AMACIMIZ

Osmanlı müzik araştırmalarına yön veren birincil kaynakların günümüze ulaşması ve birçok kaynağın tıpkıbasımlarının, transkripsiyonlarının yayınlanmasıyla bu kaynaklar üzerine yapılan monografik çalışmaların sayısında önemli ölçüde bir artış görülmüş; bu artış günümüz Osmanlı müzik araştırmalarına ivme kazandırmıştır. Grubun amacı, bu çalışmalara özellikle çeviriyazım yöntemini kullanarak destek vermek, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu ve el yazması müzik kaynaklarını inceleyerek, üzerine çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. 

GRUBUN BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARI

 1. Osmanlı Türkçesi müzik eserlerin transkripsiyonu, sadeleştirilmesi 
 2. Eserlerin tespit ve tasnifi
 3. Edisyon Kritik
 4. Tıpkıbasım
 5. Değerlendirme
HEDEFLERİMİZ


 • Rauf Yekta, Ahmet Avni Konuk, Haşim Bey, Ali Rıfat Çağatay ve Leon Hancıyan terekeleri üzerine çeviriyazım, inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak.
 • Bu inceleme ve değerlendirmelerden doğacak olan edisyon kritik çalışmaları yapmak.
 • Yapılan çalışmaların kitap olarak basımını sağlayamak ve literatüre kazandırmak.
 • Terekelerden çıkan notaların transkripsiyonu üzerinde çalışarak işitsel ürün ortaya çıkarmak ve bu yeni çalışmaları tanıtmak. 

ARAŞTIRMACILAR

GRUP ÜYELERİ     

                                       

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz

Doç Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Erkan

Arş. Gör. Dilhan Konan

İlham Aytaç


DAVETLİ ÜYELER


Prof. Dr. Ali Ergur

Dr. Hikmet Toker
Cem Yektay
Alp Altıner

Demet Uruş

Volkan Kaya

 

GRUP KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ


  

ARAŞTIRMACILAR

BAŞLICA ÇALIŞMALAR VE PROJELER

 • Doğrusöz, N., Geçmişin Ruh İzleri CD, TRT (2012)
 • Doğrusöz, N., Ali Rıfat Çağatay Terekesinde Bulunan Yazmalar Ve Matbu Eserler Üzerine Araştırma ve İnceleme Çalışması, Proje Yürütücüsü, (2011- )
 • Doğrusöz, N., TRT Yazma ve Matbuu Eserler Arşivi ve Araştırmacının Hizmetine Sunulması Esaslarının Belirlenmesi Komisyonu (2010-2012)

YAYINLAR
 • Çolakoğlu Sarı, Gözde. (2014). Osmanlı İstanbulu'nda Müzik Yaşamının Patronajı: Padişah Müzisyenler. II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2014, İstanbul Büyükşehitr Belediyesi&29 Mayıs Üniversitesi, Üsküdar, İstanbul.
 • Doğrusöz, Nilgün, Baysal, O. (2013). “Technical Aspects of Music”, Oxford Encyclopedia of Islam and Philosophy, Science, and Technology 
 • Doğrusöz, Nilgün (2013) “Nâyî Osman Dede’nin Müzik Yazısından Bir Saz Eseri: Segâh Peşrev”, Akademik Bakış, The Journal of International Social Research, Sayı: 37, ISSN:1694-528X
 • Doğrusöz, Nilgün. (2012). “Geçmişin Ruh İzleri”, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Arşiv Serisi Kitapçığı
 • Doğrusöz, Nilgün. (2012). “Osmanlıda Kullanılmış Müzik Yazıları”, www.trtkulliyat.com
 • Doğrusöz, N., (2012) Musiki Risaleleri, Biksad Yayınları İstanbul
 • Doğrusöz, N., (2012) Yusuf Kırşehrî’nin Müzik Teorisi, Kırşehir Valiliği Yayınları, Kırşehir
 • Doğrusöz, N.-Tan, A., Uslu, R., (2012) Itri İzleri, Balat Yayınları, İstanbul
 • Doğrusöz, N., “Hafız Post Güfte Mecmuasındaki Diğer El Yazısı Itri’nin mi? Vefatının 300. Yılında Bir Ses Itrî, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi (14 Nisan 2012), İstanbul.
 • Doğrusöz, Nilgün. (2011)Anadolu Edvar Yazarlarından Abdülbâkî Nasır Dede’ye Osmanlı/Türk Müziği Teori Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme”, Osmanlı Musikisi Tarihini Yazmak, İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul (25-26 Kasım 2011).
 • Çolakoğlu, Gözde. (2009). Osmanlı Türk Müziğinde Melodi-Usul-Aruz İlişkisi, Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, (29 Nisan-1 Mayıs 2009).
 • Erkan, Mustafa. 2000. Rauf Yekta, “Hoca Abdülkadiri Merâgî”, Esatiz-i Elhan (Sadeleştirerek  hazırlayan Mustafa Erkan), Pan Yayıncılık, İstanbul.
 • Erkan, Mustafa. 1993. Kafkas Musikisi, Rauf Yekta Bey, (sadeleştirme), E.Ü. Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, Sayı:6, İzmir.
 • Erkan, Mustafa. 1993. Zeybek, Selim Sırrı, (sadeleştirme), E.Ü. Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, İzmir.


TEZLER

 • İstanbul Arkeoloji Müzesinde Bulunan 1537 nolu Hamparsum Nota Defterinin İncelenmesi,Yüksek Lisans, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Duygu Taşdelen, Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz, 2014.
 • Ali Rıfat Çağatay’ın Terekesinde Bulunan Hamparsum Notasıyla Yazılmış Mevlevi Ayinleri Defteri,Yüksek Lisans, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Ana Sanat Dalı, Demet Uruş, Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz, 2013.
 • 17.yy’a Kadar Osmanlı Türk Müziğinde Usul Kataloğu, Yüksek Lisans, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Ana Sanat Dalı, Dilhan Konan, Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz, 2012.
İçerik hazırlanmaktadır.
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
İçerik hazırlanmaktadır.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ