YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. Hülya Kuş

ARAŞTIRMACILAR e-posta  dahili telefon
Prof. Dr. Nil Türkeri  sahal@itu.edu.tr 2390
Prof. Dr. Aslıhan Tavil tavil@itu.edu.tr 2356
Prof. Dr. Hülya Kus  kushu@itu.edu.tr 2338
Doç. Dr. İkbal Çetiner
cetinerikb@itu.edu.tr
2379
Doç. Dr. Ecem Edis
ecem@itu.edu.tr 2246
Y. Doç. Dr. M. Cem Altun
mcemaltun@yahoo.com
2379
Y. Doç. Dr. Fatih Yazıcıoğlu yaziciogluf@itu.edu.tr 2206
Öğr. Gör. Dr. Caner Göçer gocercan@itu.edu.tr 2246
Araş. Gör. Buket Metin buketmetin@itu.edu.tr 2356
Araş. Gör. Elif Tuğba Yalaz etyalaz@itu.edu.tr 2206
Araş. Gör. Işıl Türkay isilturkay@gmail.com 2338


ÇALIŞMA ALANLARI

Yapısal tasarım
Yapım teknolojileri
Bina ve yapımda sürdürülebilirlik
Bina performansı, bütünlüğü ve patolojisiBaşlıca Çalışmalar ve Projeler

TÜBİTAK PROJELERİ

Türkeri, A.N., Altun, M.C., Göçer, C. (2013).  Çevreyle Uyumlu Bitkilendirilmiş Çatı Sistemi. TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje No: 109M293.

Cetiner, I., Edis, E. (2011). İstanbul’daki Mevcut Konut Stoğunun Bina Elemanları Ölçeğinde Kullanım Süreci Çevresel ve Ekonomik Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi ve İyileştirme Önerileri Geliştirilmesi. TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, SOBAG, Proje No: 108K418. Çevrimiçi erişim adresi: http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=%E7etiner&s_f=3&command=TARA&the_page=&the_ts=&vtadi=TPRJ&cwid=3

Kus, H., Özkan, E., Edis, E., Göçer, Ö. (2008-2010). Pomza Taşı Agregalı Beton Bloklarla Yapılan Dış Duvarların Isıl ve Nemsel Performansı, Yaşam Dönemi Enerji Ekonomik Etkinliği. TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje No: 107M532.

Özkan, E., Altun, M.C. (2001). Yapı Elemanlarının Birleşimlerinde Isı ve Nem ile İlgili Optimum Performans Gösterecek Seçeneklerin Geliştirilmesi. TÜBİTAK, İNTAG 234.

Aygün, M. (1999). Yapı Elemanlarında Seçenek Üretimi ve Değerlendirilmesi. TÜBİTAK, İNTAG 108.

Özkan, E. (1997). Mevcut Konutların Rehabilitasyonunda Yapı Dış Kabuğunun Enerji Etkin Yenilenerek Geliştirilmesi. TÜBİTAK, A tipi proje.

Işık, B. (1996). Alçı Katkılı Kerpiç Yapı Malzemesine Uygun Mekanize İnşaat Teknolojisinin ve Standartlarının Belirlenmesi. TÜBİTAK, İNTAG/TOKI 622.

İ.T.Ü. BAP PROJELERİ

Türkeri, A.N., Altun, M.C., Göçer, C. (2009-devam ediyor).  İstanbul için Yerel Koşullara Uygun Bitkilendirilmiş Çatı Teknolojisi. İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (İTÜ-BAP), A tipi proje.

Cetiner, I., Kısadur, M. (2013-2015). Dış Duvara Tespit Edilmiş Fotovoltaik Sistemlerin Performansının Deneysel Olarak Değerlendirilmesi. İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (İTÜ-BAP), Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı.

Türkeri, A.N., Kültür, S. (2011-2013). Çatı Kaplama Malzemelerinin Uzun Dönem Işınım Yansıtma Performanslarının Belirlenmesi. İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (İTÜ-BAP), Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı.

Tavil, A., Yaman, H., Cetiner, I., Coşkun, K. (2010). Türkiye’de Farklı İklim Bölgelerinde Konut Binaları İçin Yüksek Performanslı Pencere Tasarım ve Seçim Modeli. İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (İTÜ-BAP), A tipi proje.

Kus, H. (2006-2008). Üretim İşlem Parametrelerinin Lifli Çimento Levhalardaki Gözenek Yapısı ve Çatlak Riskine Etkileri. Proje Ortakları: İTÜ, Atermit End. Tic. A.S., University of Sao Paulo. İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (İTÜ-BAP).

Özkan, E., Şahal (Türkeri), A.N. (2001). Bina Toprak Altı Dış Kabuk Sistemlerinde Yer Alan Bitümlü Örtülerin Su Geçirimsizlik Performanslarının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem. İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (İTÜ-BAP), Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı.

DİĞER PROJELER

Lacasse, M.A., Şahal (Türkeri), A.N. (2003). Assessment of Water Penetration and Water Entry Rates into Wall Cladding. National Research Council Institute for Research in Construction (NRC-IRC), Canada.

 

 

 

Seçilmiş Yayınlar

Makale ve Kitap İçinde Bölüm

Edis, E., Flores-Colen, I., de Brito, J., (2015) “Quasi-quantitative infrared thermographic detection of moisture variation in facades with adhered ceramic cladding using principal component analysis”, Building and Environment, 94(2015): 97-108

Edis, E., Flores-Colen, I., de Brito, J. (2015) “Time-Dependent Passive Building Thermography for Detecting Delamination of Adhered Ceramic Cladding”, Journal of Nondestructive Evaluation, 34(3):24, DOI: 10.1007/s10921-015-0297-5

Edis, E., Flores-Colen, I., de Brito, J. (2015) "Building Thermography: Detection of Delamination of Adhered Ceramic Claddings Using the Passive Approach", Journal of Nondestructive Evaluation, Vol. 34(1):268 DOI: 10.1007/s10921-014-0268-2


Edis, E., Kuş, H., (2014) "Bina kabuğunun nemsel-ısıl performansının bilgisayar benzetimi ile belirlenmesi (Determinatıon of hygrothermal performance of building envelope by computer simulation)", Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi (Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi Un, Vol. 29, No. 2, 06/2014, s. 311-320

Cetiner, I., Edis, E., (2014). An environmental and economic sustainability assessment method for the rehabilitation of residential building. Energy and Buildings, 74, 132-140.

Edis, E., Flores-Colen, I., de Brito, J. (2014). Passive thermographic detection of moisture problems in façades with adhered ceramic cladding. Construction and Building Materials, 51(1), 187-197.

Metin, B., Tavil, A., (2014). Environmental assessment of external wall cladding construction. Architectural Science Review, 57(3), 215–226.

Kus, H., Özkan, E., Göcer, Ö., Edis, E.  (2013). Hot-box measurements of pumice aggregate concrete hollow block walls. Construction and Building Materials, 38(1), 837-845.

Cetiner, I., Ceylan, N., (2013). Environmental consequences of rehabilitation of residential buildings in Turkey: A case study of Istanbul. Building and Environment, 69, 149-159.

Cetiner, I., Edis, E., (2013). Assessing the effect of facade variations on post-construction period environmental sustainability of residential buildings. Sustainable Cities and Society, 6(February 2013), 68-76.

Edis, E., Flores-Colen, I., de Brito, J. (2013). passive thermographic ınspection of adhered ceramic claddings: Limitations and conditioning factors. Journal of Performance of Constructed Facilities, 27(6), 737-747.

Kültür, S., Türkeri, A.N. (2012). Assessment of long-term solar reflectance performance of roof coverings measured in laboratory and in field. Building and Environment, 48, 164-172.

 Cetiner, I., Tavil, A., Yaman, H., Coşkun, K. (2012). High performance window selection model.  A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 9(1), 165-174.

Edis E., Türkeri, N. (2012). Durability of external thermal insulation composite systems in Istanbul, Turkey. A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 9(1), 134-148.

Metin, B., Tavil, A., (2012). A Database model for environmental ımpact assessment of external wall construction techniques. American Transactions on Engineering & Applied Sciences, 1(4), 351-363.

Yazicioglu, F., Kus, H. (2011). Evaluating the teaching of sustainability concept in detailed design, a case study from Turkey. Architecture Science, 3(June), 69-85.

Tavil, A., Yaman, H., Çetiner, İ, Coşkun, K. (2010) ‘Türkiye’de farklı iklim bölgelerindeki konut birimleri için enerji ve maliyet etkin pencere seçim modeli – HiPerWin’, İTÜ Dergisi/a, Cilt: 9, Sayı: 1, Mart 2010, İstanbul, ss. 143-54.

Edis, E., Kus, H., Özkan, E. (2009).Örme duvar ürünlerinin yaşam dönemi değerlendirmesi – hafif beton bloklar. Mimarlıkta Malzeme, 11, 76-82.

Şahal (Türkeri), A.N., Lacasse, M.A. (2008). Proposed method for calculating of water penetration test parameters of wall assemblies as applied to Istanbul, Turkey. Building and Environment, 43(7), 1250-1260.

Lee, E.S., Tavil, A. (2007). Energy and visual comfort performance of electrochromic windows with overhangs. Building and Environment, 42(6), 2439-2449.

Şahal (Türkeri), A.N. (2006). Proposed approach for defining climate regions for Turkey based on annual driving rain index and heating degree-days for building envelope design. Building and Environment; 41(4), 520-526.

Tavil, A., Lee, E.S. (2006). Effects of overhangs on the performance of electrochromic windows. Architectural Science Review, 49(4), 349-356.

Tanaçan, L., Tavil, A., Edis, E. (2006). Technological innovations and design. Dossier Editorial, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 3(1-2), 1-2.

Şahal (Türkeri),  A.N., Lacasse M.A. (2005). Water entry function of a hardboard siding clad wood stud wall. Building and Environment, 40(11), 1479-1491.

 Cetiner, I., Özkan, E. (2005). An approach for the evaluation of energy and cost efficiency of glass façades. Energy and Buildings, 37(6), 673-84

Cetiner, I., Aygün, M. (2005). Chapter 10: Investigating the Energy Efficiency of Double Skin Glass Façades for an Office Building in Istanbul. In Smart and Sustainable Built Environments, Part 2: Emerging Technologies and Tools, Edited by J. Yang, et al, Oxford, Blackwell Publishing Ltd., UK, pp. 103-110.

Şahal (Türkeri), A.N., Özkan, E. (2004). Proposed performance-based laboratory test method for measuring vapor and water permeability of waterproofing membranes under hydrostatic pressure. Construction and Building Materials, 18(9), 701-713.

Kus, H., Nygren, K.,  Norberg, P. (2004). In-use performance assessment of rendered autoclaved aerated concrete walls by long-term moisture monitoring. Building and Environment, 39(6), 677-687.

Tavil, A.  (2004). Thermal behavior of masonry walls in Istanbul. Construction and Building Materials, 18(2), 111-118.

Çetiner, İ. (2003)  Cam Cepheler: Enerji Etkin Cepheler – Çift kabuk Cam cephe, Mimarist, No: 7, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mart 2003, ss.105-07.

Kus, H., Carlsson, T. (2003). Microstructural investigations of naturally and artificially weathered autoclaved aerated concrete. Cement and Concrete Research, 33(9), 1423-1432.

Şeker, D.Z., Tavil, A. (1996). Evaluation of exterior building surface roughness degrees by photogrammetric methods. Building and Environment, 31(4), 393-398.

Bildiri

Turhan, S., Cetiner, I., (2015) ‘Investigating Energy Efficiency of PV Panels Mounted on Buildings’, 14th International Conference of the International Building Performance Simulation Association (IBPSA), Proceedings on USB Flash Disk, Hyderabad, India, 07-09 December 2015.

Metin B., Tavil A., (2014). "The Relationship between Construction Technologies and Environmental Impacts", 40th IAHS World Congress on Housing, Funchal, Portugal, 16.12.2014 - 19.12.2014

Metin B., Tavil A., (2014). "Environmental Assessment of Cladding Construction: A Case Study of Residential Buildings", 3rd International Environment and Design Congress, Istanbul, Turkey, 11.12.2014 - 12.12.2014

Cetiner, I., Edis, E., (2014) ‘Environmental Sustainability Performance of Residential Buildings' Thermal Retrofits’, XIII Ith International Conference on Durability of Building Materials and Components, Proceedings on USB Flash Disk, Sao Paulo, Brezilya, 02-05 September 2014.

Edis, E., Flores-Colen, I., de Brito, J., (2014) "Time-dependent passive infrated thermographic inspection of facades", 13th International Conference on Durability of Building Materials and Components, 2-5 September 2014, São Paulo, Brazil, pp. 853-860.

Kısadur, M., Cetiner, I., (2014) ‘Investigating Energy Efficiency of Photovoltaic Panels Mounted on Exterior Walls’, ICBEST 2014 Building for a changing world, International Conference on Building Envelope Systems and Technologies, Proceedings on USB Flash Disk, Aachen, Almanya, 09-12 June 2014.

E. Erdoğdu, İ. Çetiner, (2014) "Düşey Yeşil Sistemlerin Enerji Etkinliklerinin Değerlendirilmesi", 7. Ulusal Çatı&Cephe Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 03-04.04.2014, İstanbul, ss. 91-99 (Bildiri “Çatı&Cephe” dergisinde de makale olarak yayımlanmıştır. Çatı&Cephe, Yıl: 9, Sayı: 50, Mayıs-Haziran 2014, ss: 60-70, İş Dünyası Yayıncılık Ltd.Şti.).

Türkeri, AN., Altun, MC., Göçer, C. (2013). Thermal Performance Evaluation of an Extensive Green Roof in Temperate-Humid Climate. Proceedings of the 11th Inernational. Detail Design in Architecture Conference (DDiA11). Kaohsiung, Taiwan.

Kus, H., Norberg, P., Sjöström, C. (2013). Durability assessment of external renderings on AAC based on 10-year long-term monitoring data. In proceedings of the 6th International Conference on Sustainable Construction Materials &Technologies (SCMT 3). Kyoto, Japan.

Kus, H. (2013). Practical aspects of poor detailing in building performance and efficiency. In proceedings of the 11th Inernational. Detail Design in Architecture Conference (DDiA11). Kaohsiung, Taiwan.

Yazicioglu, F. (2013). A Comparative analysis of architecture and architectural technology programs in UK. In proceedings of the ICAT - International Congress on Architectural Technology. Sheffield, UK.

Kus, H. (2012). Hygrothermal characteristics of pumice aggregate concrete used for masonry wall blocks. In proceedings of the 15th International Brick and Block Masonry Conference (15th IB2MaC). Florianapolis, Brazil.

Çetiner, İ., Edis, E. (2012). İstanbul’daki konut binalarında bina elemanı ölçeğinde gerçekleştirilecek enerji etkin yenilemelerin çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi. 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi bildiriler kitabı içinde (ss. 175-184). İstanbul, Türkiye.

Örkmez, A.S., Çetiner, İ. (2012). Çift kabuk cephe sistemlerinin iç mekan ısıl konforuna etkisi. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 213-224). Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bursa, Türkiye.

Örkmez, A.S. , Cetiner, I. (2012). Evaluating thermal comfort near perimeter zone in double skin glass facades for moderate climates.  In proceedings of the SASBE 2012 - Smart and Sustainable Built Environments: Emerging economies (on USB Flash Disk). Sao Paulo, Brazil.

Cetiner, I., Edis, E. (2012). Integrating environmental sustainability ıssues into building science and technology courses of architecture education. In proceedings of the SASBE 2012 - Smart and Sustainable Built Environments: Emerging economies (on USB Flash Disk). Sao Paulo, Brazil.

Turhan, S., Çetiner, İ. (2012). Fotovoltaik sistemlerde performans değerlendirmesi. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 243-252). Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bursa, Türkiye.

Yazicioglu, F., Kus, H. (2012). A comparative analysis of embodied and operational CO2 emissions from the external wall of a reconstructed Bosphorus Mansion in Istanbul. In proceedings of the SEB12 - International Conference Sustainable Energy in Buildings 12. Stockholm, Sweden.

Metin, B., Tavil, A. (2012). Environmental impact assessment of external wall construction techniques. In proceedings of the ICWSAUD 2012 - 2nd International Conference-Workshop on Sustainable Architecture and Urban Design. Penang, Malaysia.

Mutlu A., Türkeri, N.A. (2011). Proposed model for design of photovoltaic mounted steep roof systems and case study: Istanbul, Turkey. In proceedings of the International Conference on Sustainability in Energy and Buildings. Brighton, United Kingdom.

Kültür S., Türkeri, N.A. (2011). Solar reflectance performance of roof coverings in Istanbul, Turkey. In proceedings of the World Renewable Energy Congress (pp.1978-1985, Vol. 8). Linköping, Sweden.

Altun, M.C., Genç, H.N. (2011). Effectiveness of the VDI-H.F.O.Müller Design method in building element design. In proceedings of the 2011 AEI Conference (pp.480-489). Architectural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers. Oakland, USA.

Cetiner, I., Ceylan, N. (2011). Evaluating the life cycle environmental ımpacts of heat ınsulation applications for the existing residential buildings in Istanbul with regard to building ages.  In proceedings of the In proceedings of the SB 11 - World Sustainable Building Conference (CD-ROM). Helsinki, Finland.

Cetiner, I., Metin, B. (2011). Assessing the effect of energy efficient renovations for existing residential buildings on use period energy consumption according to different climatic regions. In proceedings of the SB 11 - World Sustainable Building Conference (CD-ROM). Helsinki, Finland.

Çetiner, İ., Metin, B. (2011). Enerji etkin konut yenilemelerinde enerji tüketimi ve yaşam dönemi maliyetlerinin değerlendirilmesi: İstanbul örneği. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) - Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 863-877). İzmir, Türkiye.

Edis, E., Flores-Colen, I., de Brito, J. (2011). Effect of the inspection conditions on the in-situ infrared thermographic examination of facades with adhered ceramic cladding. In proceedings of the 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components (pp. 957-964). FEUP, Porto, Portugal.

Altun, C., Türkeri, A.N., Göçer, C. (2010). Construction of a retrofit green roof system: A case study in Istanbul, Turkey. In proceedings of the World Green Roof Congress. London, US.

Ceylan, N., Cetiner, I., (2010). Investigating the environmental effects of heat ınsulation materials used in residential buildings with respect to window to wall ratio. In proceedings of the ISBS 2010 - International Sustainable Buildings Symposium (pp 725-729). Ankara, Turkey.

Edis, E., Kus, H., Göçer, Ö. (2010). Pumice aggregate concrete block wall assembly design by hygrothermal performance simulation. In proceedings of the ICBEST 2010 - International Conference on Building Envelope Systems and Technologies (pp. 161-168, Vol. 1). Vancouver, Canada.

Metin, B., Tavil, A. (2010). Bina yapım sürecinin çevresel etkilerinin yapı elemanları ölçeğinde değerlendirilmesi: Dış duvar sistemi örneği. 1. Uluslararası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu: Yapılı Çevre bildiriler kitabı içinde (ss. 21-26, Cilt 2). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Metin, B., Tavil, A. (2010). Sustainability of the construction process of the cladding systems. In proceedings of the ICBEST 2010 - International Conference on Building Envelope Systems and Technologies (pp. 97-104, Vol. I). Vancouver, Canada.

Metin, B., Tavil, A. (2010). Cephe kaplama sistemlerinin uygulama süreçlerinde sürdürülebilirlik. 5. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 9-20). Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, İzmir, Türkiye.

Altun, M.C. (2009). Effect of architectural detailing of the exterior wall-floor slab ıntersection area on the hygrothermal performance. In proceedings of the Detail Design in Architecture 8 - Translating Sustainable Design into Sustainable Construction Conference (pp. 91-98). Cardiff, UK.

Cetiner, I., Edis, E. (2009). Assessing the effect of building elements on post-construction period environmental sustainability of residential buildings for renovation decisions. In proceedings of the 3rd CIB International Conference on Smart and Sustainable Built Environments. Delft, The Netherlands.

Edis, E., Göçer, Ö., Özkan, E., (2009) ‘Envelope design for sustainability–a decision making model for wall product selection’, Proceedings of 4th International Building Physics Conference, 15-18 June 2009, Istanbul, Turkey, pp. 225-232.

Göçer, C. (2009). Konut  yapısına ait çatı seçeneklerinin ekolojik açıdan değerlendirilmesi. 21. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi bildiriler kitabı içinde (ss. 294-302). Bursa, Türkiye.

Kus, H., Edis, E. and Özkan, E. (2008)  “Comparative Environmental Assessment of Masonry Wall Units Regarding Manufacturing Process” The World Sustainable Building Conference (SB08), Melbourne, Australia, September 21-25, 2008.

Cetiner, I. (2008). Determining the environmental sustainability parameters of building elements during post-construction period. In proceedings of the XXXVI IAHS World Congress on Housing Science (CD-ROM). Kolkata, India.

Yaman, H., Cetiner, I., Tavil, A., Coskun, K. (2008). A conceptual model for analyzing life-cycle cost of residential windows in Turkey. In proceedings of the SB08 - World Sustainable Building Conference (pp. 2254-2261, Vol. 2). Melbourne, Australia.

Tavil, A., Cetiner, I., Yaman, H., Coskun, K. (2007). Residential window selection model for different climates of Turkey. In proceedings of the CIB World Building Congress, Construction for Development (pp. 950-963). Cape Town, South Africa.

Tavil, A., Yaman, H., Cetiner, I., (2006). Performance based window selection model for residential buildings. In proceedings of the 23rd International Conference on Passive and Low Energy Architecture (pp. 237-43, Vol. 2). Geneva, Switzerland.

Kus, H., Özgür, E.,  John, V.M. (2006). Effects of process parameters on physical and mechanical properties of fiber-cement sheets.  In proceedings of the 10th International Inorganic Bonded Fiber Composites Conference (IIBCC). Sao Paulo, Brazil.

Kus, H., Marteinsson, B, and Norberg, P. (2005) “Temperature and Moisture Conditions in Materials- Effects on Risk for Degradation of Rendered Autoclaved Aerated Concrete” 10th Int. Conf. on Durability of Building Materials and Components (10DBMC), Lyon, France, April 2005.

Kus, H. (2002) "Service Life of External Renderings", XXX IAHS World Congress on Housing, Housing Construction – An Interdisciplinary Task, Coimbra, Portugal, September 2002.

Kus, H. and Norberg, P. (2001) "Monitoring of Moisture in Rendered Autoclaved Aerated Concrete Wall by Nail Electrodes", 6th Int. Conf. on Building Envelope Systems and Technologies (ICBEST 2001), Ottawa, Canada, June 2001.

Kus, H. (2001) "Moisture Performance Evaluation of Rendered Autoclaved Aerated Concrete by Microstructure Characterisation", 8th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Athens, Greece, September 2001.

Aygun, M., Cetiner, I. Gocer, C., (2001). Specification of performance requirements for building elements by conceptual models. In proceedings of the CIB World Building Congress. Wellington, New Zeland.

Altun, M.C. (2000). Effect of wall construction type on the ınner surface temperature and moisture level. In proceedings of the Healthy Buildings 2000,  Microbes, Moisture and Building Physics (pp. 177-182, Vol. 3). Helsinki, Finland.

Aygun, M., Cetiner, I., Gocer, C. (2000). A product model for the generation and evaluation of building element alternatives. In proceedings of the International Symposium of CIB W78 on Construction Information Technology 2000. Icelandic Building Research Institute, Reykjavik, Iceland.

Yazicioglu, F. (2013). A comparative analysis of the energy performance of traditional pivoted wooden shutters and vertical aluminium shutters in Istanbul. In proceedings of the Mediteranean Green Energy Forum. Fes, Fas.

Lisansüstü Tezleri

Maral Kısadur, ‘Dış Duvara Sonradan Tespit Edilen Fotovoltaik Panellerin Performansının Deneysel Olarak Değerlendirilmesi’, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İstanbul, Mayıs 2015.

Esra Tanrıkulu, ‘İstanbul'daki Konut Binalarının Cephe Kaplamalarında Oluşan Hasarların İncelenmesi: Kadıköy-Moda Örneği", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İstanbul, Ocak 2015.

Seval Turhan Cer, ‘Gölgeleme Bileşeni Olarak Kullanılan Fotovoltaik Panellerin Enerji Etkinliğinin Değerlendirilmesi’, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İstanbul, Ocak 2015.

Elif Erdoğdu, ‘Düşey Yeşil Sistemlerin Enerji Etkinliklerinin Değerlendirilmesi’, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İstanbul, Ocak 2014.

Merve Toptaş, ‘Yüksek Binalarda Bina Elemanlarının Çevresel Sürdürülebilirlik Ölçütleri Açısından Değerlendirilmesi’, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İstanbul, Haziran 2012.

Sevim TUNALI. Enerji Simülasyon Metodlarının Bina Tasarım Sürecinde Destek Sistemi Olarak Kullanılması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Temmuz 2012.

Ayşe Selin ÖRKMEZ. Çift Kabuk Cephe Sistem Bileşenlerinin İç Mekan Isıl Konforuna Etkisi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Haziran 2012.

Egemen SARITABAK. Bina Kabuğunun Dış Duvarları Ve Ara Kesitlerinde Isıl Ve Nemsel Performansın Kızılötesi Termografi İle Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Çalışması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Haziran 2012.

Selin ŞAHİNOĞLU. Gölge Elemanlarının Pencerenin Isıtma/Soğutma Ve Görsel Konfor Performansına Etkisinin Değerlendirilmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Mayıs 2012.

Nurten CEYLAN. Türkiye’de Konut Dış Duvar Sistemlerinde Gerçekleştirilen Isı Yalıtımı Uygulamalarının Üretim Ve Yapım Süreçlerinin Çevresel Değerlendirmesi.  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Ocak 2012.

Gamze ALTINAY. Beton Esaslı Prekast Cephe Panellerinin Üretimi, Uygulaması, Yapısal Performansının Değerlendirilmesi Ve Bir Alan Araştırması İle İncelenmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Eylül 2011.

Gamze ŞAFAK. Betonarme Karkas Sistemde Dış Duvarın Taşıyıcılık Performansının İrdelenmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Haziran 2011.

Hülya Nur GENÇ. Bir Yapı Elemanları Tasarım Destek Aracının Kullanılabilirliğinin Deneysel Olarak Belirlenmesi.  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Mayıs 2011.

Şafak DELİCE. Yapılabilirlik Ölçütünün Bina Üretim Sürecinde Kullanılması İçin Bir Kontrol Listesi Önerisi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Mayıs 2011.

Nurşah KOÇAK SERTER. Cephelerde Kullanılan Sandviç Panellerin Üretim Ve Montaj Aşamaları. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Ekim 2010.

Buket METİN. Cephe Kaplama Sistemlerinin Uygulama Süreçlerinin Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi.  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Eylül 2010.

Ayşe MUTLU. Fotovoltaik Çatı Sistemlerinin Tasarımı İçin Bir Model Önerisi.  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Haziran 2010.

Özen AKSU. Mimari Detay Tasarım Yöntemlerinin Kullanılabilirliğinin Deneysel Olarak Belirlenmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Haziran 2010.

Sinem KÜLTÜR. Çatı Kaplama Malzemelerinin Güneş Işınım Yansıtma Performansının Değerlendirilmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Haziran 2010.

Uğur KAYA. Sürdürülebilir Dış Duvar Sistemleri İçin Tasarım Seçeneklerinin Geliştirilmesi.  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Ocak 2010.

Hikmet MENGÜÇ. Yapı Elemanları Ölçeğinde Yapım Tekniklerinin Tespiti, Analizi ve Sınıflandırılması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Eylül 2009.

Barış Atilla SAĞLAM. Büyük Açıklıklı Yapılardaki Prefabrike Beton, Çelik Ve Tutkallı Tabakalanmış Ahşap Kirişlerin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi Ve Bir Örnek Üzerinden İrdelenmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Haziran 2009.

Tufan TOKAÇ. Bitkilendirilmiş Çatı Sistemleri İçin Tasarım Seçeneklerinin Geliştirilmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Mayıs 2009.

Özlem UZUN. Bimsblok İle Örülen Dış Duvarların Yapısal Performansının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Aralık 2008.

Hande Sezin KARAKURT. Pencere Sistemlerinin Isıl Performansının Doğrama Seçeneklerine Bağlı Olarak Değerlendirilmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Eylül 2008.

Fatih YAZICIOĞLU. Mimarlık Ofislerinde Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Haziran, 2007.

Özlem YURTTAKAL. Pencere Sistemlerinin Isıl Performansının Eleman ve Bina Düzeyinde Değerlendirilmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Mayıs 2007.

Feray Ziyneti YAMAN. Geleneksel Ahşap Yapılarda Kullanılan Ahşap Yapı Elemanlarının Uzun-Dönem Performansı - Giresun Zeytinlik Mahallesinde Örnek Yapı İncelemesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Ocak 2007.

Özgür GÖÇER. Atrium Tipi Binalarda Enerji Tüketiminin Azaltılması ve Kullanıcı Konforunun Sağlanmasında Uygun Camlama ve Denetim Sistemi Modeli. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Doktora Programı, Aralık 2006.

Ekin UĞUR. Güneş Pillerinin Yapı Kabuk Sistem Elemanları İle Bütünleştirilmelerine Yönelik Bir Araştırma. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Eylül 2006.

Ulaş CİVAN. Akıllı Binaların Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Mayıs 2006.

Ebru Ayşe SIMSIKI. Yapı Elemanlarının Oluşturulmasında Ve Çelik Taşıyıcı Sistemle Bütünlenmesinde Yapım Sistemleri. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Ekim 2005.

Begüm ONAY. Pencere Sistem Seçeneklerinin Performans Değerlendirmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, Ocak 2003.

Mevcut Laboratuvar ve Yazılım İmkanları

Laboratuvar imkanları

İklim elemanları ölçümleri: Hava sıcaklığı, Bağıl nem

  • Sıcaklık algılayıcıları (ısılçiftler / thermocouples)
  • Nem algılayıcıları

Yapı elemanları ve malzemelerde (içinde ve yüzeyinde) nem, sıcaklık, ve ısı akışı ölçümleri:

  • Nem algılayıcıları
  • Sıcaklık algılayıcıları (ısılçiftler / thermocouples)
  • Isı akış plakaları
  • Veri toplayıcı cihazlar (datalogger), bilgisayar yazılımı ve bağlantıları

Binalarda kızılötesi görüntüleme (IR thermography) sistemleri:

  • Termal kamera

Bina içinde ve dışında mesafe ölçümleri cihazı:

  • Lazermetre ve tripod
 Yazılımlar
  • SimaPro     
Düzenlenen Etkinlikler


Sürdürülebilir/Yenilikçi Cephe Tasarımı Atölyeleri 2:
Atık Malzemelerle Tasarım

Haziran 2015 - Taşkışla
Sürdürülebilir/Yenilikçi Cephe Tasarımı Atölyeleri 2 Sergisi Haziran 2015- Şubat 2016 Taşkışla
Sürdürülebilir/Yenilikçi Cephe Tasarımı Atölyeleri 1:
Çağdaş Malzemelerle Yenilikçi Tasarım
Haziran 2014 - Taşkışla
Sürdürülebilir/Yenilikçi Cephe Tasarımı Atölyeleri 1 Sergisi Haziran-Aralık 2014 Taşkışla

Cephe Tasarımı Seminer ve Sergisi

Şubat 2014 - Taşkışla
Yenilikçi Cepheler Konferansı
Şubat 2014 - Taşkışla
10th International detail desing in architecture conference - Ddia10
2011 İTÜ Taşkışla - İstanbul
11th International conference on durability of materials and components - 11DBMC
2008 Dedeman - İstanbul
1-7 Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumları
(Çatıder İşbirliği)
2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014


Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İstanbul için higrotermal ve yapım etkin bitkilendirilmiş çatı sistemleri, 2013

Yapı elemanlarında seçenek üretimine ve değerlendirilmesine yönelik bir metot, 1999
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ