Konut Uygulama Araştırma ve Eğitim Merkezi

1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde TÜBİTAK İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırma Grubu’nca, "İTÜ TÜBİTAK/İÇTAG Konut Araştırmaları Ünitesi" adıyla kurulmuştur. Kurucusu İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'dir ve 2012 yılına kadar Merkez Müdürü olarak görev yapmıştır.

Birimin 2002 yılında  Merkez olmasıyla birlikte adı " İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi" olarak değişmistir.

 2011 tarihinde ise "Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi (Konut UYG-AR)" ne dönüşmüştür.

2012 yılında Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Ahsen ÖZSOY, ardından 2013 yılında Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL Merkez Müdürlüğü'ne atanmıştır.

YÜRÜTME KURULU:

Yard. Doç. Dr. Dilek YILDIZ

GRUP ÜYELERİ:


Doç. Dr. Elmira GÜR
Doç. Dr. Yasemin ALKIŞER BREGGER
Y. Doç. Dr. Dilek YILDIZ
Öğr. Gör. Dr. Çiğdem EREN
Araş. Gör. Dr. İrem MOLLAAHMETOĞLU
Araş. Gör. Sinan ÖZGEN
Araş. Gör. Dilek AVSAN

ARAŞTIRMACILAR

Doç.Dr. Elmira Gür

0212 293 1300 (2261)

senerel@itu.edu.tr, elmiragur@gmail.com

Doç.Dr. Yasemin Alkışer Bregger

0212 293 1300 (2243)

alkiser@itu.edu.tr; yaseminalkiser@gmail.com

Yrd. Doç.Dr. Dilek Yıldız

0212 293 1300 (2381)

dilekyildiz71@mail.com, yildizd1@itu.edu.tr

Öğr. Gör. Çiğdem Demirel Eren

0212 293 1300 

cigdemeren2@yahoo.com

Araş.Gör. Dr. İrem Mollaahmetoğlu 

0212 293 1300 

irem_falay@hotmail.com

Araş.Gör. Sinan Özgen

0212 293 1300 

sinanozgen@hotmail.com

Araş.Gör. Dilek AVSAN

0212 293 1300 

dilekavsan@hotmail.com

KİTAP VE KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER:

ULUSLARARASI KİTAPLAR:

2012, A Multi-Factor Model of Use Value for Enclosed Outdoor Spaces, Theory, Cncepts and Case Study, (D. Yıldız), Lap Lambert Academik Yayınevi, Saarbrücken, Almanya, ISBN: 978-3-659-10323-0

ULUSLARARASI KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER:

2007, “Housing Development In Istanbul: The Post-Earthquake Impact”, British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 42, (E.Gür Şener, A. Özsoy), The Black Sea: Past, Present and Future, eds. Gülden Erkut and Stephen Mitchell, London: British Institute of Archaeology at Ankara, Istanbul: Faculty of Architecture, Istanbul Technical University, Stephen Austin & Sons Ltd. Hertford, Londra, İngiltere, ISBN 978-1-898249-21-4, ss.135-145.

2006, “Innovative Earthquake Resistant Architecture: Triangulation in Structure”,  (D. Yıldız, Ö. Erem), 5 Minutes to Survive, Years to Recover, eds. G. Cagdas, S. Brell-Cokcan, Viyana Teknoloji Üniversitesi -İstanbul Teknik Universitesi işbirliği, Austurya kültür Ofisi tarafından basılmıştır, İstanbul, ss. 56-65, ISBN: 9944551201.

2005, “Web of Life”, City Architecture in between Past and Future, (E. Gür), ed. Y. D. Yüksel, G. Sağlamer, A. Özsoy, H. D. Türkoğlu, G. Pulat Gökmen, E. G. Şener, Y. Alkışer, B. Keskin, E. Uzer, I.T.U. Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi, Cenkler Yayınevi, Istanbul, ISBN: 975-561-273-4, ss. 173-181.

2005, “Cumalıkızık: Its Present and Future”, City Architecture in between Past and Future, (E.Gür Şener, Y. Alkışer, B. Keskin, E. Uzer),  Ed. Y. D. Yüksel, G. Sağlamer, A. Özsoy, H. D. Türkoğlu, G. Pulat Gökmen, E. G. Şener, Y. Alkışer, B. Keskin, E. Uzer, I.T.U. Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi, Cenkler Yayınevi, Istanbul, ISBN: 975-561-273-4, ss. 119-134.

2005, “A Conceptual Discussion in the Context of Cumalıkızık”,  (Y. Alkışer), Part 3.14, City Architecture in Between Past and Future, Ed. Dülgeroğlu-Yüksel, Y. ve diğ. ISBN, 975-561-273-4, I.T.U. Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi, Cenkler Yayınevi, İstanbul, sf. 137-147. 

2005, “Putting a Smooth Touch to Cumalıkızık without Interfering”, (Y. Alkışer), Part 3.16, City Architecture in Between Past and Future, Ed. Dülgeroğlu-Yüksel, Y. ve diğ. ISBN, 975-561-273-4, I.T.U. Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi, Cenkler Yayınevi, İstanbul, ss. 155-163.

2001, “Tarlabaşı: A District in Change”, "Cultural and Spatial Diversity in the Urban Environment", (Y. Alkışer, E. Edgü, A. Ünlü), IAPS - CSBE Book Series: 3, Ed: Hülya Turgut, Peter Kellet, ISBN 975-8599-04-6, İstanbul, YEM, ss. 1-10. 

1994, “River and Harbour-Project”, Riverine Architecture An Anthology of Workship of Holland, Rotterdam Academy of Architecture, Ed. Jan de Graaf and Gijs Wallis de Vries, 010 Publishers, Rotterdam, p: 59-64.

1996, "İstanbul Topoğrafyası", (A.İ. Mollaahmetoğlu Falay), Coast Wıse Europe Atlas 010 Publishers, Rotterdam.

ULUSLARARASI KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ:

2005, “City Architecture: İn Between Past and Future” (Y.D. Yüksel,  G.Sağlamer, A.Özsoy, G.P.Gökmen, E.Şener, Y.Alkışer, B.Keskin, E.Uzer), Cenkler Basımevi, Istanbul.

2006, “5 Minutes to Survive, Years to Recover”, (G. Çağdaş, B. S. Çokcan, D. Yıldız, Ö. Erem, N. Ç. Alp), 2006. Vienna Teknik Üniversitesi,- İstanbul Teknik Universitesi, Avusturya Kültür Ofisi tarafından basılmıştır, İstanbul, pp. 56-65, ISBN: 9944551201.

2005, Y. D. Yüksel, G. Sağlamer, A. Özsoy, H. D. Türkoğlu, G. Pulat Gökmen, E. G. Şener, Y. Alkışer, B. Keskin, E. Uzer (eds), City Architecture in between Past and Future, HREC, I.T.U. Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cenkler Matbaası, ISBN: 975-561-273-4.

1998, “Fide'98 International Conference on First Year Architectural Design Education Proceedings”, (Eds. N. Esin Altaş, H. Arı, G. Çağdaş, A.Erdem, Ç. Demirel Eren, G. Pulat Gökmen, L. Gürer, I. Hacıhasanoğlu, O. Hacıhasanoğlu, A. Özsoy, G. Sağlamer, T. Ulusu Uraz, Y. Dülgeroğlu Yüksel), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul. 

ULUSAL KİTAPLAR:

 

ULUSAL KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER:

2004, “Satınalma”, (S. Şener, E. Şener), Yarışma Kitapları, Gaziosmanpaşa Belediye Hizmet Alanı Mimari Kentsel Tasarım Proje Yarışması, Mimarlar Odası Yayınları, Mimarlar Odası Yayın Komitesi (eds), s. 85-88, Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş., Ankara, ISBN 978-9944-89-664-1.

2002, “Gözün Vicdanı: Tasarımda Etik ve/veya Estetik Olmak”, (T. U. Uraz, D. Yıldız), Etik &Estetik: II. Mimarlık ve Felsefe Sempozyumu, s.202-215, ISBN:975-8599-41-0

 ULUSAL KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ:

E. Şener, I. Hacıhasanoğlu, H. Turgut Yıldız (eds), Social Change & Spatial Transformation in Housing Environments, Third International Symposium, Proceedings, july 2005, IAPS – CSBE Network Book Series: 5, Istanbul Technical University, ISBN 975-561-270-X.

2004, İTÜ Mimarlık Fakültesi yayını ön çalışma, 2003-2004 Öğretim Yılı, (Ç. Eren, İ. Falay).

1992, ”Yüksek Binalar II.Ulusal Sempozyumu, (A.Öke, N.Esin, G.Çağdaş, B.Uluoğlu, A.Erdem, Ç. Eren), Bildiri Kitabı, 4-6 Kasım 1992, İ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi İstanbul.

1992, ”Haberler”, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Yüksek Binalar Çalışma Grubu Bülteni, (A.Öke,N.Esin,,G.Çağdaş,B.Uluoğlu,A.Erdem, Ç. Eren), İ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi, İstanbul (1992/1).

1991, ”Haberler”,İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Yüksek Binalar Çalışma Grubu Bülteni, (A.Öke, N.Esin, G.Çağdaş, B.Uluoğlu, A.Erdem, Ç. Eren), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul (1991/1).

1989, ”Yüksek Binalar I.Ulusal Sempozyumu, (A.Öke, N.Esin, G.Çağdaş, B.Uluoğlu, A.Erdem, Ç. Eren), Bildiri Kitabı, 1-3 Kasım 1989, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1989

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ:

2002, Kente Göçenlerin Farklı Yerleşme Süreçlerine Katılım Biçimlerinin Analizi, G. Sağlamer, A. Özsoy, A, N. Zeren Gülersoy, E. Uzer, İTÜ-TÜBİTAK İNTAG, İ. Kılınçaslan, G. Erkut, N. Zeren-Gülersoy, A. Özsoy, İ. Dinçer, F. Gezici,  TÜBİTAK-İNTAG No. 421, İ.T.Ü. Araştırma Fonu ve İTÜ-TÜBİTAK İNTAG Konut Araştırmaları Ünitesi, 1999-2002. 
2002, Kente Göçenlerin Farklı Yerleşme Süreçlerine Katılım Biçimlerinin Analizi, G. Sağlamer, A. Özsoy, A, N. Zeren Gülersoy, E. Uzer, İTÜ-TÜBİTAK İNTAG, İ. Kılınçaslan, G. Erkut, N. Zeren-Gülersoy, A. Özsoy, İ. Dinçer, F. Gezici,  TÜBİTAK-İNTAG No. 421, İ.T.Ü. Araştırma Fonu ve İTÜ-TÜBİTAK İNTAG Konut Araştırmaları Ünitesi, 1999-2002. 
2002, Kente Göçenlerin Farklı Yerleşme Süreçlerine Katılım Biçimlerinin Analizi, G. Sağlamer, A. Özsoy, A, N. Zeren Gülersoy, E. Uzer, İTÜ-TÜBİTAK İNTAG, İ. Kılınçaslan, G. Erkut, N. Zeren-Gülersoy, A. Özsoy, İ. Dinçer, F. Gezici,  TÜBİTAK-İNTAG No. 421, İ.T.Ü. Araştırma Fonu ve İTÜ-TÜBİTAK İNTAG Konut Araştırmaları Ünitesi, 1999-2002. 

TAMAMLANMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ:

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ:

 DPT PROJELERİ:

TÜBİTAK PROJELERİ:

2005, “Türkiye’de ki Yüksek Binaların İncelenmesi ,Sınıflanması ve Gelecekteki Uygulamalar İçin Bir Değerlendirme Modeli Geliştirilmesi’’, (Ç. Eren, G. Çağdaş, N. Esin Altaş, A. Erdem, İ.T.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 1997-2005.

2004, “İstanbul Deprem Master Planı Kapsamında, Olası Deprem Afeti Sonrası Zeytinburnu İlçesindeki Geçici Yerleşmeler İçin Açık Alan Değerlendirmesi Yerleşke Vaziyet Tasarımı Projesi”, (S. Şener, E. Şener, Ö. Özçevik, C. Altun) İ.B.B. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 59-Y ve KD.M 460.106.

2004, “Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyonu”, (A. Ünlü, M. Ocakçı,  S. Apak, G. Ülken,  Y. Alkışer, E. Edgü,  F. Cimşit, Z. Tonbul,  G.l Yücel, T. Özden), İ.B.B. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Yerleşmeler ve Kentsel dönüşüm Müdürlüğü, Şehircilik Atölyesi  ve İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi.

2003, “Depreme Hazırlık Sürecinde İstanbul’da Gecekondu Alanlarının İyileştirilmesi ve Yaşanabilir Mekanlara Dönüştürülmesine Yönelik Bir Model Oluşturulması”, (G. P. Gökmen, Y.D. Yüksel, F. Erkök, Y. Alkışer, B. Keskin), İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi - İ.B.B. Kentsel Dönüşüm ve İstanbul Şehircilik Atölyesi.

2003, “İstanbul Genelinde Olası Afet Sonrası Geçici Yerleşim Alan Örnek Tip Yerleşim Üniteleri Projesi”, (S. Şener, E. Şener, Ö. Özçevik, C. Altun), Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında, İ. B. B. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü-İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.

2000,  “Fiziksel ve Sosyo-kültürel Değişim Bağlamında Beyoğlu’nda Suç Olgusunun Analizi” (A. Ünlü, Y. Alkışer,  E. Edgü), İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.

1997, “İstanbul Atatürk Havalimanı Gelişim Etüdleri”, (İ. Orhon, U. Erkman, H. Şener, V. Dökmeci, G. Çağdaş, D. Yıldız), İ.T.Ü. Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uyg-ar Merkezi, İstanbul, 1996-1997,  

1990, “Kentsel Topraklarda Yapılaşma Süreci Üzerine Bir İnceleme" (Proje No:23) ITU Çevre-Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi.

DEVAM EDEN ARAŞTIRMA PROJELERİ:

 

YAPTIRILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ:

TAMAMLANMIŞ DOKTORA TEZLERİ:

 

TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

2014, “Tarihi Kent Alanlarında Sürüdürülebilir Gelişmeye Yönelik bir Model Önerisi: Lefkoşa, Arabahmet Örneği”, Erman Berkay, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı, danışman: D. Yıldız.

2010, “İstanbul’da bulunan Alışveriş Merkezlerinin Gelişim-Değişim Süreçleri ve Tasarım Kriterlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Tuba Yıldırım, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, danışman: E. Gür

2009, “Yüksek Binaların Ütopik Bir Öneri Olarak Kentsel Ekosisteme Entegrasyonu”, Berrak Yapıcı,  İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, danışman: Ç. Demirel Eren.

2008 ,”Kıyı Bölgelerinin Yeniden Canlandırılması, Haydarpaşa Limanı ve Çevresi Örnek Alanı”, Yasin Ünal, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, danışman: Ç. Demirel Eren.

DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ:


DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

 


YAYINLAR: ULUSLARARASI MAKALELER, BİLDİRİLER

ULUSLARARASI DERGİ MAKALELERİ:

2011, “Squatter Housing as a Model for Affordable Housing in Developing Countries”, (E. Gür, Y. Dülgeroğlu Yuksel, Open House International -- Housing Affordability, Quality, and Life Style Theories Issue (ISI) , Vol.36, Issue 3, ss. 119-129, Quarterly ISSN: 0168-2601, Urban International Press. 

2010, “Open and Cell-Type Design Studios: Their Impact on Architectural Education”, (E. Gür), ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research, vol. 4, issues 2/3, Special Edition: Design Education: Explorations and Prospects for a Better Built Environment, 216-224, ISSN 1994-6961.

2009, “The Evaluation Of The Urban Transformation Projects”, (Y.Alkışer, Y.D.Yüksel, G.P.Gökmen), Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research, vol. 3, issue 1 March, s. 30-45, ISSN 1994-6961.     

2008, “Complexity Versus Sustainability in Urban Space:The Case of Taksim Square, Istanbul”, (Ö. Erem, E. Gür Şener),   ITU A|Z, Vol: 5 No: 1, 54-73, 2008-1, ISSN 1302-8324.

2006, “Evaluating and Reducing Earthquake Risks of Squatter Settlements in Istanbul” (G.P.Gökmen, Y.D.Yüksel, F.Erkök, Y.Alkışer, B.Keskin), Open House International, Vol.31, No.1, Mart, s. 116-124, ISSN: 0168-2601.  

2005, “A Paradigm Shift in the First Year Architectural Design Studio”, Uluslararası Makale, (S. Aydinli, F. Erkök ve F.Uz Sönmez, Ç. Eren), A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture, dossier of 3rd issue: Rethinking Architectural Education, Dosier, vol.2, No: 1/2, Ed: Belkıs Uluoğlu-Türkan Ulusu Uraz, pp.62-78.

2002, “Culture-Space and Time: The City of Bursa, Turkey”,(H. Turgut, D. Yıldız),  Open House International, vol. 27, no. 3, pp. 29-40.    

2001, ’’A Religious Center Without Community...Fener – Balat Experience’’, (Ç. Eren), Cultural And Spatial Diversity In The Urban Envıronment, Ed. Hülya Turgut&Peter Kellet, YEM Yayın, İstanbul,June, s.43-52, ISBN975-8599-04-6.      

 

ULUSLARARASI BİLDİRİLER:

 

2011, “The Impact of Legal Regulations on the Squatter Housing (Gecekondu) Phenomenon in Turkey”, Alkiser, Y., in the Workshop-21: “Legal Aspects of Housing, Land and Planning” in the 23rd ENHR (European Network for housing Research) Conference: “Mixite an Urban and Housing Issue?”,  5-8 July, Toulouse, France.

2011, “Exploring the Positive and Negative Aspects of Gated Communities in Istanbul”, Alkiser, Y., 6th International Conference of the Research Network “Private Urban Governance & Gated Communities”: Re-interpretation / Transformation of Territorial Boundaries, Proceedings [usb] and Abstract Book, Ed. Meltem Baslo, ISBN 978-975-561-410-6, September, 8-11, 2011, in Taskisla, Istanbul, Turkey.

2011, “Gated Communities or Squatter Settlements in Istanbul: Which Supports Green Space Better?”, Erem O., Alkiser, Y., 6th International Conference of the Research Network “Private Urban Governance & Gated Communities”: Re-interpretation / Transformation of Territorial Boundaries, Proceedings [usb] and Abstract Book, ISBN 978-975-561-410-6, Ed. Meltem Baslo, September, 8-11, 2011, in Taskisla, Istanbul, Turkey.

2010, “Typology of Urban Housing in the 20 th Century Istanbul”, Dülgeroğlu, Yurdanur, with Elmira Gür. ENHR (European Network for Housing Research) 2010 URBAN DYNAMICS &HOUSING CHANGE-CROSSING into the 2nd DECADE of 3rd MILLENIUM, Istanbul,4-7/7/, 2010

2007, “ Küreselleşme Etkisinde Yeni Konut Oluşumları: İstanbul’da Korunaklı Villa Tipi Yerleşimler”, (D. Yıldız, A. Tütengil), IAPS-CSBE Network, Kültür ve Mekan Toplantıları, Ulusal Sempozyum, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, pp.18-20, 106-108.


2006, “Ürün Kimliğinin Sürdürülebilir Tasarım Anlayışı ile Korunması”, (S. Özgen), 3. Ulusal Tasarım Kongresi, İstanbul.

1999, “Kentsel Mimari ve Kentsel Mekana Katkı”, (H. Şener, D. Yıldız),  I. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi, Kentsel Tasarım: Bir Tasarımlar Bütünü, MSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, s.32-44.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER:

2011, “The Impact of Legal Regulations on the Squatter Housing (Gecekondu) Phenomenon in Turkey”, (Y. Alkiser), WS-21: “Legal Aspects of Housing, Land and Planning”, 23. ENHR (European Network for housing Research) Uluslararası Konferansı “Mixite an Urban and Housing Issue?”, 5-8 Temmuz, 2011, Toulouse, Fransa.

2011, “Exploring the Positive and Negative Aspects of Gated Communities in Istanbul”, (Y. Alkiser), 6. Uluslararası “Private Urban Governance & Gated Communities” Araştırma- İletişim Ağı Konferansı, “Re-interpretation / Transformation of Territorial Boundaries”, Bildiri Özetleri Kitabı, Ed. Meltem Baslo, ISBN 978-975-561-410-6, 8-11 Eylül 2011, Taşkışla, Istanbul.

2011, “Gated Communities or Squatter Settlements in Istanbul: Which Supports Green Space Better?”, (Ö. Erem, Y. Alkiser), 6. Uluslararası “Private Urban Governance & Gated Communities” Araştırma- İletişim Ağı Konferansı, “Re-interpretation / Transformation of Territorial Boundaries”, Bildiri Özetleri Kitabı, Ed. Meltem Baslo, ISBN 978-975-561-410-6, 8-11 Eylül 2011, Taşkışla, Istanbul.

2010, “Typology of Urban Housing in the 20 th Century Istanbul”, (Y. Dülgeroğlu, E. Gür. 22. ENHR (European Network for Housing Research) Uluslararası Konferansı “Urban Dynamics &Housing Change-Crossing into the 2nd Decade of 3rd Millenium”, Istanbul, 4-7 Temmuz 2010.

2009, “Some Criticism On The Implication Of Information Technology On Construction For Construction’s Sake”, (Y. Alkiser, N. Ayiran), LIVENARCH IV “(RE/DE) “Construction in Architecture” 4. Uluslararası Kongre, “Livable Environments and Architecture”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 09-11 Temmuz 2009, Trabzon.

2009, “Regeneration of a Traditional Residential Environment: Samanbahçe Social Housing in the Walled City of Nicosia”, (D. Yıldız, N. Özgece, M. Taluğ), LIVENARCH IV, “(RE/DE) “Construction in Architecture” 4. Uluslararası Kongre “Livable Environments and Architecture”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 09-11 Temmuz 2009, Trabzon.

2009, “Urban Housing Price Dynamics: Two Residential Areas In Istanbul”, (Y. Dülgeroğlu, E.Gür), 21. ENHR (European Network for Housing Research) Konferansı, 28 Haziran-1 Temmuz, “Prag, Çekoslavakya

2008, “Could Housing Demand in New Developing Regions Meet by Power of Public Private Partnership in Turkey?”, (Y. Alkışer), 36. IAHS Uluslararası Kongre 03-07 Kasım 2008, “Housing, National Housing Programmes-New Visions”, Proceedings [CD], Ed. S. Chattopadhyay, O. Ural, ISBN: 81-902768, Kalküta, Hindistan.

2008, "İstanbul Transforms", A.İ. Mollaahmetoğlu Falay, “The Urban Project,-Architectural İntervention in Urban Areas”, EAAE Transactions on Architectural Education, TUDelft.

2007, “The Role of Landmarks on Identity Formation Problem of Holiday Villages in Turkish Mediterranean Coast”, (Ö. Erem, E. Gür Şener, “Meditriology: CCC, Coastal Cities - Culture – Conservation”, Uluslararası Sempozyum, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basım evi, Kıbrıs, ss. 227-236.

2007, “A Comparative Space Identification Elements Analysis Method for Districts: Maslak & Levent”,  Istanbul “, (Ö. Erem, E. Gür Şener, 6. Uluslararası Space Syntax Sempozyumu Bildiri Kitabı , ed. A.S. Kubat, Ö. Ertekin, Y. İnce Güney, E. Eyüboğlu  ITU Mimarlık Fakültesi, Cenkler Matbaası, ISBN 978-975-561-305-5, NA 1.158.2007, vol.II, pp. 122-01 / 122-06.

2006, “The Interaction of Recent Housing Development and Urban Identity in Istanbul”, (A. Tütengil, D. Yıldız), Kentleşme Uluslararası Forumu, “Modernism and Regionalism Re-Inventing Urban Identity”, Proceedings Volume I, pp.353-364., Pekin, Çin.

2006, “Private Cities within the City: Gated Communities in Istanbul”, (D. Yıldız, A. Tütengil), 34. IAHS Uluslararası Kongresi, “Sustainable Housing Design: Emphasizing Urban Housing”, 20-23 Eylül 2006, p. 183, (CDROM), Napoli, İtalya.

2006, “Changing Trends in Studio Culture: Paperless and Virtual Design Studios”, Paşalar, Ç., Yıldız, D., in Architectural Education Forum 3: Global Architectural Education Area, Organized by Association for Architectural Education ArchED, 15-17 November 2006, Istanbul, pp.53-54, published in CDROM

2006,’’ Learning Turkish “Modernist” Houses By Architectural Drawings”, Çiğdem Eren, Uluslararası Bildiri, (S. Aydinli,F. Erkök ve F.Uz Sönmez ile birlikte), "Heritage at Risk" International conference Moscow ,Nisan 2006

2006, “A First Year Architectural Design Studio Experience: From Abstract to Real Space”, Sıkıçakar, A., Yıldız, D., Dursun, P., Kürtüncü, B., Erem, Ö. Şener, E, Avcı, O., Architectural Education Forum: 3, Global Architectural Education Area GAEA, ITU Faculty of Architecture, Taşkışla, İstanbul (CD ROM).

2006, 11-16 September, “The Evaluation of the Urban Transformation Projects”, Y.D.Yüksel, G.P.Gökmen, Y.Alkışer, “Environment, Health and Sustainable Development”, 19. IAPS (International Association People-Environment Studies) Uluslararası Konferansı Bildiri CD’si ve Bildiri Özetleri Kitabı, s.129, İskenderiye, Mısır.

2006, “What Are The Boundaries Of Architecture?”, (Y. Dülgeroğlu, Y. Alkışer), EDRA-37: “Beyond the Conflict”, Atlanta, GA, USA.

2005, 3-10 Temmuz, “An Upgrading Model for Squatter Areas in İstanbul” (G.P.Gökmen, Y.D.Yüksel, F.Erkök, Y.Alkışer, B.Keskin), 22. Dünya Mimarlık Kongresi, UIA (Union of International Architect), 3-7 Temmuz 2005, İstanbul, “Cities, Grand Bazaar of Architectures”.

2005, “Sustainable Architecture with Neo Vernacular/ Case Study of Aegean Islands,” (S. Özgen), (Abstract-Poster Sunumu), UIA, 22. Dünya Mimarlık Kongresi, UIA (Union of International Architect), 3-7 Temmuz 2005, Proceedings [CD], İstanbul.

2005, “Discovering the Urban Traces in Istanbul for Understanding Architecture of City”, (S. Aydınlı, F. Erkök ve F. Uz Sönmez, Ç. Eren) 22. Dünya Mimarlık Kongresi, UIA (Union of International Architect), “The Grand Bazaar of Architecture (s)”, Proceedings [CD], İstanbul.

2004, “Study of Metropolitan Kiosks in Terms of Architecture and Environment”, (E. Şener, S. Şatır), IABSE Symposium 2004, Metropolitan Habitats and Infrastructure, Shanghai, China, Chinese Group of IABSE, (CD ROM).

2004, “Bodily Experience in Space and Design: The case of a first year studio project at   ITU   Department of Architecture”, (S. Aydınlı, F. Erkök ve F.Uz Sönmez, Ç. Eren) Fourth International Conference on Design & Emotion, Proceedings [CD], Temmuz 2004

2004, “Urban Furniture in Urban Space and its Significance for the Inhabitants”, (S. Şatır, E. Şener), Medi3ology: Mediterranean Triology / Akdeniz Üçlemesi International Gazimagusa Symposium: Momentum-Metamorphosis-Manifesto Proceedings, (eds.) U. Ulaş Dağlı, N. Doratlı, Ş. Önal Hoşkara, P. Uluçay, Eastern Mediterranean University Press, Gazimagusa, North Cyprus, ISBN: 975-8401-16-5, pp. 463-469, 2004.

2003, “Sustainability of Urban Life Quality for Temporary Shelter Settlement in Pre&Post Disaster Period”, (Ö. Özçevik, E. Şener, S. Şener, C. Altun), Quality of Urban Life – Policy Versus Practice, 3-5 Aralık 2003, eds. N. Z. Gülersoy, N. Esin, A. Özsoy, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, ISBN 975-561-246-7, Cenkler Matbaası, İstanbul, pp.503-514.

2003, “Factors Affecting the Use Value of Campus Outdoor Spaces”, (D. Yıldız, H. Şener), International Conference on “Quality of Urban Life, Policy versus Practice”, 3-5 Aralık 2003, eds. N. Z. Gülersoy, N. Esin, A. Özsoy, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, ISBN 975-561-246-7, Cenkler Matbaası, Istanbul, December, pp.609-621.

2003, “Design Criteria Proposal for Post-Disaster Temporary Shelter Unit and Settlement Pattern”, (S. Şener, C. Altun, Ö. Özçevik, E. Şener), Quality of Urban Life – Policy Versus Practice, eds. N. Z. Gülersoy, N. Esin, A. Özsoy, Istanbul, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, ISBN 975-561-246-7, Cenkler Matbaası, pp.526-535.

2003, “The Land of Infinite Choices", (A.İ. Mollaahmetoğlu Falay, B. Kürtüncü), ENHR Uluslararası Konferansı, 26-28 Mayıs 2003, Bildiri CD’ si, Tiran, Arnavutluk.

2003, “The Design Process in Education and The Importance of Virtual Environment”, (S. Şatır, E. Şener), Sanal Ortamda Sanat ve Tasarım, Art, Design and Virtual Reality, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, pp.139-147, ISBN 975-400-272-X.

2003, “An  Experimental Creativity Research in Design Education By Hierarchical Approach”, (E. Şener, S. Şatır), Engineering Education in the World of no Frontiers , eds. C. da Rocha Brito, M. M. Ciampi, COPEC – Council of Researches in Education and Sciences, Sao Vicente / Santos, ISBN 85-89120-05-2, (CD-ROM).

2003, “The Effects of Design Studio’s Physical Environment on Architectural Education”, (E. Şener, S. Şener), Engineering Education in the World of no Frontiers, eds. C. da Rocha Brito, M. M. Ciampi, COPEC – Council of Researches in Education and Sciences, Sao Vicente / Santos, ISBN 85-89120-05-2, (CD-ROM).

2003, “Designing in Mind: Creativity”, (S. Şatır, E. Şener), Engineering Education in the World of no Frontiers, eds. C. da Rocha Brito, M. M. Ciampi, COPEC – Council of Researches in Education and Sciences, Sao Vicente / Santos, ISBN 85-89120-05-2, (CD-ROM).

2003, “Architectural Design Computing Studio Works on Prefabricated Post-Disaster Housing”, (S. Şener, E. Şener), Information-Communication-Knowledge- Engineering Education Today, Referate 32. International Symposium, eds. Werner Fischer & Federico Flückiger, Karlsruhe, Geschafsstelle der Studienkommission für Hochschuldidaktik,  Fachhochschulen in Baden – Württemberg, ISSN 0724-88-73, ISBN 3-00-012081-5, pp. 331-334.

2002, "The Spine of İstanbul: Bosphorus" A. Dener, A.İ. Mollaahmetoğlu Falay, Landscapes Of Water, Bari, İtalya.

2002, “Community Participation in Riverfront Development”, Sanoff, H., Paşalar, Ç, Yıldız, D., Culture, Quality of Life and Globalization, 17th IAPS Conference, İspanya, pp.271-272.

2001, “Architecture & Landscape: Their Relationship, Interaction and Mutual Effect Explained Through Urban Territoriality”, Rifki, F., Yıldız, D., ACSA West Regional Conference,  Manhattan – Kansas State University, Lawrence – University of Kansas, pp. 275-282.

2002, 23-27 Eylül, “A Design Workshop Experience, Amasya: Continuity and Change”, (H.Turgut, J.Warfield, H. Türkoğlu, G.P.Gökmen vd.), Uluslararası Sempozyum, Engineer Pedagogy, Sen Petersburg Devlet Maden Enstitüsü, Eylül, Bildiri Kitabı, s: 552-556, ed. V.Litvinenko, A.Melezinek, V.Prichotco, Sen Petersburg, Rusya.

2000, “Self-Sustainability and Continuity of Liveliness, An Example: The Covered Bazaar”, (A. Sıkıçakar, D. Yıldız), IAPS 16, 21st Century: Cities, Social Life and Sustainable Development, Paris, pp.114.

2000, “The Development of Koşuyolu Housing in Istanbul from 1954 until Today”, (H. Şener, D. Yıldız), IAPS 16, 21st Century: Cities, Social Life and Sustainable Development, Paris, pp.112.

2000, “Diversity and Identity, The City of Bursa, Turkey”, (D. Yıldız, H. Turgut), IAPS 16, 21st Century: Cities, Social Life and Sustainable Development, Paris, pp.126.

1999, “Design in Engineering Education”, (L.Gürer, L. Aras, Ç. Eren), Education III.Uluslararası sempozyumu, Sempozyum Bildiri Kitabı, Moskova, s.193-199.

1998, “Understanding the City-A Criticism in Relation to Design Studios”, (A. Sıkıçakar, D. Yıldız, D., Forum II: Architectural Education for the 3rd Millennium, North Cyprus, Gazimagusa, 22-24 April 1998, pp. 267-273.

1998, “A Self-Sustaining Commercial Center: the Covered Bazaar in Istanbul”, Sıkıçakar, A., Yıldız), City and Culture- Urban Sustainability and Cultural Processes, Stockholm/İsveç, pp.118.

1998, “The User Built Ecosystem in Residential Areas”, (A. Dener, S. Aydınlı, İ. Falay), ENHR 98.

1998, “Beginning with the Fundamentals of the Form: Functions, Structures, Concepts, Contexts and Space”, (N. Esin Altaş, H. Arı, G. Çağdaş, Ç. Eren, I. Hacıhasanoğlu, O. Hacıhasanoğlu, L. Gürer, A. Özsoy, G.Pulat Gökmen, T. Ulusu, Y. Dülgeroğlu), “FIDE’98 International Conference on First Year Architectural Design Education”, Bildiri Kitabı, Poster 3, İTÜ mimarlık Fakültesi, 14-16 Ekim, Taşkışla, İstanbul.

1997, “A Model for Socio-Cultural Changes Discontinuity in an Envıronment with the Example Mustafapaşa-Sinasos”, (Ç. Eren, Ö. Berk), Culture and Space in Home Environment, Uluslararası Sempozyumu, 4-7 Haziran 1997, Istanbul.  

1992, “Evaluation of Current Tourism Trends and the Potential of Soft Tourism in Turkey”, (M. İnceoğlu, E. Şener, M. Çakırkaya), Architecture of Soft Tourism Seminar Proceedings, ed. D. Erinsel Önder, F. Öztürk, pp.:139-154, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Yayınları, ISBN 975-461-010-x, Trabzon.

 

YAYINLAR: ULUSAL MAKALELER, BİLDİRİLER:

ULUSAL DERGİ MAKALELERİ:

2012, ‘İstanbul’a Yaklaşmak’,  (A.İ. Mollaahmetoğlu Falay), Arredamento Mimarlık, 2012.

2012, “Galata Köprüsü’nün İki Yakasına Kritik Bir Bakış, Yaşanabilir Çevreler, Kavramsal Çözümler”, (D. Yıldız, Ö. Erem, A. Çekmiş), Mart 2012, Sayı 43, Mimar.İst, s.83-94. ISSN: 1302-8219 43.

2011, ‘Kümülatif Dönüşüm, ya da Hoşgeldin Mazi Şehirciliği’, (A.İ. Mollaahmetoğlu Falay),  Arredamento Mimarlık, 2011

2010, ‘Mimarlık, Nereye?’, (A.İ. Mollaahmetoğlu Falay), Arredamento Mimarlık.

2006, “İ.T.Ü. Mimarlik Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Birinci Yıl Mimari Tasarım Stüdyosu”, (N. Esin, O. Hacıhasanoğlu, I. Hacıhasanoğlu, P. Dursun, E. Şener, D.Yıldız, S.Apak, G. Ülken, Ö. Erem,  A. Sıkıçakar, S. A., Köknar,B. Kürtüncü, S. Türkkan, Z. Ataş, O., Avcı, E. Kahveci),  Arkitekt, 2006/04-05, s.8-26, ISSN: 1301-6121.

2006, “İstanbul ve ….”, (N. Esin, O. Hacıhasanoğlu, I. Hacıhasanoğlu, P. Dursun, E. Şener, D. Yıldız, S. Apak, G. Ülken, A. Sıkıçakar, S. A. Köknar, E.  Kahveci, B. Kürtüncü, S. Türkkan, Z. Ataş), Stüdyo Tasarım Kuram Eleştiri Dergisi, sayı 3, bahar o4-05, pp. 34-49, 2006, ISSN 1302-5767.

2005, “Ulusal Mimari Proje Yarışması, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası”, (S. Şener, E. Şener, T. Çimen),  Mimarlık, Sayı:323, s. 43-49, ISSN 1300-4212.

2005 “Gaziosmanpaşa Belediye Binası ve Çevresi Mimari Kentsel Tasarım Proje Yarışması”, (S. Şener, E. Şener), Mimarlık, Sayı:322, s. 45-54,  ISSN 1300-4212.

2006,” Binalarla Tanımlı Dış Mekanların Kullanım Değeri Analizi, (D. Yıldız, H. Şener,  itüdergisi/a-Mimarlık, Planlama, Tasarım Serisi, Cilt: 5, Sayı:1, s.115-127. http://www.itudergi.itu.edu.tr/tammetin/itu-a_2006_5_1_D_Yildiz.pdf

2005, “Öğrenci Kongresi İstanbul ve…”, Esin, N., Hacıhasanoğlu, I, Hacıhasanoğlu, O., P. Dursun, E. Şener, D. Yıldız, S. Apak, G. Ülken, A. Sıkıçakar, S.A. Köknar, E. Kahveci, B. Kürtüncü, S. Türkan, Z. Ataş), Stüdyo, Tasarım, Kuram, Eleştiri Dergisi, Sayı 3, Bahar 04-05, http://www.studyomim.itu.edu.tr/sayi3/istanbul_ve.pdf

2005, “2003-2004 Güz Yarıyılı’nda Yapılmış TEGEV Kadıköy Eğitim Parkı Projeleri”, Z. Ok, D. Yıldız, Stüdyo: Tasarım, Kuram Eleştiri Dergisi, Sayı: 2, s.19-25, http://www.studyomim.itu.edu.tr/sayi2/tegev_kadikoy_egitim_parki_projeleri_19-26.pdf

2005, “Bir Kampus-Kent Örneği: Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi”, D. Yıldız, Portfolyo, Sayı 13,  s.57-64.

2004, "Örnek İlköğretim Okulu Projeleri: TC Milli Eğitim Bakanlığı Öncülüğünde Üniversitelerle İşbirliği İçerisinde Gerçekleştirilen Örnek Projeler (1998-2000)" (S. Şener, E. Şener, Ö. Erem),  Mimarlık,  314, Kasım-Aralık s.59-63, ISSN 1300-4212.

2004, “Türkiye’de Devlet Konutu’nun Dünü Bugünü Yarını”, (Y. Alkışer, H. Yürekli), İTÜ Dergisi/a, Mart,  seri a, Cilt 3, Sayı 1, s. 63-74 

2004,  ‘Fiat Garajı’, (A.İ. Mollaahmetoğlu Falay), Yapı Dergisi, 270  Mayıs 2004

2004, ‘Mekan Ve Yaşam Üzerine Deneme’, (A.İ. Mollaahmetoğlu Falay),  Mimarist Dergisi, 2004

2004, ‘Plansız Planlı Plansız’, (A.İ. Mollaahmetoğlu Falay), Yapı Dergisi 274, İstanbul.

2003, Kentiçi Kampus Sorgulaması: 2030’lara Doğru Berlin Teknik Üniversitesi Kampusu, (M. Aksoy, D.  Yıldız), Yapı Dergisi, Sayı 254, İstanbul, s.70-75.

2003, “Bir Tasarım Atölyesi Deneyimi, Amasya: Süreklilik ve Değişim” (E.Şener, G.Pulat, H.D. Türkoğlu, H.Turgut), Mimarlık, Kültür, Sanat, Yapı Dergisi, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, sayı 255, s.54-62,  ISSN: 1300-3437, İstanbul.

2000 “Karanlıkla Aydınlığın Buluşması: Metro”, (Y. Alkışer), Yapı Dergisi, Ekim, 227; s.61-70, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.

2000, “Dünden Bugüne Koşuyolu”, Mimarlık, sayı: 291, İstanbul, s.26-37.

(2000), “ Mimari Tasarım Eğitimi, Örnek: Bitirme Ödevi”, (H. Turgut, D. Yıldız),  Yapı Dergisi, No: 220, s.39-47, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.

 

ULUSAL BİLDİRİLER:

2007, “ Küreselleşme Etkisinde Yeni Konut Oluşumları: İstanbul’da Korunaklı Villa Tipi Yerleşimler”, (D. Yıldız, A. Tütengil), IAPS-CSBE Network, Kültür ve Mekan Toplantıları, Ulusal Sempozyum, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, pp.18-20, 106-108.

1999, “Kentsel Mimari ve Kentsel Mekana Katkı”, (H. Şener, D. Yıldız),  I. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi, Kentsel Tasarım: Bir Tasarımlar Bütünü, MSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, s.32-44.

 


 

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME:

2011, “Re-Interpretation/Transformation/of Territorial Boundaries” 6.Private Urban Governance and Gated Communities Uluslararası Konferansı, 8-11 Eylül 2011, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul.


2010,  Ulusal Kapalı Yerleşmeler Konferansı, , İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi (KAEM), (G.P.Gökmen, A.Özsoy) 3-4 Mart 2010, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 109 No’lu Konferans Salonu, Taşkışla, İstanbul.

1998, 14-16 Ekim, FİDE'98 (International Conference on First Year Architectural Design Education) Uluslararası Konferansı, Düzenleme Komitesi: G.Sağlamer, N.E. Altaş, H.Arı, G.Çağdaş, A.Erdem, Ç.Eren, G.P.Gökmen, I.Hacıhasanoğlu, O.Hacıhasanoğlu, L.Gürer, A.Özsoy, T.U:Uraz, Y.D. Yüksel, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul.

1996, 1-3  Temmuz, DMD (Descriptive Model of Design), İTÜ Mimarlık Fakültesi ve ABD Carnegie- Mellon Üniversitesi (CMU), Mimarlık Bölümü işbirliği ile düzenlenmiştir. NSF ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (Ö.Akın, G.Sağlamer, N.E. Altaş, H.Arı, G.Çağdaş, A.Erdem, G.P.Gökmen, M.Kavaklı, A. Özsoy, T.U.Uraz),  İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul.

 

ULUSLARARASI WORKSHOP  VE YAZ OKULU DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

 

 

ÜYELİKLER:

  • TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Şubesi.
  • İ.T.Ü. Vakfı.
  • Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği
  • Mimarlık Eğitimi Derneği
  • EDRA (The Environmental Design Research Association)
  • ENHR (European Network Housing Research)
  • IAPS (International Association for People-Environment Studies)Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ