/1000, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

Çetiner, Ayten; Gülersoy Zeren, Nuran; Akın, Nur; Eyüboğlu, Engin       1992      Mersin Belediyesi Mersin Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, 1/5000- 1/1000, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

Zeren, Nuran; Ok, Vildan; Eyüboğlu, Engin          1991      OYAK    İstanbul Ayazağa III. Etaplama Bölgesi OYAK Toplu Konut Uygulama İmar Planı, 1/1000 İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

Zeren, Nuran; Akın, Nur; Akın, Günkut; Duben, Alan Robert; Tezer, Azime        1991      Kula Belediyesi Kula Koruma Amaçlı İmar Planı 1/5000-1/1000 , İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi

Zeren, Nuran; Çetiner, Ayten; Ünal, Yücel; Yıldızcı, Ahmet; Ahunbay, Zeynep; Akın, Nur             1989 Tarsus Belediyesi Tarsus Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, 1/5000-1/1000, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

Çetiner, Ayten; Ahunbay, Zeynep; Ahunbay, Metin; Zeren, Nuran; Korça, Perver          1987      İBB İstanbul Kara Surlarını ve Hendeklerini Koruma ve Çevre Düzenleme Projesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

Çetiner, Ayten; Ünal, Yücel; Yıldızcı, Ahmet; Zeren, Nuran          1987      Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz 1/5000, 1/1000 Ölçekli İmar Planı,  İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

Aru, Kemal Ahmet; Çetiner, Ayten; Keskin, Ahmet; Ünal, Yücel; Yıldızcı, Ahmet; Zeren, Nuran; Dülger, Handan                1982      Silivri, Celaliye, Kamiloba Belediyeleri    Silivri, Celaliye-Kamiloba, Selimpaşa, Değirmenköy 1/25 000, 1/5000, 1/1000 Ölçekli İmar Planı, İTÜ Mimarlık Fakültesi

Aru, Kemal Ahmet; Çetiner, Ayten; Keskin, Ahmet; Şanlı, İbrahim; Ünal, Yücel;  Baransü, Birol; Yıldızcı, Ahmet; Zeren, Nuran; Gülmez, Aret     1980      İstanbul Belediyesi         Florya Sahil Şeridi Turistik Amaçlı Yerleşme Düzeni - Ölçek 1/1000, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

ARU, Kemal Ahmet; ZEREN, Lütfi; ÇETİNER, Ayten; KESKİN, Ahmet; ŞANLI, İbrahim; ÜNAL, Yücel;  BARANSÜ, Birol; YILDIZCI, Ahmet; ZEREN, Nuran               1979      İskenderun Belediyesi  İskenderun 1/25000 1/5000  ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı, İTÜ Mimarlık Fakültesi

Aru, Kemal Ahmet; Keskin, Ahmet; Çetiner, Ayten; Şanlı, İbrahim; Ünal, Yücel; Batur, Afife; Yıldızcı, Ahmet; Baransü, Birol; Zeren, Nuran         1978      İstanbul Belediyesi         Kâğıthane Kültür Parkı, Ölçek 1/1000, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

Kubat, A.S., Özbil Torun, A., Özer, Ö.     2012 Mart           PROJEM İSTANBUL Kapsamında  T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Yerleşmeler Ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü için hazırlanan proje                “Space Syntax Modelinin Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanılması İçin Kentsel  Ana Odakların Mekansal Sürekliliklerinin İncelenmesi: Sultanahmet Meydanı’nda Hareket Ve Algı Esaslı Kentsel Tasarım Analizi”

Kubat, A.S., Rab, S., İnce Güney, Y. Özer, Ö., Kaya, H.S.               2012 Mart           An International Research Project conducted by American University of Sharjah”, supported by “Emirates Foundation of Phlanthropy, Science / Technology Program” UAE , (İTÜ Döner Sermaye projesi)           “Application of Space Syntax in Developing a Regeneration Framework for Sharjah’s (UAE) Heritage Area”

Kubat, A.S., Özbil Torun, A., Özer, Ö.     2012 Mart           PROJEM İSTANBUL Kapsamında  T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Yerleşmeler Ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü için hazırlanan proje                “Space Syntax Modelinin Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanılması İçin Kentsel  Ana Odakların Mekansal Sürekliliklerinin İncelenmesi: Sultanahmet Meydanı’nda Hareket Ve Algı Esaslı Kentsel Tasarım Analizi”

Kubat, A.S., Rab, S., İnce Güney, Y. Özer, Ö., Kaya, H.S.               2012 Mart           An International Research Project conducted by American University of Sharjah”, supported by “Emirates Foundation of Phlanthropy, Science / Technology Program” UAE , (İTÜ Döner Sermaye projesi)            “Application of Space Syntax in Developing a Regeneration Framework for Sharjah’s (UAE) Heritage Area”

Kubat, A.S., Eyüboğlu, E., Ertekin, E.      2003-2004           A joint research project between the Greater Municipality of Istanbul- Department of Urban Transformation - Urbanism Atelier & Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Space Syntax Ltd. Consultancy     "Application of Space Syntax on the Urban Transformation and revitalisation of historical Galata district and a proposal for Hendek street"

Ünlü, A., Ocakçı, M., Aydoğan, M., Apak, S., Alkışer, Y., Edgü, E., Özden, T.        2003      İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı.               Avrupa Birliği Uyum Programı Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyonu Projesi.

Ünlü, A., Ocakçı, M.,(Danışman), Erkut, G.,(Danışman) 2000      İ.T.Ü. Araştırma Fonu    Kentsel Alanda Fiziksel Doku-Suç Olgusu İlişkisi, Araştırma Projesi, İstanbul

Ocakçı, M., Neftçi, A.     1999      İ.T.Ü. Araştırma Fonu    İstanbul’da Tarihi ve Yeni Kent Dokularının Karşılaştırmalı Analitik, Görsel Değerlendirilmesi, Araştırma Projesi, İstanbul

Ocakçı, M., Giritlioğlu, C. (danışman), Eyüpgiller, K., Yazgı, B., Erbaş, E.  2009      İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri-Sarıyer Belediye Başkanlığı         Sarıyer-Büyükdere Köyiçi Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Ocakçı, M., Giritlioğlu, C., Eyüpgiller, K., Yazgı, B., Erbaş, E.          2009      İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri-Üsküdar Belediye Başkanlığı         Kandilli Köyiçi Kentsel Sit ve Tarihi Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi

Ocakçı, M., Giritlioğlu, C., Eyüpgiller, K., Yazgı, B., Erbaş, E.          2009      İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri-Üsküdar Belediye Başkanlığı         Burhaniye Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi

Ocakçı, M., Giritlioğlu, C., Eyüpgiller, Oruç, G.D., K., Yazgı, B., Beyazıt, E., Erdem, M., Şalgamcıoğlu, M.E.             2008                İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri-Üsküdar Belediye Başkanlığı Çengelköy Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi

Ocakçı, M., Giritlioğlu, C., Eyüpgiller, K., Oruç, G.D., Yazgı, B., Beyazıt, E., Erbaş, E.           2007      İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri-Üsküdar Belediye Başkanlığı              Kuzguncuk Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi

Ocakçı, M., Ünlü, A.       2003      İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı, İnfotech Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.                  İstanbul Geneli Ulaşım Türleri ve Entegrasyonu Kapsamında Transfer Merkezleri, Ulaşım, Trafik Etüdü, Fonksiyon Tanımlaması

Ocakçı, M., Ünlü, A.       2003      İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı, Altınok Mühendislik, Müşavirlik A.Ş. Yenikapı Aktarma Merkezi ve Çevre Ulaşım Entegrasyonu Etüd ve Avan Projesi

Ocakçı, M., Şener, S.M.                2000-2001           İTÜ Geliştirme Vakfı, Özbir Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.                Kuşdili Çayırı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

Ocakçı, M.          2000-2001           İTÜ Geliştirme Vakfı, Özbir Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kadıköy Bağdat Caddesi Ana Arteri ile Yakın Çevresi Düzenleme, Rehabilitasyon, ve Caddealtı  Otoparkları Projesi

Ocakçı, M., Akın, N., Özsoy, A., Hacıhasanoğlu, O., Çıracı, M., Kahya, Y. 2000      İTÜ Geliştirme Vakfı Bakırköy İspirtohane Binası Çevre Düzenleme Projesi

Ocakçı, M., Akın, N., Özsoy, A., Hacıhasanoğlu, O., Çıracı, M., Kahya, Y., Yılmaz, Z.           1998      İTÜ Geliştirme Vakfı                Bakırköy İspirtohane Binasını Konservatuara Dönüştürme Projesi

Ocakçı, M.          1997-1998           İTÜ Geliştirme Vakfı       Maltepe-Kartal Sahil Dolgu Alanı Kara Tasarının Düzenlenmesi, Kentsel Tasarım Projesi

Ocakçı, M., Suher, H., Çetiner, A., Yıldızcı, A.C. 1992-1993           İTÜ Döner Sermaye İşletmesi İstanbul Demokrasi Parkı Uygulama Kontrollük Müşavirliği

Dr. David Gosling             1990      University of Cincinnati, Community Planning and Design Center ve Center for Urban Design  Lower Price Hill, West Eight Street- Cincinnati, USA, Şehirsel Tasarım Projesi

Duraid Da'as      1990      University of Cincinnati, Community Planning and Design Center            Fay Community-Cincinnati, USA Çevre Düzenleme Projesi

Duraid Da'as      1990      University of Cincinnati, Community Planning and Design Center Knowlton's Corner-Cincinnati, USA, Şehirsel Yenileme Projesi

Bölen, F. (Yürütücü), Türkoğlu, H. Y., Ergun, N., Yirmibeşoğlu, F., Terzi, F.,. Kaya, S.        Ocak-Temmuz 2006       İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (Stratejik Plan Çalışmaları), BİMTAŞ Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş.          “İstanbul Çevre Düzeni Planlarına Altlık Oluşturmak Üzere Konut Alanları İle İlgili Analitik Etütlerin Yapılması II-İstanbul’da Konut Yerleşim Alanlarının Analizi II”

Bölen, F. (Yürütücü), Türkoğlu, H. Y., Ergun, N., Yirmibeşoğlu, F., Terzi, F.,. Kaya, S.        Haziran 2005- Ocak 2006                İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (Stratejik Plan Çalışmaları), BİMTAŞ Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş.                 “İstanbul Çevre Düzeni Planlarına Altlık Oluşturmak Üzere Konut Alanları İle İlgili Analitik Etütlerin Yapılması I”

Giritlioğlu, C., Ergun, N. 1996-1997           Bursa Büyükşehir Belediyesi      “Soğanlık Hayvanat Bahçesi- Zoo-Park Projesi”

Giritlioğlu,C.; Ergun, N.;Yüzer, M.A.        1993-1994           İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İstanbul Florya Hayvanat Bahçesi Projesi"

Eyüboğlu, E.       2012      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri "Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Vadi Parkı Düzenlemesi Uygulama Projesi"

Eyüboğlu, E.       2012      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri "Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi çevre Düzenleme  ve Sağlıklılaştırma Projesi Kapsamında Kentsel Tasarım Avan Projesi"

Eyüboğlu, E.       2012      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri "Bağcılar Demirkapı, Mahmutbey, Yenimahalle Ve Bilgeler Parkları Kentsel Tasarım Ön Projesi"

Eyüboğlu, E.       2011      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri "Sarıyer Duatepe Park Projesi"

Eyüboğlu, E.       2010      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri "Yenisahra Açık Spor ve Park Projesi"

Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö.              2009      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri "Marigona Residence Housing Project"

Özçevik, Ö., Eyüboğlu, E. Eyüpgiller, K., Ertekin, Ö., Şener, S.M., Beygo, C.         2006      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri                "Zeytinburnu Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi"

Eyüboğlu, E. Ertekin, Ö., Şener, S.M.     2006      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri "Kıraç Rekreasyon Alanı Düzenleme Uygulama Projesi"

Eyüboğlu, E. Ertekin, Ö.                2005      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri "Çırpıcı Çayırı Bölge Parkı Uygulama Projesi"

Eyüboğlu, E. Ertekin, Ö.                2005      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri "Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde Zemin Altı Otopark Üstü Açık Pazar ve Park Düzenleme Uygulama Projesi"

Eyüboğlu, E. Ertekin, Ö.                2005      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri "Bahçelievler Mahmutbey Caddesi ve Ahmet Yesevi Caddesi ile Yakın Çevresi Düzenleme ve Rehabilitasyon Uygulama Projesi"

Özçevik, Ö., Şener, S.M.              2001      İTÜ Geliştirme Vakfı       “İstinye Taş Ocakları Yerinin Rekreasyon Alanı Olarak Düzenlenmesi Projesi”

Ocakçı, M., Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Yüzer, M., Alkay, E.,           2000      İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri “Kadıköy  Gazhane Tesislerinin Rölöve Restitüsyon Restorasyon Yeni Kullanım ve Çevre Düzenleme Projesi Analitik Etüdler ve Kentsel Tasarımı”

Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Yüzer, M.A.    2000      İTÜ Geliştirme Vakfı       Zeytinburnu E-5 Sahil Yolu Arası Ana Aksı ile Yakın çevresi Düzenleme Avan Projesi

Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Yüzer, M.        2000      İTÜ Geliştirme Vakfı       Alemdağ Caddesi İle Yakın Çevresi Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi

Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Yüzer, M.        1999      İTÜ Geliştirme Vakfı       "İstanbul Metrosu - Tarihi Yarımada Ve Haliç Geçişi İstasyonlarının (Yenikapı, Şehzadebaşı, Unkapanı Ve Şişhane) Şehirsel Tasarım Projeleri"

Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Yüzer, M.        1998      İTÜ Geliştirme Vakfı       "Unkapanı ve Galata Köprüsü Arası Haliç Kıyıları Kentsel Tasarım Projesi"

Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Yüzer, M.        1998      İTÜ Geliştirme Vakfı       "Kağıthane Bölge Parkı, Küçükköy, Alibeyköy ve Kağıthane Dereleri Yeşil Kuşak Çalışması Avan Projesi"

Çetiner, A., Zeren Gülersoy, N., Ünal, Y., Yıldızcı, A.C., Eyüboğlu, E., Yiğiter Genli, R.      1993      İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi    "Lüleburgaz Merkez Koruma Alanı İmar Planı 1/1000"

Çetiner, A., Zeren Gülersoy, N., Akın, N., Eyüboğlu, E   1992      İTÜ Mimarlık Fakültesi  "Mersin Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, 1/5000 - 1/1000"

Zeren Gülersoy, N., Ok, V. Eyüboğlu, E.,              1991      İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi "İstanbul Ayazağa III. Etaplama Bölgesi OYAK Toplu Konut Uygulama İmar Planı, 1/1000"

Suher, H., Çetiner, A., Yıldızcı, A.C., Ocakçı, M., Eyüboğlu, E.,     1990-1992           İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri " Maçka Demokrasi Parkı Düzenleme Projesi"

Yrd.Doç.Dr. Yüksel Demir (Yürütücü), Yrd.Doç.Dr. Hatice Ayataç, Yrd.Doç.Dr. A.Senem Deviren, Öğr.Gör. Dr. Cem Beygo, Araş. Gör. Pelin Öztürk Ekdi (Araştırmacılar), Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof.Dr. Nuran Zeren Güleysoy (Danışmanlar), Mardin Valiliği, Mardin Belediyesi (Destekleyenler)       2010-2011                İstanbul Teknik Üniversitesi MARDINT Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Grubu             “Mardin Cumhuriyet Meydanı ve İlişkili Kentsel Mekanlar Kentsel Tasarım Uygulama Projesi – Analitik Etütler ve  1/1000 ve 1/500 ölçekli Tasarım Alternatiflerinin geliştirilmesi” projesi

Tezer, A., Genli Yiğiter, R., Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Kerimoğlu, E., Önem, B., Koramaz, K.          2006 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bimtaş, İstanbul Teknik Üniversitesi       “İstanbul Turizm Master Planı Teknik Şartnamesine Esas Raporların Hazırlanması”

1999      İTÜ Geliştirme Vakfı AR-GE İşletmesi, , Proje No:98/568              Zeyrek Koruma Amaçlı İmar Planı

Eyüboğlu, E. (Proje yürütücüsü), Ertekin, Ö., Koramaz, T.K., Günay, Z., Özer, Ö.              Şubat 2005         İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, BİMTAŞ  İstanbul Metropoliten Alanı İçinde Zeytinburnu İlçesi Öncelikli Olmak Üzere İlçeler Bazında Yeni Yerleşmeler İçin Gerekli Alan Tespiti ve Projeler Geliştirilmesi ve Uygulama Modellerinin Sunulmaya Hazır Hale Getirilmesi

Zeren Gülersoy, N. (Proje yürütücüsü), Koramaz, T.K., Günay, Z.            Mart 2011–Şubat 2012. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi        Bursa Büyükşehir Belediyesi 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planına Altlık Oluşturacak Analiz Yapımı ve Sentez Çalışmaları: Kültür Varlıkları (Somut ve Somut Olmayan) Alt Çalışma Grubu

Zeren Gülersoy, N. (Proje yürütücüsü), Eyüboğlu, E. (Proje koordinatörü), Özçevik, Ö., Ertekin, Ö., Koramaz, T.K., Günay, Z., Akçakaya, İ., Ayrancı, İ., Özer, Ö., Kabashi, S.              Ekim 2008-Ağustos 2012 Republic of Kosova, Municipality of Prizren, UN Habitat, tarafından desteklenen, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, Plan-Art ve Urban Design Studio tarafindan yürütülen proje Prizren Municipal Development Plan

Demir, Y., Oruç, G.D., Terzi, F., Koramaz, K.        2008-2009           ITU-MARDINT Çalışma Grubu, ITU-Taşkışla         Mardin Artuklu Universitesi Yerleşke Alanı Planlama ve Tasarımı

Demir, Y., Oruç, G.D., Koramaz, K., Terzi, F.        2008                      Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) Yerleşke Alanı Planlama ve Tasarımı

Giritlioğlu, C., Ünügür, M., Küçükdoğu, M., Tezer, A., Oruç, G.D.             2000-2001                           Marmara Caddesi ve Yakın Çevresi Şehirsel Tasarım Projesi, Avcılar Belediyesi

Eyüboğlu, E. (Proje Yürütücüsü), Kürkçüoğlu, E., Türkoğlu, Ö., Kartal, G., Tan, B.             2011 – Devam Ediyor İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri – Arapgir Belediye Başkanlığı          “Malatya ili Arapgir İlçesi İmar Planının Yapılması İçin Genel Stratejilerin ve Ana Kararların Belirlenmesi”


Yarışmalar, Jüri Üyelikleri

Ahsen Özsoy, Orhan Hacıhasanoğlu, Gülsün Sağlamer, Hasan Şener, Nuran Zeren Gülersoy; Uğur Erkman, Ahmet Cengiz Yıldızcı,   2012      İTÜ Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarişması, İTÜ Rektörlüğü.

Ahsen Özsoy, Orhan Hacıhasanoğlu, Hasan Şener, Nuran Zeren Gülersoy, Kadir Güler, Hüseyin Kahvecioğlu, Ekrem Ziver Bodamyalızade     2011      İTÜ-KKTC Araştırma ve Eğitim Yerleşkeleri Genel Sekreterliği.   İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri, Gazimagusa Yerleşkesi Proje Yarışması

Nuran Zeren Gülersoy, Sevgi Lökçe, Yegan Kahya, Haluk Pamir, Seyit Mehmet Polat, Ali İhsan Ünay, Yıldırım Yavuz,                 2008-2009           Kayseri BB          Kayseri İç Kalesi'nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması

Kubat, A.S., 2003-2008 yılları arasında Tokyo Universitesinde yürütmüş olduğum “21st Centre of Excellence for Sustainable Urban Regeneration (cSUR) ile Japon hükümeti tarafından “Honorary Fellow of Global Center of Excellence: Program Extension of Center for Sustainable Urban Regeneration" ödülü.                                              

Kubat, A.S., Asami, Y. (2006) “Islamic Area Studies with GIS-New Horizons in Islamic Studies: edited by Okabe Atsuyuki”, adlı kitap ile “World Prize for the Book of the Year of the Islamic Republic of Iran” ödülü                                     

"Kubat, A.S., Asami, Y., İstek, C. (2004) “Application of GIS to network analysis: characterization of traditional Turkish urban street networks”, Islamic Area Studies with Geographical Information Systems - New Horizons in Islamic Studies: edited by Okabe Atsuyuki, 187-207, printed by Routledge Curzon, NY & London

(“Islamic Area Studies with GIS”, is awarded by “World Prize for the Book of the Year of the Islamic Republic of Iran” in 2006)"                                            

"Kubat, A.S., Asami, Y., Kitagawa, K., Iida, S., (2004) “A three dimensional analysis of the street network in Istanbul: an extension of Space Syntax using GIS”, Islamic Area Studies with Geographical Information Systems - New Horizons in Islamic Studies: edited by Okabe Atsuyuki, 207 - 221, printed by RoutledgeCurzon, NY & London

(“Islamic Area Studies with GIS”, is awarded by “World Prize for the Book of the Year of the Islamic Republic of Iran” in 2006)."                                           

Kubat, A.S., (2010 April), “Study of Urban Form in Turkey”, Urban Morphology: Journal of International Seminar on Urban Form”, Vol:14, No:1, 31-48, UK (TUBITAK ÖDÜLÜ)                           

Eyüboğlu, E., Kubat, A.S., Ertekin, Ö. (2007 June), “A New Urban Planning Approach for the Regeneration of a Historical Area within Istanbul’s Central Business District”, Journal of Urban Design, Vol:12, No: 2, 321-339, Taylor & Francis, UK. (TUBITAK ÖDÜLÜ)                               

Kubat A.S., Yasushi, A., İstek, C., (2001), “Characterisation of the street networks in the traditional Turkish urban form”, Environment and Planning B: Planning & Design, vol: 28, issue: 5, s: 777-795, Pion Limited, England TUBITAK & ITU ÖDÜLLERİ                                  

Kubat A.S., (1999) “Morphological History of Istanbul”, Urban Morphology –Journal of the International Seminar on Urban Form (ISUF), Vol. 3 (1), 28-41, Design and Print Unit, University of Central England, Birmingham. UK. TUBITAK ÖDÜLÜ                               

Kubat A.S., (1997) ”Morphological Characteristics of Anatolian Fortified Towns”; Environment & Planning B: Planning & Design, vol. 24, pages 95 - 123, published by Pion Limited, UK.                            

KUBAT, Ayse Sema, (1996) “Sustainability & Identity of Traditional Anatolian Citadels”, International Journal for Housing Science and its Applications, Florida International University, Florida, Vol 20, No 1, pages: 131-143, Miami, Florida, USA.                                    

Kubat A.S., Çıracı, H., Aydınlı, S. (1990) “The Design Criteria of Public Spaces in Historical Environment : Beyazit Square as a Case Study”, International  Journal for Housing Science and its Applications, Florida International University,  Volume 14, Number 3, Pages 197-209,  Miami, Florida, USA.  ITU ÖDÜLÜ                                          

Kubat A.S., Çırıkçı, O., Beygo, C. (1996), HABITAT II International Competition  “Convival Spaces - an improvement in Existing Spaces” awarded by a Mention on Professional Category, organized by the International Union of Architects (UIA), Paris, France.                                     

Kubat A.S., Çıracı, H. Aydınlı, S. (1988) National Urban Design Competition for Istanbul’s Beyazit Public Square, 2nd award among 55 contenders, a competition which was organized by the Municipality of Istanbul, Istanbul, Turkey.                                   

2. Mansiyon Ödülü, Kadıköy Meydanı, Harem-Haydarpaşa Liman Bölgesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2001. (S.Şener, E.Eyüpoğlu, M.A.Yüzer, Ö.Ertekin, E.Alkay ile)                                 

Yapı Dalı “Koruma” Başarı Ödülü 7. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2000,  TMMOB Mimarlar Odası, 2000. (N.Akın, A. Özsoy, Z. Yılmaz, O. Hacıhasanoğlu, M. Çıracı, Y. Kahya ile)                         

İkincilik Ödülü, İstanbul Üsküdar Meydanı Şehirsel Tasarımı, Uluslararası Proje Yarışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1987 (F.Bölen, H.Dülger, N.Ergun, C.Giritlioğlu, P.Korça, A.Yılmaz, Ü.Yılmaz, N.Zeren ile)                                    

Birincilik Ödülü, Bursa Cumalıkızık 2007 Yılı İçin Öneriler Proje Yarışması, Ağa Han Mimarlık Ödülleri Vakfı, 1983 (A.Ünlü ile)                                        

Teknopark İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Kısım, 1.,2.,3.,4., Tahsis Alanları, Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Proje Yarışması, Asil Jüri Üyeliği, Teknopark İstanbul, 2012                               

Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarişması, Asil Jüri Üyeliği, Uşak Belediyesi-TMMOB Mimarlar Odası, 2012                               

Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Mimarlık ve Kentsel Tasarım Ulusal Fikir Proje Yarışması Asil Jüri Üyeliği, Afyonkarahisar Belediyesi-TMMOB Mimarlar Odası 2011                           

Taşkışla ve Gümüşsuyu Yerleşkeleri Arası Yakın Çevre Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması Asil Jüri Üyeliği, İ.T.Ü. Rektörlüğü, 2007

Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması Asil Jüri Üyeliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi-TMMOB Mimarlar Odası, 2005          

Üsküdar Meydanı Düzenleme Yarışması, İkincilik Ödülü 1987 Fulin Bölen, Handan Dülger, Cengiz Giritlioğlu, Nilgün Ergun, Perver Korça, Mehmet Ocakçı, Arzu Yılmaz, Ümit Yılmaz, Nuran Zeren.

Çanakkale Ulusal Parkı, Ertuğrul Koyu Anıt ve Çevre Düzeni Yarışması, Birinci Mansiyon 1984 Serap Bakır, Fulin Bölen, Cengiz Giritlioğlu, Ahsen Özsoy, Arzu Yılmaz, Ümit Yılmaz, Nuran Zeren.

İzmir Atatürk Ormanı Anıt ve Çevre Düzeni Yarışması, Üçüncülük Ödülü 1984 Aret Gülmez, Nuran Zeren, Ümit Yılmaz, Arzu Yılmaz, Canip Bakır

Çanakkale Ulusal Parkı, Alçıtepe Anıt ve Çevre Düzeni Yarışması, Üçüncülük Ödülü 1983 Serap Bakır, Fulin Bölen, Handan Dülger, Cengiz Giritlioğlu, Ahsen Özsoy, Arzu Yılmaz, Ümit Yılmaz, Nuran Zeren.

Eyüboğlu, Beygo, C., Özçevik, Ö.; Ertekin, Ö., Palaoğlu, N.; Afyon Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması – Afyon Belediyesi, Satınalma, 2011                                     

Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Demir, Y., Küçükçekmece Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması – Küçükçekmece Belediyesi, Satınalma, 2008                                      

Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Beygo, C., Şener, S. M., Concept Design Master Plan Competition for Residential Development “Panaroma City – Galata” (3rd Price), Alfa Development Management Ltd., 2006                                            

Güktekin, Y., Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Selçuk, M., Osmanlı İmparatorluğu’nun 700. Kuruluş Yıldönümü Anıt Kompleksi ve Parkı Proje Yarışması, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Satınalma, 2003

Ocakçı, M., Şener, M. S., Eyüboğlu, E., Ertekin, Ö., Yüzer, M. A., Alkay, E., Kadıköy Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2. Mansiyon, 2000      

Eyüboğlu, E. Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması -2012  (Jüri üyeliği)                                          

Eyüboğlu, E., Şehircilik Ve Mimarlık Alanında  Kemal Ahmet Aru - Uluslararası Öğrenci Yarışması -2012  (Jüri üyeliği)                      

Avrupa Birliği Kültürel Miras / EUROPA NOSTRA 2004 Ödülü, “Kültürel Miras Alan Çalışması” dalında Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY yürütücülüğünde, Y.Doç. Dr. Azime TEZER ve Y. Doç. Dr. Reyhan GENLİ YİĞİTER, Araş.Gör. Kerem KORAMAZ ve Araş.Gör. Zeynep GÜNAY, “istanbul Tarihi Yarımada Koruma Çalışması” ile “madalya” derecesi, 2004                                     

7. EİT- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO – Economic Cooperation Organization) 2002 Ödülü “Tarih, Kültür, Edebiyat ve Sanat” dalında, Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY, Y.Doç. Dr. Azime TEZER ve Y. Doç. Dr. Reyhan GENLİ YİĞİTER, “Zeyrek: A Study in Conservation” adlı çalışmaya verilen ödül, 14.Ekim.2002                                    

Zeren Gülersoy, N., Tezer, A., Genli Yiğiter, R., Koramaz, T.K., Günay, Z., European Union Prize for Culture Heritage/Europa Nostra Awards 2004 (Category 2: Cultural Heritage Studies) Outstanding Study Medal, Bergen, Norveç, Haziran 2005 [“İstanbul Project - İstanbul Historic Peninsula Conservation Study: Zeyrek, Süleymaniye and Yenikapı Historic Districts” başlıklı çalışma ile]    

Günay, Z., “Neoliberal Urbanism and Sustainability of Cultural Heritage” başlıklı bildiri ile: ISOCARP Young Planning Professionals Best Paper Competition, Routledge Prize Honourable Mention, 44th ISOCARP Congress, Dalian, Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül 2008.                                   

Günay, Z., "Emerald Literati Network Awards for Excellence: 2012 Outstanding Reviewer Award [for work on Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development]", Mayıs 2012.

Günay, Z., International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP) Young Planning Professionals Routledge Poster Prize 2012 Jüri Üyesi, Perm, Rusya, Eylül 2012.                                  

Beygo, C., Ertekin, Ö., Eyüboğlu, E., Şener, S. M. (2007). Concept Design Master Plan Competetion for Residential Development, Panorama City, 3.lük Ödülü, Galata, Varna, Bulgaristan.                               

Kubat, A. S., Beygo, C., Çırıkçı, Ö. (1996). “Convival Spaces”, International Ideas Competition, UIA, Mansiyon, Profesyonel Kategori Bölge II                                  

Beygo, C. (1997). İTÜ Taşkışla Kampüsü Ek Binalar Yarışması, Satınalma, İstanbul.                           

Beygo, C., Özçevik, Ö., Ertekin, Ö., Eyüboğlu, E. (2012). Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması, Satınalma, Afyonkarahisar.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’nda Mansiyon eşdeğer ödülü, 24.10.2011, Tasarım Ekibi: Prof.Dr.Cengiz GİRİTLİOĞLU H. Serdar KAYA, Fatih Terzi, Ebru Erbaş Gürler                                     

Akdemir, Z., Önal, F., Kürkçüoğlu, E., Gürel, N., Günal, E., Tural, M. (2009), Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması (Mansiyon Ödülü)                                       

Önal, F., Akdemir, Z., Kürkçüoğlu, E., Gürel, N., Günal, E., Yıldırım, E., Göz, A.Z. (2008), Sarıkamış Harekâtı Anma Alanları Fikir Yarışması (Satınalma Ödülü)                                           

Seçkin, Y.Ç., Sayın, T., Okumuş, G., Özgür, E.F., Seçkin, N.P., Pilgir, E., Çanakkale Kent Meydanı Ve Çevresi Düzenlemesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması’nda 2. Mansiyon

Demir, M., 2011, Universidad Politecnica Valencia, Spain Valencia/Canyamelar-Cabanyal Region Regeneration Project, Birincilik                                            

Demir, M., 2008, Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans Bitirme Proje Yarışması, I. Mansiyon

Demir, M., 2003, Yıldız Teknik Üniversitesi, Grafik Anlatım ve Sunum Tekniklerine İlişkin Kentsel Mekan Konulu Poster Yarışması, Birincilik
Araştırma Projeleri

Gülersoy, Zeren, Nuran; (Türkiye Partneri)        2011-     Färgfabriken Contemporary Art and Architecture in Sweden, the Swedish Institute, Stockholm.           New Urban Topologies (NUT) Middle East Project, Egypt, Jordan, Lebanon, Turkey, Syria

Gülersoy Zeren, Nuran; Tezer Azime; Yiğiter, Reyhan; Koramaz, Kerem; Günay, Zeynep            2003 UNESCO WHC                İstanbul Project: İstanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Süleymaniye and Yenikapı Historic Districts, UNESCO-World Heritage Center, ITU Faculty of Architecture, Contract No. 700.624.0.1, ITU Urban and Environmental Planning and Research Center, Istanbul.

Yang, Minja; Yerasimos, Stephane; Gülersoy Zeren, Nuran; Bolognesi, Eugenia, Recchi-Franceschini; Tibet, Aksel; Ozdoğan, Asli Erim; Koramaz, Kerem     2003      UNESCO WHC   UNESCO-JBIC Marmaray Rail Tube Tunnel and Gebze-Halkali Surface Metro System Report of the UNESCO Advisory Mission to Istanbul prepared for the Government of Turkey & the Japan Bank for International Cooperation, under Project Agreement between the Japan Bank for International Cooperation and UNESCO (signed on 18 July 2003).

Gülersoy Zeren, Nuran; Ayataç, Hatice; Önem Buket; Arslanlı, Kerem Yavuz;    2006      İBB Teknokentler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Üzerine Bir Araştırma, İBB Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi.

Gülersoy Zeren, Nuran; Özsoy, Ahsen; Tezer, Azime; Genli Yİiğiter, Reyhan; Günay, Zeynep    2005 İTÜ BAP     Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 990, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Kılınçaslan, İsmet; Erkut, Gülden; Gülersoy Zeren, Nuran; Özsoy, Ahsen; Dinçer, İclal; Gezici, Ferhan  2002                TUBİTAK              Kente Göçenlerin Farklı Yerleşme Süreçlerine Katılım Biçimlerinin Analizi, TÜBİTAK-İNTAG ve İTÜ-TÜBİTAK İNTAG Konut Araştırmaları Ünitesi Destekli Araştırma Projesi

Gülersoy Zeren, Nuran; Özsoy, Ahsen; Erkut, Gülden; Yiğiter, Reyhan: Eyüboğlu, Engin              1998-1999 İTÜ GELİŞTİRME VAKFI         İstanbul Teknik Üniversitesine Tahsisli Alan İçinde Oluşan Armutlu Gecekondu Bölgesinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Yapının Değerlendirilmesine Yönelik bir Araştırma, İTÜ-TÜBİTAK İNTAG Konut Araştırmaları Ünitesi, İTÜ Geliştirme Vakfı.

Zeren, Nuran;   1991      İTÜ BAP               Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulama Sorunları, İTÜ Araştırma Fonu- İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma  Merkezi, Araştırma Raporu.

Zeren, Nuran; Erkut, Gülden     1988      MİMAŞ İstanbul Tarihi Yarımada Koruma İmar Planı, Araştırma-Değerlendirme Çalışmaları, Tarihsel ve Sosyal Doku Araştırması, Rapor, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

Zeren, Lütfi; Çetiner, Ayten; Küçükdoğu, Mehmet; Zeren, Nuran; Ok Vildan; Yılmaz, Zerrin; Yıldız, Erdal; Özgen, Kaya; Alphan, Ahmet; Ural, Atıf; Ünal, Yücel; Orhon, Derin; Yıldızcı, Ahmet Cengiz      1982 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı                Sincan-Eryaman Yöresinde Enerji Tasarrufuna Dayalı Bir Yerleşme Modelinin Fiziksel Planlaması Araştırma-Proje, İTÜ Mimarlık Fakültesi .

Kubat, A.S.         2011      İTÜ Uluslararası Araştırma Destekleme Programı link projesi, İTÜ Rektörlüğü “The Effect of Built Space on Wayfinding in Urban Environments : A Study of the Historical Peninsula in Istanbul”

Kubat, A.S.         2008      Sharjah Amerikan Üniversitesi (Birleşik Arap Emirlikleri) ve İTÜ ortaklığında yürütülen uluslararası araştırma projesi     "The Effects of the New Development Projects on the Urban Macroform of Dubai: A Syntactic Evaluation"

Kubat A.S., Asushi, A., Mino, T., Meguro, K, Ota, H., Ito, T., Orhon, D., Batur, A., Ural, D.            2004-2008 An International Joint Research Project with nine Asian countries, commissioned by Japanese Government and held by the Department of Urban Engineering, University of Tokyo.     “Asian Approach toward Sustainable Urban Regeneration (cSUR)”

Kubat, A.S., Özer, Ö.      2005-2007           İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi         “Halic Kültür Vadisi Projesi kapsaminda getirilen önerilerin Galata Bölgesi üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi ve degerlendirilmesi”

Kubat, A.S.         2005      İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi         “A new Planning Approach for the Regeneration of a Historical Area from Istanbul’s CBD”

Sato, Okabe, Asami, Kubat, Egawa, Oikawa, Magaribuchi, Terasaka, Arai, Iwasaki, Toyoshima  1997–2002          An International Research Project commissioned by Japanese Government and held by the Department of Urban Engineering, University of Tokyo.           "Islamic Area Studies- Geoghraphic Information Systems for Islamic Area Studies (Research Unit 4)"

Kubat, A.S., Yasushi, A. 1999-2001           İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi         “Islam Yerlesmelerinin Morfolojik Analizleri”

Kubat, A.S.         1996      İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi         "Sehirsel Tasarimda Zaman, Kültür ve Mekan Arayislari: Istanbul Tarihi Yarimadasinin Morfogenetik Yapisi üzerine bir Arastirma"

Kubat, A.S.         1996      İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi         "Anadolu Kale Sehirlerinin Morfolojik Analizleri : Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakir, Erzurum, Iznik, Nigde, Trabzon, Urfa Kale Sehirlerinden Ornekleme"

Türkoğlu Handan (Yürütücü), Tezer Azime, Kundak Seda, İlki Alper        2009      Istanbul Proje Koordinasyon Birimi (IPKB) ve Beyaz Gemi Eğitim Hizmetleri               Istanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP), Afet Zararlarının Azaltılması, Şehir Planlama ve Yapılaşmanın Önemi Eğitim Rehberi

Bölen Fulin, Türkoğlu Handan, Ergun Nilgün, Yirmibeşoğlu Funda, Kundak Seda, Terzi Fatih, Kaya Serdar Hasan                2006      Bimtaş, İstanbul Metropolitan Planlama Bürosu, Konut ve Yaşam Kalitesi Grubu             İstanbul’da Konut Alanlarında Fiziksel Yapı Analizleri

Türkoğlu Handan, Bölen Fulin, Baran Perver Korça, Marans Robert W.  2006      Bimtaş, İstanbul Metropolitan Planlama Bürosu, Konut ve Yaşam Kalitesi Grubu            İstanbul’da Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi, Yaşam Kalitesi Analizleri

Türkoğlu Handan             1993      İ.T.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi, İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi                İstanbul'da Konut Bölgelerinde Kullanıcıların Konut ve Yakın Çevrelerinden Memnuniyet Derecesinin Belirlenmesi

Giritlioğlu,C. (yürütücü), Bölen,F., Yirmibeşoğlu, F., Yüzer, M.A.              Temmuz 1995   TÜBİTAK Araştırma Projesi                 "İstanbul Metropoliten Alanında İlçe Merkezi Nitelikleri ile Şehir Eski Merkezi Niteliklerinin Karşılaştırılması"

Giritlioğlu, C. (yürütücü), Bölen, F., Erkut, G., Yirmibeşoğlu, F., Yüzer, M.A.        1993      TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi  "Metropoliten Şehir Merkezlerinde Kullanılmayan Yapı-Konut Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi"

Ergun, N.             Eylül 2001            İTÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi          “İstanbul’da Şehir Eski Merkezi Yakın Çevresindeki Konut Alanlarında İşlevsel Değişmeler ve Kullanıcı Farklılaşması”

Ergun, N.             Nisan 1995          İTÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Destekli Araştırma Projesi          "Planlı ve Plan Dışı Yerleşim Alanlarında Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Yapı Farklılıklarının Karşılaştırılması ve Yer Seçimi Eğilimleri"

Yiğiter R.G. (yürütücü); Eyüboğlu, E.; Ertekin, Ö.              2006-devam ediyor        İTÜ BAP Destekli Araştırma Projesi                “Üniversitelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi Sürecinde Mekansal ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi”

Eyüboğlu, E.; Genli Yiğiter, R.; Ertekin, Ö.             2005      İTÜ Araştırma Fonu Destekli Proje “Lojistik Firmalarının İstanbul’daki Yer Seçimi Tercihleri”

GÜLERSOY-ZEREN, N.; ÖZSOY, A.; TEZER, A.; GENLİ-YİĞİTER, R.; GÜNAY, Z.        2005      İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 990, İTÜ Mimarlık Fakültesi  “Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli”

GULERSOY-ZEREN, N., TEZER, A., YIGITER R., KORAMAZ, K., GUNAY, Z.                October 2002- March 2003 UNESCO-World Heritage Centre, ITU Faculty of Architecture, Urban and Environmental Planning and Research Centre                “Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study; Zeyrek, Suleymaniye and Yenikapi Historic Districts”

SAĞLAMER, A.; GÜLERSOY-ZEREN, N.; ÜNAL, Y.; ÖZSOY, A.; TÜRKOĞLU, H.; ERKUT, G.; ÜNLÜ, A.; ŞENER, S. M.; TEZER, A.; YİĞİTER, R.; DİKBAŞ, A.           2003      İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İTÜ-ODTÜ Konsorsiyumu ve Yıldız Teknik Üniversitesi- Boğaziçi Üniversitesi Konsorsiyumu             “İstanbul Deprem Master Planı Projesi”

Prof. Dr. Muhammed Şahin yürütücülüğünde   Kasım 2002         "İçişleri Bakanlığı TABİS – Türkiye Afet Bilgi Sistemi"                CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Bazlı Veri Tabanı ve Afet Yönetimi Odaklı Karar Destek Sistemi Standardının Oluşturulması Projesi

Zeren Gülersoy, N. (Proje yürütücüsü), Tezer, A., Genli Yiğiter R., Koramaz, T.K., Günay, Z.       Ekim 2002-Mart 2003.                Contract No. 700.624.0.1. UNESCO-World Heritage Centre, İTÜ Mimarlık Fakültesi,  Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi              İstanbul Project - İstanbul Historic Peninsula Conservation Study: Zeyrek, Süleymaniye and Yenikapı.

Zeren Gülersoy, N. (Proje yürütücüsü), Özsoy, A., Tezer, A., Genli Yiğiter, R., Günay, Z.              Mayıs 1998–Mayıs 2005.     İTÜ Araştırma Fonu, Proje No: 990          Mevcut Kentsel Dokuda Çevresel Kalitenin İyileştirilmesi: Stratejik Kalite Planlaması Modeli.

Zeren Gülersoy, N. (Proje yürütücüsü), Günay, Z.           Eylül 2009–Eylül 2010.   İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (I tipi), Proje No. 33219 Neoliberal Kentleşme Çerçevesinde Tarihi Çevrenin Sürdürülebilirliği: Sürdürülebilir Kentsel Koruma Modeli.

Oruç,G.D., Gezici, F., Kerimoğlu, E.Ağustos-Kasım 2011                Ağustos-Kasım 2011,     ESPON 2013 Programme, Lead Partner: Universitat Rovira i Virgili,(Spain) Coordinator: Antonio Paolo Russo Subcontractor: ITU            “The Attractiveness of European Cities and Regions and Cities for Residents and Visitors-ATTREG-”(2010-2012) ESPON2013/1/7, kapsamında “Case study of the Istanbul Region”

Oruç,G.D., Gezici, F., Kerimoğlu, E., Terzi, F., Karahasan, C.        Eylül- Aralık 2010             ESPON 2013 Programme, Lead Partner: Universitat Rovira i Virgili,(Spain) Coordinator: Antonio Paolo Russo Subcontractor: ITU            “The Attractiveness of European Cities and Regions and Cities for Residents and Visitors-ATTREG-”(2010-2012) ESPON2013/1/7, kapsamında “Data collection for the ATTREG project in Turkey, FYROM and Croatia”

Özçevik, Ö. (Yürütücü), Türk, Ş. Ş., Beygo, C., Akçakaya, İ.          2006-2008           Supported by Social Transformation Programme Central and Eastern Europe (MATRA) of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs; Parties of PRC Divisie Bouwcentrum BV, ITU Urban and Environmental Planning and Research Center, Zeytinburnu Belediyesi, İnsan Yerleşmeleri Derneği.   Sustainable Urban Regeneration in the Republic of Turkey (MATRA-REGIMA)

Özçevik, Ö. (Yürütücü), Taş, E., Yaman, H., Türk, Ş. Ş., Beygo, C.               2007      İTÜ Rektörlüğü Araştırma Projeler Birimi Destekli Araştırma Projesi              İstanbul Metropoliten Alanında Sürdürülebilir Kentsel Dönüşümün Karşılaştırılmalı Maliyet Analizi

Beygo, C              2011- devam ediyor       İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Araştırma Projesi.            ’Haliç Kültür Havzaları İlçelerinde Sürdürülebilir Kentsel Dönüşümü Destekleyecek Yerel Ekonomik Gelişim Programı Araştırması

Kaya, H. S.          04 Şubat 2008 – 04 Şubat 2009   Proje ile Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA), University College London, Londra, İngiltere'de 04 Şubat 2008 – 04 Şubat 2009 tarihleri arasında araştırma ,   (2214 Yurt Dışı Araştırma Burs Programı kapsamında TÜBİTAK desteği ile)         Kentsel Dokunun Dinamik Yapısının Analizi


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ