ALT BİRİMLERİ

 

Mimari İklimlendirme Birimi
Mimari Aydınlatma Birimi
Mimari Akustik Birimi
Yangından Korunma Birimi
Sağlık Donatımı Birimi 

YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. Gül Koçlar Oral
Rüzgar Tüneli - Wind Tunnel
Ses Yalıtım Laboratuvarı

ARAŞTIRMACILAR

1 Prof. Dr. Sevtap Yılmaz 0212 293 13 00/2248 demirkale@itu.edu.tr
2 Prof. Dr. Gül Koçlar Oral 0212 293 13 00/2312 kgul@itu.edu.tr
3 Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz 0212 293 13 00/2226 yilmazzer@itu.edu.tr
4 Prof. Dr. Alpin Köknel Yener 0212 293 13 00/2160 yener@itu.edu.tr
5 Yrd. Doç. Dr. Nurgün Tamer Bayazıt 0212 293 13 00/2372 nurgun@itu.edu.tr
6 Yrd. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 0212 293 13 00/2361 manioglugu@itu.edu.tr
8 Yrd. Doç. Dr. Nuri Serteser 0212 293 13 00/2313 serteser@itu.edu.tr
7 Öğr. Gör. Dr. Şule Filiz Akşit 0212 293 13 00/2315 aksitf@itu.edu.tr
9 Araş. Gör. Mine Dincer 0212 293 13 00/2240 ascigilm@itu.edu.tr
10 Araş. Gör. Feride Şener Yılmaz 0212 293 13 00/2240 fsener@itu.edu.tr
11 Araş. Gör. Neşe Ganiç 0212 293 13 00/2240 ganicn@itu.edu.tr
Mevcut Laboratuvar İmkanları
  İklimlendirme Ünitesi Cihaz Listesi
1 Thermo-anemometer
2 AM-300 Total Flow Dedector Head
3 AM-600 Total Flow Dedector Head
4 AM-1200 Total Flow Dedector  Head
5 NI-001 X Surface Probe 
6 Rüzgar Tüneli EIFFEL tipi
7 Smoke Generator Sistem B
8 Pitot Static Tube
9 Manometer 15006
10 (Çoktüplü)
11 Disa Anemometer 56C17
12 Traversing Unit (1 boyutlu)
13 Mini İklim İstasyonu 
14 Gözlem İskelesi
15 Traversing Sistemi (3 boyutlu)
16 Masa üstü bilgisayar
17 Scannivalve basınç ölçer sistemi
18 Basınç ölçer sistem yazılımı
19 Dijital görüntü kaydedici
20 Projektör
21 Mini-CTA Anemometer  ve probu
22 Mini-CTA yazılımı
23 Masaüstü bilgisayar
24 Monitör
25 Scanner (A4)
26 Printer (A3) HP
27 Printer (A4) HP
28 El tipi “Data Logger” (2 adet) multifonksiyonel ölçüm cihazı 
29 Masaüstü bilgisayar (kasa+monitör)
30 Bağıl nemlilik ve sıcaklık ölçüm probu
31 Hava hızı ölçüm probu
32 Hava hızı ölçüm probu (Pervane tipi)
33 Hava hızı ölçüm probu
34 Tripod
35 Işınım ölçme probu
36 İçmekan İklim Ölçüm Cihazı
37 Dizüstü bilgisayar
38 Dizüstü bilgisayar (Vestel)
  Akustik Ünitesi Cihaz Listesi
39 Portatif A ağırlıklı Ses Basınç Düzeyi Ölçer
40 Ses Basınç Düzeyi Ölçer (2 adet)
41 Oktav Filtre Seti (2 adet)
42 Yapı Akustiği Analizörü
43 8 Kanallı Ayırıcı
44 Gürültü Düzeyi Analizörü
45 Güç Yükseltici
46 Sinüs Üretici
47 Dönen Mikrofon Kolu
48 Dijital Ses Teyp Kaydedici
49 Akustik Front-End
50 Grafik Ses Düzeyi Kaydedici
51 Hoparlör Sistem Kontrolü
52 Hoparlör 
53 Mürekkep Seti
54 Pil şarj aleti
55 Titreşim Ölçer Mikrofon Kalibratörü (2 adet)
56 Mikrofon Kalibratörü (4 adet)
57 1/2 inch Katot Takipçisi
58 Önyükseltici (15 adet)
59 Titreşim Ölçer Mikrofon (3 adet)
60 1 inch Mikrofon (4 adet) - bozuk
61 1/2 inch Mikrofon (14 adet)
62 1/4 inch Mikrofon (3 adet)
63 Çok Yönlü Höparlör (2 adet)
64 Ses Basınç Düzeyi Ölçer
65 Güç Yükseltici
66 Ses Düzeyi Ölçer
67 Pulse Analizör Platformu
68 Mikrofon tutucu
69 Üçayak - Hoparlör için
70 Üçayak - Mikrofon için (2 adet)
71 Muhtelif Kablolar
72 Masaüstü Bilgisayar
73 Hacim Akustiği Simülasyon Programı (ODEON v.10)
74 Bina Akustiği Simülasyon Programı (BASTIEN)
75 Ses Yalıtımı Simülasyon Programı (INSUL)
76 Ses Yutucu Malzeme Simülasyon Programı (ZORBA)
77 Gürültü Haritalama Simülasyon Programı (Soundplan)
78 Gürültü Haritalama Simülasyon Programı (Soundplan Essential)
79 Gürültü Haritalama Simülasyon Programı (Predictor)
80 Hacim Akustiği Ölçüm Programı (Dirac) 
  Aydınlatma Ünitesi Cihaz Listesi
81 Luxmetre (9 adet)
82 Parıltı Ölçer
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Binalarda Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Seviyesi için Türkiye Koşullarına Uygun Yöntemin ve Referans Binaların Belirlenmesi, Tübitak Proje No: 113M596, Yürütücü: Prof. Dr. Zerrin Yılmaz, Araştırmacı: Araş. Gör. Neşe Ganiç, Gözde Gali, Alpay Akgüç, Touraj Ashrafian,  15 Ekim 2013 - 15 Ekim 2015. 
"Türk Standartları Enstütüsü TS13565 yalıtım tabakalı sandviç kagir birim ürünü konusunda TS belgesi almak için Setblok ürününün laboratuvarda ses yalıtım çalışması", ITU Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Nisan 2014.
"Akplaza İşmerkezi Atriumun Akustik Tasarımı", ITU Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ocak 2014.
"Eryap Plastik A.Ş.'nin kuru duvarlarının laboratuvarda ses yalıtım çalışması", ITU Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ocak 2014.
"Emaar Square kuleleri Giydirme Cephe Sistemi için Laboratuvarda Ses Yalıtım Çalışması", ITU Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ocak 2014.
Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Yer Alan Mevcut Konut Yapılarının Enerji Etkin ve  Maliyet Etkin Olarak Yenilenmesi Yürütücü: Prof. Dr. Gül Koçlar Oral, Yapıldığı Kuruluş: İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi. Destekleyen Kuruluş: İ. T. Ü Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı kapsamında (Devam ediyor. Suzi Dilara Mangan ile birlikte)
Sürdürülebilir Mimari Aydınlatma Tasarımı için bir Yöntem önerisi: Türkiye Örneği, (Yürütücü: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener, Araştırıcı: Ar.Gör.Feride Şener İTÜ-BAP Doktora Projesi-Devam etmektedir)
Determination of Cost Optimum Energy Efficiency Level and Reference Values for the Renovation of Existing Buildings İTÜ-BAP, 2013, Yürütücü: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz, Araştırmacı: Touraj Ashrafiıan (devam etmektedir).
Reference Buildings for Energy Performances and Cost-Optimal Analysis, İTÜ-EU, 2011 (devam etmekte). (Prof. Dr. Zerrin Yılmaz)
“T.Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binası Avlu Rüzgar Etüdü, İTÜ TechnoBee Akademik Firması, Serteser, Nuri (Proje yürütücüsü) (Vildan Ok ile birlikte) Mart 2013.
Afyonkarahisar Belediyesi Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması - Ön Kentsel Tasarım Projesi danışmanlığı (Şener, S.M., Ocakçı, M., Sepin, Y.S., Beşbaş, N. ile birlikte), Nisan 2013.
"Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel için gürültü analizi ve ses yalıtımı hesaplaması ve raporu", ITU Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, 2013.
Tınaz Kauçuk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. için “Kauçuk içeren Yüzer Döşemenin Darbe Doğuşlu Ses Basınç Düzeyi Değerlerinin Teorik olarak Saptanması”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Drç Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2013.
SMART SPACES, Saving Energy in Europe's Public Buildings Using ICT, 7. Framework EU Project, 2012- (going on). (Prof. Dr. Zerrin Yılmaz)
Sinpaş GYO A.Ş. için “Dört adet döşeme için alanda ses geçiş kaybı ölçümleri ve raporlanması” ve  “Yüzer döşemenin hava doğuşlu ses geçiş kaybı hesaplanması ve raporlanması”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil, 2013. 
People Friendly Lighting Controls, BRE Trust Research Project, (Contract Number:125/12/RM), Building Research Establishment, Watford, İngiltere, BRE Trust Araştırma Projesi), (Yürütücü: Dr. Paul J. Littlefair, Araştırıcı: Feride Şener ve diğ.) 2012-2013.
Gaziantep- Kilis Yolu Ekolojik Kent Tasarım Rehberinin Enerji Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi, , İTÜ. Geliştirme Vakfı, Mart 2012,  (Proje Yürütücüsü), (Prof. Dr Gül Koçlar Oral , G. Manioğlu)
Sinpaş GYO A.Ş. için “Üç duvar tipi için ses geçiş kaybı laboratuvar ölçümü ve raporlanması”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2012.
Eğlence Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul Boğazı Kuruçeşme Mevkii Örneği, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Prof.Dr. Sevtap Yılmaz, Merve Bölükbaşı, 2012
“T.Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü Bina Bütünü + Tipik Cepheler Üzerinde Rüzgar ve İklimsel Performans Çalışmaları, İTÜ TechnoBee Akademik Firması, Serteser, Nuri (Proje yürütücüsü) (Vildan Ok, Enes Yaşa ve Meral Yücel ile birlikte) Ekim 2011-Mart 2012.
Tüvasaş’ın BDZ için ürettiği yataklı vagonda RASTI (Hacim Akustik Konuşma Anlaşılabilirlik İndisi) ölçümü ve raporlandırılması, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2012.
Alçı Üreticileri Derneği’nin isteği üzerine “Alçı Levha Bölme Duvarın Havada Yayılan Ses Yalıtım Değerinin Laboratuar Ölçüm Raporu”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2012.
Gürültü Rahatsızlığı Değerlendirmesi İçin Gürültü Göstergesi Geliştirilmesi Üzerine Bir Yöntem, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Prof.Dr. Sevtap Yılmaz, Mine Aşcıgil Dincer, 2011-2014. 
Hafif Yapı Elemanlarında Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı için Kullanılabilecek Bir Yöntem, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Prof.Dr. Sevtap Yılmaz, Derya Çakır Aydın, 2011-2014
Bir İlkokul Binasında Bina Kabuğunun İyileştirilmesi ile Enerji Harcamalarının Azaltılmasına Yönelik bir Çalışma, İTÜ BAP Doktora Projesi , (Yürütücü: G. Manioğlu, Gül Koçlar Oral, Araştırıcı: Özlem ZEYBEK) 2011-(Devam etmekte).
Çok Katlı Konutların Enerji Korunumu Açısından Performansının Değerlendirilmesine Yönelik bir Çalışma: Maslak Vadi Konutları Projesi, İTÜ BAP Yüksek Lisans Projesi, 2011, (Yürütücü: G. Manioğlu, Araştırıcı: Z. Meriç)
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün isteği üzerine, “Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Akustik Ön Raporu”, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer ile birlikte, 2011.
Reina (Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ve Mels Turizm Otelcilik LTD. ŞTİ.) eğlence mekanının gürültü ölçümleri ve akustik raporu, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2011.
Emaar Gayrimenkul PJSC için Çamlıca-Libadiye projesinin karayolu çevresel gürültü ölçümleri ve raporu, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2011.
Star Grup Hadımköy Cam İşletme Ürünleri San. Tic. A.Ş.  için ısıcam ürünü havada yayılan ses yalıtımı testi, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2011.
Yapıt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.  için Extensa Bomonti Apartmanı bölme duvar ses geçiş kaybı hesabı ve raporu, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2010.
“Kuzey Irak Dohuk AVM Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi”, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, Serteser, Nuri, Mayıs 2011.
“Tarihi Haydarpaşa Gar Binası Yangın Güvenliği Danışmanlık Hizmeti.” İTÜ TechnoBee Akademik Firması, Serteser, Nuri, Aralık 2010-Eylül 2011.
Farklı Plan Şemasına Sahip Salonlarda (Dikdörtgen, Fan, Ters Fan) Konuşma Anlaşılabilirliğinin Akustik Açıdan İncelenip Karşılaştırılması ve Ses Yalıtımının İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Prof.Dr. Sevtap Yılmaz, Nida Çelebi Şeker, 2010-2013
Klasik ve Arena Sahne Tipi Konser Salonlarının 3 Farklı Müzik Çeşidi (Klasik, Jazz, Rock) Akustik Açısından Karşılaştırılması ve Ses Yalıtımının İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Prof.Dr. Sevtap Yılmaz, Dilara Teke, 2010-2013
Farklı Gürültü Bölgelerindeki Konutlar İçin Dış Duvar Yapı Elemanı Ses Yalıtım Değerleri Veritabanı Geliştirilmesi: Ses, Isı, Nem Kontrolü Ve Yapı Malzemesi; Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmiştir. Prof.Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Prof. Dr. Leyla Tanaçan, Y.Doç.Dr. Gülten Manioğlu, Araş. Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2010-2012
Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Bina Enerji Performansı İyileştirme Stratejilerinin Uygulamaya Yönlendirilmesi ve Bina Enerji Sertifikasyonu için Ulusal Hesaplama Modelinin İnşaat Sektöründe Kullanılmak Üzere Geliştirilmesi- Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının Belirlenmesi” bölümü, Mart 2010, Prof. Dr. Alpin Köknel Yener.
CITYNET-EU Commission Star Project (Energy Management for Cities) EU - FP6 project, December 2010. (Prof. Dr. Zerrin Yılmaz)
I3CON (Industrialized, Integrated and Intelligent Construction) EU - FP6 project, October 2010. (Prof. Dr. Zerrin Yılmaz)
Afganistan Mazar-i Sharif Havalimanı Akustik Projesi ve Raporu, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2010.
Determination of Effect of Noise Levels and Acoustical Conditions on Elementary School Buildings Based on Field Studies, Development of Solutions, , supported by ITU Research and Development Center, (N. Tamer Bayazıt, S.Küçükçiftçi, N. U. İnan ve C. Altun), 2010 
Afganistan Mazar-i Sharif Havalimanı Akustik Projesi ve Raporu, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2010.
İSKİ Genel Müdürlüğü, 2. Genel Müdürlük Konferans Salonu, "Akustik Proje Hazırlanması ve Raporlandırılması", İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, 2009.
Bakü – Azerbaycan Nizami KT Sinema Salonları akustik projelerinin hazırlanması ve raporlandırılması, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2009.
ATDS Kimya Plastik ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd Şti, MagBoard duvar için havada yayılan ses yalıtımı testi, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Ar.Gör. Mine Aşcıgil Dincer, 2009.
Müze ve Sergileme Mekanlarının Aydınlatma Kriterleri Açısından İncelenmesi, 2009 (Yürütücü: Doç.Dr. A.K.Yener, Araştırıcı: F.Şener, İTÜ-BAP Yüksek Lisans Projesi)
Development of Building Energy Performance Calculation Method (BEP-TR) Project, Turkish Ministry of Public Works and Settlement, December 2009 (Turkey). (Prof. Dr. Zerrin Yılmaz)
“İstanbul Semtlerinin yangın Risk Analizleri ve Değerlendirilmesi: Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi Örneği.”, Projem İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü, Özgünler, Mustafa, Nuri Serteser, ve Ömer Erem (2008), İstanbul.
“İzmir Çiğli KİPA Alışveriş Merkezi Tadilat Projesinin Yangın Güvenlik Raporlarının Hazırlanması.” İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, Serteser, Nuri, ve Mustafa Özgünler, Haziran 2008.
İlköğretim Binalarının Görsel Konfor Koşulları Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, 2008 (Yürütücü: Doç.Dr. A.K. Yener, Araştırıcılar: R.K.Güvenkaya, F.Şener)
 “İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı, MRO MyTechnic Hangar Binası Yangın Güvenlik Raporlarının Hazırlanması.” İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, Özgünler, Mustafa, ve Nuri Serteser, Mart 2007.
Buyaka Alışveriş Merkezi’nin Dış Gürültü Raporunun Hazırlanması ve İç Gürültünün Kontrol Altına Alınması, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Ar.Gör. Mine Aşcıgil, 2007.
Protem Yapı Elemanı Ses Yalıtımı Ölçümü, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Ar.Gör. Mine Aşcıgil, 2007.
Sustainable Strategies in the Energy Efficient Design and Construction of Buildings For Turkey and Ireland , Yürütücü: Prof.Dr. Zerrin Yılmaz, Yapıldığı Kuruluş: İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi Destekleyen Kuruluş: İ. T. Ü. Araştırma Fonu,(2005- 2006) (Prof. Dr. Vildan Ok, Prof. Dr. Gül Koçlar Oral, Doç.Dr. Alpin Yener, Dr. Gülten Manioğlu ile birlikte)
Extremely low energy and low pollution residential buildings” Katholic University Leuven, Building Physics Laboratory (6 ay süresince Belçika’da doktora sonrası çalışma olarak ), (Yürütücü: Prof. Hugo Hens, Araştırmacı: Gülten Manioğlu ) 2005-2006. 
Günışığı-Yapma Işık Entegrasyonunun İklim Koşullarına Bağlı Optimizasyonu, Berlin Teknik Üniversitesi ile işbirliği kapsamında İTÜ ve Siteco destekli araştırma projesi, (Proje Yürütücüsü:Doç.Dr.Dilek Enarun, Proje Grubu: Doç.Dr.Dilek Enarun, Doç.Dr.A.K.Yener, Dr.A.Batman, D.Çeteğen) Haziran 2006.
Determining the acoustical performance of concert halls according to field studies and determining the effect of the architectural parameters to acoustical quality, supported by ITU 4 Research and Development Center, September 2006 (N. Tamer Bayazıt ve A.Vural). 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Binasının Mimari ve Tesisat Sistemlerinde Gerçekleştirilen Müdahalelerin Niteliğine İlişkin Rapor, İTÜ. Geliştirme Vakfı Eylül 2005 (Prof. Dr Gül Koçlar Oral, Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu)
Fiziksel Çevre Kontrolü Laboratuarı Akustik Ünitesi- Ses Yalıtımı Test Odalarının İyileştirilmesi, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Yapı Projesi, İ.T.Ü. Araştırma Fonu Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmiştir. Prof.Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Y.Doç.Dr. Nurgün Bayazıt, Araş.Gör.Mete Akçadağ, 2004. 
Maya Residence G Blok 25 Nolu Dairede Gürültü Sorununun Değerlendirilmesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Araş. Gör. Mete Akçadağ, 2004. 
İTÜ  Natuk Birkan İlk Öğretim Okulu, Müzik Odası akustik projesi ve raporu, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Araş. Gör. Mete Akçadağ, 2003. 
İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri Büyük Salonun akustik projesi ve raporu, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Araş. Gör. Mete Akçadağ, 2004. 
Silahlı Kuvvetler – Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu Konser Salonu Akustik, Aydınlatma ve İklimlendirme Sistemleri Projesi ve Raporu, İTÜ. Geliştirme Vakfı, 2003, (Prof. Dr Gül Koçlar Oral, Nurgün Tamer Bayazıt, Dr. Alpin Köknel Yener)
Ataşehir 63 Ada Gardenya 5 Blokları Dış Cephesinde Yapısal Hasar Tespiti ve Yoğuşma Tahkikine İlişkin Rapor, İTÜ Geliştirme Vakfı, Ağustos 2002,( Prof. Dr Gül Koçlar Oral, Prof.Dr. Nihat Toydemir, Dr. Erdal Yıldız) 
Bakırköy İlçesinin Havaalanı Gürültüsü Açısından Değerlendirilmesi Gürültü Haritaları, Bakırköy İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planına Yönelik Analitik Etüt Araştırmaları Ve Meriyetteki Planların Depremsellik Durumuna Göre İrdelenmesi Ve Kısmi 1/1000 Ölçekli İmar Planının Hazırlanması, İTÜ Geliştirme Vakfı, Haziran 2002, İstanbul. Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale
İkitelli II.Beyazıt Han İçme Suyu Tasfiye Tesisi Kültür Merkezi D Blok Konferans Salonu Akustik Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, Mayıs 2002, İstanbul. Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale 
İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Konferans Salonunun Akustik Projesi, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz, Y. Doç. Dr. Nurgün Bayazıt, 2002
Fiziksel Çevre Kontrolü Laboratuarı Akustik Ünitesi- Ses Yalıtımı Test Odaları Alt Yapı Projesi, İ.T.Ü. Araştırma Fonu Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmiştir. Prof.Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Prof. Dr. Temel Belek, Prof. Dr. Selma Kura, Y.Doç.Dr. Nurgün Bayazıt, Araş.Gör.Mete Akçadağ, 1999-2001
Isıtma Enerjisi Tasarrufu Açısından Bina Kabuğu Isı Yalıtım Değerinin Bina Formuna Bağlı Olarak Belirlenmesi Yürütücü: Prof.Dr. Zerrin Yılmaz ,(Eylül 1999’dan itibaren Doç. Dr. Gül Koçlar Oral yürütücü olarak araştırmanın  tamamlanmasını sağlamıştır.)-Yapıldığı Kuruluş: İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi,  Destekleyen Kuruluş: İ. T. Ü. Araştırma Fonu (Proje no. 985), (Nisan 1998-Ocak 2000)
Malzemelerin Ses Yutuculuğunun Ölçülmesinde Kullanılacak Reverberant Oda Bilimsel Araştırma-Geliştirme Projesi, İ.T.Ü. Araştırma Fonu Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmiştir, Prof.Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Prof.Dr.Temel Belek, Prof.Dr.Selma Kurra, Araş.Gör.Mete Akçadağ, 2000-2001.
Hacim Akustiği Kriterlerinin Saptanması, İ.T.Ü. Araştırma Fonu Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı Kapsamında Desteklenmiştir, Prof.Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, 2000. 
“Tekirdağ Çerkezköy İlçesi Hunca Kozmetik Fabrikası Yangını Konusunda Bilirkişi Raporu Hazırlanması.” Karagüler, Mustafa E., Mustafa Özgünler, ve Nuri Serteser. Kasım 2000.
Korteks Merkez Ofis Binası, Konferans Salonunun Akustik Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, Haziran 2000, İstanbul ,Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Araş.Gör. Mete Akçadağ. 
Korteks Merkez Ofis Binası, toplantı odalarının akustik projesi ve ses yalıtım detayları, İTÜ Geliştirme Vakfı, Haziran 2000, İstanbul ,Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Araş.Gör. Mete Akçadağ. 
Yimpaş Kanal 7 Projesi, İki hacim arasında ses azaltımının ölçülmesi ve Gürültü Raporu, İTÜ Geliştirme Vakfı, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, 2000, İstanbul. 
Binbirdirek Sarnıcı Üzerinde Yapılacak Olan Klima Havalandırma Merkezi Hakkında Rapor, Ağustos 1999, İstanbul (Prof. Dr. M. Ş. Küçükdoğu, Prof. Dr. Z. Yılmaz, Prof. Dr Gül Koçlar Oral).
Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi.İ.T.Ü. Araştırma Fonu Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı Kapsamında Desteklenmiştir, Prof.Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, 1999. 
Enerji Korunumunu Hedefleyen Bina Tasarımında Gazbeton Uygulamaları, Yürütücü: Y. Doç. Dr. Gül Koçlar, Yapıldığı Kuruluş: İ. T. Ü Mimarlık Fakültesi, Destekleyen Kuruluş: İ. T. Ü. Araştırma Fonu (Proje no.793), Türk Ytong San. A.Ş. (Ocak 1997-Nisan 1998)
Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Kompleks İnşaatında Dış Cephe Elemanlarının Betonarme Taşıyıcılara Rastlayan Kesitinde Yoğuşma Tahkiki Yapılması, Kasım 1998, İstanbul (Prof.Dr. Z. Yılmaz, Prof. Dr Gül Koçlar Oral). 
Milli Eğitim   Bakanlığı  Bir  Şubelik  İlköğretim   Okulu   Akustik   Projesi   ve  Raporu,  İTÜ.  Döner  Sermaye  İşletmeleri,  Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, 1998,  İstanbul. 
İstanbul Tekstil Merkezi Akustik Projesi ve Raporu, Akın Tekstil A.Ş.’nin isteği üzerine İTÜ Geliştirme Vakfı kapsamında hazırlanmıştır, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, 1998,  İstanbul.
Atatürk  Hava  Limanı  Yeni  Dış  Hatlar    Terminali  ve  Katlı  Otopark    Projesi   Gürültü  Raporu,   İTÜ   Geliştirme  Vakfı,  Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, 1998,  İstanbul.
Bakırköy  İspirtohane  Binası   ‘Konservatuar  -  Kültür  Merkezi ‘  Restorasyon  ve  Yeniden  Kullanım  Projesi’nin    Akustik  Proje  ve  Raporu,  İTÜ  Geliştirme  Vakfı  Ar-Ge  İşletmesi,   Şubat  1998,  İstanbul, Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale,
 “Yerleşme Dokusu Dizayn Değişkenlerinin Açık Mekanlardaki Rüzgar Hızına ve Akım Tipine Etkilerinin İncelenmesi.” TÜBİTAK-INTAG-214, İstanbul, Ok, Vildan, Ahsen Özsoy, Veysel Atlı, Mustafa Özgünler, Nuri Serteser, vd. (1996),
Odeon Sinemaları Ses Yalıtımı Projesi ve Raporu, İTÜ  Geliştirme  Vakfı  Ar-Ge  İşletmesi, 1996,  Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale
“Bina ve Yerleşme Tasarımında Kullanılabilecek Rüzgar Tünelinde Arazi Pürüzlülüğünün Hız Dağılımına Etkisinin İncelenmesi.” İTÜ Araştırma Fonu No: 434, İstanbul, Ok, Vildan, Ahsen Özsoy, Veysel Atlı, Mustafa Özgünler, Nuri Serteser, vd. (1996), 
Enerji Etkin Konut ve Yerleşme Tasarımı TÜBİTAK PROJE NO: İNTAG 201, Haziran 1995, Yürütücü: Prof. Dr. E. Berköz  Yapıldığı Kuruluş: İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi,Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Türk Ytong San. A.Ş, (Eylül 1991- Haziran 1995)
Enerji Etkin Konut ve Yerleşme Tasarımı, (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.E.Berköz, Aydınlatma Grubu: Prof.Dr.M.Ş.Küçükdoğu, Doç.Dr.D.Enarun, Doç.Dr.R.Ünver, A.K.Yener, D.Yıldız) TÜBİTAK Projesi, İNTAG 201, 1995.
"Environmental Noise Pollution Research Project" supported by United Nations Development Program, under the co-ordination of Turkish Ministry of Environment, Project No: TUR 90/013, Nov.1995 (English and Turkish)  S. Kurra, N.Tamer, C.Rice. 
PTT    Gayrettepe   Telekom  Binası  Soğutma  Tesisatı  Gürültüsünün  Denetim  Altına  Alındıktan  Sonra  Ölçülen  Gürültü  Düzeyleriyle  İlgili  Rapor,  PTT   Telofon  Başmüdürlüğü’nün   isteği  üzerine   İTÜ  Çevre  ve  Şehirçilik  Uygulama  -  Araştırma  Merkezi   kapsamında  hazırlanmıştır,  Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Nisan  1995,  İstanbul. 
Uçakların Yerden Kalkış Zamanları Sırasında Gürültü Konturlarının Saptanması İçin Atatürk Havaalanı Çevresinde Bir Uygulama Çalışması, Proje No: 204, İ.T.Ü. Araştırma Fonu Tarafından Desteklenmiştir, Ocak 1994. (Prof. Dr. Sevtap Yılmaz)
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maçka Kampüsü İleri Müzik Okulu Akustik Projesi,1995, Poç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale 
Meteorolojik Faktörlere Bağlı Olarak Uçakların Farklı Yöne Kalkış Yapmaları Durumlarında Atatürk Havaalanı Çevresinde Gürültü Konturlarının Karşılaştırılması, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Nisan 1994. (Doç. Dr. Sevtap Yılmaz)
İTÜ  Türk  Sanat  Müsikisi  Devlet  Konservatuvarı    Akustik  Projesi   ve  Gürültü  Raporu,  İTÜ  Döner  Sermaye  İşletmeleri, Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, 1994,  İstanbul.
Uçakların Yerden Kalkış Zamanları Sırasında Gürültü Konturlarının Saptanması İçin Atatürk Havaalanı Çevresinde Bir Uygulama Çalışması. Proje No: 204, İ.T.Ü. Araştırma Fonu Tarafından Desteklenmiştir, Doç.Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, 1990-1994. 
Meteorolojik Faktörlere Bağlı Olarak Uçakların Farklı Yöne Kalkış Yapmaları Durumlarında Atatürk Havaalanı Çevresinde Gürültü Konturlarının Karşılaştırılması. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Doç.Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, 1990-1994. 
İstanbul-İkitelli Toplu Konut Projesi Pasif İklimlendirme İlkeleri, Temmuz 1993,(Prof.Dr.E.Berköz, Prof. Dr Gül Koçlar Oral ve Ar.Gör. F. Akşit). 
Kalkınmada Öncelikli Yörelere Uygun Konut Modellerinin Geliştirilmesi,  TÜBİTAK PROJE NO: İNTAG 205, Ağustos 1993,  Yürütücü: Prof.Dr.F.Yürekli  Yapıldığı Kuruluş: İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi, Destekleyen   Kuruluş: TÜBİTAK (Öğr. Gör. Dr. Şule Filiz Akşit)
"Analysis and Evaluation Systems for Environmental Noise and Development of Noise Pollution Research Unit", research supported by TUBITAK, Project no: KTCAG/22, Kurra,S., Tamer, N., Altay, A., Samsunlu, A., July 1993. 
PTT  Gayrettepe   Telekom  Binası  Soğutma  Tesisatı  Gürültü  Denetimi  ve  Prensip  Detayları,  PTT   Telefon  Başmüdürlüğü’nün  isteği  üzerine   İTÜ  Çevre  ve  Şehircilik   Uygulama  -  Araştırma  Merkezi   kapsamında  hazırlanmıştır,  Mayıs  1993,  İstanbul   Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Atilla  Altay.
İstanbul  Büyükşehir  Belediyesi  Başkanlığı  Taksim – Talimhane   Kat  Otaparkı  Üstünün  Değerlendirilmesi  Avan   Projesi,  Çok  İşlevli  Kent  Yapısı  Mimari  Tasarımına  İlişkin  Akustik  ve  Gürültü  Kontrolu   Raporu,   İTÜ  Döner  Sermaye  İşletmeleri,  1992,  İstanbul.  Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale
Eskişehir  Anadolu  Üniversitesi  1500  Kişilik   Opera  -  Konser  Salonu,   Konservatuar  ve  Televizyon  Kayıt  Stüdyosu  Projesi  Akustik   Raporu,   İTÜ  Mimarlık  Fakültesi’nin  isteği  üzerine   İTÜ  Döner  Sermaye  İşletmeleri  kapsamında  hazırlanmıştır,  Ocak  1992, Eskişehir  Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale
Microclimatic Analyses and Recommendations on Passive Climatization, Temmuz 1991, (Prof. Dr. E. Berköz ve Prof.Dr. M. Küçükdoğu ile birlikte).
İkitelli  Organize  Küçük  Sanayi  Sitesi   Gürültü  Raporu,   İstanbul  Büyükşehir  Belediyesi’nin   isteği   üzerine   İTÜ   Döner  Sermaye  İşletmeleri  kapsamında  hazırlanmıştır,  Ekim  1990,  İstanbul. Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale
İstanbul  Konser  Salonu  Projesi    Akustik  Raporu,   Aralık  1990  Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Dr.  Daniel  Commins   (davetli  proje  yarışması) (Commins -  Ingemansson  SA,  Acoustique-Mecanique,  Paris  France).
Sabah  Gazetesi  Matbua  ve  İdari  Tesislerin  İç Bölmerinin  Ses  İzolasyonlarıyla  İlgili  Gürültü  Ölçümleri  Raporu,   Sabah  Gazetesi  A.Ş.’nin   isteği  üzerine  İTÜ  Döner  Sermaye  İşletmeleri , Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Temmuz  1990. 
Büyük  Efes  Oteli  Toplantı  Salonu  ve  Kapalı  Yüzme  Havuzu  İnşaatı  Akustik  Projesi,  Rapor  I,    Emek  İnşaat  A.Ş.’nin   isteği  üzerine   İTÜ  Döner  Sermaye   İşletmeleri  ,  Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Yıldız  Sey , Haziran  1988  
Büyük  Efes  Oteli  Toplantı  Salonu  ve  Kapalı  Yüzme   Havuzu   İnşaatı  Akustik  Projesi,  Rapor  II,   Emek  A.Ş.’nin  isteği  üzerine   İTÜ  Döner  Sermaye  İşletmeleri,  Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Yıldız  Sey , Aralık   1988 
Türkiye  Emlak    Kredi   Bankası  Ataköy  9.-10.  Mahallelerindeki  Konutların  Zemin  Kat  Dairelerinde  Yapılan  Gürültü  Ölçümlerine  İlişkin  Rapor,  T.C.  Emlak  Kredi  Bankası’nın  isteği  üzerine   İTÜ  Döner  Sermaye  İşletmeri  Kapsamında  hazırlanmıştır,  Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Yıldız Sey,  Nisan  1988  .
İTÜ  Türk  Sanat  Müsikisi  Devlet  Konservatuarı  Türk  Halk  Oyunları  Bölümü  Çalışma  Salonu  Akustik  Projesi,  İTÜ  Türk  Müsikisi  Devlet  Konservatuarı  Müdürü’nün  isteği  üzerine  hazırlanmıştır,  Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Şubat  1988.
MNG  Günal  Ticaret    Merkezi  Binası  Akustik  Raporu,    MNG  Günal  Ticaret  A.Ş.’nin    isteği  üzerine  İTÜ  Döner  Sermaye  İşletmeleri  kapsamında  hazırlanmıştır,  Y. Doç. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale, Yıldız Sey,  Aralık  1987
Türkiye’nin Çeşitli İklim Bölgeleri için Isıtma Enerjisi Tasarrufu Açısından Optimum Kabuk Seçeneklerinin  Belirlenmesi Yürütücü: Prof. Dr. Eşher Berköz, Yapıldığı Kuruluş: İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi Destekleyen Kuruluş: İ. T. Ü. Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi, (Mayıs 1988-Haziran 1989)
 Comparison of Community Disturbances From Different Transportation Noise Sources Through a Simulated Environment Study Kurra, S., Maekawa, Z., Morimoto, M, Tamer, N., (worked on Istanbul part of Prof.Dr. S.Kurra’s research supported by Japan Promotion of Science). 
Traffic Noise Analysis and Standard Proposal for Transeuropean Motorway Final Report Project of the General Directorate of Highways, İstanbul, Selma Kurra, Ergun Gedizli, Nadir Yayla, Sevtap Yılmaz) 1983. 
İstanbul’da yapılacak Gürültü Kirliliği Analizleri Yardımıyla Gürültü Ölçümlerinin Saptanması ve Gürültü Kontrolü Yönetmelik Taslağı-1. Ve 2. Kısım, İTÜ. Mimarlık Fakültesi . Çevre Müsteşarlığı Tarafından Desteklenmiştir. (Selma Kurra, Yücel Ünal, Sevtap Yılmaz) 1983

Lisansüstü tezleri

TS EN 12354-1 ve TS EN ISO 140-4 Standartlarının Karşılaştırılması: İstanbul’da Bir Konut Örneği, Mimar Hüsnü Çay, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2014. (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz)
Salonların Mimari Tasarımının Akustik Performansa Etkileri: Dikdörtgen Fan Elmas Salon Örnekleri, Nuriye Nida Çelebi Şeker, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2014. (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz)
Calculation of Cost Optimum Levels of Minimum Energy Performance Requirements for Office Building Retrofits, Silvia QUANTARA, Torino Politeknik, Aralık 2013.  (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Building Performance and Energy Efficiency of Green Certified Buildings: Case Study in Turkey And in The Netherlands, Özden DEMİR, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.  (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Material Selection in Green Building Certification, Katya KAYA,İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2013.  (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Mobil Binaların Enerji Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü., Hilal Parlak, Haziran 2013. 
Binalarda Toplam Enerji Harcamalarının ve CO2 Salım Miktarlarının Azaltılması Amacıyla Bir Toplu Konut Örneğinin Değerlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Özge Kundakçı, Haziran 2013. (Tez Danışmanı: Y.Doç.Dr. Gülten Manioğlu. )
Geleneksel Konutlarda Enerji Etkin Yaklaşımlar, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aslı Balcıoğlu, Haziran 2013.  (Tez Danışmanı: Öğr.Gör.Dr.Ş.Filiz Akşit, Eş Danışman: Y.Doç.Dr. Gülten Manioğlu. )
An Approach for Energy Efficiency and Sustainability in Emergency Architecture: Evaluation Of Post-Disaster Shelters in Turkey, Santiago BRUSADIN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.  (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
At Nalı Plan Tipi Salonların Konser ve Opera İşlevlerinde Akustik Tasarım Açısından İncelenmesi, Mimar Ergin Gürkan, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2013. (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz)
Pasif Ev Uygulamasının Türkiye için Değerlendirilmesine Yönelik bir Çalışma, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Banu Demirel, Ocak 2013. (Tez Danışmanı:Y.Doç.Dr. Gülten Manioğlu, Eş Danışman: Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
A study on the Investigation of the Energy Efficient, Building Envelope in Terms of Heat, Light and Sound, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2012, ( Habibi, Ş.) ( Eş Danışman:  Nurgün Tamer Bayazıt) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Bir Toki Konut Örneğinde Isıtma ve Soğutma Enerji Yüklerinin Farklı İklim Bölgelerine Bağlı Olarak Değerlendirilmesi, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2012. (Ünsal, B.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Binalarda Güneş Kontrol Elemanlarının Soğutma Enerjisi Yüklerine Etkisinin İrdelenmesine İlişkin Bir Çalışma, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2012. (Ayşegül Cirit) ( Eş Danışman:  Gülten Manioğlu) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Calculation of Cost Optımal Levels of Minimum Energy Performance Requirements for Office Building Retrofits, Neşe GANİÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Arena Tipi Salonlardaki Mimari Tasarım Elemanlarının Bilgisayar Simülasyonu Kullanılarak Akustik Değerlendirmesi, İç Mim. Dilara Teke, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Eğlence Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul Boğazı Kuruçeşme Mevkii Örneği, İç. Mim. Merve Bölükbaşı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2012.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Aydınlatma Tasarımının Kullanıcı Üzerindeki Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri Açısından İncelenmesi, D. Şahin, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012  (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
An Approach for Evaluation of Energy Efficiency in Office Buildings Considering Daylight Contribution Related to Urban Context, D.Kesten (Tez çalışması co-adviser Prof.Dr.U.Eicker ile birlikte Marie Curie programı kapsamında 2012 tarihinde tamamlanmıştır)
Enerji Sertifikalandırmada Türkiye ve Almanya Sistemlerinin Karşılaştırılması,
Mine KURT, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Binalarda Yenilenebilir Enerji teknolojilerinin Aplikasyonu, Esra ELVAN, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.  (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Calculation of Cost Optimal Levels of Minimum Energy Performance Requirements for Office Building Retrofits, Neşe GANİÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Çelik Taşıyıcı Sistemli Konutlarda Termal Performans Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Elif Öztürk, Haziran 2012. (Tez Danışmanı:Y.Doç.Dr. H.Almıla Büyüktaşkın, Eş Danışman: Öğr.Gör.Dr.Ş.Filiz Akşit)
Enerji Etkin Bina Tasarımında Isıtma Enerjisi Harcamalarını Azaltmaya Yönelik Bir Çalışma, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ayça Gazioğlu, Ocak 2012. (Tez Danışmanı: Öğr.Gör.Dr.Ş.Filiz Akşit, Eş Danışman: Y.Doç.Dr. Gülten Manioğlu)
İstanbul’da Mevcut Bir Büro Yapısının Enerji Etkin Yenilenmesi, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2011. (Karaca, Ö.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Bina Tasarım Parametrelerinin Enerji Harcamalarına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2011. (Yasan, A.Ş.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Sürdürülebilirlik Açısından İstanbul’da bir Ofis Binasının Leed Sertifikalandırma Sistemi Kapsamında Değerlendirilmesi, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2011. (Saka İ.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
İstanbul’da Bir Toplu Konut Örneğinde Isıtma Ve Soğutma Enerjisi Etkinliğin Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama Çalışması, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2011. (Gümüş, Y.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Oluşmakta Olan Türk Yeşil Bina Değerlendirme Sisteminin Malzeme Kategorisi
için BREEAM ve LEED Örneklerinin İncelenmesi, Bilge KOBAŞ, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Yeşil Bina Sertifikalandırma Metotları, Begüm GÖRGÜN, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  2011. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Yeşil Bina Sertifikalandırma Metotlarının Türkiye’ye Uygulanabilirliği, Elif Gizem
TELLİ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Comparative Analysis of Dynamic and Simplified Energy Performance Methods for Hospital Buildings, Gozde GALI, Istanbul Technical University, Graduate School of Science and Technology, 2011.  (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Enerji Sertifikalandırmada Kompleks Binaların Sorunu, Esra CAN, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.  (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Çok Katlı Konutların Enerji Korunumu Açısından Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma:Maslak Vadi Konutları Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zeynep Meriç, Aralık 2011. (Tez Danışmanı: Y.Doç.Dr. Gülten Manioğlu, Eş Danışman: Öğr.Gör.Dr.Ş.Filiz Akşit)
Türkiye’de Enerji Verimliliği Açısından PV Sistemlerin Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Bir Yaklaşım, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ayşe Gül Gemicioğlu, Haziran 2011, (Tez Danışmanı: Öğr.Gör.Dr.Ş.Filiz Akşit.)
Toplu Konut Yerleşmelerinde Enerji Korunumu Açısından Performans Değerlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Fadime Yalçınkaya Çalışkan, Haziran 2011. (Tez Danışmanı: Y.Doç.Dr. Gülten Manioğlu, Eş Danışman: Öğr.Gör.Dr.Ş.Filiz Akşit)
Evaluation of the Design Parameters in the Settlement Scale Related to Regional Climatic Data,  Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Haziran, 2010, ( Duran, Ö.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
“Binalarda Enerji Korunumu Açısından Isı Pompalarının Farklı İklim Bölgelerinde Uygulanması”, Banu ERDİM, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2010 (Tez danışmanı: Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu) 
“Binalarda Su Korunumu”, Nazlı İpek ŞAHİN, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2010 (Tez danışmanı: Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu) 
Endüstri Bölgesinde Gürültü Haritasının Hazırlanması, Mim. T. Serhat Bozkurt, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010.   (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Binalarda Aydınlatma Sistemlerinin Sürdürülebilirliklerini Değerlendirme İlkeleri, F.Uyan, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
Building Energy Certification Methodologies, Ece KALAYCIOĞLU, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Assumptions of Boundy Conditions for Energy Certification of Existing Buildings,
Burcu Çiğdem ÇELİK, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP-tr) ile Otel Binalarının
Enerji performansının Değerlendirilmesi, Merve ATMACA, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
PV/T Trombe Duvarın Enerji ve Ekserji Analizi, Basak KUNDAKCI, Ege
Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 2010. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Farklı İklim Bölgelerinde Bir İlköğretim Tip Projesinin Enerji Etkin Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Örneği , İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009. (Yılmaz,Y.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
İstanbul’da Mevcut Bir Konutun Dış Kabuğunun Enerji Etkin Yenilenmesi Ve Ekonomik Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı,  İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009. (Tıkır, A.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Pasif Güneş Evlerinde Bina Kabuğu Tasarımı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı,  İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2009. (Anıl, E.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Karayolu Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul Zincirlikuyu-Maslak Ulaşım Hattı Örneği, Mim. Mine Aşcıgil, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2009.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Lighting in Museum Buildings and Investigation of a Case Study, F. Şener, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
Alışveriş Merkezlerinde Mağaza Aydınlatması ve Uygulama Örnekleri, B. Çetin, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından Geliştirilebilme Olanakları, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Hülya Uğuz Yedievli, Haziran 2009, (Tez Danışmanı: Öğr.Gör.Dr.Ş.Filiz Akşit.)
Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliği Açısından Fotovoltaik Sistemlerin Kullanılmasına Yönelik Bir İnceleme, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2008. (Özkılıç Keleş, C.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Hasta Yatak Odalarında Görsel Konfor Koşullarının Örneklerle İncelenmesi, E.Özil, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
Energy Efficient renovation of School Buildings in Turkey, Ozlem Zeybek, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Energy Efficiency of PV Application to Buildings, Deniz Erdogan, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Thermal Evaluation of Different Types of Shading Devices, Gulcin Yuksel, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Business Model for Energy Efficient buildings, Filiz Ivriz, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Sound Transmission Through Suspended Ceilings, İnş. Müh. Ercüment Başbuğ, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (ortak Danışman Jens Holger Rindel), 2007.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Yerebatan Sarayının Akustik Sorunlarının İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mim. Emine Gül Ateş, 2007.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
İnşaat Sektöründe Şantiye Gürültüsünün Değerlendirilmesi: Bir konut Şantiyesi Örneği, Mim. Deniz Beşiktepe, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2007.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Antalya Cam Piramit Kongre Salonunun Akustik Açıdan İncelenmesi, Mim. Hicran Akmal, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
İlköğretim Okullarının Akustik Açıdan İncelenmesi: İstanbul’da bir ilköğretim okulu örneği, Mim. Nihan Gürel, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
The Effect of Control Systems on Lighting Energy in the Case of an Office Building, S.Kaçel, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
Ofis Binalarının Sertifikalandırılması, Yade DORBEK, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Energy Efficiency of Atria Buildings, Ayse Miray GEMI, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Akıllı Binalarda Alt Sistem Değerlendirilmesi : İstanbul Örneği, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2006. (Mangan, S.D.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Konutlarda Enerji Giderlerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çalışma, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı,  İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2006. (Karagözlü, A.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Evaluation of Europen Union Building Energy Performance Standards Related to Commercial Buildings, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2006. (Tereci, A.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Investigation of Efficient Lighting System Design in Educational Buildings at  the Example “Municipal School of la Tour de Salvagny”, D.Kesten, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
Tubular Light Guidance Systems as Advanced Daylighting Strategy, Ö.Özgün, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
An Approach to Passive Solar Intelligent Building Design, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Enerji bilimi ve Teknolojileri Programı, 2006. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Sıcak Kuru İklim Bölgeleri için Tasarım İlkeleri, Özlem Koca, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Türkiye’nin Enerji Tasarrufu Standartlarının Değerlendirilmesi, İpek Osanmaz,
Enerji Enstitüsü, Enerji bilimi ve Teknolojileri Programı, 2006. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Energy Efficiency of Traditional and Modern Façade Systems , Nantia
EFTHYMIOU, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Akıllı Bina Değerlendirme Metotları, Olcay OGUZ, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Sürdürülebilir Çevre İçin Binaların Enerji Etkin Pasif sistemler Olarak Tasarlanması, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2005. (Özdemir, B.B.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Yapı Elemanlarında Hava İle Yayılan Sesin EN ve ISO  Standartlarına Göre Değerlendirilmesi, Y. Mim. Ali İliş, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü , 2005.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Çift Cidar Cephelerin Isı Kayıplarının Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım, Ferit
Çetintaş, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Communal Energy Management, Michael Sohmer, Stuttgart University,
Sustainable Energy Competence Program, (Co-Advisor is Prof. Ursula Eicker), 2005. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Enerji Etkin Bina Tasarım Parametreleri İçin Uygun Değerlerin Belirlenmesi: İstanbul Örneği, Yapı Bilgisi Programı, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2004. (Evren, A.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Metal Çerçeveli Giydirme Cephelerde Ses Yalıtımı Sorunları, Y.Mim. Mahmut Uyar, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Sıcak Kuru İklim Bölgelerinde Enerji Korunumu Açısından Bina Dış Kabuğu Alternatiflerinin Bina Formuna Bağlı Olarak Belirlenmesi, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Mayıs 2003. (Alaybaşı, N.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Binalarda Doğal Vantilasyon Sisteminin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma,
İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2003. (Çakır, S.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
İSKİ İkitelli Kültür Merkezi’nin HVAC gürültüsü açısından performans değerlendirilmesi, Mak. Müh. Mete Akçadağ, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2003.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Yeni Cami’nin akustik açıdan performans değerlendirilmesi, Mim. Evren Yıldırım, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2003.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Dört Köşe Yönteminin Yeme-İçme Mekanlarına Uygulanması, E.Ersöz, Y.Lisans tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
Kentsel Mekanda Yer Alan Parkların Aydınlatma Kriterlerinin Belirlenmesi, T.Göl,Y.Lisans tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003. (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
Trombe Duvar Uygulaması ile Binaların Enerji Etkin İyileştirilmesi, Basak
KUNDAKCI, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Gaz ve Duman Yayılımına Bağlı Olarak Kaçış yolları Geometrisinin Tanımlanması,
Mustafa ÖZGÜNLER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Yangının Binalar Arasında Radyasyon Yolu ile Yayılmasını Önlemek Üzere Güvenli
Mesafenin Belirlenmesi, Nuri SERTESER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, 2003. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Enerji Korunumu Açısından Dış Duvarlarda Saydam Yalıtım Kullanımının İrdelenmesi,  İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2002. (Yeşildal, B. B.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Yıllık Enerji Harcamalarının Azaltılmasını Hedefleyen Bina Dış Kabuğu Alternatiflerinin Belirlenmesi, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2002.
(Yolaçan, D.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Soğutma Enerjisi Korunumu Hedefleyen Cephe Dokusunun Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Yaklaşım, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2002. (Y. Mimar, Akşit, Ş.F.)  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Bina Cephelerinin Ses Yalıtımı Açısından Performanslarının Değerlendirilmesi Taksim Beşiktaş Örneği, Y.Mimar Ayçe Döşemeciler, İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2002.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Kütüphanelerde Doğal Aydınlatma Sistemi ve Tasarım Kararlarına Etkisi, Ş.Kandişer, Y.Lisans tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Alpin Köknel Yener)
Bina Kabuğu ve Isıtma Sistemi İşletme Şeklinin Yaşam Dönemi Maliyetine Bağlı
Olarak Belirlenmesi için Bir Yaklaşım, Gülten MANİOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Isı Kayıplarının Azaltılmasını Hedefleyen Bina Kabuğunun Bina Formuna Bağlı Olarak Belirlenmesi,  İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 1999. (Kutlu, A.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Isıtma Enerjisi Korunumu Açısından Hacimler İçin Uygun Yönlendiriliş Durumlarının Belirlenmesi,  İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1998. (Çaştaban, P.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Isıtma Enerjisi Korunumu Açısından Uygun Bina Kabuğu Alternatiflerinin İç Yüzey Sıcaklıklarına Bağlı Olarak Belirlenmesi, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 1998. (Ulusoy, M.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Soğuk İklim Bölgelerinde Isıtma Enerjisi Korunumu Açısından Plastik Doğramalı Pencerelerin Kullanılması Durumunda Uygun Bina Kabuğu Alternatiflerinin Belirlenmesi, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 1997. (Aydın, P.) (Tez danışmanı:Prof. Dr. Gül Koçlar Oral)
Mevcut Binalarda Güneş enerjisi Kullanımına İlişkin Öneri Geliştirilmesi, Bahadır
BORAND, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Enerji Tasarrufu, Isıl Konfor ve Yapım Maliyetine Bağlı Olarak Bina Kabuğu Seçimi,
Mahmut Oğuz BAYAZIT, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Anadolu  Üniversitesi  İletişim  Fakültesi Televizyon  Stüdyosu  Akustik Performansının   Değerlendirilmesi,Y. Mimar Deniz  Sipahioğlu,  İTÜ.  Fen  Bilimleri Enstitüsü,   Ocak,  1995.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Konfor ve Enerji Tasarrufu Açısından Bina Kabuğunun Isıtma Sisteminin İşletilme
Şekline Bağlı Olarak Değerlendirilmesi, Gülten MANIOGLU, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Tarihi Taş Yapılarda Nem Probleminin Teşhis ve Çözümü, Demet KUZUİMAMLAR,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Bina Formuna Bağlı Olarak Bina Kabuğunun Is Kaybı Analizine Örnek bir Model,
Semiha SELAMET, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonunu Akustik Açıdan Performansının Değerlendirilmesi,  Y.  Mimar Ayşegül Budak,    İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1994.  (Tez danışmanı:Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale)
Binalarda Pasif Yangın Güvenliği Parametreleri ve Yönetmeliklerin
Değerlendirilmesi, Mustafa ÖZGÜNLER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, 1994.  (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz)
Enerji Etkin Konut ve Yerleşme Birimi Dizaynında Uygulanabilecek Bir Yaklaşım, Filiz AK, Y. Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Programı, Ocak 1993.  (Tez danışmanı: Prof. Dr. Eşher Berköz)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
“Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu”, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Genel Müdürlüğü, 2011. (Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale danışmanlığında)
Binalarda enerji Performansı hesaplama Yöntemi, BEP-TR, 7. Aralık. 2010 T.C. Resmi
Gazete.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi  A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 ve C-2 Sertifika Programları, Çvre ve Orman Bakanlığı. (Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale danışmanlığında)
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 1 Temmuz 2005, T.C. Resmi Gazete. (Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale danışmanlığında)
Yanan binadan karşısındaki binaya ışınımla yangın yayılımının önlenmesi için güvenli sınır mesafesini belirlenmesinde bir model önerisi, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004. (Nuri Serteser)  
Soğutma Enerjisi Korunumu Hedefleyen Cephe Dokusunun Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Yaklaşım, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2002. (Şule Filiz Akşit)  
Isıtma enerjisi ekonomisi ve yaşam dönemi maliyeti açısından uygun bina kabuğu ve işletme biçimi seçeneğinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir yaklaşım, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2002, İstanbul. (Gülten Manioğlu)
Dikdörtgen kesitli konser salonlarının akustik değerlendirmesi için bir tasarım yöntemi, Doktora Tezi, 1999, İstanbul. (Nurgün Tamer Bayazıt)
Pencerelere uygulanan gölgeleme araçlarının tasarımında iklimsel ve görsel konfor koşullarının sağlanması amacıyla kullanılabilecek bir yaklaşım, Doktora Tezi, 1996, İstanbul. (Alpin Yener)
Hacimlerin Pasif Isıtma Sistemleri Olarak Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Bir Yaklaşım, Doktora tezi, İ. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 1991, İstanbul. (Gül Koçlar Oral)
 Hava Alanı Çevresinde Arazi Kullanım Planlaması İçin Uçak Gürültü Ölçütlerinin Saptanmasında Kullanılabilecek Bir Yöntem, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,  Doktora Tezi, 1986, İstanbul. (Sevtap Yılmaz)
İklimsel konfor sağlanması ve yoğuşma kontrolunda optimum performans gösteren yapı
kabuğunun hacim konumuna ve boyutlarına bağlı olarak belirlenmesinde kullanılabilecek bir yaklaşım, Doktora Tezi, 1983, İstanbul. (A. Zerrin Yılmaz)
Yayınlar, Patentler vb.
Ganiç, N., Yılmaz, A.Z., Adaptation of the Cost Optimal Level Calculation Method of Directive 2010/31/EU Considering the Influence of Turkish National Factors, Applied Energy, Vol. 123, Haziran 2014, p. 94-107.
Kundakci Koyunbaba B, Yılmaz, Z., Ülgen, K., An approach for energy modeling of a building integrated photovoltaic thermal (BIPV) Trombe wall system Energy and Buildings,, Aralık 2013.
Yılmaz, A., Akgüç, A., Gali, G., Aydın, B., A low cost plus energy building in Istanbul, The Rehva European HVAC Journal, Vol.50, May 2013,  p.63-65.
Kutlu, R., Manav, B., Yener, A.K., Küçükdoğu, M.Ş., Daylight Analysis and Lighting Energy Management for Schools in Hot-Temperate Climates, A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, pp: 149-164, Vol 9, No 1, Spring 2012    
Yılmaz, Z., Kundakci Koyunbaba, B., The comparison of single-glass, double-glass and building integrated photovoltaic Trombe wall system applied to a test room in Izmir, Architectural Science Review, Vol 55, No.2, p.1-7, 2012.
Yılmaz, Z., Kundakci Koyunbaba, B., The comparison of Trombe wall systems with single glass, double glass and PV panels,  Renewable Energy, Accepted for The Press, Vol. 45, No. 9, p. 111-118, 2012.
Yener, A.K., Güvenkaya, R., Şener, F., “Visual Comfort and Efficient Energy Use in Primary School Classrooms”, Arkitekt, 2010. 
Akşit, Ş. F., Designing opaque building façade components for cooling energy conservation, ITU AIZ, Vol:7, No:1 71-86 2010-1, ISSN 1302-8324.
Serteser, N. “Examination of Safe Boundary Distances: Dwelling Cases from Istanbul.” AZ Journal (2008): Vol.5, No 1, 1-11.
Kaçel, S., Yener, A.K., “The Effect of Facade Design on Lighting Energy Consumption in Offices: A Case Study in Turin, Italy”, Architectural Science Review, ISSN 0003-8628, Vol. 51, Nr.4, ss:360- 368, Aralık 2008  (A2 grubu makale)   
Manioglu, G., Yılmaz, Z., Energy efficient design strategies in the hot dry climatic zone of Turkiye, Building and  Environment, Vol. 43, No.7, s. 1301-1309, July 2008.
Yılmaz, Z., Kundakci, B., An Approach For Energy Conscious Renovation of Residential Buildings in Istanbul by Trombe Wall System, Building and Environment, , Vol.43, No.4, April 2008, pp. 508-517.
Yılmaz, Z., Kundakci, B.,An Approach for Energy Conscious Renovation of Residential Buildings in Istanbul and Erzurum by Trombe Wall System, Architectural Science Review, Vol.50, No.4, December 2007, (Z. Yılmaz ve B.Kundakci).
Yılmaz, Z., Evaluation of Energy Efficient Design Strategies for Different Climatic Zones of Turkey: Comparison of thermal performance of buildings in temperate humid and hot dry climate, Energy and Building, Vol.39, No.3, March, 2007, pp.306-316.
Yılmaz, Z., Intelligent Buildings and Renewable Energy, Journal of Energy Technologies and Mechanical Installations, April 2006, No.124, pp.168-179. 
Manioglu, G., Yılmaz, Z., Relation Between Building Envelope and Operation Period of Heating System, Architectural Science Review, 2006, Vol. 49.2, pp. 183-188.
Manioglu, G., Yılmaz, Z., Economic Evaluation of the Building Envelope and Operation Period of Heating System in Terms of Thermal Comfort, Energy and Building, March 2006, pp.266-272.
Yılmaz, Z., Çetintaş, F.,Double Skin Façade’s Effect on Heat Loss of Office Buildings in Istanbul, Energy and Building, July 2005, pp. 691-697.
Koçlar, G., Yener, A., Bayazıt, N., Building Envelope Design with the Objective to Ensure Thermal, Visual and Acoustic Comfort Conditions”, Building and Environment (The International Journal of Building Science and its Applications), vol/ issue. 39/3, pp. 281-287, 2003. (ISSN: 0360-1323).
Koçlar Oral, G., Yılmaz, Z., Building Form For Cold Climatic Zones Related to Building Envelope from Heating Energy Conservation Point of View”, Energy and Buildings (An International Journal of Research Applied to Energy Efficiency in the Built Environment), Elsevier Science B.V vol.35, 2003, pp. 383-388 Elsevier Science B.V. (ISSN: 0378-7788) 
Yener, A.K., “Performance Analysis of Window Glazing from Visual Comfort and Energy Conservation Points of View”, Architectural Science Review, ISSN 0003-8628, Vol.46, Nr.4, ss:395-401, Aralık 2003. (A2 grubu makale)
Bayazıt,N.T., 2003, An Approach for the Geometrical Design of Rectangular Concert Halls with Good Acoustics, Architectural Science Review, Vol. 46, pp 125-134 
Koçlar Oral, G., Yılmaz, Z., The Limit U Values For Building Envelope Related to Building Form in Temperate and Cold Climatic Zones”, Building and Environment, The International Journal of Building Science and its Applications, Pergamon Press, vol. 37, 2002, pp. 1173-1180,  Pergomon Press, ISSN: 0360-1323.
Yener, A.K., “Daylight Analysis in Classrooms with Solar Control”, Architectural Science Review, ISSN 0003-8628, Vol 45, Nr. 4, ss:311- 316, Aralık 2002. (A2 grubu makale)
Yılmaz, Z., Manioğlu, G., A New Approach for Determination of Optimum Building Envelope and Heating System Operation Period from Heating Energy Conservation and Life Cycle Cost, ITU Magazine, Vol.1, No. 1, , 2002, pp. 21
Koçlar Oral, G., Appropriate Window Type Concerning Energy Consumption for Heating”, Energy and Buildings (An International Journal of Research Applied to Energy Efficiency in the Built Environment), Elsevier Science B.V., vol/issue : 32/1, 2000, pp. 95-100. (ISSN: 0378-7788) 
Yener, A.K., “A Method of Obtaining Visual Comfort Using Fixed Shading Devices In Rooms”, Building and Environment, ISSN 0360-1323, ss:285-291, Mayıs 1999. (A1. 1b grubu makale)
Onaygil, S., Çolak, N., Enarun, D., Yener, A.K., “A Project on Automatically Controlled Office Lighting Systems”, Inginera Iluminatuli, Editura Mediamira, ISSN 1454-5837, ss:19-25, Cluj-Napoca,  Romanya, 1999. (A3 grubu makale)
 Koçlar Oral, G., Effect of the Position of the Heat Insulation Layer in the  Opaque Component on the Heating Period”, Architectural Science Review, September, vol. 41, no. 3 ,1998, pp. 125-131. (ISSN: 0003-8628)  (Enginering Index (EI) listesinde  yer alan uluslararası hakemli dergi)
Demirkale S. Y., A Model for Determining Excess Attenuation in Upwind Zones  and a Sample of Its  Implementation at tatürk  Airport, Architectural Science Review, 1996, Vol.39, no.2,  65-73.
Demirkale S. Y., The  Measurement  and  Analysis of the Noise Caused by Run-up  Operations at Atatürk Airport,  Architectural Science Review, 1996, vol. 39, no.  1, 39-47.
Demirkale S. Y., Budak A., Acoustical  Performance  of the  Grand  Hall of the Atatürk Cultural  Center, Applied  Acoustics, 1995, vol.45,  no. 4, 297-319.
Kurra, S., Tamer, N., 1993, Rating Criteria for Facade Insulation Against Transportation Noise Sources, Applied Acoustics, Vol.40, London, pp. 213-237. 
Yılmaz, Z., Determination of Optimum U-Values for Building Envelope, Architectural Science Review, vol.35, No.4, December 1992.
Şenef F., Yıldırım S. Ü., Yener A. K., Avaliação do desempenho energético da iluminação de edifícios, Electricidade Moderna, Kasım 2012, Vol., Kasım 2012,   pp:52-56, ISSN 0100-2104, Brezilya (Portekizce) (Not: Adaptatıon of En 15193 Standard for Turkey: Bep-Tr Methodology and Case Study Applıcatıons, 2011, 27th Session of the CIE, 10-15 Temmuz, Sun City, Güney Afrika. yayınından elde edilmiştir.)
Yılmaz, S., Ses Yalıtımı ve Ses Yutucu Malzemeler, Eryap Plastik, Şubat 2014. 
Koçlar Oral G., Efe A., Güneş Enerjisinden Pasif Yararlanma: Güneş Evleri Yeni enerji Dergisi, sayı 15, s. 42-48, Mart-Nisan 2013, İstanbul, ISSN 1307-9212.
Koçlar Oral, G., Güneş Enerjisinden Pasif Sistemlerle Yararlanma, Kmim, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, sayı 7, s. 44-50, Haziran 2011, İstanbul.
Şahin, N.,İ., Manioğlu, G., “Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması” (X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bildirisi) EKOYAPI dergisi, Sayı 5, Mayıs 2011, İstanbul.
 Koçlar Oral, G., Güneş enerjisi ve Yapı, Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Bülteni, sayı 1, s. 8-20, Temmuz-Ekim 2010, Diyarbakır.
Koçlar Oral, G., Enerji Verimli ve Çevre Dostu Konutlar, Asansör Dünyası, sayı 98, s.102-108, Kasım-Aralık, 2010, İstanbul, ISSN 1306-3227.
 Koçlar Oral G., Efe A., Konutlarda Enerji Tasarrufu Sağlamada Güneş Enerjisinden Yararlanma, Tasarım Dergisi, sayı 199, s. 90-93, Mart 2010, İstanbul, ISSN 1300-7351.
Demirkale S. Y., Dincer M.A., İki tabakalı hafif elemanlarda ses yalıtımı: Alçı bölme duvarlar, Alçıdergi, Eylül 2010,Sayı 7.
Demirkale S. Y., Dincer M.A., Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Mimarlara Getirdiği Sorumluluklar, Mimarist, Güz 2010 Sayı:37.
Yener, A.K., Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının Belirlenmesi -Bep-Tr Hesaplama Yöntemi-, Standard Dergisi, Yıl: 49, Sayı: 575, Nisan 2010, ISSN: 1300-8366
Yılmaz, Z.,EN 13790 ve BEP-TR ile Net Enerji Hesaplama, TSE Dergisi, Nisan 2010.
Yılmaz, Z., Binalarda enerji Verimliliği ve Finansmanı, İMSAD Dergi, haziran 2010.
Yılmaz, Z.,Binalarda Enerji Verimliliği ve Yeşil Bina sertifikasyonu için Enerji Modellemesi,  EKOYAPI Dergisi, Temmuz, 2010.
Manioğlu, G., “Enerji Etkin Binalar: Pasif Ev Örnekleri” , Tasarım Dergisi, Sayı 198, Ocak 2010,İstanbul.
Demirkale S. Y., Ateş E.G., Dincer M.A., Kültürel Mirasımız Yerebatan Sarnıcnın Bilgisayar Yardımıyla Akustik Analizi,Türk Türk Tesisat Mühendislikleri Derneği (TTMD), Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Kima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, Eylül-Ekim, 2009.
Demirkale S. Y., Karaman D.B., Dincer M.A., İnşaat Sektöründe Şantiye Gürültüsünün Değerlendirilmesi: Bir Konut Şantiyesi Örneği, Dünya İnşaat Dergisi, Haziran 2009.
Serteser, N. “Yeni Yangın Yönetmeliği’nde Yapı Malzemelerinin Yanıcılık Sınıflarının Değerlendirilmesi.” Yapı 327 (2009): 98–101.
Özgünler, M., Serteser N., “Hangar Binalarında Yangın Güvenlik Önlemlerinin Uygulanması.” TTMD 63 (2009): 26–29.
Yener, A.K., Aydınlatma Tasarımında Görsel Konfor Koşulları ve Etkin Enerji Kullanımı, Standard Dergisi, Yıl:48, Sayı 562, Mart 2009, ISSN:1300-8366
Yener, A.K., Güvenkaya, R.K., Şener, F., İlköğretim Binalarının Görsel Konfor Koşulları Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, İTÜ Dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, ss: 105-116, cilt 8, sayı1,  2009 
Şener, F., Yener, A.K., Müzelerde Doğal Işık Kullanımı, PLD Türkiye, ss: 54-55, sayı 25, 2009/1 
Yener, A.K., Güvenkaya, R., Şener F, İlkokul Sınıflarında Görsel Konfor ve Enerji Verimi”, TTMD Isıma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, Temmuz- Ağustos, 30-5  (Not:2009’da International Building Physics Conference 4, IBPC 4 kongresinde sunulan Visual Comfort And Energy Efficiency in Primary School Classrooms – Investigation of a Case Study adlı yayından elde edilmiştir.
Koçlar Oral G, Sürdürülebilir Enerji ve Bina Tasarımı, Tasarım Dergisi, sayı 181, s:114-117, Mayıs 2008, İstanbul, ISSN 1300-7351. 
 Koçlar Oral G, Yapıda Yeni Ürünler 5 Enerji Etkin ve Sürdürülebilir Yapılar Semineri ” , İnşaat & Yatırım Dergisi, sayı: 44, Mart 2008, İstanbul ISSN1305-4902.
Manioglu, G., „Geleneksel Konutlarda Sürdürülebilir Yaklaşımlar“, Tasarım Dergisi, Sayı181, s.121-125 Mayıs 2008, İstanbul. 
Demirkale S. Y., Akçadağ M., Konutta ısıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Gürültüsüyle İlgili Bir Uygulama”, Yalıtım Dergisi, Mart Nisan 2008, Sayı 71.
Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi Üyeleri. “Fiziksel Çevre Kontrolü Laboratuarı”, Yalıtım Dergisi, Mart Nisan 2008, Sayı 71. 
Kaçel, S., Yener, A.K., Ofislerde Enerji Etkin Aydınlatma, PLD Türkiye, ss: 48-49, sayı: 22, 2008/4 
Koçlar Oral G, Ekolojik Yaklaşımda İklimle Dengeli Tasarım, Tasarım Dergisi, , sayı:170, s: 110-114, Nisan 2007, İstanbul ISSN 1300-7351. 
Yılmaz Demirkale S., Gürültü Düzeyi Her Projede Önemli Olacak, Yalıtım Dergisi, Kasım Aralık 2007, Sayı 69.
Yılmaz Demirkale, S., 2007,  Çevre ve Yapı Akustiği, Birsen Yayınevi, İstanbul.  
Serteser, N, ve Yılmaz Z. “Işınımla Yangın Yayılımının Önlenmesinde Sınır Mesafesinin Belirlenmesi.” Win&Art Proje 2 (2007) 148–153.
Özgün, Ö., Yener, A.K., Işık Tüplerinin Binalarda Kullanımı, PLD Türkiye, ss:52-55, sayı:13, 2007/1 
Yener, A.K., Şener, F., Müze ve Sergileme Mekanlarının Aydınlatılması, PLD Türkiye, ss: 50-51, sayı:16, 2007/4 
Yener, A.K., Ofis Aydınlatması – Güncel Yaklaşımlar, Lightworld, ss:20-25, Haziran-Temmuz 2007 
Koçlar Oral G., Altun C., Binalarda Isıtma Enerjisi Korunumunda Isı Yalıtımı ve Nem Kontrolu, Yalıtım, Yapı ve Yalıtım Teknolojileri Dergisi, Mart 2006, İstanbul.
Yılmaz Demirkale S, Başıboş Sesler Korosu: Gürültü”, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 2006.
Ok, V., Özgünler M., Serteser N,. “Açık Mekan Boyutlarının Rüzgara Etkisi.” İnşaat Dünyası 278 (2006): 104–10.
Serteser, N, ve Özgünler M., “Yangın Güvenliği ve Mimari Tasarım Etkileşimi.” Yapı 295 (2006): 90–3.
Akşit, Ş. F., Güvenkaya, R., Binalarda Enerji Tasarrufu”, İnşaat Dünyası Dergisi, İstanbul, Nisan 2006.
Koçlar Oral G., Manioglu G., İklimle Dengeli Tasarım: Mardin Antakya Örnekleri, Tasarım Dergisi, s:136-142, Aralık 2005, İstanbul.
Koçlar Oral G., Altun C., Bina Kabuğunda Isı Yalıtımı ve Nem Kontrolü, Yapı ve Yalıtım Teknolojileri Dergisi, Ağustos 2005, İstanbul 
Yılmaz Demirkale S, Yıldırım E., Kültür Miraslarımızdan Yeni Caminin Akustiği”, Tasarım, Mimarlık, İç Mimarlık, Görsel Sanatlar Dergisi”, no. 157, 2005, s. 116-123.
Yılmaz Demirkale S, Yıldırım E., Mimaride Kubbe Tasarımı ve Akustik Sorunlar”, Mimarist, Mimarlık, Kültür ve Turizm, sayı 17, Eylül. 2005, s. 110-112.
Serteser, N. “Yaygın Olarak Kullanılan İzolasyon Malzemelerinin Yangın Güvenliği Açısından Öneminin Değerlendirilmesi.” Tesisat 109 (2005): 124–29.
Serteser, N. “Yaygın Olarak Kullanılan İzolasyon Malzemelerinin Yangın Güvenliği Açısından Öneminin Değerlendirilmesi.” Yangın ve Güvenlik 84 (2005): 46–50.
Serteser, N.,Yılmaz Z., Işınımla Yangın Yayılımının Önlenmesinde Sınır Mesafesinin Belirlenmesi, İTÜ Dergisi 4 (2005): 59–70.
Özgünler M.,, Serteser N., Yangın Güvenliği Kavramında Duman Kontrolünün Önemi,  Tasarım 157 (2005): 110–13.
Yener, A.K., Güvenkaya, R.K., Binalarda Günışığının Etkin Kullanımı, Tasarım dergisi, sayı 157, ss:80-84, Aralık 2005 
Akşit, Ş. F., Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Enerji  Etkin Bina ve Yerleşme Tasarımı”, Tasarım Dergisi, İstanbul, Aralık 2005.
Manioğlu, G., “Isıtma Sisteminin İşletme Biçiminin Bina Kabuğuna Bağlı Olarak Isıtma Enerjisi Ekonomisi Açısından Belirlenmesi”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, sayı: 85, s. 7-16, Ocak-Şubat 2005.
Koçlar Oral G., Bina Cephelerinde Isı ve Yoğuşma Kontrolunun Önemi: Ataşehir Örneği”, Yapı Dergisi, , sayı 266, s. 86-89,Ocak, 2004, İstanbul. (ISSN:1300-3437).
Yılmaz Demirkale S, Bayazıt N.T., “İspirtohane Konservatuar ve Kültür Merkezi Akustik Projesi” Tasarım, Mimarlık, İç Mimarlık,ve Peyzaj Mimarlığı Dergisi”, 2004/4,62-65, 
Yener A.K., Bayazıt N.T, Koçlar Oral G.,“Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu Konser Salonu, Akustik, Aydınlatma ve İklimlendirme Sistemleri Önerisi”, Mimar.ist Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Yıl: 3, Sayı: 9, s. 103-107, 2003, İstanbul. (ISSN: 1302-8219)
Yılmaz Z., Koçar Oral G., “Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksi İnşaatının Dış Cephesinde Yoğuşma Tahkiki”, İzolasyon Dünyası, Isı, Ses, Su ve Yangın Yalıtımı Dergisi, Kasım-Aralık 2003, İstanbul, s. 89-92. (ISSN: 1304-3749).
Koçar Oral G, Toydemir N., Yıldız E., “Ataşehir 63 Ada Gardenya 5 Blokları  Dış Cephesinde Yoğuşma Tahkiki”, Yalıtım, Yapı ve Yalıtım Teknolojileri Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 45, Kasım-Aralık, 2003, İstanbul, s. 74-78.
Koçar Oral G,“ Sürdürülebilir Enerji ve Saydam Yalıtım”, Yalıtım (Yapı ve Yalıtım Teknolojileri) Dergisi, Yıl:7, Sayı: 41,  Mart-Nisan 2003, İstanbul, s. 70-75. ( ISSN: 1302-8057)
Yılmaz Demirkale S,  “İstanbul-İkitelli 2. Beyazıt Han İçme Suyu Tasfiye Tesisi Kültür Merkezi Akustik Projesi”, Yapı, Mimarlık Kültür Sanat,  Nisan , no: 257, 2003,85-89.
Yener, A.K., Kandişer, S., “Kütüphanelerde Görsel Konfor Koşulları ve Doğal Işığın Kullanılması”, Kaynak Elektrik Dergisi, ss:76-81, sayı 169 Mayıs 191093 (2003 05)
Yılmaz Demirkale S, “Ses Yalıtımında Ve Hacim Akustiğinde Ses Yutucu Malzemelerin Yeri”,  Tesisat Dergisi, no. 84, 2002, Aralık, pp. 148-152.
Yılmaz Demirkale, S., 2002,  Isı+Ses+Yangın İzolasyon, İzocam  (Ses Bölümü)
Manioglu, G., Yılmjaz, Z., Bina kabuğu ve Isıtma Sisteminin İşletme Biçiminin Ekonomik Analizi, İ.T.Ü. Dergisi/a, sayı:1, s.21 Eylül 2002. 
Yener, A.K., “Görsel Konfor ve Enerji Korunumu Açısından Güneş Kontrolu”, Elektrokent Perpa, Sayı 80, ss:145-149, Ocak Şubat 2001 (1.Ulusal Aydınlatma Kongresi’nde sunulan bildiri ile aynı metin).
Koçar Oral G, “Enerji Korunumlu Bina Tasarımında Gazbeton Kullanımı”, Enerji Dergisi, Yıl:4, Sayı: 1, Ocak 1999, İstanbul, s. 46-50 (ISSN: 1301-1790).
Koçar Oral G, Yılmaz Z., TS 825 ve Bayındırlık Bakanlığı Isı Yalıtım Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi”, Yalıtım ( Isı Ses Su Yangın Yalıtım Teknolojileri) Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 18, Mayıs-Haziran 1999, İstanbul, s. 24-25.
Koçar Oral G, “Yapma Çevre Tasarımında İklimsel Etken ve Kullanıcı”, Ofis ve İnsan dergisi, Kasım sayısı, 1998, İstanbul, s. 30-33. 
Koçar Oral G, “Büro Hacimlerinde İklimsel Konfor”, Ofis ve İnsan Dergisi, Temmuz-Ağustos sayısı, 1998, İstanbul, s. 34-36.  
Serteser, Nuri. “Binalarda Yangın Nedeniyle Oluşan Duman Hareketi.” Ofis&İnsan 7 (1998): 60–1.
Yener, A.K., “Binalarda Güneş Işığı”, Ofis-İnsan, ss: 32-34, Haziran 1998.
Yener, A.K., “Cam Türlerinin Günışığı Aydınlığına Etkisi – Büro Örneği, Archiscope3, s:14, Aralık 1998 (2.Ulusal Aydınlatma Kongresi’nde sunulan bildiri ile aynı metin). 
Koçar Oral G, Çaştaban P., “Enerji Tasarrufu ve Uygun Bina Kabuğu Alternatifleri”, Enerji (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yalıtım, ve Doğal Gaz) Dergisi, sayı 11, 1997, İstanbul, s. 58-64 (ISSN: 1301-1790) 
Koçar Oral G, “Binalarda Isı Yalıtımı Kullanımının Isıtma Süresi Açısından Değerlendirilmesi”, Yalıtım (Isı Ses Su Yangın Yalıtım Teknolojileri) Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 6, Mayıs- Haziran 1997, İstanbul, s. 27-30. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı Semineri’nde sunulmuştur). 
Koçar Oral G, Pencerelerin Isıtma Enerjisi Korunumu Açısından Değerlendirilmesi, Enerji (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yalıtım, ve Doğal Gaz) Dergisi, Yıl: 2, Sayı:  3, Mart 1997, İstanbul, s. 28-32. (ISSN: 1301-1790)
Serteser, N. “Yapı ve Yangın İlişkisi.” Ofis&İnsan 3 (1997): 60–1.
Yener, A.K., “Büro Hacimlerinde Görsel Konfor ve Enerji Korunumu”, Ofis-İnsan, ss:28-29, Mayıs 1997.
Yener, A.K., “Bürolarda Kamaşma Sorunları”, Ofis-İnsan, ss:41-43, Eylül 1997.
Yener, A.K., “Bürolarda İç yüzeyler ve Görsel Konfor”, Ofis-İnsan, ss:54-55, Kasım 1997.
“Enerji Etkin Konut ve Yerleşme Tasarımı” Enerji (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yalıtım, ve Doğal Gaz) Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, Mart 1996, İstanbul, s. 50-54 (ISSN:  (Prof. Dr. E. Berköz, Prof. Dr. M. Küçükdoğu  ve diğerleri ile birlikte), s. 50-54. (4.isim)
Yılmaz Demirkale, S. Sipahioğlu D., “Televizyon  Stüdyolarında   Akustik  Kusurların  Düzeltilmesi   İçin   Ses  Emici  Malzemelerin  Kullanılması”,  Dizayn    Konstrüksiyon,  no.  25,  1996,  pp. 88-90.
Yener, A.K., “Gölgeleme Araçları ve Görsel Konfor”, Kaynak Elektrik Dergisi, ss:73-80, Kasım-Aralık 1996
Yılmaz Demirkale, S., “Akustik  Gereksinmeler  Doğrultusunda   Oditoryumların   İncelenmesi  ve  Çözüm  Öneriler”,   Yapı  Dergisi, 1995,  Ağustos,  sayı :165.
Yılmaz Demirkale, S., “Yapı Elemanlarında Ses  Yalıtımı  (I.  Bölüm)”,   İnşaat   malzemeleri  ve  Uygulamaları  Dergisi,  1994,   Kasım, sayı: 84,   97-101.
Yılmaz Demirkale, S., Yapı  Elemanlarında   Ses  Yalıtımı   (II.  Bölüm),  İnşaat  Malzemeleri  ve  Uygulamaları  Dergisi,    1994,  Aralık, sayı :  85  92-94.
Yılmaz Demirkale, S.,  Budak A., İstanbul   Atatürk  Kültür  Merkezi  Büyük  Salonu’nun   Akustik  Performansının   Değerlendirilmesi,  Yapı  Dergisi,  1994,  Kasım,  Sayı  156.
Yılmaz Demirkale, S.,  Budak A., Ses  Emici  Malzemeler,  Özellikleri,  Sınıflandırılmaları  ve Gruplandırılmaları,  İnşaat  Malzemeleri  ve Uygulamaları   Dergisi,  1994,  Eylül,  sayı.82,  80-85.
Yılmaz Demirkale, S.,  Tamer N., Yüksek  Binalarda  Mekanik  Sistem   Gürültüsü   ve Titreşim,  İnşaat  Malzemeleri  ve  Uygulamaları  Dergisi,  1994,  Haziran,  sayı : 79,   76-80.
Koçlar Oral G., Hacimlerin Pasif  Isıtma Sistemleri Olarak Değerlendirilmesi”, İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları  Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 53, Nisan 1992, İstanbul, s. 42-44. 
Yener, A.K., “Yüksek Binalarda Pencereler”, Dizayn ve Konstrüksiyon”, Sayı 86, ss: 58-61, 1992 (II.Yüksek Binalar Sempozyumu’nda yayınlanan bildiri ile aynı metin).
Yılmaz Demirkale, S., Büro  Binalarında   Gürültü  Sorunu  ve  Denetimi,  İnşaat   Malzemeleri  ve Uygulamaları  Dergisi,  1990,  Mayıs,  sayı :  30,  60-66.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ