Çalışma Alanları

İnsan ve Çevre Bilimleri (kentsel ütopyalar ve mimari ve toplumsal analiz konularında; çevresel ve toplumsal psikoloji, sağlıklı çevre, evrensel ve engelsiz tasarım ve mimarlık ve çevre psikolojisi alanları); mimarlık ve toplum felsefesi (mimari tasarım, tasarım eğitimi, psikoloji, felsefe ve sanat felsefesi konuları); kent-mimarlık ilişkileri, toplumsal aktörler ve kentsel tasarım (mimarlık, mimari tasarım, kent, sosyal aktörler, kentsel kültür, kentsel politika ve gündelik yaşam, eleştirel kuram); kültür-mekan temsilleri ve toplumsal bellek araştırma (kültürel-mekansal yaklaşımları ve temsillerini tartışmaya açan ve toplumsal bellek üzerine yoğunlaşan eksen) alanlarında yayınlar yapmakta, tezler yürütmekte, seminerler, atölyeler düzenlemektedir.

Koordinatör

Doç.Dr. İpek Akpınar
akpinari@gmail.com . 2122931300-2396

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Işıl Hacıhasanoğlu
Doç. Dr. İpek Akpınar
Doç.Dr. V. İpek Yürekli İnceoğlu
Doç.Dr. Funda Uz
Y.Doç.Dr. Göksenin İnalhan
Y.Doç.Dr. Cemile Tiftik
Araş.Gör.Dr. Özlem Berber
Araş.Gör.Dr. Burçin Kürtüncü
Araş.Gör. Dr. Zeynep Ataş 
Araş.Gör. Şebnem Şoher
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Araştırma Projeleri
Akpınar, İ., 2011-2013 «Alexandre Vallaury ve Afif Paşa Yalısı: Yeniköy-İstinye üzerinden bir kentsel okuma denemesi», araştırma projesi yürütücülüğü.   AkSanat Kültür Merkezi Araştırma Bursu, Araştırma Ekibi: E. İşlek, S. Tolunay, U. Demirgüç, H.Kılıç
Akpınar, İ., 2011-2013 «Geçmişten bügüuygune Sakıp Sabancı Müzesi: Bir Kentsel Durağa Dönüşümün Öyküsü» araştırma projesi yürütücülüğü.  Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Araştırma Projesi Araştırma Ekibi: E. İşlek, S. Tolunay, I. Külekçi  SSM tarafından Türkçe (Temmuz 2013) ve İngilizce (Temmuz 2013) kitap olarak yayınlanmıştır
Akpınar, İ., 2009-2011 «Ayışığı Manastırı / Cunda’da yeni bir yaşam» araştırma projesi yürütücülüğü  Araştırma Ekibi : R. Ojalvo, S. Ercan  Akbank Sanat Merkezi Araştırma Bursu.Raporu tamamlanmıştır; teslim edilmiş ve kabul edilmiştir; kitap olarak AkbankSanat işbirliği ile Cafe City Yayınları’ndan (BIZ A.S. tescilli markasıdır) İngilizce / Türkçe kitap olarak Nisan 2012’de yayınlanmıştır.
Akpınar, İ., 2004-2008, “DOCUMENTATION and INVENTORY on HENRI PROST’s Planning work in Istanbul”, proje eş yürütücülüğü (HENRI PROST’un ISTANBUL PLANLAMASI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE DOKÜMANTASYON ARAŞTIRMALARI ve ENVANTER HAZIRLANMASI”), TÜBİTAK-EGIDE (Fransa) Araştırma İşbirliği Programı PIA - LE BOSPHORE bursu kapsamındaki uluslararası araştırma projesi, Cana Bilsel (ODTÜ), Stéphane Yerasimos (Université de Paris VIII), Pierre Pinon (Ecole d’Architecture de Paris-Belleville) ile eş yürütücülük.
Uz, F., 2012- İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen; “İstanbul Kentsel Gelişiminde Konutun Yeri: Modern Apartman Mimarisi Üzerinden Bir Okuma” Araştırma ekibi: Yard. Doç. Dr. Funda Uz - Doç. Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu 
Uz, F., 2006 Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından desteklenen; “Creativity in Higher Education, Creative Universities for Creative City-Regions” konulu araştırma projesi tamamlandı. Araştırma ekibi: Prof. Dr. A. Özsoy, Yard. Doç. Dr. M. Aksoy, Yard. Doç. Dr.N. Paker Kahvecioğlu, Yard. Doç. Dr. P. Dursun, Dr. F. Erkök, Dr.F. Uz Sönmez, Araş. Gör. E. Uzer
Tiftik, C., 2007- “Türkiye/ İstanbul’da Ruh Ve Akıl Sağlığı Merkezinde Mimari Tasarım İlkelerinin Saptanmasına  Yönelik Bir Araştırma”  (Araştırma Yapılmış Olup Yazım Aşamasında)
Uygulama Projeleri
Akpınar, İ., 2008-2010 Dünya Şizofreni Derneği Rehabilitasyon Merkezi, Fıstıkağacı-Üsküdar, İstanbul, Ş.Şoher ve B.Kalfa ile. Tasarım ve uygulama projesi yürütücülüğü.   (XXI dergisinde yayınlanmıştır)
Akpınar, İ., 2006-2007 Dünya Şizofreni Derneği Rehabilitasyon Merkezi, tip ön proje Tasarım ve uygulama projesi yürütücülüğü (XXI dergisinde yayınlanmıştır).
Akpınar, İ., 2006-2007 Dünya Şizofreni Derneği Rehabilitasyon Köyü, tip ön proje, İsmet Güngör ile; Tasarım ve uygulama projesi yürütücülüğü.
Akpınar, İ., 2006-2005 Burma’da TÜRK-Osmanlı Şehitliği, proje yürütücülüğü, B.Köknar, H.Kahvecioğlu ve N.Paker ile; Tasarım ve uygulama projesi yürütücülüğü (Arrademento Mimarlık Dergisinde yayınlanmıştır).
Akpınar, İ., 1998 Maçka Cafe, ITU Dil-Inkılap Bölümü. Tasarım ve uygulama projesi ve Uygulaması
Akpınar, İ., 1995 ITU Lojmanları-Akatlar, çatı-dış yüzeyler-ince yapı uygulama ve kontrolörlüğü.
Akpınar, İ., 1995 Cem Evi yenileme ve uygulama projesi, Pendik, M.Aksoy ve H.Turgut ile.
Akpınar, İ., 1991-1992 IÜ Çapa Çocuk Kliniği Yenilemesi, I. Yürekli ile. Uygulanmıştır.
Uz, F., 2011 İ.T.Ü. Rektörlüğü Mezunlar Anı Parkı Projelendirme (Araş. Gör. Burçin KÜRTÜNCÜ ile birlikte) (Bildiri olarak Sunulmuştur:“The “Wall” Project: Experimentations on Form and Tectonic” Constructed Environment, 29-30 Ekim 2011, Chicago ve ayrıca  İTÜ Rektörlüğü tarafından yayına hazırlanan “Türkiye’nin Dünya Üniversitesi İTÜ 2008-2012” kitabında basılmıştır, ed. N. Türkeri, P. Dursun, O. Ö. Özener, P. Kaya, A. Erinç, ISBN: 978-975-561-414-4, s: 96, 2012)
Uz, F., 2007 İ.T.Ü. Rektörlüğü Doğa ve Bilim Parkı Çevre Düzenlemesi ve “Yontu Duvar” Mimari Proje ve uygulama projesi kısmen uygulanmıştır.(Araş. Gör. B. Kürtüncü ile birlikte)
Berber, Ö., 2011 İTÜ İşletme Fakültesi Kütüphanesi Yenileme Projesi Ö. Berber, S. A. Köknar İTÜ Rektörlüğü tarafından yayına hazırlanan “Türkiye’nin Dünya Üniversitesi İTÜ 2008-2012” kitabında basılmıştır, ed. N. Türkeri, P. Dursun, O. Ö. Özener, P. Kaya, A. Erinç, ISBN: 978-975-561-414-4, 2012)
Berber, Ö.,  2004 Taşkışla, İTÜ Bilim Merkezi Binasında Öğrenci Yurdu Projesi (uygulanmamıştır) Ö. Berber
Berber, Ö.,  2004 Taşkışla Birinci Kat Erkekler Tuvaleti Yenileme Projesi (uygulanmamıştır) S. A. Köknar, Ö. Berber
Güngen Kürtüncü, B., 2011 İTÜ Ayazağa Kampüsü, Yayalaştırma Projesi Ve Açık Alan Tasarımları. Mimari proje: Burçin Kürtüncü, Funda Uz Sönmez. (uygulanmadı) (İTÜ Rektörlüğü tarafından yayına hazırlanan “Türkiye’nin Dünya Üniversitesi İTÜ 2008-2012” kitabında basılmıştır, ed. N. Türkeri, P. Dursun, O. Ö. Özener, P. Kaya, A. Erinç, ISBN: 978-975-561-414-4, 2012)
Güngen Kürtüncü, B., 2006-2007 İTÜ Ayazağa Kampüsü, Doğa Parkı, ‘Yontu Duvar’ Projesi. Mimari proje: Funda Uz Sönmez ile birlikte (kısmen uygulandı)
Güngen Kürtüncü, B., 2005-2006 İTÜ Ayazağa Kampüsü, Doğa Parkı, ön proje, Mimari proje: Burçin Kürtüncü, Funda Uz Sönmez (uygulanmadı)
Güngen Kürtüncü, B., 2002-2003 İTÜ Ayazağa Kampüsü, Doğa Tarihi Araştırma Merkezi projesi Danışmanlar: Prof.Dr. Ferhan Yürekli, Prof.Dr. Mehmet Sakınç. (uygulanmadı)
Ataş,Z., 2009-2010 Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Mimari ve Uygulama Projeleri (E. Aytaç ve Z.Z. Rahmanalı ile). Yapının inşaatı 2013 yılında tamamlanmıştır.
Ataş,Z., 2008 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yerleşke Tasarımı ile Ortak Derslikler Binası Mimari ve Uygulama Projeleri (İTÜ Mardint Ekibi ile). Ortak derslikler yapısının inşaatı 2010 yılında tamamlanmıştır.
Ataş,Z., 2007-2010 Mardin Artuklu Üniversitesi (MAU) Yerleşke Tasarımı ile Ortak Derslikler, Yurtlar ve Rektörlük Yapıları Mimari Projeleri (İTÜ Mardint Ekibi ile). 
Ataş,Z., 2007-2010 Mardin Müzesi DÖSİM Binası Mimari Proje ve Uygulama Projesi (Y. Demir ve Z. Z. Rahmanalı ile)
Ataş,Z., 2007 Mardin Baysal Evi Rölöve Çalışmaları(İTÜ Mardint Ekibi ile).
Yarışma Projeleri
Akpınar, İ., 2012 İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI, proje ekip yürütücülüğü
Akpınar, İ., 2004   “UIA VADİ YARIŞMASI - Istanbul” Yarışması, proje ekip yürütücülüğü.
Akpınar, İ., 1991 “National Institute for Architectural Education”, International Graduate Student Architectural Competition; Istanbul’da Aya Sofya-Sultan Ahmet Camisi arası alanda uluslararası Y.Lisans  őğrencileri tasarım yarışması. William Van Allen Foundation-ABD.
Uz, F., 2011 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, Dr. S. A. Köknar, Dr. Ö. Berber, Y. Mimar Z. G. Söhmen, Mimar N. Kırmacı ile birlikte)
Uz, F., 2006 Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması (Dr. Ç. Eren, Dr. F. Erkök ile birlikte)
Uz, F., 2004 UIA 2005 İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi, Kongre Vadisi Tasarım Yarışması, (Araş. Gör. A. Şenel, Araş. Gör. B. Kürtüncü ile birlikte)
Uz, F., 2003 “Yaşasın Kentler” UIA Uluslararası Fikir Projesi Yarışması, (Araş. Gör. A. Şenel ve Araş. Gör. B. Kürtüncü ile)(Ulusal Yr. Özendirme Ödülü)(Yayınlanmıştır:“UIA Yasasin Kentler[Celebration of the Cities] Fikir Yarışması Ödül Kazanan Projeler”, Mimarlık, sayı :318 Temmuz-Ağustos 2004)
Uz, F., 2001 “İ.T.Ü. Evi-”Mimari Proje Yarışması (Araş. Gör. A. Şenel ve Araş. Gör. B. Kürtüncü ile)(Birincilik Ödülü), (Yayınlanmıştır: İTÜ Evi Proje Yarışması,Yapı, 246, Mayıs 2002, s.75-85,  ISSN: 1300-3437 ve İTÜ 2001Atılım 2005 Yeni Ufuklar, ISBN: 975-561-253-X)
Berber, Ö., 2012 İTÜ Ayazağı Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması F. Uz, S. A. Köknar, Ö. Berber
Berber, Ö., 2005 Open House International, Architectural Education Competition 2005. ‘Learning to Navigate Architecture Culture’ adlı 2003-2004 yılı İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Proje 1-2 dersi deneyimine dayanan metin ile Uluslararası Mimarlık Eğitimi yarışması katılımı. Ö. Berber, S. A. Köknar
Berber, Ö., 2005 “İstanbul Deniz Müzesi Mimari ProjeYarışması” (S. Aydınlı, Ö. Berber, M. Belek Texeira, F. Texeira, E. Kahveci, N. Aynalı) 5. Mansiyon Ödülü
Berber, Ö., 2002 “İzmir Büyükşehir Belediyesi Liman Yarışması” H. Yürekli, F. Yürekli, A. Erençin, Ö. Berber, M. Baslo, S. Bahtiyar
Berber, Ö., 2001 “Kadıköy Meydanı, Haydarpaşa Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması” (H. Yürekli, F. Yürekli, Ö. Berber) Satınalma Ödülü
Berber, Ö., 2000 “TESKOMB Merkez Binası Mimari Proje Yarışması” B. Dündaralp, Ö. Berber, B. Ocak
Güngen Kürtüncü, B., 2012 İTÜ Ayazağı Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması, Semra Aydınlı, Bahar Avanoğlu, İpek Avanoğlu, Gülşah Aykaç, Çağın Sergin, Nil Şensu, Pelin Seven, Sinem Topal ile birlikte.
Güngen Kürtüncü, B., 2004 Kongre Vadisi Tasarım Yarışması UIA Uluslararası Mimarlar Birliği, Funda Sönmez ve Aslıhan Şenel ile birlikte (2005 UIA İstanbul Kongresi kapsamında sunulmak üzere), Ağustos 2004. 
Güngen Kürtüncü, B., 2004 Celebration Of Cities/Yaşasın Kentler Fikir Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori, UIA Uluslararası Mimarlar Birliği, Funda Sönmez ve Aslıhan Şenel ile birlikte, Özendirme Ödülü, Şubat 2004
Güngen Kürtüncü, B., 2001 İTÜEVİ  İTÜ YAŞLILAR EVİ, Ayazağa Kampüsü, Mimari Proje Yarışması, Funda Uz Sönmez ve Aslıhan Şenel ile birlikte, Birincilik Ödülü, Mayıs-Temmuz 2001. 
Ataş,Z., 2008 Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması (E. Gürbüz ve M. Erdem ile).
Ataş,Z., 2007 “Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” (B. Yıldırım ve M. Erdem ile).
Ataş,Z., 2006  “Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülleri Yapı Dalı Başarı Ödülü” ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kampus Yönetim Binası, Kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi yapısıyla (T. Hadi ve C. İlhan ile).
Ataş,Z., 2006 Stockholm Public Library International Architectural Competition (B. Yıldırım ile).
Ataş,Z., 2003 “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampus Yönetim Binası, Kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi Mimari Proje Yarışması” (Birinci Ödül) (T. Hadi ve C. İlhan ile).
Ataş,Z., 2003 “İzmir Yeşilyurt Stadyumu Ulusal Proje Yarışması” (Birinci Ödül) (T. Hadi ve C. İlhan ile).
Ataş,Z., 2001 “Archiprix 2001 Türkiye” (Birinci Ödül) 

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Akpınar, İ.Y., Dinçyürek, Ö., 2008, “Spatialisation of Immigration In Nicosia: Tradition Interrogated”, Center for Environmental Design Research, International Association of Traditional Environments, Traditional Dwellings and Settlements, University of California, Berkeley - working paper series, pp. www.arch.berkeley.edu/research/iaste
Akpınar,Y.I., Paker, N., 2004, “Istanbul’s shopping identity (re)shaped: the Metrocity in the Buyukdere avenue”, Traditional Dwellings and Settlements Review, no.1, Fall; Center for Environmental Design Research, International Association of Traditional Environments, Traditional Dwellings and Settlements, University of California, Berkeley working paper series, 2004, pp. 18-32; www.arch.berkeley.edu/research/iaste
Akpınar,Y.I, Aydınlı, S., 2004,  “A Quest for Hybrid Identity at Kadirga-Kumkapı / Istanbul”, Traditional Dwellings and Settlements, Traditional Dwellings and Settlements Review, and Center for Environmental Design Research, International Association of Traditional Environments, Traditional Dwellings and Settlements, University of California, Berkeley – working paper series, 2004, pp. 75-84;  www.arch.berkeley.edu/research/iaste
Aydınlı, S., Akpınar, İ., 2003,  ‘Heraclitus & the Design Studio’, ITU journal, a architecture, planning, design, 2003, pp.58-72; ISSN: 1304-4583.
Akpınar, I., 2000, “The Turkification of Istanbul: emigration and immigration in the 1950s”, IASTE conference, Bari-Italy; Center for Environmental Design Research, International Association of Traditional Environments, Traditional Dwellings and Settlements, University of California, Berkeley - working paper series, 2000, pp. 43-77,  www.arch.berkeley.edu/research/iaste
Uz, F., “Tarlabaşı: A Fragment of İstanbul”, Funda Uz Sönmez SCROOPE, Cambridge Architecture Journal,(AVERY INDEX Tarafından taranmaktadır) 17, 2005, sayfa:72-77, ISSN:0966-1026
Uz, F., “A Paradigm Shift in The First Year Design Education”, Dr. F. Erkök, Prof.Dr. S. Aydınlı, Dr. Ç. Eren, F. Uz Sönmez A-Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, (ICONDA ve AVERY INDEX Tarafından taranmaktadır)Vol 2, No:1-2, spring-fall 2005, sayfa: 62-78, ISSN:1300-8324 
Uz, F., “Creative City, Creative University: Creative discourses and activities at Istanbul Technical University” Prof. Dr. A. Özsoy, Y. Doç. Dr. M. Aksoy, Y. Doç. Dr. P. Dursun, Y. Doç. Dr.N. Paker Kahvecioğlu, Dr. F. Erkök, Dr.F. Uz Sönmez, Ar. Gör. E. Uzer A-Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, (ICONDA ve AVERY INDEX Tarafından taranmaktadır)Vol 4, No: 2, fall 2007, sayfa: 101-115, ISSN:1300-8324 
Tiftik, C., “Housing and Well-Being",  Open House International: : Vol. 26 No 4 -2001 (December)

Uluslararası Kitap İçinde Bölümler
Akpinar, I.Y., 2010, “THE MAKING OF A MODERN PAY-I TAHT IN ISTANBUL: Menderes’ executions after Prost’s Plan”, from The Imperial Capital to the Republican Modern City: Henri Prost’s Planning of Istanbul (1936-1951), C. Bilsel, P.Pinon (eds.), Istanbul:  İstanbul Research Institute, 2010, pp.167-199. (Asli eser: Book acquisition index, www.acqweb.org/; http://hollis.harvard.edu  tarafından taranmaktadır)
Akpinar, I. Y., 2010, ‘’Remapping the mid-20th century urban demolitions :: representation of the rebuilding of Istanbul ‘’,  in History and Destruction in Istanbul: Ghost Buildings, Turgut Saner, Cem Kozar, eds. Istanbul, 2010, pp.174-183.
Akpinar, I.Y.,  2008, “My Ideal Home” in Becoming Istanbul, an Encyclopedia, eds. P. Derviş, B. Tanju, U. Tanyeli, Garanti Gallery,  2008, pp. 97-98. (Türkiye’nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı kapsamındaki Garanti Galeri ve DAM, Frankfurt am Mein – Alman Mimarlık Müzesi, ortak sergisi kitabı, 12.09 - 09.10.2008)
Akpinar, I.Y.,2008, “Beautification”, in Becoming Istanbul, an Encyclopedia, eds. P. Derviş, B. Tanju, U. Tanyeli, Garanti Gallery,  2008, pp. 41-42. (Türkiye’nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı kapsamındaki Garanti Galeri ve DAM, Frankfurt am Mein – Alman Mimarlık Müzesi, ortak sergisi kitabı, 12.09 - 09.10.2008)
Akpinar, I.Y.,2008, “Expropriation”, in Becoming Istanbul, an Encyclopedia, eds. P. Derviş, B. Tanju, U. Tanyeli, Garanti Gallery,  2008, pp. 194-196 (Türkiye’nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı kapsamındaki Garanti Galeri ve DAM, Frankfurt am Mein– Alman Mimarlık Müzesi, ortak sergisi kitabı, 12.09 - 09.10.2008)
Berber, Ö., 2013 “Thinking in the Box: The role of thinking in constraints to provoke creative thinking”, (S. A. Köknar, Ö. Berber, F. U. Sönmez), Architectural MIMED Forum IV: Flexibility in Architectural Education içinde, Ed. B. Bolak Hisarligil, S. Lokce, O. Turan, Cambridge Scholars Publishing, 196-211 (ISBN (10): 1-4438-4265-6, ISBN (13): 978-1-4438-4265-5)
Güngen Kürtüncü, B., 2013 “Studio As A Critical Performance”, (A.Şenel, S.Türkkan, B.Kürtüncü), Architectural MIMED Forum IV: Flexibility in Architectural Education içinde, Ed. B. Bolak Hisarligil, S. Lokce, O. Turan, Cambridge Scholars Publishing. 177-195, (ISBN (10): 1-4438-4265-6, ISBN (13): 978-1-4438-4265-5)
Uz, F., 2008  “Becoming İstanbul, An Encyclopedia” (Ed. P. Derviş, B.Tanju, U. Tanyeli) içinde Bakery (s.30-31)ve Language (s:166-167) bölümleri, Garanti Galery İstanbul 2008 (kitap İngilizce, almanca ve türkçe olarak basılmış ve Frankfurt Kitap fuarında sergilenmiştir. İstanbullaşmak,Olgular, Sorunsallar, Metaforlar,  Dil (68-69) ve Pastane (225-226) bölümleri, Garanti Galeri Yayınları, 2009

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Tekin, İ., Akpınar, İ. 2013: A Cultural Contact with the Reinforced Concrete in the 1950s in Turkey: An Overview. Politics in the History of Architecture as Cause&Consequence, pp.445-455. ARCHHIST’ 13 Architecture Politics Art Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, April 24-26, 2013, İstanbul, Turkey.
Akpınar, İ., 2012, “The Making of a Public Scenario in Istanbul: Secularising aspects of the Prost Plan”, International Urban Planning and Design Symposium, 18-19.12.2012, İTÜ Taşkışla.
Özçakı, M., Akpınar İ.Y., 2011, ‘İstanbul Tarihi Yarımada’daki Mekansal Dönüşümü Sulukule Üzerinden Okumak’, 23rd International Building-Life Congress, Bursa Mimarlar Odası, 23-26.03.2011, Bursa. S. 117-129.
Tomruk, B., Akpinar, İ.Y., 2011, “Controversies in Bursa: search for a new urban identity?”, 14th IPHS International Planning History Society conference, ‘Urban Transformation, controversieis, contrasts, and challenges’, 12-15 July 2010, ITU, Istanbul, pp.103-117.
Tomruk, B., Akpinar, İ.Y., 2009, “Bursa interrogated: search for a new urban identity”, international symposium entitled revitalising built environments: Requalifying Old Places for New Uses,  JOINTLY ORGANIZED BY IAPS-CSBE ‘Culture & Space in the Built Environment Network’ and the IAPS - HOUSING Network, Istanbul, 12-16.10.2009, pp.43-57.
Aysev, E., Akpinar, İ.Y., 2009, “The re-production of global space: Golden Horn cultural valley project”, International symposium entitled revitalising built environments: Requalifying Old Places for New Uses,  jointly organized by iaps-csbe ‘Culture & Space in the Built Environment Network’ and the IAPS-Housing Network, Istanbul, 12-16.10.2009, pp. 87-94.
Akpinar, İ.Y., Dinçyürek, Ö., 2008, “Spatialisation of Immigration In Nicosia: Tradition Interrogated”, IASTE conference, Oxford Brookes, UK, 12-15.12.2008; Center for Environmental Design Research, International Association of Traditional Environments, Traditional Dwellings and Settlements, University of California, Berkeley - working paper series, www.arch.berkeley.edu/research/iaste
Akpinar, İ.Y., Olgaç, Ö.O.,2008, ‘Being in-between’: re-reading Turkish and Turkish Cypriot identities”, Girne American University, IASS-AIS sub-auspicies Conference, 25-26-27.04.2008, North Cyprus.
Tavil, A., Akpınar, I.Y., 2006, “Influences of Erasmus actions on the architectural education: an overview”, Architectural Education Forum 3: Global Architectural Education Area – GAEA International conference book, 15-18.11.06, ITU, Istanbul; Arkitekt, 2006/06, pp.41-42.
Akpinar,Y.I., Paker, N.,2004, “Istanbul’s shopping identity (re)shaped: the Metrocity in the Buyukdere avenue” Ninth International Conference of IASTE, 12-15 December 2004, Dubai; Traditional Dwellings and Settlements Review, no.1, Fall; Center for Environmental Design Research, International Association of Traditional Environments, Traditional Dwellings and Settlements, University of California, Berkeley working paper series, 2004, pp. 18-32; www.arch.berkeley.edu/research/iaste
Akpinar,Y.I, Aydınlı, S., 2004, “A Quest for Hybrid Identity at Kadirga-Kumkapı / Istanbul”, Traditional Dwellings and Settlements, Ninth International Conference of IASTE, 12-15 December 2004, Dubai; Traditional Dwellings and Settlements Review, and Center for Environmental Design Research, International Association of Traditional Environments, Traditional Dwellings and Settlements, University of California, Berkeley – working paper series, 2004, pp. 75-84;  www.arch.berkeley.edu/research/iaste
Inceoğlu,I., Akpinar, I., Koknar, ABS., 2004, “The Making of a Public Space: (re)reading Antakya”, International GAZIMAGOSA Symposium by EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY, 12-16.04.2004; Medi3ology: momentum, metamorphosis, manifesto, U.Ulaş Dağlı, N.Doratlı, Ş.Önal Hoşkaya, P.Uluçay (eds), EmuPress,GaziMağusa, 2004, pp.381-387.
Akpinar, I., 2004, ”The Making of a Turkish Metropolis: urban demolitions of Istanbul in the 1950s” , 11th conference of the International Planning History Society (IPHS), conference book, Planning Models and the Culture of Cities, 14-17.07.2004, Barcelona, p.262.
Akpınar, I.,2003, “The Making Visible the Rebuilding of Istanbul: Menderes’s demolitions of the 1950s”, Quality of Urban Life: Policy versus Practice International Symposium book, N.Z.Gülersoy, N.Esin, A.Özsoy (eds), ITU, 2003, pp.479-493.
Aydınlı, S., Akpinar, I., 2002,  “Authenticity as a Tension of Global and Local Values”, Center for Environmental Design Research, International Association of Traditional Environments, Traditional Dwellings and Settlements, University of California, Berkeley - working paper series, 2002, pp.73-90, www.arch.berkeley.edu/research/iaste
Aydınlı, S., Akpınar, İ.,2002,  ‘Spatial Transitions in Housing Formation in Istanbul’, 17th Conference of the International association for people-environment studies,IAPS, Culture, Quality of Life and Globalisation, Problems and Challenges for the New Millenium, eds. R.G. Mira, J.Camaselle, J.R. Martinez, Coruna, Spain, 2002, pp.441-442.  
Aydınlı, S., Aksoy, M., Sıkıçakar, A., Akpınar, I., 2002, “Trans-Disciplinary Approach to Design Issues: a Proposal for a new way of thinking,” Ingenieur des 21.Jahrunderts, band 2, IGIP Engineering Education Annual Conference Book, St.Petersburg, 2002, pp.267-274.
Akpinar, I., 2000, “The Turkification of Istanbul: emigration and immigration in the 1950s”, IASTE conference, Bari-Italy; Center for Environmental Design Research, International Association of Traditional Environments, Traditional Dwellings and Settlements, University of California, Berkeley - working paper series, 2000, pp. 43-77,  www.arch.berkeley.edu/research/iaste
Uz, F., 2013 “Thinking in The Box: The Role of Thinking in constraints to provoke creative thinking”, (Araş.Gör. S.A. Köknar ve Araş.Gör. Ö. Berber ile birlikte) MIMED Forum IV: Flexibility in Architectural Education, 26-29 May 2009, Kayseri. Edited by Beyhan Bolak Hisarligil, Sevgi Lokce, Oktay Turan SBN (13): 978-1-4438-4265-5, p.196-211
Uz, F., 2012 “An Architectural design studio experience: Research “Publicity” by designing an Urban-Spatial Niche in Istanbul”, Uz, Funda, Theory by Design Conference Proceedings, October 2012, Antwerp, Belgium. p.225-234
Uz, F., 2007 “Can Creativity be a Generative Tool?” (Prof. Dr. A. Özsoy, Yrd. Doç. Dr. M. Aksoy, Yrd. Doç. Dr.N. Paker, Yrd. Doç. Dr.P. Dursun, Dr. F. Erkök, Ar. Gör. E. Uzer ile Birlikte) Creativity or Conformity? Building Cultures of Creativity in Higher Education, University of Wales Institute of Cardiff (UWIC), 8-10 ocak 2007  (web sitesinde tam metin) 
Uz, F., 2005 “Discovering The Urban Traces in İstanbul for Understanding The Architecture of The City”, (Prof.Dr. S. Aydınlı, Öğr. Gör. Dr. Ç. Eren ve Ar.Gör.Dr. F. Erkök ile birlikte), XXII World Congress Of Architecture UIA2005İstanbul, Proceedings [CD], Temmuz 2005
Uz, F., 2003 “The Route Of The Memory” Uz Sönmez Funda, The Planned City?ISUF International Conference Proceedings, Cilt:1 sayfa:500-504,  Trani, Bari, İtalya, (ISBN 88-7329-043-4)
Tiftik, C., 2006 “Bir Toplum Yapısı Olarak Mevlevihaneler /Mawlawia as a Public Building”, Uluslar arası  “Düşünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu” / International Symposium on “Mevlana Jalal al-Din Rumi in Thought and art”. Çanakkale, Türkiye, 25-28 Mayıs.(Dr. Ömer Erem ile)
Tiftik, C., 2004  “The Concept of City Square in İstanbul - Past and Present”,   XXXII IAHS  World Congress on Housing Sustainability of the Housing Projects  September 21-25, , Trento, Italy. (Doç. Dr. Ayşe Tütengil ile birlikte) 
Tiftik, C., 2004 “Change of the Cities: Samples from Turkey”,   XXXII IAHS  World Congress on Housing  Sustainability of the Housing Projects  September 21-25, , Trento, Italy. (Doç. Dr. Ayşe  Tütengil ile birlikte)
Tiftik, C.,2003 “Kent İçinde Geleneksel Yaşamın Türk Konut Mimarisine Etkisi /  Influences of Traditional  Life on Turkish House Design in the City” ,  Mimarlar Odası Bursa Şubesi  XV. Uluslararası   Yapı ve Yaşam 2003 Kongresi:  “Kentler   ve Mimarlık”,  Bursa, , Türkiye, 18-20  Eylül,  (Doç. Dr. Ayşe Tütengil ile birlikte)
Tiftik, C.,2001 “With Women And Children In Mind”, 1st International Urban   Design Meeting, “Rendez-Vous  Istanbul- 2001”“Urban Design and Local Specificities in the process of Globalsation“, İstanbul,  Türkiye.
Tiftik, C.,2001 “The Role Of Technology In Our Life Style And Learning”“Engineering Education 2001” IGIP- 30th International Symposium’   Klagenfurt,  Austria,.
Tiftik, C.,2001 “Reconciling Tradition with Contemporary Trends in Turkish Housing” Second International  Symposium, IAPS- CSBE Network  “Traditional Environments in a New Millennium” Amasya, Türkiye.
Tiftik, C.,2001. “Housing, identity and well-being” Livable Environments & Architecture  International  Congress - Livenarch 2001, Trabzon, Türkiye,
Tiftik, C.,1998  “ The Integration of Environmental and Behavioral Studies in First Year Architectural Design Education", An International Conference on First Year Architectural Design Education, İstanbul, Türkiye.  
Tiftik, C.,1997 “The Influence of Residential Relocation /Immigration on Home Environment and Well- Being”, An International Symposium on Culture & Space In Home Environment,  Istanbul , Türkiye.
Berber, Ö., 2009 “Architecture Can Serve, Planning Is Almost Unfunctional”, (Ö. Berber), s.591-596, in Proceedings 4th International Conference of the IFOU: The New Urban Question - Urbanism beyond Neo-Liberalism –, 26-28 Ekim 2009, Delft, Hollanda.
Berber, Ö.,  2009 “Thinking in the Box: The role of thinking in constraints to provoke creative thinking”, (S. A. Köknar, Ö. Berber, F. U. Sönmez), Architectural Education Forum IV: Flexibility in Architectural Education, 26-29 Mayıs 2009, Kayseri.
Berber, Ö.,  2007 “Learning to Navigate Architecture Culture: Designing a First Year Studio” (Ö. Berber, S. A. Köknar), s.162-172, in Proceedings DESIGNTRAIN Congress: Trailer 1, 10-12 Mayıs 2007, Amsterdam, Hollanda.
Güngen Kürtüncü, B., 2012 “Neither Individual Nor Group: A First Year Design Studio Experiment” (Sevgi Türkkan, N.Onur Sönmez ile birlikte), CHANGE: Architecture, Education, Practices, Uluslararası ACSA Konferansı, sözlü bildiri, web sayfası içinde tam metin, Barcelona, Haziran 2012. 
Güngen Kürtüncü, B.,  2009 “Studio Practices: Ways Of Operating” (Sevgi Türkkan, Aslıhan Şenel ile birlikte) Architectural Educational Forum IV: Flexibility In Architectural Education, sözlü bildiri, Proceedings CD içinde tam metin, konferans kitapçığı içinde abstract, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Mayıs 2009.
Güngen Kürtüncü, B., 2008 “Decoding Spatial Knowledge and Spatial Experience” (Pelin Dursun, Saitali Köknar ile birlikte), Designing Design Education, Design Train Congress, sözlü bildiri, Proceedings kitabında tam metin,  s:88-101, Amsterdam, Haziran 2008.
Güngen Kürtüncü, B., 2006 “A First Year Architectural Design Studio Experience”, (A. Sıkıçakar, D. Yıldız, P. Dursun, Ö.Erem, E. Şener, O. Avcı ile birlikte) Architectural Education Forum 3, sözlü bildiri, Proceedings CD içinde tam metin, İstanbul, Kasım 2006.
Güngen Kürtüncü, B., 2003 “Metropolis: The land of Infinite Choices” (İrem Mollaahmetoğlu Falay ile birlikte) ‘Making Cities Work, Comparing between “Transitional” and  “Developed” Urban and Housing Models’, ENHR: (The European Network of Housing Research), sözlü bildiri, Proceedings CD içinde tam metin, konferans kitapçığı içinde abstract, s:9-10, Tiran, Arnavutluk, Mayıs 2003.
Güngen Kürtüncü, B., 2001 “Metropolis and the Individual”, Livenarch Liveable Environments Uluslararası Sempozyumu, sözlü bildiri, Proceedings kitabı içinde tam metin, s: 283-287, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Temmuz 2001.
Ataş, Z., 2011 “The Art and Architecture of Chora Monastery in Comparison with its East European and Italian Contemporaries”, STREMAH 2011, 05 -07 Eylül 2011, Chianciano, Italya. ISBN: 978-184564-676-9
Ataş, Z., 2010 “ The interaction between state and private investment transforming the form of housing production in Istanbul”, ICBEDC 2010, 01-02 Aralık 2010 Malezya. ISBN: 978 967 5417 99 3

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Akpınar, İ.Y., 2012, “Kentte yeni bir platform: İstanbul 1. Tasarım Bienali”, Mimarlık Dergisi, sayı 50, 2012.
Akpınar, İ. Y.,2012,  “Bir kamusal arşiv kurgulamak, modernin icrasi: Atatürk Kültür Merkezi, 1946-1977 sergisi”, YAPI Dergisi, sayı 373, Aralık 2012, s. 54-58.
Akpınar, İ.Y., Ayataç, H., 2012, “Kamusallığını yitiren bir meydan: Taksim”, Adana Mimarlar Odası Dergisi, 2012.
Akpınar, I.Y., 2011, ‘Hayalet Yapılar sergisi üzerine’, Mimarlık Dergisi, TMMOB Yayını, Ankara, ISSN.1300-4212, Mart-Nisan 2011, s.12-13, ISSN.1300-4212.
Akpınar, İ.Y., Aysev, E.,2011, ‘Küreselleşen İstanbul’da bir Sosyal Aktör Olarak Mimarın Rolü’, Mimarlık Dergisi, TMMOB Yayını, Ankara, Kış 2011,  ISSN.1300-4212
Akpınar, I.Y., 2009, ‘Umudu mekansallaştırmak: Şizofreni Evi’, XXI Dergisi, sayı 78, mayıs 2009, s.44-48, ISSN 1303-9598. (Asli eser : Mimari projeleri hakkında hakemli dergilerde yayınlanan yazı; Dünya Şizofreni Derneği tarafınca bila bedel yaptırılan Şizofreni Evi projesi, proje yürütücüsü)
Akpınar, I.Y., 2009, ‘URBAN AGE ISTANBUL toplantısını yeniden yorumlamak’, YENI MIMAR, sayı 80, Aralık 2009
Akpınar, I.Y., 2009,‘İstanbul’da yeni dönüşüm dinamikleri: Kadırga-Kumkapı’da iç-dış göç’, TOL dergisi, sayı 7, Bahar 2009, s.24-56
Akpınar, I.Y., 2008,“BUGÜN İÇİN DÜN :: Prost Planı”, MİMARist, üç aylık mimarlık ve kültür dergisi, Eylül 2008, s. 61-67, ISSN 1302-8219.
Akpınar, I.Y., 2008, “UIA Mimarlık Kongresi, Torino-2008”, ”, BETONART dergisi, sonbahar 2008, s.6-175, ISSN 1304-4931.
Akpınar, I.Y., 2008, “IAPS konferansı değerlendirmesi”, YENI MIMAR, Ocak 2008
Akpinar, I.Y., 2007,“Hatırlamak ancak unutunca mı mümkün? Myanmar’da Türk Şehitliği”, Arredamento Mimarlık, EKİM 2007, s.94-97, ISSN 1300-3801 (Asli eser : Mimari projeleri hakkında hakemli dergilerde yayınlanan yazı; Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nca bila bedel yaptırılan Myanmar’da İngiliz Kamplarında ölen Osmanlı Askerleri için Şehitlik projesi; proje yürütücüsü; H. Kahvecioğlu, B.Serdar Köknar ile).
Tavil, A., Akpınar I.Y., 2006,“Erasmus Öğrenci Değişim Programı ve Mimarlık Eğitimi”, Arredamento  Mimarlık, Aralık 2006,s.70-73, ISSN 1300-3801.
Akpınar, İ.Y., Paker,N.,2006, “Küreselleşmenin Mekansallaşması: Kap(ı/a)lı özel siteler”, YENİ MİMAR, 30.06.2006
Akpınar, İ.Y.,  2006, ‘1937 Henri Prost Planı: İstanbul için seküler bir düş’, Yeni Mimar, haziran 2006.
Akpınar, İ.Y., Paker, N., 2006, “Küresel İstanbul’da yaşam kodları”, YENİ MİMAR, 06.2006
Akpınar, İ., 2004, Eğlenmek Ciddi Bir İştir: Luisa Hutton – Matthias Sauerbruch ile mi,marlıkları üzerine“,  XXI dergisi, Kasım 2004, s. 6-10, ISSN 1303-9598
Akpınar,I.Y.,2004, “Nazlı Sanberk’in BELLEK temalı sergisi… ya da bir kuzu beyninin dönüşümleri üzerine…”, PORTFOLYO, Yapı, Tasarım yaşam, Mart-Nisan 2004, sayı 8, ISSN 1304-5202.
Akpınar,I.Y., 2004, “Archiprix üzerinden okumalar 3”, YENİ MİMAR, sayı 7, 20.09-03.10.2004
Akpınar,I.Y., 2004, “Archiprix sonuçları üzerinden okumalar 2”, YENİ MİMAR, sayı 6, 06.09-20.09.2004
Akpınar,I.Y., 2004, “Archiprix Uluslararası sonuçları üzerine”, YENİ MİMAR, sayı 5, 02.08-05.09.2004
Akpınar,I.Y.,2003, “Pay-ı Tahtı sekülerleştirmek: 1937 Henri Prost Planı”, Istanbul Dergisi, Ocak 2003, s.20-25, ISSN 1300-7033
Akpınar,I.Y.,2003, “Urban Flashes.ın ardından: Mimari ve Kentsel Tasarım eğitiminde alternative yaklaşımlar”, XXI Dergisi, sayı 16, Ekim 2003, s.82-83, ISSN 1303-9598
Akpınar,I.Y.,2003, “Istanbul… Cumhuriyet… Prost…” THEME, Saint-Benoit Lisesi Dergisi, sayı 3, 2003, s.14-16
Akpınar, I., 1990,‘Haliç Deniz Müzesi’, Bitirme Ödevi yayını, Mimarlık Dergisi, 1990/4,  
Uz, F., 2006 “Le Corbusier’nin “Unité” Düşüncesinden Hukukçular Sitesi’ne: Modernist Bir Öncü İçin Requem” (Prof. Dr. A. Özsoy ile birlikte), Doxa, sayı:3, Ekim 2006, s:24-35, (ISSN: 1306-3006)
Berber, Ö., 2012 “Çok Çizen mi Bilir, Çok Okuyan mı?”, (H. Tümertekin, K. Güvenç, N. Sayın, Ö. Berber), XXI Mimarlık Tasarım Mekan, sayı:107, s. 32-42, Mart 2012. (ISSN: 1307-9905)
Berber, Ö.,  2011 “Yok-yer, Yersizleşme ve Yersizyurtsuzluk Kavramları Üzerine Bir Sorgulama”, (Ö. Berber), İdealkent- kent araştırmaları dergisi, sayı:3, s. 142-157, Mayıs 2011. (ISSN: 1307-9905)
Berber, Ö., 2007 “Şehir ve Mimarlık”, (Ö. Berber), Aldo Rossi, Şehrin Mimarisi, Kanat Kitap., 2007; yayın tanıtımı, DOXA, Norgunk Yay., sayı 4, s.127-129, İstanbul
Berber, Ö., 2006 “Bir Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi Üzerine”, (Ö. Berber, S. Aydınlı), DOXA, Norgunk Yay., sayı 3, s. 36-42, İstanbul.
Berber, Ö., 2006 “İki Alman Mimarlığı 1949-1989 Sergisi Üzerine”, (Ö. Berber), DOXA, Norgunk Yay., sayı 2, s. 54-59, İstanbul. 
Berber, Ö., 2001 “Olimpiyat Yerleşkesi Tartışılmalıdır”, (F.Yürekli, H. Yürekli, Ö. Berber), Mimar-İST, sayı:3, s. 14.
Güngen Kürtüncü, B., 2006 “A First Year Architectural Design Studio Experience”, (A. Sıkıçakar, D. Yıldız, P. Dursun, Ö. Erem, E. Gür Şener, O. Avcı ile birlikte) Arkitekt, sayı:6, 2006, İstanbul. (ISSN 1301-6121)
Güngen Kürtüncü, B., 2006 “İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Birinci Yıl Mimari Tasarım Stüdyosu”, (N. Esin, O.Hacıhasanoğlu, I. Hacıhasanoğlu, P. Dursun, E.Gür Şener, D.Yıldız, S.Apak, G.Ülken, Ö.Erem, A.Sıkıçakar, S.Köknar, S.Türkkan, Z. Ataş, O.Avcı, E.Kahveci ile birlikte), Arkitekt, 2006/04-05, yıl:73 (temmuz-ekim), s: 8-26, İstanbul. (ISSN 1301-6121)
Ataş, Z. 2006 “İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Birinci Yıl Mimari Tasarım Stüdyosu”, (N. Esin, O.Hacıhasanoğlu, I. Hacıhasanoğlu, P. Dursun, E.Gür Şener, D.Yıldız, S.Apak, G.Ülken, Ö.Erem, A.Sıkıçakar, S.Köknar, S.Türkkan, B. Kürtüncü, O.Avcı, E.Kahveci ile birlikte), Arkitekt, 2006/04-05, yıl:73 (temmuz-ekim), s: 8-26, İstanbul. (ISSN 1301-6121)

Ulusal Kitap İçinde Bölümler
Akpinar, İ.Y., 2010,  ‘İstanbul’a Modern bir Pay-ı Taht: Prost Planı çerçevesinde Menderes icraatı’, İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet’in Modern kentine: Henri Prost’un İstanbul Planlaması (1936-1951), C.Bilsel ve P.Pinon (ed), İstanbul Araştırma Enstitüsü, 2010, s.167-199.
Akpınar, İ.Y., 2010, “Giriş: Osmanlı Başkenti’nden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent”  Osmanlı Başkenti’nden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent. I. Y. Akpınar, editör. Osmanlı Bankası Müzesi ve Arşivi yayınları, 2010, s. 7-19.
Akpınar, İ.Y., 2010, “Modern İmgelerin Günlük Yaşamda Mekanlaşması: Prost’un Yeni Kamusallıkları”, Osmanlı Başkenti’nden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent. I. Y. Akpınar, editör. Osmanlı  Bankası Müzesi ve Arşivi yayınları, 2010, s.68-80.
Akpınar, I., 2010, “İstanbul’u (Yeniden) İnşa Etmek: 1937 Henri Prost Planı,” 2000’den kesitler II: Cumhuriyet’in Mekanları/Zamanları/Insanları, Doktora Araştırmaları sempozyumu KItabı, ed. Elvan ERGUT, Ankara: ODTU yayınevi, 2010, s.107-124.
Akpınar, I.Y., 2010, ‘’20. Yüzyıl Yıkımlarının Yeniden Haritalanması: Istanbul’un Yeniden İmarı‘’, Hayalet Yapılar, Turgut Saner ve Cem Kozar , (ed.), Istanbul, 2010, s.174-183.
Akpınar, I.Y., 2009, “Güzelleştirme”, İstanbullaşmak, ansiklopedi, P. Derviş, B. Tanju, U. Tanyeli (edit.), Garanti Gallery,  s. 41-42, (Türkiye’nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı kapsamındaki Garanti Galeri ve DAM, Frankfurt am Mein – Alman Mimarlık Müzesi, ortak sergisi kataloğu, 12.09 - 09.10.2008) 2009.
Akpınar, I.Y., 2009,“İdealimdeki ev”, İstanbullaşmak, ansiklopedi, P. Derviş, B. Tanju, U. Tanyeli (edit.), Garanti Gallery,  s. 97-98 (Türkiye’nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı kapsamındaki Garanti Galeri ve DAM, Frankfurt am Mein – Alman Mimarlık Müzesi, ortak sergisi kataloğu, 12.09 - 09.10.2008) 2009.
Akpınar, I.Y.,2009, “İstimlak”, İstanbullaşmak, ansiklopedi, P. Derviş, B. Tanju, U. Tanyeli (edit.), Garanti Gallery,  s.194-196 (Türkiye’nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı kapsamındaki Garanti Galeri ve DAM, Frankfurt am Mein – Alman Mimarlık Müzesi, ortak sergisi kataloğu, 12.09 - 09.10.2008) 2009.
Akpınar, I.Y., 2008,“L. Barragan”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “Coop Himmelblau”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “C. Correa”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “S. Fehn”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “M. Fuksas”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “Z. Hadid”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi.Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “Herzog ve De Meuron”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları,  2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “R. Koolhaas”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “D. Libeskind”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “F. Maki”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “R. Moneo”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., “G. Murcutt”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., “C. Pelli”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “R. Pietila”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “A. Siza”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “B. Tschumi”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “Ş. Akalın”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “E. Arolat”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “A. Batur”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “C. Bozkurt”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., “M. Çilingiroğlu ve A. Kazmaoğlu”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “K. Erginoğlu ve H. Çalışlar”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “S. Gürel”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “A. H. Holtay”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “U. Inan”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “G. Kaftancı”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., “H. Karabey”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “S. Özkan”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “Ş. Pekin”,  Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “N. Sayın”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “E. Şahinbaş”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “M. Tabanlıoğlu ve M. Gürsel Tabanlıoğlu”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “H. Tümertekin”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi.Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “N. Ünsal”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “A. Yücel”,  Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008.
Akpınar, I.Y., 2008,“ “R. Legoretta”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Istanbul: YEM yayınları, 2008
Uz, F., 2001 “Siza Okuma Klavuzu”, Alvaro Siza, Boyut Kitapları, Mayıs 2001, s:32-35(ISBN 975-521-415-1)
Güngen Kürtüncü, B., 2009 “Proje1: 2B→3B: Yüzeyden Hacime” “2D→3D: From Surface To Volume”, 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Selçuk Kirazoğlu, F., Akpınar, İ., 2012,“Fiziksel Çevre - Çocuk İlişkileri, Açık Oyun Mekanları ve Çocuk Dostu Çevre Kriterleri Üzerine Bir Değerlendirme; Bakırköy ve Beylikdüzü Örnekleri”, Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu, 16.11.2012, İTÜ Taşkışla.
Akpınar, İ.Y., 2010, “Giriş: Osmanlı Başkenti’nden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent”, Osmanlı Başkenti’nden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent. I. Akpınar, Küratör. Osmanlı Bankası Konferansı, 15-16 ekim 2010, İTÜ Taşkışla
Akpınar, İ.Y.,2010,  “Modern İmgelerin Günlük Yaşamda Mekanlaşması: Prost’un Yeni Kamusallıkları”, Osmanlı Başkenti’nden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent. I. Akpınar, Küratör. Osmanlı Bankası Konferansı, 15-16 ekim 2010, İTÜ Taşkışla
 Akpınar, İ.Y., ‘kent üzerine söylemler ’, IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan toplantıları, II.Ulusal sempozyumu, prof.dr. Mete Ünügür anısına konferansta davetli bildiri, IAPS-CSBE Network kültür ve mekan toplantıları, II. Ulusal sempozyumu, 2-3 Mart 2010, İTÜ.
Akpinar, İ.Y., Paker, N.,2007, Küresel İstanbul’un mekansallaşması: “kap(ı/a)lı  özel siteler”, IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları, KENT, KÜLTÜR VE KONUT, ulusal sempozyum: 1, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul , 14-16.12.2007. IAPS-CSBE Network Kitap Serisi: 7-Kent, Kültür ve Konut, s. 168-176, ISBN: 978-975-6437-77-3, 2007
Akpinar, İ.Y., Uraz, T., 2007, “Kültürel projeler üzerinden kentsel canlandırma ve Mağusa örneği”, MEKANSAL GELİŞME STRATEJİLERİ VE KENTSEL PROJELER, Uluslararası 18. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 28 – 29.05.2007, MSGSÜ, İstanbul.
Faslı, M., Şahin, P.Ş, Vehbi, O.B, Akpınar, İ.Y., 2007, “Avrupa Birliği kalkınma fonu kapsamında “Gelecek için Ortaklık” Projeleri: Lefkoşa”, MEKANSAL GELİŞME STRATEJİLERİ VE KENTSEL PROJELER, Uluslararası 18. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 28 – 29.05.2007, MSGSÜ, İstanbul.
Aydınlı, S., Aksoy, M., Akpınar, I., Sıkıçakar, A., 2003, “Mimari Tasarım Eğitimine Yeni Bir Bakış: süreklilik ve değişim”, Süreklilik ve Değişim konferansı, Bursa: Mimarlar Odası, 2003.      
Akpınar, İ., 2001,‘Pay-ı Tahtın sekülerleşmesi: Istanbul'u yeniden inşa etmek’, 2000’den Kesitler II: Cumhuriyetin Mekanları, Zamanları, İnsanları, Doktora Araştırmaları Sempozyumu, 29-30 Kasım 2001, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.
Yürekli, H., Akpınar,I., Dökmeci, V., 1995, “Divanyolu”, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Sempozyumu, ITÜ, 5-7.06.1995, s.303-311.
İnceoğlu, M., Eser, S., Akpınar,I., 1994, “Mimari Proje Sürecinin Genel ve Özel bir Örnekte Sorgulanması”, Mimari Proje Semineri, YTÜ, Kasım 1994, s.118-123.
Yürekli, H., Yürekli, I., Akpınar,I., 1992, “Büyükdere Caddesi”, Yüksek Yapılar Sempozyumu II, ITU, 04-06.11.1992, s.91-99
Uz, F., 2011 “Promenad ile “yer”leşme: Tasarım eğitiminde “Guided Discovery-Yönlendirilmiş Keşif” Örneği (Öğr. Gör. Dr. S. A. Köknar ve Araş.Gör. Dr. Ö. Berber ile birlikte), “Mimari Tasarım Eğitimi:BÜTÜNLEŞME 2” Konferansı, 20-21 Ekim 2011, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, sempozyum kitabı, sayfa: 13-22 (ISBN 978-605-01-0182-9)
Uz, F., 2011  “Hareketin Arkeolojisi ya da Bedenden Mekana” (Öğr. Gör. Dr. S. A. Köknar ve Araş.Gör. Dr. Ö. Berber ile birlikte), “Mimari Tasarım Eğitimi:BÜTÜNLEŞME 2” Konferansı, 20-21 Ekim 2011, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, sempozyum kitabı, sayfa: 312-322 (ISBN 978-605-01-0182-9)
Uz, F.,  2009 “Mimarlıkta Kollektif Bilgi Üretme Olasılıkları: STÜDYO KAHEM deneyimi örneği” (Araş.Gör. P. Tan ile birlikte) “Mimari Tasarım Eğitimi:BÜTÜNLEŞME” Konferansı, 25-26 Haziran 2009, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Sempozyum Kitabı, sayfa: 48-51   (ISBN 978-975-461-451-0)
Uz, F., 2008  “Yedi Bina, Yedi Mimar”, (Dr.Ç. Eren ve Dr. F. Erkök ile birlikte), Yüzyılda İki Mimar: Sedat Hakkı Eldem-Emin Onat, 16-17 Ekim 2008 İstanbul, s: 165-182, (ISBN: 978-9944-89-888-1)
Uz, F., 2001 “Akreditasyonda Farklı Sistemler”, (Prof. Dr. G. Sağlamer, Prof. Dr. N. Esin, Prof. Dr. I. Hacıhasanoğlu, Doç. Dr. S. Lökçe, Prof. Dr. A.Özsoy, Ar. Gör. F. Uz Sönmez, Doç. Dr. T. Ulusu Uraz, Prof. Dr. Y. Yüksel ile birlikte), Mimarlık Eğitim Kurultayı, İstanbul, Aralık 2001, s:182-197,(ISBN 975-395-527-8)
Tiftik, C., 1989 "Yüksek Binalar ve Davranışsal Sorunlar", Yüksek Binalar 1. Ulusal Sempozyumu, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul , Türkiye,.  (Prof. Dr. Ferhan Yürekli ile birlikte)
Berber, Ö.,2011 “Hareketin Arkeolojisi ya da Bedenden Mekana”, (Ö. Berber, S. A. Köknar, F. Uz Sönmez), “Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2”, 2. Ulusal Sempozyumu, 20-21 Ekim, YTÜ, İstanbul. Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2 Ulusal Sempozyum Kitabı, Ed. Ünver, F. R., Akbulut, M. T., Ünal, Z. G., Arabacıoğlu, F. P., Düzgün, H., Darçın, P., s. 312-322, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul. (ISBN 978-605-01-0182-9)
Berber, Ö., 2011 “Promenad ile Yerleşme: Tasarım Eğitiminde ‘Guided Discovery-Yönlendirilmiş Keşif’ Örneği”, (S. A. Köknar, Ö. Berber, F. Uz Sönmez), “Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2”, 2. Ulusal Sempozyumu, 20-21 Ekim, YTÜ, İstanbul. Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2 Ulusal Sempozyum Kitabı, Ed. Ünver, F. R., Akbulut, M. T., Ünal, Z. G., Arabacıoğlu, F. P., Düzgün, H., Darçın, P., s. 13-22, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul. (ISBN 978-605-01-0182-9)
Berber, Ö.,2006 “Marmaris Projesi: Kentsel Yaşam Üreticileri ve / veya Dengeleyiciler”, (Ö. Berber, B. Köknar, E. Kahveci, S. A. Köknar, İ. Güngör), Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, 28-29 Nisan, Antalya. Turizm ve mimarlık: turizmde sosyal, kültürel, fiziksel gelişmeler, sorunlar ve öneriler, Ed. Altun, S., s. 78-83, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya.

Diğer Yayınlar: Editörlük
Akpınar, İ.Y., 2013, Sakıp Sabancı Museum, 10th year, Sabancı University Sabancı Museum, Istanbul, July 2013
Akpınar, İ.Y., 2012, editör / yazar, AGIOS DIMITRIOS TA SALINA : MOONLIGHT MONASTERY, Akbank sanat kültür serisi, CITY BIZ pub., Istanbul, April 2012.
Akpınar, İ.Y., 2010, OSMANLI BAŞKENTİNDEN KÜRESELLEŞEN İSTANBUL’a: MİMARLIK ve KENT. Osmanlı Bankası Müzesi Arşivi Yayınları, İstanbul Aralık 2010
Uz, F., 2009 “BİRİNCİ SINIF:İŞLER 07-08 / FIRST YEAR: WORKS 07-08” (Y.Doç.Dr. P. Dursun,  Araş.Gör. B. Kürtüncü, Araş.Gör. A.Şenel, Araş.Gör. S.A.Köknar, Araş.Gör. S.Türkkan İle Birlikte), İTÜ, Cenkler Matbaası, 2009, İstanbul ISBN: 978-975-561-349-9
Uz, F., 2007 Zaman-Mekan Mimarlık ve Felsefe Açıkoturum ve Panelleri III, Editör (Prof.Dr. A. Şentürer, Prof. Dr. Ş. Ural ve Ar. Gör. Ö. Berber ile) (YEM Yayın,2007) (ISBN: 975-8599-96-7)
Uz, F., 2004 Etik-Estetik Mimarlık ve Felsefe Açıkoturum ve Panelleri II, Editör (Prof.Dr. A. Şentürer ve Prof. Dr. Ş. Ural ile) (Yapı Yayın,2004)(ISBN: 975-8599-41-0)
Berber, Ö., 2007 Zaman-Mekan Mimarlık ve Felsefe Açıkoturum ve Panelleri III, Editor (A. Şentürer, Ş. Ural, F. Uz Sönmez, Ö. Berber), YEM Yayın, 2007, İstanbul (ISBN: 975-8599-96-7)
Berber, Ö., 2005-2004 “Konuşanmimar” yazı dizisi editörlüğü, (S. A. Köknar, B. Dündaralp, Ö. Berber), Yeni Mimar Gazetesi, DEPO Yayıncılık, İstanbul.
Berber, Ö.,  2004 “Kent Atölyeleri Kitapçığı”, (A. Şentürer, Ö. Berber, F. U. Sönmez), Etik Estetik Mimarlık ve Felsefe Açıkoturum ve Panelleri II kitabı içinde CD olarak basılmıştır, Ed. A. Şentürer, Ş. Ural, F. Uz Sönmez, Yapı Yayın,2004, (ISBN: 975-8599-41-0)
Güngen Kürtüncü, B., 2009 Birinci Sınıf: İşler, 2007/08 , First Year Works: 2007/08, (İTÜ Mimarlık Bölümü ‘07-‘08 MimariProje 1&2 Kataloğu) editörler: P.Dursun, S.Köknar, A.Şenel, B.Kürtüncü, F.U.Sönmez, S.Türkkan, ISBN:978-975-561-349-9, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ