YÜRÜTÜCÜLER

Koordinatör: Doç. Dr. Leman Figen Gül
Y.Doç. Dr. Sema Alaçam
Araş. Gör. Ömer Halil Çavuşoğlu

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Gülen ÇAĞDAŞ
Prof. Dr. Birgül ÇOLAKOĞLU
Prof. Dr. Mine ÖZKAR
Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER
Doç. Dr. Meltem AKSOY
Doç. Dr. Yüksel DEMİR 
Doç. Dr. Leman Figen GÜL 
Y. Doç. Dr. Sema ALAÇAM
Y. Doç. Dr. Aslı ÇEKMİŞ
Y. Doç. Dr. Ömer EREM 
Y. Doç. Dr. Ozan Önder ÖZENER 
Dr. Ethem GÜRER
Dr. Elif Sezen YAĞMUR KİLİMCİ 
Dr. Hakan TONG
Araş. Gör. Zeynep BACINOĞLU
Araş. Gör. Oğuz Orkun DOMA 
Araş. Gör. Ahmet GÜN
Araş. Gör. Elif Belkıs ÖKSÜZ
Araş. Gör. Ahu SÖKMENOĞLU
Araş. Gör. N. Onur SÖNMEZBaşlıca Çalışmalar ve Projeler
PROJELER

Gül, L. F., Çağdaş, G., Çağlar, N., Gül, M., Sipahioğlu, I. R., Balaban, Ö., “Türkiye’de Mimarlık Eğitiminde Mevcut Yönelimler ve Bilişim Teknolojilerinin Rolü”, Çalışma No: 112K373, Tübitak 1002 Hızlı Destek Programı
Varinlioğlu, G., Danışman: Çağdaş, G., “Sayısal Mekanda Müze, Sualtı Kültür Mirasının Görselleştirilmesi ve Sunumu” TÜBA Doktora Sonrası Araştırma Projesi (TUBA-DSAP), 2011 (devam ediyor).
“Otomatik Yönetmelik Kontrolü: Yangın Yönetmelikleri Uygulaması”, G. Çağdaş, E.S. Yağmur Kilimci, Ö. Balaban, İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi,Proje No: 36391  (Yüksek Lisans tezini desteklemek üzere alınmıştır).
"Tasarımda Sayısal Düşünmenin Fenomenolojisi", G. Çağdaş, M. Özkar, E. Gürer, İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, Proje No: 36392 (Doktora tezini desteklemek üzere alınmıştır).
"Pareto Genetik Algoritma ile Sürdürülebilir Tasarım İçin Bir Yaklaşım ", G. Çağdaş, Y. Badem, İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, Proje No:  36394(Doktora tezini desteklemek üzere alınmıştır).
"Sayısal Tasarım Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım: Hücresel Özdevinim", G. Çağdaş, A. E. Dinçer, İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, Proje No:  36395 (Doktora tezini desteklemek üzere alınmıştır).
 "Bilgisayar Ortamında Mimari Modelleme Sürecinde Dokunsal Ve Beden-Mekansal Algının Tasarım Sürecine Etkilerinin Analizi", G. Çağdaş, M. Özkar, S. Alaçam, İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, Proje No: 34547 (Doktora tezini desteklemek üzere alınmıştır).
”Prefabrik Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Yöntemleriyle Doğal Afet Sonrası Kullanım Amaçlı Ucuz, Hızlı ve Nitelikli Barınak için Uyarlanması”, A. Rezoug, M. Özkar, İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi, (Yüksek Lisans tezini desteklemek üzere alınmıştır).

LİSANSÜSTÜ TEZLERİ

Özgan, Sibel.Yasemin, “Use of Augmented Reality Technologies in Cultural Heritage Sites; Virtu(re)al Yenikapı [Zenginleştirilmiş Gerçeklik Teknolojilerinin Kültürel Miras Alanlarında Kullanımı; Yenikapı Örneği]”, Danışman: Yard. Doç. Dr. Yüksel Demir, İTÜ, FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2012
Özdemir, Alev, “Bir Sahne Bileşeni Olarak Zenginleştirilmiş Gerçekliğin Tiyatro Mekanında Değerlendirilmesi [Evaluating Augmented Reality Technology As A Staging Component]”, Danışman: Yard. Doç. Dr. Yüksel Demir, İTÜ, FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2012
Eraslan, İzzet Ercan, “Mardin belge envanter sistemi [Document inventory system for Mardin]”, Danışman: Yard. Doç. Dr. Yüksel Demir, İTÜ, FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2011
Günay, Elif, “Mimari yön bulma sorununa yönelik model önerisi: IMIN [A solution model for architectural navigation: IMIN]” Danışman: Yard. Doç. Dr. Yüksel Demir, İTÜ, FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2009
Ünal, Faruk Can ,” Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımıyla Mimarlık Rehberi; Eındhoven Kenti Üzerinden Değerlendirilmesi”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2013.
Topçu, Cem ,” Bilgisayar Destekli Bilim Kurgu Sinemasında Kent Mekanı: Gotham City Örneği”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2012.
Yardımcı, Burak ,” Kullanıcı Gereksinimlerine Dayalı Kitlesel Bireyselleştirme Amaçlı Toplu Konut Üretken Model Tasarımı”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2012.
 Mollamehmetoğlu, Merve ” Bilgisayar Teknolojilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Tasarım Eğilimlerinin Gelişimindeki Rolü”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2011.
Takkeci, M.Sarper ” Uzaktan Etkileşimli Mimari Tasarım Eğitimine Yönelik Model Geliştirme”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2011.
Cığızoğlu, Mert ” Biyomimetik Tepkisel Yüzey Örtüsü Tasarımı için Bir Model önerisi : HEXA-MYOSIS”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2010.
Memari, Afşin  ” Psikiyatri Klinikleri Plan Şemalarının Geliştirilmesi Sürecinde Etmen Tabanlı Algoritma Önerisi”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2010.
Kurdoğlu, Ayşegül  ” Kampüs Tasarımında Eylem Yönlendiricisi İle Sosyal Etkileşimin Değerlendirilmesi”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong  İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2009.
Kıdık, Ayşegül  ” Siborg Mimarlık”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong  İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2009.
Yunusoğlu, Eda  ” Sesin Kapalı Hacimlerde Yansıma Davranışını Biçim Bilgisine Dönüştürecek Bir Model”, Danışman: Doç.Dr.Arzu Erdem Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong  İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2009.
Dinçer, A.Emre,  ” Üç Boyutlu Temel Tasarım Uygulamaları İçin Etkileşimli Bir Arayüz Önerisi”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong  İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2008.
Durmazoğlu, M.Çağdaş  ” An Agent-Based System Tool to Support Designers for Free-Form Shape Evaluation”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş Öğr.Gör.Dr.Hakan Tong  İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2008.
Rezoug, Amina "Fast Cheap and Adaptable: a digital model for designing temporary prefabricated post-disaster housing", Danışman: Doç. Dr. Mine Özkar İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2013.
Kurugül, Sibel "Tasarım Eğitiminde Akıl Yürütmeyi Tasarlamak: Sayısal araçlarla bir tasarım alıştırması denemesi" Danışman: Doç. Dr. Mine Özkar İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2012.
Zaman, Çağrı Hakan "A Hand Motion Based Tool for Conceptual Model Making in Architecture" Danışman: Prof. Dr. Gülen Çağdaş Doç. Dr. Mine Özkar İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2011.
Balaban, Özgün "Code Compliance Checking: A System for Checking Fire Codes"  Danışman:  Prof. Dr. Gülen Çağdaş Öğr.Gör.Dr. Elif Sezen Yağmur Kilimci, İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2012
Abdulkadir Eren Öztürk,  “Kültürel Yapıtın Memetik Değişimi, Dijital Ağlarda Görsel Dönüş”,  Danışman: y.doç.dr. Meltem Aksoy, İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2013.
Serkan Yetkin,  “Sayısal Tasarım Araçları: Tasarım Sürecindeki Rolleri Bağlamında bir İnceleme”, Danışman: y.doç.dr. Meltem Aksoy, İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2011.
Azize Melis Aybar, “Sayısal Bilgi İşlemenin Mimarlık ve Tasarım Nesnesi Üzerindeki Etkileri”, Danışman: y.doç.dr. Meltem Aksoy, İTÜ FBE, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Y.L. Programı, 2008.
Gizem Öneş, “Bütüncül ve İlişkisel Yaklaşımın Tasarıma Yansımaları ve Çizge Temelli Bir Model Önerisi”Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Mayıs 2011.
Emirhan Coşkun, “Kullanıcı Hareketlerine Dayalı Beliren Kent Davranışı İçin Bütünleşik Bir Model”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Ocak 2011.
Muhammed Ali Örnek, “Dikey Bahçe Tasarım Sürecinde Kullanılabilecek Örnek Tabanlı Bir Tasarım Modeli Önerisi”,Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Ocak 2011.
Özge Güngör, "Genetik Algoritmaya Dayalı Kitlesel Bireyselleştirme Amaçlı Konut Tasarım Modeli", Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Mayıs 2010.
Özer Arusoğlu, "Havaalanı Yolcu Hareketlerinin Simülasyonu için bir Model Önerisi", Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Mayıs 2010.
Mehmet Baykara, “Mimarlıkta Parametrik Tasarım ve Arazide Kütle Yerleşimi icin bir Model Önerisi”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Mayıs 2011.
Özlem Derin Yıldız, "Hesaplamalı Mimarlıktan Zaman Temelli Etkileşimli Mimarlığa Geçiş", Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı, Mayıs 2010.
Mehmet Emin Bayraktar, "Kullanıcı Hareketleriyle Mekan Kurgusu: Etmen Tabanlı Bir Tasarım Aracı", Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Mayıs 2010.
Esra Gürbüz, “Hesaplamalı Tasarım Süreçleri Ve Tasarım Üretimi”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Mayıs 2009.
Zeynep Gürbüz, “Tepkimeli Mimarlık İçin Öngörüler”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Mayıs 2009.
Çağın Özbaki, “Mimari Tasarımda Sayısal Ortamda Kısıtlamalara Dayalı Kurgu Üretim Modeli” Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Mayıs 2009.
Özlem Atak, “Mekansal Dizim ve Görünür Alan Bağlamında Geleneksel Kayseri Evleri”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı, Mayıs 2009.
Lale Başarır, “Possible Futures For Architectural Entity Within The Context Of Transdisciplinary Technological Developments”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş ITU Institute of Science And Technology, Department of Informatics, Architectural Design Computing Program, Ocak 2009, (Eş Danışman: Dr. M. Tanyel Türkaslan Bülbül).
Emre Cestel, “Yüksek Yapıların Kavramsal Tasarım Sürecinde Üretken Yaklaşımlar”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Eylül 2008. 
Metin Büyükkestelli, “Mimarlığın Sayısal Evrimi”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı, Ocak 2008.
Sema Alaçam Aslan, “Mimari Tasarımda İşbirliği Sürecinde Kullanılabilecek Bir Arayüz Önerisi”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Haziran 2008.
M. Çağdaş Durmazoğlu, “An Agent-Based System Tool to Support Designers for Free-Form Shape Evaluation”, Danışman: Prof.Dr.Gülen Çağdaş İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Programı, Haziran 2008 (Eş Danışman: Öğr. Gör. Dr. Hakan Tong).
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ