AMAÇ

Ses eğitimi, dünya üzerinde opera sanatının başlangıcı ile doğmuş ve bu sanatın en iyi şekilde icra edilebilmesi için geliştirilmiş bir teknik çalışmadır. Dünyadaki yayılımı opera sanatı üzerinden olunca, merkezde bu sanat çerçevesinde gelişimini göstermiştir. Türk müziği ise sanat müziği ve halk müziği ekseninde icra edilen ve meşk sistemi ile kendini var eden bir müzik türüdür. Solistlerin, icra kabiliyetini meşk yaptığı ustalarının icrası üzerinden geliştirmeye çalıştığı, birbirini taklit veya var olan değerlerin kullanılması şeklinde süre gelen bir çalışma sistemine sahiptir. Özel ve kendine özgü bir teknik alt yapısı bulunmamaktadır. Bu yapı uzun yıllar bu şekilde süre gelmiş, Türk müziği devlet konservatuvarlarının kurulmasından sonra farklı bir hal almaya başlamıştır. Ses eğitimi ana sanat dalı ders planları hazırlanırken ses eğitimi dersi içerikleri opera sanatını destekler nitelikte olunca bu konuda Türk müziği üzerine yapılan çalışmaların eksiklikleri açığa çıkmaya başlamıştır. 

Tür müziğinde gerek halk müziği gerekse sanat müziği, icra ve ses karakteri olarak kendine özgü ses yapısına sahiptir ve opera sanatını destekleyen ses eğitimi yönteminden ayrı tutulmalıdır. Sesin yapısal özellikleri incelendiğinde icra sanatının farklı türleri açısından farklı biyolojik gelişimlerin olduğu saptanmaktadır. Bu durum ses telleri üzerinde yapılan kamera kayıtları ile açıkça tespit edilebilmektedir. Türk müziği solistleri ve Opera solistlerinin ses yapısı incelendiğinde ortaya çıkan bu biyolojik farklılıklar teknik çalışmaların da farklı olması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. 
Bu bakış açısının Türk müziği ses eğitimi sisteminde yeni bir perspektif geliştireceği düşüncesiyle eğitim sistemine kazandırılması gerekmektedir. Müziğimize özgü kendi icra karakterine ve biyolojik dengesine uygun özgün bir ses eğitimi sisteminin kazandırılması Türk müziği icracılarının başarılarını yükseltmek ve Dünya standartlarında icracılar yetiştirmek adına önem arz etmektedir. 

 

YÜRÜTÜCÜLER

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ARAL ALTIOK

Doç. Dr. Kürşat YELKEN

ARAŞTIRMACILAR

Öğr. gör. Gülaram BALTAYEVA
Arş. Gör. Erhan USLU
Esra UĞURLU
Öznur GÜLÜNAY
Yahya Özmen COŞKUN
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İTÜ TMDK Ses Eğitimi Bölümü 
​Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Aral Altıok Odası

Anatomica Tıp Merkezi:
Gayrettepe

Telefon: +90 (212) 217 50 00

Faks: +90 (212) 211 45 22

Adres: Mevlüt Pehlivan Sokak No:23 Gayrettepe (Eski Ali Sami Yen Sokağı arkası)

E-posta: info@anatomica.com.tr

Facebook: facebook.com/BosphorusAnatomica

Twitter: twitter.com/AnatomicaTR

Ve

Altunizade

Telefon: +90 (216) 651 81 44

Faks: +90 (216) 474 45 22

Adres: Mahir İz Caddesi No:21 Altunizade (Capitol AVM Karşısı)

E-posta: info@anatomica.com.tr

Facebook: facebook.com/BosphorusAnatomica

Twitter: twitter.com/AnatomicaTR


Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Aral,Ayşegül,  “ Kastrato Seslerin Müziksel Temsildeki Yeri”, Uluslararası Müzikte Temsil & Müziksel Temsil Kongresi,  İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye, Ekim 2005.   
                               
Aral Altıok, A.,  “Türkü Yakıcı Kimliğiyle Kadın” , 1. Folklor ve Etnomüzikoloji, İTÜ Müzikbilimi kulübü Uluslararası Öğrenci Kongresi Özet Kitabı, s.3, İstanbul, Türkiye, Nisan 2008.                                 
Aral Altıok, A.,  “Türkü Yakıcı Kimliğiyle Kadın”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi,  İzmir, Türkiye, Ekim 2009.
                                      
Aral Altıok, A., “Türk Müziği Üzerine Yapılan Ses Eğitimi Çalışmaları İçin Bir Örneklem; Hamiyet Yüceses” 3. Uluslar arası Bir bilim Kategorisi Olarak “Kadın”: Edebiyat, Dil, Kültür  ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Konya, Türkiye, s. 11-22, Nisan 2010.                                                                                                           
Aral Altıok, A.,  “Halk Müziğinde Yerel İcra Temsili İçin Fonetik Alfabenin Kullanımı”,  II. Uluslararası Müzikte Temsil Müziksel Temsil Sempozyumu, İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye, Ekim 2010.                                                                                                         

Aral Altıok, A.," Notasyonda Halk Müziği İcrasına Yönelik Tespit Edilen Eksiklikler”,  Uluslararası  Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu, Malatya Valiliği, Malatya, Türkiye, 11- 12-13 Kasım 2011.                                                                             

Altıok, A.,  “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nde Sesin Kullanımı ve İcra Teknikleri”  Dinleti ve Söyleşi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, İzmir,  25.04.2012.                                                                                              
Aral Altıok, A., “Türk Müziği İcracılarına Yönelik Ses Eğitimi Çalışmalarında Uygulanan Androgojik Yaklaşımlar”, III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya  Güzel Sanatlar Derneği, Kütahya, Türkiye, 24-25-26 Mayıs 2012.                                                                                                

Yelken Kürşat, Aras G, Develioğlu ON, Kanmaz D, Mavis O, Gultekin E, Purisa S, Kadakal F. VIII Congress of the European Laryngological Society, konferansı dahilinde "Symptoms and Findings of Laryngopharengeal Reflux in Asthma Patients with  Gastroesophageal Reflux", Viyana, Avusturya, Eylül 1-4, 2010 

Asan H, Yelken K, Aras G, Develioglu ON, Paltura C, Ozdoganoglu T.
VIII Congress of the European Laryngological Society, konferansı dahilinde   “Comparation of aerodynamic voice measurement and peak expiratory flow  rates in patients with chronic obstructive pulmonary disease”, Viyana,  Avusturya, Eylül 1-4, 2010 

Aras G, Develioğlu ON, Yelken K, Kanmaz D, Purisa S, Kadakal F., XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology  konferansı dahilinde "EAACI 2009" bildiri kitapçığındaki "Laryngopharengeal  Reflux Manifestations of our asthmatic patients with gastroesophageal reflux", 1537 pp., Varşova, Polonya, Haziran 2009 

Yelken K, Külekçi M. Develioğlu ÖN., 
 3. Dünya Ses Kongresi konferansı dahilinde "3. Dünya Ses Kongresi." bildiri  kitapçığındaki "Comparison of % Ratio, Formant Frequencies and Formant Levels Among Sopranos Trained in Classical Operatic and Classical Turkish  Styles of Singing.", O 24 pp., İstanbul, Haziran 2006 

Yelken K, Guven M, Aladag I, Eyibilen A, Inonu H. Ocal S.,
 3. Dünya Ses Kongresi. İstanbul 2006. konferansı dahilinde "3. Dünya Ses Kongresi." bildiri kitapçığındaki "Paradoxical Vocal Cord Dysfunction  Prevalence Among Asthma Patients.", O 25 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran  2006. 

Yelken K. Güven M. Eyibilen A. Aladağ İ., 
 3. Dünya Ses Kongresi. konferansı dahilinde "3. Dünya Ses Kongresi." bildiri kitapçığındaki "Voice Outcomes of an Internal Laryngocele Excised  Endoscopically", P 52 pp., 2006, İstanbul, Türkiye 

Özdoğanoğlu T., Develioğlu ÖN., Yelken K., Külekçi M., 
  3. Dünya Ses Kongresi. konferansı dahilinde "3. Dünya Ses Kongresi." bildiri  kitapçığındaki "Dr. Speech ratio variable and acoustic analysis comparison  of opera students vs. the normal population", P 58 pp., İstanbul, Haziran2006 

Yelken K. Guzelderen G. Develioğlu ÖN. Kulekci M.,
 3. Dünya Ses Kongresi. konferansı dahilinde "3. Dünya Ses Kongresi." bildiri kitapçığındaki "Effects of Thyroid Surgey on Voice without Recurrent Larungeal Nerve Injury.", P 64 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2006 

Aras GA. Kanmaz D. Develioğlu ÖN. Mavis O. Yelken K. Purisa S.Akın P., 
3. Dünya Ses kongresi konferansı dahilinde "3. Dünya Ses kongresi." bildiri  kitapçığındaki "Coincidence of Gastroesophageal and Laryngopharyngeal  Reflux with Pulmonary Symptoms.", P 62 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran, 2006 

Şahin A. Dogan O. Topak M. Kulekci M. Yelken K. Ozbay M., 
20. ERS. 23. ISIAN. konferansı dahilinde "20. ERS. 23. ISIAN." bildiri kitapçığındaki "Natural Killer T-Cell Lymphoma In The Nasal Cavity.", 306 pp., İstanbul, Haziran, 2004                

    

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Aral, Ayşegül,  “Balkanlara Düşen Işık: Sezen Aksu’nun Anadolu Popu”, Folklor Edebiyat Popüler Müzik Özel Bölümü, Çeviri yazı,  Sayı: 36, 115 – 125, 2003

Aral Altıok, A.,“Türkü Yakıcı Kimliğiyle Kadın” , 1. Folklor ve Etnomüzikoloji, İTÜ Müzikbilimi kulübü Uluslararası Öğrenci Kongresi Özet Kitabı, s.3, İstanbul, Türkiye, Nisan 2008.

Aral Altıok, A.,  Kadınlardan Kadınca Müzik, Neveser Kökdeş'den Kadınca Şarkılar Kadınca TürkülerBestekarlar Serisi 3: 2009 

Aral Altıok, A., “Kastrato Seslerin Müzikal Temsildeki Yeri”, Porte Akademik,
Müzikte Temsil Müziksel Temsil Sayısı Sayı: 1, 20-26, 2010.

Aral Altıok, A.,“Türk Müziği Üzerine Yapılan Ses Eğitimi Çalışmaları İçin Bir Örneklem; Hamiyet Yüceses” 3. Uluslar arası Bir bilim Kategorisi Olarak “Kadın”: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Konya, Türkiye, s. 11-22, Nisan 2010.


Aral Altıok, A., “Halk Müziğinde Yerel İcra Temsili İçin Fonetik Alfabenin Kullanımı”,  Porte Akademik, Müzikte Temsil Müziksel Temsil II.Sayı:2, 53-63, Şubat, 2011.

Aral Altıok, A.,  “Notasyonda Halk Müziği İcrasına Yönelik Tespit Edilen Eksiklikler”,  Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu, Malatya Valiliği, Malatya, Türkiye, 11-12-13 Kasım 2011.                                                           

 Altıok, A., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nde Sesin Kullanımı ve İcra Teknikleri” Dinleti ve   Söyleşi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, İzmir, 25.04.2012.                                                                                                                                                                      

 Aral Altıok, A.,   “Türk Müziği İcracılarına Yönelik Ses Eğitimi Çalışmalarında Uygulanan Androgojik   Yaklaşımlar”, III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Kütahya, Türkiye, 24-25-26 Mayıs 2012.                                                                                                                                                                       

Aral Altıok, A.,Karahasanoğlu S.,   Anlatılan Geleneksel Anlatıda Fonetik Alfabe: Bozlaklar, itüdergisi/b sosyal bilimler2011                                                                        

Yelken K, Aras G, Develioğlu ON, Kanmaz D, Mavis O, Gultekin E, Purisa S, Kadakal F. VIII Congress of the European Laryngological Society, konferansı dahilinde "Symptoms  and Findings of Laryngopharengeal Reflux in Asthma Patients with Gastroesophageal  Reflux", Viyana, Avusturya, Eylül 1-4, 2010   

                                                                                                                                         

Aras G, Yelken K, Kanmaz D, Develioğlu ON, Mavis O, Gultekin E, Purisa S, Kadakal F.  VIII Congress of the European Laryngological Society, konferansı dahilinde "Erosive Oesophagitis Worsens Reflux Symptoms and Findings in Asthma Patients without Affecting the Pulmonary  Function Tests", Viyana, Avusturya, Eylül 1-4, 2010  

                                                  
                                                                                                      

Asan H, Yelken K, Aras G, Develioglu ON, Paltura C, Ozdoganoglu T. VIII Congress of the European Laryngological Society, konferansı dahilinde “Comparation   of aerodynamic voice measurement and peak expiratory flow rates in patients with chronic obstructive pulmonary disease”, Viyana, Avusturya, Eylül 1-4, 2010
                                                                                                                                      

Aras G, Develioğlu ON, Yelken K, Kanmaz D, Purisa S, Kadakal F., 
XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology konferansı  dahilinde "EAACI 2009" bildiri kitapçığındaki "Laryngopharengeal Reflux Manifestations  of our asthmatic patients with gastroesophageal reflux", 1537 pp., Varşova, Polonya, Haziran 2009   

                                                                                                                                                     

Yelken K, Külekçi M. Develioğlu ÖN., 3. Dünya Ses Kongresi konferansı dahilinde "3. Dünya Ses Kongresi." bildiri kitapçığındaki  "Comparison of % Ratio, Formant Frequencies and Formant Levels Among Sopranos Trained in Classical Operatic and Classical Turkish Styles of Singing.", O 24 pp., İstanbul, Haziran 2006                              

                                                                          

Yelken K, Guven M, Aladag I, Eyibilen A, Inonu H. Ocal S., 3. Dünya Ses Kongresi. İstanbul 2006. konferansı dahilinde "3. Dünya Ses Kongresi." bildiri  kitapçığındaki "Paradoxical Vocal Cord Dysfunction Prevalence Among Asthma Patients.", O 25 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2006.     

                                                                                              

Yelken K. Güven M. Eyibilen A. Aladağ İ.,  3. Dünya Ses Kongresi. konferansı dahilinde "3. Dünya Ses Kongresi." bildiri kitapçığındaki "Voice Outcomes of an Internal Laryngocele Excised Endoscopically", P 52 pp., 2006, İstanbul, Türkiye
                                                         

Özdoğanoğlu T., Develioğlu ÖN., Yelken K., Külekçi M., 3. Dünya Ses Kongresi. konferansı dahilinde "3. Dünya Ses Kongresi." bildiri kitapçığındaki "Dr.   Speech ratio variable and acoustic analysis comparison of opera students vs. the normal    population", P 58 pp., İstanbul, Haziran 2006                                               

                                              

 

 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ