ALT BİRİMLERİ


YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr.Oğuz Cem Çelik

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Oğuz Cem Çelik
Araştırma Alanları:  Yapı Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Çelik Yapılar

Prof.Dr. Necdet Torunbalcı
Araştırma Alanları: Yapı Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Tarihi Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi, CFRP/GFRP ile güçlendirme ve Kendiliğinden Yerleşen Betonlar

Y.Doç.Dr. Halet Almıla Büyüktaşkın
Araştırma Alanları:  Çelik Yapılar, Ahşap-Cam Kompozit Yapılar, Yüksek Yapılar

Y.Doç.Dr. Cenk Üstündağ
Araştırma Alanları:  Çelik ve Kompozit Yapılar, Mevcut Betonarme ve Yığma Yapıların Deprem Güvenliği Açısından İrdelenmesi, Tarihi Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

Y.Doç.Dr. Yaşar Hanifi Gedik
Araştırma Alanları:  Betonarme Yapılar, Deprem Mühendisliği, Tarihi Yapılar

Öğr.Gör.Dr. Haluk Sesigür
Araştırma Alanları:  Deprem Mühendisliği, Tarihi Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi, Ahşap ve Yığma Yapıların Tasarımı

Öğr.Gör.Dr. Gülseren Erol
Araştırma Alanları: Yapıların deprem etkisindeki davranışlarının değerlendirilmesi, yapıların güçlendirilmesi, yapı mühendisliğinde deneysel çalışmalar

Araş.Gör.Dr. Fatih Sütcü
Araştırma Alanları: Depreme dayanıklı yapı tasarımı ve pasif kontrol sistemleri, Burkulması önlenmiş çaprazların modellenmesi ve hesap yöntemleri, Yapılarda sismik izolasyon
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Prof.Dr.Oğuz Cem Çelik 

Araştırma Projeleri (Seçilmiş):

1-NSF, USA                 EEC-9701471 (araştırmacı, tamamlandı)
2-FHWA, USA      DTFH61-98-C-00094 (araştırmacı, tamamlandı)
3-TÜBİTAK 1002 Proje No: 110M779 (yürütücü, tamamlandı)
4-TÜBİTAK 1001 Proje No: 109M293 (danışman, tamamlandı)

Y.Doç.Dr. Halet Almıla Büyüktaşkın 

Araştırma Projeleri:

 • Wood Wisdom Net –Eranet Bioenergy Project, Avrupa Birliği Projesi, “Application of Timber-Glass Composite Structures for Building Construction”, (2011-2014), Yard.Doç.Dr.H.Almıla Büyüktaşkın (Yürütücü), Öğr.Gör.Dr. Gülseren Erol (Araştırıcı), Öğr.Gör.Dr. Serkan Yatağan (Araştırıcı), Prof.Dr. Leyla Tanaçan (Danışman) 
 • Tübitak Woodwisdom-net 2 Projesi “Ahşap – Cam Kompozit Yapı Elemanlarının Bina Taşıyıcı Sisteminde Uygulanması”, (2011-2014),Yard.Doç.Dr .H.Almıla  Büyüktaşkın (Yürütücü), Öğr..Gör.Dr. Gülseren Erol (Araştırıcı), Öğr.Gör.Dr. Serkan Yatağan (Araştırıcı), Prof.Dr. Leyla Tanaçan (Danışman)
 • Yorgun C., Bayramoğlu G., Yardımcı N., Arda T.S., Büyüktaşkın H.A., Karaman G., Vatansever C., “Çelik Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Tersinir Yükler Altındaki Davranışı Üzerine Deneysel  Bir Çalışma-Proje No:1031”, Aralık 2000, Istanbul, İTU Araştırma Projesi.
Öğr.Gör.Dr. Gülseren Erol 

1. WoodWisdom-Net2 ve ERA-NET Bioenergy destekli uluslararası AB araştırma projesi, “Application of Timber-Glass Composite Structures for Building Construction”, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. H. Almıla Büyüktaşkın,

Danışman : Prof.Dr. Leyla Tanaçan  Yardımcı Araştırıcılar :Araş.Gör. Dr. Gülseren Erol, Araş.Gör.Dr Serkan Yatağan.

2. TUBİTAK Projesi 104M562, “Karbon Lifler ile Güçlendirilmiş Bölme Duvarlı Betonarme Çerçeveler”, 2006.  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feridun Çılı,

Yardımcı Araştırıcılar : Prof.Dr.Faruk Karadoğan, Araş.Gör. Gülseren Erol.


 

İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Prof.Dr. Oğuz Cem Çelik

Seçilmiş Yayınlar:

 1. Celik, O.C. (2011) Guest Editor-Special Issue on Structural Rehabilitation of Historic Buildings, International Journal of Materials and Structural Integrity (IJMSI), Vol.5, No.2/3, Editorial-pp.115-117.
 2. Celik, O.C., Bruneau, M., (2011) “ Skewed Slab-on-Girder Steel Bridge Superstructures with Bidirectional-Ductile End Diaphragms” Journal of Bridge Engineering, ASCE, Vol.16, No.2, March, pp.207-218.
 3. Celik, O.C., Bruneau, M., (2009) "Seismic Behavior of Bidirectional-Resistant Ductile End Diaphragms with Buckling Restrained Braces in Straight Steel Bridges", Engineering Structures Journal, Vol. 31, Issue 2, February, pp.380-393.
 4. Celik , O.C., Berman, J.W., Bruneau, M. (2005) " Cyclic Testing of Braces Laterally Restrained by Steel Studs ", Journal of Structural Engineering , ASCE, Vol. 131, No. 7, July, pp.1114-1124.
 5. Berman, J.W., Celik , O.C., Bruneau, M. (2005) "Comparing Hysteretic Behavior of Light Gauge Steel Plate Shear Walls and Braced Frames", Engineering Structures Journal, Vol.27, Issue 3, February, pp.475-485.
Prof.Dr. Necdet Torunbalcı

Seçilmiş Yayınlar:

1.  Retrofitting of Heritage Structures: Design and Evaluation of Strengthening, S. Syngellakis (Ed.), "Strengthening a Heritage Structure with Self Compacting Concrete: An Experimental Study", 2012, ISBN: 978-1-84564-754-4, Southampton UK 2013: WIT Press 2013,
http://www.witpress.com,  Prof.Dr. Necdet Torunbalcı, Msc.Civil.Eng. İlker Ediz, Dr.Fatih Sutcu, 
 
2. An Experimental Study on Alternative CFRP Retrofitting Applications of Heritage StructuresInternational Journal of Sustainable Development and Planning, (WIT Press, UK, 2011)

3. One Side Strengthening of Masonry Walls with CFRP, Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XI, Series: Advances in Architecture, (WIT Press, UK, USA, 2009)

 4. One Side Strengthening of Masonry Walls with Self-Compacting Concrete, Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XI,  Series: Advances in Architecture, WIT Transactions on Built Environment, Vol.109, pp.441-452, (WIT Press, UK, USA, 2009)

5. Evaluation of the Design, Planning, Construction Phases and Structural Content of Permanent     Residential Dwellings Built after the 1999 Eastern Marmara Earthquakes in Turkey, ASCE, Journal of             Architectural Engineering, Vol. 14, No.4, pp.119-128, (ASCE Pub., 2008)

Y.Doç.Dr. Halet Almıla Büyüktaşkın

Seçilmiş Yayınlar:

Çeviri Kitaplar

BÜYÜKTAŞKIN Halet Almıla, Kutu ve Boru Profillerden Oluşan Çelik Konstrüksiyon Yapıların İmalat, Çatım ve Yerinde Montaj Esasları Hakkında Tasarım El Kitabı, ISBN 975-97000-1-8, İstanbul, 2001.

BÜYÜKTAŞKIN Halet Almıla, “Kutu ve Boru Profillerin Yapısal Stabilitesi”, ISBN 975-97000-3-4, İstanbul, 2002.

BÜYÜKTAŞKIN Halet Almıla, “Statik Yük Altında Boru Profil Birleşimlerin Tasarım El Kitabı”, ISBN 975-97000-2-6, İstanbul, 2002.

 

SCI-A1:

BÜYÜKTAŞKIN, H.Almıla, MERİÇER F.C., ARDA T.S., “Experiments on Factors Affecting the Strength of Bolted Space Truss Members”, Journal of Constructional Steel Research, Volume 46, Paper No. 238, p.482, No.1-3, April-June1998, ISSN:0143-974X, İngiltere.

 

Uluslararası Bildiri: 

BÜYÜKTAŞKIN H.A.,”A School Building Construction in Steel under Seismic Events”, 3rd. International Conference COST c26 on Livable Environments, Proceedings Book, p.791-793, Napoli-İtalya, 2010.

Y.Doç.Dr. Cenk Üstündağ

Seçilmiş Yayınlar:

1.Hanswille G., Porsch M., Ustundag C. (2007), “Resistance of headed studs subjected to fatigue loading - Part I: Experimental study”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 63, Issue 4, April, pp. 475-484.

2.Hanswille G., Porsch M., Ustundag C. (2007), “Resistance of headed studs subjected to fatigue loading - Part II: Analytical study”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 63, Issue 4, April, pp. 485-493.

3.Hanswille G., Porsch M., Ustundag C. (2007), “Nouvelles études sur les Goujons connecteurs soumis a un chargement de fatigue”, Revue Construction Métallique, No:2, pp. 1-8.

4.Ustundag C. (2008), “Zyklisches Verhalten von Verbundträgern”, Vision, Beiträge aus Architektur Bauingenieurwesen, Heft 8, pp. 29-31, Bergische Universität Wuppertal.

5.Hanswille G., Porsch M., Ustundag C. (2010), “Studies on the lifetime of cyclically loaded steel-concrete composite bridges”, Steel Construction, Vol. 3, Issue 3, September, pp. 140-148.


Y.Doç.Dr. Y.Hanifi Gedik

Seçilmiş Yayınlar:

1. Y. H. Gedik, H. Nakamura, Y. Yamamoto, M. Kunieda, "Evaluation of 3-D Effects in Short Deep Beams using 3-D RBSM", Journal of Cement and Concrete Composites, Vol. 33, 2011, s. 978-991, Elsevier.

2. Y. H. Gedik, H. Nakamura, Y. Yamamoto, N. Ueda, M. Kunieda, "Effect of stirrups on the shear failure mechanism of deep beams", Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 10, 2012, s. 14-30, JCI.

3. Y. H. Gedik, O. C. Çelik, “Seismic performance of buildings during the Van, Turkey Earthquake of October 23rd, 2011”, Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics & 13. D-A-CH Tagung, Vienna, Austria, 2013.

4. Y. H. Gedik, H. Nakamura, N. Ueda, M. Kunieda, "A New Stirrup Design Considering 3-D Effects in Short Deep Beams", The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Eng. and Const., Hong Kong, 1/26/2011 - 1/28/2011, Published in "Procedia Engineering", 2011; Vol.14: 2964–2971, Elsevier.

5. Y. H. Gedik, Z. Celep, “Earthquake Analysis and Strenghthening of the Historical Mehmet Aga Mosque in Istanbul”, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, October 12-17, 2008.

Öğr.Gör.Dr. Haluk Sesigür

Seçilmiş Yayınlar:

 • Sesigür, H., Çelik, O.C., Çılı, F., “Determination of Orthogonal Combination Coefficients Using Inelastic Velocity Response Spectra”, ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 22-24 June 2009, Rhodes, Greece.
 • Çelik, O.C., Sesigür, H., Çılı, F., “Importance of Wood and Iron Tension Members on Seismic Performance of Historic Masonry Buildings: Three Case Studies From Turkey”, Conference on Improving the Seismic Performance of Existing Buildings and Other Structures, ATC&SEI Conference, 9-11 December 2009, San Francisco, CA, USA.
 • Çelik, O.C., Sesigür, H., “Performance of Historic Masonry Buildings during the April 6, 2009 L’Aquila Earthquake”, 14th European Conference on Earthquake Engineering, August 30-September 03, 2010, Ohrid, Macedonia.
 • Sesigür, H., Çelik, O.C., Çılı, F., “Combination Coefficients For Yielding Structures Under Tri Directional Earthquake Excitations”, 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 25-28 June 2011, Corfu, Greece.
 • Sesigur, H., Cili, F. “Repair and Retrofit of a 17th Century Library Structure in Istanbul”, 15th World Conference on Earthquake Engineering, September 24-28, 2012, Lisbon, Portugal.

Öğr.Gör.Dr. Gülseren Erol


Seçilmiş Yayınlar:

1. Karadoğan, H.F., Pala, S., İlki, A., Yüksel, E., Mowrtage, W, Teymür, P., Erol, G., Taşkın, K., Çömlek, R., 2008. Improved Infill Walls and Rehabilitation of Existing Low Rise Buildings, in Seismic Risk Assessment and Retrofitting, with Special Emphasis on Existing Low Rise Structure, Vol. 10, ISBN: 978-90-481-2680-4, Netherlands: Springer. 

2. Yüksel, E., İlki, A., Erol, G., Demir, C., Karadoğan, H.F., 2005. Seismic Retrofit of Infilled Reinforced Concrete Frames with CFRP Composites, in Advances in Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction, NATO Science Series IV: Earth and Environmental Sciences, 12/2005, Vol. 66, ISBN: 978-1-4020-4569-1, Netherlands: Springer. 

3. Erol, G., Karadoğan, H.F., Çılı, F., 2012. Seismic Strengthening of Infilled Reinforced Concrete Frames by CFRP, 15th  World Conference on Earthquake Engineering, Lisboa, Portugal, September 24-28. 

4. Erol, G., Karadoğan, H.F., Çılı, F., 2008. Seismic Strengthening of Infilled RC Frames by CFRP, 14th  World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, October 12-17.

5. Erol, G., Demir, C., İlki, A., Yüksel, E., Karadoğan, H.F., 2006. Effective Strengthening of RC Frames With and Without Lap Splice Problems, 8th National Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, California, USA, 19-21 April.Araş.Gör.Dr. Fatih Sütcü

1. Fujishita K., Sutcu F., Matsui R., Takeuchi T. (2014) “Energy-Dissipation Retrofit for Turkish Multistory RC Building Focusing on Damage Distribution” Transactions of AIJ: Journal of Structural and Construction Engineering, Accepted, May 2014

2. Takeuchi T., Ozaki H., Matsui R., Sutcu F. (2013) “Out-of-plane Stability of Buckling-restrained Braces Including Moment Transfer Capacity” Earthquake Engineering and Structural Dynamics,  DOI: 10.1002/eqe.2376

3. Honma M, Sutcu F,  Hori N,  Inoue N, (2007) “Energy Based Design Of A System Combined Of Damper And Displacement Controller For Seismically Excited Reinforced Concrete Structures”, Japanese Concrete Institute Proceedings 29(2)1045-1050  

4. Sutcu F., Inoue N., Hori N. (2006) “Energy Based Damper Design of a Structure with a Displacement Controlled Soft-story” Structural Engineering Journal (Japan) Vol. 52B. 255-260İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ