ALT BİRİMLERİ

AMAÇ

Kültürel çeşitliliğin geleneksel referanslarından biri olan Balkan adlandırması, dinamik ve çok katmanlı bir alanın kavramsal olarak çizilen sınırlarını betimler. Örneğin; toplumsal alanın geçmiş ve bugün bağlamında üzerinden okunabileceği en elverişli kaynaklardan olan müzik ve dans pratiklerinde de görülen Balkan karakteri bu noktada önemlidir. Balkanlardaki kültürel çeşitliliğin yanı sıra, coğrafi açıdan ara toprak olma pozisyonu ve siyasi açıdan heterojen devlet ve toplum yapısı, farklı karakterleri bir araya getirdiği kadar farklı düzeylerde de ayrıştırmaktadır. Örneğin; 90lardan beri bakır üflemeli çalgılar orkestrası ve ritmik yapıyı referans göstererek Balkan uslübu (sound) olarak tanımladığımız küme, aynı zamanda Bosna’daki müzik eşliksiz dans türünü, Bulgar boggie wogie folk türünü, Slovenya’nın Resia halk şarkısı tarzını, v.b. birçok farklı pratiği de kapsamaktadır. Bu bağlamda grubun amacı, belirtilen kültürel kümeleri hem ortak Balkan kültürü hem de Balkanların farklı kültürleri bağlamında temelde müzik ve dans alanı üzerinden inceleyerek, bilimsel alanda araştırmalarda bulunmak, görsel/işitsel ve basılı yayınlar üretmek, eğitime katkıda bulunmaktır. (Örneğin, SNT 215E Balkan Musics, SNT 121E World Music Cultures ve Müzikoloji Yüksek Lisans Programı Dünya Müzik Kültürleri: Balkanlar dersleri) Ayrıca yapılan çok-yaklaşımlı analizlerle söz konusu kültürel alana dair farkındalığı arttırmak ve sanatın yaratıcı sürecine kaynak oluşturmak, oluşturulan kaynaklar üzerinden uygulama toplulukları kurmaktır.

YÜRÜTÜCÜLER

Belma Kurtişoğlu

ARAŞTIRMACILAR

Bülent Kurtişoğlu
Eray Cömert
Gonca G Tohumcu
Gözde Çolakoğlu Sarı
Serkan Şener
Süleyman Şenel
Burcu Yıldız

Ayhan Sarı (Kültür ve Turizm Bakanlığı GSGM, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu)
Erhan Bayram (Sakarya Ü)
Marija Dumnic (Serbian Institute of Musicology)
Merve Eken Küçükaksoy (KTÜ)
Svanibor Pettan (Ljubljana Üniversitesi/ICTM Genel Sekreteri)
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

 • "Balkan Göçmenleri: Müzikal bellek" BAP projesi 2013 Ekim-2015 Mart (15.000.-TL)
 • Bulgaristan Bilimler Akademisi, Sanat Enstitüsü’nden Doç. Dr. Gergana Panova Tekath, Bulgaristan halk oyunları ile ilgili seminer, 19-20 Mart 2014
 • ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe  - Cocek and Ciftetelli Substudy Group 1st Meeting. September 2012.
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.

Yayınlar

 • Şenel S., 2013. Kumanova'dan Zeytinburnu'na Bir Rumeli delikanlısı: Arif Şentürk. (ed) Eray Cömert. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Kurtişoğlu B., Kurtişoğlu B., 2013. "Hidden Latin in Thrace: Notyalılar".  The 3rd Symposium of the Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, Makedonya, 17.04.2012 - 23.04.2012
 • Tohumcu, G. G., Küçükaksoy, M. E., Tohumcu A. 2013. "Karagöz shadow theater" The 3rd Symposium of the Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, Makedonya, 17.04.2012 - 23.04.2012
 • Kurtişoğlu B., Bayram E., 2012. "Historical sources of Balkan Immigrants’ Music in Turkey", 7th International Symposium "Music in Society", Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina, 28.10.2010 - 30.10.2010
 • Tohumcu, G. G. 2011. “Sulukule Romanlarında Toplumsal Cinsiyet İlişkileri: Erkek/Kadın Roman Dansı”. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi 2(1): 13-21
 • Tohumcu, G. G. 2011. “Örnek Olay Analizi: Ahırkapı Romanlarında Dil, Müzik ve Kimliksel Sunum İlişkisi” .  pp: 84-91, İlle de Sanat Olsun Olsun: SÇSA, Gonca Girgin Tohumcu, Funda Oral (eds.), İstanbul.
 • Kurtişoğlu, B., 2011. "Asma Davul ve Giley Family: Kültürel kimlikler". İlle de sanat olsun: SÇSA. Gonca Girgin Tohumcu, Funda Oral (Eds.), İstanbul
 • Tohumcu, G. G. 2011. “From a Cultural Performance to an Art Production: Romani/Gypsy Dancing Bodies”.  pp: 36-42. Second Symposium of ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, 7-10 Nisan 2010, Izmir.
 • Kurtişoğlu, B. 2011. “Teferic-s: Educational System of Musical and Dance Experiences”. 2nd Meeting of the ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, Izmir
 • Çolakoğlu, G. 2011. “The Symbolic Trigon Of The Island Of Crete: Lyra, Lute And Dance”. Second Meetıng of the Ictm Study Group For Musıc And Dance In Southeastern Europe, İzmir, (7-11 Nisan 2010).
 • Cömert, E. 2011. “Karşılıklı Söyleşme/Deyişme Üslubuna Dayalı “Değirmenci” Türküleri ve Yunanca Varyantı”, Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu Bildirileri. Malatya.
 • Şenel,  S. Derleme [TRT THM Repertuvarı]: "Çıksana Takoş’um balkona", Nota No:3581, [Kaynak Kişi: Arif Şentürk/Derleyen ve Notaya Alan: Süleyman Şenel].

İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ