GENEL ÇALIŞMA KONULARI

 • Mimari Koruma/ Belgeleme / Envanter    [Architectural Conservation/ Documentation/Inventory]
 • Kensel ve Kırsal Koruma   [Urban and Rural Conservation]
 • Endüstri Arkeolojisi, Mirası ve Korunması  [Industrial Archaeology, Industrial Heritage and Conservation]
 • Modern Mimari Mirasın Korunması [Modern Architectural Heritage and Conservation]
 • Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Sunum [Conservation and Presentation in Archaeological Areas]
 • Koruma Kuramı ve Tarihi [Conservation Theory and History]
 • Onarım-Restorasyon Teknikleri [Restoration Techniques]
 • Geleneksel Yapım Teknikleri ve Taşıyıcı Sistemler  [Traditional Construction Techniques and Structural Systems]
 • Geleneksel Yapı Malzemeleri ve Korunması  [Traditional Building Materials and Conservation]
 • Onarım Malzemelerinin Araştırılması ve Laboratuar Çalışmaları [Research and Laboratory Studies for Restoration Materials]

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller
+90 212 293 13 00 / 2242
eyupgiller@itu.edu.tr
Adres: İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesi 34437 Taksim İSTANBUL
             

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. K.Kutgün Eyüpgiller                 0 212 293 13 00 / 2242                  eyupgiller@itu.edu.tr
Prof.Dr. Oğuz Müftüoğlu                       0 212 293 13 00 / 2260                 omuftuoglu@itu.edu.tr
Prof.Dr. Yegan Kahya                           0 212 293 13 00 / 2280                  kahya@itu.edu.tr
Doç.Dr. Deniz Mazlum                          0 212 293 13 00 / 2387                  mazlum@itu.edu.tr
Doç.Dr. Zeynep Eres                            0 212 293 13 00 / 2386                  zeyneperes@yahoo.com
Yrd.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli                  0 212 293 13 00 / 2253                  gtanyeli@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. S.Yıldız Salman                0 212 293 13 00 / 2383                  salman@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Işıl Polat Pekmezci           0212 293 13 00 / 2398                   polatisil@itu.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Umut Almaç                      0 212 293 13 00 / 2398                  almacum@itu.edu.tr
Araş.Gör. Zeynep İnan                         0 212 293 13 00 / 2287                  zeynepinann@gmail.com
Araş.Gör. A.Ceren Bilge                       0 212 293 13 00 / 2287                  ceren.bilge@hotmail.com
Araş.Gör. Zeren Önsel Atala                0 212 293 13 00 / 2287                  zeren.onsel@gmail.com
Uzm. Baha Dinibütün                           0 212 293 13 00 / 2721                  bahadinibutun@gmail.com
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Çalışma grubu, Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller'in sorumluluğunda bulunan  İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde yer alan Mimari Koruma Laboratuvarı'nı kullanmaktadır. Laboratuvarın temel imkanları aşağıdaki gibidir. 

 • Çeker Ocak
 • Etüv, Nüve FN500 
 • Santrifüj, Nüve NF200 
 • Nem Ölçer, Barigo
 • ph metre
 • Nokta-yükleme test cihazı
 • Elek sarsma cihazı
 • İnce kesit hazırlama cihazı
 • Derin dondurucu
 • Are Heating Magnetic Strirer, Velp Scientifica
 • Tartı Dijital, Shinko Denshi 1200, HJ-1200CE, iki desimal hassasiyet
 • Tartı Dijital, Shinko Denshi 6000, iki desimal hassasiyet
 • Tartı Dijital, Shinko Denshi 1200, AJ-1200CE, iki desimal hassasiyet
 • Tartı Dijital, Shinko Denshi 220, AF-16110, dört desimal hassasiyet
 • İletkenlik Ölçer, Eutech İnstruments, Ecoscan con6
 • Mikroskop, DA1208, SOIF,  ve entegre dijital fotoğraf makinesi Olympus Sp 350
 • Distile Su Cihazı, Isolab(Laborgerate GmbH)
 • İonizeSu Cihazı, Nasa NemYapı Elemanlar Ticaret Sanayi Aş.
 • Kül Fırını, Nüve MF 120 (Yeni model)
 • Polarizen Mikroskop
YAPILAN TESTLER

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ