ALT BİRİMLERİ

Disiplinlerarası yöntem ve araştırma
Bellek çalışmaları ve sözlü tarih
Gelenekler, ritüeller, kültürel performanslar
Tasarım çalışmaları ve performans geliştirme
Sanatsal İletişim ve temsiliyet
Kültürel diplomasi
ARAŞTIRMACILAR
Prof. Serpil Murtezaoğlu (İTÜ)
Dr. Emine Görgül (İTÜ)
Prof. Irmgard Merkt( Dortmund Technical University)
Prof. Barbara Alge (Hochschule für Musik und Theater Rostock )
Doç. Lot Siebe (Amsterdam School of the Arts)
Linda Bloemhard  (Codarts University for the Arts)
Ilia Kosevski (Sergej Mihajlov Music School)

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Serpil Murtezaoğlu

ARAŞTIRMACILAR

İçerik hazırlanmaktadır.
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Intercultural Performance Studies; (De Theaterschool Amsterdam School of the Arts-İTÜ TMDK 2010-   )

AVRUPA BİRLİĞİ (LLP) Grundtvig “Voices between Bosphorus, Rhein and Maas”(Haziran 2010-Haziran 2011 Sanat Yönetmeni)

Sustainable Performance; (İTÜ TMDK-CODARTS 2011-   )

Kültürel Belleğin Toplumsal Aktarımı Bağlamında Kültürel Temsiliyetler Veri Taraması (İTÜ BAP PROJESİ 2012-2014)

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ