Doktora Öğrencileri ve Çalışma Konuları

-

Yürütücüler

Doç. Dr. Aygül Ağır
Y. Doç. Dr. V. Gül Cephanecigil
Araş. Gör. M. Kaan Sağ

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. İlknur Kolay
Prof. Dr. Turgut Saner
Prof. Dr. Murat Gül
Prof. Dr. Zeynep Kuban

Doç. Dr. Aygül Ağır

Y. Doç. Dr. V. Gül Cephanecigil
Y. Doç. Dr. Luca Orlandi
Y. Doç. Dr. Bilge Ar

Araş. Gör. M. Çağhan Keskin
Araş. Gör. M. Kaan Sağ

Uzm. Dr. Aras Neftçi
-
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

"Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Fizyoloji Anfisi Mimarisi", 01.02.2013-Devam ediyor (24 ay)

"İstanbul'da Osmanlı Dönemi Su Yolu Yapılarının Mimari Özellikleri", 01.01.2012-Devam ediyor (24 ay)

"İstanbul Mimarlığında Mimar William James Smith ve Taşkışla (Mecidiye Kışlası): Mimarlık Tarihi Açısından Bir Değerlendirme", TÜBİTAK (109K099), 01.10.2009-22.10.2011, bütçe: 53.672TL

Larisa (Buruncuk) Arkeolojik-Mimari Tespit Çalışmaları (TC Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve İTÜ BAP desteğiyle 2010'dan bu yana sürüyor)

Çocukların Limyrası" (Limyra-Finike)Preventif Koruma Modeli olarak köy çocukların arkeoloji ile yakınlaşması. 2011'den beri

Saraçhane Bölgesinde Tarihsel ve Kentsel Dönüşüm, Tarihsel ve Sosyal Topoğrafya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Projem İstanbul kapsamında tamamlanan akademik araştırma projesi (2007).
-
-

Kolay, İ., Z. Kuban, “İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalının Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALID), Bahar 2009, c. 7, sy 13, s. 673-683. (MLA International Index)

Kolay, İ., “Ottoman Stone Acquisition in the Mid-Sixteenth Century: The Süleymaniye Complex in Istanbul,” Muqarnas 23, 2006, s. 251-72, S. Çelik ile. (AVERY Index to Architectural Periodicals)

Kolay, İ., “R. Mark & A. Ş. Çakmak (eds.), The Hagia Sophia from the Age of Justinian to the Present” Bibliotheca Orientalis LIII no:1/2 Januari-Maart 1996, s. 287-290 (yayın tanıtımı). (Index Islamicus ve MLA International Index)

Kolay, İ., “P. Hochhut, Die Moschee Nûruosmâniye in İstanbul. Beiträge zur Baugeschichte nach      osmanischen Quellen” Bibliotheca Orientalis LII no:1/2 Januari-Maart 1995, s. 224-227 (yayın tanıtımı). (Index Islamicus ve MLA International Index)

Kolay, İ.,“Architecture of the Aydınoğulları Principality”, Aydınoğulları Tarihi, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu I, 04-04 Kasım 2010 Aydın, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2013, s. 217-232.

Kolay, İ., “Medrese Education in Islamic Society and its Value as a Heritage”, International Symposium on Seowon Heritage in Korea 23-25.05.2013 Proceedings, Seoul, 2013, s. 77-104 (İngilizce ve Korece).

Kolay, İ., "Ottoman Caravenserais on Via Egnatia within the Borders of Present Day Turkey", Via Egnatia Revisited: Common past common future, Proceedings VEF Conference Bitola, February, 2009. Via Egnatia Foundation Dreibergen, Netherlands, 2010, s. 45-54.

Kolay, İ., S. Çelik, “Ottoman Limestone (Küfeki) Typology in the mid Sixteenth century”, 8th International Seminar on Structural Masonry proceedings, 05-07 November, Istanbul, 2008, s. 497-504.

Kolay, İ., “The Influence of Byzantine and Local Western Anatolian Architecture on the 14th Century Architecture of the Turkish Principalities”, Zwischen Okzident und Orient, Kolloquium, Fachtgebiet Kunstgeschihte der Technischen Universitat Berlin und Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı der Istanbul Teknik Üniversitesi, 23-24 Juni 2001, Berlin, Sanat Tarihi Defterleri, Özel Sayı/ Sonderheft 6, Ege Yayınları, İstanbul, 2002, s. 199-213.

Kolay, İ., “A Survey on the Closed Last Prayer Halls of the Post-Classical Ottoman Period”, M. Keil, N. Landman & H. Theunissen (eds.), EJOS, IV, Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art 23-27 August 1999, Utrecht – The Netherlands, No.6, s. 1-23, 2001, http://www.let.uu.nl/EJOS.

Kolay, İ., “A Survey on Mortars and Plasters as Building Materials in the Ottoman Registers”, Historic Masonry Structures, ISTORICE-5th Scientific Conference Historic Structures, Cluj-N (Romania), 2001, s. 69-76 (İngilizce, Romence ve Macarca)

Kolay, İ., “A Survey on Timber as Building Material in the Ottoman Registers” 4th International Congress on Ottoman Archeology, 22-24 March 2000, Série 2: Archéologie Ottomane no 4, Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information Zaghouan (Tunus), 2001, s. 23-33.

Kolay, İ., “Sinan Yapısı olarak bilinen Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Üzerine Düşünceler”, Uluslararası Mimar Sinan Bildirileri Ankara 24-27 Ekim 1988, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, sayı: 83, Kongre ve Sempozyum Bildirileri Dizisi: 3, Ankara, 1996, s. 19-25.

Kolay, İ., “Ayazma Camisi İnşaat Defteri”, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi bildirileri, cilt I, T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1995, s. 79-90.

Kolay, İ., “16. Yüzyılda Kullanılan Bazı İnşaat Malzemeleri ve Kullanım Yerleri”, II. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi Bildirileri, cilt I, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İstanbul, 1986, s. 71-76.

Kolay, İ., H. Türkoğlu, C. Kolay. “History of Public Fountains and Water Supply Systems of İstanbul”, Water Fountains in the Cityscape, American Public Works Association, Essays in Public Works History: 30, Kansas, 2011, s. 6-13,

Kolay, İ., “Ottoman Construction Materials and the Change in Terminology throughout the Centuries: Remarks Pertaining to Bricks and Roof Tiles as Apparent in Primary Sources”, Monuments, patrons, contexts: papers on Ottoman Europe presented to Machiel Kiel, Eds. M. Hartmuth and A. Dilsiz. Leiden: Netherlands Institute for the Near East, 2010, s. 143-151.

Kolay, İ., “İstanbul in History”, 5 Minutes to Survive Years to Recover, Austrian Cultural Office, İstanbul, 2006, s. 1-18.

Kolay, İ., “A Survey on the Decoration and Furnishing Materials Listed in the Construction Register of the Ayazma Mosque (1758-1761)”, Mélanges Prof. Machiel Kiel, Archéologie Ottomane 4, Fondation Temimi, Zaghouan (Tunus), 1999, s.41-54.

Kolay, İ., S. Şahin, “Değişimin işareti olarak III. Ahmed ve I. Mahmud devri Osmanlı sebilleri”, İTÜ dergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, cilt 9, sayı 1, mart 2010, s. 65-78.

Kolay, İ., S. Bornovalı, “Mimarlık ve resim bütünlüğü açısından Kariye örneği”, İTÜ dergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, cilt 8, sayı 2, eylül 2009, s. 51-56.

Kolay, İ., Ş. Kaya. “İzmit’te Azınlık Yapıları”, İTÜ Dergisi/b, Sosyal Bilimler, cilt 5, sayı 1, Aralık 2008, s. 31-42.

Kolay, İ., M. Güler, “12. Yüzyıl Anadolu Türk Camileri”, İTÜ dergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, cilt 5, sayı 2, kısım 1, eylül 2006, s. 83-90.

Kolay, İ., “Osmanlı Belgelerinde Yer Alan Bazı Ahşap Yapı Malzemesi Üzerine Düşünceler”, Sanat Tarihi Defterleri, sayı 10, Ege Yayınları, İstanbul, 2006, s. 23-46.

Kolay, İ., A. Erarslan,  “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin Kentleşme Sürecinin Öncü Kent Döneminin Ubaid ve Uruk Evreleri (M.Ö. 5000-3100)”, İTÜ Dergisi/b, Sosyal Bilimler, cilt 2, sayı 1, Aralık 2005, s. 80-86.

Kolay, İ., “Damat İbrahim Paşa Külliyesi”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1993, s. 447-449.

Kolay, İ., A. Ersen, “Bir 15. Yüzyıl Yapısı Olan Tahtakale Hamamında Kullanılan Bazı Yapım Teknikleri”, Taç Vakfı Yıllığı, cilt I, İstanbul, 1991, s. 25-55.

Kolay, İ., “Ayazma Camisi İnşaat Defterine Göre Yapıda Kullanılan Bezeme ve Tefrişat Malzemeleri”, Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri Bildirileri, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, 2000, s. 211-217.

Kolay, İ., “Tarihi Süreç İçinde Ege’de Konut Mimarisi”, Ege’de Mimarlık Sempozyumu Bildirileri 27-29 Kasım 1985, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1985, s. 1-6.

Kolay, İ., Batı Anadolu 14. Yüzyıl Beylikler Mimarisinde Yapım Teknikleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1999.

Kolay, İ., Nevşehir Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1405, Tanıtma Eserleri Dizisi: 47, Ankara, 1992, ikinci baskı 1993.

Kolay, İ., İzmit Pertev Paşa (Yeni Cuma) Camii, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1128, Tanıtma Eserleri Dizisi: 35, Ankara, 1990.

Kolay, İ., Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1055, Tanıtma Eserleri Dizisi: 19, Ankara, 1989.

Kolay, İ., “Süleymaniye Külliyesinde Açık Alanlar: Avlular ve Bahçeler” Prof. Dr. Filiz Özer’e Armağan, Sanat Tarihi Defterleri 13/14 Özel Sayısı, Ege Yayınları, İstanbul, 2010, s. 69-86.

Kolay, İ., “Malzeme ve Teknoloji”, Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi, ed. S. Mülayim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Sanat Eserleri Dizisi 467, Ankara, 2007, s.125-147, S. Çelik ile.

Kolay, İ., “14. Yüzyıl Batı Anadolu Beylikler Mimarisi Duvar Örgüsü Bezemesinde Görülen Bizans İzleri Üzerine Görüşler”, Metin Ahunbay’a Armağan, Bizans Mimarisi Üzerine Yazılar, Sanat Tarihi Defterleri 8, Ege Yayınları, İstanbul, 2004, s. 263-276.

Kolay, İ., “Bir Oryantalist Figür:Bıyıklı Adam”, Semra Ögel’e Armağan Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, Ege Yayınları, İstanbul, 2000, s. 35-42.

Kolay, İ., “Süleymaniye Camisi İnşaatı İle İlgili Bir Belge Üzerine Düşünceler”, Prof. Doğan Kuban’a Armağan, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1996, s. 95-97. 

AĞIR, A., İstanbul’un Eski Venedik Mahallesi’nde Ticaretin Sürekliliğine Tanıklığı Tartışılan Bir Yapı: Balkapanı Hanı, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı “Uluslarüstü Bir     Miras” (1999), ed. N. Akın, A. Batur, S. Batur, İstanbul, Yem Yay., 2000, s.91-97 (Whether     Balkapanı Han had witnessed the Continuity of Commerce in the Old Venetian Quarter of Istanbul, 7 Centuries of Ottoman Architecture, A Supra-National Heritage, ed. N. Akın, A. Batur, S. Batur, Istanbul, Yem Publ., 2000, pp.95-102). (2 uluslararası atıf, cited reference index) (index islamicus).

Ağır, A., Balyan Ailesi'nin Mimarlığında Palladio İzler, 11. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, 23-28 Ağustos 1999, Utrecht EIOS (Electronic Journal of Oriental Studies, 
IV, 2001, ed. M. Kiel, N. Landman & H. Theunissen     (Uluslararası Hakemli Dergi),  www2.let.uu.nl/Solis/anpt/ejos/pdf4/03Agir.pdf),      

 AĞIR, A., Transformation of the Venetian Trade Colony of Istanbul into the Ottoman Trade District, ZWİSCHEN Okzident und Orient, Kolloquium, Fachtgebiet Kunstgeschihte der Technischen Universitat Berlin und Mimarlık Tarihi AnabilimDalı der Istanbul Teknik Üniversitesi, 23-24 Juni, 2001, Berlin, Sanat  Tarihi            Defterleri, Özel Sayı, 6, 2002, pp. 179- 197. 

BATUR, A., AĞIR, A., Buldan:Yerel’den Güncel’e, Conservation and Renewal of Cities, Academic Contributions, XXII World Congress of Architecture UIA  2005, Istanbul (tam metin kongre CD ROM’unda yayımlanmıştır).

AĞIR, A., Un’opera di Sinan nel vecchio quartiere veneziano di Istanbul: La moschea  di Rüstem Paşa, Religie swiata srodziemnomorskiego, (davetli olarak). Portolana, Studia Mediterranea (Uluslararası Hakemli Dergi), vol.2, 2006, pp. 243-257.

AĞIR, A., Gli stabilimenti dei Veneziani dopo l’anno 1204, Quarta Crociata –1204Venice (Italy), 2-9 Mayıs 2004,  (davetli olarak), Quarta Crociata, Venezia-Bisanzio-Impero Latino, a cura di G. Ortalli, G. Ravegnani, P.Schreiner, vol. II, Venezia, 2006, s.  771-788. 

AĞIR, A., Konstantinopolis’te Locus Venetorum (1082-1261): Yapılar ve Olası Yerleri, I. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, 25-28 Haziran 2007, İstanbul, 2010, s. 324- 332.

AĞIR, A., Floransa Devlet Arşivi’nde Bulunan Anadolu ve Rumeli Kaleleri Çizimleri (1581),  13. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi,  3-7 Eylül 2007, Budapeşte, 2009, s. 35- 46. İngilizce çevirisi, AĞIR, A., Drawings of the Anatolia and Rumelia castles from the state archives of Florence (1581), Portolana, Studia Mediterranea (Uluslararası Hakemli Dergi), vol. 4, 2009, s. 107- 113.

AĞIR, A., (bildiriyi sunan) An English Architect in the 19th Century Istanbul: William James Smith and Taşkışla,  Ambivalent Geographies Project, The Shaping of Aesthetic Dialogues Between East and West, Workshop I, 12-13 November 2009, METU, Faculty of Architecture (presentation of TUBİTAK project prepared with Prof. Dr. Afife Batur, Dr. V. Gül Cephanecigil, Y. Doç. Dr. Mine Topcubaşı, Seda Kula Say and A. Hilal Uğurlu).

AĞIR, A., Osmanlı İmparatorluğu ve İtalyan Devletleri Arasında Mimari Malzeme Değişimi,  14.Uluslararası Türk Sanatları Kongresi,  19-21 Eylül 2011, Paris, Ankara, 2013, s. 35-43. 

AĞIR, A.,  L’Arte del Riposo Eterno:  le türbe e le stele tombali ottomane / The Art of Eternal Rest: Ottoman Mausoleums and Tombstones, Tra Quattro Paradisi,   Università Ca’ Foscari, Venedik,  11 Kasım 2011 (davetli olarak; bildiri, A.   Ağır tarafından İtalyanca sunulmuştur. İngilizce metin, Tarkan Okçuoğlu ile birlikte hazırlanmıştır), “Hilâl. Studi Turchi e Ottomani” (Uluslararası                         Hakemli Dergi), I, Venedik, 2013,  s. 129-147.

AĞIR, A., The Habsburg ambassadors’ and delegations’ impressions of Istanbul with a special emphasis on the Topkapı Palace (16th century), The Habsburgs and  their Courts in Europe, 1400–1700. Between Cosmopolitism and Regionalism,  7-10 Aralık 2011, Viyana (davetli olarak; bildiri tam metni teslim sürecinde).

AĞIR, A., La presenza architettonica dei Veneziani e dei Genovesi a Istanbul Ottomana (XV- XVI secolo), Convegno Internazionale: Incontri di Civilta’ Nel   Mediterraneo. L’Impero Ottomano e L’Italia del Rinascimento, Cenova, 19  Kasım 2013 (davetli olarak; bildiri tam metni teslim sürecinde).

ÖGEL, S., AĞIR, A., The Loggia. A common achitectural element in Istanbul and Venice, Festschrift zu Ehren von Wolfgang Wolters, Der UnbestechlicheBlick /   Lo sguardo incorruttibile, ed. M. Gaier, B. Nicolai,  T. Weddington,   Trier, Porta   Alba, 2005, pp. 41-48.

AĞIR, A., ERBAŞ, E., BATUR, A., Una città attreversata dall’acqua: Istanbul e i  suoi giardini, Il Giardino e Il Lago. Specchi d’Acqua fra Illusione e Realtà, a cura di R. Lodari, Roma, Gangemi Editore, 2007, s. 172-178. 

AĞIR, A.,  Sadullah Paşa Yalısı, Ahşap İstanbul. Konut Mimarisinden Örnekler,İstanbul  Araştırmaları Enstitüsü ve Alman Arkeoloji Enstitüsü Ortak Çalışması, Ed. M. Bachmann, 2008 (Türkçe /İngilizce /Almanca), s. 270-280.

DARNAULT SEZER S., AĞIR, A., Visions of a 'Pilgrimage of Curiosity': Pietro Della Valle's Travel to Istanbul (1614-1615),  Travel Narratives, Brill (hakem      sürecinde).

KUTLUAY, E., AĞIR, A., İtalyan Lisesi ( Kutluay Erdoğan’la birlikte),  Dünden   Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (DBİA) , 4, 1994, s. 305.

AĞIR, A.,      Mehmet Ağa, DBİA, 5, 1994, s. 355.

AĞIR, A.,      Mehmet Tahir Ağa, DBİA, 5, 1994, s. 367.

AĞIR, A.,      Selim III Çeşmesi, DBİA, 6, 1994, s. 511.

AĞIR, A.,      Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi, DBİA, 6, 1994, s. 551.

AĞIR, A.,      Simeon (Simon) Kalfa, DBİA, 6, 1994, s. 559.

AĞIR, A., Palladio ve 19. yy’da İstanbul, Sanat Tarihi Defterleri, 2, 1998, s.7-48. (1   uluslararası atıf, cited reference index)

 BATUR, A., ÖDEKAN, A., AĞIR, A., ÖZTÜRK, A., TÜBA- TÜKSEK, Türkiye  Kültür Envanteri Kılavuzu, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003, s. 22-  51.

AĞIR, A.,      Yapı ve Mekan Olarak Loggia, Sanat Tarihi Defterleri, 10, 2005, s. 151-164. 

AĞIR, A., OKÇUOĞLU, T., Osmanlı Mezar Taşları Envanter Çalışması; Çemberlitaş Atik Ali Paşa Camii Haziresi Örneği, TÜBA Kültür Envanteri  Dergisi, İstanbul, Sayı: 3 (2004),  2005, s. 259-284.

BATUR, A., AĞIR, A., Buldan (Denizli) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003, TÜBA Kültür  Envanteri Dergisi, İstanbul, Sayı: 3 (2004), 2005, s. 7-29.

AĞIR, A., Kültürel Peyzaj ve Doğal Anıtlar Üzerine Notlar,  mimar.ist, sayı 26,  2007, s. 74.

AĞIR, A., Genç Plinius’un Mektubundan Laurentum  Villası ve Bahçesi, Sanat Tarihi Defterleri, 13/14, Özel Sayı, Filiz Özer’e Armağan, 2010, s. 1-14.

AĞIR, A., İstanbul’un Eski Venedik “Mahalle”sinin Osmanlı Ticaret Bölgesi’neDönüşümü, ODTÜ, 2000’den Kesitler I: Osmanlı’da Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar, Doktora Araştırmaları Sempozyumu, 11-12 Kasım, Ankara, 2002,s. 117-126.

AĞIR, A.,  İstanbul’un Eski Venedik Yerleşimi ve Dönüşümü, İstanbul  Araştırmaları Enstitüsü Yay., 2013 (ilk basım 2009).

 AĞIR, A., Seyyid Nuh’un Venedik Haritası, Semra Ögel’e Armağan. Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları,  İstanbul, 2000, s. 9-20 ( Aynı makalenin İngilizcesi AĞIR, A., Seyyid Nuh’s Map of Venice (seventeenth century), Portolana, Studia  Medierranea, vol. 3, 2007, pp. 315-325).

AĞIR, A.,  Balyanların Eğitimleri Üzerine Notlar, Afife Batur’a Armağan, Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, ed. A. Ağır, D. Mazlum, G. Cephanecigil,  İstanbul, Literatür Yay., 2005, s. 65-70.

AĞIR, A., Sadullah Paşa Yalısı’na Mimarlık Tarihi Açısından Bir Bakış, Sadullah    Paşa  ve Yalısı. Bir Yapı Bir Yaşam, ed. D. Mazlum, İstanbul, Yem Yay., 2008,   s. 101-120.    

Ar, B.  “Aya İrini’nin ‘Müze-i Hümâyûn’ Olarak Tahsis Ediliş Süreci ve Sultan Abdülaziz”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu – Sultan Abdulaziz and His Era Symposium, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu, Ankara,. 12-13 Aralık 2013.

Ar, B.  “Osmanlı Su Yolları Haritalarında Roma ve Bizans Yapıları” . Sanat Tarihi Defterleri, İstanbul, (2010), s. 15-39.

Ar, B.  “İşgal İstanbul’unda Yangınların Kente Etkisi, Ortaya Çıkan Konut Sıkıntısı ve Buna Yönelik Çözümler” Mimari ve Kentsel Koruma - Nur Akin’a Armagan, yay.haz K. Eyüpgiller, Z. Eres, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, (2013).

Ar, B.  “Polyeuktos Kilisesi”, Hayal-et Yapılar,  İstanbul. (2010). S.28-38.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ