ALT BİRİMLERİ

1 Makam Müziği ve Mikrotonal Halk Müzikleri
2 Tam Tınısal Müzik (Just Intonation)
3 Rönesans ve Barok Tampereman Sistemleri, Ortaton Tamperemanı (Meantone Temperament)
4 Pisagor Tamperemanı
5 Eşit Tampere Mikrotonal Müzikler
6 Mikrotonal Elektronik Müzik
7 Spektral Müzik

MİKROTON VE MİKROTONAL MÜZİK

Klasik Batı müziğinde eşit tampereman olarak adlandırılan sistemde bir oktavda 12 yarım ses vardır. Standart klasik gitarlarda perde aralıkları ve piyanolarda tuş aralıkları yarım sestir. Yarım sesten daha az olan aralıklara klasik Batı müziği teorisinde mikroton denmektedir. Mikrotonların kullanıldığı çağdaş klasik Batı müziği eserleri mikrotonal müzik olarak adlandırılmaktadır. Örneğin Meksikalı besteci Julian Carrillo bazı eserleri için bir oktavı 96 aralığa bölmüş ve bu sesleri kullanmıştır.

Mikrotonal müzik terimi aynı zamanda eşit tamperaman sistemdeki yarım ses aralıklardan farklı olan aralıkları kullanan müzikler için de kullanılmaktadır. Örneğin Pisagor akort sistemi (Pythagorean tuning) ya da doğal akort sistemi (just-intonation) ile bestelenmiş eserlere mikrotonal müzik denmektedir.

Osmanlı/Türk makam müziği teorisinde mikrotonlara koma denmektedir.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Nermin Kaygusuz (İTÜ)

Prof. Dr. Can Karadoğan (İTÜ) 
Prof. Metin Eke (İTÜ)
Doç. Dr. Sadık Uğraş Durmuş (İÜ)

Doç.Dr. Ozan Baysal (İTÜ)

Doç.Dr. Tolga Yayalar (Bilkent)

Doç.Dr. Onur Türkmen (Bilkent)

ARAŞTIRMACILAR

 

Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1 Ayarlanabilir Mikrotonal Gitar, BAP, 1.1.2008-31.12.2010.
2 Spectral Music Conference, İTÜ MİAM, 2003.
3 İTÜ Müzikte Temsil/Müziksel Temsil Konferansı 2, 2010.
4 İTÜ Müzikte Temsil/Müziksel Temsil Konferansı 1, 2005.
5 Bilkent Composers Workshop 2, 2-4.07.2013
6 Bilkent Composers Workshop 1, 2-4.07.2012
7 Bilkent New Music Days,  March 2012
8 İTÜ Sesin Yolculuğu Festivali 1, April 2006
9 İTÜ Sesin Yolculuğu Festivali 2, April 2007
10 İTÜ Sesin Yolculuğu Festivali 3, April 2008
İçerik hazırlanmaktadır.

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

Ayarlanabilir Mikrotonal Gitar (ticarileşme potasiyeli)
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.

Yayınlar, Patentler vb.

                   
Çoğulu, T. Ayarlanabilir Mikrotonal Gitar, Ulusal Patent, 28-09-2012, Türk Patent Enstitüsü
Çoğulu, T.  Mikrotonal Gitar Müziği, Porte Akademik, 2011, Sayı:2, s.424-428
Yayalar, T. Award for 'Teraneler' Composition, 2009 Donald Aird Memorial Composition Competition
Spectral Music Conference, Pan Publishing, 2009.

Çoğulu, T. Atlas- Music for Microtonal Guitar, CD, Kalan Müzik, 2012.

1.lik Ödülü – Georgia Tech University – 2014 Margaret Guthman Musical Instrument

Competition Ayarlanabilir Mikrotonal Gitar – 21 Şubat 2014Çoğulu, T., Beşiroğlu, Ş., (2011) Mikrotonal Müziklerin Çalınması için Ayarlanabilir Mikrotonal Gitar Tasarımı, 1. Ulusal Hisarlı Ahmet Müzik Konferansı Makaleleri, 396-399 pp., Kütahya, Türkiye

Çoğulu, T., (2014), New Horizons for Classical Guitar: Microtonal Guitar Repertoire, International Guitar Research Centre Conference, University of Surrey, 29-30 Mart 2014

Çoğulu, T., (2013), Going Beyond the Semitone for the Guitar World: Adjustable Microtonal Guitar Repertoire in 2009-2013, Beyond the Semitone Conference, University of Aberdeen, 24-27 Ekim 2013

Çoğulu, T., (2012), History of the Microtonal Guitar and Adjustable Microtonal Guitar Repertoire, 2. Singapore Performer’s Voice Symposium, Yong Siew Toh Conservatory, 25-28 Ekim 2012

Çoğulu, T., (2011) Ayarlanabilir Mikrotonal Gitar, Işık Üniversitesi & Başkent Üniversitesi, I. Mikrotonalist Girişimciler Uluslararası Buluşması, Bildiri Özeti, İstanbul ve Ankara.

Abbonizio, I., (2011) La Chitarra Microtonale di Tolgahan Çoğulu, Guitart, Vol. 64, 19-21 pp., Roma.

Aji, J., (2010) Tolgahan Çoğulu Interview, The Journal of the Guitar Foundation of America: Soundboard, Vol. 36, No.3. 80-81 pp., San Francisco.

 

İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ