ALT BİRİMLERİ

Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım
Kırsal Peyzaj Planlama ve Tasarımı
Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kuramı
Bitkisel Tasarım ve Materyalleri
Peyzaj Konstrüksiyonu, Mühendisliği ve Teknikleri
Peyzaj Onarımı
Peyzaj Yönetimi
Peyzaj ve Kent Ekolojisi
Kültürel Peyzajlar
Peyzaj Mimarlığında Bilişim
Disiplinlerarası tasarım araştırmaları, stratejileri ve uygulamaları
Enerji Etkin ve Deneysel Tasarım
Peyzaj Arkeolojisi ve Restorasyonu

YÜRÜTÜCÜLER

Doç.Dr. Y. Çağatay Seçkin

ARAŞTIRMACILAR

Doç.Dr. Hayireye Eşbah Tunçay
Doç.Dr. Y.Çağatay Seçkin
Doç.Dr. A.Senem Deviren
Doç.Dr. Gülşen Aytaç
Yrd. Doç.Dr. Selim Velioğlu
Yrd. Doç.Dr. Ayçim Türer Başkaya
Yrd. Doç.Dr. Meltem Erdem
Yrd. Doç.Dr.Ebru Erbaş Gürler
Araş.Gör. Dr. Kerem Arslanlı
Araş.Gör. Birge Yıldırım
Araş.Gör. Muhammed Ali Örnek
Araş.Gör. Meliz Akyol
Araş.Gör. Dinemis Kuşuoğlu
Araş.Gör. Başak Özer
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Developing a data base for inquiring about landscape plants. Adnan Menderes University Research Foundation (ZRF-03011) (2003-2005)
Investigating urban planning- landscape architecture interaction: case of Aydin, Turkey. Adnan Menderes University Scientific Research Foundationi (FBE3002) (2003-2005)
Detection of aromatic plants in Kazdaglari Mountain with GIS.
Türkish Scientific And Technological Research Council (Tübitak 104O601) (2005-2010)
Impact of Land Uses on the Dilek eninsula-Big Meander Delta National Park. Adnan Menderes University Scientific Research Foundation. Final Report (ZRF 06004) (2006-2007)
Utilization of landscape structure indices to understand the landscape change around the
protected areas, planning recommendations. Turkish Scientific and Technical
Research Council. Final Report. (TUBITAK 106Y015) (2006-2009)
Cultivation of some native plants for landscape architectural use. Adnan Menderes University Scientific Research Foundation. Final Report (ZRF 07019) (2007-2010)
Detecting spatio-temporal changes in urban matrix of Kusadası Peninsula, Turkey Adnan Menderes University Scientific Research Foundation. (ZRF 08007) (2008-2012)
GAUS: Gaining additional urban space. (INTEN-C BMBF project- 108Y247) (2009-devam)
Investigating the potantial ecological network properties in agricultural landscapes. Ekolojik ağlar kapsamında tarımsal peyzaj dokusunun irdelenmesi Turkish Scientific
and Technical Research Council (TUBITAK 109Y220) (2010-devam)
Analysis of open spaces in urban areas through landscape structure indices. Istanbul
Technical University, Scientific Research Foundation (İTÜ-BAP 33376) (2010-devam)
Sustainable roof systems. Turkish Scientific and Technical Research Council (Tübitak
109M293) (2010-devam)
Modeling and monitoring of urban development in Igneada Protection Area
European Union (COST-110Y015)(2010-devam)

Determination of landscape characteristics in Kure
Mountains National Park. Turkish Scientific and Technical Research Council
(Tübitak 110Y270) (2011-devam)
Ecological Risk Assessment for Big Meander BasinBüyük Menderes Havzasında Ekolojik Risk Analizi (Tübitak 111Y324) (2012-devam)
Creating an online plant data base Istanbul Technical University, Scientific Research Foundation. (İTÜ-BAP 25671) (2012-devam)
Çevre Kirliliğinin Şehir Parkları Üzerinde Yaptığı Etkiler ve Alınabilecek Önlemler (İstanbul Serencebey Parkı Örneğinde). İ.Ü.Rektörlüğü 1577/16012001 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi.(2004)
“Science Parks and Technology Development Regions”, İBB Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi. (2006)
“Ekolojik Ağlar Kapsamında Tarımsal Peyzaj Dokusunun İrdelenmesi” 109Y220 No'lu TUBİTAK Projesi  (2010 – 2013) 
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
Erbaş Gürler E., Özer B., (2013). “The Effects of Public Memorials on Social Memory and Urban Identity”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2013 (kabul edilidi, basım aşamasında).
Giritlioğlu, C., Ocakçı, M., Eyüpgiller K., Erbaş Gürler, E., Yazgı, B., (2013). “Kandilli Köyiçi Kentsel ve Tarihi Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi”, Yapı Dergisi, sayı:377, Nisan 2013, İstanbul.
Kara, B. Esbah., H. ve Deniz, B. (2012) Monitoring and Analyzing Land
Use/Land Cover Changes in a Developing Coastal Town: A Case Study of
Kusadasi, Turkey. Journal of Coastal Research, Basımda.
Erbaş Gürler E., Yıldızcı A.C., (2012). “Peyzaj İçerikli Tasarım Yaklaşımlarının günümüz disiplinlerarası tasarım ortamı üzerindeki etkileri”, İTÜ Dergisi/a-Mimarlık, Planlama, Tasarım Serisi (basım aşamasında).
Kara, B., Esbah, H., Deniz, B. (2011) Investigating recreational qualities of the
parks in Aydın. Procedia Social and Behavioral Sciences 19 (2011) 158–164.
Esbah, H., Erdogan, M. A. ve Tanrıöver, A. A. (2011) CA-Markov Chain and
Landscape Metrics for planning. AIZ, ITU Journal of the Faculty of
Architecture, 8(2): 63-79.
Seçkin, Y.Ç., (2011)., “Ondokuzuncu Yüzyıl Öncesi Anadolu Türklerinde Kamu Yaşamı ve Açık Mekânlar”, Restorasyon Konservasyon Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2011, S.9, s.38-48.
Güler G., 2011. ‘Possible Conflicts Between the Recreation and The Ecology in The Costal
Region of The Black Sea: Cilingoz Case’, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol 12, Book 2, ISSN: 1311-5065.
Gündüz S., GüLER G., Yıldızcı A.C., (2011). ‘Determination Of Ecological Corridors And
Clusters For Environmental Master Plan and Environmental Management Studies of Istanbul Metropolitan Region, A-Z, ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol 8, No:1, ISSN: 1302-8324, 2011.
Kotzen, B., Güler G., (2011). ‘Olympic Legacy London 2012: The Forgotten Journey and Forgotten Past’, Urban Design Magazine, issue 118, spring 2011, pp. 9-11, Urban Design Group, London.
Türer Başkaya, F. A., (2011): Ġstanbul Kenti Katı Atık Alanlarının Peyzaj Planlaması Açısından
Değerlendirilmesi, İTÜ Dergisi/a – Mimarlık, Planlama, Tasarım Serisi, Cilt:10, Sayı:1, Mart 2011.
Erdem, M., (2011), “Revaluating Ecology in Contemporary Landscape Design”, A-Z İTU Journal of the Faculty of Architecture, ISSN 1302-8324,ss. 37-55
Arslanlı,K., Unlukara, T., Dökmeci, V., (2011). "Transformation of Public Spaces in Istanbul" European Planning Studies (June 2011), 19 (6), pg. 1061-1089
Esbah, H., Deniz, B., ve Kara, B., Kesgin, B. (2010) Analyzing landscape
changes in the Bafa Lake Nature Park of Turkey using remote sensing and
landscape structure metrics. Environmental Monitoring and Assessment, 165
(4): 617-632.
Kelkit, A., Celik, S. Ve Esbah, H. (2010) Ecotourism potential of Gallipoli
Historical National Park. Journal of Coastal Research, 26 (3): 562-568.
Esbah, H., Kara, B., Deniz, B. ve Kesgin, B. (2010) Changing land cover
characteristics of a developing coastal town: a case study of Didim, Turkey.
Journal of Coastal Research, 26 (82): 274-282.
Baser, B. ve Esbah, H. (2010) Understanding the spatial and historical
characteristics of agricultural landscapes in İstanbul. AIZ, ITU Journal of the
Faculty of Architecture, 7 (2): 106-120.
Seçkin, Y.Ç., (2010). ‘Dossier Editorial: Culturel Landscapes’, ITU A/Z, 7/2, 1-3.
Seçkin, Y.Ç., (2010). “Alternative Water Sources for Residential Irrigation Systems: A Case Study from Istanbul”, Scientific Research and Essays, 5/16, 2234-2241. (Science Citation Index Expanded – A1)
Seçkin, Y.Ç., 2010. “Understanding the relationship between human needs and the use of water in landscape design”, ITU A/Z, 7/1, 1-17.
Güler G., Yıldızcı A.C., (2010). ‘From Quarry to Urban Park. Giving New Life to the Eyup
Quarry in Istanbul’, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol 11, No:4, pp. 1408 – 1416, ISSN: 1311-5065.
Güler G., Holden R., (2010). ‘Olympics Legacy: the London Olympics 2012’, A-Z, ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol 7, No:2, pp. 58-73, ISSN: 1302-8324, Cenkler Publishing.
Yıldızcı A.C., Gündüz S., Güler G., (2010). ‘Çevresel ve Mekansal Sürdürülebilirlik Açısından
Kentsel Peyzaj Planlama Yöntem Önerisi’, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, Dosya 18, sf. 13-17, Ankara.
Güler G., Yıldızcı A.C., (2010). ‘Başarılı Bir Olimpiyat İçin Olimpiyatlara Ev Sahibi Olmuş
Kentlerden alınacak dersler ve İstanbul Örneği’, İTÜ Dergisi/A
Türer Başkaya, F. A., (2010 ): Ways to Sustainable Brownfield Regeneration in Istanbul, AIZ ITU Journal of Faculty of Architecture, Volume7, No:2, Fall 2010, p.74-88.
Esbah, H. (2009) Analyzing landscape change through landscape structure
indices: Case of the City of Aydin, Turkey Journal of Applied Sciences 9 (15):
2744-2752.
Esbah, H., Cook, E. A. ve Ewan, J. (2009) Effects of increasing urbanization
on the ecological integrity of open space preserves. Environmental
Management 43(5): 846-862.
Kara, B., Deniz, B., Esbah, H. ve Kutsal, E. (2009) Evaluation of Forest Fires
in the context of protected areas. Bartın University, Journal of Faculty of
Foresty, Bartın,1: 255-263.
Seçkin, Ö.B. & Seçkin, Y.Ç., (2009). ‘Tarihi Bahçelerin Korunması’, Restorasyon Konservasyon Dergisi, Temmuz-Eylül 2009, S.2, s.68-73.
Erdem, M., (2009), “ Peyzaj Tasarımında Gelişme ve Adaptasyon Stratejileri”, Yapı Dergisi, 334, ss. 118-123, Eylül, 2009 
Deniz, B., Esbah, H., Kücükerbas, E. V. ve Sirin, U. (2008) Analysis of
vegetation structure: case of Aydın, Turkey. Ekoloji (17)66: 55-64.
Dökmecİ, V., Arslanlı, K., (2008). “Istanbul’un Çokmerkezli Gelişmesi ve Gayrimenkul Yatırımları” Arredamento 2008/07-08 pp:104-109
Esbah, H. (2007) Land use trends during rapid urbanization of the City of
Aydın, Turkey. Environmental Management 39 (4): 443-459.
Esbah, H. ve Deniz, B. (2007) Effects of land use development on urban open
spaces. Journal of Applied Sciences 7(8): 1138-1144.
 Başer B., Schmidt R., Güler G , (2007). ‘Creating an INFRA-FREE® Environment with an
Integrated Green Network for Istanbul’, ARI The Bulletin of Istanbul Technical University, Vol. 55, No.1, pp.103-118, ISSN:1434-5641.
Kubat A.S., Güney Y.İ., Güler G, (2007). ‘Kenti Anlamanın Bilimsel Yöntemi’, XXI Dergisi, TemmuzAğustos 2007, Sayı 58, sf.48-50, Depo Yayıncılık.
Deniz, B., Küçükerbaş, E. V. ve Esbah, H. (2006) Overview of landscape
ecology Adnan Menderes University, Journal of Faculty of Agriculture, Aydın,
3(2): 5-18.
Tuncay, A. A. ve Esbah, H. (2006) Understanding the effects of historic
landuse pattern on an urbanized stream corridor. Journal of Applied Sciences
6(8): 1873-1881.
Esbah, H. (2006) Invesitgation of urban parks in Aydın based on ecological
quality kriteria. Ekoloji 15(58): 42-48.
Velioğlu, S., (2006.) Reconstruction of staisfactory and culturally neighborhood in Turkey, Open House, vol: 31, no: 1-2006, sayfa 47-53
Erdem, M., (2006), “Peyzaj Tasarımında Yeni Açılımlar”, Yapı, sayı 290, ss 81-84, Ocak 2006
Esbah, H., Tunçay, A. A. (2005) Developig a plant database for landscape
plants. Adnan Menderes University, Journal of Faculty of Agriculture , Aydın,
2(2): 43-50
Seçkin Y.Ç. & Türkoğlu, H., (2005). ‘Amasya Tarihi Kent Merkezindeki Kentsel Açık Mekanların bDeğişen Kullanımlarının Analizi’, ITU Dergisi, Seri A, 5/1, 15-28.
Seçkin, Y.Ç., (2005). ‘Art in Urban Landscape’, İÜ Journal of the Faculty of Forestry, A, 55/1, 225-236.
Seçkin, Y.Ç., (2003). ‘Architectural Garden Formation from the End of 18th Century and Its Influence to Turkish Gardening Art’, Sanat Tarihi Yıllığı, 16, 75-88.
Seçkin, Y.Ç., (2003). ‘Gardens of the Nineteenth Century Imperial Palaces in Istanbul’, Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 23/1, 72-86. (Arts & Humanities Index – A1)
Velioğlu, S., (2003). Aquapark Kazan, Tataristan,Yapı, 11/2003
Velioğlu, S., (2003). Depreme Uyarlı Yerleşmeler Mimari Fikir Yarışması Üzerine, Mimarlık, 02/2003
Velioğlu, S., (2002).Türkiye'de Mimarlık Yarışmaları, Arredamento Mimarlık, 04/2002
Velioğlu, S., (1996). Hareketin, Mekanın ve Kullanımın Organizasyonu, Mimarlık, 07/1996
Velioğlu, S.,  (1994). İnceleme Araştırma: Türk Mekan Kültürüne Ait Örnekler Işığında Bazı Kavramlar ve Güncel Tasarımlara Yansımaları, Mimarlık, 09/1994
Velioğlu, S.,   (1984). 'Yarının Yaşamı İçin Konut ve Çevresi'' Konulu Yarışma Üzerine, Mimarlık, 05/1984
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ