ALT BİRİMLERİ

Yapım Projeleri Yönetimi
Yapım Firmaları Yönetimi
Gayrimenkul Yönetimi
Bina / Tesis İşletmesi
Mimari Tasarım ve Yapım Hukuku


YÜRÜTÜCÜ

Prof.Dr. H. Murat GÜNAYDIN


ARAŞTIRMACILAR


Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu 212 293 1300 / 2210
kanoglu@itu.edu.tr
Prof. Dr. Heyecan Giritli 212 2931300 / 2239 giritli@itu.edu.tr 
Prof. Dr. H. Murat Günaydın 212  2931300 / 2350 gunaydinh@itu.edu.tr
Doç. Dr. Murat Çıracı 212 2931300 / 2294 ciraci@itu.edu.tr
Doç. Dr. Elçin Taş 212 2931300 / 2244 tase@itu.edu.tr
Doç. Dr. Hakan Yaman 212 2931300 / 2238 yamanhak@itu.edu.tr
Doç. Dr. Emrah Acar 212 2931300 / 2357 acare@itu.edu.tr
Doç. Dr. Begüm Sertyeşilışık 212 2931300 / 2239 bsertyesilisik@itu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Gülfer Topçu Oraz 212 2931300 / 2350 oraz@itu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Pınar Irlayıcı Çakmak 212 2931300  irlayici@itu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Bahriye İlhan 212 2931300 ilhanba@itu.edu.tr
 Araş. Gör. Murat Aydın 212 2931300 aydinmurat12@itu.edu.tr
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
"Toplu konutlarda işletme biçimlerinin belirlenmesi", Tübitak ve Toki, Orhon İ., Çıracı M., Küçükdoğu M.Ş., v.d., 1987
"Toplu konutlarda mekan standartları", Tübitak MAG, Proje no: 703, Bayazıt N., Dülgeroğlu Y., Yılmaz Z., Çıracı M., 1992
"Mevcut konut yerleşmelerinde yerleşme ve konut binası tiplerine yönelik maliyet karşılaştırmaları, maliyeti etkileyen faktörler ve veri tabanlı konut maliyeti hesaplama modeli", TOKİ, Çıracı M., Çıracı H., Sey Y., v.d., 1993.
"Türkiye’de kompüter destekli bina yapım yönetiminde proje planlama enformasyonu için bir sistematik araştırması", İTÜ Araştırma Fonu, Proje No: 264, Berköz S., Kanoğlu A., Oraz G., Dikbaş A., 1994
 “Türk İnşaat Sektörü İçin Bilgisayara Dayalı Bina Maliyeti Bilgi Sistemi Geliştirilmesi” DPT, Orhon, İ., Giritli, H., Taş, E., Yaman H., 1996.
"KKTC İnşaat Sektörünün Analizi (Müteahhitlik-Malzeme ve Hizmet Sektörü)", Doğu Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu, Dikbaş, A., Bayramoğlu, S., Alibaba H., Akbil A., 1996
"KKTC Konut Sektörü ve Kullanıcı Memnuniyeti Analizi", Doğu Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu, Dikbaş, A., 1997
"A Model of Computer-based Integrated Planning Subsystem for Contractor Firms", İTÜ Araştırma Fonu, Proje ID: 750., Kanoğlu A., 1997.
"A Site-Level of Computer-based Management Information System for Contractor Firms", TÜBİTAK, Proje ID: INTAG-912., Kanoğlu A., 1999.
"Organizational Changes in the Construction Sector in the 21st Century”, İTÜ Araştırma Fonu, University of Reading, UK – Eastern Mediterranean University, KKTC  ve İstanbul Teknik Üniversitesi ,  Dikbaş, A., 1999.
"Productivity of Turkish Masonry Crew", DPT, Giritli H., Sözen Z., 2000.
"İnşaat Sektöründe Partnering", İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu, Dikbaş, A., Sözen Z., Bayramoğlu, S., 2000.
"İTÜ Teknoparkı Fizibilite Çalışması", İTÜ Rektörlüğü ve Dünya Bankası, Dikbaş, A., Ulengin F., Ozkale L, v.d., 2000.
"Yapım yönetimi öğretiminde mevcut durumun ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, gereksinim, beklenti ve problemlerin belirlenmesi ve yeni bir yapım yönetimi programının geliştirilmesi", İTÜ Araştırma Fonu, Çıracı M., Giritli H., Civan I. , 2001
"Acil Durum Yönetimi ve Eğitimi - Achieve (A Cooperative Hazard Impact reduction Effort Via Education)”, FEMA (Federal Emergency Management Agency) – İTÜ – İçişleri Bakanlığı Projesi, Dikbaş, A. 2001-2002.
"İTÜ Teknoparkı İş Modeli Raporu", İTÜ Rektörlüğü ve Dünya Bankası, Dikbaş A., 2002.
" İnşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmeler ve teknoloji düfüzyonu", İTÜ Araştırma Fonu, Proje No: 1553, İTO tarafından desteklenmiştir, Sey Y., Acar E., Koçak İ., 2002.
“Türkiye Ölçeğinde İlişkisel Veritabanı Yapısında Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi Tasarımı”, İTÜ Araştırma Fonu, Taş, E., Tanaçan, L., Yaman, H., 2002.
"İnşaat sektöründe yönetici personel profili/ Bir norm geliştirme çalışması", İTÜ Araştırma Fonu, Giritli H., Civan I., 2003.
"İstanbul metropoliten alanının kentsel dönüşümünün karşılaştırmalı maliyet analizi", İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Özcevik Ö., Taş E., Yaman H., Beygo C., 2003.
"Construction Information Service Network - CONNET”, Türkiye ortağı,- EU - 5th Framework, IP, Dikbaş, A., 2001 – 2006.
Multiple Intelligences Instructional Design Framework for Virtual Classes, EU Research Fund, No.228995 - CP-1 -2006 - IE -MINERVA – MPP, Donnelly, W., McNamee, F., Madden, D., Acar, E., Öney-Yazıcı, E., Hurst, A., Charalambos, V., Baccino, T., 2006-2008, € 399.000.
"Continuing Professional Development in Construction Management, No. 225451 - CP-1-2005-1- IE - Minerva - M, Wall, J., Hurst, A., Kanoglu, A., Garrecht, H., Luckey, A., Mcnamee, F.,Giritli H., 2006.
Globalleşme sürecinde Türkiye inşaat sektörünün rekabet gücünün değerlendirilmesine kültürel bir yaklaşım, 2005-2007, İTÜ Araştırma Fonu, No: 31246. 
"Construction News and Information Electronically - CONNIE”, Türkiye ortağı, EU– 6th Framework, IP, Dikbaş, A., 2006 – 2008.
"Türkiye’de Farklı İklim Bölgelerinde Konut Binaları İçin Yüksek Performanslı Pencere Tasarım Ve Seçim Modeli", Tavil A., Yaman H., Çetiner İ., Coşkun K., 2006-2009.
"Integrated, Intelligient, Industrialized Construction - I3CON”, Türkiye ortağı, EU 6th Framework, IP Project, Dikbaş A., 2006-2011.
"İnşaat Sektöründe Rekabetçilik: Seçilmiş Ülkeler", İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu ve Reading Universitesi-İngiltere, Dikbaş A., Akkoyun I., 2006-2010.
"Türkiye’de Farklı İklim Bölgelerinde Konut Binaları İçin Yüksek Performanslı Pencere Tasarım ", İTÜ Araştırma Fonu, Tavil, A., Yaman, H., 207-2009.
"Web Tabanlı Tasarım, Erp ve Planlama Sistemleri Destekli Entegre Yönetim Çözümü”, Proje Kodu: 00034.STZ.2006-1, SAN-TEZ, Sanayi Bakanlığı, Dikbaş, A., 2007 – 2009.
"SUMMIT II: Business Incubation Management Training Institute” , EU - Leonardo Da Vinci Programme, DG Education and Culture,  AR-GE, Dikbaş, A., 2007 – 2009
"Türkiye Bilişim Vadisi Yer Seçimi ve Fizibilite Çalışması”, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Projesi, AR-GE, Dikbaş, A., 2008 – 2011.
“Yapı Malzemesi Enformasyon Sunma/Sağlama Konusundaki Davranış Biçimlerinin Belirlenmesi ve Süreç Analizi” İTÜ Araştırma Fonu, Taş, E., Irlayıcı, P., 2009-Halen Devam Ediyor.
“Building Integrated Communities: Case of Dubai”, ITU ve BUiD, Öney-Yazıcı, E., Özüekren, Ş., Dulaımı, M. F.
"Management of Construction Safety in a Multicultural Environment", ITU ve BUiD,Öney-Yazıcı, E., Dulaımı, M. F.
“İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi” İTÜ Rektörlüğü, Çıracı, M., Taş, E., Yaman, H., Oraz, T.G., Irlayıcı, P., 2009.
"CILECCTA - A user-oriented, knowledge-based suite of Construction Industry LifE Cycle CosT Analysis software for pan-European determination and costing of sustainable project options”, Grant Agreement No: 229061, Türkiye ortağı, EU– 7th Framework, Dikbaş, A., Giritli, H., 2009 - devam ediyor. 
"Yapı Yönetimi Enformasyon Sistemi (YYES)", İTÜ Teknokent, Dikbaş, A. 
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar ve Seminerler

MC4T – Managing Construction for Tomorrow International Conference
İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa, 1-3 Ekim 2009

CIB W078 – International Conference on Managing IT in Construction 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa, 1-3 Ekim 2009

Workshop: Novel Energy for the Regenerative Built Environment: Technical and managerial aspects
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 3-6 Mart 2014

Yayınlar
Giritli H., Sözen Z., Flanagan R. & Lanslay P. (1990)., "International Contracting: A Turkish Perspective", Journal of Construction Management & Economics, 8, 415-430
Dikbas A., Erdogan N. & G. Saglamer (1996)., "Socioenvironmental Determinants of Social Interactions in A Squatter Settlement in Istanbul", Journal of Architecture and Planning Research, 13(4):329-336.
Dikbaş A. & Öztürk A. (1997)., "Climate, Building Design, Energy Use and Comfort, Infra-structure Condition Assessment: Art, Science, and Practice", ed. M. Saito, 198-208, ASCE – American Society of Civil Engineers, USA.
Dikbas A., Morten B. & Yitmen, I. (1999)., "“Durability of Building Materials & Components 8, Service Life and asset Management: Volume 4: Information Technology in Construction”, An integrated decision-support system model for construction management executives, Published by CIB, NRC-CNRC Research Press Ottowa, 1999, pp 2452-2465
Kanoğlu A. & Arditi D. (2001)., "A Computer-Based Information System for Architectural Design Offices", Journal of Construction Innovation, 1 (1): 15-29. 
Çıracı M., Giritli H. & Civan I. (2001)., "A Study of Skills of Management Personnel in Construction", Journal of Management Systems, Journal of Management Systems, AOM, New York, Maximilian Press
Sey Y., Çıracı M., Kanoğlu A., Yaman H. & Köksal A. (2002)., "Information System Analysis for a Large Construction Firm: A Case Study in Turkey", Architectural Science Rev. 45(4): 229-306.
Dikbaş A., & Bayramoglu S. (2002)., " An Assessment of the Applicability of the Partnering in the Turkish Construction Sector", Journal of Construction Management and Economics, 20(4): 315-321.
Kanoğlu A. (2003)., "An Integrated System for Duration Estimation in Design-Build Organizations", Jour. Of Eng. Const. & Arch. Mgmt. 10(4): 272-282.
Kanoğlu A. (2003)., "An Integrated System for Design-Build Firms to Solve Cost Estimation Problems in Design Phase", Architectural Science Rev. 46(1): 37-47.
Kanoğlu A. & Arditi D. (2004)., "An Integrated Automation System for Design-Build Organizations", Int. Jour. Of Computer Application in Technology 20(1-3):3-14. 
Giritli H., & Oraz G. (2004)., "Leadership Styles: Some Evidence from the Turkish Construction Industry", Journal of Construction Management& Economics.
Taş, E, Yaman, H.  (2005),  “A Building Cost Estimation Model Based on Cost Significant Work Packages”  Engineering, Construction and Architectural Management, Cilt 12, No. 3, Mayıs 2005, s.251–263, DOI: 10.1108/09699980510600116.
Taş, E., Irlayıcı, P. (2007), “A Survey of the Use of IT in Building Product Information Acquisition in Turkey” Journal of Information Technology in Construction, Cilt 12, Mayıs 2007, s.323-335, ISSN 1403-6835.
Yaman, H., Taş, E., (2007), “A Building Cost Estimation Model Based On Functional Elements” A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol:4, No: 1 s. 73-87, 2007-1 .,
Oney-Yazici E., Giritli H., Topcu-Oraz G., ve Acar E., (2007) Organizational Culture: The Case of Turkish Construction Industry, Journal of Engineering, Construction and Architectural Management, Vol.14 No. 6, Emerald, pp.519-31.
Giritli, H. & Civan, I. (2008), “Personality Study of Construction Professionals in the Turkish Construction Industry”, ASCE Journal of Construction Engineering and Management, vol.134, no.8, August 2008, pp.630-634
Taş, E. Yaman, H., Tanaçan, L., (2008), “A Building Material Evaluation and Selection Model for Turkish Construction Sector” Engineering, Construction and Architectural Management, Cilt.15, No. 2,  Ocak 2008, s.149-163, DOI:10.1108/09699980810852673.
Acar, E., Wall, J., McNamee, F., Carney, M., Oney-Yazıcı, E.; (2008) Innovative safety management training through E-learning, International Journal of Architectural Engineering and Design Management, Vol.4, pp.239-250.
Dow, I., Sertyeşilışık, B., and Ross, A. (2009) "The factors that influence the Placement of a Subcontract and the subsequent cost implications", The Journal of Financial Management of Property and Construction, Emerald, 18 (2),  98-125.
Dever, E. H., Sertyesilisik, B., and Rostron, J. (2009) "The refurbishment of small scale retail premises in relation to the disability discrimination act",The Journal of Retail & Leisure Property, 8(2), 79-90.
Özçevik, Ö., Türk, Ş., Taş, E., Yaman, H., Beygo, C.,  (2009), “Flagship Regeneration Project as a Tool for Post-Disaster Recovery Planning: The Zeytinburnu Case”  The Journal of Disaster Studies, Policy and Management  Cilt 33, No 2, Overseas Development Institute, Blackwell Publishing, s.180-202. 2009, DOI: 10.1111/j.0361-3666.2008.01069.x.
McNamee, P., Madden, D., McNamee, F., Wall, J., Hurst, A., Vrasidas, C., Chanquoy, L., Baccino, T., Acar, E., Oney-Yazıcı, E., Jordan, A.; (2009) E-Learning, Multiple Intelligences Theory (MI) and Learner-Centered Instruction: Adapting MI Learning Theoretical Principles to the Instruction of Health and Safety to Construction Managers, Journal of College Teaching and Learning, Vol.6, No.2, pp. 49-58.
Sarshar, M., Sertyesilisik, B., and Parry, P. (2010) "The Extent Use of  Relationship Marketing in the UK FM Sector" Facilities, 28 (1/2), 64-87.
Jones, S., Ross, A. Sertyesilisik, B. (2010) “Testing the unfolding model of voluntary turnover construction professionals” Construction Management and Economics, 28 (3), 271-285.
Sertyesilisik, B., Tunstall, A., Mcloughlin, J. (2010) "An investigation of lifting operations on UK construction sites" Safety Science, 8(1), 72-79 (doi:10.1016/j.ssci.2009.06.001)
Sertyesilisik, B. (2010) An Investigation on Particular Contractual Issues in Construction. ASCE Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 2(4), 218-227. 
Keane, P.J., Sertyeşilışık, B., Ross, (2010) "Variations and change orders on construction projects” ASCE Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 2(2), 89-96.
Rylance, L., Sarshar, M., Sertyesilisik, B., Kirkham, R., and Tunstall, A. (2011) "Extent of Value Management Services Utilized by UK Private Quantity Surveying Practices" International Journal of Construction Project Management, 3(2)
İlhan, B. & Yaman, H. (2011), "A Comparative Input-Output Analysis of the Construction Sector in Turkey and EU Countries", Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 18, No. 3, 248-265.
Acar, E. & Göç, Y. (2011), "Prediction of risk perception by owners' psychological traits in small building contractors" Construction Management & Economics, Routledge, 29(8):841-852.
Taş, E., Yıldırım, S., (2011), “Analysis of the Usage Process After ISO 9000 Cartification in the Turkish Construction Sector”A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol:8, No: 2,  s. 137-155, 2011.

Çetiner, İ., Tavil, A., Yaman, H., Coşkun, K., (2012), "High performance window selection model - HiPerWin", A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol:4, No:1, s.165–180.
Giritli, H., Oney-Yazıcı, E., Oraz, G. ve Acar, E., (2012) The interplay between leadership and organizational culture in the Turkish Construction Industry, International Journal of Project Management, 31 (2), pp. 228-238. 
Çakmak-Irlayıcı, P., Taş, E., (2012), “The Use of Information Technology on Gaining Competitive Advantage in Turkish Contractor Firms”, World Applied Sciences Journal, 18 (2), s.274-285, ISSN 1818-4952, DOI 10.5829/idosi.wasj. 2012.18.02.744.
Çakmak-Irlayıcı, P. & Taş, E., (2012), “Strategic Planning Practices of Contractor Firms in  Turkey”,  Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 58, 40-46, ISSN 1877-0428, DOI 10.1016/j.sbspro.2012.09.976.
Taş, E. & Çakmak-Irlayıcı, P. (2012), “Evaluation of the Use of Building Product e-catalogues in Turkey”, AWERProcedia Information Technology & Computer Science, Vol. 1, 643-648.
Giritli, H., Sertyesilisik, B. & Horman, B. (2013), “An investigation into job satisfaction and organizational commitment of construction personel”, Global Advanced Research Journal of Social Science (GARJSS), January 2013 Vol. 2(1), pp. 001-011
Taş, E., Çakmak-Irlayıcı, P., Levent, H., (2013) "Determination of Behaviors in Building Product Information Acquisition for Developing a Building Product Information System in Turkey." ASCE Journal of Construstion Engineering and Management, 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000727 (Apr. 22, 2013).
Lisansüstü Tezler
Mimar Erdem A., “Yüklenici İnşaat İşletmelerinde Bina İnşaatlarına İlişkin Olası Riskler İçin Çözüm Stratejilerinin Geliştirilmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı, Haziran 1999
Mimar Seyyar B., “Bina Tasarım Sürecinde Bilgisayar Destekli Maliyet Tahmin Sistemleri” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Eylül 2000
Mimar Özcan S., “İnşaat Sektöründe Kıyaslama” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran 2001
Mimar Gülsün R., “Gayrimenkul Geliştirme Projeleri ve Türkiye Koşullarında Gayrimenkul Geliştirme Problem Tespiti ve Bir Model Önerisi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak 2002
Mimar Faraş S., “İnşaat Sektöründe Örgütsel Satın Alma Stratejileri (Satın Almacı-Tedarikçi İlişkileri Açısından Değerlendirme)” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran 2004 
Mimar Mollaoğlu S., “Competitive Positioning And Sustainability Of Turkish Construction Companies In The International Market” , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran 2004
Mimar Biber D.T., “Türk Yüklenici İnşaat Organizasyonlarında Günümüz Yönetim Bilimi Yaklaşımlarıın Uygulanabilirliği” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran 2004
İnş. Müh. Güdük N., “Türkiye İnşaat Sektöründe Proje Değişiklikleri Yönetimi – Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2004
Mimar Kutlu D., “Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projelerinde Uygulanan İhale Prosedürünün İncelenmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran 2005
Mimar Cihan N., “Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Üretim ve Toplam Üretken Bakım Yönetim Yaklaşımlarının Entegrasyonunun Türk Prefabrik Sektöründe Uygulanabilirliği” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2004
Şehir Plancısı Onurlu Ö., “Uluslararası Değerleme StandartlarınınTürkiye’de Uygulanması Sürecinde Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımının İrdelenmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans ProgramI, Mayıs 2006
Mimar Demir T., “İnşaat Projelerinde Kritik Başarı Faktörleri ve Proje Başarısının Ölçülmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Mayıs 2006
Mimar Ekincek E., “Uluslararası Türk Müteahhitlik Hizmetleri İçin Türk Eximbank Uygulamalarının Değerlendirilmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Mayıs 2006
Mimar Yalçın M., “Türk İnşaat Sektörü İçin Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İle Koordineli Çalışacak Bir Araştırma Merkezinin Yapılandırılması” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Mayıs 2006
Şehir Plancısı Ong H., “İstanbul’da Yapılacak Yeni Hipermarket Yatırımları İçin İlçeler Bazında En Uygun Lokasyonun Belirlenmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, Mayıs 2007
Mimar Kantaroğlu B., “Türk Yüklenicilerinin Oluşturduğu Uluslararası Joint Venture’larda Ortaklık Nedeniyle Oluşan Riskler ve Çözüm Stratejileri” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak 2008
Mimar Irlayıcı F.P. “İnşaat Firmalarında Rekabet Avantajı Sağlanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Stratejik Kullanımı” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Mayıs 2008
İnş Müh. Çıdık M.S. “İnşaat Sektöründeki Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Mayıs 2008
Şehir Plancısı Kuruoğlu T. “Outlet Center Geliştirme Projelerinin Temel Prensipleri ve Ekonomik Analizi”  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, Mayıs 2008
Mimar Ektekin S.S. “Kurumsal Tasarım Uygulama Sürecine Yönelik Web Tabanlı Yapım Yönetim Sistemi Modeli Önerisi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Eylül 2008
Mimar Yıldırım S. “İnşaat Sektöründe ISO 9000 Sertifikasyonu Sonrası Süreç” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak 2008
Şehir Plancısı Baştaş A. “Karma Kullanımlı Proje Geliştirme Süreci: İzmir Salhane Projesi Örneği” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, Haziran 2009
Mimar Ata N.İ. “Türkiye’de İnşaat Sektöründe Profesyonel Yönetim Standartlarının Kullanımı” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran 2009
Mimar Yayla, H. “İnşaat Sözleşmelerinde Değişiklik Talimatı Uygulamasının FIDIC, AIA ve KIK Sözleşme Formları Kapsamında İncelenmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran 2009
Mimar Tokalakoğlu D. “Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran 2010
Mimar Okutman M. “Tasarım Sürecine Yönelik Proje İnceleme ve Kontrolü” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran 2010
Şehir Plancısı Erdal N. “Kentsel Yenileme Uygulamalarında Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi; Küçükcekmece Ayazma Yenileme Uygulaması” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, Haziran 2010
Şehir Plancısı Topçu G. “Türkiye’de Sertifikalı Yeşil Bina Uygulamasının Örnek Bir Bina Üzerinde İrdelenmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, Eylül 2010
Mimar Fırtına Ö. “ İnşaat Projelerinde Uyuşmazlık İnceleme Kurulları Uygulaması” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı, Haziran, 2011
Mimar Arıcı Y., “İnşaat Sektöründe ADR (Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları) Kullanımı ve Seçim Kriterlerinin Kamu ve Özel Sektör Açısından İncelenmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak 2012
Mimar Köse B.Ç., “Türkiye’deki İnşaat Firmalarında Yaşanan Değişim ve Değişime Direncin Yönetilmesi” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak 2012
Mimar Aygül ŞİRİNCAN Yapım Projelerinde Yüklenici Firmaların Dolaylı ve Dolaysız Maliyetlere Yaklaşımının Değerlendirilmesi İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ocak 2005
Mimar Sevgi KURT Yapı Üretiminde Sözleşme Yönetimi ve Uluslararası Bir İnşaat Projesinin Sözleşme Yönetimi Sürecinin İncelenmesi İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Şubat 2006
Mimar Ahu DAŞDELEN Yapım Yönetimi Eğitiminde İnşaat Hukuku İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Haziran 2006
Mimar Pelin ÇİVİSÖKEN Yüklenici Firmalarda İnternet Tabanlı Yönetim Enformasyon Sistemleri – Örnek Bir Çalışma İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Haziran 2007
Mimar Bahriye İLHAN Türk İnşaat Sektörünün Girdi – Çıktı Analizi ve İthalata Bağımlılığı İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Şubat 2008
Ömer Enes BERSE Tarihi yarımada İçerisinde Yer Alan Çeşitli Kamu Taşınmazlarının Turizme Tahsis Edilmesi ile Elde Edilecek Değerin Tespiti İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı Şubat 2008
İnş Müh Barış BEKDİK Türkiye Şartlarında Orta Ölçekli İnşaat Firmalarında Kilit Personel Yönetimi İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Haziran 2009
Mimar Müge TURAN İnşaat Sektöründe Bilgi Yönetimi İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Haziran 2009
Mimar Zuhal AÇIKGÖZ Yüklenici Firmalarda İnşaat Ekipmanı Yönetimi ve Ekipman Yönetiminde Yeni Teknolojiler İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Haziran 2009
İşletme Müh Alp Şahin Otopark Geliştirme Analizi: İstanbul Merter Katlı Otoparkı Örneği  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı Ekim 2009
Mimar Faika Hande ONURSAL Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Çizim Standartları Üzerine Bir Araştırma İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Haziran 2010
Mimar Gülşah Sürel ERDEM Mimari Proje Üretim Süreci Belge ve İçerik Yönetiminde Enformasyon Teknolojileri Kullanımı İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Haziran 2010
İnş. Müh.Alper TÜFEKÇİ Türkiye’de Gayrimenkul Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırım: Alışveriş Merkezi Uygulamaları İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı Şubat 2011
Mimar Özçin KIRANT Uluslararası İnşaat Projeleri İhale Prosedürleri ve Finansmanı İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Haziran 2011
Mimar Esra SÜMER Yeşil Bina Proje Yönetim Süreçleri ve Türkiye'de LEED ve BREEAM Uygulamalarında Proje Yönetimi Süreçlerine İlişkin Örnek Bir Çalışma İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Mayıs 2013
Mimar Ayşen SARAÇ İnşaat Sektöründe Elektronik İhale (E-İhale) Sistemlerive Yapı Enformasyonu Modellemesi Entegrasyonu: Örnek Bir Çalışma İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Mayıs 2013
Y. Mimar Özlem Tüz, Yapım Firmalarında Kur Riski Analizine Yönelik Bir Model Önerisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Doktora Programı Şubat 2013
Akkaya, D. (2012) "İnşaat sektöründe yapı bilgi modellemesi" Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Merve Alçın, Sözleşme İdaresinde Açıklamalar, Yorumlamalar, Değişiklikler ve KİK Mevzuatının İlgili Hükümler Açısından Değerlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2009
Beril Akkan, Sözleşme İdaresi ve Sözleşme İdaresinde Toplantılar, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2009
Mert Soyel, Sözleşme İdaresi ve Sözleşme İdaresinde Yüklenici Teslim Dokümanları, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2009
Pınar Ateş, Kültürün Uluslararası İnşaat Ortak Girişimlerindeki Uyuşmazlıklara Etkisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2009
Deniz Atlı,İnşaat Sektöründe Öğrenme Stilleri, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2009
Onur Dursun, İstanbul'daki Bina Projelerinin Yapım Sürelerinin Modellenmesi , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2009
Şima Kaya, İnşaat Sektöründe İletişim ve İletişim Stilleri Üzerine Bir Araştrıma, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2009
Sinan Çelik, Mimari Proje Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar: Türkiye'deki Durumun İncelenmesi ve Öneriler, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2009
Hüseyin Cihan Mecit, Garanti Edilmiş Maksimum Fiyatlı (GMF) Sözleşmeler ve Türkiye İnşaat Sektöründe GMF Sözleşmelerine Yönelik Alan Çalışması , İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2009
Duygu Balcı, İnşaat Sektörü Çalışanlarının Çatışma Giderim Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2009
Karaoğlu, E. (2011) "4708 sayılı yapı denetim kanunun denetimindeki verimlilik" Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Başyiğit, G. (2012) "Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin incelenmesi ve standart sözleşme önerisi" Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Baltacı, K. (2012) "TOKİ'nin arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeli üzerine bir inceleme" Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Bora, A. (2012) "Yeşil binaların proje yönetimi" Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Atalay, G. Ö. (2012) "İnşaat sektöründe gönüllü olarak işten ayrılma modellerinin motivasyon teorileri ışığında incelenmesi" Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Üyelikler
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ