ALT BİRİMLERİ

Yapı Malzemesi Laboratuarı

YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. Nihal Arıoğlu

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Nihal ARIOĞLU
Prof. Dr. Leyla TANAÇAN
Doç. Dr. Mustafa Erkan KARAGÜLER
Doç. Dr. Seden ACUN ÖZGÜNLER
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Serkan YATAĞAN
Dr. Seda ERDEM
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Model Tuğla Üretme Makinası
Osiloskop
IKA Marka Manyetik  Karıştırıcı 
Mekanik Karıştırıcı
Dekopaj Testeresi (Şerit) 
Pandullu Çentik Darbe Cihazı 
Sertlik Standı ve Saatleri (Shore A ve D) 
Oksidasyon Cihazı 
Plastiklerde Aşındırma Cihazı, (APG-1) 
Stereo Mikroskop
Polarize Mikroskop 
Form – Test Seidner  Marka Pres, (Basınç: 300 ton, Eğilme : 10 ton kapasiteli)
Form – Test Seidner Marka Pres, (Basınç: 20 ton, Eğilme : 1 ton kapasiteli)
UPD 10 Universal Test Cihazı,  (Basınç: 10 ton, Eğilme : 10 ton,    Çekme :10 ton kapasiteli)
Distilasyon Cihazı
Mettler P 11 N Terazi, (10 kg kapasiteli 0,01 gr.)
Baster Marka Üstten Kefeli Terazi,  (30kg kapasiteli)
Arşimet Terazisi 
Öğütücülü (Havanlı) Elek Makinesi
Dijital Mikrometre Seti
Linseis Marka Dilatometre
Kalınlık Ölçme Komparatörü
Cenco Marka Daldırmalı Termostatlı Isıtıcı 
Strain İndikatörü
Ultrasonik Test  Cihazı, Digi EC-2 
Betonyer
Harç Karıştırıcısı
Kırıcılı Değirmen 
Bilyalı Tamburlu Değirmen
Alşa Marka Taş Kesme Makinesi, (2 Adet)
Alşa Marka Taş Aşındırma Cihazı 
Vicat Sondası
Naber Marka Muffle Fırını,  (Max. 1100oC)
Metler Marka Analitik Tartı, ( Max. 160 gr kapasiteli 0,00001gr.)
Metler Marka Elektronik Tartı, (Max. 3kg kapasiteli 0,001gr.)
Rötre Ölçüm Cihazı
Harç Sarsma Tablası
Schmidt Çekici
Proceq Marka Pull-off Tester
Karot Makinesi
Derin Dondurucu, (-30oC ye kadar soğutma yapılan,  600 lt kapasiteli)
Form – Test Çekme Cihazı
Havalandırmalı Etüv, (Max. 200oC  kapasiteli)
Etüv, (Heraus Marka), (Max. 250oC  kapasiteli)
Ph metre Cihazı
Blaine Aleti
Etüv , FN 500 Marka, (Max. 200oC  kapasiteli)
Proceq Marka Profometre
DAİHAN marka Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
KERN marka Elektronik Terazi 0,05 gr hassasiyet max 5 kg
KERN marka Elektronik Terazi 0,01 gr hassasiyet max 6,2 kg
RADWAG marka İnfrare Nem Tayin Cihazı 0,01 gr hassassiyet max 50 gr  
RADWAG marka Elektronik Terazi 0,001 gr hassasiyet max 600 gr
TESTFORM marka Uzunluk Komparatörü 10 mm
MILWAUKEE marka Karot Makinesi 2800 W güç
TESTO marka Tahta ve Beton Nem Ölçer 
PROTHERM marka Kül Fırını
PROCEQ marka Torrent Beton Yüzeyi Geçirimlilik Ölçme Aleti 
PROCEQ marka Silver Schmidt Çekici
ESPEC marka 225 lt İklimlendirme Dolabı
Cam Desikatör, Beher vb. gibi Araç Gereçler
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Projeler

Işık B., Arıoğlu N., vd., Alçı Katkılı Kerpiç Yapı Malzemesine Uygun Mekanize İnşaat Teknolojisinin ve Standartlarının Belirlenmesi, Proje No: İNTAG TOKİ 622”, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, İnşaat Teknolojileri Araştırma Grubu, Aralık 1995 

Arıoğlu N., Arıoğlu E., vd., Yapı Merkezi İçi Boş Harçsız-Kilitli Beton Bloklarının Teknik Uygulanabilirliğinin Araştırılması, İTÜ- Yapı Merkezi ARGE projesi, İstanbul, Şubat 1996 
Arıoğlu N., Arıoğlu E., vd., Çeşitli Duvar Kesitlerinin Isı Ekonomisi-Yakıt Tüketimi, Yakıt Gideri Yönünden İncelenmesi,  Yapı Merkezi ARGE projesi,  İstanbul Temmuz 1997 
Gürdal E.,  Acun S., vd., Alçı ve Kalsiyum Sülfat Kökenli Malzemelerin Suya Dayanıklılığının Arttırılması, İTÜ- BAP ile Türkiye Alçı Üreticileri Derneği Ortak Araştırma Projesi, 1999-2000.
Taş E., Tanaçan L., Yaman H.,Türkiye Örneğinde İlişkisel Veritabanı Yapısında Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi , İTÜ BAP-A tipi proje, 1999-2002.
Gürdal E., Acun S., vd.,  Akdeniz Ülkelerinde Ortaçağ Kalelerinin Malzeme ve Yapım Sistemlerinin Araştırılması, FORTMED isimli  İTÜ-AVRUPA BİRLİĞİ Ortak Uluslararası Araştırma Projesi, 2000-2003.
Tanaçan L., Database of Building Materials in Architecture, İTÜ BAP-D tipi proje, 2006-2007. 
TÜBİTAK WOODWİSDOM-NET 2 PROJESİ- Ahşap – Cam Kompozit Yapı Elemanlarının Bina Taşıyıcı Sisteminde Uygulanması. (Yürütücü: Yard.Doç.Dr. Halet Almıla ARDA BÜYÜKTAŞKIN, Prof.Dr. Leyla TANAÇAN (Danışman), Dr. Gülseren EROL, Öğretim Görevlisi Dr. Serkan YATAĞAN)

Tanaçan L., Türkiye’de Farklı Gürültü Bölgelerindeki Konutlar İçin Dış Duvar Yapı Elemanı Ses Yalıtım Değerleri Veritabanı Geliştirilmesi: Ses Ve Isı Yalıtım Değerleri, Yapı Malzemesi Ve Yaşam Dönemi Maliyeti, İTÜ BAP-D tipi proje, 2009. (Yürütücü: Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale ve Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu, Araş. Gör. Dr. Mine Aşçıoğlu, Prof. Dr. Leyla TANAÇAN)

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Yayınlar

 

Kitaplar

Arıoğlu E., Arıoğlu N., vd., Çözümlü Beton Agregaları Problemleri, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1999

Toydemir N, Gürdal E., Tanaçan L., Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık, 2000.

Arıoğlu N., Arıoğlu E., Üst ve Alt yapılarda Beton Karot Deneyleri ve Değerlendirilmesi, Evrim Yayınevi, İstanbul 2005, Genişletilmiş İkinci Baskı.

Uluslar arası Makaleler

Karaguler E.M. et al., Effects of Shrinkage-Reducing Admixtures on Restraint Shrinkage Cracking of Concrete, ACI Materials Journal, Vol. 89, No:3, 1992.

 Arıoğlu N.,  Procedure for Selecting Building Product, International Journal for Housing Science and its Applications, Volume 20, No: 1, U.S., 1996

Arıoğlu N., A Proposal for Value Estimation of Cooperative Houses, International Journal   for Housing Science and Its Applications, Vol. 29, No. 4, U.S. 2005. 

Arıoğlu E.,  Arıoğlu N., Engineering Mystery of Architect Sinan’s “Küfeki” Shell Limestone, Architectural Science Review, Vol. 48, No.2, 2005. 

Güleç A., Acun S., vd., A Characterization Method for the Fifth-Century Traditional Mortars in the Land Walls of Constantinople, Yedikule, Studies in Conservation Vol. 50, pp. 1-12, 2005.

Acun S., Arıoğlu N. A Method Concerning the Preservation and Restoration Works of the
Stones Used in Historical Buildings, Architectural Science Review, Vol 40.2, pp. 143-148, 2006.

Arıoğlu N., Acun S., A Research About a Method for Restoration of Traditional Mortars and Plasters: A Staging System Approach, Building and Environment 41, pp. 1223-1230, 2006.

Arıoğlu N., Acun S., A Research About a Method for Restoration of Traditional Mortars and Plasters: A Staging System Approach, Building and Environment 41, pp. 1223-1230, 2006.

Tanaçan L., Tavil A., Edis E., Technological Innovations and Design, Dossier Editorial, AZ; ITU Journal of the Faculty of Architecture, 3 (1-2), p. 1-4, 2006.

Girgin Z.C., Arıoğlu N., Arıoğlu E., Evaluation of Strength Criteria for Very High Strenght Concretes under Triaxial Compression’, ACI Structural   Journal, May-June 2007, p;277-283.

Taş E., Yaman H., Tanaçan L., A Building Material Evaluation and Selection Model for Turkish Construction Sector, Engineering, Construction and Architectural Management, 15(2), p.149-163, January 2008.

Kurugöl S., Tanaçan L., Ersoy L.,Young's Modulus of Fiber-reinforced and Polymer-modified Lightweight Concrete Composites, Construction and Building Materials, 22(6), p. 1019-1028, 2008.

Tanaçan L., Adobe Construction:A Case Study in Turkey, Architectural Science Review, Volume 51, Number 4, p. 349-360, December 2008.

Tanaçan L., Ersoy H.Y., Arpacıoğlu U., Effect of High Temperature and Cooling Conditions on Aerated Concrete Properties, Construction and Building Materials, Volume 23, Issue 3, March 2009, p. 1240-1248.

Özgünler M., Özgünler Acun S., “Research on Deterioration of Volcanic Tuffs Used in Ahi Celebi Mosque in Istanbul”, Restoration of Buildings and Monuments, Vol.16,No.2, pp.109-118, 2010.

Akgül E., Tanaçan L., Evaluation of Pozzolanic Activity of Earth of Datça as a Building Material, International Journal of Architectural Heritage, 5: 1, 2011, 1-26.

Özgünler Acun S., Gürdal E., vd., The Characterization Works of Traditional Materials of the Theodosian Wall in Istanbul; Case Study for Tower 4,  Restoration of Buildings and Monuments, No.3/4, Vol.17, pp.239-250, 2011.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ